NNR5 är en katastrof!

NNR 5 – ”nya” Nordiska NäringsRekommendationer
(benämns även NNR 2012)

Äntligen har NNR 5 släppt remissversionen av några ämnen.

Jag har hunnit att läsa om C-vitamin och salt.

Saltet är intressant.

Fysiologin som de beskriver njurarnas saltfysiologi stämmer dåligt. Nu har man med hela 47 referenser från detta sekel av alla 95 referenserna. Fast de skulle bara använda artiklar från detta millennium enligt sina egna kravspecifikationer.

Första stycket är helt korrekt att salt är livsnödvändigt. Salt behövs i massor av ämnesomsättningsprocesser och är inblandat i syra-bas-balansen, onkotiska trycket i vätskan utanför cellerna, i nervcellernas funktion och mängder med andra reaktioner i kroppen.

Även nästa stycke är väsentligen korrekt, vi har omkring 100 g natrium eller 250 g salt i kroppen varav omkring 150 g salt finns i extracellulärvätskan.

Sedan kommer en massa vinklad information.

Man ”glömmer” att njurarna utsöndrar 0,7-1,4 gram salt per minut. Eller 1-2 kilogram salt per dygn. Så det finns ingen som helst möjlighet att ha kvar salt i blodet och därmed i kroppen, allt filtreras ut.

Det stora problemet är att få tillbaka upp till 99,5 % av 1-2 kg. Då går det åt hormonerna renin, angiotensin och aldosteron, samtliga hjälper till att ta tillbaka natrium från primärurinen.

Men renin, angiotensin och aldosteron kan höja blodtrycket. Blodtryckssänkande mediciner blockerar renin, angiotensin och aldosteron så att de inte kan höja blodtrycker och därmed inte heller ta upp tillräckligt med salt! Räcker inte den uppreglerade mängden renin, angiotensin och aldosteron för att upprätthålla 141 mmol/L av natrium i blodet så minskar njurarna på vattenvolymen i blodet och kroppen för att öka koncentrationen av natrium.

Men då kickar antidiuretiskt hormon (ADH ) igång eftersom blodvolymen är för liten och späder därmed ut natriumkoncentrationen igen. Läs mer här:

.
“Livsmedelsverkets saltråd gör att
60 DÖR varje dag – helt i onödan!”

Så Livsmedelsverkets experter verkar inte ha en susning om njurarnas fysiologi och natriumhomeostasen och resultatet är katastrofalt, svårt att ta in och är helt obegripligt.

Rådet borde vara:

“Ät lagom med salt, minst 10 gram per dag,
och drick vatten när du är törstig så mår du bra”

Dravel

Då slipper man läsa resten av Livsmedelsverkets ”experters” dravel om att om man mäter blodtrycket då man äter nio gram salt om dagen och sedan när man äter bara tre gram salt så har blodtrycket sjunkit med några få mm kvicksilver på grund av sänkning av saltmängden i maten. I fysiologins verklighet är det minskningen av blod- och extracellulärvolymen som ger den lilla blodtryckssänkningen, trots alla blodtrycksökande hormoner.

Men alla dessa ”försök” saknar den tredje armen, den med att äta 30 gram salt per dag. Hade de haft med den tredje armen så hade dessa personer haft samma blodtryck som de som åt nio gram salt per dag. Överskott på salt höjer inte blodtrycket, saltöverskottet skickas ut och kan därför inte öka blodtrycket….

Att etiska kommittéer inte lär tillåta högre saltmängder än 9 gram salt per dag innebär att etiska kommittén saknar tillräcklig fysiologisk kunskap från den ansökande forskaren  som måste ge ALL relevant information för att etiska kommittén  ska kunna fatta ett beslut baserat på etik och kunskap.

När det gäller salt kan man enligt Folkows artikel i Läkartidningen 2003 äta upp till 100 gram salt per dag utan skadliga effekter.

Sedan kommer ännu mer dravel om saltberäkningar baserade på uppskattade intag. Det är bara att gå till närmaste klinkemlab och kolla vad normalvärdet av d-U Na ligger (d-U betyder dygnsmängd i urin). Här anges 150-300 mmol/dygn. Så multiplicera sedan med salts molekylvikt, omkring 59, så blir det 9-18 g salt som enligt nästan alla våra klinkemlab anger som normal utsöndring. Urin utgör normalt den största utsöndringsvägen för salt, förlusterna via svett och avföring är normalt små jämfört med urin. Dock under förutsättning att man äter mer ä n 10 g salt.

