Paracetamol ökar risken för allvarlig form av ADHD

.

vanlig-värktablett

.
ζ
.

alvedon-vid-smärta-och-feber.
Paracetamol kan ge barn ADHD

Att äta paracetamol under graviditeten kopplas i en ny stor studie till ökad risk för barnet att drabbas av adhd. Men vid Läkemedelsverket ser man inga skäl till att ändra dagens rekommendationer.

Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama Pediatrics är väldigt välgjord, menar Hans Sjögren, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Drygt 64 000 danska kvinnor och barn ingick i den dansk-amerikanska undersökningen, varav mer än hälften av mammorna uppgav att de ätit paracetamol under graviditeten.

 • 140225-paracetamolUtifrån datan kunde forskarna se att barn till mammor som tagit paracetamol under graviditeten hade 37 procents ökad risk att få diagnosen hyperkinetisk störning, som är en allvarligare form av adhd.
 • Barnen hade också 29 procents ökad risk att ha fått adhd-mediciner utskrivna, samt 13 procents ökad risk att uppvisa adhd-liknande symptom vid sju års ålder.

Ju längre mamman ätit paracetamol, desto starkare var sambandet.

Läs mer … SvD

SvD granskade 2010 effekterna av paracetamol. När SvD:s reportrar testade att äta maxdosen försämrades ett ­levervärde dramatiskt redan efter en vecka.

”Hade para­cetamoltabletter lanserats i dag hade de aldrig fått godkänt”

sade den ansedde forskaren Richard Sharpe.

ζ

Kommentar

Rökning är ”svart” och läkemedel ”vitt” – vad gäller information och märkning – trots att läkemedel är vår tredje största dödsorsak.

förstoringsglas-skuggaEU har nu bestämt att varningstexterna på cigarettpaketen ska bli ännu större på en produkt som alla vet är skadlig för hälsan, medan de flesta är okunniga om att värktabletter är livsfarliga. I TV-reklamen får vi veta att även gravida kan äta Alvedon (?!), som också är skonsamt mot magen. Men om man vill läsa att det allvarligt kan skada levern så måste man frysa TV-skärmen och tar fram förstoringsglaset.

Likadant är det på förpackningen, som idag säljs som om det vore tuggummi i livsmedelsaffärer och på bensinstationer. Varningen står med mikrotext som få läser. Två askar räcker för att slå levern för gott, ett organ vi inte kan leva utan.

dödarOch även när man följer doseringsanvisningarna kan levervärdena dramatiskt försämras redan efter en vecka!

OCH PÅ DENNA PRODUKT SAKNAS EN LÄSBAR VARNINGSTEXT – BARA FÖR ATT DET ÄR ETT ”LÄKEMEDEL”  VARS FÖRSÄLJNING INTE FÅR STÖRAS (?).

Klicka på löpsedeln nedan för att läsa mer:

.
Det som alla vet ska få ännu större varningsetikett (på cigarettpaket), medan det de flesta inte vet står med mikrotext (på värktabletter) och anställda inom handeln får dessutom inte ge medicinska råd, det är förbehållet utbildad apotekspersonal (men som oftast också tiger still om risken för leverskador).

Vad Wikipedia skriver:

Paracetamol

Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) läkemedel som i Sverige säljs receptfritt vanligen under varunamnen Alvedon, Reliv, Panodil, Pamol med mera. Curadon är numera avregistrerat. I vissa länder, bland annat USA, kallas paracetamol för Acetaminophen. Namnen paracetamol och acetaminophen är två olika förkortningar av samma kemiska namn: para-acetylaminophenol.

Det finns även en rad receptbelagda kombinationspreparat som innehåller paracetamol och andra verksamma medel, såsom Citodon, Distalgesic och Panocod.

Jämförelse med NSAID

Paracetamol har, till skillnad från andra läkemedel såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen och diklofenak, ingen antiinflammatorisk aktivitet och anses därför inte tillhöra gruppen NSAID.

Biverkningar

I rekommenderad dos påverkar paracetamol inte magslemhinnan, blodkoagulationen och njurarna som NSAID kan göra.

Paracetamol kan vara farligt för gravida (se nedan). Dock påverkar paracetamol ej stängningen av ductus arteriosus som NSAID kan göra. Barn kan använda paracetamol vid feber utan risk för Reyes syndrom, en risk som finns med acetylsalicylsyra.

Risker för gravida

gravid_siluettParacetamol ansågs länge vara helt ofarligt för gravida, men enligt en dansk studie som publicerades år 2010, så kan långvarigt intag (över fyra veckor) av paracetamol under första och andra trimestern av graviditeten leda till en ökad risk för missbildade könsorgan hos pojkfoster.

En ny studie publicerad av American Medical Association fann ett samband mellan gravida mödrar som tar paracetamol (acetaminophen), den aktiva ingrediensen i smärtstillande som Tylenol, och en större risk att få barn med diagnosen ADHD.

feber-barnNotering: Kroppen höjer temperaturen (feber) för att mer effektivt kunna bekämpa bakterier och virus (som tål värme sämre) och att då sänka även en måttlig feber med läkemedel (för att t.ex. snabbt uppleva att ”må bättre”), drar ut på sjukdomsförloppet och försämrar kroppens förmåga att bli frisk. Läs mer…

Men vem informerar om det?

ζ

Våra myndigheter

Våra myndigheter, såsom Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket, de gör helt enkelt inte sitt jobb, eller gör de det? Eftersom de styrs av och tjänar läkemedelsindustrin så kanske det är just det de gör – sitt jobb.piratflagga2

Men de seglar under falsk flagg och de borde avlönas av den industri de tjänar.

Detta är en politisk fråga och det är folkets uppgift att välja politiker som tar tag i saken, som äntligen tar tag i en sjukvård som idag styrs av ekonomiska särintressen, på medborgarnas bekostnad.

Visdomsord från Allan Savory (läs mer…):

Det går aldrig går att ändra på organisationer (som t.ex. Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Dietistförbundet, Cancerfonden).

Förändringen måste komma underifrån. Enskilda individer i organisationer går att påverka, men organisationerna själva kommer inte att förändra sig förrän förändringen redan har slagit igenom i resten av samhället.

Eftersom våra myndigheter inte värnar medborgarnas intressen, måste vi själva läsa på och själva ta ansvar för vår egen och våra barns livskvalitet och lyssna mindre på de som lever på vår ohälsa och på deras lakejer. Således ditt ansvar.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

people-power-model

2 svar på ”Paracetamol ökar risken för allvarlig form av ADHD”

 1. Se upp med paracetamol

  Vid en närmare betraktelse av paracetamol så finner man att det inte finns någon känd verkningsmekanism för läkemedlet. Hur det verkar i kroppen finns ingen kunskap om. Trots detta så vräks det ut paracetamolpreparat – och det trots att de ger upphov till en stor mängd skador på konsumenterna/patienterna.

  Signifikansjägarna (företrädesvis läkarna) hävdar kategoriskt att läkemedlet fungerar som smärtstillande medel och det är visserligen sant. Dessa läkare brukar emellertid vanligtvis kräva en förklaring av hur en behandlingsmetod verkar. När det gäller olika läkemedel där det är okänt hur de verkar eller omsätts i kroppen så angriper läkarna inte den delen eftersom en stor mängd läkemedel i sådana fall skulle vara ifrågasatta. Nej, i stället för att vara konsekventa så anpassar de sina argument och sitt motstånd till andra behandlingsmetoder, sådana som de själva inte vet något om. Att läkarna inte vet något om de läkemedel som man ”inte vet något om” spelar mindre roll.

  De flesta läkare är signifikansjägare och oftast motståndare till allt som är nytt (även om det är bra) och som utmanar såväl deras egen kunskap som kompetens och position. Signifikansjägarnas förhållningssätt till det medicinska området har utvecklats under influens av annonsering, propaganda och enkelriktad undervisning (vilket är detsamma som annonsering och propaganda). Läkarna styrs först under sin utbildningstid och därefter under sin tjänstgöring. De blir, efter den kraftfulla påverkan som de utsätts för och som påstås vila på vetenskaplig grund, fogliga redskap för läkemedelsindustrin och det etablerade läkarskrået, vilket styrs av de osynliga krafterna: flockmentalitet, förväntan och konformitet.

  Skadorna är enligt FASS få men kan bli mycket allvarliga. Njurar och lever skadas liksom blodkärl och hud. Att paracetamol skulle skada foster och ge hjärnskador deklareras inte i FASS – det undanhåller man konsumenterna. Att ingen alkohol alls får intas i och med att man tar läkemedlet förklaras inte. Konsumenten/patienten skall vara försiktig med alkohol, heter det. För en majoritet av den svensktalande befolkningen innebär nog inte begreppet ”försiktighet med alkohol” total avhållsamhet – vilket är ett grundkrav i och med paracetamolintag.

  Biverkningarna påstås av läkemedelsverket vara sällsynta (återfinns hos 1/1000 – 1/10000). De anges vara:
  ”Njurar och urinvägar: Kreatininstegring
  Hud och subkutan vävnad: Exantem, urtikaria, angioödem
  Immunsystemet: Allergisk reaktion
  Lever och gallvägar: Leverskada

  Leverskada vid användning av paracetamol har uppträtt i samband med alkoholmissbruk. Vid långtidsanvändning kan risken för njurskador inte helt uteslutas.”

  Sanningen är en helt annan än vad som anges i FASS. Paracetamol (som till exempel åtefinns i Alvedon, Panodil med flera läkemedel) har ofta biverkningar men biverkningar rapporteras alltför sällan in till Läkemedelsverket.

  Leverskador uppträder alltid i kombination med alkohol – så, angivelsen att leverskada skulle vara en sällsynt biverkning är inte sant eftersom det finns många fler än så som äter paracetamol och som tar ”en öl till maten”, dricker alkoholhaltig cider eller kombinerar Alvedon med NSAID-preparat eller andra preparat som medför leverskada eller interagerar med paracetamol.

  Det räcker att ta några Alvedon eller Panodil för att dämpa en baksmälla (medan det fortfarande finns alkohol kvar i kroppen), för att riskera att få en allvarlig och irreparabel leverskada.

  Se upp med paracetamol (och även NSAID-preparat) – i synnerhet vid långtidsanvändning, i kombination med alkohol och vid graviditet. Se även upp med läkare och farmaceuter som har bristande utbildning, kunskap och insikt!

Kommentera