Anna Bäsén – ansiktet bakom häxjakten

Uppgift: Bevaka och försvara läkemedelsindustrins monopol

Anna Bäsén – ansiktet bakom häxjakten på alternativa terapeuter. Lägg det namnet noga på minnet, om du arbetar inom alternativ hälsa. En kvinna som inte skyr några medel för att få ihop en säljande story. Här gäller samma kränkande journalistik vare sig man man är seriös eller inte. Verktygen är provokation, klipp och klistra. Att förmedla en sanningsenlig bild mot läsarna synes vara underordnat.

Däremot verkar sjukvården och registrerade läkemedel utgöra en fredad zon trots att felbehandlingar och biverkningar seglat upp som vår tredje dödsorsak, och självklart sker här inga kränkande reportage i lönndom, trots att fel inom vården är mycket vanligt med ett enormt mänskligt lidande som konsekvens, till en kostnad i hundramiljardersklassen (skattepengar).

Anna Bäsén verkar har vikt sitt liv åt att till varje pris bevaka och försvara läkemedelsindustrins monopol på hälsa, vilket är ett extremt lönsamt monopol. Att hon därigenom förneka medborgarna mer skonsamma och i många fall effektivare behandlingsmetoder (och för samhället mer kostnadseffektiva metoder), verkar inte bekomma Anna Bäsén, som betecknar sig som medicinjournalist.

Anna-Bäsen-VoF-2008För detta energiska arbete utsågs Anna Bäsén till Årets folkbildare 2008 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), en förening som i sin tur utsågs till Årets Förvillare 2011.

Föreningen VoF (en av läkemedelsindustrins lobbyorganisation), har gjort sig känd för sina försök att sabotera rykten för individer och organisationer som de anser har fel åsikter.

Om man lägger ihop dessa utnämningar (1+1=2) så kan man säga att folkets har gett Anna Bäsén ett fulpris som:

”Året folkförvillare”

Sjukvården – den tredje största dödsorsaken

Biverkningar och felbehandlingar

225.000 människor dödar vården varje år bara i USA genom felbehandlingar och biverkningar, medan knappt någon dör av kosttillskott. Anna Bäsén borde flytta sitt fokus till den affärssektor där svindleri av astronomiska mått förekommer. Då kanske hon skulle kunna göra nytta.

Pinocchio effekten

Sannolikt tror Anna Bäsén på det som hon gör, trots att hon arbetar mot folkets möjlighet att hålla sig friska (eller så missleder hon medvetet, dvs. ljuger).

Att man omedvetet lurar sig själv kallas ”kognitiv dissonans” eller så sysslar hon medvetet med ”negativt spinn” för att det gynnar hennes business.

Hon verkar vara emotionellt helt okänslig och drar sig inte för att bluffa, ljuga, smyga, klippa, klistra och vinkla för att producera sina löpsedlar som säljer löpnummer av Expressen. Ändamålet helgar medlen och hon tvekar inte att dra enskilda personer (seriösa utövare av alternativmedicin) i smutsen inför sin publik och på samma gång lura sina läsare, då bilden hon förmedlar är grovt manipulerad.

Det framförs nu skarp kritik mot den denna form av ”krokodiljournalistik och destruktiva ryktesspridning som Bäsen-Andersson” sysslar med och som sedan Expressen publicerar (som därmed brister vad gäller samhällsansvar).

Citat: Människor som ljuger får mig att känna mig lurad. Människor som hackar på andra bakom deras rygg ger mig avsmak. Det är så jag upplever Anna Bäsén:s dolda besök hos alternativmedicinare. Hon törs inte göra det öppet i en ärlig intervju.

Anna Bäsén avslöjar – sig själv

Artikeln i Expressen om Alternativkliniken (en seriös aktör) nedan, är ett skolexempel på hur man INTE gör ett reportage om man har en smula hyfs, heder och moral i behåll. Inte heller om man vill förmedla en sann bild till sina läsare.Ytterst få kan kränka andra människor på osakliga grunder, utan att blinka.

Läs ”The TRUE Story” nedan som tydligt avslöjar att Anna Bäsens journalistik går ut på förmedla en falsk bild, som tyvärr lurar de flesta medborgare. T.o.m. Socialminister Göran Hägglund gick i fällan (han borde dock vetat bättre än så).

Varför ska vi lyssna på Anna Bäsén, vars journalistik nu måste betraktas som avslöjad? Det räcker att hennes alster publiceras på VoF´s hemsida, då når hon sin hemmapublik och övriga slipper att vilseledas.

The TRUE Story

På Alla Hjärtans Dag dök påhittat nykära Expressenreportern upp under falsk identitet, dold bandspelare och falska intentioner på Odenplans Naturhälsa och gjorde sitt yttersta för att få Ulrika Sunnerheim-Dahlman att erkänna att hon sysslar med ”förbjudna behandlingar”.

Dock utan efterföljande traditionsenligt häxbål.

Ulrika journalförde alla besöken mycket noggrant och ger nu sin egen version över hur det hela gick till, något som ni aldrig kommer att få från Expressen.

Inom läkemedelsindustrin finns de stora skojarna

Anna Bäsén använder sig av en form av triangulering när hon säger att alternativmedicinen omsätter miljarder kronor. Det är ju läkemedelsindustrin som omsätter de stora pengarna (den globala läkemedelsmarknaden omsätter ca 600 miljarder euro årligen) och inte sällan sker detta genom skojerier och svindleri i den högra skolan.

Ett talande exempel följer.

Läkemedelsbolag mörkade cancerrisk – får betala skadestånd på 60 miljarder kronor!

Nyligen utdömdes ett skadestånd på 9 miljarder dollar (60 miljarder kronor), som läkemedelsbolagen Takeda och Eli Lilly dömdes att betala för att ha dolt cancerrisk med diabetesmedlet pioglitazon (som 3000 svenskar hämtade ut från apotek förra året i Sverige). Men dessa böter klarar lätt denna industri, världens mest lönsamma, som Anna Bäsén försvarar med näbbar och klor, mot all form av konkurrens.

Många miljarder för cancerrisk … LäkemedelsVärlden

Alternativmedicinen måste stå på egna ben och prestera resultat

Alternativmedicinen har inte tillgång till de 350 miljarder kronor (skattemiljarder) som hälso- och sjukvården kostar i Sverige, utan de måste i hård konkurrens prestera ett resultat som kunder är villiga att betala för med egna pengar. De har inte heller patenterbara medel, utan måste istället röra sig med betydligt lägre marginaler än läkemedelsindustrin.

Sjukvården kan däremot göra precis som de vill, som att t.ex. skära sönder magen och tarmarna på 25 överviktiga barn och ungdomar i Göteborg i ett försök. Detta kan de utan stöd av vare sig vetenskap, beprövad erfarenhet eller lag.

Varför ger inte detta KRIGSRUBRIKER i media. Om alternativmedicinen hade ägnat sig åt dylika vansinnigheter så hade insatsstyrkan ryckt och ansvariga hade blivit inburade. Här råder ingen likhet inför lagen.

Alternativmedicin styrs av resultat

Att alternativmedicinare trots allt lyckas omsätta miljarder kronor indikerar att sjukvården misslyckats och att folk har förstått att om de vill komma åt grundorsaken till ohälsa så måste de söka den hjälpen utan den skattefinansierade vården, främst när det gäller kroniska sjukdomar.

Vården, som är styrd av läkemedelsindustrin, erbjuder i de flesta fall bara symptombehandling och bieffekter, vilket självfallet är mest lönsamt då patienterna istället för att bli friska kräver ytterliga läkemedel mot biverkningarna, osv. tills man konsumerar upptill ett tiotal läkemedel livet ut.

Allt handlar om pengar, makt och karriär – ”ego business” – och notan står enskilda personer och folket i stort för. Allt som hotar denna extremt lönsamma business (som har råd att betala skadestånd på 60 miljarder kronor), bekämpas med lobbares och våra myndigheters bistånd.

Detta är inget som vi medborgare längre kan acceptera – nu räcker det. Robban Andersson och Anna Bäsén kan flyga och fara.

Pinoccioeffekten

Anna Bräsén åsamkar alla medborgare en stor skada genom att hon bromsar och försenar alternativa metoder som skulle hjälpa många människor som vården idag inte kan hjälpa. Denna kvinna har mycket lidande och sannolikt många liv på sitt samvete, men det förstår hon inte själv, då hon bara ser och hör det som bekräftar hennes världsbild – kallas kognitiv dissonans – en av psykologins största upptäckter.

Även samhället i stor lider stor skada när dessa VoF.are tillåts försena lägre sjukvårdskostnader och en förbättrad folkhälsa, genom sin osakliga och osmakliga jakt på allt som inkräktar på läkemedelsindustrins förvärvade monopol på hälsa.

Här väger respekten för saklighet, andra människor integritet och respekt för det resultat som uppnåtts lätt. Det positiva klipps bort, delar rycks ur sitt sammanhang och vinklas så att det blir säljande löpsedlar.

Får man göra så? Vart tog etik, moral och samhällsansvar vägen?

Tullio Simoncini

En jagad italiensk cancerläkare som botar patienter och som hotar läkemedelsindustrins nästa storsäljare – cancermediciner. En intressant radiointervju med chefredaktören för 2000-Talets vetenskap – missa inte den.

Det hade varit synnerligen enkelt för vården att bevisa eller falsifiera Erik Enbys och Tullio Simoncinis behandlingsmetoder, men det görs inte. Gissa varför!

Doktor Erik Enby

Doktor Erik Enby har mikroskoperat och fotograferat organismer i blod. Där är t.ex. en cancertumör som är misstänkt likt en sporsäckssvamp.

Och om det nu är så att bakterier, virus och svampar är det som startar en cancer, då är ju hela cancerforskningen och vårdens cancerbehandling på fel spår.

Men det är det spåret de kan, det är här de stora pengarna finns och de är inte intresserade av något annat, än det som utgör deras levebröd idag, trots att man kan se lovande spår med blotta ögat och trots att alternativa behandlingar ger positivt resultat.

Observera att det fortfarande finns platser kvar till doktorerna Erik Enbys och Tullio Simoncinis föreläsning i Partille (Göteborg) den 23 april kl 18.00.

Med anledning av att doktor Erik Enby blivit polisanmäld av IVO (utan saklig grund) kommer i en extra insatt programpunkt bakgrunden till detta att ges under föreläsningen. Även våra myndigheter är uppenbarligen etablissemangets springschasar och även denna gång bryter de själva mot lagen.

Att myndigheter som är lagars tillsynsmyndighet själva bryter mot lag är extra allvarligt. Istället för att noggrant följa lag agerar de som om de stod över lag (i kraft av sin tjänsteställning). Det leder till godtycke uppifrån och rättshaveri sett underifrån.

Detta är självfallet INTE acceptabelt i ett land som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat.

Erik Enby polisanmäld av IVO utan stöd av lagen … NATIONAL HEALTH FEDERATION – SWEDEN

Ingemar Ljungqvist om skolan

Självklart har kosten stor betydelse, men det förstår inte de som ansvara för kosten i skolan. De tror att det är en separat fråga.

Ordning och reda är också underskattat. Idag tillåts en eller ett par elever att förstöra för sig själva och alla andra. Och lärarna får en orimlig arbetsmiljö.

Om vi misslyckas med att återupprätta skolans resultat så är det adjö med det välstånd många tar för givet, således en avgörande fråga vård att ta på fullt allvar. Det gäller hela vår framtid, vilket de flesta verkar vara överens om.

Dagens skola där elever kommer för sent, skolkar, stör lektionerna och fingrar på sin mobiltelefon under lektionerna främjar varken kunskapsinhämtning eller kreativitet. Lärarna får därtill en arbetsmiljö som kan knäcka vem som helst.

Detta går att rätta till, men det görs inte. Varför inte börja med riktig mat, en grundförutsättning?

Kolloidalt silver – nästa generations superläkemedel?

Precis som alternativa metoder som kan bota cancer så förföljs kolloidalt silver som inte kan patenteras. Är det för bra för att vara sant? Eller är det sant? Om så är fallet så är det ju ett fantastiskt medel som slår det mesta. Tar död på skadliga bakterier, virus och svampar utan att skada våra celler. Billigt och inga registrerade bieffekter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen