Tallriksmodellen döms ut

Tallriksmodellen ger hyperaktiva och okoncentrerade skolbarn, en mycket svår arbetsmiljö för de som väljer att bli lärare.

”Tallriksmodellen döms ut”

Äntligen har verkligheten nått Livsmedelsverkets tjänstemännen på Livsmedelsverket, är den första tanken. Sedan visar det sig att det handlade om att ta bort en av tre potatis, att de fortfarande tror på att reducera portionsstorleken (svältmetoden).

”Plocka bort energi från tallriksmodellen. Det kräver nutritionisten Britt-Marie Dahlin, grundaren till modellen som använts av miljoner skolbarn. Livsmedelsverkets 37 år gamla budskap måste ändras eftersom vi rör oss mindre och övervikten ökar.”

Henrik Enhart … ”De flesta av oss bryter inte sten”

”Generationer svenskar har redan följt Britt-Marie Dahlins tallriksmodell. Nu finns skäl att åter lyssna till hennes råd och anpassa upplägget på tallriken så att den inte bidrar till övervikt och fetma.”

Kommentar

Det var ett stort misstag att lyssna på kostråden då och det är inte så mycket bättre idag. På bara tjugo år ökade antalet diabetiker gånger tre och övervikt fördubblades, inte konstigt alls med tanke på att tallriksmodellen är en extrem högkolhydratkost som enbart gynnar skräpmats- och läkemedelsindustrin.

Receptet är nu att reducera antalet kalorier för att kontrollera vikten, dvs. svält. Inget nytt under solen här inte.

Men rubriksättningen är ändå ett steg i rätt riktning, en slags självinsikt.

Observera att Britt-Marie Dahlin inte är mamma till högkolhydratkosten, som är importerad från USA för 35 år sedan, baserad på forskningsfusk.

Britt-Marie är mamma till själva modellen, men hon svalde högkolhydratkosten och hon har medverkat till att kommunicera dessa förödande kostråd till barn, ungdomar och vuxna. Resultatet är en katastrof, både mänskligt och samhällsekonomiskt.

”Höj kraven för att blir lärare”

Kommentar:

Allt färre vill bli lärare! Varför då?

En tyngt vägande skäl är att lärarna berövats sina möjligheter att upprätthålla arbetsro i klassen. Det gör att ALLA blir lidande, och studieresultat sjunker som en sten i vatten. Många mår dåligt i en stökig skolmiljö, där också mobbing lätt frodas.

Ett annat skäl, som är lätt att åtgärda, är att skolbarn och ungdomar serveras en extrem högkolhydratkost som först gör skolbarnen hyperaktiva, sedan hungriga och ofokuserade. Hur är det då tänkt att undervisningen ska fungera?

Lika ointelligent som att investera i en avancerad och dyr formel 1 racerbil för att ställa upp i det globala kunskapsrallyt om framtidens jobb, och att sedan tanka med vattenutblandat lågoktanigt bränsle och hälla billig spillolja i motor och växellåda.

Ännu märkligare är att man inte förstår enkla samband mellan orsak och verkan (svårighetsgrad som femte klass i grundskolan), att man blir förvånad när resultatet blir svagt och att bilen ständigt går sönder (att sjukvårdskostnaderna skenar). Det är så dumt att det ryker om det.

Notan för detta hamnar hos svenska medborgare; ohälsa, färre jobb, höga sjukvårdskostnader och köer till vården. Sjukvården kostar i snitt varje medborgare som arbetar cirka 80.000 kronor per år, var femte skattekrona, 10 % av BNP eller 350 miljarder kronor per år. Ändå räcker det inte, prognosen är att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040.

Även inom vården har vi ett systemfel, vilket kräver att ansvariga politiker tar befälet! Vården lider brist på management, därför räcker inga pengar i världen till.

Det enkla sättet att höja kunskapsnivå är att låta eleverna få äta den artegna föda vi genom evolutionen är designade för.

Utbildningsminister Jan Björklund borde ta landsbygdsminister Eskil Erlandsson i örat för att Livsmedelsverkets kostråd tillåts sabotera utbildningen. Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet och det är således Eskil Erlandssons ansvar.

Dagens Medicin … Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten.

Genom att erbjuda hälsosamma kostalternativ skulle undervisningen fungera bättre och kostdemokrati skulle upprättas. Risken att utveckla kostrelaterade sjukdomar som diabetes och övervikt skulle minska. Färre skulle börja röka.

Det kostar ingen, det fordras bara lite politisk handlingskraft. Det är ren förtjänst!

Arbetsro i klassrummet är en förutsättning för bra studieresultat och för att attrahera fler till läraryrket. Lönenivå och lärarlegitimation är i detta sammanhang sekundärt. Det är en fråga om att kunna utföra ett bra jobb, att utvecklas och att se sina elever utvecklas och att respekteras, även av eleverna. Enstaka elever tillåts idag förstöra för sig själva, för andra elever och för lärarna, utan åtgärd. Det har vi inte råd med och det är att svika ALLA.

Börja med att erbjuda skolbarnen riktig mat så att de orkar med skolan! Då får också lärarna rimligare arbetsvillkor och kan göra ett bättre jobb. Svårare än så är det inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen