Cancer är svamp

21:18, 15 augusti 2013 in Okategoriserad by Science

cancer är svamp.
ζ
.

ζ

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Och efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, innebär detta en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.

ζ

Läs mer om Enby här:

Källa: Canal 2nd Opinion … http://2op.se/

ζ

APPENDIX

Läs mer om doktor Erik Enbys bok här…

Mer länkar:

  • Bröstcancer är svamp, läs mer … studie … ”A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus (Ascomycotina)” – med mikrospoperade bilder av svampar och sporer i bröstcancer.
    .
  • Mer än en läkare – Erik Enby gav mig ett nytt liv. Skolmedicinen gav mig två månader att leva om jag inte underkastade mig en stor operation där en stor del av ansiktet skulle opereras bort, och därefter strålbehandling (enligt Cancerfonden dör ändå hälften av patienterna inom 6-9 månader vid spritt melanom). Läs krönika från 2007 här…
    .
  • Statistik över cancerbehandlade patienter hos doktor Erik Enby finns här…

ζ

CANAL 2ND OPINION LOGOCanal 2nd Opinion

Canal 2nd Opinion är en ny kanal som visar den andra sidan av myntet, som media normalt tiger om. Ett annat inslag på 2op.se som knappast kommer att publiceras i traditionell media är att HPV-vaccin misstänks kunna orsaka ofrivillig barnlöshet. Se inslaget nedan.

.ζ
.

Kan Gardasil påverka kvinnors fertilitet?
.

gardasil-skadar-fertilitet

Det menar NaturalNews.com som skriver om vaccinet Gardasils verkningar. En 16-årig flicka i Australien har enligt uppgift fått sina äggstockar förstörda av vaccinet.

Ett av de verksamma ämnena i Gardasil är Polysorbate 80, som bevisats ha negativ påverkan på försöksdjurs fertilitet. Samma ämne används även som tillsats i livsmedel. Men enligt Naturalnews.com är det en helt annan sak att få detta ämne sprutad in i kroppen, i förhållande till att få i sig det via maten.

Läs mer på:

ζ