Cancer är svamp

cancer är svamp.
ζ
.

ζ

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Och efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, innebär detta en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.

ζ

Läs mer om Enby här:

Källa: Canal 2nd Opinion … http://2op.se/

ζ

APPENDIX

Läs mer om doktor Erik Enbys bok här…

Mer länkar:

 • Bröstcancer är svamp, läs mer … studie … ”A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus (Ascomycotina)” – med mikrospoperade bilder av svampar och sporer i bröstcancer.
  .
 • Mer än en läkare – Erik Enby gav mig ett nytt liv. Skolmedicinen gav mig två månader att leva om jag inte underkastade mig en stor operation där en stor del av ansiktet skulle opereras bort, och därefter strålbehandling (enligt Cancerfonden dör ändå hälften av patienterna inom 6-9 månader vid spritt melanom). Läs krönika från 2007 här…
  .
 • Statistik över cancerbehandlade patienter hos doktor Erik Enby finns här…

ζ

CANAL 2ND OPINION LOGOCanal 2nd Opinion

Canal 2nd Opinion är en ny kanal som visar den andra sidan av myntet, som media normalt tiger om. Ett annat inslag på 2op.se som knappast kommer att publiceras i traditionell media är att HPV-vaccin misstänks kunna orsaka ofrivillig barnlöshet. Se inslaget nedan.

.ζ
.

Kan Gardasil påverka kvinnors fertilitet?
.

gardasil-skadar-fertilitet

Det menar NaturalNews.com som skriver om vaccinet Gardasils verkningar. En 16-årig flicka i Australien har enligt uppgift fått sina äggstockar förstörda av vaccinet.

Ett av de verksamma ämnena i Gardasil är Polysorbate 80, som bevisats ha negativ påverkan på försöksdjurs fertilitet. Samma ämne används även som tillsats i livsmedel. Men enligt Naturalnews.com är det en helt annan sak att få detta ämne sprutad in i kroppen, i förhållande till att få i sig det via maten.

Läs mer på:

ζ

6 svar på ”Cancer är svamp”

 1. En annan intressant nyhetskanal är NEWSVOICE med visionen att ”beskriva paradigmskiftets alla nyanser. Med paradigmskifte avses den naturliga succession med vilken ett samhälle språngvis utvecklas i takt med att människan utvecklas inifrån och ut, från idévärlden till handling.”

  Ett läsvärt inlägg om Gardasil på NEWSVOICE … HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroende

  Läs även … Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar

  – – –

  För två år sedan skrev Margareta Lundström en krönika på Kostdemokrati som fortfarande är lika aktuell … Vaccin mot HPV. Denna kunskap fanns således innan vaccinationen startade, men medborgarna fick bara information om myntets framsida. Precis detta skedde under vaccineringen mot svininfluensan, ett värdelöst vaccin som bland annat orsakade narkolepsi hos hundratals ungdomar (även här fanns klara bevis INNAN att vaccinet riskerade att orsaka neurologiska skador, läs mer…).

  Sedan finns det ”Mammor mot Gardasil” med informativa inlägg och länkar. Citat:

  Genom att låta Gardasil/Cervarix ingå i vaccinationsprogrammet har också våra politiker gett sitt samtycke att låta en halv generation vara försökskaniner åt läkemedelsbolaget. Gardasil/Cervarix är inte heller verksamt hur länge som helst. Skall vi då också låta samma generation garantera Sanofi Pasteur MSD’s/GSK’s årliga vinst genom att skyddet behövs upprepas regelbundet?

  Varför reagerar inte Socialstyrelsen, FDA i USA eller andra länders regeringar när samtliga länder där Gardasil/Cervarix använts rapporterar om allvarliga biverkningar och dödsfall efter vaccinering mot HPV?

  Jag är allvarligt oroad över vad våra barn – flickor och kanske också pojkar – utsätts för genom Socialstyrelsens brist på engagemang samt vilka kostnader alla biverkningar kan komma att kosta samhället.

  – – –

  Zarahs sida … Unga kvinnor vaccineras med Gardasil – vaccinet med biverkningar som dödsfall, förlamning, blodpropp och hjärtbesvär!!!

  – – –

  Etablissemanget försvarar sig … Myter sprids om HPV-vaccin

  Vad som är sant eller falsk är upp till var och en att värdera, och förslaget är att inhämta information från flera oberoende källor och sedan krydda med lite eget sunt förnuft.

  För den intresserade finns det fler inlägg om myntets baksidan här…  Det finns starka skäl att tro att vi alla blivit grundlurade, på både livskvalité och skattepengar.
  Våra förtroendevalda politiker måste inse att det handlar om business och de måste sluta upp med att flyta med de monetära strömmarna likt badankor. De måste ta befälet om de aspirerar på förnyat förtroende.

  Priset för denna blinda politiska tro på vårdens LOBbare är astronomiskt och denna gång synes notan hamnat hos våra yngre flickor att betala någon gång i framtiden, kanske. Vaccinbolaget har redan fått betalt – i cash.

Kommentera