Grattis läkemedelsindustrin på Diabetesdagen!

.

2011 världsdiabetesdagen

.
ζ
.

.
Grattis läkemedelsindustrin på Diabetesdagen!

Vi var något hundratal personer diabetiker och anhöriga till diabetiker och några bara allmänt intresserade som lyssnade på två föreläsningar om diabetes i samband med världsdiabetesdagen.

Först en njurspecialist, som av vad jag förstod  av programmet skulle tala om ”hur njurskador  och högt blodtryck vid dibetes kan påverkas vid tidig behandling”. Han hade många fina PowerPoint bilder. Vi förstod att han var väldigt förtjust i en studie som heter ”Steno 2”. Han tyckte tydligen att den studien var något alldeles enastående eftersom han uppehöll sig så länge vid den.

Det var lite svårt för oss att bedöma det stora i det eftersom vi blev bortkollrade av så många märkvärdiga medicinska termer och satt och funderade på vad de kunde betyda. För att inte tala om alla fina statistiska begrepp – hard endpoint och klinska endpoints, multifaktoriell, det var ingen ände på det.

Att han var väldigt duktig det förstod vi. Vi satt snällt och artigt kvar och lyssnade fast vi förstod att han nog gått fel och trodde att vi var medicine kandidater i njurkursen. Det kan hända den bäste. Men en sak fastnade. Nämligen 50%!

Så stor var skillnaden i överlevnad mellan personer med diabetes II som behandlas i 13 år med treenigheten insulin, statiner och blodtrycksmedicin och de som inte fått den behandlingen.

Det som fastnade var också att det var viktigt att undvika animaliskt fett och att motionera.

– ♦ –

Docent Stig Attvall,
Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Docent Stig Attvall

Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhus

Nästa namnkunnige doktor från det stora sjukhuset, skulle enligt programmet tala om:

”Hur tar jag hand om min diabetes?”

Han var skojfrisk och käck. Men det var nog lite fel i programbladet för han tyckte nog inte att vi skulle ta hand om vår diabetes själva. Nej, han var nog rädd att vi då i vårt oförstånd skulle börja sätta i oss en massa animaliskt fett.

Han visste vad som krävdes. Samma saker som den föregående föreläsaren.

Insulin, statiner och blodtryckssänkare. Han tyckte också att vi skulle akta oss för kalorier och äta en morot innan maten och motionera. Han var också väldigt förtjust i studien ”Steno 2”.

Han talade också om 50 %. Så frågade en näsvis person om vem som finansierat studien.

Är det inte fantastiskt? Enligt föreläsaren hade en enskild diabetesförening i Danmark finansierat den 13 år långa studien. Föreläsaren försäkrade att industrin inte var inblandad. Nu kommer det konstiga. Om man Googlar på ”STENO 2” så hamnar man så småningom här:

Steno Diabetes Center er et forskningshospital, der udelukkende behandler mennesker med diabetes. Centeret har driftsaftale med Region Hovedstaden og fungerer som regional diabetesafdeling. Steno Diabetes Center er ejet af Novo Nordisk.

Och som av en tillfällighet så tillverkar Novo Nordisk ………just  precis insulin!

Men man får förstå. Det är inte lätt med danska!

.
Margareta Lundström

Kostintresserad sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

Kommentera