Citat Livsmedelsverket: ”Vi svenskar äter 10 till 12 gram salt per dag. Det är dubbelt så mycket salt som vi ”borde” äta. Rekommendationen är 5 till 6 gram salt per dag, vilket är ungefär lika mycket som en tesked.” ( SLV ).

Livsmedelsverket menar alltså att vi skall äta mindre än hälften av den mängd salt vi normalt kissar ut. Hur tänker dessa tjänstemän? Tappar man mer än 20 % av saltet i kroppen (>50 g) så dör man av saltbrist. Tio dagar med 5 g salt för litet varje dag, sen är man död.

Om vi inte äter precis lika mycket salt som vi kissar ut så drabbas vi alltid av natriumbrist och riskerar att dö.

Normalvärdet är mellan 137-145 mmol/L med medianvärdet 141 mmol/L. I Falun så har medianvärdet av natrium i plasma sjunkit från 141 mmol/L till 139 mmol/L, vilket är ett allvarligt tecken på att patienterna på populationsnivå äter för litet salt. Värden under 137 mmol/L är allvarligt och kan orsaka plötslig död.

Det finns däremot knappast någon risk för alltför höga värden så länge det finns tillgång till vatten, saltöverskott kissas helt enkelt ut. Om man däremot befinner sig på en flotte ute på havet, utan tillgång till sötvatten, föreligger risk för saltöverskott, speciellt om man dricker saltvatten.

Om man inte äter tillräckligt med salt så dör man eftersom man saknar en saltgruva i kroppen eller en kärnreaktor i kroppen som kan bygga om andra grundämnen till grundämnet natrium.

Läs mer … Dagens Medicin … Livsmedelsverkets råd bör – intas med en nypa salt

Sammanfattningsvis så visar Livsmedelsverkets och NNR5:s saltepos att man synes sakna basala kunskaper i fysiologi.

Livsmedelsverkets statistik slaktas

På Kungliga Vetenskapsakademiens saltkonferens den 24/10 2012 redogjorde A-K Lindroos för Livsmedelsverkets senaste kostundersökning som fortfarande är under uträkning. Men litet info hade hon att dela med sig:

 1. Totalt energiintag kvinnor 2 700 kcal, män 3 600 kcal (fanns på bild men nämndes inte)
 2. Mängden salt personerna åt uppgavs till 8-12 gram per person och dag.
 3. Mängden utsöndrat salt i urinen per dygn mättes inte
 4. Bortfallet bland de utvalda 5 000 var 60-70 %

Analys

 • Bara den sista punkten, att 30-40 % svarade på Livsmedelsverkets frågor gör studien värdelös.
 • Punkt 3 gör att man inte kan säga något om punkt 2.
 • Livsmedelsverket hade använt personernas uppgifter om äten mat (vad och volym) och sedan låtit datorn beräkna hur mycket salt maten innehöll.
 • Punkt 1 anger högre energiintag än Livsmedelsverkets rekommendationer (2 500 kcal respektive 3 200 kcal).

Livsmedelsverkets mat brukar innehålla knappt en kcal/g. Så då har kvinnor ätit 27 hg mat och män 36 hg mat. Dividerar man sedan antal gram salt med antal hg mat så blir det omkring 0,3 g/100 g mat. Det är mat med ”önskvärt” låg salthalt.

Enligt Finelis databas innehåller normal mat vanligtvis mellan 1 och 1,5 g salt per 100 g. Om maten innehåller 1 g salt per 100 g har personerna bara ätit 800-1200 kcal.

Detta är svältkost.

Detta innebär att antingen har Livsmedelsverket ett saltinnehåll i sina tabeller som är på tok för lågt eller så är det en stor skillnad mellan uppgivet intag av mat (trefaldig ÖVERrapportering) och den mat som de åt. Det brukar ju vara den ständiga anklagelsen från Livsmedelsverket att personer UNDERrapporterar maten de äter.

Så det blir inte ett enda rätt för Livsmedelsverkets statistiker. Denna studie är bara att kasta i papperskorgen direkt, den är inte ens värd att ta med till utedasset.

.
Björn Hammarskjöld
Oberoende nutritionsvetenskapsman
Läst statistik vid Stockholms Universitet

APPENDIX

Ulf Ljungblad

Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och orsaka plötslig död

Se även vad Ulf Ljungblad, med dr, circulationsfysiolog, direktör på Helse Sör-Öst RHF och före detta chefläkare och sjukhusdirektör på Östra sjukhuset i Göteborg, nyligen skrev i en artikel om salt … Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck

Fler inlägg av Ulf Ljungblad:

 • Presentation av Ulf Ljungblad. Läs mer…
 • Den sjuka vården, där 25 – 40 % av vårdens kostnader beror på felbehandling. Läs mer…
 • NU-sjukvården är en förutsägbar katastrof. Läs mer…

Livmedelsverket begår allvarliga grundlagbrott

Livsmedelsverket bryter öppet mot mot Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform – 1 kap. Statsskickets grunder:

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

§

Exempel på grova lagbrott

Exempel på grundlagsbrott som Livsmedelsverket dagligen begår, med fruktansvärda konsekvenser i form av mänskligt lidande, förtidig död och enorma samhällsekonomiska konsekvenser i form av sjukdom och kostnader:

 • ”allas likhet inför lagen … opartiskhet”. Livsmedelsverket agerade resolut mot Valios LCHF märkning av nya produkt ”Smetana” (grädde och syrningskultur) med bokstäverna C, F, H och L i ”fel” ordning och ett litet hjärta. Läs mer…
  .
  Unilever får däremot obesvärat märka Becel med hjärta och hävda att det är bra för hjärtat i sin reklam , vilket är ett påhitt utan grund i vetenskap. Detta sker tack vare att Livsmedelsverkets tjänstemän lyfte ett finger och hjälpte det holländska bolaget Unilever att ansöka om tillstånd i EU. Läs mer … Forskare: Becel är farligt för ditt hjärta
  .
 • ”iaktta saklighet”. Livsmedelsverket talar osanning om salt, de talar osanning om LCHF, där vi bett dem att skriva om sin sida ”Frågor och svar om LCHF” då deras sida är grovt osaklig. Korrekt information … Frågor och svar om LCHF … finns här

  Hela Livsmedelsverkets kostråd vilar på en påhittad siffra som orsakar sjukdom och fetma. Läs mer … Mättat fettHörnstenarna försvann, kosthuset har rasat
  .
 • Konsekvenser..Kostråden kostar lidande, död och enorma samhälleliga kostnader. I boken ”Långtidsfrisk” har kostnaderna för ohälsan beräknats till 360 miljarder kronor per år, lika mycket som hela sjukvården kostar under ett år eller cirka tio procent av BNP. Läs mer … Friskvård är mycket mer än motion.
  • Varje dag dör 60 svenskar en förtidig död pga. saltbrist. Läs mer…
  • Varje timma dör en svensk patient med diabetes av sviterna av sin sjukdom. Läs mer…
   • Världsdiabetesdagen: Fem gånger fler dör i diabetes än i trafiken. Läs mer…På bara 20 år (nyckelhålet kom 1989) har Livsmedelsverket lyckats med att trefaldiga diabetes och fördubbla fetman. Helt fantastiskt resultat!
   • Varje dag, året runt, får 2 diabetiker i Sverige sina fötter amputerade! De flesta fötter hade kunnat räddats med rätt kostråd. Läs mer…
  • Varje timma magstympas en svensk överviktig patient. Läs mer… Oskuret är bäst!.
   Detta håller igång en tremiljardersindustri bara i Sverige, läs mer om den fetma-industri som växt upp på grund av felaktiga kostråd … Fetmabomben – en miljardmarknad.
  • Skolbarn serveras en kost som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen och de skolas in mot diabetes, övervikt och ett drogmissbruk … Kan det vara så enkelt?
  • Kostråden har bidragit till att Sverige har näst flest patienter med diabetes typ 1 i hela EU, efter Finland. Men en ännu större folksjukdom är nu inflammatorisk tarmsjukdom, som tiofaldigats sedan 50-talet. Idag drabbas 1,4 % av våra barn och ungdomar. Uppskattningsvis 100.000 svenskar lider av denna sjukdom, som är starkt korrelerad till kostråden. Läs mer … Massiv ökning av tarmsjukdom
  • I tillägg besväras två miljoner svenskar av irritabel tarm, colon irritabile eller IBS (engelska: Irritable Bowel Syndrome, ’orolig tarm-syndrom’) som är en av världens vanligaste sjukdomar som kan ge förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor. Den är vanligare hos kvinnor. Vid psykisk stress kan sjukdomen förvärras, likaså kan viss mat försämra tillståndet. Det är dock bara en liten del som söker hjälp för problemen och får en diagnos. IBS har gått under många namn genom tiderna, såsom colon irritabile, tjocktarmskatarr och funktionella tarmbesvär/tarmsjukdom. Det handlar om en funktionell störning och kan alltså inte upptäckas genom tester, till exempel blodprov.

Hur länge till skall vansinnet få fortsätta?

Hur länge till skall denna ”terrororganisation” tillåtas att (indirekt) lemlästa och döda medborgare och att sänka svensk ekonomi? Ett sjukt folk kan inte försvara välfärden.
.

.
Ett statligt svenskt ämbetsverk åstadkommer större skada,
både mänskligt och ekonomiskt, än vad traditionella terrororganisationer
inte ens vågar drömma om. Det drabbar inte minst våra barn och barnbarn.

Fördjupning

Den sista Sovjetstaten

Christer Enkvist

Kort om Christer Enkvist: Nyligen pensionerad narkos- och intensivvårdsläkare som efter att ha varit klinikchef och chefsläkare på Norra Älvsborgs Länssjukhus i många år blev Landstingsöverläkare och vårdsadministratör i Landstinget i Älvsborg i mitten på nittiotalet.

Efter att VG-region bildades 1999 har han varit medicinsk rådgivare åt regionledningen. Hans intresse för kost och mat kommer sig ur en fascination över att man från myndigheter och s.k. expertis kan fortsätta att rekommendera något som så uppenbart inte fungerar, att rekommendera att man inte skall äta fett utan energisnåla kolhydrater för att motverka fetman i samhället under tiden som folk bara blir fetare och fetare.

”Alla bantar men ingen går ner i vikt” brukar jag säga om att alla försöker följa de råd som finns trots att de inte har någon effekt överhuvudtaget. Har man sedan börjat intressera sig för frågan blir man bara mer och mer fascinerat över hela förljugenheten som råder i all matpropaganda.

Christer Enkvist har i en serie ”Sjukvården – den sista Sovjetstaten” skrivit om de verkliga orsakerna till vårdens alla problem. Dessa orsaker har ju aldrig någon analyserat, utan man omorganiserar som ”åtgärd” på alla problem.

Livsmedelsverkets kostråd förser sjukvården med en aldrig sinande ström av patienter. Läs och se vart alla skattepengar till vården tar vägen medan vårdköerna ökar, medan ansvariga politiker finansierar detta kaos och mestadels sitter på läktaren och tittar på.

(klicka på löpsedeln nedan)

2 svar på ”NNR5 är en katastrof!”

 1. En informativ toxisk epistel … Korruptionen blottläggs och svenskarna är med

  Om Svenska livsmedelsverket bara är en liten kvist på en större gren, Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), som är en gren på en grövre stam ILSI. Vem är trädet? Varifrån får trädet sin näring. WHO?

  Men hur det är med det så äter vi Kelloggs CornFlakes till frukost, barnen får Becel på sitt bröd och offentligt anställda dietister och och läkare är ute och varnar för rött kött och salt.

  Vi behöver inte bara NaCl vi behöver det SALT som Dr Björn Hammarskjöld bidrar med i debatten.

 2. Faran med en låg-salt kost

  Så här skriver en insändare i ”Wise Tradition” en publikation som utges av The Weston A. Price Foundation USA, i min förkortare tolkning:

  Av hälsoskäl startade jag en låg-salt kost under 2009 och 2010. Eftersom jag trodde att jag höll på att ta livet av min man med mina saltvanor. Jag tog låg-salt matrat till mitt hjärta.

  Inom ett och ett halvt år kände jag mig ständigt sjuk och svag. Jag blev yr när jag reste mig upp eller rörde mitt huvud på kudden under natten och min matsmältning gick åt h-e. Jag utvecklade en svampinfektion, som jag aldrig haft tidigare.

  Så hörde jag Sally Fallon Morell (ordf. för The Weston A. Price Foundation) i en föreläsning nämna att hon påminde sig om ett samtal hon haft med en läkare. Han berättade att han sett en ökning av parasitsjukdomar hos patienter som går på en låg-salt kost.

  Då gick det upp ett ljus för mig. Jag gick tillbaka till salt och tro mig eller ej min svampinfektion försvann för att aldrig återkomma. Min yrsel försvann.


  Parasit

  Utan salt försämras saltsyreproduktionen i magsäcken. Utan saltsyra kan inte parasiter dödas, matens bearbetning försämras och upptaget av vitamin B12 försämras.

  Det skrämmande i detta är att jag kunde ha fortsatt med denna låg-salt diet och blivit sjukare och sjukare – utan att veta varför.

  Sushama Gokhle , Larkspur, Calirfornia

  – – –


  Candidasvamp (röda trådar) i mikroskop. Det blåa är slemhinneceller.

  Läs gärna vad Kostdoktorn skriver om svamp och socker … http://www.kostdoktorn.se/svampinfektion-och-socker/

  Uppenbarligen vill Livsmedelsverket skapa de bästa förutsättningarna för svamptillväxt, eftersom de rekommendera en högkolhydratkost med lågt saltintag. Varför då då?

Kommentera