Studie: Statiner dubblar risken för bröstcancer

Varje år får mer än 8 000 svenska kvinnor (22 per dag) beskedet att de har bröstcancer. Det betyder att var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. Antalet diagnoser ökar, men fler och fler kvinnor överlever.

380.000 svenska kvinnor äter statiner, som inte gör någon nytta och som nu visar sig kunna dubbla risken för bröstcancer. Men varför ordineras kvinnor onödiga läkemedel som kraftigt ÖKAR risken?

Studie: Kvinnor som tar statiner har 83 – 143% ökad risk för bröstcancer

(NaturalNews) Ny forskning som publicerades i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention väcker nya farhågor om säkerheten gällande statiner mot högt kolesterolvärde, särskilt bland den kvinnliga befolkningen. Enligt denna populationsbaserade, fall-kontrollerad studie; så har kvinnor som tar statiner upp till 143 procent ökad risk att utveckla bröstcancer, jämfört med kvinnor som inte tar de farliga drogerna.

Studien, som omfattade 2.886 kvinnor från Seattle-Puget Sound regionen i staten Washington, studerade utvecklingen av bröstcancer hos kvinnor som åt kolesterolsänkande läkemedel, jämfört med en kontrollgrupp som inte åt dessa läkemedel. Alla kvinnorna var i åldrarna 55 och 74 år, och forskare både intervjuade dem personligen och använde frågeformulär för att leta efter ett potentiellt samband mellan statiner och risken för att utveckla bröstcancer.

Efter utvärdering av data med hjälp av en polytomous logistisk regressionsmodell, konstaterade teamet att de kvinnor som använder statiner var långt mer benägna att utveckla antingen en invasiv duktal cancer (IDC) eller en invasiv lobulär cancer (ILC) jämfört med kvinnor som inte tar några statiner. Övergripande bröstcancerrisk var ännu mer uttalad bland kvinnor som diagnostiseras med hyperkolesterolemi.

”De senaste tidens publicitet om statiner som har fokuserat på deras potentiella användning för förebyggande av cancer eller som anti-cancer medel, visade sig i denna studie vara precis tvärtom”, skriver Sayer Ji.”

 

”De som ätit statiner under 10 års tid eller längre har en 83 – 97% ökad risk för bröstcancer, jämfört med icke-användare av statiner.”

 

”Dessutom, bland kvinnor som diagnostiseras med hyperkolesterolemi, hade ett tillstånd som kännetecknas av höga nivåer av lipider och lipoproteiner i blodet, nuvarande användare av statiner för 10 år eller längre mer än dubbelt så stor risk för både IDC [i genomsnitt 104% ökad risk] och ILC [i genomsnitt 143% ökad risk] jämfört med icke-användare”, tillägger Ji.

Statiner är också kopplade till att orsaka prostatacancer hos män

Män som tar statiner löper också en förhöjd risk att utveckla könsspecifika cancersjukdomar. Enligt en studie publicerad 2011 i tidskriften Prostate; män som tar statiner av något slag är betydligt mer benägna att utveckla prostatacancer, jämfört med andra män. Även män som brukade ta statiner, men inte längre, har en högre än normal risk.

“Studie: Män som tar statiner ökar risken för att drabbas av prostatacancer med 86%.”

Jämfört med män som aldrig tagit statiner, visade det sig att statinanvändare hade en 86-procentig ökad risk att utveckla prostatacancer. Och ju längre tid man använder statiner, desto högre blir risken, den ackumulerade dosen av kolesterolsänkande läkemedlet verkar avsevärt höja cancerrisken över tiden.

”Trots alla lovord om kolesterolsänkande läkemedel (statiner), visat det sig nu inte vara så underbart fantastiskt”

 

”Trots alla lovord om kolesterolsänkande läkemedel (statiner), visat det sig nu inte vara så underbart fantastiskt”, skriver Shane Ellison, MS, från The People’s Chemist om vetenskapligt tydlig koppling mellan statiner läkemedel och cancer.

Han noterar att läkemedelsindustrin finansierade studier som som gör att man kan hävda att statin-droger är säkra, studier som är konstruerade på ett vilseledande eller direkt bedräglig sätt.

”Det faktum att kolesterolsänkande läkemedel potentiellt kan orsaka cancer vid en dosering som vanligen ordineras, det kommer aldrig att komma till allmän kännedom”

Kommentarer

Bröstcancerutvecklingen sedan 1970 – en ökning med 147%

 

Antal patienter i Sverige som ordineras kolesterolsänkande läkemedel (statiner) – 850 000

 

Antal kvinnor i Sverige som ordineras kolesterolsänkande läkemedel (statiner) – 380 000

 

Varför då? Anmärkningsvärt då de endast får allvarliga biverkningar!

Just nu propagerar 1,6 och 2,6 miljonersklubben för kvinnors hälsa och uppmanar Sveriges kvinnor att motionera och äta Becel, som skänker bidrag till Rosa Bandet kampanjen, med syfte att bekämpa just bröstcancer.

Becel innehåller höga halter av omega-6 som är inflammationsdrivande vilket inte är bra för hjärtat, det innehåller vegetabiliskt omega-3 som vi knappt kan tillgodogöra oss, det innehåller höga halter av polyaromatiska kolväten (PAH) som är starkt cancerframkallande. Becel pro-activ innehåller därtill växtsteroler som nu visar sig riskera att kraftigt öka risken för bröstcancer.

Inte konstigt att man blir trött…

Men varför propagerar 1,6 och 2,6 miljonersklubben för Becel, som Hjärt-Lungfonden dumpat? För att de sponsras generöst och för att de bland annat har Mai-Lis Hellénius som ”guru”. Svårare än så är det inte att förklara. Men vem vill vara medlem efter detta?

Även EU har uppmärksammat att det inte är bra att sänka kolesterolvärdet, så från och med februari 2014 ska det finnas varningstext på alla livsmedel inom EU som innehåller kolesterolsänkande ingredienser.

Björn Hammarskjöld

”Bara se vad som händer om man tar ett kolesterolprov. De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast.

Mer än 90 % av alla över 65 har ett totalkolesterol som är över 5 mmol/L (godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin, normalt kolesterol är 4-8,8).

Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar för att en man av 400 ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar. Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!”

Tidigare inlägg

En av våra främsta experter på området är docent Uffe Ravnskov och vi rekommenderar hans senaste bok. Läs boken och fatta sedan själv ett rationellt beslut. Det är du som har det yttersta ansvaret för din och dina barns hälsa:

Statiner gör mer skada än nytta.

Trots att försäljningen av kolesterolsänkande mediciner tredubblas i Sverige går det inte att se någon minskning av antalet hjärtinfarkter eller antalet dödsfall i infarkt.

Behandlingen i sig är inte ofarlig utan kan ge svåra biverkningar. Det är dags att ifrågasätta ordinationen av en farlig medicin som inte gör nytta, skriver Uffe Ravnskov med flera läkare, professorer och forskare.

DN:

”Högt kolesterol är ofarligt för kvinnor och friska män”

Läkare och forskare: Sanningen börjar komma fram. Över en halv miljon svenskar tar läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden i onödan [850.000 stycken år 2013].

De kolesterolsänkande läkemedlen – som används av över en halv miljon svenskar [850.000 stycken år 2013] – minskar risken för att dö av hjärtinfarkt.

Men detta gäller endast män som tidigare haft en infarkt. Effekten är dessutom beskedlig [således ingen positiv effekt alls för kvinnor, däremot allvarliga biverkningar].

Vad de flesta inte vet är att inget experiment med den här gruppen läkemedel (så kallade statiner) har lyckats förlänga livet för friska människor. Men nu börjar sanningen sippra ut. En omfattande analys av nätverket Cochrane Collaboration visar att statinbehandling endast har en bagatellartad effekt. Tvärtom finns det skäl att varna för de biverkningar som en okritisk användning av statiner kan ge, skriver artikelförfattarna.

29 miljarder skäl att ordinera statiner

(200 miljarder kronor per år – på bara ett ”läkemedel”)

Världens mest lönsamma ”läkemedel”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen