Allvarligt tarmvred drabbar många fetmaopererade

.

tarmvred– ◊ –

Olika typer av viktoperationer och dess konsekvenser

Gastric Bypass

Var tionde Gastric Bypassopererad patient drabbas av tarmvred – en allvarlig komplikation som kan vara livshotande.

Kirurgiska ingrepp på gravt överviktiga personer är förenat med vissa risker. Det är svårare att söva dem och det förekommer komplikationer som till exempel hjärtproblem, propp i lungan och infektioner. I samband med operationen gastrisk bypass har det också dykt upp en allvarlig kirurgisk tarmkomplikation.

När man för några år sedan övergick från öppen kirurgi till titthålskirurgi visade det sig nämligen att slitsarna bidrog till tarmvred hos allt fler patienter. Tarmvred innebär att det blir stopp i tarmen och patienten behöver akut sjukvård.

”Vi fick upp ögonen för detta för ungefär två år sedan. Tarmen kan knicka sig eftersom det blir ett större utrymme i magen när patienten går ner i vikt. När operationen gjordes med öppen kirurgi vidrörde kirurgerna tarmarna med händerna och det bidrog till en viss gynnsam sammanväxning som höll tarmarna på plats”

Utöver tarmvred kan det förekomma till exempel fistlar, läckage och blödningar i samband med magsäcksoperationer.

”I branschen är vi oroliga för att den stora efterfrågan ska leda till att många kliniker vill börja operera de här patienterna. Man behöver minst hundra operationer om året för att få bra kvalitet”

Källa: SYDSVENSKAN

– ◊ –

Vad kan och bör man äta efter en Gastric Bypassoperation?

Kostråd till dig som är opererad för övervikt med gastric bypass. Ett utdrag:

.
Observera texten ” Före operationen stannade maten kvar för bearbetnng i magsäcken 2-4 timmar för att sedan passera ut i små mängder till tunntarmen.  Efter operationen passerar maten snabbt till tunntarmen”.

Vad innebär det?

Magsäckens uppgift i kroppen är bland annat att blanda, sönderdela och desinficera mat och dryck som kommer ner genom matstrupen. Detta görs av bland annat den sura magsaften (bland annat saltsyra) som produceras i s.k. chief cells i fundus. Parietalceller producerar pepsinogen och intrinsic factor (IF), ett enzym som binder till vitamin B12 i chymus, maginnehållet. Utan IF som produceras i magsäcken kan vi inte tillgodogöra oss B12-vitamin.

Kraftiga kontraktioner av den glatta muskulaturen i magsäcken sönderdelar samtidigt födan rent mekaniskt, och parallellt med magsäcken sker även en sammandragning av pylorussfinktern på grund av att pH sjunker i duodenum. Detta ger att endast mindre mängder ventrikelinnehåll kan passera ut i tarmen åt gången och endast när dessa har en tillräckligt liten diameter. Magsäcken har förutom ovanstående en endokrin funktion och producerar hormoner.

Magsäcken är av ett extremt tåligt material för att kunna stå emot kraftiga syraattacker. Slemhinnans skikt mot ventrikellumen fräts visserligen sönder men skyddas dels av muköst slem och dels återbildas den mycket fort för att ersätta det nedslitna materialet. Vid infektion av Helicobacter pylori, den enda nu kända bakterie som kan leva i magens låga pH (genom att själv neutralisera sin närmiljö), kan magsår uppkomma.

Operation innebär att bakterier, virus och annat oönskat lättare kan passera in i kroppen, det innebär att obearbetad mat alltför snabbt kommer ner i tunntarmen. Många mår illa och många råkar ut för ”dumping”, dvs. tarmen ”dumpar” maten när den inte klarar av att hantera den.

Vitaminet B12 är essentiellt i vår kropp och används framför allt till produktionen av röda blodkroppar samt bidrar till nervsystemets funktion genom att medverka i bildningen av myelin. Opererade får brist på detta vitamin och sannolikt brist på de flesta vitaminer och mineraler. Bland annat utarmas skelettet och ben bryts mycket lättare. Tarmarna innehåller också bakterier som står för en stor del av vårt immunförsvar, ett försvar som en operation decimerar.

Sammanfattningsvis ger en Gastric Bypassoperation magproblem och ökar risken för framtida sjukdom.

– ◊ –

Brutal operation av en frisk mage och friska tarmar

Ovanstående kunde varit exempel på en kost man hade tvingas leva med om man hade råkat ut för en allvarlig olycka eller sjukdom, där skadad eller sjuk vävnad måste amputeras. Men att tvingas leva på detta sätt genom att skära bort frisk väl fungerande vävnad verkar minst sagt oklokt, både ur ett personligt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

Den stora och viktiga frågan är: Hur många patienter som låter sig magopereras är medveten om konsekvenserna och hur många har blivit informerade om alternativet LCHF?

– ◊ –

Alternativ ”restaurang” meny – god mat för resten av livet

Att kunna och få äta sig mätt på god mat i goda vänners lag är förknippat med livskvalité. Hur ofta du vill äta bestämmer du själv, lämpligen när du är hungrig.

Genom att äta riktig mat och utesluta skräpmat återskapas balans i kroppen vilket ger både hälsa och det gör att vår naturliga viktkontroll, som alla däggdjur har, reaktiveras. Svårare än så är det inte.

Alternativet innebär att du slipper en riskfylld operation som dig livlång brist på vitaminer, mineraler och näringsämnen. Alternativet  innebär att du kan äta dig mätt på god mat i goda vänners mat resten av livet och på samma gång stärka din hälsa. Viktreglering sköts helt automatiskt så länge du undviker skräpmat, kolhydratrik mat som triggar fettinlagring och med tillsatser som skapar obalanser, vilket skadar hälsa och prestationsförmåga.

Svårigheten ligger i att byta livsstil, men det kan vi hjälpa dig med (till hösten). Biverkningen består i att du troligen blir arg på dem som borde talat om detta för dig tidigare. Kunskapen är inte ny, William Banting (mannen som gav oss ordet ”banta”) publicerade denna kunskap för 150 år sedan.

Läs om vår ”meny” och vår metod … NJUTMETODEN

Se när Malou von Sivers testade och jämförde  ”NJUTMETODEN” med traditionell viktminskning. Vilket metod skulle du välja? Äta dig ner i vikt eller svälta och springa dig ner i vikt? Se själv… (klicka på länken i bilden).

Citat Läkartidningen:

Har läkarkåren förlorat sitt intresse av att på allvar försöka påverka sina patienter att ta personligt ansvar för hälsa och kroppsfunktioner? Orsaken till denna fråga är två aktuella inlägg om övervikt och fetma i Läkartidningen. Kirurgerna Fagerberg och Angerås (Läkartidningen nr 1/2010) framhåller att »Fetmakirurgi är för närvarande den enda metoden, som kan åstadkomma uttalad och bestående viktreduktion med acceptabel säkerhet …« och efterlyser ett nationellt handlingsprogram för kraftig utökning av fetmakirurgin, som ju innebär ett stympande ingrepp i frisk ventrikel- och tarmvävnad.

Att hävda att »Fetmakirurgi är för närvarande den enda metoden, som kan åstadkomma uttalad och bestående viktreduktion med acceptabel säkerhet …« är direkt felaktigt.

 1. Fetmakirurgi är den enda metoden …? LCHF är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt, en metod som uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Gastric Bypassoperationer vilar däremot på en mycket bräcklig grund; den så kallade SOS-studien från 2002, som kan ifrågasättas på många punkter. Operation uppfyller inte på något sätt Socialstyrelsens hårda krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.  Varje timma, året runt, opereras i snitt en patient i Sverige.
  .
 2. Operationsmetoden ger oftast inte en bestående viktnedgång, de flesta går upp i vikt igen inom tio år och blir återigen feta. Biverkningarna och den kroniska näringsbristen består dock.
  .
 3. Acceptabel säkerhet …? Är det acceptabelt att upptill 5 % dör inom ett år, att 10 – 20 % måste opereras om för tarmvred, läckage, inflammationer, etc. och att en majoritet upplever så svåra biverkningar att självmordsfrekvensen ökar med fem till tio gånger? Är det acceptabelt att många vårdcentraler nu upplever en anstormning av magopererade patienter som de svårligen kan bota? Är det acceptabelt att ätstörningar förvärras, ungefär 25 % av de som opereras, och att många blir alkoholister?

Läs artikeln i Läkartidningen ”Utan nationellt program för fetmakirurgi väntar kaos”.

Högst märkligt att professionell personal inom sjukvården inte ser det 23 % av befolkningen redan sett (enligt senaste demoskopundersökningen). Eftersom LCHF uppfyller Socialstyrelsens krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är läkare och sköterskor och läkare skyldiga att upplysa patienterna om denna möjlighet när det gäller diabetes och övervikt. Men det bryts dagligen mot denna lag.

– ◊ –

Biverkningar och alternativa operationsmetoder

Gastric Bypass är den vanligaste viktoperationen, med flera mindre angenäma effekter, som t.ex:

 1. Allvarliga biverkningar. Utöver ovan nämnda tarmvred orsaker operationsmetoden kronisk näringsbrist, brist på vitaminer och mineraler, vars konsekvenser ännu inte kan överblickas. Risken att bryta ben ökar t.ex. med två till tre gånger redan efter några år.
  .
 2. En annan effekt är att de flesta tenderar att gå upp cirka 80 % av den vikt de initialt gick ner, inom en tio-års-period. De blir feta igen, med ett BMI över 30. Den kroniska näringsbristen består dock.
  .
 3. Den snabba initiala viktnedgången gör att tre av fyra behöver göra en plastikoperation av överskottshud, som patienten oftast får bekosta själv (pris cirka 100.000 kronor).
  .
 4. Majoriteten har ätstörningar eller ett sockerberoende, som inte botas med att koppla om och skära bort tarmar. Beroendet som sitter i hjärnan, förblir obehandlat, och många blir då istället alkoholister.

Risken för biverkning nr 1 och nr 2 kan reduceras genom att istället välja en av nedanstående nyare tekniker. Metoder som tillkommit just för att Gastric Bypassmetoden inte fungerar tillfredsställande.

Men man måste välja; ”Gastric Sleeve” reducerar risk nr 1 (men ökar risk nr 2) och ”Doudenal Switch” reducerar risk nr 2 (men ökar alla andra risker).

– ◊ –

Gastric Sleeve

En ny fetmaoperation ökar i popularitet i Europa. Den kallas sleeve gastrectomy och innebär att stora delar av magsäcken opereras bort. Det blir till att äta små portioner resten av livet, att brutalt tvingas byta livsstil.

Vid den vanligaste fetma­operationen gastrisk bypass kopplas tolvfingertarmen och nästan hela magsäcken bort.

Med sleevetekniken opereras istället tre fjärdedelar av magsäcken bort. Magsäcken blir formad som ett smalt rör som maten passerar igenom (se grafiken här intill).

Tarmarna lämnas orörda. Genom att maten fortfarande går den vanliga fysiologiska vägen slipper man biverkningar som brist på mineraler och vitaminer. Risken för tarmvred försvinner också”.

”I Europa stod sleeve gastrectomy för tjugo procent av fetmaoperationerna år 2010 och de kommer nog att öka även i Sverige”.

Gastric Sleeve innebär att risken för tarmvred och näringsbrist reduceras. Sannolikt ökar däremot risken att man blir fet igen. Påminner om Gastric Banding (att snörpa åt magsäcken med ett band) som också förminskar magsäcken, med den skillnaden att Gastric Banding kan återställas. Nackdelen med Gastric Banding var att dock att resultatet var mycket dåligt redan efter några år, övervikten kom tillbaka.

Källa: SYDSVENSKAN

– ◊ –

Gastric Banding

Inget skärs bort och bandet som begränsar volymen på magsäcken kan opereras bort. Tyvärr bli resultatet oftast uruselt. Patienterna kan få allvarliga problem med t.ex. illamående och smärtor. De flesta patienter går relativt snabbt upp i vikt igen, varför metoden är på tillbakagång.

Officiella råd om mat vid Gastric Banding finns här … . Dock ingen kost som vi rekommenderar, mer en förklaring till varför de flesta snabbt går upp i vikt igen. Dessa råd får åtminstone läsaren att förstå att det inte är en ”Quick Fix” utan mer en brutal tvingande omställning till en ny livsstil.

– ◊ –

Doudenal Switch

.
Om man vill vara säker på att inte gå upp i vikt igen är ”Duodenal Switch” ett operationsalternativ. Denna metod uppfanns eftersom de flesta gick upp i vikt igen med de andra metoderna. En mycket brutal metod som gör att patienten troligen får leva med svår diarré för resten av livet, plus alla andra biverkningar. Men med större delen av magen och tarmarna bortkopplade och bortskurna så går patienten garanterat inte upp i vikt igen. Läs mer …

Källa: SvD

– ◊ –

Alternativet till viktoperation

Alternativet till operation är att äta sig ner i vikt på riktig mat, vi kallar det hormonell viktnedgång. På samma gång blir diabetiker typ 2 befriade från att behöva injicera insulin och de som inte har diabetes slipper sannolikt att utveckla det (även diabetiker typ 1 gör stora hälsovinster). De med magproblem brukar uppleva en dramatisk förbättring, migrän brukar försvinna, etc. Enda kända biverkningen är risken att bli arg över att man blivit lurad, att man ”förlorat” så många år av sitt liv på en viktkamp där man varit slagen på förhand. Ytterst få människor klarar att med viljestyrka gå emot sin biologi, den kampen vinner kroppen och hjärnan. Läs mer …

En kommentar från en läsare där viktoperationer nyligen diskuterades:

”Ett utmärkt alternativ till kniven är LCHF. Själv är jag en gubbe 64 år med diabetes typ 2 sedan 20 år. Sedan november minskat 14 kilo = BMI från 36 till 33 och fortsätter rasa i vikt. Minskat insulinsprutandet från 90 till 20 enheter per dygn. Minskat långtidssockret från 9,6 till 5,3 = nästan frisk igen.

Doktorn är jättenöjd med mina perfekta kolesterolvärden med mera. Friska frugan och två söner har under samma tid minskat cirka 50 kilo med ”njutmetoden” LCHF som gör att man är mätt och lycklig dygnet runt. Inga pulverpåsar, inget räknande av kalorier, inga mystiska piller eller tillskott. Ät vanlig mat från vanliga affärer tills man blir mätt. LCHF bör vara obligatoriskt under minst ett år innan beslut om eventuell operation med en mängd eländiga efterverkningar.”

Smalis

– ◊ –

Snabbguide – Något för Dig?

Vår snabbguide finner Du nedan. Med LCHF lyckas man om man beväpnar sig med vilja och lite tålamod. Minus ett halv kilo (max minus ett) per vecka är perfekt, då hinner huden med. Bäst av allt är att hälsoeffekterna brukar komma redan efter ett par veckor, när kroppens chock över att få riktig mat har lagt sig och när kroppen och hjärnan ställt om sig till den föda vi genom evolutionen är designade för.

Med LCHF reaktiveras vår naturliga viktkontroll som alla däggdjur är utrustade med, helt automatiskt. Du bara äter dig mått på riktig mat när Du är hungrig och utesluter skräpmat. Vi kommer också tipsa om hur man tränar smart, istället för hårt. Vi motionerar för att må bra, inte för att gå ner i vikt eller för att hålla vikten.

Viktnedgången stannar automatiskt när kroppen funnit sitt jämviktsläge. Och sedan behåller Du hälsan och vikten resten av livet genom att äta dig mätt på riktig och god mat.

Vi kallar det ”NJUTMETODEN”, men det är en LIVSSTIL som passar alla, med lite individuell anpassning.

5 svar på ”Allvarligt tarmvred drabbar många fetmaopererade”

 1. Vad ska vi göra då….???
  Vi som redan gått på alla Varningsklockor, gjort GBP, utan att få en allvarlig överblick på alternativen!
  Vi som sitter här med begynnande Tarmvred och extremt antisociala liv…
  Det skulle bli så mycket bättre… Jag hade självmordstankar redan första natten på sjukhuset efter ingreppet… Ingen att tala med, Capio hade gjort sin slant, därefter skulle man hem så fort som möjligt!
  Dessutom sjabblade dom vid ingreppet och fick sy om fogen mellan matstrupe och resten… Det blev en för lite ficka, och det var det första jag fick veta när jag vaknat, för att jag skulle förstå så lite som möjligt antar jag! Fick skäll redan andra dagen att jag inte rörde mig tillräckligt..och jag menar SKÄLL… Antar att de var oroliga för komplikationer, lite sent för det tyckte jag, och fick skulden för det mesta! Det hela har krävt 2 andra ingrepp oralt.. mycket obehagligt!
  Jag kanske lägger på några procent, men nu 2 år senare, när jag förstår vidden av svek, tänker jag inte hålla igen!
  FAKTA om mitt ingrepp:
  Ingångsvikt: 142 kg
  Vikt idag: 86 kg
  Lös hud: En hel del!
  Allmänbefinnande Fysiskt: 6
  Allmänbefinnande Psykiskt: 4
  Om jag fick välja väg idag: En annan Väg!
  Läkemedelsintag idag: Mycket… även för Depression.
  Läkarkostnader idag: Stora! Upp till Frikort!

 2. Hej ConFractus,

  Du har valt din signatur med omsorg, latin som fritt översatt betyder ”jag går i bitar” eller ”jag förstörs”.

  Först vill jag tacka Dig för att Du träder fram, om fler gjorde så skulle vi snabbare få stopp på denna ”styggelse” som viktoperationer utgör. Väsentligt att fler berättar om sina erfarenheter.

  Vad göra? Framförallt skall Du inte skuldbelägga Dig själv. Du är grundlurad från barnsben och Du är inte ensam. I snitt skärs magen sönder på en patient i timman i Sverige, dygnet runt, året runt. Ni är redan många och blir allt fler.

  Först ger Livsmedelsverket (SLV) ut kostrekommendationer som gör att Du med flera bygger övervikt, sedan magopererar sjukvården under den falska förespeglingen att Du kommer att må bättre och bli friskare. När det inte fungerar utses Du till syndabock!

  Vi jobbar intensivt för att få stopp på denna galenskap och kanske kan Du bidra i denna process (om Du vill), genom att dela med Dig av dina erfarenheter. Jag får be att återkomma om detta.

  Vad gäller frågan om vad man kan göra efter en Gastric Bypassoperation, så är det mycket som pekar på att LCHF ger bäst effekt för de flesta. Vi har öppnat upp ett forum där vi tänkte diskutera sådana frågor. Om vi delar med oss av våra erfarenhet så slipper vi att själva behöva göra alla misstag och vi kan dela med oss av goda råd och tips.

  Närmast på vår agenda står att gruppera om på startsidan, så att forumet lyfts fram, där bland annat viktoperationer och diabetes diskuteras (lika tokigt när det gäller diabetes).

  Ditt inlägg har gett oss en del idéer och vi får som sagt be att få återkomma. Fortsätt gärna diskussion på forumet under rubriken ”Viktoperationer” alternativt avvakta tills jag hör av mig.

  Observera dock att Du måste registrera ett medlemskap på forumet för att kunna skriva där. Du kan använda samma signatur, emailadress och lösenord som på KOSTDEMOKRATI, så är det lätt att komma ihåg. Kryssa i ”Logga in mig automatiskt vid varje besök” så loggas du in automatiskt nästa gång (bara att klicka på Forum på menyn på KOSTDEMOKRATI).

  // Leif

Kommentera