”Läkaren som vägrade ge upp”

23:47, 29 november 2016 in Okategoriserad by midi

erik-enby-expressenerik-enby

Farlig för vem? … klicka här

ζ

wowx2

”CANCER BUSINESS AS USUAL”

En sann dramadokumentär 1 december om en cancerforskning och cancervård som utvecklats till ”geschäft” och om ett rättssystem som havererat – vilket drabbar alla med kroniska sjukdomar som diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdomar, cancer eller andra kroniska sjukdomar.partille-1-dec

Varje dag drabbas i snitt 165 svenskar av cancer – som förnekas den bästa vården [vilket läkemedelsindustrin bestämt]. Ska vi acceptera att effektiva behandlingsmetoder mörkas?

Ska vi acceptera att cancerforskningen styrs av industrin – och att forskare som inte ”lyder” förföljs av våra egna myndigheter?

Se filmen 1 december och välkommen till en omvälvande föreläsning 5 december! Därefter har sannolikt din världsbild förändrats och du står bättre rustad om du eller närstående drabbas.

Läkaren Erik Enby menar att infektioner är roten till det onda – som kostnadseffektivt kan behandlas med naturliga medel utan biverkningar. Det behövs inga sofistikerade mastodontsjukhus som Nya Karolinska där bara byggnaden kostar 70 miljarder skattekronor. Erik Enbys forskning hotar ekonomiska särintressen varför han har förföljts under mer än 30 år av läkare, myndigheter och av public service. Är de alla med i en ohelig konspiration mot folket? Vill de att vi alla ska drabbas av cancer?

läkare_stetoskopDe som ser filmen kommer att bli rejält omtumlade och frågan är om vi kan lita på vården och våra myndigheter när det gäller kroniska sjukdomar? Svaret på den frågan blir oftast ett NEJ efter att man studerat frågan – men tilliten till vården är så djupt rotad hos gemene man att det sannolikt behövs mer än en dokumentärfilm och en föreläsning för att rucka på förtroendet för vårdens auktoriteter.

Men det är viktiga steg mot att ta befälet över sin livskvalitet. Slutsatsen blir att man själv måste läsa på och själv ta ansvar för sin och sina barns livskvalitet. Om man okritiskt litar på ”auktoriteter” inom myndigheter och vården blir det lätt fel.

ζ

Föreläsning 5 december

En uppföljande föreläsning 5 december där läkaren Erik Enby berättar om sin forskning som skulle kunna revolutionera sjukvården – men då skulle det ju med stor sannolikhet säljas färre läkemedel och fler skulle bli friska. Därför försöker den läkemedelsindustri som styr forskning, vård och myndigheter att mörka allt som utmanar deras monopol på våra liv och våra skattepengar.

Bicomterapeut Markus Johansson kommer att berätta om Bicom bioresonansterapi som tillämpas av läkare utomlands med mycket goda resultat.

Leif Lundberg kommer att berätta om ett hälsokoncept som skulle bespara många ett onödigt lidande och spara stora pengar för de företag som värdesätter friska medarbetare.

↓ Klicka på flyern nedan för att förstora den eller klicka här

se.
ζ

Se gärna en intervju innan filmen:

ζ

Justitiemord

Att det verkligen rör sig om ett justitiemord av astronomiska dimensioner är än en gång bekräftat – som drabbar inte minst de 60.000 svenskar som varje år drabbas av cancer och deras anhöriga. De förnekas effektiva naturliga behandlingsmetoder utan biverkningar – för att läkemedelsindustrin bestämt så. En industri som värnar sitt monopol på våra liv och skattepengar.

Citat:

Det är tydligt att faderns anmälan är baserad på ont uppsåt och förvridna slutsatser av den information han har. Han drar tokiga slutsatser från ett sjukintyg och förvandlar det till friskintyg. Han har inte varit närvarande och hörsägen saknar juridiskt värde.

Ändå används dessa av fadern påhittade påståenden som grund för att dra Eriks legitimation (2007) och där Dan Larhammar arrangerade att Erik har förföljts i medierna i över 10 år, 2005-2014. Medieövergreppen var som värst under åren 2006-2011.

Det var främst 14 Expressenjournalister bakom artiklarna anförda av Patrik Micu. Men även Cancerfondens tidning Liv deltog i häxjakten. Sådana samordnade mediedrev kan bara arrangeras om det finns en kraft med stort media-nätverk och det har som dokumentärfilmen visar, Dan Larhammar och VoF (Vetenskap & Folkbildning). Det var där förföljelsen av Enby startade.

ζ

APPENDIX

Dr Erik Enbys forskning

– som gjorde att han titulerades ”en av Sveriges farligaste läkare i Sverige”

Vad de flesta medborgare inte vet om är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer (eller andra lönsamma sjukdomar). Läkarlegitimationen kan dras in om man är ”olydig” och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar. Detta vet alla forskare och läkare om, vilket får dem att ”hålla sig på mattan”. Fallet doktor Erik Enby visar vad som händer om man utmanar mäktiga intressen som lever på ohälsa, som inte alls vill att vi ska bli  friska.

Erik-Enby

Vanligt är att man drar in läkarlegitimationen efter pensionsåldern för att inte skapa rubriker. På detta sätt undergräver man trovärdigheten hos de läkare som vägrar att flyta med strömmen likt badankor. Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare om man inte lyder. Doktor Erik Enby är en läkare på tusen – som vågar utmana gamla ”sanningar” och som driver utvecklingen framåt.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys konsultation vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta.

Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån.domarklubba3

Domslutet var utstakat från början.

Om det ska råda likhet inför lagen och om detta är ett rättesnöre så ska alla läkare förlora sin legitimation om de varit i kontakt med en patient som dör – oberoende av vad patienten dör av (patienten i exemplet ovan dog genom självmord). Då finns det snart inte finnas några legitimerade läkare kvar i Sverige. Se filmen och bedöm själv om våra auktoriteter agerar på ett professionellt sätt – eller ej (detta sker alltså idag i Sverige).

barncancer-1-5-m

Ett slag under bältet mot alla barn och vuxna
som drabbas av cancer. Det är så hemskt att
man inte tror på det förrän man själv ser det
med egna ögon. Se filmen!

ζ

En uppföljande föreläsning måndag 5 december

Föreläsning i Fräntorps Folkets Hus måndag 5 dec kl 18.30 – 22.00

(tre föreläsare)

forelasare-bw

Dr Erik Enby kommer att berätta mer om sin cancerforskning där man med egna ögon kan se vad som växer i blodet hos patienter med kroniska sjukdomar (inklusive cancer).

Markus Johansson berättar om Bicom som används av läkare och på statliga sjukhus utomlands för att bland annat finna och bota matintoleranser och allergier – med mycket gott resultat (utan biverkningar).

Leif Lundberg presenterar ett nytt unikt hälsokoncept för dem som vill lära sig mer om hur man optimera sin hälsa på ett naturligt sätt (där automatisk viktkontroll fås på köpet).

Hälsokonceptet involverar dr Erik Enbys forskning och Bicom bioresonansterapi – plus mycket mer. Vi har utvecklat ett helhetskoncept där kunskap och support spelar stor roll för resultatet. Vi levererar ”egenkontroll” så att man sedan själv kan ta befälet över sin och sina barns livskvalitet och inom ett företag sprider sig kunskaperna som ringar på vattnet.

  • Entré 100 kr som betalas kontant vid entrén.
    Ingen föranmälan – utan ”drop in” gäller mellan 18.00 – 18.30.

Innan föreläsningen kommer mer info på www.kostdemokrati.se

Vi testade hälsokonceptet på två ”elever” som tidigare provat ”allt” för att komma tillrätta med sina ohälsoproblem och övervikt (ca 35 kg övervikt vardera vid start). En av eleverna (kvinna 35+) hade en långt framskriden prediabetes och var ytterst nära att utveckla diabetes. Vi fokuserar på hälsa och prestationsförmåga. Automatisk viktkontroll är något man får på köpet – utan svält eller krav på extra träning. ↓

diagram-resultat

ζ

Sist men inte minst

Dr Erik Enbys ”testamente”

  • blodkropparErik Enby om sjukdomarnas ursprung – Mikrosvampar kan vara en orsak till kroniska sjukdomar och cancer … NEWSVOICE

Testamentet på engelska:

  • Dr Erik Enby: ”Searching for the essence of chronic diseases” – It’s in the blood … NEWSVOICE