Jubileums Giro – Sverige är ett konstigt land och svenskarna är ett lydigt folk

Föreningen SARA:s JubileumsGiro 2015 – Bottenhavet Runt

I år firar vi att Föreningen SARA fyller 25 år med en extra föreläsningsturné i juni. Föreningen höll sitt konstituerande möte i Uppsala den 17 juni 1990. Mötet nu i Uppsala, år 2015, blir således ett 25-årsjubileum, exakt på dagen för bildandet.

Fjolårets turné, Giro Di Svezia, gav oss blodad tand. Vi fann att de personliga mötena och närkontakten med medlemmarna gjorde det möjligt för oss att sprida vår unika kunskap utanför vår egen krets.

Presentation av föreläsarna och vad de kommer att tala om:

Linda Lundberg

Tusentals människor med kronisk smärta lider i onödan!

Linda jobbar som smärtterapeut i Sollentuna och är författare till boken ”Hur känns det?”

Mikael Nordfors

Bli vän med dina mikrober.

Mikael är leg läk från Köpenhamn som berättar om hur man framgångsrikt och biverkningsfritt behandlar kroniska sjukdomar såsom schizofreni, autism, MS, kroniskt trötthetssyndrom och cancer genom att skapa balans bland våra svampar, bakterier, virus och parasiter. Mikael föreläser också om hur vi kan ta saken i egna händer och skapa ett sunt hälso- och sjukvårdssystem.

Ingemar Ljungqvist

HIV – världens första (?) GMO

Ingemar är chefredaktör på 2000-Talets Vetenskap, Dr Science (OIUCM) och författare till boken Aids Tabu. Under föreningen SARA:s 25-åriga historia har vi gått från att med kritisk blick granska Aids ursprung till dagens GMO.

Birgitta Klemo

Målet måste vara frisk vård!

Birgitta är alternativterapeut från Stockholm som har med naturliga metoder hjälpt 880 barnlösa par att bli föräldrar. Hon är även författare till självbiografin ”Norrskenet från Kiruna”.

Ralf Sundberg

Om forskningsfusk och om hälsoalternativet integrativ medicin.

Ralf är docent och kirurg från Malmö samt författare till boken Forskningsfusket.

Erik Enby

Mikrober i blodet.

Efter att precis blivit nominerad till Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst är Erik ”stöddigare” än någonsin. I Uppsala kommer dr Enby att föreläsa om sin mikrobforskning.

Gabor Tiroler

MPH (Make Poverty History), folkhälsovetare, lärare i rehabilitering, Uppsala ska tala om Alternativ medicin som bemäktigande. Alternativ medicin utgår från den nedärvda kunskapen hos gräsrötterna. Han ska belysa hur det ekonomisk-politiska etablissemanget har bekämpat jordemödrar, fältskärer, örtmedicin och folkets kunnande under århundraden och i Afrika, Asien och Latinamerika.

Linda Karlström

Vaccinkritiker som nyligen visade vart skåpet skulle stå i SVT’s Debatt. Linda kommer att föreläsa i Jakobstad och Vasa, drivande bakom hemsidan vaccin.me

FÖRDJUPNING

[text Ingemar Ljungqvist]

Sverige är ett konstigt land – Svenskarna är ett lydigt folk.

När föreningen SARA förra året arrangerade ett Giro di Svezia med de två svampcancerpionjärerna Tullio Simoncini och Erik Enby så fick vi den 1 april helt oväntad hjälp med marknadsföringen av Radioprogrammet ”Kropp och Själ”.

Där hade man så till den milda grad skandaliserat och hängt ut våra huvudtalare, med fräcka journalistiska skamgrepp så att den av våra talare som var mest långväga, dagarna före resan diskuterade med sin advokat om att stanna kvar i Rom. Så blev det, efter ytterligare hotfulla mail.

Men Tullio Simoncini var ändå med oss via Skype där han stod i direktkontakt med publiken. Huvuddelen av den rekordstora publiken var mycket nöjd.

Men den programansvariga på radioprogrammet ”Kropp och Själ” Ulrika Hjalmarson Neideman hade totalt missuppfattat den svenska mentaliteten, för vi tror inte att det var hennes avsikt att ge en rejäl skjuts åt alternativa cancerterapier som har långt bättre verkningsgrad än vad skolmedicinen åstadkommer med sitt skära, bränna, förgifta.

När man ger sig på och attackerar alternativen med hela artilleriet av advokater, professorer och följsamma läkare och fejkade telefonsamtal, där man falskt utgav sig från radioredaktionens sida att vara cancersjuka, då vaknade motståndet hos de svenskar som faktiskt sett den positiva livräddande hälsopotentialen till liv.

Man handlade osvenskt. Man knöt inte näven i byxfickan utan man plockade fram sina händer för att agera: man bloggade, man ringde runt, man skrev insändare. Kort och gott: det blev knökfullt på olika ställen i Sverige där mötena med Simoncini var utlysta: Höllviken, Ronneby, Göteborg, Falköping, Örebro och Stockholm. Här är rapporten från den första etappen:

Hej på er!

Skickar en snabb rapport om hur etapp ett i Giro di Svezia fortlöpte i Höllviken. Vi blev till slut uppemot 190 personer i lokalen. Stolarna tog slut och några fick turas om att stå.

Stort intresse med andra ord.

Utifrån de snabba svängningar det blev med en utebliven huvudtalare, så tyckte alla jag pratade med att det ändå blev väldigt bra. Att Simoncini var på plats via Skype och höll sitt föredrag var i princip lika bra som att ha honom levande i lokalen. Att samla in frågor till honom som han senare under eftermiddagen besvarade via Skype, fungerade väldigt bra det med.

Alla jag pratat med var jättenöjda och hade full förståelse för att någon som dömts till fängelse i Italien och jagats av polisen i Albanien, drar öronen åt sig och tvekar att komma när man får ett märkligt formulerat mail tre dagar innan arrangemanget går av stapeln.

Alla tyckte det var störtmysigt att se den kontakt det blev mellan Enby och Simoncini via Skype, där man avslutningsvis kom överens om att träffas och äta middag någonstans. Kanske i hemlighet så att inte våra bakåtsträvande myndigheter och licensbetald maffiamedia trillar in och förstör stämningen. Det kändes allmänt som att dessa två, som på var sitt håll kommit fram till kopplingen mellan svamp och cancer, fann varandra och kommer med all säkerhet att hålla kontakten och utbyta erfarenheter.

Lite kommentarer jag fått via mail/Facebook här på morgonen:

Christina skriver:

”Tack för ett väl genomfört seminarium idag. Funkade bra med Dr. Simoncini via Skype, när det nu blev som det blev.”

Ann skriver:

”Tack för ett mycket intressant seminarium. Hoppas man kan köpa filmen snart.”

Gitte:

”Tack för idag en superintressant dag”

Maria:

”Tack för väldigt intressant seminarium i dag”

Susanne:

”Tack för ett mycket bra och intressant seminarium i dag. Hoppas på fler.”

Göran:

”Tack för ett mycket givande och intressant seminarium idag!”

Marie:

”Har vart på föredrag idag, mkt bra information och dag”

Med andra ord, deltagarna fick ändå till slut möta Simoncini och de sög i sig all den andra spännande informationen som levererades av de andra talarna. Det är bara att rikta vårt tack till ”Kropp och Själ” och Ulrika Hjalmarson Neideman för den excellenta marknadsföringen.

Visst är det så att både Erik Enby och Tullio Simoncini står för ett helt nytt paradigm, när det gäller att förstå cancerns utveckling. Då blir man bemött med de tre stadierna: ihjältigen – förlöjligad – accepterad och det nya paradigmet har förpassat de gamla felaktiga trossatserna till vetenskapshistoriens skräphög.

Som Erik Enby säger:

”Ny kunskap stör mer än folket har en aning om”

Jubileumsgirot

Denna gång kallar vi det Jubileumsgirot, eftersom Föreningen SARA bildades precis för 25 år sedan, den 17 juni 1990 på Bellmansgatan i Uppsala. Den här gången blir det en turné norröver och vi införlivar också svenskbygderna i Finland. Ibland kallar vi den Bottenhavet Runt.

