Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre

Folket-i-Stockholm.
Slutsats:
Det enda som kan bromsa det övergrepp
som våra barn utsätts för – är en massiv folkopinion.

Annars är fältet fritt för den sämre halvan av kost- och
läkemedelsindustrin att skrupelfritt exploatera våra barn.

ζ

Edmund_Burke

”Det enda som krävs för att ondskan ska segra
är att rättfärdiga inte ingriper.”

”The only thing necessary for the triumph of evil
is for good men to do nothing.”

― Edmund Burke

Not: Edmund Burke, född 12 januari 1729 i Dublin, död 9 juli 1797 i Beaconsfield, Buckinghamshire, var en irländsk-brittisk filosof och statsman. Han betraktas av många som konservatismens förste lärofader.. Källa: Wikipedia

↓ ↓
.

.
Åttaåringar som dricker standardmjölk varje dag har lägre BMI jämfört med jämnåriga som sällan dricker mjölk.

Samma sak kan inte sägas om barn som ofta dricker mellanmjölk eller lättmjölk. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

ζ

Fyra kilo mindre

I studien vägde barn som dagligen drack standardmjölk i genomsnitt strax över fyra kilo mindre.

– Det är en intressant iakttagelse, men vi vet faktiskt inte vad det beror på. Det kan vara så att barn som dricker standardmjölk också tenderar att äta andra saker som påverkar deras vikt. En annan möjlig förklaring kan vara barn som inte dricker standardmjölk kanske dricker mer läsk istället, säger dietisten Susanne Eriksson som skrivit avhandlingen.

Även bland barn med övervikt kunde forskarna se en skillnad mellan de barn som dagligen drack standardmjölk och de som inte gjorde det. Barn som ofta drack treprocentig mjölk var mindre överviktiga.

Avhandlingen visar också att barnen åt mer mättat fett än rekommendationen, men de barn som hade ett högt fettintag hade ett lägre BMI än barnen med lägre fettintag.

ζ

Matvanor grundläggs tidigt

[Anmärkning: Detta vet Livsmedelsindustrin mycket väl, varför det är viktigt för dem att redan i förskolan etablera matvanor grundade på livsmedel som är billiga att tillverka, som t.ex. lightprodukter och margariner, som sedan kan säljas med god förtjänst livet ut. Barn påverkar också hela familjens konsumtionsmönster.]

Susanne Eriksson har undersökt 120 friska åttaåringars näringsintag, kropps-sammansättning och bentäthet. Resultaten kan nu användas som en slags måttstock för vad som är normalt för friska barn i den åldern. Barnen fick bland annat berätta vad de ätit det senaste dygnet och svara på frågor om hur ofta de äter olika livsmedel. Olika riskmarkörer i barnens blod mättes också.

– Många av de här barnen undersöktes redan när de var fyra år, och vi kan se att deras matvanor i stort sett ser likadana ut fyra år senare. Matvanor verkar alltså grundläggas tidigt, säger Susanne Eriksson.

Avhandlingen visar att mer än hälften av barnen, 62 procent, hade låga nivåer av vitamin D i blodet. Enligt riktlinjerna behöver alla människor ha mellan 75 och 100 nmol D-vitamin per liter blod, men de flesta av barnen hade ett lägre värde. D-vitamin finns framför allt i fet fisk och som tillsats i vissa mejeriprodukter, och kan vara svårt att få i sig i tillräckliga mängder genom kosten.

– Även om vi inte kunde visa att barnens nivå av vitamin D hade ett samband med hur mycket fisk de åt kunde vi se att de barn som åt fet fisk minst en gång i veckan, som lax eller makrill, hade högre värde av de långa fettsyrorna EPA och DHA i blodet. Detta visar vikten av att äta sådan fisk istället för fiskpinnar, säger Susanne Eriksson.

Källa: DOKTORN

ζ

Kuppförsöket i Stockholms Stad slogs ner på bara ett dygn

Stockholms stads politiker försökte påtvinga skolbarnen en gödningskost som dessutom hade ökat risken för diabetes och magsjukdomar – av ren okunnighet och dumhet. Men en massiv opinion fick de ansvariga att ändra sig – på ett dygn.

Slutsats: Folkligt engagemang lönar sig, och är absolut nödvändigt.

Stockholms politiska ledning hade beslutat att avskaffa valfriheten (på ”sakkunniga” tjänstemäns inrådan) och att införa kostdiktatur när det gäller mjölk och matfett. De hade beslutat att strikt följa Livsmedelsverkets rekommendationer som på bara tjugo år trefaldigat diabetes och fördubblat fetma. Ett vansinnigt beslut.

Livsmedelsverket rekommenderar en kost som först gör barnen hyperaktiva, sedan hungriga, trötta och okoncentrerade. Det betyder att kosten allvarligt hämmar barnens uppmärksamhet och inlärningsförmåga.

Heder åt Stockholms politiker som reagerade snabbt när de förstod, men det återstår många kommuner som ännu inte har förstått vad det handlar om, som t.ex. Bollnäs som omedelbart bör byta ut sin kostchef. Dags för folket att agera, att värna sina barn!

Läs mer … Sponsrat Bregott stoppat i skola i Bollnäs kommun.

ζ

Tro

Eftersom Livsmedelsverket saknar vetenskapligt stöd för sitt kost-tvång så måste det betraktas som ett religiöst påfund som påtvingas våra barn.

Redan i förskolan skall barnen inskolas på lightprodukter baserat på en tro som en journalist, en amerikansk vegetarian, hittade på 1977 (se länk nedan).

ζ

Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten

Varningarna mot det mättade fettet saknar all trovärdighet, skriver tolv oberoende professorer, överläkare, läkare, forskningsingenjörer, med flera mycket kunniga personer inom området kost och hälsa. Läs mer … Dagens Medicin

På bara tjugo år har Livsmedelsverket kostråd trefaldigat diabetes (med alla dess följdsjukdomar) och fördubblat övervikt/fetma, finansierat med skattemedel.

Detta vansinne måste nu upphöra och om dagens ansvariga politiker inte inser detta kommer de med stor sannolikhet sitta löst i valet september 2014. Detta är en valfråga av stor dignitet, som har stor betydelse för hur det framtida välståndet utvecklas.

ζ

Barn behöver fet mjölk

Det utredde Birgitta Strandvik, prof. emerita, Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet, Stockholm, redan år 2008. Läs rapporten här…

Obalans mellan omega 6 och omega 3 hotar hälsan.

Vilka fettsyror man får i sig under fostertiden eller tidigt i livet påverkar sjukdomar i vuxenlivet. Det visar djurstudier. När dessa resultat bekräftats i studier med människor kan vi stå inför ett paradigmskifte. Läs mer … Läkartidningen

Fettbrist skadar barnen

De lågfettsråd vi har idag har allvarligt skadat barnens hälsa. Trettio års propaganda mot fett och för margarin har lett till en epidemi av diabetes, övervikt och en generation av ”margarinbarn” med allergier, hyperaktivitet och en allmänt ökad sjuklighet.

Men dietisterna följer bara Svenska Livsmedelsverkets (SLV) riktlinjer för fett. Det är Livsmedelsverket, som använder en kostexpert avlönad av margarinindustrin, som bär skulden för de hälsofarliga råden och ”margarinbarnen”. Läs mer…

ζ

Ett klokt och snabbt politiskt agerande

Alliansen i Stockholm stad försökte först blint köra över skolbarnen och föräldrarna i sin iver att följa sina egna tjänstemäns rekommendationer och för att tillfredsställa tjänstemännen på Livsmedelsverket (?). De hade uppenbarligen inte satt sig in i ämnet.

Efter kraftiga folkliga protester insåg de att kostdiktatur inom skolan rimmade illa med demokrati och ändrade då omedelbart sitt beslut, så att skolbarnen själva kan bestämma vad de ska äta. Ett snabbt och berömvärt politiskt beslut.

Livsmedelsverkets kostråd grundar sig på att mättat fett skall vara max 10 E% – en hörnsten i tallriksmodellen. Men hur stabil och trovärdig är den tesen?

Voffo-gör-di-på-detta-visetVoffo ska mättat fett understiga 10 E%?

Den militanta vegetarian Nick Mottern styr efter 35 år fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är varken baserat på vetenskap eller beprövad erfarenhet). Siffran är dock uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på margariner och lättprodukter, och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknads-journalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Turen hade nu kommit till Stockholms skolbarn.

Dåtidens vetenskapsmän och forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

WHO_2Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt

ζ

Tro

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är fortfarande lag, en trossats på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Läs mer…

Därför ska skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin.

All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20, 30 eller 40 E% är lika korrekt. Men Livsmedelsverkets tjänstemän uppträder som de har blivit lärda.

Bristen på stöd i verkligheten hindrar dock inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson (näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg (dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna), att ändå hävda att skolbarnen ska serveras, påtvingas, lättprodukter och margariner –  med vetenskapen MOT sig.

frågeteckenTillämpar Elisabeth Rothenberg en egen politisk linje eller står moderaterna bakom kostråd som sakta med säkert sänker Sverige? Detta bör klargöras innan valet september 2014.

Under efterdebatten i TV-studion 19 januari 2012 hävdade Elisabeth Rothenberg att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). När SLV efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat eller visade tvärtom.

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt, det struntar Ingrid Larsson i, hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas av övrig personal inom vården.

Ingrid Larsson struntade under debatten i välgjorda studier som kostdoktorn Andreas Eenfeldt försökte överlämna under TV-debatten. Hon tyckte att Andreas Eenfeldt “kunde läsa dem själv på sin kammare”.

Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, synes ha har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst, påstå vad som helst, som sedan kostchefer, köksansvariga, vårdens anställda, patienter och medborgare förväntas följa till punkt och pricka.

Resultatet under 20 år är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga. Ulcerös kolit [*] har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 är redan drabbade), en sjukdom som nu drabbar barn och ungdom allt längre ner i åldrarna.

Folkohälsan och skenande sjukvårdskostnader håller på att knäcka samhället, medan förtroendevalda ansvariga politiker betalar med skattepengar och åker med (i baksätet). De borde istället ta plats i förarsätet och styra mot valfrihet, förbättrad folkhälsa och lägre kostnader.

Frågan är hur vi snabbast ska få alla politiker på riksplanet, i landsting och kommuner att inse vad som är bäst för dem, för folket och för landet? Att ensidigt gynna kost- och läkemedelsindustrin på barnens (och äldres) bekostnad är inget bra framgångskoncept.

.
Team KOSTDEMOKRATI

.

Fotnot

[*] Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom. Källa: GASTROKURIREN

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling. Källa: MSD

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Vi har bevakat flera större seminarier om Ulcerös kolit och Crohns sjukdom och signifikant är att kosten, som är den största boven i dramat, inte alls nämns. Fokus ligger istället på forskning (på nya läkemedel), på diagnos, läkemedel och operation.

Det har forskats fram nya mediciner som kostar vården en kvarts miljon kronor per patient patient och år. De botar inte, men de trycker ner symptomen och ger i vissa fall svåra biverkningar som beror på att immunförsvaret påverkas (bland annat kan tuberkulos blossa upp när denna del av immunförsvaret försvagas).

Detta är experimentmediciner som fortfarande är under utprovning, inför en marknad som växer så det knakar (fem till sjufaldigats sedan 50-talet).

Att den bästa medicinen är att sluta äta det som skadar bortses helt ifrån. Om vi därtill började tidigt med att äta riktig mat skulle sjukdomen aldrig utvecklas överhuvudtaget.

I den bästa av världar ingår både kostbehandling och läkemedel där så behövs, men att enbart fokusera på patenterbara läkemedel och strunta i folkhälsan är fel väg att gå.

Läs mer om Ulcerös kolit på KOSTDEMOKRATI här… (gratis e-bok här…).

Appendix

Smör kontra margarin

Ladda folder här…

Läs också gärna … Margarin som miljöhot (ett gymnasiearbete) och foldern … Rädda våra barns hjärnor!

ζ

Ett svar på ”Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre”

  1. ”Slutsats: Det enda som kan bromsa det övergrepp som våra barn utsätts för – är en massiv folkopinion. Annars är fältet fritt för den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin att skrupelfritt exploatera våra barn.”

    Instämmer – för den av etablissemangets rekommenderade normalkosten är i mina ögon åt hållet en ”lönnmörderikost”.

    I o f s så kan jag ha fel i det – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

    Vad tror Du ?

Kommentera