Jubileums Giro – Sverige är ett konstigt land och svenskarna är ett lydigt folk.

.

Sverige-är-ett-konstigt

ζ

2000-Talets Vetenskap

jubileumsgirot2015.
Föreningen SARA:s JubileumsGiro 2015 – Bottenhavet Runt

I år firar vi att Föreningen SARA fyller 25 år med en extra föreläsningsturné i juni. Föreningen höll sitt konstituerande möte i Uppsala den 17 juni 1990. Mötet nu i Uppsala, år 2015, blir således ett 25-årsjubileum, exakt på dagen för bildandet.

Fjolårets turné, Giro Di Svezia, gav oss blodad tand. Vi fann att de personliga mötena och närkontakten med medlemmarna gjorde det möjligt för oss att sprida vår unika kunskap utanför vår egen krets.

ζ

Presentation av föreläsarna och vad de kommer att tala om

Linda Lundberg

Linda Lundberg

Tusentals människor med kronisk smärta lider i onödan!

Linda jobbar som smärtterapeut i Sollentuna och är författare till boken ”Hur känns det?”

Mikael NordforsMikael Nordfors

Bli vän med dina mikrober.

Mikael är leg läk från Köpenhamn som berättar om hur man framgångsrikt och biverkningsfritt behandlar kroniska sjukdomar såsom schizofreni, autism, MS, kroniskt trötthetssyndrom och cancer genom att skapa balans bland våra svampar, bakterier, virus och parasiter. Mikael föreläser också om hur vi kan ta saken i egna händer och skapa ett sunt hälso- och sjukvårdssystem.

Ingemar LjungqvistIngemar Ljungqvist

HIV – världens första (?) GMO

Ingemar är chefredaktör på 2000-Talets Vetenskap, Dr Science (OIUCM) och författare till boken Aids Tabu. Under föreningen SARA:s 25-åriga historia har vi gått från att med kritisk blick granska Aids ursprung till dagens GMO.

Birgitta KlemoBirgitta Klemo

Målet måste vara frisk vård!

Birgitta är alternativterapeut från Stockholm som har med naturliga metoder hjälpt 880 barnlösa par att bli föräldrar. Hon är även författare till självbiografin ”Norrskenet från Kiruna”.

Ralf SundbergRalf Sundberg

Om forskningsfusk och om hälsoalternativet integrativ medicin.

Ralf är docent och kirurg från Malmö samt författare till boken Forskningsfusket.

ErikEnbyErik Enby

Mikrober i blodet.

Efter att precis blivit nominerad till Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst är Erik ”stöddigare” än någonsin. I Uppsala kommer dr Enby att föreläsa om sin mikrobforskning.

Gabor Tiroler

Alternativmedicin

MPH (Make Poverty History),  folkhälsovetare, lärare i rehabilitering, Uppsala ska tala om Alternativ medicin som bemäktigande. Alternativ medicin utgår från den nedärvda kunskapen hos gräsrötterna. Han ska belysa hur det ekonomisk-politiska etablissemanget har bekämpat jordemödrar, fältskärer, örtmedicin och folkets kunnande under århundraden och i Afrika, Asien och Latinamerika.

Linda KarlströmLinda Karlström

VACCIN

Vaccinkritiker som nyligen visade vart skåpet skulle stå i SVT’s Debatt. Linda kommer att föreläsa i Jakobstad och Vasa, drivande bakom hemsidan vaccin.me

Tider

11 juni, Härnösand
12 juni, Umeå
13 juni, Jakobstad, Finland
14 juni, Vasa, Finland
16 juni, Åland
17 juni, Uppsala

Har du inte dator – ring: 018 – 25 70 79.

ζ

FÖRDJUPNING
[text Ingemar Ljungqvist]

Sweden-map-bw

.
Sverige är ett konstigt land – Svenskarna är ett lydigt folk.

När föreningen SARA förra året arrangerade ett Giro di Svezia med de två svampcancerpionjärerna Tullio Simoncini och Erik Enby så fick vi den 1 april helt oväntad hjälp med marknadsföringen av Radioprogrammet ”Kropp och Själ”.

Där hade man så till den milda grad skandaliserat och hängt ut våra huvudtalare, med fräcka journalistiska skamgrepp så att den av våra talare som var mest långväga, dagarna före resan diskuterade med sin advokat om att stanna kvar i Rom. Så blev det, efter ytterligare hotfulla mail.

skypeMen Tullio Simoncini var ändå med oss via Skype där han stod i direktkontakt med publiken. Huvuddelen av den rekordstora publiken var mycket nöjd.

Men den programansvariga på radioprogrammet ”Kropp och Själ” Ulrika Hjalmarson Neideman hade totalt missuppfattat den svenska mentaliteten, för vi tror inte att det var hennes avsikt att ge en rejäl skjuts åt alternativa cancerterapier som har långt bättre verkningsgrad än vad skolmedicinen åstadkommer med sitt skära, bränna, förgifta.

När man ger sig på och attackerar alternativen med hela artilleriet av advokater, professorer och följsamma läkare och fejkade telefonsamtal, där man falskt utgav sig från radioredaktionens sida att vara cancersjuka, då vaknade motståndet hos de svenskar som faktiskt sett den positiva livräddande hälsopotentialen till liv.

Man handlade osvenskt. Man knöt inte näven i byxfickan utan man plockade fram sina händer för att agera: man bloggade, man ringde runt, man skrev insändare. Kort och gott: det blev knökfullt på olika ställen i Sverige där mötena med Simoncini var utlysta: Höllviken, Ronneby, Göteborg, Falköping, Örebro och Stockholm.  Här är rapporten från den första etappen:

Hej på er!

Skickar en snabb rapport om hur etapp ett i Giro di Svezia
fortlöpte i Höllviken. Vi blev till slut uppemot 190 personer
i lokalen. Stolarna tog slut och några fick turas om att stå.
Stort intresse med andra ord.

Utifrån de snabba svängningar det blev med en utebliven
huvudtalare, så tyckte alla jag pratade med att det ändå blev
väldigt bra. Att Simoncini var på plats via Skype och höll sitt
föredrag var i princip lika bra som att ha honom levande i
lokalen. Att samla in frågor till honom som han senare under
eftermiddagen besvarade via Skype, fungerade väldigt bra det med.

Alla jag pratat med var jättenöjda och hade full förståelse fö
r att någon som dömts till fängelse i Italien och jagats av polisen
i Albanien, drar öronen åt sig och tvekar att komma när man får ett
märkligt formulerat mail tre dagar innan arrangemanget går av stapeln.

Alla tyckte det var störtmysigt att se den kontakt det blev mellan Enby
och Simoncini via Skype, där man avslutningsvis kom överens om att
träffas och äta middag någonstans. Kanske i hemlighet så att inte våra
bakåtsträvande myndigheter och licensbetald maffiamedia trillar in och
förstör stämningen. Det kändes allmänt som att dessa två, som på var
sitt håll kommit fram till kopplingen mellan svamp och cancer, fann varandra
och kommer med all säkerhet att hålla kontakten och utbyta erfarenheter.

Lite kommentarer jag fått via mail/Facebook här på morgonen:

Christina skriver:

”Tack för ett väl genomfört seminarium idag.
Funkade bra med Dr. Simoncini via Skype,
när det nu blev som det blev.”

Ann skriver:

”Tack för ett mycket intressant seminarium.
Hoppas man kan köpa filmen snart.”

Gitte:

”Tack för idag en superintressant dag”

Maria:

”Tack för väldigt intressant seminarium i dag”

Susanne:

”Tack för ett mycket bra och intressant seminarium i dag.
Hoppas på fler.”

Göran:

”Tack för ett mycket givande och intressant seminarium idag!”

Marie:

”Har vart på föredrag idag, mkt bra information och dag”

Med andra ord, deltagarna fick ändå till slut möta Simoncini och de sög i sig all den andra spännande informationen som levererades av de andra talarna. Det är bara att rikta vårt tack till ”Kropp och Själ” och Ulrika Hjalmarson Neideman för den excellenta marknadsföringen.

Visst är det så att både Erik Enby och Tullio Simoncini står för ett helt nytt paradigm, när det gäller att förstå cancerns utveckling. Då blir man bemött med de tre stadierna: ihjältigen – förlöjligad – accepterad och det nya paradigmet har förpassat de gamla felaktiga trossatserna till vetenskapshistoriens skräphög. Som Erik Enby säger:

”Ny kunskap stör mer än folket har en aning om”

.
Jubileumsgirot

Denna gång kallar vi det Jubileumsgirot, eftersom Föreningen SARA bildades precis för 25 år sedan, den 17 juni 1990 på Bellmansgatan i Uppsala. Den här gången blir det en turné norröver och vi införlivar också svenskbygderna i Finland. Ibland kallar vi den Bottenhavet Runt.

Så här ser turnén ut i sina huvuddrag. Den 11 juni: Härnösand, 12 juni Umeå, 13 juni Jakobstad i finska Österbotten, 14 juni Vasa, 16 juni Mariehamn, Åland och slutligen finalen den 17 juni i Uppsala.  För de som ska vara med och bor inom en femtonmilsradie från någon av orterna, så finns fullständig information om klockslag, lokal, mat, kostnad, betalning etc på vår hemsida www.2000tv.se. Där anmäler man sig också.

Alltsedan mitten av april har informationen varit ute och nog har anmälningarna droppat in – men de borde ha strömmat in. Vi tror att det är den förmenta svenskheten som gjort sig påmind. Man har bara knutit näven i fickan, men har inte blivit triggad att ta fram den och göra slag i saken än mindre ringa runt till sina vänner och så lider vi lite till mans och kvinns av den överdrivna kritiska inställningen. Självklart är det inte alls trevligt att få höra i ljuvaste midsommartid att sjukdomen AIDS är ett resultat av militära forskares ambitioner.

carl von linne - blVi är så förment kritiska att vi då dömer ut alltihopa. Ta ett bra exempel från Uppsala. Här verkade Sveriges internationellt mest uppskattade vetenskapsman Carl von Linné. När han såg de givna sambanden i naturen kom han ut med sitt paradigmbrytande arbete om arternas släktskap i det Linnéanska sexualsystemet. Han hade inordnat och klassificerat allt levande i naturen.

Den första indelningen gjorde han i naturens Tre Stora Riken. Det var Djuren, Växterna och så Stenarna. Om han hade levat idag och gjort denna indelning hade han blivit kölhalad av eliten på Universiteten. Han hade ju 33 % fel. Stenarna är knappast några levande varelser och hör inte hemma inom biologin. Men än sen då? Han hade ju två klockrena rätt av tre möjliga – och de övriga delarna av hans uppbyggnad i Ordningar, Familjer och Släkten har senare till huvuddelen bekräftats av modern gensekvensering.  Linné var uppenbarligen före sin tid – och blev hyllad av etablissemanget som en stor forskare. Vi håller med.

Erik-Enby-ljIdag har vi drabbats av en överkritisk syn där vi hackar ned på det enda felet om det så bara rör sig om en 1 % – detalj och glömmer de 99 procenten riktighet. När Erik Enby både ser mikroberna i de kroniska sjukdomarna i blodet och hur de i de värsta formerna som cancer också genomgår en utveckling och utvecklas till svampformer inne i tumören.

Då ställer han upp två paradigmbrott. Nu får han ju självfallet äta upp det, men sakta men säkert börjar han och de som var före honom alltmer få rätt. I en oerhört färsk översiktsrapport från ett team från både Afrika och Manchester ger Erik helt rätt i fråga om bakterier i blodet hos kroniker.  Den heter “The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases” av Marnie Potgieter, Janette Bester, Douglas B. Kell, and Etheresia Pretorius.

Nu blir det intressant att se hur ”Kropp och Själ” tänker agera: förtiga eller förlöjliga eller rentav göra en Einstein, dvs. plötsligt kasta gamla dogmer om att blodet till exempel är sterilt och istället nyöppna för ett helt nytt paradigm. Att göra en Einstein tarvar sin förklaring. Albert Einsteins storhet som forskare var att han själv kunde inse att det han tidigare hållit som kunskapsbas kunde ifrågasättas och till och med kullkastas. Ja, han kunde även ifrågasätta sina egna ståndpunkter och komma ut med något nytt.

ζ

Årets turné

Nu gäller det årets turné. Här kommer fem högintressanta föreläsare, som verkligen har fördjupat sig i sina ämnesområden och brutit ny mark och vräkt gamla paradigmer år sidan.

Här följer en kortare presentation av var och en.
.

Linda-Lundberg-2000tv .
Linda Lundberg
, kroppsterapeut från Sollentuna som länge arbetat inom administrationen på Karolinska Institutet, men som de senaste 20 åren alltmer fördjupat sig i det värsta fenomenet hos sina patienter: smärtan.  Efter 14 000 framgångsrika timmar vid patientens sida kan hon idag utbrista: smärta är kroppens adekvata rop på hjälp. Finner man orsaken till smärta kan den orsaken åtgärdas och det gör Linda genom att huvudsakligen använda sig av den välunderbyggda Counter-Counter-Strain-metoden. I tillägg använder hon sig också av medicinsk muskelmassage, Kraniosakral terapi och i samarbetet med patienten blir det också inslag av kinesiologi.

Lätt att förstå för en massageterapeut, men kanske svårt för dig som sprungit, oftast förgäves, ut och in hos distriktsläkare, sjukgymnaster eller utredd på de akademiska sjukhusen. De kanske har gett dig diagnoser som fibromyalgi, whiplash, reumatoid artrit, skolios, ryggvärk, korsbandsskador, meniskskador i knät, hallux valgus. Dessa tillstånd har Linda återfört till hälsa, utan att man behövt ta tillägg i form av smärtstillande.

Men sedan Linda lanserades av vår förening med stort och förtjänstfullt reportage i april 2015, så har hennes kölista vuxit från sex månader till över två år. Linda är bara en person, så för att just du som känner igen dig i detta, måste se till att du släpar med dig din ortoped, smärtläkare eller naprapat till våra seminarier. De har redan en grund att bygga på för att utveckla sin repertoar. Då blir effekten av deras behandling långt mer effektivare. Linda kan bara indirekt hjälpa dig genom att förmedla sin kunskap till andra. Men hennes nyutkomna bok ”Hur känns det?” kan vara en bra början.

Själv säger sig Linda uppskatta att långt mer än hälften av de som söker sig till vården gör det för sina smärtor. Det är en samhällelig tragedi att dessa ska lämnas därhän eller bara förskrivas smärtstillande piller när kunskapen finns att återföra dem till hälsa. Linda själv når med sina patienter hälsa i merparten av fallen. De andra blir mycket bättre och detta enbart med försiktiga händer som löser upp krampande muskelspolar.

ζ

Birgitta Klemo - 2000tv.
Birgitta Klemo, bor i Stockholm, men känner hellre igen sig som ”Norrskenet från Kiruna”. Sina grundläggande kunskaper och talanger inom hälsans område har hon fått från sin mor som var hustru i en gruvarbetarfamilj. För Birgitta Klemo är inga sjukdomar främmande. Efter en grundläggande anamnes där hon kommer i närkontakt med patienten och också integrerar med den själsliga dimensionen, så tar hon oftast fram sitt bästa verktyg: den tyska frekvensapparaturen Rayon X. Med den som hjälpmedel kan hon snabbt fastslå vilka mikrober som belastar patienten, men också de brister den sjuke har i fråga om mineraler och vitaminer. Utifrån denna analys har hon ett brett register med terapimetoder som hon sätter in.

Det varierar från gängse ortomolekylära substanser som vitaminer och mineraler över homeopatika, men också få med patienten på rena livsstilsförändringar. Birgitta är inte heller främmande för de som fått livshotande diagnoser som cancer. Men hennes utgångspunkt är densamma som för andra patienter. Det gäller oftast att angripa den svampöverväxt som finns hos den sjuka.  Allra finaste framgångar har hon fått när hon behandlade barnlösa par för infertilitet. När hon kommit upp till tusen framgångsrika födslar – och det med naturenliga metoder – slutade hon räkna. Förmodligen har det dubblats fram tills nu. Likadant har hon Österbotten som en kär tillflyktort dit hon ofta återvänder, både för att skriva ner sina memoarer och för att besöka de tusentals patienter hon har bara i Vasa med omnejd.

ζ

Ralf Sundberg 2op.
Ralf Sundberg
är docenten och kirurgen från Malmö, som själv upptäckte på sin egen kropp att en fettrik men kolhydratfattig kost gjorde att han kunde förstärka den egna hälsan. Som kunnig akademiker kom han att tillsammans med flera andra skribenter in i ett faktasökande där han fann att det mesta av myndigheternas kostråd vilade på falska grunder.

Hans bok ”Forskningsfusket” handlar om detta förhållande där han formidabelt klär av auktoriteten Ancel Keys vars förvillelser sänt tiotusentals myndighetstrogna människor in i en alldeles för tidig död i diabetes eller hjärt- kärlsjukdomar. Bara för någon månad sedan tog Ralf över ordförandeklubban i LIM (Läkare för Integrativ Medicin) och här går han ut med verkligt vassa uttalanden.

Skolmedicinen saknar förmåga att behandla kroniska sjukdomar. Dagens förskrivningar för denna patientkategori leder inte till hälsa. För dem gäller de att söka upp alternativen. Allra helst att integrera alternativen inom skolmedicinen – men den vägen är lång att gå.

ζ

Mikael-Nordfors-2000TaletsVetenskap.
Mikael Nordfors,
är läkaren ursprungligen från Stockholm som vad han ger sig in på visar oanade talanger. Han är virtous framför pianot och i sin ungdom var han en lovande basketspelare. Att vara bäst i klassen är ett utmärkande drag för Mikael, som därmed dragit på sig sina kollegors vrede. När han upptäckte, med benägen hjälp från Einar Berg, hur snabbt och enkelt han kunde behandla piriformismuskeln med fingrarna och på så vis hos många patienter kunde få dem fria från besvärande värk varhelst den satt i kroppen, så fick han föra ett kringflackande liv.  Den svenska avundsjukan drev honom först till Norge, där han fortsatte sin verksamhet tills ryktet hann ifatt honom. Nu har han sina bopålar i Köpenhamn, men ser hela världen som sitt verksamhetsfält.

Han har kommit till slutsatsen att det största hotet mot patienten är den egna läkarkårens rädsla att hamna utanför skråets skrankor.

Rädda för att göra fel undviker läkarna att satsa mot det mål som borde vara övergripande. Det målet är att göra patienten frisk. Läkarens uppgift är att stödja patienten på väg mot det målet. Läkaren måste göra sitt bästa, och den uppgiften har verkligen Mikael tagit på allvar genom att runtom i världen söka efter terapier mot exempelvis cancer. Inte att undra på att Mikael kan vara både humoristisk, sarkastisk och bullrig – för lika lite som kollegorna kan fånga in honom i den vita rockens fålla – lika svårtämjd är han på estraden.

ζ

Ingemar-Ljungqvist2.
Ingemar Ljungqvist
, är matematik- och naturkunskapsläraren, numera från Uppsala, som likt filmregissören Roy Andersson så fascinerades av vetenskapsmännens obskyra handlingar  när de går militärens ärenden att han parallellt med läraryrket startade privatforskning inom många av biologins fält, vilket renderade honom titeln Doctor of Science (OUICM). Tillika är han chefreaktör för tidskriften 2000-Talets Vetenskap.

Den första huvudtesen han kom ut med var att HIV-sjukdomen Aids var ett resultat av den amerikanska militärens ansträngningar att göra dödliga djurvirus till dito människoform. Detta finns beskrivet  i hans bok AIDS-Tabu. Vad han inte förstod förrän långt senare var att både han själv och kanske också Roy Andersson var lite annorlunda funtade. De saknade det mått av självbevarelsedrift som behövs för att hålla tyst om sina fynd, som ledde dem rakt in i Fort Detricks laboratorier.

De som är normalt funtade vill inte ens höra talas om detta – det kan orsaka allvarliga störningar i den världsbild man byggt upp – och så hör ju inte det föredraget hemma tillsammans med de andras. Det handlar ju inte om att vandra på hälsans stig. Det handlar enbart om att vara observant, så att man inte plötsligt på grund av militärfinansierade mikrobiologer plötsligt finner sig liggande i diket.

Att undvika HIV vet de flesta hur man ska göra, men det finns en annan mycket mer vanlig sjukdom som får allt starkare fäste just runt Östersjöns landskap och vars ursprung också är militärt. Ingemar kommer också att beröra den explosion av GMO (Gen-Manipulerade Organismer) som står för dörren om man inte reser upp ett folkligt motstånd.

 • GMO … PM

Med denna lilla aptitretare uppmanar vi dig som läser detta: se till att du själv, dina vänner och dina släktingar fyller våra föreläsningslokaler i Härnösand, Umeå, Jakobstad, Mariehamn och Uppsala.

Var framförallt inte rädd för alternativen! De kan vara din livräddare när hälsan sviktar.

Se nu till att det inte bara droppar in anmälningar till föredragen runt Bottenhavet Runt! De ska de här sista dagarna välla in som en störtflod.

 1. Info … klicka här
 2. Plats, tid … klicka här
 3. Anmäl … klicka här

Välkomna!

Ingemar Ljungqvist
chefredaktör

2000-Talets Vetenskap ... http://www.2000tv.se./
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/2000taletsvetenskap/

ζ

Ett svar på ”Jubileums Giro – Sverige är ett konstigt land och svenskarna är ett lydigt folk.”

 1. Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar.

  En ny studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodetgår emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.

  Läs mer … NEWSVOICE

  – – –

  Kommentar

  Detta är revolutionerande resultat som vänder upp och ner på hela cancervården, som hotar läkemedelsindustrins nya ”mjölkko” – cancerläkemedel – som redan säljer för mer än 800 miljarder kronor per år.

  – Cancerindustrin sålde kempreparat för över 800 miljarder kr 2014 – Så här luras vi av falsk cancerstatistik … NEWSVOICE

  – – –

  DOKTOR ERIK ENBY

  Denna upptäckt gjorde doktor Erik Enby för trettio år sedan. Hur mycket lidande hade kunnat undvikas om man lyssnat på doktor Erik Enby redan då? Hur mycket pengar hade samhället sparat?

  Istället mörkas det man kan se i mikroskop med egna ögon, doktor Erik Enby placeras i ”kylan” och en häxjakt i media startar för att tysta Erik Enby vars upptäckter riskerar att reducera en lovande och lukrativ marknad för cancermediciner. Det visar med all önskvärd tydlighet vem som styr forskare, läkare, media och politiker – i Sverige.

  När inte häxjakten tystade doktor Erik Enby så försökte man ”vingklippa” Erik Enby genom att beröva honom hans legitimation på ett sätt som hör hemma i diktaturer och inte i ett demokratiskt land som gör anspråk på att vara en rättsstat.

  – – –

  DOKTOR ERIK ENBYS ”BROTT”

  Vad vanliga medborgare inte vet är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på t.ex. cancer – forskning, behandling och läkemedel.

  Detta faktum håller de allra flesta läkare på mattan, som inte vill riskera sin karriär. Faktum är att det sätter ”strypkoppel” på mer än 35.000 svenska läkare

  .
  Läkarlegitimationen sitter löst om man
  är olydig och följer sin inre kompass, om
  man tänker själv utanför givna ramar.
  strypkoppelDetta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare,
  där karriären lätt kan strypas och där man kan bli
  berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare.

  Erik-Enby

  Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2004 och han fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionsåldern).

  Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

  Erik Enby anklagades och blev dömd för att ha tillämpat ”ovetenskapliga” behandlingsmetoder avseende en kvinna som sökte alternativ till vårdens operation, cellgifter och strålning. Efter en tids sjukdom avled kvinnan på grund av sin cancer.

  doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby vid två tillfällen för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation. Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter.

  Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs doktor Erik Enbys behandling med korallmineraler, vitaminer och antioxidanter (ofarliga medel) vara vållande då det var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Den behandling som kvinnan självs sökte upp och som hon ville prova, och om hon kommit tidigare så kanske utfallet blivit annorlunda?

  Man bortsåg helt ifrån Erik Enby faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början.

  Detta innebär i klartext att våra rättsskipande myndigheter är kapade – vilket är självfallet är synnerligen allvarligt och oacceptabelt i vår demokrati.

  De övriga tolv inblandade i behandlingen hade agerat efter vedertagen praxis och gick således fria, enligt denna oskrivna lag.

  Vad utmärkte då doktor Erik Enby bland alla dessa specialister, varav ledande cancerläkare?

  blodkropparJo, doktor Erik Enby behandlar blodet och infektioner med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, vilket också har god effekt på blodklumpning och svampväxt (och cancer). Detta helt utan patenterade cancerläkemedel och utan biverkningar. Istället för att slå ut patienternas immunförsvar, stärker han det, vilket också minskar risken för att cancern ska komma tillbaka.

  Doktor Erik Enbys ”brott”

  Doktor Erik Enbys ”brott” var två konsultationer (med två veckors mellanrum) och att han ordinerade korallmineraler som löste upp kvinnans klumpade blod (som man kan se i mikroskop) och att han ordinerade naturliga medel mot infektionen i blodet.

  Att kvinnan avled av cancer (som varannan cancerpatient gör), är knappast något som bör ligger någon av dessa 13 läkare och terapeuter till last, allra minst doktor Erik Enby som ju faktiskt gjorde en positiv insats genom att lösa upp blodets klumpning och genom att behandla infektionen (och kanske hade utgången varit en annan om denna behandling satts in mycket tidigare?).

  Themis_JusticeOm detta är rättsväsendets likare för att dra in en läkares legitimation och om det ska råda likhet inför lagen, så lär vi mycket snart inte ha några legitimerade läkare kvar.

  Han hade ju forskat på blodet inom förbjudet område och funnit ett tydligt samband mellan infektioner, svampväxt och cancer. Han visade att en bröstcancertumör i ett fall var en sporsäcksvamp (!).

  Denna forskning var ett grovt övertramp långt utanför givna tillåtna ramar och straffet blev indragen läkarlegitimation. Hur skulle det se ut om detta spred sig och om nästa storsäljare – cancermediciner – skulle droppa?

  Kvinnan sökte aktivt alternativ hjälp och doktor Erik Enbys ordination var ofarlig, med effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens egna immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar, ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna. Egentligen inget konstigt med det.

  frågetecken-bDet som är konstigt är att använda cellgifter och strålning som orsakar cancer, för att behandla cancer. Konstigt är också att slå ut patienters immunförsvar med cytostatika, ett immunförsvar som bekämpar cancer. Det som inte konstigt är att det inte verkar fungera så bra. Ännu konstigare är då att man inte provar nya lovande vägar.

  Läs mer … DI: Här gömmer sig framtidens läkemedel – korallmineraler

  Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men mycket pekar på att de kan hjälpa betydligt fler än vår skattefinansierade vård. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

  tystnad-svGenom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

  Därefter framförs denna av-legitimering i alla möjliga och omöjliga sammanhang, för att stryka under att vederbörande inte längre är trovärdig och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”. Medborgarna blir dubbelt lurade.

  StrålbehandlingOch visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig?

  Det finns inga entydiga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar är OK – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer.

  De hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin. Varför skulle cancerbehandling vara annorlunda än diabetes- och överviktsbehandling, som sker på en höft utan vetenskapligt stöd och med uruselt resultat (dock ”lönsamt” för industrin).

  Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar. Medlöpare belönas med frikostiga forskningsanslag eller på annat sätt, medan fritänkare fryses ut.

  whistleblower2Således finns det inget ekonomiskt incitament att förebygga eller bota cancer. Så det är Inget konstigt med att det ser ut som det gör, att man motarbetar allt som hotar lönsamheten inom vårdindustrin, som bara i Sverige omsätter mer än 350 miljarder kronor per år (mer än 10 % av vår BNP).

  Det är många visselblåsare som vittnat om att det är så stora delar av läkemedelsindustrin fungerar, att det är pengarna som styr och att patientnyttan och liv väger lätt. Även stora utdömda skadestånd bekräftar detta.

  9 miljarder dollar har Takeda och Eli Lilly nyligen dömts att betala för att medvetet ha dolt cancerrisk med diabetesmedlet pioglitazon … klicka här

  Läs mer … Nya mediciner mot cancer slukar pengar (men botar inte)

  Nu kommer mer studier på att cytostatika (och strålning) ÖKAR risken för fortsatt cancer:

  Läs mer … Kemoterapi ger mer cancer

  – – –

  sprattelgubbe

  LYDIGA?

  Vill vi främst ha lydiga läkare som sätter läkemedelsindustrin framför patienternas bästa? Även när de vet bättre? Om inte; så måste vi agera NU. Helst innan vården har kraschat.

  Ta chansen att lyssna på Erik Enby live – läkaren som inte gick att tysta och som enligt ett flertal studier hade och har rätt.

  – – –

  Erik Enby

  Här är berättelsen om hans äventyrliga, men på samman gång tragiska, forskningsresa. Han vägrade att förneka det han med egna ögon kunde se i sitt mikroskop … NEWSVOICE

  Dr Erik Enby fick nyligen 2015 års utmärkelse för en livslång gärning i humanismens tjänst … NEWSVOICE

  SLUTSATS: Starka kommersiella krafter som även styr våra myndigheter vill inte att svenska cancerpatienter ska erbjudas ”best practice” – de vill istället tjäna pengar på cancer. Det är tur att det finns läkare som tar fighten för folket, även om det innebär att man drabbas av en informell ”inkvisitionsdomstol”.

  Läs mer om Erik Enby … NEWSVOICE

  Detta är en skandal av gigantiska mått, av orkanstyrka, som får rättsskandalen Thomas Quick att likna en västanfläkt. Hög tid att ansvariga ställs till svars.

  Detta hyckleri drabbar var tredje svensk som idag får cancer och deras anhöriga. Alla medborgare KRÄVER nu ett svar från ansvariga – varför förvägras vi den bästa tänkbara vård! Varför mörkas kunskap och forskning?

Kommentera