Så här ser turnén ut i sina huvuddrag. Den 11 juni: Härnösand, 12 juni Umeå, 13 juni Jakobstad i finska Österbotten, 14 juni Vasa, 16 juni Mariehamn, Åland och slutligen finalen den 17 juni i Uppsala.

Alltsedan mitten av april har informationen varit ute och nog har anmälningarna droppat in – men de borde ha strömmat in. Vi tror att det är den förmenta svenskheten som gjort sig påmind. Man har bara knutit näven i fickan, men har inte blivit triggad att ta fram den och göra slag i saken än mindre ringa runt till sina vänner och så lider vi lite till mans och kvinns av den överdrivna kritiska inställningen. Självklart är det inte alls trevligt att få höra i ljuvaste midsommartid att sjukdomen AIDS är ett resultat av militära forskares ambitioner.

Vi är så förment kritiska att vi då dömer ut alltihopa. Ta ett bra exempel från Uppsala. Här verkade Sveriges internationellt mest uppskattade vetenskapsman Carl von Linné. När han såg de givna sambanden i naturen kom han ut med sitt paradigmbrytande arbete om arternas släktskap i det Linnéanska sexualsystemet. Han hade inordnat och klassificerat allt levande i naturen.

Den första indelningen gjorde han i naturens Tre Stora Riken. Det var Djuren, Växterna och så Stenarna. Om han hade levat idag och gjort denna indelning hade han blivit kölhalad av eliten på Universiteten. Han hade ju 33 % fel. Stenarna är knappast några levande varelser och hör inte hemma inom biologin. Men än sen då? Han hade ju två klockrena rätt av tre möjliga – och de övriga delarna av hans uppbyggnad i Ordningar, Familjer och Släkten har senare till huvuddelen bekräftats av modern gensekvensering. Linné var uppenbarligen före sin tid – och blev hyllad av etablissemanget som en stor forskare. Vi håller med.

Idag har vi drabbats av en överkritisk syn där vi hackar ned på det enda felet om det så bara rör sig om en 1 % – detalj och glömmer de 99 procenten riktighet. När Erik Enby både ser mikroberna i de kroniska sjukdomarna i blodet och hur de i de värsta formerna som cancer också genomgår en utveckling och utvecklas till svampformer inne i tumören.

Då ställer han upp två paradigmbrott. Nu får han ju självfallet äta upp det, men sakta men säkert börjar han och de som var före honom alltmer få rätt. I en oerhört färsk översiktsrapport från ett team från både Afrika och Manchester ger Erik helt rätt i fråga om bakterier i blodet hos kroniker. Den heter “The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases” av Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell, and Etheresia Pretorius.

Nu blir det intressant att se hur ”Kropp och Själ” tänker agera: förtiga eller förlöjliga eller rentav göra en Einstein, dvs. plötsligt kasta gamla dogmer om att blodet till exempel är sterilt och istället nyöppna för ett helt nytt paradigm. Att göra en Einstein tarvar sin förklaring. Albert Einsteins storhet som forskare var att han själv kunde inse att det han tidigare hållit som kunskapsbas kunde ifrågasättas och till och med kullkastas. Ja, han kunde även ifrågasätta sina egna ståndpunkter och komma ut med något nytt.

Årets turné

Nu gäller det årets turné. Här kommer fem högintressanta föreläsare, som verkligen har fördjupat sig i sina ämnesområden och brutit ny mark och vräkt gamla paradigmer år sidan.

Här följer en kortare presentation av var och en.

Linda Lundberg, kroppsterapeut från Sollentuna som länge arbetat inom administrationen på Karolinska Institutet, men som de senaste 20 åren alltmer fördjupat sig i det värsta fenomenet hos sina patienter: smärtan. Efter 14 000 framgångsrika timmar vid patientens sida kan hon idag utbrista: smärta är kroppens adekvata rop på hjälp. Finner man orsaken till smärta kan den orsaken åtgärdas och det gör Linda genom att huvudsakligen använda sig av den välunderbyggda Counter-Counter-Strain-metoden. I tillägg använder hon sig också av medicinsk muskelmassage, Kraniosakral terapi och i samarbetet med patienten blir det också inslag av kinesiologi.

Lätt att förstå för en massageterapeut, men kanske svårt för dig som sprungit, oftast förgäves, ut och in hos distriktsläkare, sjukgymnaster eller utredd på de akademiska sjukhusen. De kanske har gett dig diagnoser som fibromyalgi, whiplash, reumatoid artrit, skolios, ryggvärk, korsbandsskador, meniskskador i knät, hallux valgus. Dessa tillstånd har Linda återfört till hälsa, utan att man behövt ta tillägg i form av smärtstillande.

Men sedan Linda lanserades av vår förening med stort och förtjänstfullt reportage i april 2015, så har hennes kölista vuxit från sex månader till över två år. Linda är bara en person, så för att just du som känner igen dig i detta, måste se till att du släpar med dig din ortoped, smärtläkare eller naprapat till våra seminarier. De har redan en grund att bygga på för att utveckla sin repertoar. Då blir effekten av deras behandling långt mer effektivare. Linda kan bara indirekt hjälpa dig genom att förmedla sin kunskap till andra. Men hennes nyutkomna bok ”Hur känns det?” kan vara en bra början.

Själv säger sig Linda uppskatta att långt mer än hälften av de som söker sig till vården gör det för sina smärtor. Det är en samhällelig tragedi att dessa ska lämnas därhän eller bara förskrivas smärtstillande piller när kunskapen finns att återföra dem till hälsa. Linda själv når med sina patienter hälsa i merparten av fallen. De andra blir mycket bättre och detta enbart med försiktiga händer som löser upp krampande muskelspolar.

Birgitta Klemo, bor i Stockholm, men känner hellre igen sig som ”Norrskenet från Kiruna”. Sina grundläggande kunskaper och talanger inom hälsans område har hon fått från sin mor som var hustru i en gruvarbetarfamilj. För Birgitta Klemo är inga sjukdomar främmande. Efter en grundläggande anamnes där hon kommer i närkontakt med patienten och också integrerar med den själsliga dimensionen, så tar hon oftast fram sitt bästa verktyg: den tyska frekvensapparaturen Rayon X. Med den som hjälpmedel kan hon snabbt fastslå vilka mikrober som belastar patienten, men också de brister den sjuke har i fråga om mineraler och vitaminer. Utifrån denna analys har hon ett brett register med terapimetoder som hon sätter in.

Det varierar från gängse ortomolekylära substanser som vitaminer och mineraler över homeopatika, men också få med patienten på rena livsstilsförändringar. Birgitta är inte heller främmande för de som fått livshotande diagnoser som cancer. Men hennes utgångspunkt är densamma som för andra patienter. Det gäller oftast att angripa den svampöverväxt som finns hos den sjuka. Allra finaste framgångar har hon fått när hon behandlade barnlösa par för infertilitet. När hon kommit upp till tusen framgångsrika födslar – och det med naturenliga metoder – slutade hon räkna. Förmodligen har det dubblats fram tills nu. Likadant har hon Österbotten som en kär tillflyktsort dit hon ofta återvänder, både för att skriva ner sina memoarer och för att besöka de tusentals patienter hon har bara i Vasa med omnejd.

Ralf Sundberg är docenten och kirurgen från Malmö, som själv upptäckte på sin egen kropp att en fettrik men kolhydratfattig kost gjorde att han kunde förstärka den egna hälsan. Som kunnig akademiker kom han att tillsammans med flera andra skribenter in i ett faktasökande där han fann att det mesta av myndigheternas kostråd vilade på falska grunder.

Hans bok ”Forskningsfusket” handlar om detta förhållande där han formidabelt klär av auktoriteten Ancel Keys vars förvillelser sänt tiotusentals myndighetstrogna människor in i en alldeles för tidig död i diabetes eller hjärt- kärlsjukdomar. Bara för någon månad sedan tog Ralf över ordförandeklubban i LIM (Läkare för Integrativ Medicin) och här går han ut med verkligt vassa uttalanden.

Skolmedicinen saknar förmåga att behandla kroniska sjukdomar. Dagens förskrivningar för denna patientkategori leder inte till hälsa. För dem gäller de att söka upp alternativen. Allra helst att integrera alternativen inom skolmedicinen – men den vägen är lång att gå.

Mikael Nordfors, är läkaren ursprungligen från Stockholm som vad han ger sig in på visar oanade talanger. Han är virtous framför pianot och i sin ungdom var han en lovande basketspelare. Att vara bäst i klassen är ett utmärkande drag för Mikael, som därmed dragit på sig sina kollegors vrede. När han upptäckte, med benägen hjälp från Einar Berg, hur snabbt och enkelt han kunde behandla piriformismuskeln med fingrarna och på så vis hos många patienter kunde få dem fria från besvärande värk varhelst den satt i kroppen, så fick han föra ett kringflackande liv. Den svenska avundsjukan drev honom först till Norge, där han fortsatte sin verksamhet tills ryktet hann ifatt honom. Nu har han sina bopålar i Köpenhamn, men ser hela världen som sitt verksamhetsfält.

Han har kommit till slutsatsen att det största hotet mot patienten är den egna läkarkårens rädsla att hamna utanför skråets skrankor.

Rädda för att göra fel undviker läkarna att satsa mot det mål som borde vara övergripande. Det målet är att göra patienten frisk. Läkarens uppgift är att stödja patienten på väg mot det målet. Läkaren måste göra sitt bästa, och den uppgiften har verkligen Mikael tagit på allvar genom att runtom i världen söka efter terapier mot exempelvis cancer. Inte att undra på att Mikael kan vara både humoristisk, sarkastisk och bullrig – för lika lite som kollegorna kan fånga in honom i den vita rockens fålla – lika svårtämjd är han på estraden.

Ingemar Ljungqvist, är matematik- och naturkunskapsläraren, numera från Uppsala, som likt filmregissören Roy Andersson så fascinerades av vetenskapsmännens obskyra handlingar när de går militärens ärenden att han parallellt med läraryrket startade privatforskning inom många av biologins fält, vilket renderade honom titeln Doctor of Science (OUICM). Tillika är han chefreaktör för tidskriften 2000-Talets Vetenskap.

Den första huvudtesen han kom ut med var att HIV-sjukdomen Aids var ett resultat av den amerikanska militärens ansträngningar att göra dödliga djurvirus till dito människoform. Detta finns beskrivet i hans bok AIDS-Tabu. Vad han inte förstod förrän långt senare var att både han själv och kanske också Roy Andersson var lite annorlunda funtade. De saknade det mått av självbevarelsedrift som behövs för att hålla tyst om sina fynd, som ledde dem rakt in i Fort Detricks laboratorier.

De som är normalt funtade vill inte ens höra talas om detta – det kan orsaka allvarliga störningar i den världsbild man byggt upp – och så hör ju inte det föredraget hemma tillsammans med de andras. Det handlar ju inte om att vandra på hälsans stig. Det handlar enbart om att vara observant, så att man inte plötsligt på grund av militärfinansierade mikrobiologer plötsligt finner sig liggande i diket.

Att undvika HIV vet de flesta hur man ska göra, men det finns en annan mycket mer vanlig sjukdom som får allt starkare fäste just runt Östersjöns landskap och vars ursprung också är militärt. Ingemar kommer också att beröra den explosion av GMO (Gen-Manipulerade Organismer) som står för dörren om man inte reser upp ett folkligt motstånd.

GMO … PM

Med denna lilla aptitretare uppmanar vi dig som läser detta: se till att du själv, dina vänner och dina släktingar fyller våra föreläsningslokaler i Härnösand, Umeå, Jakobstad, Mariehamn och Uppsala.

Var framförallt inte rädd för alternativen! De kan vara din livräddare när hälsan sviktar.

Se nu till att det inte bara droppar in anmälningar till föredragen runt Bottenhavet Runt! De ska de här sista dagarna välla in som en störtflod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen