Statsfinansierade trollfabriker?

ζ

Är Uppsala universitet och Kungliga Vetenskapsakademin vår tids ”trollfabriker” som producerar och levererar ”fake news”?

Med Dan Larhammar som företrädare för Uppsala universitet och blivande ordförande för Kungliga Vetenskapsakademin urlakas nu snabbt förtroendekapitalet för dessa två anrika akademier som har tagit sjumilasteg mot att bli ”trollfabriker” med uppdrag att vilseleda medborgarna.

Man skulle kunna skratta åt detta gyckleri om det inte hade drabbat tiotusentals patienter varje år som förvägras den bästa vården – vilket i klartext innebär ett stort onödigt lidande och förtidig död.

En tänkbar orsak till Dan Larhammars agerande är att han har starka bindningar till läkemedelsindustrin vars intressen han försvarar med alla till buds stående medel – utan hänsyn till andras anseende och integritet. Saknar mannen helt känsla för heder och moral?

 • Prof Dan Larhammar arbetar för läkemedelsindustrin och kritiserar samtidigt alternativmedicinklicka här
  .
 • Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin

 – Del 1klicka här

 – Del 2klicka här

 – Del 3klicka här

I raden av forskare, läkare och annan medicinsk personal som angrips av Uppsalaprofessorn Dan Larhammar har turen nu kommit till Michael Zazzio, som har angripits på osakliga grunder.

Dan Larhammar, som den 1 juli i år tillträder posten som preses (ordförande) i Kungliga Vetenskapsakademien, beskrev under ett föredrag i Örebro den 2 maj i år Michael Zazzio som pseudovetenskaplig.

Dan Larhammar sade att man ju inte kan låta Michael Zazzio hållas och sprida sin pseudovetenskap, och Dan Larhammar fortsatte med att säga att någon måste sätta stopp för Zazzio.

Michael Zazzio säger att Larhammars utpekande av honom som pseudovetenskaplig eller att Michael Zazzio stöds av pseudovetenskapliga organisationer, anser han vara grund för förtal, eftersom Michael Zazzio bedriver medicinsk forskning och sedan 20 år dessutom driver en medicinsk klinik för behandling av sådana kroniska hörsel- och balanssjukdomar som den svenska landstingssjukvården inte klarar av att förbättra, läka eller lindra (till exempel hyperakusi, tinnitus, nedsatt hörsel, yrsel, öroninflammationer men även Ménières sjukdom). En forskare ska inte grundlöst behöva smutskastas av någon annan forskare.

I Sverige borde akademiker kunna bete sig på ett hövligt, objektivt och sakligt sätt i stället för att slänga ur sig en massa påhittad ”dynga” om andra människor. Tala sanning helt enkelt!

Det faktum att Dan Larhammar om Michael Zazzio och en annan forskare sa ”man kan ju inte låta de här personerna hållas och sprida sin pseudovetenskap” anser Michael vara ett bevis för att Dan Larhammar pekar ut Michael Zazzio som pseudovetenskaplig, vilket är anmärkningsvärt, eftersom delar av Zazzios forskning är publicerad i internationell, vetenskaplig litteratur och indexerad på MEDLINE. Det borgar för att Michael Zazzio arbetar vetenskapligt. Hans hörselbehandling och yrselbehandling på hans klinik baseras ju på flera positiva dubbelblinda studier och även på en metod som innehar evidens

Det ska bli intressant att se vad Dan Larhammar har att komma med i form av bevis för sitt påstående att Michael Zazzio skulle vara pseudovetenskaplig.

Om det skulle vara den bakteriestudie som Michael Zazzio var med om att genomföra för 1½ år sedan, och där han och en annan forskare avdödade fler än 99,99 % av de sjukhussjukebakterier (meticillinreistenta Staphyllococcus aurues) som de hällde en 0,1 ppm stark kolloidalt silverlösning över, så är ju den studien genomförd på ett certifierat laboratorium. De två forskarna hade även en kontrollgrupp i studien. Hur skulle en sådan studie kunna betraktas som pseudovetenskaplig?, undrar Michael Zazzio.

Studien ger mycket gott hopp om att i framtiden kunna rädda livet på tiotusentals patienter per år enbart i Europa och i USA, och en sådan studie förtjänar självfallet uppmärksamhet sett utifrån en positivt perspektiv. Det är mycket troligt att denna forskning leder till att man kan rädda tiotusentals liv per år med avseende på de patienter som drabbas av antibiotikaresistenta bakteriestammar. Det finns även personer som på eget bevåg har prövat metoden och som har blivit av med sjukhussjukeinfektion. De personernas egenutformade försök är i sig vetenskapliga observationer som mycket väl kan ligga till grund för hypotesen att en viss mängd av detta medel kan räcka för att avdöda dessa mycket farliga bakteriestammar. Hur kommer Uppsala universitet och Kungliga Vetenskapsakademin besvara de frågor de fått?

 • ”Dan Larhammar sprider förtal om och utmålar andra forskare som pseudovetenskapliga” – med öppna brev till Uppsala universitet och Kungliga Vetenskapsakademin med frågor som kräver svar … klicka här

Nu måste Dan Larhammar, Uppsala universitet och Kungliga Vetenskapsakademin förklara vad de menar och vad de baserar sina anklagelser på! Eller är det så att dessa akademier nu tagit steg mot att bli särintressenters ”trollfabriker” – dotterorganisationer till VoF som är läkemedelsindustrin lobbyorganisation (som Dan Larhammar tidigare varit ordförande för)? Vet ABF om att Dan Larhammar är läkemedelsindustrins man?


När antibiotikan blivit verkningslös är Kolloidalt silver din bästa vän

Kolloidalt silver är räddningen mot multiresistenta bakterier när antibiotika inte längre fungerar – så det är livsviktigt att Dan Larhammars korståg mot allt som hotar läkemedelsindustrins dominans stoppas. Det är en gåta att Kungliga Vetenskapsakademin har valt en av läkemedelsindustrins mest fullfjädrade lobbyister till att leda Kungliga Vetenskapsakademin, med påföljden att akademins förtroende nu sjunker som en sten i vatten. Läs nedan hur viktig kolloidalt silver är för att bekämpa multiresistenta bakterier som annars snart enligt WHO kommer att skörda mer liv än cancer.

 • När antibiotikan blivit verkningslös är Kolloidalt silver din bästa vän … PM

Så frågan är vad tusan Dan Larhammar sysslar med när han motarbetar det som är medborgarnas räddning när antibiotika inte längre fungerar och hur sjutton kan Uppsala universitet och Kungliga Vetenskapsakademin liera sig med denna man – som aktivt och osakligt motarbetar allt som håller oss friska? Det är frågor som måste besvaras!

Är Uppsala universitet och Kungliga Vetenskapsakademin på väg att bli ”trollfabriker” med avsikt att vilseleda medborgarna i kraft av sin auktoritet? Då måste folket agera!

Dan Larhammar visar återigen att han gjorde sig förtjänt av 2000-Talets Vetenskaps fulpris ”Årets Folkvätte” år 2006. I motiveringen den gången står att läsa att:

”Dan Larhammar får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de mekanistiskt vetenskapliga skrankorna”.

Uppsala universitet bör vara mer noga med vem de låter representera universitetet – såvida de inte vill uppfattas som en dotterorganisation till VoF (läkemedelsindustrins lobbyorganisation). Skattebetalarna är inte intresserade av att finansiera industrins ”grindvakter” som utestänger allt som gör oss friska på naturligt vis.


APPENDIX

Även myndigheter och media i Finland deltar i jakten på allt som håller oss friska – som t.ex. finska Yle som är Finlands statliga public servicebolag för radio och TV (som i sin iver att vara läkemedelsindustrin till lags inte drar sig för att kränka mänskliga rättigheter). Är bägge ländernas politiker och myndigheter ”kapade”?

 • Öppet brev: Statliga Yle använder skattepengar till att kränka mänskliga rättigheter i kolloidalt silverdrevet … läs mer

Parallellt pågår som sagt ”häxjakten” i Sverige med Dan Larhammar i spetsen och det är uppenbart att våra förtroendevalda politiker abdikerat från sitt ansvar – varför de måste måste bytas ut i nästa val (det enda de förstår är att få sparken).

3 svar på ”Statsfinansierade trollfabriker?”

 1. Varför väljer Riksdagen att låta sig informeras om homeopati av en person, Dan Larhammar*, som är inkompetent (men kanske lite “inläst”) när det gäller homeopati, och som dessutom genom sin hustru har starka bindningar till läkemedelsindustrin? … NewsVoice

  Folkhemmet Sverige verkar vara det enda parti med en politik som tänker öppna upp för Integrativ Medicin – något som ”grindvakter” som Dan Larhammar verkar har till uppgift att förhindra. Är riksdagen okunnig som bjuder in Dan Larhammar att prata om något han inte begriper? Frågan är om medborgarna vill ha hälsofrihet eller vill de endast ha tillgång till skolmedicin?

  Dagens riksdagspartier (”8-klövern”) vill bevara läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar – medan Folkhemmet Sverige vill införa hälsofrihet. I riksdagsvalet 9 september så väljer du!

  Folkhemmet Sverigeklicka här

  Klicka på bilden nedan för att förstora den:

Kommentera