”Köttfri Måndag” i armkrok med den multinationella kolhydratindustrin

.
Veganer och multinationella matföretag i gemensam attack mot folkhälsan

Den svenska avdelningen av ”Köttfri Måndag” har inte fått så stort genomslag som de väntat sig. Anledningen är nog att svenskarna upptäckt att man blir frisk och smal av animalisk föda. Detta står i stark motsats till ”Köttfri Måndag” som är kolhydratindustrins framstöt för att stärka sina ställningar.  Om man helt tar bort den animaliska delen av födan en dag i veckan blir den för många ersatt av just kolhydrater och då underhålls och förvärras sjukdomar och övervikt.

Kelloggs och Sodexo, två multinationella jätteföretag, leder verksamheten i ”Meatfree Monday” i USA. På den svenska Facebook-sidan för ”Köttfri Måndag” jublar man över detta: ”Vi är jättestora i USA”.  ”Köttfri Måndag” kan vid första påseende verka harmlös, men man bör nog värdera dem enligt regeln ”Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga vem du är”.

Sodexo omsätter 150 miljarder kronor, har 391 000  anställda och och serverar dagligen mat till 50 miljoner människor i 80 länder. Sodexo förväntar sig naturligtvis att få servera ännu fler när ”Köttfri Måndag” sprider sig.
.

.
Kelloggs är nog mer bekant för de flesta. Vad som kanske är mindre bekant är att den hur miljöfarliga och hälsovådliga deras varor är: Kellogs och dotterbolaget Morningstar farms, som öppet använder GMO-majs och GMO-socker i sina amerikanska varor, påstår sig inte använda GMO-varor i Europa, men hur säker är kontrollen av detta?

Läkemedelsindustrin lurar i bakgrunden. Det är den som kommer att göra de största vinsterna på den acceleration av ohälsan som en minskning av köttkonsumtionen och en ökning av kolhydrater och skadliga proteinersättningar kommer att ge. Många forskningsinstitut, som forskar åt läkemedelsindustrin och med dess pengar, finns med i kampanjen.

Media som Fox News garanterar att budskapet trummas in.

Kändisar ska få i första hand intet ont anande ungdomar att dras med.

Vänsterpariets Jens Holm och Miljöpartiets Jonas Paulsson är bland de mer aktiva politikerna bakom kampanjen. Paulsson drog igång den svenska delen av ”Köttfri Måndag” På Holms blogg hyllas företag som Kelloggs som ”ansvarstagande”. På Paulssons blogg raderas kritiska kommentarer.

”Köttfri Måndag” skadlig för miljön

.
Låt oss göra en sak klar genast. De flesta som deltar i och förordar ”Köttfri Måndag” är naturligtvis inte veganer eller har en aning om knytningen till livsmedelsjättarna. De tror också på den officiella propagandan om att de gör en insats för klimatet genom att gå med i rörelsen.

Men avsikten med ”Köttfri Måndag” är att få folk att äta mindre kött. Helst vill man få alla att äta vegankost. Det är långsiktigt ohållbart. Då  djurhållningen minimeras binder man  jordbruksproduktionen vid konstgödsel och olja. Nät oljan och fosforn i konstgödseln sinar (vilket redan varnas för) står man inför en svältkatastrof, eftersom alternativet med naturgödsel försvunnit med djuren.

De miljöargument som framförs kring ”Köttfri Måndag”, där man säger att köttätandet medför stora utsläpp av växthusgaser och att det skulle vara det viktigaste miljöskälet till att äta mindre kött, leder allmänhetens tankar bort från de verkliga miljöproblemen: spridningen av växtgifter och andra kemikalier, GMO, försaltning och jordförstöring.
Att man tydligen inte vill ta upp dessa problem, beror naturligtvis på att problemen hör samman med den storskaliga  produktionen av soja och spannmål.

Det moderna storskaliga jordbruket är oerhört skadligt för jorden. Det påstås ofta att man ska äta vegetariskt för miljöns skull, m.en inget kunde vara mer fel. Vi borde äta mer animaliskt, men givetvis bör det då vara från djur som ätit gräs istället för spannmål.

Jordförstöring genom plöjning.

.
Fleråriga växter skyddar matjorden och bygger på matjordslagret. Det moderna jordbruket med sina ettåriga grödor bryter ned och avlägsnar matjorden.

Plöjning av markerna är en förutsättning för att odla de ettåriga grödorna.

Plöjningen lägger jorden naken och gör den sårbar för vädrets makter. Vinden för bort oerhörda mängder av det översta jordlagret och dumpar det i havet. Till detta kommer det som spolas bort av vatten. I värsta fall kan regn och stark blåst förstöra jord som tagit två tusen  år att bygga upp!

Jordbruket skördar liv

Veganer brukar motivera sitt val genom att säga att de inte vill döda för att föda sig själva: ”Jag äter inte något som har en mamma eller ett ansikte”.

Men det moderna jordbruket jorbruket skördar hela tiden liv.

Friläggning av marken innebär också ett krig mot alla de organismer som finns i myllan. När man ska odla ett fält med en ettårig gröda som t.ex. vete, måste området rensas från övriga växter. Många arter som fanns innan jordbruket är borta och de  som fortfarande kämpar för att överleva för en tuff kamp mot plogning, harvning och bekämpningsmedel.
Mikroorganismer och insekter går samma väg. De smådjur som varje säsong blir offer för skördemaskinernas knivar har nog både en mamma och ett ansikte.

Ingen annan mänsklig verksamhet har utrotat så många arter och individer som jordbruket. När man äter vegetarisk eller vegansk föda har man verkligen död på sin tallrik.

Konstbevattning ger försaltning.

.
Upplösta salter finns i allt vatten som används för konstbevattning. Saltet lagras i jorden till den grad att den blir giftig för växtligheten.

Om konstbevattningen dessutom höjer grundvattennivån hamnar grundvatten-nivån så nära markytan att vattnet börjar avdunsta och saltet blir kvar. Hela civilisationer har gått under på grund av konstbevattning och samma sak håller nu på att hända i stora konstbevattnade spannmålsområden.

I Egypten, Mexico, Pakistan, Australien och Centralasien används mer än 90 % av allt vatten till konstbevattning. Mäktiga floder som Coloradofloden och Indusfloden möter havet med torra flodfåror.  Öken och döda områden blir slutpunkten för jordbruk baserade på ettåriga grödor utan djur.

I hela världen försvinner 12 miljoner hektar åkermark varje år på grund av försaltning.

.Hållbar matproduktion kräver omfattande djurhållning.

.
Ett jordbruk baserat på ettåriga grödor utan djurhållning kan aldrig bli hållbart. Ett sådant jordbruk  förutsätter användning av konstgödsel och konstgödsel är en ändlig resurs. Dels framställs den med hjälp av naturgas, där tillgången är ändlig och dels är den fosfor som ska ingå i konstgödseln i sig en ändlig resurs.

Till detta kommer  förstöringen av matjordstäcket, försaltnigen och vattenbristen.Två tredjedelar av jordens marker kan inte användas för odling av dessa grödor. I många fall kan dessa arealer däremot bli utmärkta beten, med en omfattande djurhållning.

Den oljedrivna, storskaliga produktionen av artfrämmande mat måste ersättas  med en småskalig kretsloppsanpassad matproduktion med ett dominerande inslag av animalieproduktion.

Produktionen av vegetabilier och animalier måste integreras för att all näring ska ingå i ett kretslopp. Animalieproduktion baserad på vall och naturbeten kan fås att ge mer mat än storskalig, sädesbaserad produktion. Man vinner också fördelen att  denna småskalighet både ger fler jobb och fullvärdigare föda. Rent teoretiskt går det på detta sätt att försörja världsbefolningen med näringsriktig mat.

Fördelningen av resurser och mat  är ett stort och ständigt närvarande problem och kan bara lösas politiskt genom att subventionerna till den storskaliga produktionen av spannmål OCH storskaliga köttprodktionen upphör och att amn istället stöder småskalig integrerad produktion av animalier och vegetabilier, avsedd för lokala marknader, utan långa transportvägar och där konsumenterna har möjlighet att se varifrån maten kommer och hur den produceras.

Veganerna är egentligen inte i första hand intresserade av miljön. De rider miljöhästen enbart för att få nå för dem mer angelägna mål.

Vänsterpartisten och veganen Jens Holm föreslår att bidragen till köttproduktion ska tas bort, men säger inget om den storskaliga spannmålsproduktionen. Han visar därmed att han inte är intresserad av miljön eller människors hälsa, utan han är bara intresserad av att vi ska sluta äta kött.

.

”Köttfri Måndag” är skadlig för folkhälsan.

Hur det påverkar människan visas i ett brev till en av landets främsta idrottare och hälsofrämjare, Jonas Colting. Vi saxar från hans blogg:
.

.
Ett allvarligt brev från en före detta vegetarian!

Det finns en flera personer som kommenterat på bloggen om de självupplevda negativa konsekvenserna på hälsa och livskvalitet, av en vegansk eller vegetarisk livsföring. Dessutom har flera andra skickat privata meddelanden och mail till mig i samma ämne.

”Therese” heter en ung dam som har skrivit brevet till mig nedan. Hon vill gärna dela med sig av sina erfarenheter i förhoppningen att sprida lite ljus över en livsföring som kan ha potentiellt väldigt svåra konsekvenser. Läs!

Käre Jonas,

Säkert finns det hälsostressade människor som tycker att du ”hetsar”, att du är militant, att du rentav är en ”LCHF-taliban”.  Jag förstår de människorna och vad du sätter igång hos dem. Du pratar ofta om överviktsproblematiken, den är utbredd och många är berörda.

Själv kommer jag från den enda samhällsgruppen i Sverige där trenden är den motsatta, ”kvinnor 15-25 år” och vill ändå inte skälla ut dig för att du ”hälsohetsar” utan istället rikta ett tack;

Tack Jonas, för att du med din ”bössan mot tinningen-retorik” har hjälpt mig ta ett stort steg bort från självdestruktivitetens väg. Alltför länge har jag valt det ”moraliskt riktiga”, det ”solidariska” och det ”duktiga” utan att riktigt reflektera över hur det tärt på mig och min hälsa. Jag har givits tusen stjärnor i den Lutherska himlen, en för varje del av livet. Skola, jobb, familj, vänner och framförallt – hälsa. Samtliga har varit eld för kråkorna.

Att försöka vara duktigast, smartast, hälsosammast, snällast, perfektast, i ett iskallt samhälle som ung och skör tjej, och dessutom som ett led i detta välja bort och förbjuda massor av naturlig näring (veganism är ju både ”hälsosamt” och ”duktigt” i pappa statens ögon) är inte att ta ansvar för sin hälsa. Att försöka rädda hela världen, men vara totalt hänsynslös mot sig själv är inte heller att ta ansvar för sin hälsa.

 Att åsidosätta sina behov för att duga/passa in, är inte solidaritet!

En kost baserad på vegetabilier är ofta rik på vatten och vitaminer, saker vi behöver, i all ära. Men på bekostnad av järn, protein och tillräckligt med fett samt energi överhuvudtaget. För min del ledde det till kortslutning i kroppen och hjärnan. Muskler är svårbyggda om man är upptagen med att läsa innehållsförteckningar, mensen strular om man äter en kost som stressar kroppen (för lite fett, massa soja, för mycket fibrer).

En svältande hjärna som inte ser röken av någon annan omega än 6, blir utan undantag tvångsmässig och fragil. En sådan hjärna blir hemmablind och tror att ännu ensidigare mat är lösningen. En svältande hjärna klarar inte av att välja objektivt. Den väljer efter vad den hör utifrån.

”Mindre fett och mer fibrer” hör den från diverse ”auktoriteter”, de som borde vägleda men som missleder. ”Räkna kalorier” får man lära, sure thing alla dietister och hälsomagasin! Då kunde jag ha ångest precis hela tiden över obetydliga siffror för att jag inte klarade av att sålla bort den köpta informationen.

Bantning är ett mycket effektivt politiskt bedövningsmedel. Anorexia som jag kämpat emot är inte bantning, det är en livsfarlig sjukdom, bedövar dock ännu mer effektivt och startar nästan undantagslöst med någon form av bantning.

Att välja att inte äta vissa saker, ledde i mitt fall till att till sist knappast äta alls. Svält av kroppen, svält av själen. Så har mitt liv sett ut. Det tog sju år att inse sambandet mellan min jante-djävul på axeln och min stundtals livshotande ätstörning. 

Nu har jag fattat. Du bidrog med en av pusselbitarna!

Tack för ditt budskap om att hälsa inte är en tävling och att vi behöver känna inåt efter vad vi behöver istället för att välja utifrån normer och andras förväntningar, och att det INTE är detsamma som att vara självisk och ond!

Vi behöver äta bra, stärkande, hälsosam mat för att orka med samhällsklimatet och att ta ställning för det vi tror på!

Tack för att du tar hälsobegreppet ett steg längre, fortsätt med det!

Therese

.Team KOSTDEMOKRATI

13 svar på ””Köttfri Måndag” i armkrok med den multinationella kolhydratindustrin”

 1. Metan

  Metanhalten i atmosfären är idag lika hög som för 10.000 år sedan. De senaste 5.000 åren har den ökat från 580 till 720 ppb. Vad beror ökningen på?

  Något inträffade för 5.000 år sedan som kontinuerligt tillför metangas. Metan bildas vid nedbrytning av organiskt material och i små mängder från levande växter. Metan pyser ut från jordens inre kontinuerligt. Metan kallas även naturgas.

  Observera att kor är metansänkor!

  Förutom via jordens inre sker den helt överväldigande produktionen av metan i våtmarker, där det är brist på syre. Det är bara en ökning av mängden våtmarker som kan ge en ökning av metanhalten, övrig metanproduktion har pågått i tämligen oförändrad omfattning. Vilka våtmarker började breda ut sig för 5.000 år sedan?

  Risodling på bevattnade fält började ta fart 3.000 år före Kristus, vilket i kombination de våtmarker som bildas när regnskogen avverkas, står för den ökade metanproduktionen. Med hjälp av satelliter har man kunnat konstatera ett tätt moln av metan över de risodlande delarna av Kina. Även över Amazonas ligger det ett metanmoln, vilket visar att det bildas metan i de våtmarker som uppstår när regnskogen huggs ner.

  Observera att metan oxiderar, bryts ner, på bara tio år, så för att hålla uppe nivån krävs kontinuerlig produktion.

  Förespråkarna för ”köttfri måndag” kanske borde sluta jaga kor och istället inrikta sig på risfält och på regnskogen, som bland annat huggs ner för att producera växtoljor för margarinframställning. Fast det stämmer ju inte med den ”politiskt korrekta” (PK) uppfattningen att vegetariskt är miljövänligt.

  Dags att tänka om! Läs ”Vegomyten : maten, rättvisan och en hållbar framtid” av Lierre Keith.

 2. Att mininera lidandet för djuren är det viktigaste, de tänkande, kännande varelser som bara föds upp för att bli mat, ofta under förhållanden som inte stämmer vare sig för djurens hälsa eller välbefinnande. Dessutom långa transporter till slakteri och väl i slakteriet en ångestylld väntan och därefter ett avlivande som i värsta fall misslyckas, så att djuren får halsen avsliten vid medvetande, eller skållas levande. Jag drar likheter vid koncentrationsläger, tågtransporterna av judar´till utrotningsläger, slavtransporter till Amerika. Ny forskning visar att djuren har allt fler av de funktoner som vi ansett vara strikt mänskliga egenskaper som förmåga att planera, visa medkänsla osv. Med vilken rätt kan vi då föda upp dem för att äta upp dem?
  Många av de kända LCHF-profilerna förspråkar ekologiskt kött eller grönbeteskött, men det är en försvinnande del som är grönbeteskött, Tyvärr tror jag att uppmuntrande av köttkonsumtion ökar djurens lidande, folk i allmänhet väljer det biliigaste köttet.
  Så de flesta som väljer att bli vegan eller vegetarian blir det för att de inte vlll bidra till detta lidande. Och det är inget man vill kompromissa med för rådande trender om vad som är ”nyttigt”. Som vegan eller vegetarian klarar man sig mycket väl, idag finns många proteinalternativ till kött.. Det känns ganska omodernt att gå en omväg över ett djur för att få protein. Och kötter ska naturligtivis inte ersättas av kolhydrater, det blir ju ingen näringsrätt kost man klarar sig på.
  Av den spannmål som odlas idag är en stor del som blir foder åt kor, grisar, får och kycklingar. Det går åt mycket stora arealer åt bete och odling av vinterfoder om djuren bara ska äta grovfoder utan kraftfoder. Jag undrar om dessa arealer finns om vi skulle ersätta allt vanlig nötkött med grönbeteskött. Djuren växer långsammare på enbart grönfoder så produktionen minskar. Grisar och kycklingar äter en stor del spannmål, de är inte betesdjur- hur löser vi detta?
  En köttfri dag i veckan kan uppmärksamma att det går bra att låta bli att äta kött och bidra till minskat lidande för djuren genom mindre köttproduktion.

  1. Tänk på de enorma fälten av monogrödor som du förespråkar. Där kan man med fog tala om ”utrotningsläger”.
   I de miljöerna utrotas ALL ekologisk mångfald. Där finns bara enfald.
   Om du vill göra något långsiktigt för vår gemensamma värld så ska du istället för vad du gör nu, propagera för att våra idisslare inte FÅR födas upp med säd. Det är artfrämmande för dem, med sjukdom som följd, alltså djurplågeri.
   Låt grisar och kycklingar äta lite spannmål och potatis och i övrigt rota/picka i jorden efter maskar och annat smaskens.

  2. Mitt råd är att läsa ”Vegomyten : maten, rättvisan och en hållbar framtid” av Lierre Keith.

   Boken kostar 169 kronor på Adlibris, inkl. frakt. Jag köpte boken strax efter den kom ut, men den blev liggande eftersom jag trodde andra böcker var viktigare (i själva verket borde jag läst denna bok först). Den fakta som presenteras i boken harmonierar med fakta från andra oberoende källor.

   Att läsa boken var en positiv överraskning och jag rekommenderar ALLA som bryr sig om hälsa, miljö och om ett hållbart samhälle, att läsa boken. En ögonöppnare för vegetarianer som tror sig vara nyttiga och rädda om miljön, när det i själva verket är precis tvärtom. Vegetarianer är inte ens rädd om sig själva och framställningen av den mat de äter utgör ett allvarligt hot mot miljön (växter och djur) och mot en hållbar framtid. Vilket kan vara svårt att ta in, när vi har blivit lärda tvärtom.

   Kan beställas här … Adlibris

   Tyvärr tror jag att du har rätt i att folk idag köper det billigaste köttet, utan att tänka på hur djuren har fötts upp. Där har vi en uppgift att jobba på. Djuren skall hanteras med respekt och de skall utfodras med sin artegna föda, då mår de som bäst och levererar den bästa kvalitén.

   Observera att om man äter animaliskt kött av god kvalité så räcker det med 0,5 gram protein per kg kroppsvikt. Dvs. om man väger 70 kg så räcker det med 35 gram protein per dag, vilket motsvarar cirka 175 gram kött. Om man också får protein från andra livsmedel som t.ex. ägg (två kokta ägg ger ca 15 g protein), så räcker det med en hamburgare om dagen á 100 gram. Varierar gärna med fisk några dagar i veckan.

   Om man däremot äter vegetabiliskt protein eller kött från djur uppfödda på enbart spannmål, då kan mängden protein behöva fördubblas. Observera att LCHF inte innebär att äta mer protein än vad Livsmedelsverket rekommenderar, snarare mindre om kvalitén är bra. Ett koncept som skulle gynna svenska lantbrukare, som oftast producerar kött av bättre kvalité än det som importeras.

   Bokbeskrivning (Adlibris):

   En vegetarisk livsstil är inte hållbar i längden, varken för individen eller för planeten. Den vegetariska myten bygger på okunskap om de ekologiska naturlagarna. I Vegomyten presenterar Lierre Keith sin syn på maten och rättvisan ett radikalt manifest för en hållbar livsmedelspolitik.

   Det storskaliga spannmålsjordbruket förgriper sig systematiskt på vår jord. Odlingen av vegetarisk basföda, som ris och soja, gör att vattenreserverna sinar. Den biologiska mångfalden minskar, jorden utarmas och klimatförändringen påskyndas.

   Gräsätande idisslare skall äta det som vi inte kan cellulosa och förvandla den till det vi behöver protein och fett. Avstå inte från kött. Men välj omsorgsfullt, för din egen hälsa och för vår gemensamma framtid.

   Vegomyten utmanar allt du hittills har lärt dig om maten vi äter.

   Lierre Keith är feminist och aktivist, författare och föreläsare. Hon bor i Northampton i Massachusetts. Före detta en övertygad vegetarian, vilket resulterade i en allt sämre hälsa. När hon började studera vad det egentligen innebar för miljön, visade det sig att det hon tidigare trott var fel, det var tvärtom.

   Recensioner:

   ”Jag är helt uppslukad av boken Vegomyten av Lierre Keith, en f d vegan. Efter mindre än 100 sidor är jag fullkomligt övertygad om att vi behöver äta och använda djurprodukter för att leva och för att odla den mat vi behöver. Den här boken är ett måste att läsa för alla som vill engagera sig i matfrågan.”

   Kicki Theander, Middagsfrid
   – – –
   »Vegomyten är mer insiktsfull än det mesta som skrivs om global hållbarhet i matfrågan.«

   Sverker Lenas, Dagens Nyheter, 12 september 2010
   – – –

  3. Det är lika bra att fastslå en gång för alla.

   Animaliska proteiner är livsnödvändiga för oss. Även livsmedelsverket hävdar detta. Animaliska fetter är livsnödvändiga för oss. Även livsmedelsverket hävdar detta.

   Vegetabiliska proteiner är fattiga på taurin. Vegetabiliska fetter saknar långa fleromättade fettsyror.

   Saknas en aminosyra så kan man inte tillverka samtliga de proteiner som behövs och man kan drabbas av bristsjukdomar.

   Detta innebär att vegetabiliska proteiner inte duger som enda proteinkälla för rovdjuret människa.

   Samma med vegetabiliska fetter.

   Att djur föds upp under dåliga förhållanden är ingen orsak till att vi ska äta mindre kött. Men man kan ställa krav på att köttet föds upp under värdiga former, det gick alldeles bra fram till 1970-talet. Härefter har myndigheter och profithungriga livsmedelsföretag gjort vad de kunnat för att slakta den lille bonden för att sedan profitera på det arbete den lille bonden lagt ned på att forma en hållbar jordbrukspolitik.

   Man har fram till 1970-talet kunnat försörja Sveriges befolkning med inhemsk mat, nu klarar vi inte ens 50 % självhushållning.

   Det oljedrivna jordbruket utarmar jorden så att det inte växer så bra längre på grund av mull- och mineralbrist i jorden.

   Det gamla jordbruket var uthålligt och förbättrade jorden hela tiden. Korna gick på bete på skogen och när de sedan kom till de skördade åkrarna gödslades marken och mullagret underhölls och bonden fick tillräckligt med hö för vintern.

   Att ge korna kraftfoder till höga kostnader har visats vara oekonomiskt. Kor och andra gräsätare mår bäst på gräs och bör slippa spannmål som de bara blir sjuka och feta av.

   Det finns försök där man provade att ge mjölkkor mindre mängd kraftfoder utan att korna mjölkade mindre.

   Man har visat på Wången (STs utbildningsanläggning) att travhästar mår minst lika bra på enbart hö och presterar minst lika bra som på kraftfoder. Så varför vi ska ge våra djur dyrt kraftfoder har jag aldrig förstått.

   Så ditt påstående att djuren växer långsammare utan kraftfoder är nog en faktoid.

   Så genom att ha en köttfri dag i vecka ändrar du inte på något alls utom att dina barn och du själv mår sämre. Arbeta i stället på att det kött du måste äta får må så bra som det går. Men det är du och vi alla som kan göra skillnad genom att välja rätt sorts mat.

 3. Det industriella jordbruket kommer att haverera när oljan minskar och oljepriset stiger. Det har redan börjat.

  Det som händer först är att det höga oljepriset gör det lönsamt att använda jordbruksproduktionen till att producera etanol och biodiesel. Detta i sin tur leder till att priserna på livsmedel stiger. I Tredje Världen har redan stora demonstrationer mot detta hållits.

  De stora livsmedelsproducenterna vill nu införa denna typ av jordbruk i Tredje Världen. Detta kommer att driva de inhemska familjejordbruken i konkurs och jordbrukarna och deras familjer drivs in i städernas slum.

  Deras traditionella utsäde ersätts med GMO-grödor och de bönder som blir kvar blir helt uppbundna till att köpa detta. Redan har tusentals indiska bönder i sin desperation begått självmord.

  När oljan blir för dyr kommer det industriella jordbruket att krascha och man blir tvungna att gå över till mindre enheter med mer manuell arbetsinsats. Fler människor kommer att finnas på landsbygden när oljeåldern är över.

  Man kommer inte åt detta industriella jordbruk och deras djurhantering genom att äta mindre kött. Dessa företag vill att vi ska äta mindre kött och mer av deras produktion eftersom de tjänar mycket mer på att t.ex. sälja dyra flingor än billigt kött.

  Vi måste istället inrikta produktionen på mindre enheter av typen Polyface Farm som jag skrev om här:
  http://www.kostdemokrati.se/frank/2012/03/24/naivt-om-gmo/

  De djurarter som förekommer i jordbruket skulle inte finnas om människan inte åt dem. De skulle inte klara sig i det vilda. Jag menar att vi när vi domesticerade dem ingick ett ömsesidigt kontrakt, att vi skulle sköta dem på ett humant sätt under deras levnad och de gjorde vi innan jordbruket med oljans hjälp industrialiserades. Att bryta vårt kontrakt med dessa arter vore ett svek som leder till deras undergång och förmodligen också till vår.

  I kontraktet ingår att vi äter dem när deras tid är ute. Alla äts. När vår tid är ute äter jorden och dess småinnevånare oss.

  mvh
  Frank

 4. Skulle rekommendera att du ser dessa två dokumentärer om ni inte redan sett dem:

  Food Inc.
  http://www.imdb.com/title/tt1286537/

  Meat the truth
  http://www.meatthetruth.nl/en/

  Kommentar kring mark & agrikultur:
  Köttindustrin belastar odlingsmarken på jorden något otroligt då går åt mängder mer av energi och vatten att framställa ett kilo animaliska produkter i relation till vegetabiliska. Genom att skövla skog i t.ex. Amazonas för att odla sojabönor som används i uppfödningen av djur skapar utarmad mark, ökade CO2 utsläpp samt minskning av den biologiska mångfalden.

  Självklar bör det även ställas högre krav på de grödor som odlas samt hur de odlas men att äta mer kött förvärrar bara situationen.

  Småskalighet är framtiden även för odling vilket också påpekas. Däremot skulle jag vilja tillägga att permakultur kan användas för att uppnå ett naturligt flöde och upprätthålla en bördig jord.

  Läs mer om permakultur på:
  http://www.permakultur.se/

  Vegetarisk kost och hälsa:
  Genom att äta vegetarisk kost behöver man som konsument bli mer medveten om vad man stoppar i sig. Detta leder till medvetna val och enligt mig bättre och sundare vanor. Det finns mycket forskning som tyder på att vegetarisk kost hjälper mot hjärt- och kärl-sjukdomar och många upplever att de mår bättre efter att ha övergått till vegetabilisk kost.

  Däremot skall man självkart inte tvinga sig själv att äta vegetabilierom det är så att ens kropp inte klarar av det.

  Läs mer om att vara vegetarian och hälsa hos vårdguiden:
  http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Mat-och-naring/Vegetarisk-mat—en-halsoguide/

  Det är absolut viktigt att vara kritisk och ifrågasätta men man får heller inte glömma att ifrågasätta ifrågasättandet :).

  1. Ingster, du missar delvis poängen.

   Köttproduktionen sådan den ser ut idag utgör en enorm belastning på miljön, men dessa avigsidor undviker man inte genom att människorna börjar äta den majs och soja och liknande, som man idag ger till djuren. Det är den industriella produktionen av grödor som är boven, inte djuren.

   Köttproduktion baserad på gräsbete räddar däremot jordarna och ger oss det animaliska fett och protein vi av evolutionen designats för. Visst kan permakultur komplettera animalieproduktion, men absolut inte ersätta den. Det stora flertalet vegetarianer använder också t.ex. sojaprotein som ersättning för animaliskt protein och bidrar därigenom till att stödja den storskaliga produktion av soja som du fördömer ovan. Det minskar också vår grad av självförsörjning, eftersom sojan måste importeras.

   Vi importerar idag 50 % av vår mat. Vi har stora outnyttjade arealer av betesmark där vi kan producera inhemska högkvalitativa animalier. Detta motverkas idag av företag som Arla, som vill slå ut den svenska mjölkproduktionen. Politikerna hukar och gör ingenting för att stoppa detta.

   Merparten av sojan är också genmanipulerad och skadlig för både djur och människor. Vi har tidigare skrivit om hälsoproblem med soja och andra bönor: http://www.kostdemokrati.se/frank/2011/05/02/varning-for-soja-3/.

 5. Avspänd Merkel talade i Berlin igår

  Chancellor of Germany
  ”Never before in my political life have
  I been taken so seriously as a woman”

  BERLIN: Det är små marginaler mellan blocken inför dagens val till tyska förbundsdagen, men Angela Merkel lär sitta kvar som förbundskansler. Och det var en avspänd förbundskansler som i går talade till sina anhängare i Berlin.

  Merkel var mer personlig än vanligt. Hon berättade hur orolig hon varit över att hennes frisyr skulle förstöras vid ett regnigt valmöte i Hannover och hon ironiserade över miljöpartiet De grönas förslag om en vegetarisk dag per vecka i landets offentliga matsalar.

  – Jag vet inte vad ni har ätit, vegetariskt eller kött, och det lägger sig inte den här regeringen i.

  Hennes kommentar drog ner stora skrattsalvor. Stämningen var uppsluppen, Merkel är landets populäraste politiker efter åtta år som regeringschef.

  Källa: GP 2013-09-22

  – – –

  Kommentar

  Detta är något som Sveriges regering borde ta efter, och då i synnerhet landsbygdsminister Eskil Erlandsson som ytterst ansvarar för Livsmedelsverkets kostråd.

  Sedan Livsmedelsverket hittade på och introducerade sin nyckelhålsmärkning 1989 har ytterligare en kvarts miljon svenskar fått diabetes (diabetes har trefaldigats) och fetma har fördubblats. Detta knäcker nu sjukvården.

  I Sverige sker idag kampanjer för ”köttfri måndag” och barnen påtvingas fortfarande en högkolhydratkost som lägger grunden till diabetes och fetma. En kost som också skapar fler ADHD-barn och som underminerar undervisningen … Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet.

  Genom ett enkelt politiskt beslut – att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd (som de bevisligen saknar kompetens för) – skulle arbetet med att rädda vården och folkhälsan kunna komma igång på allvar … Slutsats: Livsmedelsverket bör snarast befrias från uppdraget att utfärda kostrekommendationer.

  Läs även … Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten

  Men …

  Aldrig att Tysklands förbundskansler Angela Merkel hade tillåtit en myndighet att sänka hela landet, av ren dumhet.

Kommentera