EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk

Jordbrukarna övergav moderaterna i EU-valet

Jag har en stark känsla av att moderaterna tappade många röster bland jordbrukare genom sin positiva inställning till GMO, sitt vurmande för EU:s frihandelsavtal med USA och inte minst Anna Maria Corazza Bildts inställning till ökad svensk självförsörjning som hon föraktfullt avfärdade som ”matnationalism”.

Detta föll inte i god jord allra helst som Anna Maria Corazza Bildt själv driver ett företag som importerar lyxmat från sitt hemland Italien. Slikt tal går kanske hem i Täby, Djursholm, Lidingö, Danderyd och på Östermalm, men inte hos bönder och landsbygdens folk.

Att de EU-kritiska partierna gick fram var väntat med tanke på att allt fler även i Sverige vill omförhandla sitt avtal med EU eller lämna den korrumperade och djupt odemokratisk unionen.

GMO-demonstrationerna tigs ihjäl av lydmedia

Trots den stora uppslutningen i lördagens demonstrationer mot Monsanto hittar jag inte ett enda referat i medierna.Varför fortsätter nästan alla medier att med en papegojas envishet fortsätta stå på de starkas sida. De stora multinationella företagens!

En mäktig demonstration i Stockholm, från starten på Mynttorget till Kungsträdgården. Många väldigt fina tal. Förbundet Sveriges Småbrukare som kämpat mot GMO i snart 25 år var också på plats. Manifestationen i Kungsan var mäktig. Inte minst att höra vittnesmål från länder i bl a latinamerika där fattiga småbönder drabbats oerhört hårt av Monsantos GMO-grödor.

March against Monsanto

Lördagen den 24 maj, visade folk runt om i världen sin avsky för GMO-grödor och genmanipulerade livsmedel. Inte minst i USA och i andra länder där man använder mycket GMO-produkter.

Lägg märke till att det är många demonstrationer i USA och i särskilt i Kalifornien där Monsantos majs dödar insekter och som nästan har utrotat alla bin och bl.a. hotar världens störst arealer för mandelodling som ligger i den delstaten.

Många talare kommer tog upp de pågående förhandlingarna mellan EU och USA som kommer att ge Monsanto makt att t.o.m. stämma regeringar om man man försöker hindra importen av GMO-produkter från USA.

I Sverige ordnades det demonstrationer på fem platser. I Molkom, Malmö, Göteborgs, Falkenberg och Stockholm..

EU:s handelsavtal med USA

– dödsstöten för svenskt jordbruk.

EU och USA förhandlar (under stort hemlighetsmakeri) om ett nytt handelsavtal, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Ett första steg mot genomförandet av detta avtal kom under ett möte på Bali i december 2013 där 159 handelsministrar var med. En av dem som var med och skrev på avtalet var Sveriges handelsminister Ewa Björling.

Frihandelsavtal låter ju bra. Problemet är bara att detta avtal ensidigt gynnar stora globala företag och innehåller extrema liberaliseringar och avregleringar. Men det är faktiskt ännu värre än, för I TTIP ingår en paragraf om investeringsskydd, ISDS (Investor State Dispute Settlements), som innebär att storföretag kan stämma länder som instiftar lagar som de inte gillar.

Närhelst de stora företagen anser att lagar inom folkhälsa,djurskydd, miljö- och samhällsskydd, arbetsrätt med mera kommer i vägen för deras vinster så kan de stämma regeringar. Om exempelvis ett stort globalt företag som Monsanto tycker att förbudet mot en GMO-gröda leder till lägre förväntade framtida vinster kan företaget, om ISDS blir verklighet, stämma regeringar och tilldömas stora skadestånd.

Om tullarna tas bort kommer jordbruksprodukter från USA:s GMO-grödor och megadjurfabriker där tillväxthormoner och antibiotika flödar översvämma marknaden och slå ut svenskt jordbruk.

Var står LRF i fråga om ett handelsavtal med USA?

Nedan svaret på frågan om LRFs ståndpunkt vad gäller ett handelsavtal med USA. Utdrag från LRFs Facebooksida  och med kommentarer från fler debattörer.

Var står LRF i fråga om ett handelsavtal med USA?

LRF: Det är viktigt att svenska och europeiska politiker står upp för de regler och produktionsmetoder vi har i EU och inte ökar marknadstillträdet för produkter som inte lever upp till dessa. Läs gärna mer här (debattinlägg på GP)::
LRF tror på handelsavtalet mellan EU och USA.

Helena Jonsson, förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

”Just nu finns chans att öka handeln med miljöriktig mat”

Det är viktigt att svenska och europeiska politiker står upp för de regler och den produktion vi har i EU i förhandlingarna med USA om ett frihandelsavtal, skriver Helena Jonsson, LRF.

Replik till Helena Jonsson

Bra! Även om jag inte alls tror att detta frihandelsavtal är en chans till att öka handel med miljöriktig mat. Snarare är risken ytterst stor att det blir tvärtom då USA är så dominant och helt styrd av de multinationella jättarna.

LRF sopar GMO

Tyvärr tog du inte upp den omfattande uppfödningen med GMO-foder i USA.

Är den frågan för känslig för LRF?

Intressant att veta vad stämman beslutade rörande GMO-foder till svenska djur. GMO-fritt är vid sidan om en god djurhållning en oslagbar nisch för svenskt jordbruk.

Rent av en överlevnadsfråga.

Fler kommentarer…

Anne Ringborg: Med spridningen av GMO står våra liv på spel. Otaliga exempel från olika delar av världen. Snabba casch är lockbetet. Dårskapen löper amok med drivmedlen okunskap och money money money . . drömmar dömda att rasa samman förr än man kan föreställa sig!!! (den 21 maj kl. 14:41)

Johan B. Lofquist: Det finns tillräckligt många studier som påvisar risker med GMO. Monsanto, som är en av de större aktörerna på marknaden, har ett uttalat mål att få global kontroll över all livsmedelsproduktion. De tillstånd de fått från amerikanska myndigheter är också dubiösa, och flera medarbetare tycks ha svängdörrar mellan de övervakande myndigheterna och företaget. Scary, anser jag. Därför vore det bra att få ett tydligt uttalande kring hur LRF ställer sig i frågan om GMO. (den 21 maj kl. 14:49)

Inga-Lill Johansson: Man kan inte lita på ett företag som försett världen med några av de mest svårnedbrytbara gifter vi känner. Bl a DDT och det kända avlövningsmedlet Agent Orange! Detta företag och dess likar har en alldeles för stor makt i USA. Därför går det inte att lita på vilka avsikter detta land har med ett handelsavtal! Att öka sin makt och diktera villkoren skulle jag tro att det blir! (den 21 maj kl. 16:16)

LRF: Vi är emot de stora multinationella bolagens dominans på marknaden och i forskningen och tycker att det är orimligt att de kan ta patent på levande material på som samma sätt som på maskiner.

Därför jobbar vi för att politiken och lagstiftningen ska ändras så att universitet och små och stora företag ska kunna konkurrera om forskning och marknad med nya sorter. (den 22 maj kl. 09:31)

Rune Lanestrand

Det är ju en sund och riktig inställning som borde resultera i ett absolut nej till GMO-grödor och GMO-foder!

Helena Jonsson kom med i kampen för ett GMO-fritt Svenskt jordbruk tillsammans med Sören Axelsson och alla oss andra som inte vill ha GMO varken i jorden eller på borden. (22 maj kl. 09:49)

Sara Boo Helena – det finns mig veterligen ingen som vill äta GMO – varför ska GMO införas mot folkets vilja? Är det demokrati? (den 22 maj kl. 13:56)

LRF: Vi vet att många konsumenter är negativa till GMO. Samtidigt ökar konsumtionen av importerad mat – mat från djur som är uppfödda på GM-soja och GM-majs. Så i praktiken verkar det som om konsumenten inte bryr sig om GMO.

Om konsumenterna vill ha mat från djur som inte äter foder med GMO, så ska de först och främst sluta köpa importerad mat.

Idag importeras mer än hälften av nötköttet och ca 40 procent av griskött, fågelkött och osten som vi äter i Sverige. Dessa djur har oftast ätit foder med GMO. Dessutom måste konsumenten vara beredd att betala lite mer för den svenska GMO-fria maten. (den 22 maj kl. 15:37)

Crickan Eriksson LRF! Ni måste själva driva frågan hårdare om importerat kött! Bevis finns i mängder för att GMO skadar djur som äter genmodifierat! Till och med danska bönder förstår…. (den 22 maj kl. 21:44)

Crickan Eriksson: När Sverige har släppt in Monsanto så bryter helvetet lös. Vi har två representanter från Sverige som i en delegation ska företräda vårt land och våra intressen men bara sitter och röstar, har aldrig egna förslag utan går på Monsantos linje (gissar att de har dubbla löner).

Nästa fråga är våra fröer, ni kan ge er sjutton på att det blir som så att de förbjuder egenodling för att styra in allt på GMO. Eliten har planen klar för sig och ni sitter och kopierar in automatsvar i trådarna, dags att agera! (den 22 maj kl. 21:51).

Peter Iwanek LRF: ”Det är viktigt att svenska och europeiska politiker står upp för de regler och produktionsmetoder vi har i EU och inte ökar marknadstillträdet för produkter som inte lever upp till dessa”

Som att släppa GMO-soja fritt i Sverige. Tack för kaffet. (den 22 maj kl. 23:37)

Dubbel Henke: Har jag fel, eller låter LRF:s svar falska och ordbajsande? Frågorna som ställs är vettiga, men man får cynism och floskler till svar. (den 23 maj kl. 09:16)

Sara Boo: Man kan inte skylla på konsumenterna i det fallet. Så vitt jag vet så måste all mat i Sverige GMO-märkas, när märkningen inte finns så tror konsumenten att livsmedelsprodukterna är helt okej. Skriv GMO på produkterna så ska du få så vad konsumenten vill… (den 23 maj kl. 14:18)

Anna-Maria Nordström: Exakt! Jag skulle säga att de flesta inte har en aning om att den mat de handlar är GMO-modifierad. Det ansvaret kan man inte lägga på konsumenterna. Det är lurendrejeri! (den 24 maj kl. 00:53)

Fler inlägg …

Magnus Kennedal: LRF verkar ha en väldigt naiv hållning i GMO-frågan och verkar tro att de på något sätt kommer att kunna ”kontrollera” Monsanto och deras gelikar. Man bör inse att vad dessa sysslar med är att med alla till buds stående medel skaffa sig total kontroll över distributionen av GMO-utsäden. Det handlar om allt ifrån lobbyism till stämningar mot enskilda jordbrukare för att stoppa konkurrens, insyn och information om skadeverknigarna.

Dessa handelsavtal är inget annat än en önskelista från GMO-industrin och liknande ljusskygga företag som vill ha fritt fram utan någon kontroll från myndigheter och konsumenter. Ett blankt nej till både handelsavtal och GMO är det enda som kan sätta stopp för det här. (den 22 maj kl. 09:17)

LRF: Vi är emot de stora multinationella bolagens dominans på marknaden och i forskningen och tycker att det är orimligt att de kan ta patent på levande material på som samma sätt som på maskiner. Därför jobbar vi för att politiken och lagstiftningen ska ändras så att universitet och små och stora företag ska kunna konkurrera om forskning och marknad med nya sorter. (den 22 maj kl. 09:33)

Peter Iwanek: Ni är alltså för GMO.

Det stod klart när ni tog bort er policy om GMO-fritt foder i Sverige. Vem tror ni äger patenten på GMO-sojan ni nu släpper fritt i Sverige?

De är ”de stora multinationella bolagen”, vars dominans ni vill bryta. Vore det då inte klokare att bryta dominansen innan ni släpper deras produkter fria i Sverige? Först ska ni alltså släppa in de multinationella företagens produkter i Sverige, sedan ska ni jobba för att begränsa deras dominans.

Logiken lyser med sin frånvaro. (den 22 maj kl. 23:41)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen