Livsmedelsverket rekommenderar LCHF (= sant).

Livsmedelsverkets rekommendationer är mångfacetterade

↓ ↓
.

Rekommendationerna från Livsmedelsverket måste alltid läsas och motläsas.

Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta 2.500 kcal (kvinnor) och 3.200 kcal (män), vidare vill Livsmedelsverket att vi ska äta 50-60 procent av all energi (E%) i form av kolhydrater.

Men läser man Livsmedelsverkets ”Svenska Näringsrekommendationer Översatta till mat” (SNÖ), så står det annorlunda, mindre kalorier för män och kvinnor. Samtidigt med ovan står det i SNÖ att så kallad ”utrymmesmat” bara ska uppgå till 13-14 E%.

Men vad är utrymmesmat?

Utrymmesmat

Utrymmesmat är enligt Livsmedelsverket ”bullar, tårta, glass, saft, läsk” med mera. Här finner man att Livsmedelsverket själva har definierat ”utrymmet” bestående av ”bullar och socker”. De består i stort sett bara av kolhydrater, av Livsmedelsverket även kallade ”tomma kalorier”, på grund av att kolhydratinnehållande mat i stort sett saknar livsnödvändiga proteiner, fett, mineraler och vitaminer jämfört med animalisk mat.

Nästa fråga blir då hur man definierar en bulle.

Enklast är det nog att ”bulle görs av mjöl och vatten samt tillsatser”. Detta innebär då att allt som görs av mjöl och vatten; pasta, pizza, hårt bröd, tapetklister, fiberrikt bröd med mera är inget annat än bullar.

Den gamle grisbonden gav grisen gröpe, grovmalen spannmål med mycket fibrer, kokt potatis och fett för att grisen skulle bli fet. Idag rekommenderar Livsmedelsverket oss att äta gröpe omdöpt till fiberpasta, potatis kokt i fett omdöpt till strips med likartat resultat.

Med andra ord rekommenderar Livsmedelsverket i SNÖ att vi kan äta kolhydrater i mängder upp till 14 E%. Det motsvarar maximalt ungefär 100 g kolhydrater per dag (vilket är lika med kolhydratgränsen för ”liberal LCHF”).

Då blir det protein 10-20 E% (som alla är överens om) och resterande blir minst 70 E% naturligt fett, till största del animaliskt fett.

Alltså rekommenderar Livsmedelsverket LCHF fast de inte fattar det själva.

Socialstyrelsen fann den 16 januari 2008 beslöt att en LCHF-kost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) fann i sin rapport ”Mat vid diabetes” från 2010 att Livsmedelsverkets kostråd helt saknade vetenskaplig grund.

Slutsatsen blir att vården enligt PSL kapitel 6, 1 § bara får ge kostråd i enlighet med Socialstyrelsens beslut om en LCHF-kost.

Patienterna får inte rekommenderas Livsmedelsverkets vanliga kostråd och inte heller får man göra BS (Bariatric Surgery, överviktskirurgi, kan också utläsas BullShit eller prata i nattmössan).

D3 – solvitamin

Då det gäller vitaminer och mineraler är Livsmedelsverkets siffror oftast minimimängder. Men det är gamla siffror från förra seklet så ibland stämmer de inte som exempelvis vitamin D3.

Livsmedelsverket rekommendationer stämmer inte med verkligheten.

Livsmedelsverket rekommenderar att barn under två år och äldre över 60 år ska ha 400 IE/dygn. Mellan 2 och 60 års ålder ska man ha 300 IE (enligt Livsmedelsverket).

Senaste forskningen hävdar dock att en vuxen bör nog äta minst 5 000 IE/dag eller vara ute i solen sommartid utan solskyddsfaktor. Men den moderna kunskapen verkar Livsmedelsverket sakna.
.

Räkna

Sedan kan man räkna litet igen (kolla alltid alla siffror ni ser, det är alltid lika roligt och upplysande). Enligt Livsmedelsverket:

 • 70 kg människa ska ha 300 IE D3 eller 4,3 IE/kg.
 • 2,8 kg nyföding ska ha 400 IE D3 eller 143 IE/kg
Låt oss då ställa upp en enkel ekvation lämplig för mellanstadiet:
 

(aktuell mängd D3/kg) * (vuxens kroppsvikt) = (vuxens mängd D3)

Det blir (143 IE) * (70 kg) = (10 000 IE)

Så dessa 400 IE D3 till nyföding motsvarar 10 000 IE till en vuxen på 70 kg.

Varför ska den vuxne då bara äta 300 IE/dag?

D3 är giftigt i höga doser påstås det. Vad är höga doser? Vitamin D3 används som råttgift i mängder motsvarande 250.000.000 IE till vuxen.

Men det finns 26 st svenskar som på 1970-talet ätit 100.000 IE D2 dagligen i ett års tid utan att få symtom på överdosering. Det finns flera miljoner barn i forna DDR som fick 600.000 IE D3 var tredje månad (50.000 IE per vecka) till och med 18 månaders ålder.

Det motsvarar 2 222 IE/kg/dag. För en 2,8 kg kg person blir det 2 381 IE/kg/dag för nyfödingen, motsvarar då 167.000 IE/dag till vuxen (!).

D2 och D3 är kemiskt nära släkt, men D2 (vegetabiliskt D-vitamin) har vi ingen nytta av,  medan D3 är animaliskt och har mer än 200 kända funktioner i kroppen, men giftigheten i rimliga doser (upp till 100.000 IE eller 2500 µg/dag) saknas på båda.

Tillskott bör intagas som D3 i mer än 100 IE per kg kroppsvikt och dag för bästa effekt. En kapsel om 50 000 IE/vecka blir bra för de som väger mer än 35 kg, en kapsel om 50 000 IE/månad duger åt 7 kg barn.

.
Björn Hammarskjöld

Ett svar på ”Livsmedelsverket rekommenderar LCHF (= sant).”

 1. Apropos vitamin D3 så har jag funnit i FASS ett läkemedel, Detremin, med 20 000 IE/mL, 10 mL. Det blir 200 000 IE för det facila priset av 735 SEK.

  Låt oss nu se på vad som står i FASS om behandling av rakit hos spädbarn och barn. Dosen av Detremin för barn under ett år (de väger normalt mellan 2,8 till 10 kg) är 83,4 µg. Omvandlar vi det till µg/kg så blir det 30 µg/kg till 8 µg/kg vilket motsvarar mellan 2 085 µg (83 000 IE) till 583,8 µg (23 000 IE) för vuxen om 70 kg.

  För barn över ett år i viktspannet 10-30 kg är doserna litet lägre 150 µg, som dock motsvarar 15 µg/kg till 5 µg/kg eller 584 µg (23 000 IE) till 195 µg (7 800 IE) vitamin D3 till vuxen per dag.

  Så doser som rekommenderas av läkemedelsindustrin överstiger Livsmedelsverkets råd med ett par tiopotenser utan att det talas om risk för överdosering.

  Men jag väljer hellre Apple Health’s David’s choice Vitamin D3 kapslar 50 000 IE/kapsel (1 250 µg/kapsel, 1 kapsel per vecka), 180 kapslar för omkring 200 SEK inklusive porto. Det blir omkring 4 SEK för 200 000 IE (5 000 µg) i stället för 735 SEK.
  http://www.applehealthfoods.net/shop/product_view.asp?id=1390292&StoreID=9468956e574944268dfc4c72b33a1b61&private_product=1

Kommentera