GBP – Färre opererar sig mot fetma

Viktoperationer är en för patienterna livsfarlig tremiljardersindustri baserad på forskningsfusk

Gastric Bypass

I över tio år har fetmaoperationer ökat rejält i Sverige. Men nu vänder det plötsligt, trots att problemet med fetma fortfarande är stort bland befolkningen. Operationerna har kommit i kläm av cancerkirurgi.

– Ett uttryck för konkurrensen mellan livsavgörande kirurgi och fetmaoperationer är bristen på vårdplatser, säger överläkare Ingmar Näslund som står bakom Soregs rapport om fetmaoperationer.

För första gången sedan mitten av 1990-talet har antalet operationer vid svår fetma minskat. Under 2012 opererades 7 900 personer, att jämföra med 8 600 operationer året innan (2011), uppger det nationella kvalitetsregistret för obesitaskirurgi. Den vanligaste typen av operation är gastric bypass, som står för över 95 procent av samtliga fetmaoperationer.

Källa: TT / GP

Utveckling

Ungefär 95% av alla viktoperationer utgörs av Gastric Bypass (GBP) och mer än 40.000 svenskar har genomgått detta ingrepp. Under 2011 viktopererades i snitt en patient i timman, dygnet runt alla dagar under året. Under 2012 stannade det vid 22 personer per dygn, året runt.

En finsk kalkyl september 2011 kom fram till att varje Gastric Bypassopererad patient kostar vården drygt 300.000 SEK*)

*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.

Efter en mycket kraftig ökning av antalet operationer har nu ökningen övergått till en minskning med 8 % jämfört med föregående år. Huvudorsaken är brist på operationskapacitet och av ekonomiska skäl. Ekonomin var t.ex. huvudskälet till varför Region Gotland helt ställde in Gastric Bypassoperationer.

Snilleblixt

Någon kirurg kom på den unika snilleblixten, att skära bort 80 – 90 % av magsäcken och koppla bort tolvfingertarmen och en bit av tunntarmen, för att på så sätt åstadkomma en inre svält, vilket ger en dramatisk viktnedgång (åtminstone de första åren).

Det enda riktigt unika i detta består i att komma på denna vansinniga tanke och att få tillstånd att genomföra den och tänk att patienter kan överleva utan magsäck och tolvfingertarm, visserligen med stora problem.

Professorer med stort inflytande tyckte det var så intressant så att de ville forska på barn och ungdomar och fick av Socialstyrelsens etiska råd tillstånd att prova på 90 (nittio) ungdomar mellan 13 och 18 år (studien bekostat av skattemedel).

Det är normalt nästan omöjligt för barn med överviktsproblem att få hjälpen bekostad av skattemedel, så man kan ju fråga sig hur det här gick till egentligen.

Att få etiskt tillstånd att skära sönder mage och tarmar på 90 barn i forskningssyfte!?

Innan detta ”projekt” inleddes hade Socialstyrelsen godkänt lågkolhydratkost (LCHF) för behandling av övervikt (och diabetes) enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket skedde 16 januari 2008.

Hur många tror att dessa 90 ungdomar erbjöds LCHF (eller någon annan kolhydratreducerad kost) som alternativ behandling?

Någon?

Gastric Bypass uppfyller inga krav alls, men det hindrar inte kirurgindustrin.

Larmrapporterna duggar dessutom allt tätare numera om problem som man konstigt nog inte hör så mycket om.

Men störste hycklaren av alla; Claude Marcus understår sig, att kritisera Nola Skogs LCHF – läger för ungdomar där man talar med barn och föräldrar om matvanor.

Världen blir allt galnare. Eller är det jag?

Källa: ICA-kuriren

Det finns fler ”auktoriteter” som tycker att riktig mat är ”barnmisshandel”, medan att skära sönder värnlösa barns inte organ är OK.

Studier

Ingemar Näslund

Citat LÄKARTIDNINGEN 2008-05-13 nummer 20

 • Sex studier ger hållfast bevisvärde.
 • Viktnedgång minskar överdödlighet av svår fetma.

Sammanfattat

Sex studier talar samstämmigt för att kirurgiskt inducerad viktnedgång ger en mortalitetsminskning vid svår fetma.

Den viktigaste av dessa studier är den prospektiva, matchade kontrollerade svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects).

Mot de övriga studierna finns metodologiska invändningar.

Trots det får bevisvärdet anses som säkert.

SOS-studien

Viktoperationer vilar på lösan sand

Den studien som ligger till grund för Gastric Bypass handlar inte om Gastric Bypass och 1,4% (absolut procent) är uppblåst till 28% (relativ procent). Den viktigaste studien vilar således på lösan sand.

Erfarenhet av Gastric Bypass i USA

Rubriker:

 • En sammanfattning om varför man inte bör viktoperera i första taget
 • Ett livsfarligt ingrepp! Magsäckskirurgi dödar 5 procent av patienterna.
 • Komplikationer värre än befarat!
 • Fem till tio gånger fler självmord!
 • Viktminskningskirurgi kan visa sig vara ett ödesdigert val!

Fetmaoperationernas mörkade baksidor!

Rubriker:

 • Värt att notera att även upptagning av mediciner försämras efter en operation, vilket innebär att dosen måste anpassas efter den upptagningsförmåga patienten har kvar
 • Vi vet att det finns alternativ. Erbjud människor att bo på ett ställe där man serverar LCHF-kost. Så mycket lidande det skulle förhindra och så mycket pengar det skulle spara för det allmänna
 • Det hjälper inte att operera magen om problemet sitter i hjärnan

Tarmvred är en vanlig orsak till akut sjukvård, inte ovanligt bland GBP-opererade (ca 10 – 20% av GBP-patienter måste om-opereras)

Allvarligt tarmvred drabbar många fetmaopererade” och en genomgång av olika typer av viktoperationer.

Alternativet till operation

 • Viktoperationer fungerar ju inte! Annorlunda jo-jo bantning. Snabbt ner och lååångsamt upp igen.
 • Patienterna byter ett beroende mot ett annat. De behöver hjälp med att komma ur sitt beroende.

Svårt för barn att få hjälp mot övervikt

Rubriker:

Claude Marcus leder en svensk studie där 90 barn och ungdomar i åldrarna 13 till 18 år har opererats med en metod som kallas Gastric Bypass.

Rikscentrum Barnobesitas, Karolinska, Hudding, Stockholm.

Hunger är tydligen inget man bryr sig om på Rikscentrum Barnfetma.

Sist men inte minst …

Njutmetoden – lågkolhydratkost uppfyller sedan 16 januari 2008 Socialstyrelsens krav på «vetenskap och beprövad erfarenhet» och ska således erbjudas alla överviktspatienter enligt Patientsäkerhetslagen. Om så inte sker är det ett klart lagbrott.

Överviktsklinikerna behandlar sina patienter med en fettsnål lågkalorikost som vi vet inte fungerar. Sedan skär kirurger sönder mage och tarmar, vilket inte heller fungerar som tänkt.

Det de gör strider mot tidigare kunskaper och erfarenheter, mot grundläggande fysiologi. mot biokemi och mot hormonlära. En femteklassare synes kunna mer än så. Det som ske är ren och rå business, som har lite med läkekonst att göra. Vi pratar pengar.

Detta sker utan stöd av «vetenskap och beprövad erfarenhet» och resultatet är en katastrof, både mänskligt och samhällsekonomiskt. En av vårt tids största skandaler, en tidsinställd bomb som snart briserar. ETT LAGBROTT SOM SKER HELT ÖPPET!

Hög tid för våra förtroendevalda politiker att ta befälet!

Även kostdoktorn, Andreas Eenfeldt, har tagit upp temat och det visar sig att vårdbehovet ÖKAR efter några år. Ungefär som rökning, det tar ett tiotal år innan de mer allvarliga biverkningarna blir kännbara.

Tänk efter … före

Med tanke på de risker och biverkningar som GBP ger och med tanke på att det finns ett biverkningsfritt alternativ som fungerar bättre, då bör GBP förpassas till historiens skamvrå. Såsom skett med lobotomi, först nobelpris och sedan brast bubblan.

Detta är en politisk fråga, inte alls en medicinsk.

Ansvariga politiker – Ta befälet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen