Den gåtfulla bidöden

.

.

.

På TV2 sändes den andra juli ett program om den massdöd bland honungsbin som raserar över välden. Ingressen för programmet är som följer:

”Biodlare över hela världen har på senare tid fått se sina samhällen plötsligt krascha. Miljardvärden står på spel om bina inte kan hjälpa bönder och fruktodlare med pollinationen. En av de skyldiga är ett mikroskopiskt kvalster från Korea men vilken roll spelar kemikalierna och miljöns utarmning?”

Programmet, ”Den gåtfulla bidöden” kan ses här på svtplay

Kvalstret heter Varroa Destructor och det suger blod från hionungsbina och smittar dem samtidigt med ett virus som dödar bisamhällena.

Dennis Andersson är den ledande forskaren i ämnet och han upptäckte kvalstret för ungefär tio år sedan. Han hyser vissa förhoppningar om att på genetisk väg kunna stoppa  det virus som kvalstret sprider.

Hans förhoppning verkar dock fåfäng. I slutet av programmet framkommer att det är miljögifterna och monokulturerna inom det storindustriella  jord- och skogsbruket som skapar de miljöer som leder till framväxten av dessa kvalster och virus. Denna ”utveckling” drivs framåt i allt snabbare takt och snart kommer alla naturliga miljöer för bina att vara borta.

Bidöden kan komma att leda till svåra problem också för livsmedelsförsörjningen.

Nu har ett nytt element ytterligare accelererat utslagningen av bina.

Vi har tidigare  rapporterat om detta: Insektsgift orsakar bidöd

De genetiskt modifierade grödorna besprutas med gifter (framför allt från Monsanto), som får bina att flyga vilse och inte hitta tillbaka till kupan.

GMO-grödorna leder i sig själva också till slumpmässig framställning av toxiner (gifter) och virus.

I programmet redovisas att nya kvalster redan har kommit fram och sprids och med dem nya virus. Och allt detta drivs fram av den cyniska makt- och penninghunger som ligger  bakom framställningen och spridningen av gifter och GMO-grödor inom det storskaliga jord- och skogsbruket.

Vilken är den vision som driver dessa företag och de nationer som förespråkar GMO?
.


En aning om tankarna bakom, ger följande citat av Henry Kissinger, USA:s utrikesminister 1973-77:

”Med olja kontrollerar man nationer.
Med mat kontrollerar man människorna”

a
Strävan tycks vara att slå ut allt lokalt familjejordbruk, särskilt i fattiga länder och att all världens  jordbruk ska vara storindustriellt jordbruk, baserat på multinationella storföretags patenterade GMO-grödor och gifter.

2 svar på ”Den gåtfulla bidöden”

 1. Vi lyckades nästan att slå ut alla små familjejordbruk redan på 1970-talet i Sverige. När vi gjort det så sitter sedan samma experter i SIDA och slår ut småjordbruk i u-länder.

  Rädda barnens ordförande på Gotland är en av dessa experter och som nu debatterar i våra tidningar om att vi måste ha mera GMO-grödor i Sverige och världen.

  GMO måste alltid hållas under armarna med gifter samtidigt som de inte tillför mer mat per kvadratmeter än den gamla omodifierade grödan. Den omodifierade grödan behöver också hållas under armarna men i mindre grad och med smartare ogräsbehandling (skär av ogräset men inte grödan, det finns sådana mekaniska system idag) så växer den friska grödan bättre, framför allt med naturgödsel.

  Läs mer:

  Fakta om GMO

  ”Onödig skepsis mot genmodifierat”

 2. ”De tror att de sett en olyckshändelse, men det är en sedan länge väntad händelse.” Så tänker springschasen (1940-tal) när han ligger på gatan med sin cykel över sig och en folksamling runt sig. Han har nämligen sedan länge påtalat att dynamon satt farligt löst utan att få gehör. (Fritt ur en berättelse av SLAS)

  Något mindre gåtfullt än bidöd får man leta efter. Det är ju fullständigt självklart att med den okänsliga bearbetningen av jorden och spridningen av kemikaler och odlingen monokulturer får vi betala priset. Det enda som är gåtfullt i detta sammanhanget är att man är förvånad. Symtomatiskt att man börjar hysa ””vissa förhoppningar” att genetiskt påverka viruset. Det senare är ju Monsanto expert på.

Kommentera