Nu tar vi fighten mot diabetes – från ord till handling

Nu tar vi fighten mot diabetes (och räddar vården)

Sammanfattning

Idag betalar varje arbetande svensk i snitt 80.000 skattekronor per år till sjukvården, som nu tillsammans med äldreomsorgen håller på att falla samman. Vården och myndigheterna kan inte själva ta sig ur det hörn som de själva målat in sig i – de behöver folkets hjälp.

Ensam är inte stark och därför behöver vi organisera oss. Man kan starta en ny organisation (vilket tar tid), eller se om det finns någon med sunda värderingar och med rätt inriktning. Och vi har funnit en sådan organisation, vars arbete vi helhjärtat stöder.

Den 31 maj 2010 skapades en alternativ nationell diabetesorganisation med namnet DiOS (”Diabetesorganisationen i Sverige”), som redan påbörjat arbetet med förebygga diabetes och med att stödja diabetiker så att de kan upprätthålla en bra livskvalité. Det som krävs är ett medlemskap.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Tänk om 100.000 hushåll nu tecknar ett medlemskap (från 150 kronor per år), då skulle vården kunna räddas. Och denna månad bjuder DiOS på resterande månader av 2013 när man tecknar ett medlemskap för 2014. Observera att detta är en samhällsfråga som berör ALLA medborgare, inte bara diabetiker.

Teckna ett medlemskap … och rädda vården.

Varenda krona går direkt till DiOS, som förvaltar sina medel med största omsorg. Med många medlemmar ökar DiOS tyngd i kommunikationen med makthavare, vilket kommer att göra stor skillnad.

Stöd ett absolut nödvändigt arbete och gör en mycket bra affär på köpet., både hälsomässigt och ekonomiskt. Vem vet, kanske behöver du eller dina närmaste vård eller omsorg framöver.

Bra om vården och omsorgen då fungerar.

Bra också om vi slipper höja skatten med 13 kronor per hundralapp (enligt prognos från SKL).

Svårare än så är det inte att rädda vården och ekonomin.

PS. I DiOS medlemskap ingår ett gratis medlemskap på dios,bz där man kan för viktig information och som medlem kan man delta i arbetet och ställa frågor om diabetes.

Bakgrund

Diabetes är en samhällshotande folksjukdom som trefaldigats på bara 20 år och idag är mer än en miljon svenskar diabetiker eller prediabetiker. Vårdens tongivande auktoriteter tar inte tillvara på de kunskaper och erfarenheter som redan finns, varför folket måste ta tag i frågan och agera, för att rädda vården från en kollaps.

Citat ”Paleofriend”:

”Vår sjuka vård är helt oförmögen att hantera och informera på ett adekvat sätt när det gäller diabetes typ 2. Den sjuka vården har bestämt sig för vad som menas med ett naturligt liv och en naturlig kost, och det leder patienterna in i det som följaktligen kallas för naturalförloppet. Har du diabetes och följer sjukvårdens råd är risken stor för att du kommer att åka på många obehagliga komplikationer, att du kommer att gå upp i vikt, och att du kommer att drabbas av det metabola syndromet och att du kommer att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdom. Det är naturalförloppet.”

Folkets röst måste göras hörd NU, annars fortsätter en kostsam och ineffektiv vård under många årtionden till och det har vi inte råd med!

Vad göra?

Det går att relativt enkelt halvera diabetes, men mot oss har vi tongivande personer inom Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och inom Sjukvården, som inte vill lyssna på det örat. Det beror på att sjukvården främst styrs av läkemedelsindustrin som via sina intresseorganisationer styr utbildning, information och forskning. De är inte intresserade av att minska försäljning av läkemedel och även vårdindustrin bevakar sina intressen.

Sjukvården har utvecklats till en stat i staten som omsätter 350 miljarder kronor per år (hela 10 % av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP). Kostnaderna för sjukvården som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom och cancer prognostiseras tredubblas, och diabetes fördubblas fram till år 2050. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sjukvårdens ekonomi att krascha om vi inte höjer kommunal/landstingsskatten med 13 kronor (!) – om inget görs.

Våra tjänstemän verkar inte ha kunskap, erfarenhet eller mod att ifrågasätta dessa direktiv, de fungerar som posttjänstemän, de stämplar OK och distribuerar vidare till dietister och vårdpersonal, som inte heller vågar göra annat än följa direktiven (annars riskerar de sin karriär och t.o.m. sin legitimation). Våra politiker gör sedan som tjänstemännen säger. Således ligger bollen hos folket.

Hur det hela går till finns utförligt beskrivet och bekräftat i boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost och läkemedelsindustrin” som varmt rekommenderas. En av vår tids viktigaste böcker, vars insikter bokstavligen kan rädda liv och som kan rädda sjukvården från en oundviklig kollaps. Om vi förstår hur det fungerar, så är det lättare att göra något åt det. Idag är vi grundlurade på hälsa och skattepengar.

Vad kan folket göra, mot detta kompakta motstånd?

Om vi kopplar grepp på diabetes så följer fetma, njursjukdomar, ögonsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, demens, med flera diabetesrelaterade sjukdomar med på köpet. Det skulle rädda sjukvården från den kollaps de står inför; resultatmässigt och ekonomiskt.

Det finns många goda krafter inom vården, som behöver stöd av folket. Ensam är inte stark, utan det gäller att vi organiserar oss och en bra plattform för detta arbete finns redan (sedan 31 maj 2010).

Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) med Sveriges största diabetesförening (Storstockholms Diabetesförening) och med Sveriges äldsta förening (Landskronas Diabetesförening) har djupa och breda kunskaper, och lång erfarenhet av diabetes.

Alingsås Diabetesförening ska också nämnas, som en erfaren, aktiv och drivande förening inom DiOS.

DiOS ambitioner och program är väl värt att stödja och att även aktivt deltaga i. Med tillräckligt många medlemmar skulle deras arbete kunna rädda vården till det facila priset 150 kronor per hushåll och år.

Detta är en fråga för ALLA medborgare och inte bara för diabetiker, varför ALLA hushåll uppmanas att teckna ett medlemskap. Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.
Det skulle rädda vården och även äldreomsorgen.

En ny rikstäckande organisation för personer med diabetes och för andra medborgare som vill stödja ett mycket viktigt arbetet. Det gäller att förebygga diabetes redan i förskolan och att lära sig att kontrollera sin diabetes om man redan drabbats.

Signum är lokal demokrati, att sätta medlemmarnas bästa i främsta rummet och att man agerar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och då ingår självklart kosten.

DiOS verkar också politiskt för att göra skillnad och ju fler medlemmar, ju större påverkansmöjligheter. Bli medlem du också, kostar som en biobiljett.

Medlemskap ger styrka – ger folket en stark röst

DiOS är en organisation för ALLA medborgare som vill stödja kampen mot diabetes.

Det finns två typer av medlemskap:

  • Standardmedlemskap, som innefattar en medlemstidning i brevlådan fem gånger om året. Se respektive diabetesförenings webbplats … Föreningar inom DiOS
  • E-medlemskap, som standardmedlemskap, fast utan papperstidning. Man får istället läsa tidningen på nätet … Leva med diabetes.

E-medlemskap kostar endast 150 kronor per kalenderår. Läs mer om kostbehandling av diabetes och om vilka som bör gå med i DiOS

DiOS erbjuder påverkan, kunskap och valfrihet

Något vi värdesätter hos nya Diabetesorganisationen i Sverige är att de levererar kunskap och fakta, beprövad erfarenhet, de erbjuder valfrihet och de respekterar de val som medlemmarna själva gör, vare sig man väljer inriktning mot kostbehandling eller läkemedelsbehandling.

De erbjuder medlemmarna att själva få välja och sedan stöder man medlemmarna längs den väg man valt – utan pekpinnar. Det är sann ”kostdemokrati” och ”egenkontroll”, som också är vårt signum.

ALLA goda krafter behövs

Observera att DiOS välkomnar även medlemmar som inte är diabetiker, som vill stödja arbetet mot diabetes och där är anslutning till DiOS via ett E-medlemskap en bra alternativ.

Och just ju bjuder DiOS på resterande månader 2013 om man tecknar ett medlemskap för 2014, från 150 kronor. Det är enkelt att bli medlem – fyll i ansökningsformuläret och betala in avgiften via bankgiro.

Tänk om 100.000 medborgare bestämde sig för att stödja DiOS i sitt arbete med ett medlemskap (från 150 kronor för resten av 2013 och hela 2014).

Då skulle det helt plötsligt finnas hopp om att häva den sjukvårdskris vi står inför, att reversera utvecklingen av diabetes, så att vi istället för en fördubbling av antalet diabetiker, halverade antalet.

Fler diabetiker skulle få kunskap om hur man bäst kontrollerar sin diabetes, det förebyggande arbetet skulle få sig en injektion och fler politiker med inflytande skulle bli medvetna om hur diabetesepidemin kan bromsas och därefter reverseras.

På köpet skulle vi minska fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant

Valet är ditt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen