GLUTEN OCH MJÖLK – del 1

.

masspsykos

ζ

pratbubbla-utropstecken

Masspsykos?

”Jag förstår inte varför så många barn nuförtiden inte tål viss mat”. Så uttryckte sig en kostchef i radio i ett program om skolmaten.

Det är så många som behöver specialkost”, fortsatte hon och antydde att hon trodde att det handlade om någon slags masspsykos.”

Gluten och mjölk - del 1Om hon hade läst Michael Håkanssons bok:

”GLUTEN OCH MJÖLK, källan till moderna sjukdomar” hade hon kanske förstått sammanhanget.

Många känner Michael Håkansson som Micke Skribent med bloggen: gluten-celiaki.blogspot.com

För mig var Michael Håkanssons en ny bekantskap.

ζ

Fler vita gifter

En del av oss har äntligen förstått sockrets negativa effekt på vår hälsa.

Så kommer det en bok (på 450 sidor) som tar upp hur två andra vita gifter ställer till det i vår kropp, nämligen – spannmålet med sitt gluteninnehåll och den processade mjölken.

Enligt förordet är detta den första boken i en planerad serie om ”de vita gifterna” och nu har även del två kommit, men den har jag ännu inte läst.

ζ

Spannmål, processad mjölk och raffinerat socker

Att de flesta moderna sjukdomar beror på spannmålet, den pastöriserade och homogeniserade mjölken och det raffinerade sockret, det är Michael Håkansson helt övertygad om. Vilket han väl argumenterar för i boken med en mängd fakta.

Författaren, har inte bara borrat djupt, han har även tagit ett stort och brett grepp på ämnet.

Boken fungerar bra som uppslagsbok på grund av den tydliga innehållsförteckningen både före varje avdelning och i slutet av boken. Boken innehåller utöver nyttig fakta också ett antal fallbeskrivningar ur livet.

ζ

Inte i industrins intresse

SEK-slipsEfter läsning av boken, så förstår man att denna typ forskning och grävande som Michael Håkansson fått göra för denna boks tillblivelse, skulle traditionella sponsorer aldrig finansiera.

Den står utanför den akademiska sfären och den hotar både livsmedelsindustrins och läkemedelsindustrins intressen och ifrågasätter den officiella medicinska sakkunskapen.

Gammelmedia kommer inte att recensera boken av samma skäl.

Men den upplyser oss vanliga människor hur vi påverkas av maten vi äter och vad vi kan göra själva för att slippa vara patienter hela livet.

ζ

En hjälp till självhjälp

tired-momAtt man kan känna sig sjuk och vara sjuk utan att proverna visar på det, det har den medicinska sakkunskapen ofta svårt att inse.

Den här boken står på den enskilda människans sida och man kan få både kunskap, tröst, och kanske på egen hand hitta en lösning på sina problem. Man kan ju börja med att utesluta spannmål och se vad som händer. Garanterat inga biverkningar.

Jag tror att alla som läser boken kommer att känna igen något av egna eller andras hälsoproblem.

wheatKan det vara så att de hälsoförbättringar, som vi upplever som äter enligt LCHF, främst kan tillskrivas uteslutandet av bröd (spannmål)? Det är i alla fall en teori som författaren framför.

Inte minst så blir man medveten om och lär sig om alla de komplicerade sambanden i vår kropp. Hur vitaminer och mineraler måste samspela för att hela organismen skall fungera på rätt sätt och vilka följder en rubbning av balansen får.

Body-brainMed vår reduktionistiska världsbild så vill vi tro att diabetes är en sjukdom, celiaki en annan och depression en tredje. Efter läsning av denna bok kommer vi att inse att det hänger ihop med vad vi stoppar i munnen. Det handlar gluten och mjölk och dess effekt på vår kropp och hjärna.

ζ

Från förädling till GMO

GMO-wheatI ett av de inledande kapitlen beskriver Michael Håkansson mycket utförligt hur spannmålet förädlats under årtusenden och hur ”förädlingen” accelererat under de senaste 50 åren.

Det moderna vetet har få likheter med mormors mors vete och ändå mindre likhet med vetet från den tiden då vi började odla spannmål. På senare tid har vi fått förödande genmanipulerade grödor.

Spannmålet anpassades till industriell odling med krav på ökad avkastning av standardiserade, lättskördade och härdiga sorter. Till detta kommer att man i raffineringsledet vill ha det lättbearbetat och förstärker gluteninnehållet för att få de önskade bakegenskaperna.

ζ

human-circleMan glömde dem som skulle konsumera

Det har aldrig ifrågasatts om denna ”förädling” av spannmål var förenat med hälsa hos dem som skulle äta det. Detta har fått katastrofala följder för oss. Det är om dessa följder Michael Håkansson skriver om.

Han förklarar varför och hur gluten och hur processade mjölkprodukter hotar vår hälsa. Det tål att tänkas på innan man sätter tänderna i sin baguette.

ζ

Gluten skadar tarmluddet

celiaki-skadar-tarmludd

Klicka på bilden ovan eller här för att läsa mer om Celiaki.

Normalt har tarmens ludd en upptagningsyta stor som en tennisplan, men om
tarmluddet (villi) skadas så kan ytan förminskas till storleken av ett ishockeymål.

ζ

Glutenintolerans eller Celiaki

Glutenintolerans eller celiaki är ett allvarligt och plågsamt tillstånd. Gluten påverkar tunntarmens slemhinna som blir irriterad och tarmluddet förstörs.  Detta får till följd att kroppen inte kan tillgodogöra sig näringsämnen och av det följer olika sjukdomssymtom och en rubbning av kroppens egna immunsystem.

Följderna av att inte kunna ta upp näringsämnen är väl beskrivet i boken. Där ser vi hela panoramat av moderna sjukdomar.

mage-ont-jeansOfficiellt menar man att 1 % av befolkningen lider av celiaki.

Michael Håkansson håller för troligt att det snarare är 50 % (!),  och menar att det är en av de mest underdiagnostiserade sjukdomarna.

ζ

Mjölk är inte mjölk är inte mjölk!

När det handlar om mjölk så är det samma sak där. Precis som med spannmål, så är inte den mjölk vi dricker den mjölk som våra förfäder drack.

För det första så är vår mjölk processad, både genom pastörisering och homogenisering. Våra mjölkkor mjölkar 300 dagar om året och under stor del av den tiden är kossan dräktig och i slutet av hennes dräktighet innehåller hennes mjölk en stor mängd hormoner. Dessa hormonerna får vi i oss när vi dricker hennes mjölk. Det är plågsamt att läsa om alla de olika hormoner vi får i oss med varje klunk mjölk.

Vilka implikationer detta får beskriver författaren i boken. Han beskriver också hur mjölkprodukter överhuvudtaget påverkar hälsan. Han jämför mjölkkonsumtion i relation till cancerförekomst och i olika länder. Dessutom, desto mer mjölk som konsumeras ju högre risk för frakturer. [Det är ju ett erkänt fakta bland benskörhetsforskare att i Norge och Sverige dricker vi mer mjölk än i jämförbara länder och har flest benfrakturer hos kvinnor. min anm.

ζ

Homogenisering

HomogeniseringHomogenisering är den process i ett mejeri där mjölkens fett finfördelas så att det inte ska klumpa sig och lägga sig i ett lager i ytan på mjölken. Mjölken pressas med högt tryck genom en liten spalt. Detta gör att fettkulorna i mjölken går sönder och mindre fettkulor bildas. Arlas gammaldags mjölk homogeniseras inte – inte heller Skånemejeriers Åsens mjölk som säljs i plastdunk (enbart pastörisering).

 ζ

Författaren beskriver utförligt mekanismen bakom de skadliga effekter som homogeniseringen av mjölken har på våra blodkärl.

ζ

Soja

soja_säckUtöver spannmål och mjölkprodukter tar författaren upp hur förödande soja är för kroppens utveckling och för hälsan. Soja är en produkt som falskeligen marknadsförs och uppfattas av många som en hälsoprodukt.

Till råga på allt säljs den som modersmjölksersättning. Soja kan man inte varna nog för så det var bra att författaren även tog upp det ämnet.

ζ

Vitaminer, mineraler och aminosyror

mineralerAvdelningen i boken som handlar om vitaminer, mineraler och aminosyror är omfattande och den är en guldgruva. Vitaminer, mineraler och aminosyror har alla en funktion i kroppen hur små mängder de än förekommer och en brist på ett enskilt vitamin, mineral eller aminosyra får negativa följder.

Vi har på senare tid fått lära oss hur viktigt D-vitamin är och även Magnesium. Men här får man lära sig om alla andra viktiga mineraler och vitaminer.

ζ

Människor som kommit i kläm

I en del av boken beskriver författaren hur enskilda människor kommit i kläm och skadats i vården och om de processer mot maktfullkomliga läkare som författaren engagerat sig i.

En sak som berörde mig speciellt att läsa, var om människor som i långa tider varit intagna på mentalsjukhus, som efter att ha uteslutit gluten i kosten, och i vissa fall även mjölkprodukter, har kunnat skrivas ut.

Ett annat berörande exempel är att när man skickar vete till hungrande människor i världen, så exporterar man samtidigt glutenallergi till dem.

Kan inte låta bli att nämna en text som författaren tar upp från en lärobok för medicine studerande som jag tycker är signifikant för hur den moderna medicinen resonerar.

Där kan man läsa:

”En diabetiker typ 1 har lättare att drabbas av glutenintolerans”

 ”Barn med ADHD kan i framtiden utveckla glutenintolerans”

 ”Personer med benskörhet kan utveckla glutenintolerans”

circel-arrow-goldζ

Man vänder helt enkelt på orsak och verkan!

ζ

Piller istället för bot

piller_massor

I Michael Håkanssons bok kan man läsa om att alla tre diagnoserna kan vara följdsjukdomar till glutenintolerans. Men det är mer lönande att sälja piller för följdsjukdomar än att ta reda på orsaken till en sjukdom.

Jag har den djupaste respekt för människor som Michael Håkansson, som äger så mycket kunskap och så generöst delar med sig av den. En kunskap som måste ha krävt sin tribut av både tid, arbete och kostnader. Många av hans källor är utländska. Han skriver att haft svårt att få fram fakta i Sverige.

Det är nog fler än Michael Håkansson som har svårt för att få fram fakta i Sverige. Vi är mer konformistiska än vi anar. Vi vill nog gärna tro att vi bor i de bästa av världar.

Detta är en faktafylld bok, en upplysande bok, en väckande bok, som jag lärt mig mycket av och som jag kommer att återkomma till många gånger.

Köp boken, läs och lär!

.
Margareta Lundström

Oberoende kostexpert och sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

 ζ

buy-books-manyBoken kan beställas här…

Länken ovan går till Adlibris och om du klickar på länken och beställer, så går ett ett par kronor till Kostdemokrati för varje bok som köps (gäller ALLA böcker, men glöm inte att först klicka in på Adlibris via länken ovan).

Observera att det inte kostar dig något extra att stödja Kostdemokrati på detta vis.

Adlibris har ett stort sortiment, bra bokbeskrivningar, bra service med flera betalningsformer, låga priser och du köper alla böcker portofritt inom Sverige.

ζ

4 svar på ”GLUTEN OCH MJÖLK – del 1”

 1. .

  En annan viktig och mycket bra bok inom samma genre är ”Brödberoende – hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa”.

  – Läs mer om boken och läs första kapitlet gratis här…

  – Se en bokbeskrivning och beställ boken här…

  Vårt moderna vete, det hybridiserade dvärgvetet, som kom för drygt femtio år sedan, är vi inte anpassade till. Det är sannolikt en stor orsak varför så många idag har magproblem, vilket i sin tur lägger grunden till många andra moderna sjukdomar. I boken ”Brödberoende” kan du läsa mer om detta och mycket annat.

  Det finns läkare i USA som menar att hälsoeffekterna av att undvika det moderna vetet är större än av att sluta röka, vilket säger en del om dess skadeverkan. Läkarna sade också att om de hade upplyst sina patienter om detta så hade de med stor sannolikhet förlorat jobbet (så det gör de inte).

  Det ursprungliga vetet – Enkorn – har inte alls samma destruktiva effekt på våra kroppar, så det verkar inte vara vetet i sig, utan snarare det moderna vetet (Triticum aestivum) som är den STORA SKURKEN i sammanhanget.

  Det moderna (skurk)vetet i kombination med den extrema högkolhydratkost (fettsnål kost) som Livsmedelsverket rekommenderar, har underminerat skolan och folkhälsan på ett sätt som nu hotar vårt framtida välstånd. Ett sjukt folk som dignar under accelererande sjukvårdskostnader förmår inte försvara välståndet. Jobben, pengarna och välståndet hamnar då någon annanstans i världen.

  Vår egen och våra barns hälsa är något som vi själva måste ta ansvar för.
  Det är en illusion att tro att någon annan bryr sig om vår hälsa. Auktoriteter har istället en egen agenda, har det visat sig.

  Det blir att tydligare att det är ”ego business” som styr kostråd och behandlingsmetoder inom vården, och spelet går ut på att göra egen karriär på samma gång som man ska hålla ryggen fri, dvs. man ska flyta med strömmen likt en badanka. Riktning bestäms av kost- och läkemedelsindustrins pengaströmmar, så att affärsverksamheter i första hand gynnar dem (inget konstigt med det).

  Det märkliga och anmärkningsvärda
  är att förtroendevalda och ansvariga sjukvårdspolitiker verkar sakna både kunskap och insikt i vad deras uppgift går ut på. De ska utgöra motkraft och se till att sjukvården verkar i medborgarnas och samhällets intressen. Istället för att göra sitt jobb, så driver de flesta bara med likt badankor, i tron att detta är medicinska frågor och att de måste acceptera det som ”auktoriteter” gör gällande. HELT FEL, sjukvården av idag är huvudsakligen BUSINESS och i många fall agerar vården på ett sätt som ökar ohälsan, för att industrin i sin tur sagt så.

  Vill Du också åka med, likt en badanka, dit industrins monetära strömmarna för dig och dina barn; mot sjukdom, fetma och en allt tunnare plånbok?

 2. Det var vad vi anade!
  Läste alldeles nyligen en intervju i branschtidningen Mjölkspegeln med den avgående generaldirektören för Livsmedelsverket Inger Andersson. På frågan vilka råd hon ville ge till sin efterträdare svarade hon: Det är viktigt med gott samarbete med livsmedelsföretag, detaljhandel och myndigheter……
  Hon avslöjar också att det inte blir någon bra dag om hon inte får vaniljoghurt 0.5% till frukost.

Kommentera