”Köttfri Måndag” i armkrok med den multinationella kolhydratindustrin

Veganer och multinationella matföretag i gemensam attack mot folkhälsan

Den svenska avdelningen av ”Köttfri Måndag” har inte fått så stort genomslag som de väntat sig. Anledningen är nog att svenskarna upptäckt att man blir frisk och smal av animalisk föda. Detta står i stark motsats till ”Köttfri Måndag” som är kolhydratindustrins framstöt för att stärka sina ställningar. Om man helt tar bort den animaliska delen av födan en dag i veckan blir den för många ersatt av just kolhydrater och då underhålls och förvärras sjukdomar och övervikt.

Kelloggs och Sodexo, två multinationella jätteföretag, leder verksamheten i ”Meatfree Monday” i USA. På den svenska Facebook-sidan för ”Köttfri Måndag” jublar man över detta: ”Vi är jättestora i USA”. ”Köttfri Måndag” kan vid första påseende verka harmlös, men man bör nog värdera dem enligt regeln ”Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga vem du är”.

Sodexo omsätter 150 miljarder kronor, har 391 000 anställda och och serverar dagligen mat till 50 miljoner människor i 80 länder. Sodexo förväntar sig naturligtvis att få servera ännu fler när ”Köttfri Måndag” sprider sig.

Kelloggs är nog mer bekant för de flesta. Vad som kanske är mindre bekant är att den hur miljöfarliga och hälsovådliga deras varor är: Kellogs och dotterbolaget Morningstar farms, som öppet använder GMO-majs och GMO-socker i sina amerikanska varor, påstår sig inte använda GMO-varor i Europa, men hur säker är kontrollen av detta?

Läkemedelsindustrin lurar i bakgrunden. Det är den som kommer att göra de största vinsterna på den acceleration av ohälsan som en minskning av köttkonsumtionen och en ökning av kolhydrater och skadliga proteinersättningar kommer att ge. Många forskningsinstitut, som forskar åt läkemedelsindustrin och med dess pengar, finns med i kampanjen.

Media som Fox News garanterar att budskapet trummas in.

Kändisar ska få i första hand intet ont anande ungdomar att dras med.

Vänsterpartiets Jens Holm och Miljöpartiets Jonas Paulsson är bland de mer aktiva politikerna bakom kampanjen. Paulsson drog igång den svenska delen av ”Köttfri Måndag” På Holms blogg hyllas företag som Kelloggs som ”ansvarstagande”. På Paulssons blogg raderas kritiska kommentarer.

”Köttfri Måndag” skadlig för miljön

Låt oss göra en sak klar genast. De flesta som deltar i och förordar ”Köttfri Måndag” är naturligtvis inte veganer eller har en aning om knytningen till livsmedelsjättarna. De tror också på den officiella propagandan om att de gör en insats för klimatet genom att gå med i rörelsen.

Men avsikten med ”Köttfri Måndag” är att få folk att äta mindre kött. Helst vill man få alla att äta vegankost. Det är långsiktigt ohållbart. Då djurhållningen minimeras binder man jordbruksproduktionen vid konstgödsel och olja. Nät oljan och fosforn i konstgödseln sinar (vilket redan varnas för) står man inför en svältkatastrof, eftersom alternativet med naturgödsel försvunnit med djuren.

De miljöargument som framförs kring ”Köttfri Måndag”, där man säger att köttätandet medför stora utsläpp av växthusgaser och att det skulle vara det viktigaste miljöskälet till att äta mindre kött, leder allmänhetens tankar bort från de verkliga miljöproblemen: spridningen av växtgifter och andra kemikalier, GMO, försaltning och jordförstöring.
Att man tydligen inte vill ta upp dessa problem, beror naturligtvis på att problemen hör samman med den storskaliga produktionen av soja och spannmål.

Det moderna storskaliga jordbruket är oerhört skadligt för jorden. Det påstås ofta att man ska äta vegetariskt för miljöns skull, m.en inget kunde vara mer fel. Vi borde äta mer animaliskt, men givetvis bör det då vara från djur som ätit gräs istället för spannmål.

Jordförstöring genom plöjning

Fleråriga växter skyddar matjorden och bygger på matjordslagret. Det moderna jordbruket med sina ettåriga grödor bryter ned och avlägsnar matjorden.

Plöjning av markerna är en förutsättning för att odla de ettåriga grödorna.

Plöjningen lägger jorden naken och gör den sårbar för vädrets makter. Vinden för bort oerhörda mängder av det översta jordlagret och dumpar det i havet. Till detta kommer det som spolas bort av vatten. I värsta fall kan regn och stark blåst förstöra jord som tagit två tusen år att bygga upp!

Jordbruket skördar liv

Veganer brukar motivera sitt val genom att säga att de inte vill döda för att föda sig själva: ”Jag äter inte något som har en mamma eller ett ansikte”.

Men det moderna jordbruket jordbruket skördar hela tiden liv.

Friläggning av marken innebär också ett krig mot alla de organismer som finns i myllan. När man ska odla ett fält med en ettårig gröda som t.ex. vete, måste området rensas från övriga växter. Många arter som fanns innan jordbruket är borta och de som fortfarande kämpar för att överleva för en tuff kamp mot plogning, harvning och bekämpningsmedel.

Mikroorganismer och insekter går samma väg. De smådjur som varje säsong blir offer för skördemaskinernas knivar har nog både en mamma och ett ansikte.

Ingen annan mänsklig verksamhet har utrotat så många arter och individer som jordbruket. När man äter vegetarisk eller vegansk föda har man verkligen död på sin tallrik.

Konstbevattning ger försaltning

Upplösta salter finns i allt vatten som används för konstbevattning. Saltet lagras i jorden till den grad att den blir giftig för växtligheten.

Om konstbevattningen dessutom höjer grundvattennivån hamnar grundvatten-nivån så nära markytan att vattnet börjar avdunsta och saltet blir kvar. Hela civilisationer har gått under på grund av konstbevattning och samma sak håller nu på att hända i stora konstbevattnade spannmålsområden.

I Egypten, Mexico, Pakistan, Australien och Centralasien används mer än 90 % av allt vatten till konstbevattning. Mäktiga floder som Coloradofloden och Indusfloden möter havet med torra flodfåror. Öken och döda områden blir slutpunkten för jordbruk baserade på ettåriga grödor utan djur.

I hela världen försvinner 12 miljoner hektar åkermark varje år på grund av försaltning.

Hållbar matproduktion kräver omfattande djurhållning

Ett jordbruk baserat på ettåriga grödor utan djurhållning kan aldrig bli hållbart. Ett sådant jordbruk förutsätter användning av konstgödsel och konstgödsel är en ändlig resurs. Dels framställs den med hjälp av naturgas, där tillgången är ändlig och dels är den fosfor som ska ingå i konstgödseln i sig en ändlig resurs.

Till detta kommer förstöringen av matjordstäcket, försaltningen och vattenbristen.Två tredjedelar av jordens marker kan inte användas för odling av dessa grödor. I många fall kan dessa arealer däremot bli utmärkta beten, med en omfattande djurhållning.

Den oljedrivna, storskaliga produktionen av artfrämmande mat måste ersättas med en småskalig kretsloppsanpassad matproduktion med ett dominerande inslag av animalieproduktion.

Produktionen av vegetabilier och animalier måste integreras för att all näring ska ingå i ett kretslopp. Animalieproduktion baserad på vall och naturbeten kan fås att ge mer mat än storskalig, sädesbaserad produktion. Man vinner också fördelen att denna småskalighet både ger fler jobb och fullvärdigare föda. Rent teoretiskt går det på detta sätt att försörja världsbefolkningen med näringsriktig mat.

Fördelningen av resurser och mat är ett stort och ständigt närvarande problem och kan bara lösas politiskt genom att subventionerna till den storskaliga produktionen av spannmål OCH storskaliga köttproduktionen upphör och att man istället stöder småskalig integrerad produktion av animalier och vegetabilier, avsedd för lokala marknader, utan långa transportvägar och där konsumenterna har möjlighet att se varifrån maten kommer och hur den produceras.

Veganerna är egentligen inte i första hand intresserade av miljön. De rider miljöhästen enbart för att få nå för dem mer angelägna mål.

Vänsterpartisten och veganen Jens Holm föreslår att bidragen till köttproduktion ska tas bort, men säger inget om den storskaliga spannmålsproduktionen. Han visar därmed att han inte är intresserad av miljön eller människors hälsa, utan han är bara intresserad av att vi ska sluta äta kött.

”Köttfri Måndag” är skadlig för folkhälsan.

Hur det påverkar människan visas i ett brev till en av landets främsta idrottare och hälsofrämjare, Jonas Colting.

Vi saxar från hans blogg:

Ett allvarligt brev från en före detta vegetarian!

Det finns en flera personer som kommenterat på bloggen om de självupplevda negativa konsekvenserna på hälsa och livskvalitet, av en vegansk eller vegetarisk livsföring. Dessutom har flera andra skickat privata meddelanden och mail till mig i samma ämne.

”Therese” heter en ung dam som har skrivit brevet till mig nedan. Hon vill gärna dela med sig av sina erfarenheter i förhoppningen att sprida lite ljus över en livsföring som kan ha potentiellt väldigt svåra konsekvenser. Läs!

Käre Jonas,

Säkert finns det hälsostressade människor som tycker att du ”hetsar”, att du är militant, att du rentav är en ”LCHF-taliban”. Jag förstår de människorna och vad du sätter igång hos dem. Du pratar ofta om överviktsproblematiken, den är utbredd och många är berörda.

Själv kommer jag från den enda samhällsgruppen i Sverige där trenden är den motsatta, ”kvinnor 15-25 år” och vill ändå inte skälla ut dig för att du ”hälsohetsar” utan istället rikta ett tack;

Tack Jonas, för att du med din ”bössan mot tinningen-retorik” har hjälpt mig ta ett stort steg bort från självdestruktivitetens väg. Alltför länge har jag valt det ”moraliskt riktiga”, det ”solidariska” och det ”duktiga” utan att riktigt reflektera över hur det tärt på mig och min hälsa. Jag har givits tusen stjärnor i den Lutherska himlen, en för varje del av livet. Skola, jobb, familj, vänner och framförallt – hälsa. Samtliga har varit eld för kråkorna.

Att försöka vara duktigast, smartast, hälsosammast, snällast, perfektast, i ett iskallt samhälle som ung och skör tjej, och dessutom som ett led i detta välja bort och förbjuda massor av naturlig näring (veganism är ju både ”hälsosamt” och ”duktigt” i pappa statens ögon) är inte att ta ansvar för sin hälsa. Att försöka rädda hela världen, men vara totalt hänsynslös mot sig själv är inte heller att ta ansvar för sin hälsa.

Att åsidosätta sina behov för att duga/passa in, är inte solidaritet!

En kost baserad på vegetabilier är ofta rik på vatten och vitaminer, saker vi behöver, i all ära. Men på bekostnad av järn, protein och tillräckligt med fett samt energi överhuvudtaget. För min del ledde det till kortslutning i kroppen och hjärnan. Muskler är svårbyggda om man är upptagen med att läsa innehållsförteckningar, mensen strular om man äter en kost som stressar kroppen (för lite fett, massa soja, för mycket fibrer).

En svältande hjärna som inte ser röken av någon annan omega än 6, blir utan undantag tvångsmässig och fragil. En sådan hjärna blir hemmablind och tror att ännu ensidigare mat är lösningen. En svältande hjärna klarar inte av att välja objektivt. Den väljer efter vad den hör utifrån.

”Mindre fett och mer fibrer” hör den från diverse ”auktoriteter”, de som borde vägleda men som missleder. ”Räkna kalorier” får man lära, sure thing alla dietister och hälsomagasin! Då kunde jag ha ångest precis hela tiden över obetydliga siffror för att jag inte klarade av att sålla bort den köpta informationen.

Bantning är ett mycket effektivt politiskt bedövningsmedel. Anorexia som jag kämpat emot är inte bantning, det är en livsfarlig sjukdom, bedövar dock ännu mer effektivt och startar nästan undantagslöst med någon form av bantning.

Att välja att inte äta vissa saker, ledde i mitt fall till att till sist knappast äta alls. Svält av kroppen, svält av själen. Så har mitt liv sett ut. Det tog sju år att inse sambandet mellan min jante-djävul på axeln och min stundtals livshotande ätstörning.

Nu har jag fattat. Du bidrog med en av pusselbitarna!

Tack för ditt budskap om att hälsa inte är en tävling och att vi behöver känna inåt efter vad vi behöver istället för att välja utifrån normer och andras förväntningar, och att det INTE är detsamma som att vara självisk och ond!

Vi behöver äta bra, stärkande, hälsosam mat för att orka med samhällsklimatet och att ta ställning för det vi tror på!

Tack för att du tar hälsobegreppet ett steg längre, fortsätt med det!
Therese

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen