Saltbrist är dödligt!

.

undvik-salt

.
ζ
.

Undvik-saltet-i-sommarhetttan

Läs hela artikeln … Aftonbladet

Även SvD serverar sina läsare denna livsfarliga desinformation … klicka här

ζ

massmedia-förstoringsglas

Livsfarlig desinformation framförs som fakta i media

Det osakliga inlägget om SALT i Aftonbladet och SvD (som tidningarna lydigt har hämtat från TT) kan för många innebära livsfara, varför jag skrev ett E-brev till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) enligt nedan. Det de publicerar är en lömsk vilseledande propaganda som låter riktig och som därför lurar många in i livsfarliga tillstånd, framförallt svaga grupper i samhället. Det ger också många som gärna saltar extra mycket ett dåligt samvete trots att de gör helt rätt.

doktorshatt-bBara för att man har en imponerande titel och en hög samhällsposition, så innebär INTE det med automatik att man har rätt eller är sanningsenlig.

Samhällsposition och titel används tyvärr ofta för att på ett trovärdigt sätt sprida propaganda. Brukar kallas ”haloeffekt” och antingen är denne ”auktoritet” själv grundlurad eller så är det en medveten lögn.

byxor-nereAlltfler medborgare börjar nu bli medvetna om att de blir lurade om de enbart förlitar sig på ”auktoriteter” (som alltför ofta synes sakna basala grundkunskaper inom sitt eget ämnesområde). Man måste således själv sätta sig in i problematiken om man inte vill bli grundlurad på sin livskvalitet. Således blir det allt svårare att lura medborgarna och när tillräckligt många vet, så blir det pinsamt att dra en lögn som avslöjar ens egen okunnighet.

Brukar kallas att dra ned byxorna på någon.

ζ

Mitt E-brev till Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Ännu inget svar.

email-arrow

Från: Björn Hammarskjöld
Skickat: den 31 juli 2014 12:12
Till: redaktionen@tt.se
Ämne: Saltbrist är dödligt.

Hej!

Jag läste i Aftonbladet TTs meddelande om att undvika salt i sommarvärmen.

– Vi äter redan dubbelt så mycket salt som vi borde. Så undvik det i värmen, säger Lena Hulthén.

– Man behöver inte ta till den där extra dosen flingsalt som kockarna alltid gör. Det finns naturligt i många livsmedel redan, säger Hulthén som förespråkar mer valfrihet vid matbordet.

Lena-HulthenDetta är ett råd som kan få människor att dö på grund av saltbrist.

Sammanfattningsvis har TT gått ut med en falsk hälsovarning som, om den följs, kraftigt ökar risken att dö i saltbristorsakade sjukdomar som värmeslag, natriumbrist, vattenförgiftning, cirkulationskollaps, eldaresjuka SIADH eller SISWI.

Men jag förstår att TT går ut med informationen eftersom det är en professor som kommer med budskapet. Men som journalist bör man alltid ta reda på vem som ligger bakom budskapet och varför.

Det är redan omkring 1,5 sjukhusvårdade personer per dag som dör av saltbrist i Malmö enligt en artikel i Läkartidningen från 2012. Extrapolerar man dessa siffror till att gälla hela Sverige blir det i storleksordningen 60 personer varje dag som dör på grund av saltbrist.

Då ser jag det som oetiskt att TT går ut med en ovetenskaplig uppmaning att minska på saltet, framför allt denna sommars hetta. Medmänniskor riskerar att dö på grund av det livsfarliga rådet att minska saltintaget när motsatsen behövs.

Det är välkänt att saltbrist kan leda till döden, det finns många namn på den sjukdoms- och dödsorsaken som värmeslag, cirkulationskollaps, natriumbrist, vattenförgiftning, eldaresjuka, SIADH (Syndrom of Inappropriate ADH synthesis) eller SISWI (Syndrom of Insufficient Salt and Water Intake).

ζ

Kort om njurens fysiologi (normala funktion)

Glomerulus-bKälla … Wikipedia …. njure glomerous (engelska) … eller klicka på bilderna
.

Ofarligt att äta mycket salt, men livsfarligt att äta för lite

Njurar’Man filtrerar passivt ut mellan 1 000 och 2 000 g salt (NaCl eller natriumklorid) per dag i njurarnas glomeruli, filtrationsutrustning. Det innebär ungefär 1 g salt per minut som filtreras ut från blodet.

Då kan man aldrig få en högre saltkoncentrationen över den av kroppen inställda natriumkoncentrationen i blodet om 141 ± 4 mmol/L hur mycket salt man än äter (mindre än 100 g/dag).

Så i primärurinen filtreras mellan 1 och 2 kg salt per dygn som kroppen kan göra sig kvitt.

Detta salt måste sedan återupptas i njurarnas tubuli till minst 99 % om man inte ska dö inom fem minuter då salthalten i blodet sjunkit från normala minst 137 mmol/L till mindre än 120 mmol/L.

Kroppens stora problem är att aktivt och med energikrävande metoder hämta tillbaka tillräckligt med salt för att upprätthålla en normal saltkoncentration i blodet om 141 ± 4 mmol/L. Reglerområdet är snävt, mindre än ± 3 %.

ζ

salt_burk

Vi bör äta minst 15 g salt per dag

[ Livsmedelsverket rekommenderar max 6 gram salt per dag! Vill de ha död på oss, främst då sjuka och äldre? ]

De flesta kliniska kemlab visar att normalmängden salt som man kissar ut per är mellan 9 och 18 g salt per dygn. Eftersom man saknar saltkällor i kroppen måste man därför varje dag äta lika mycket salt som utsöndras, dock minst 15 g salt per dag. Allt eventuellt överskott skickas omedelbart ut via njurarna och urinen.

Ett av flera olika sätt att ta tillbaka salt från primärurinen är att tubuli i njurarna använder de blodtryckshöjande hormonerna aldosteron, angiotensin och renin för att hämta tillbaka natrium från primärurinen till blodet.

BlodtrycksmätningÄter man mycket salt behövs inte så mycket blodtryckshöjande hormoner medan om saltmängden som äts är mindre än 5 g per dag så tvingas kroppen höja mängden blodtryckshöjande hormoner mer än trefaldigt.

Ökningen av blodtryckshöjande hormoner höjer blodtrycket som då ”måste” behandlas med blodtryckssänkande mediciner som blockerar de blodtryckshöjande hormonernas receptorer inklusive hormonreceptorerna i tubuli.

Blockeringen av hormonreceptorerna minskar då natriumupptaget i tubuli vilket gör att kroppen tvingas höja nivån av blodtryckshöjande hormoner ännu mer för att hämta tillbaka de sista natriumjonerna från urinen.

Eftersom natriummängden och natriumkoncentrationen i blodet sänks på grund av svetting, trots alla försök att få tillbaka natrium från urinen till blodet, försöker kroppen få upp koncentrationen genom att minska blodvolymen för att därigenom öka natriumkoncentrationen så att man överlever.

Lägre natriumkoncentration än 125 mmol/L är förenat med stor risk att dö av värmeslag, natriumbrist, vattenförgiftning, cirkulationskollaps, eldaresjuka SIADH eller SISWI (kärt barn har många namn).

SAMMANFATTNINGSVIS så bör man äta minst 15 g salt per dag för att må bra och få ett normalt blodtryck. Ju mer salt man äter desto lägre blodtryck får man.

Framför allt i dessa varma sommardagar måste man se till att äta mer salt motsvarande även den mängd salt man svettas ut.

ζ

”VETENSKAP”

FalseDetta vetenskapliga synsätt är helt på tvärs med den ovetenskapliga och falska teorin att ett lägre saltintag minskar blodtrycket. Den forskning som görs är att jämföra intag av 6 g salt per dag med intag av 3 g salt per dag. Då får man under högst 4 veckor en blodtrycksminskning om 0-6 mm Hg, vanligast 2-3 mm, på grund av blodvolymsminskning.

Men man brukar inte mäta nivåerna av blodtryckshöjande hormoner, man har aldrig med den tredje gruppen försökspersoner, den grupp som får äta 30 g salt per dag. Det sker av lättförstådda skäl, den fina hypotesen att mer salt i maten ökar blodtrycket skulle slås ihjäl.

Och då får forskaren inga mer forskningspengar. Alltså måste forskaren vinkla forskningen så att resultatet passar hypotesen för att få mer forskningspengar i framtiden.

ζ

LÄKEMEDELSINDUSTRIN GYNNAS

SEKOm hypotesen att ökad mängd salt i maten ger ett ökat blodtryck är falsk kan man inte sälja mer blodtryckssänkande läkemedel som patienten ska äta resten av livet för att ge läkemedelsbolagen mer vinster.

Professor Lena Hulthén har allvarliga diskvalificerande jäv då professor Lena Hulthén sitter som expert i Livsmedelsverkets expertgrupp, samtidigt som hon har uppdrag i livsmedelsindustrins lobbyorganisation Swedish Nutrition Foundation och uppdrag inom brödtillverkaren Pågens enligt sin jävsdeklaration inlämnad till Livsmedelsverket.

Till detta kommer att professor Lena Hulthén samtidigt är medlem i WASH Sweden, en lobbyorganisation för att minska saltintaget och därmed öka blodtrycket för att öka läkemedelsbehandling av högt blodtryck ( klicka här).

jävSe här – undertecknad 2012 av Mattias Aurell, Lena Hulthén och Erik Persson.

Detta allvarliga jäv har hon synbarligen underlåtit att uppge till Livsmedelsverket.

Sammanfattningsvis har TT gått ut med en falsk hälsovarning som, om den följs, kraftigt ökar risken att dö i saltbristorsakade sjukdomar som värmeslag, natriumbrist, vattenförgiftning, cirkulationskollaps, eldaresjuka SIADH eller SISWI.

Men jag förstår att TT går ut med informationen eftersom det är en professor som kommer med budskapet. Men som journalist bör man alltid ta reda på vem som ligger bakom budskapet och varför

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition
Sekreterare i Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Jävsdeklaration: Saknar alla former av bindningar till läkemedels- och livsmedelsindustrin. Är pensionär och kan därför säga sanningen utan att drabbas av ekonomiska eller andra konsekvenser.

ζ slut E-brev ζ

Tidigare inlägg

 • Livsmedelsverkets saltråd gör att 60 DÖR varje dag i Sverige  – helt i onödan! … klicka här

Som om ett flygplan med 60 passagerare störtade varje dag i Sverige och alla dog, varje dag, året runt. Då skulle omedelbart en haverikommission tillsättas och flygtrafiken stoppas tills orsaken var åtgärdad.  Att åtgärda dödlig saltbrist är enkelt – bara några pennstreck – dra tillbaka livsfarliga saltrekommendationen som saknar vetenskaplig grund!

Eskil-Erlandsson-LandsbygdsministerDet är livsnödvändigt att Livsmedelsverket befrias från uppdraget att ge ut nationella kostråd. Det är hög tid att ansvariga politiker tar sitt ansvar och slutar upp med att finansiera en myndighet som ägnar sig åt att ge ut sjukdomsframkallade kostråd. Livsmedelsverket sorterar under vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), som bör förklara hur han tänker.

Livsmedelsverkets kostråd fyller på med fler patienter än vården klarar av och om de inte genast slutat med det kommer vården och omsorgen att krascha. Hur tänker vår landsbygdsministern här?

saltkar

Under tiden (tills politikerna tagit sitt ansvar) – Ät tillräckligt med salt! Då behöver inte Du och Dina närmaste ”störta”. Saltbalansen sköter kroppen normalt sett utan att vi behöver tänka på det, men under onormalt varma dagar kan det vara klokt att se till att man inte drabbas av salt- eller vätskebrist, speciellt om man är sjuk eller gammal.

Och om du gillar att salta extra på maten, fortsätt gärna med det, med gott samvete. Överskott på salt är inget problem för kroppen att hantera, tvärtom.
.

Livsmedelsverkets saltråd gör att 60 DÖR
varje dag i Sverige – helt i onödan!

Som om ett flygplan med 60 passagerare störtade
varje dag i Sverige och alla dog, varje dag, året runt.

8 svar på ”Saltbrist är dödligt!”


 1. Ulf Ljungblad
  circulationsfysiolog, med.dr.

  Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck.

  Doktor Ulf Ljungblad, som disputerad circulationsfysiolog och specialist i gynekologi och obstetrik, som varit chef för tre kvinnokliniker i Västsverige, senast på Östra sjukhuset i Göteborg där an även var chefläkare och sjukhusdirektör innan sammanslagningen av de tre Göteborgssjukhusen, en fusion som jag motsatte mig.

  Sedan mer än tio år har han arbetat i Norge, de första sex åren som administrerande direktör för en stor sjukhusorganisation, sedan med ett stort projekt som handlar om kvalitet i patientbehandlingen och patientsäkerhet, kallat ”behandlingslinjer” (på engelska ”clinical pathways”). Det är stort internationellt, nu också på agendan i Norge, men okänt i Sverige.

  Doktor Ulf Ljungblad har också skrivit en krönika om salt, utifrån ett vetenskapligt perspektiv och slutsatsen är den densamma; att det är livsfarligt att äta för lite salt, men att det är ofarligt att äta mycket salt.

  Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryckklicka här

 2. SALTA EFTER BEHAG – MED GOTT SAMVETE

  ”Undvik saltet i sommarhettan”, tipsar Lena Hulthén, professor i klinisk näringslära vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

  Bara för att man har en professorstitel så får man uppenbarligen kläcka ur sig vilka dumheter som helst och få dessa tokigheter publicerade i media såsom det vore sanningar och vetenskap. Detta brukar kallas ”haloeffekt” och antingen är denne ”auktoritet” själv grundlurad eller så är det en medveten lögn. Dessa lobbare lurar hundratusentals svenskar in i sjukdomsträsket och sänker vården (således inget vi kan negligera).

  EN POLITISK FRÅGA

  Att statligt avlönade tjänstemän vilseleder folket så att det blir sjuka och t.o.m. dör är en politisk fråga. Regeringen borde börja med att omedelbart befria Livsmedelsverket från uppdraget att ge ut kostråd, om inte, så kommer folkhälsan och vården att krascha. Ett synnerligen enkelt politiskt beslut som skulle få stor verkan.

  Då skulle landets dietister, kostchefer, sköterskor och läkare bli fria från att följa tokiga rekommendationer. De skulle kunna använda sina erfarenheter och högskoleutbildning, och ta eget ansvar, vilket många skulle välkomna. Charlataner, som idag till alltför stor del styr utvecklingen, måste avkrävas svar, ställas mot vägen. De måste kunna belägga sina påståenden, även om de har en professorstitel eller är generaldirektör.

  Åter till salt.
  Ät salt med gott samvete, det är inte farligt att äta för mycket salt, däremot livsfarligt att äta för lite. Men det är inte heller något man normalt sett behöver bekymra sig över, bara när det är extremt varmt och när man svettas mycket under längre tid, Det gäller speciellt sjuka och gamla, som dessutom inte själva kontrollerar sitt saltintag.

  Bra att doktor Björn Hammarskjöld reder ut begreppen. Läs hans brev till TT (som skickade ut denna vilseledande och livshotande propaganda till landets tidningar). Intressant att se om han får något svar och hur det ser ut i så fall.

  Hur länge till ska vi medborgare acceptera att ansvariga politiker avlönar charlataner att sänka folket, vården, omsorgen och till slut hela vår välfärd – av ren okunskap, dumhet eller för att det gynnar deras karriärer? Dags att kräva av våra politiker att de bekänner färg, innan valet 14 september. Jag menar att det räcker nu.

  – – –
  BUSINESS BAKOM DOKTORSAVHANDLING

  Michael Zazzio – reagerar på grova fel i doktorsavhandling
  som leder till verkningslös behandling av hörselproblem.

  Nyligen skrev Michael Zazzio om att UU godkände en grovt felaktig doktorsavhandling, vilket innebär att hundratusentals hörselpatienter nekas verksam behandling. Det är uppenbart att om man vill göra karriär inom myndigheter och inom vården, så är det lojalitet mot läkemedelsindustrins monopol som räknas … klicka här

  De forskare, läkare och professorer som inte följer de monetära strömmarna hamnar i kylan och kan glömma en karriär och de kan t.o.m. förlora sin läkarlegitimation utan sakliga skäl. Det vet alla och det håller nästan alla ”på mattan”. Så här kan vi självfallet inte ha det.

  – – –

  DEN DÅLIGA MATEN DÖDAR OSS (DEBATTARTIKEL I DAGENS GP)

  Stig Bengmark föddes 1929 i Östervåla i Uppland och avlade läkarexamen vid Lunds universitet 1956. Två år senare försvarade han vid samma lärosäte sin vetenskapliga avhandling om aspekter på prostatas anatomi. Bengmark påbörjade sin kirurgutbildning i Lund men flyttade snart till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där han avslutade sin specialisering samtidigt som han byggde upp ett eget laboratorium för experimentell forskning. Drygt tio år efter avhandlingen hade hans vetenskapliga meritering hunnit bli så tung att han kunde återvända till Lund och den professur Philip Sandblom lämnade vid sin pensionering 1971. Vid denna professorskonkurrens utlystes gemensamt fem tjänster i landet varav tre vid Lunds universitet. Bengmark hamnade alltså i Lund och två andra göteborgare, Sven-Erik Bergentz och Bengt Zederfeldt, i Malmö. Läs mer … klicka här

  Det är medborgarna som står för notan, för detta fusk och svindleri vad gäller mat och läkemedel, som även Stig Bengmark tog upp i sin debattartikel i dagens GP … Den dåliga maten dödar ossklicka här

  Om dagens politiker får bestämma så så har vi snart bara GMO-livsmedel på tallrikarna och svenskt jordbruk har dött sotdöden. Detta gör de självfallet inte med uppsåt att skada, den är nog snarare en kompetensfråga.

  – EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk
  klicka här

  Det bästa är att utvecklingen relativt enkelt kan vändas, med rätt politiker.

 3. KAN INGEN STOPPA DETTA SKATTEFINANSIERADE KVACKSALVERI !

  När jag läste inlägget om salt påminde det mig om ett tillfälle då jag för ett antal år sedan lyssnade på professor Lena Hulthén. Jag lärde mig mycket.

  Folkuniversitetet hade anordnat en föreläsningsserie om kost och hälsa. Min man och jag var nyväckta för LCHF och min man hade helt slutat med insulinbehandling. Vi var då så naiva att vi väntade oss nya tongångar och bli bekräftade av professorn. Men vi matades med samma gamla sjukdomsgenererande budskap vi hört i decennier.

  Adrenalinet steg i oss när vi förevisades en PP bild på en biff på ena sidan av ett likhetstecken och en hög med hallonbåtar på den andra sidan. Detta skulle illustrera att en kalori är en kalori vad den än kommer ifrån.

  När en bild med alla Unilevers växtoljeprodukter visades – då exploderade jag.

  Jag frågade då om hon sysslade med marknadsföring för Unilver.

  Då exploderade ytterligare två personer. Den ena var en upprörd kvinna, mamma till en tonårig flicka med diabetes 1, den andra var från en tandläkare (viket framgick senare).

  Kvinnan berättade om sin tonåriga dotter som hade en mycket svårinställd diabetes. Hon hade fruktansvärda humörsvängningar som drabbade både skolarbetet och relationen till familj och vänner. Men efter att ha gått över till LCHF hade flickans insulinbehov minskat och hela tillvaron för henne och familjen hade förändrats radikalt. Flickan var numera lugn och harmonisk.

  Tandläkaren som ”exploderade” uppmanade Lena Hulthén att läsa THE RISE AND FALL OF MODERN MEDICINE av James Le Fanu. Jag tog senare reda på att boken ingick som obligatorisk läsning på tandläkarlinjen. Men inte på läkarlinjen.

  Numera ”exploderar” jag inte längre när jag lyssnar på professorer, docenter, dietister i offentlig tjänst, som talar om för oss vad vi skall äta och inte äta. Jag vet nu att vi lever i olika världar.

  Om Lena Hulthén varnade för salt den gången låter jag vara osagt. Men det är stående ämne på alla föreläsningar av våra skattefinansierade experter. (Jag har lyssnat på många). En dietist hade t.o.m. en gång med sig ett köksmått på 5 ml för att demonstrera vad som var tillåtet per dag.

  Nu vet jag att det inte handlar om vetenskap utan om medicinskt folklore som går runt runt i läkar- och dietist kretsar. Ingen tar reda på sanningen. Ingen vill avvika från och stimmet, där det är tryckt och varmt.

  Så kan de vara säkra på att vilka hälsofarliga grodor de än levererar så citeras de i Göteborgs Posten. Någon granskande journalistik har vi inte. Jag lärde mig mycket som sagt var – av kvinnan med dottern, av tandläkaren och några till.

  Jag köpte boken THE RISE AND FALL OF MODERN MEDICINE av James Le Fanu. Och kan verkligen rekommendera den. Där finns ett utmärkt kapitel om Ancel Keys och hans fetthypotes och mycket annat intressant.

 4. Faran med svenskarnas saltintag tonas ner i stor studie

  Enligt Livsmedelsverket bör genomsnittssvensken minska sitt dagliga saltintag med nästan hälften. Men det budskapet får inte stöd i den största studien hittills på området.

  Läs mer … DAGENS MEDICIN

  – – –

  Kommentar

  Antingen är Livsmedelsverkets tjänstemän inkompetenta eller så ljuger de medvetet. Vi kan inte låta oss ledas av ”auktoriteter” som inte vet vad de pratar om. Nu räcker det.

  Bedrövligt att Livsmedelsverket sprider skrämselpropaganda, de borde istället vara sakliga och hålla sig till sanningen, vilket de enligt svensk lag är skyldiga att göra. Genom att medvetet sprida osaklig propaganda så bryter Livsmedelsverket mot svensk grundlag, men det struntar de i. Och ansvariga politiker bryr sig inte heller.

  Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.
  .
  1 kap. Statsskickets grunder
  .
  9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

  Livsmedelsverket får således inte ljuga utan ska enligt lag ”aktta saklighet”. Men det gör de ändå – utan påföljd.

  Valfråga nummer 2 (efter nej till GMO):

  Hög tid för ansvariga politiker att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utge nationella kostråd, som utgör cirka 8 % av Livsmedelsverkets verksamhet, ett 40-tal tjänstemän som skulle kunna arbeta med annat (motsvarar ungefär anställningsbehovet under ett år).

  Så efter ett års anställningsstopp skulle bemanningen vara i balans igen, och vi skulle slippa sjukdomsframkallande kostråd som sänker vården. Livsmedelsverkets kostråd har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år och de sjukdomar som följer håller nu på att knäcka vården. Nu har vi fått nog av denna inkompetens – nu räcker det. Vi har fått nog av ett verk som sänker vår livskvalitet för att det gynnar skräpmats- och läkemedelsindustrin.

  Den 14 september så röstar vi enbart på partier som lovar att befria Livsmedelsverket från uppdraget att ge ut kostråd.

 5. SALT

  Normal mängd salt som man äter ligger på 15-25 g salt per dag. I alla fall om man ska tro på klinkemlab som redovisar 150-300 mmol salt i 24 h urinprov. 150-300 mmol = 9-18 g salt (NaCl), sedan svettas man ut omkring 5 g salt per dag (+ mer om man blir svettig) och avföringen ger ytterligare saltförluster om 1-4 g per dag.

  Det blir då 15-25 g salt per dag i förluster. Det ger ett lågt och bra blodtryck.

  LIVSMEDELSVERKET

  Vårt älskade Livsmedelsverk hävdar att man ska äta mindre än 6 g salt per dag för att sänka blodtrycket.

  Hur går det till?

  Man filtrerar ut mellan 1 000 och 2 000 g salt i glomeruli, filtrationsurtustningen i njurarna. Sedan återabsorberar man 99+ % i tubuli i njurarna med hjälp av flera olika mekanismer för att kissa ut 9-18 g salt per dag. Men då måste man ätA lika mycket salt som man har i förluster.

  Mindre än 5 g salt per dag gör att de blodtryckshöjande hormonerna aldosteron, angiotensin och renin behövs i mer än tre gånger den normala nivån vid tillräckligt stort saltintag. Detta ger en blodtryckshöjning som kompenseras av att blodvolymen minskar för att försöka få upp salthalten i blodet. Så det är volymminskningen som Livsmedelsverket förlitar sig på. Men risken att dö i saltbrist med flera sjukdomar ökar.

  Sedan har man visat att det är omöjligt att öka salthalten i blodet över 145 mmol/L (om man inte är kraftigt uttorkad på grund av vätskebrist) Så blodtrycket stiger inte på grund av att man äter salt, det till och med sjunker eftersom det då inte behövs så mycket blodtRyckshöjande och saltsparande hormoner.

  Vidare finns det visat att patienter med sockersjuka får mindre insulinresiStens om de äter MERA salt.

  Så njut av livet, ät tillräckligt med salt och sänk blodtrycket.

  Lägger man sedan till en kost från det gamla franska köket och den svenska husmanskosten med litet kolhydrater så behöver inte kroppen samla på sig vatten på grund av att glukos binder vatten som binder salt. Salt binder inte vatten i kroppen, allt överskott av salt upp emot 100 g per dag kan man kissa ut om man dricker lagom med vatten.

 6. Dags att omvärdera riskerna med salt.

  De allra flesta äter inte så mycket salt att det är någon hälsorisk. Det visar en stor internationell studie som publiceras i The Lancet idag.Ställ inte fram salt på bordet! Se upp för det dolda saltet! Använd mindre salt!

  Läs mer … klicka här

  Livsmedelsverket i Sverige är inte ensamma om att gå ut med starka rekommendationer om att minska på mängden salt för hälsans skull. Det är samma sak världen över och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vi ska äta mindre än 2 gram natrium per dag, vilket motsvarar 5 gram salt eller en tesked.

  Livmedelsverket anser att vi ska äta MAX 6 gram per dag. Vi kanske ska döpa om myndigheten till ”Livsfarliga verket” eller ”Statens Livsfarliga Verk” (SLV) som ju bara utför regeringens order med mandat från riksdagen. Så om du inte nöjd så ska dy byta riksdagspolitiker – eller gilla läget.

  Folkhemmet Sverige tänker befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd – något annat vore ju vansinne … http://folkhemmetsverige.se/

Kommentera