”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”

.

politikerna-o-folket

ζ

Alla…

Forskningsfusket_Ralf_Sundberg

Alla som yttrar sig eller som har ett inflytande vad gäller kost och hälsa bör läsa boken ”Forskningsfusket” – och reflektera.

ζ

”Forskningsfusket!

Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”.

Annars riskerar man att uppfattas som okunnig och att omedvetet fatta beslut som allvarligt skadar medborgarna och samhället. Det blir lätt fel om man enbart förlitar sig på ”auktoriteter” som i sin tur styrs av mycket starka och inflytelserika särintressen, där framgång mäts i pengar.

Alla som bryr sig om sina och sina barns hälsa bör läsa boken, som är en ögonöppnare. Om man förstår de bakomliggande mekanismerna blir man en svårlurad medborgare och kan lättare ta befälet över sin och sin familjs hälsa.

tystSTÖRSTA MÖJLIGA TYSTNAD. Denna bok försöker man tysta ner, för om det blev allmän kännedom hur det fungerar bakom kulisserna, då skulle ju folket själva välja bort det som skadar dem, vilket i sin tur skulle minska intäkterna för skräpmats- och läkemedelsindustrin.

Det får ju inte ske, eller?

Som vanligt är valet ditt, precis som ansvaret för din och dina barns hälsa är ditt. Det är en illusion att tro att någon annan tar det ansvaret. Det handlar om BIG BUSINESS där den enskilda människan bara är en del av kundsegment och målet är att tjäna pengar (till varje pris synes det), och det gör man inte om folket äter sig friskt på riktig mat och väljer bort otestade experimentvacciner. Däremot gör du, dina barn och samhället enorma vinster.

dollar_tårtbitMonopolspelet går ut på att tillförskansa sig så stor del av kakan som möjligt, och
redan kostar sjukvården i Sverige 1/10 av BNP eller var femte skattekrona.

Får vi valuta för pengarna (350 miljarder kronor per år)? Knappast!

Varning-AlarmKostnaderna för sjukvården som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom och cancer prognostiseras tredubblas, och diabetes fördubblas fram till år 2050. Vården kommer att krascha (tillsammans med hälsan och ekonomin), om inget görs.

Läs mer … Vägvalet för att betala vårdnotan!

Alla alarmklockor ljuder för fullt och ansvariga politiker DUCKAR!

Boken förklarar hur allt hänger ihop, skeendet blir begripligt om än inte acceptabelt.
.

huvudet_i_sandenAnsvariga politiker duckar, i tron att det
är en medicinsk fråga som måste över-
låtas till auktoriteter att bestämma över.

ζ

Recension av ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”

Pia Hellertz har läst boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av docenten och läkaren Ralf Sundberg.

Hellertz inspirerades av en recension skriven av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist (se länk nedan).

Han konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.

Efter att ha läst boken ansluter sig Pia Hellertz till uppfattningen att författaren, läkaren, kirurgen och docenten Ralf Sundberg är en mycket skrämmande verklighet på spåren. Pia Hellertz är fil.dr. och socionom. Hon har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år innan pension.

 • Läs mer… (missa inte denna information, för din skull)

ζ

bödel-inv

Exemplarisk avrättning av vetenskapens
profitörer och kollaboratörer.

Läs 2000-Talets Vetenskap’s recension här…

(av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist).

ζ

.
“En liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka

för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.”

Denna elit styr idag svensk sjukvård mot en ”ättestupa”,
både hälsomässigt och ekonomiskt. Idag omsätter läkemedel
i Sverige cirka 20 miljarder kronor per år, cirka 6 % av total
vårdkostnad (350 mdr, 80.000 kr per arbetande svensk & år).

Denna affärsverksamhet kommer att expandera tills folket ställer
krav på sina
politiker att ta befälet (tills en kritisk massa uppstått).
Det handlar om politik och
business, och mindre om rationell sjukvård.

Det förstår alla som läst boken. Fascinerande och märkligt är att
detta spel har tillåts fortgå under decennier inför öppen ridå, utan
att det
etablerats någon folklig reaktion eller politisk motkraft.

Vi har under decennier blivit grundlurade på hälsa och pengar.

ζ

Vad göra?

Alla bör läsa boken (inte minst för sin egen skull)! Finns att beställa via t.ex.

Shiip-built-by-farmaceuptical-manufacturerOm läkemedelsföretag hade konstruerat fartyg

”Inget att oroa sig för. Ett par
läckor är bara enligt förväntan”

ζ

Nationellt hot

Om vi inte kommer tillrätta med fusket inom kost- och läkemedelsindustrin så går vi, våra barn och barnbarn en trist framtid till mötes. Dessa särintressen har kapacitet att sänka hela nationer och de verkar inte heller bry sig om de gör så.

Boken är främst riktad till vanliga medborgare, men kan även med behållning läsas av medicinskt skolad personal (t.o.m. bör läsas av denna personalkategori). Och de sjukvårdspolitiker som inte uppdaterar sina kunskaper och insikter bör byta jobb.

Efter att ha inhämtat kunskap och insikter, gäller det att få ansvariga politiker att bli medvetna och få dem att agera i medborgarnas och samhällets intresse.

Opinion brukar väcka politikers intresse.

Observera att industrin, myndighetstjänstemän och vården sitter fast som i ett skruvstäd (ensam är svag och de riskerar sin karriär), varför vi inte kan förvänta oss en förändring från detta håll. Här gäller fortfarande mottot att ”följa John” (= industrin). Att avvika är som sagt riskabelt för karriären och man kan t.o.m. förlora sin legitimation, sina anslag och sitt jobb.

Endast folket och ansvariga politiker kan lösa upp denna ”Gordiska knut” (vilket tekniskt sett är enkelt). Det krävs ”bara” lite politiskt mod och framåtanda, byggt på kunskap och insikter (som boken förmedlar).

ζ

Dags att ta befälet!

En bra början är att läsa boken ”Forskningsfusket” med öppna ögon och att följa utvecklingen på Kostdemokrati och gärna bli medlem, läs mer… . Då blir man en mer medveten medborgare som inte kan luras lika lätt som sker idag.

BoxJu fler vi blir, desto starkare blir vår röst. Det är fritt att bli medlem på Kostdemokrati.  Man kan som medlem kommunicera internt, kommentera inlägg och snart kommer det nyhetsbrev. Bara att slippa bilden med kartongen över huvudet kan vara värt ett medlemskap (ersätts med andra bilder efter inloggning).

Observera att om man kryssar i att man alltid vill vara inloggad och lämnar webbplatsen UTAN att logga ut (bara stäng sidan), så räcker det att logga in en gång (men spara inloggningsuppgifterna för säkerhets skull).

Webbplatsen är en viktig pusselbit, men lika viktigt är att verka ute på fältet, att gå från ord till handling. Läs gärna Kostdemokrati’s programförklaring här…

.
Team KOSTDEMOKRATI

ζ

.
Årtiondets viktigaste bok – för ALLA.
Väl underbyggd med fakta och exempel.

Klicka för att läsa mer och beställa!

Läs sedan med ett öppen sinnelag.

sinnen-är-som-fallskärmar-

Ett svar på ””Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin””

 1. Intervju med docent Ralf Sundberg om monopoliseringen och forskningsfusket som idag styr vårdindustrin, där förtroendevalda och ansvariga politiker förvandlats till enbart sponsorer.

  De har bibringats uppfattningen att det rör sig om medicinska frågor som de saknar kunskap om, medan det i själva verket är politiska frågor och det handlar om rå skrupelfri business, där hälsa och samhällsintressen väger lätt.

  DAGS ATT VAKNA UPP!

  Publicerad den 1 jul 2013 av nya CANAL 2 SECOND OPINION … http://2op.se/

  Ralf Sundberg är docent, forskare, kirurg och författare till boken ”Forskningsfusket, så blir du lurad av kost och läkemedelsindustrin”. Boken är en beskrivning av hur det historiskt sett gått till att ta fram vedertagna medicinska sanningar och hur de lever kvar än idag, utan att någon ifrågasätter dessa.

  I intervjun pratar han om varför han skrev boken, vilka upptäckter han gjort inom s.k. forskningsfusk och hur han själv har hanterat upptäckten. Ralf säger att det är svårt att praktisera som läkare idag och samtidigt vara helt oberoende av stora läkemedelsbolag. Men det går, Ralf är ett levande exempel på det.

  Källa … Youtube

  Citat: ”Hjärtsjukdom kan faktiskt bero på brist på kolesterol…”

  Läs mer om kolesterolmyterna … Snabbguide

Kommentera