TTIP – anteckningar om ett farligt handelsavtal med USA

.

Handelsavtal-med-USA-är-en-lönndörr-för-gmo

ζ

TTIP

.
TTIP – anteckningar om ett farligt avtal

TTIP-GMODet har under en längre tid förts en viktig diskussion i de sociala medierna om turerna kring ett nytt (fri)-handelsavtal mellan EU och USA. Tyvärr är det ganska tyst i gammelmedia om spelet kring detta.

Avtalet går under namnet «Transatlantic Trade and Investment Partnership», förkortat TTIP. Av namnet att döma handlar det om ett ”partnerskap” och det låter ju ganska gulligt.

Beslutsprocesserna kring avtalet har dock omgärdats av stort hemlighetsmakeri, sannolikt beroende på att medborgarna inte ska förstå vad som är på väg att hända. Över 100 folkrörelser har gått samman och riktat kritik mot hemlighetsmakeriet.

ζ

allt-som-kan-beslutas.

Vad är TTIP?

domarklubba-vitVad är då TTIP? Det beror förstås på vem man frågar. Är man demokrat och miljövän så bör man nog vara en smula bekymrad.

Avtalet ska nämligen ge de stora multinationella företagen makt att stämma andra länders regeringar till underkastelse, detta eftersom TTIP-avtalet vill sätta sig över nationell miljö-, hälso- och sociallagstiftning.

Det finns redan exempel på hur illa det kan gå.

rökare-ickerökare-lungorEtt exempel är cigarettfabrikanten Philip Morris, som har stämt regeringarna i Uruguay och Australien för att dessa har bestämt att cigarettpaket ska vara försedda med stora varningstexter. Sådana sociala och hälsoförebyggande åtgärder gör det förstås svårare för företaget att kränga sina cigg. Tobaksfabrikanten betraktar därför sådana varningar som ett handelshinder och som en inskränkning i den fria marknadsekonomin, eftersom de högst sannolikt minskar både försäljningen och vinsterna.

Ett annat exempel är Kanadas regering, som har stämts av ett amerikanskt gruvföretag, eftersom man på vissa håll i Kanada har förbjudit utvinning av skiffergas. Den metod som används – fracking – anses av kanadensarna vara extremt förorenande och miljöskadlig. Det amerikanska företaget anser därför att de blivit blåsta på framtida vinster. Gruvföretaget vill därför ha 250 miljoner dollar
av den kanadensiska staten som plåster på såren.

Som var och en begriper så innebär denna typ av stämningar och skadeståndskrav till att makten över vår miljö och vår hälsa radikalt förskjuts från våra demokratiskt valda församlingar. Makten övergår istället till de globala storföretagen.

ζ

USA är pådrivande

USA-örnI Sverige har vi under lång tid haft en tradition av att ha relativt ambitiösa lagar kring miljö- och hälsoskadliga ämnen. Vi var tidigt ute med varningstexter på cigarettpaket och i reklam för alkohol.

Även EU har länge stretat emot när det till exempel gäller GMO-grödorna. När det nya handels- och investeringsavtalet har klubbats igenom står vi öppna för attacker från de globala företagsjättarna. Det bör kanske tilläggas att det är USA som är den pådrivande parten i detta så kallade ”partnerskap”.

ζ

Makten överlämnas

Det svenska folket beslutade i en folkomröstning på 90-talet att gå med i EU. Det kom att innebära att en stor del av beslutanderätten över svenska lagar lämnades över från den svenska riksdagen till Bryssel.

Nu är Bryssel på god väg att lämna ifrån sig makten över miljö- och hälsolagstiftningen till de globala storföretagen.

prary-2-hpray-2-vAllt sker förstås i den heliga tillväxtens
och marknadsliberalismens namn.

Amen!

ζ

Ordet som ingen längre minns

Multinationella-FöretagMinns ni ordet ”subsidiaritetsprincipen”?

Det var ett ord som användes flitigt på 90-talet inför EU-folkomröstningen. Ordet betydde att alla beslut som kunde tas lokalt, skulle tas lokalt. Ett medlemskap i EU skulle innebära ett större inslag av lokalt beslutsfattande. Mer demokrati alltså.

Idag är det nog inte många som minns detta ord. Det används inte längre – av det enkla skälet att det inte behövs. Idag tillämpas istället en omvänd subsidiaritetsprincip. Allt som kan beslutas över folks huvuden, skall beslutas över folks huvuden.

Det ultimata uttrycket för detta vore naturligtvis om de stora multinationella företagsjättarna finge beslutanderätten över nationers och medborgares parlament. Då öppnas portarna mot helvetet! När den tidiga renässansförfattaren Dante stod framför ingången till Inferno, läste han på en skrift som fanns över porten:

“Ni som väljer att här träda in.
Låten hoppet fara!”

EU behöver en Renässans!

Bo Zackrisson
redaktör

Vill du följa turerna och de senaste nyheterna om EU:s och USA:s förhandlingar om TTIP-avtalet, rekommenderar vi att du gör det på denna hemsida: http://ttippen.se

Not. Löpsedel och övrig layout har Kostdemokrati utformat

ζ

APPENDIX

Ett utdrag ur senaste numret av 2000-Talets Vetenskap

När vi sammanställer ett nummer av 2000-Talets Vetenskap, kan vi ofta helt oväntat se ett mönster träda fram genom texterna. Denna gång ser vi att renässansbegreppet har kommit till flitig användning. Det har sitt ursprung i att Anna Böhlmark, själv boende i Florens, renässansens födelsestad, i en av sina texterna lyfter fram Florens och regionen Toscana.

Här har alternativmedicinen fått en verklig pånyttfödelse, då man sedan några år har integrerat alternativen med den ortodoxa medicinen med gott resultat. Patienterna får alternativmedicinsk behandling som betalas över skattsedeln.

Det har blivit en succé. Människor blir friska, vilket även har gynnat samhällsekonomin.

I Sverige råder dock det medeltida tänkandet.

ζ

Oshercentret för integrativ medicin

– har berövats på 43 miljoner kronor
.

oshercenter

Oshercentret för integrativ medicin fick 43 miljoner för att bygga broar mellan alternativ- och skolmedicinen. Resultatet blev det omvända. Broar revs och alternativen blev kvar på andra sidan stranden. Vi förklarar varför det blev så i vår slutrevision av Osher Centrets verksamhet.

Vi anser att det är hög tid för en integrativ renässans även i Sverige!

Läs mer …. klicka på tidningen nedan

I vår fortsatta täckning av ämnet svamp och cancer, ger vi i senaste numret en grundlig överblick över svamparnas viktiga betydelse för kretsloppet i naturen …. m.m. Se innehållsförteckning genom att klicka på tidningen nedan.

2014-NR2Klicka på bilden för att läsa de första sidorna  i senaste numret

Klicka här för prenumeration och få de två första numren med spännande information om bland annat sambandet mellan svampväxt och cancer, samt hur detta öppnar upp för nya perspektiv och nya kostnadseffektiva behandlingsmetoder med små biverkningar.

Tidningen som talar …. när andra tider

ζ

2 svar på ”TTIP – anteckningar om ett farligt handelsavtal med USA”

Kommentera