Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!

”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”.

HPV (humant papillomvirus)

Nu drar HPV vaccinering igång av unga kvinnor och inte heller denna gång informeras om risker och om den begränsade nyttan. Den informationen måste var och en själv söka reda på, vilket kan vara klokt innan man fattar sitt beslut.

Viktoperationer och kostråd till diabetiker

Vi har tidigare skrivit om konsekvenserna efter en Gastric Bypassoperation och vi har skrivit om Socialstyrelsens nya kostråden till diabetiker, som håller diabetiker kvar i ”naturalförloppet”. Det verkar inte vara patientens och samhällets bästa i första rummet.

En politisk fråga

Politikerna måste förstå att detta handlar om affärer och politik, inte om sjukvård, och att denna utveckling nu har nått sin vägs ände. Det politiker och auktoriteter vägrar att inse, har stora delar av folket och allt fler oberoende experter (sköterskor, läkare, forskare, professorer, …) redan förstått. Ett paradigmskifte är inlett och kan inte stoppas.

Det är hög tid för våra politiker att ta befälet över hälso- och sjukvården!

Under tiden får medborgarna ta befälet över sin egen situation!

Sveriges ansvariga politiker måste inse att de inte bara kan luta sig mot ett fåtal ”auktoriteter” när de skall fatta viktiga beslut, de måste söka information från flera oberoende källor och sedan fatta ett eget beslut, som de står för. De vinner inget förtroende på att slösa bort miljarder på kampanjer som allvarligt skadar medborgarna och landet.

Uppskattningsvis 170 barn och ungdomar har drabbats av narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensan och ofantligt många fler har drabbats av skador som inte syns direkt. Bland annat har plötsliga missfall inrapporterats i samband med vaccinering.

Polen valde att inte alls vaccinera och de hade inte fler dödsfall än Sverige per capita på grund av svininfluensan. Vi blev ett par miljarder kronor fattigare, flera dog av själva vaccineringen och vi får nu leva med biverkningarna, där narkolepsi är det vi vet idag.

De få som valde att inte vaccinera sig och som fick svininfluensan (H1N1), som för de flesta var lindrig, har nu flera decenniers skydd, emedan de som vaccinerade sig fick ett partiellt skydd under något år. De innebär att de som vaccinerades nu har ett sämre skydd och är mer utsatta när nästa influensa kommer, som kan vara mer aggressiv.

En utmärkt affärsidé att utarma vårt naturliga försvar och istället får alla medborgare en spruta varje år.

Biverkningarna ger merförsäljning av andra läkemedel.

Detta finansieras via skattemedel och det är politikernas jobb att se till att skattemedel används på ett föredömligt sätt och att medborgarna får en allsidig information. Genom att förlita sig på ett fåtal auktoriteter har detta inte skett.

Nu drar vaccinering mot HPV igång och det kan vara klokt att syna bägge sidorna av myntet innan beslut tas. Det verkar inte som om politiker och myndigheter har gjort sin läxa, förhoppningsvis har enskilda medborgare lärt sig något. Sök information från flera källor, analysera och fatta sedan ett eget beslut! Det handlar om dig och dina barn.

En viktig lärdom är att det är Du som ansvarar för din och dina barns hälsa, det är en illusion att tro någon annan tar det ansvaret. De är också du och dina barn som får leva med konsekvenserna. Så läs på och fatta sedan ett eget rationellt beslut – vi kallar det ”egenkontroll”.

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna,
själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du
ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

Uffe Ravnskov, med. dr., docent

Skaffa som sagt gärna information från flera oberoende källor och ifrågasätt (även inlägg på denna webbplats), innan du fattar ditt beslut. Det är en fråga värd att ta på fullt allvar.

En eloge till Svenska Dagbladet som belyser ett viktigt samhällsproblem, som måste lösas.

Appendix

KU-, JO- och JK-anmälan (innan vaccinationen startade)

Visst fanns det tidig information om att risken för biverkningar i form av neurologiska skador var stor, men detta negligerades av ansvariga tjänstemän och av samtliga politiker. Befolkningen informerades inte.

En engagerad och kunnig medborgare såg tydligt vilka konsekvenser en omfattande vaccinationskampanj skulle kunna resultera i. Vi pratar om att miljoner skulle kunna utveckla neurologiska sjukdomar som fullständigt skulle kunna ramponera vårt välstånd. Om detta kommer att ske vet vi ännu inte, facit har vi om en generation.

Leif Arnold

Denna ansvarskännande medborgare var Leif Arnold, en frilandsskribent, en analytiker inom Miljö, Hälsoskydd och Energi. När inte politiker och myndighetstjänstemän är mogna sina uppgifter får istället medborgare rycka in och denna gång var det en akututryckning (som tyvärr negligerades).

I ett sista försök att förhindra en landsomfattande vaccinationskampanj som skulle kunna få katastrofala konsekvenser gjordes en KU-anmälan (vilket innebär att samtliga partier blev informerade), en JO-anmälan och en JK-anmälan (JK valde dock att inte utreda vidare och fick därefter enligt uppgift ett toppjobb).

Läs och bedöm själv.

Biverkningar av vaccinet Pandemrix (information som fanns innan)

Vissa som får vaccin får också biverkningar. När det gäller det vaccin som Sverige har köpt in, Pandemrix, så är biverkningarna kartlagda.

Biverkningarna är i de flesta fall milda och kortvariga.

Olika biverkningar drabbar ett varierat antal av de som får vaccinet.

[Siffran inom parentes avser antalet vid fem miljoner vaccinerade]

  • 1 av 10 får huvudvärk, feber, trötthet, muskelvärk, ledvärk, smärta samt klåda på injektionsstället. [500.000 medborgare].
  • 1 till 10 av 100 får frossa, influensaliknande symtom och svullna körtlar samt värmekänsla och klåda på injektionsstället. [50.000 – 500.000 medborgare].
  • 1 till 10 av 1 000 får bland annat stickningar i händer och fötter, sömnighet, yrsel, diarré, kräkningar, sömnlöshet. [5.000 – 50.000 medborgare].
  • 1 till 10 av 10 000 får generella hudreaktioner och nässelfeber. [500 – 5.000 medborgare].
  • Färre än 1 av 10 000 får kärlinflammation som kan orsaka hudutslag, ledvärk och njurpåverkan, neurologiska störningar, nervinflammation samt Guillain-Barrés syndrom som är en typ av förlamning..

Om fem miljoner medborgare vaccinerar sig innebär det att 500 riskerar allvarliga neurologiska skador. Något som verkar stämma.

Både allmänhet och sjukvårdspersonal kan anmäla upplevda biverkningar direkt på Läkemedelsverkets hemsida.

Källa: Läkemedelsverket

Varför politiker och myndighetstjänstemän springer industrins ärenden är en gåta. Att de kan bryta mot det flesta lagar och komma undan med det är anmärkningsvärt. Resultatet av dessa gärningar en en katastrof för enskilda medborgare och för samhället i stort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen