Grundlurade under tre decennier

Kostdoktorn, läkaren Andreas Eenfeldt, har gjort en utmärkt sammanställning om en fördom, en process som sakta men säkert sänker människor och hela kontinenter.

Dagens vanligaste fördom (t.ex. en av våra auktoriteters erkännande av ”30 års konstant misslyckande”)

Hur det startade och varför det fortsätter

Denna senare fas initierades år 1968 i USA när McGovern-kommittén i USA anställde journalisten Nick Mottern för hans förmåga att skriva väl, en man som visade sig vara närmast en militant vegetarian.

När U.S. Dietary Goals utarbetades 1977 valde Nick Mottern siffran 10% mättat fett på måfå. Inga vetenskapliga studier har vare sig förr eller senare kunnat motivera varför den skall vara 10, och inte 5, 20, 30 eller 40.

Än idag används denna siffra för att i påtvinga barnen lättmjölk och lättmargarin. Den påhittade siffran utgör grunden för tallriksmodellen som gör alltför många sjuka och feta.

Läs mer om hur U.S. Dietary Goals kom till, på sidan 150 i docent Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket”. Påhittade siffror som idag sakta, men säkert, sänker hela nationer.

En fördom som sprids och bevakas av ”experter” som borde begripa bättre, men vars samhällsposition och lönecheck bygger på att de inte förstår. Dessa auktoriteter är uppbackade av kost- och läkemedelsindustrin, som skulle förlora en lukrativ marknad om alla medborgare började äta riktig mat som inte gjorde dem sjuka och feta.

Därför bejakas och försvaras denna fördom av inflytelserika institutionen i USA, EU och i Sverige (Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Dietistförbundet, Sveriges Diabetesförbund). Till sin hjälp har de en armé av adjungerade professorer (avlönade av industrin), läkare (vidareutbildas av industrin), sköterskor, kostchefer och dietister som alla är skolade och fortbildade av industrin. De som inte följer de utarbetade direktiven riskerar sin karriär, sin licens och att bli betraktade som illojala. Media som inte sköter sig förlorar sina kunder, sina annonsintäkter som de är beroende av.

Ett mycket sofistikerat och sinnrikt system som hitintills fungerat väl. Om inte Internet hade funnits så hade vi sannolikt blivit grundlurade i 35 år till, på både hälsa och pengar (om vi inte hade kraschat innan dess).

Därför blir det tokigt ibland. Som t.ex. nyligen när Socialstyrelsen i sina råd till diabetiker, mot bättre vetande, råder dem att de skall äta mest av det de inte tål (av det de inte alls behöver äta – socker/kolhydrater). De som följer råden blir successivt sämre (det så kallade ”naturalförloppet”), de blir alltmer beroende av läkemedelsindustrin och kommer att kräva allt större vårdresurser (perfekta kunder).

Marknadsföring av denna lukrativa fördom pågår för fullt

Livsmedelsverket har fått ett extra anslag på 5 miljoner kronor och har startat upp ”Skolmatsakademin” som skall lära kommunernas kostchefer att skola in skolbarnen på en kost som vi vet genererar ohälsa och övervikt. Inget nytt under solen här.

”Mulliga barns” råd som gratis delas under en ”road show” landet runt kan närmast betraktas som utstuderad barnmisshandel som garanterar en god marknadstillväxt för skräpmatsindustrin, för tobaksindustrin (p.g.a. sockerberoende och fetma) och till sist för läkemedelsindustrin.

”Kan det vara så enkelt?”

De vuxna misshandlas fysiskt och psykiskt i ”förnedrings-såpor” typ ”Biggest Loser” och den yttersta konsekvens av Nick Motterns påhittade siffror är att vi i Sverige skär sönder magen på en patient i timman, för att patienten skall gå ner i vikt (Gastric Bypassoperation). Med uruselt resultat och fruktansvärda konsekvenser för de som drabbas.
Gastric Bypass

Även ”lyckade” viktoperationer ger livslånga besvär. En miljardindustri som omsätter runt tre miljarder kronor per år har växt upp runt viktoperationer, en industri som levererar ett negativt resultat och som använder en metod som vilar på ett ytterst bräckligt underlag. SOS-studien som ofta refereras till vilar på lösan sand, en studie som bara till 13% handlar om GBP. En prospektiv, men icke randomiserad studie som inte bevisar något orsakssamband alls. Däremot haglar det rapporter om allvarliga biverkningar, som inte behöver beaktas eftersom det saknas ledning och kontroll.

Auktoriteterna är sina egna herrar och kan göra som de behagar, som t.ex. att skära sönder magen på 90 överviktiga ungdomar, mellan 13 och 18 år, för att studera vad som händer. Detta efter att dessa ungdomar sedan barnsben fått kostråd som garanterat ger dem viktuppgång, de har varit chanslösa redan från början.

En utstuderad variant av grov barnmisshandel, finansierad via skattesedeln. Att inte erbjuda dessa ungdomar metoden lågkolhydratkost är sedan 16 januari 2008 ett lagbrott.

Hur kan sjukvården tillåtas negligera metoder som uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, som är billiga och utan biverkningar, för att istället använda dyra metoder som inte uppfyller några krav alls, som ger ett dåligt resultat och därtill fruktansvärda biverkningar?

Allt detta kan bara ske i herrelösa hierarkier, där ledning och kontroll saknas. Det är hög tid att våra förtroendevalda politiker sätter sig in i frågan och tar över spakarna. Helst innan vi störtat.

Ta befälet!

Det är en politisk fråga, inte en nutritionsfråga eller en medicinsk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen