Sveriges första forskningssymposium i Homeopati och om rätt kost kan bota cancer

.

Rapport-sveriges

ζ

homeopati-vitbokKlicka på bilden för att ladda hem boken … PDF

ζ

Rapport från Sveriges första forskningssymposium i Homeopati

Länkar

 • Vad är homeopati?Wikipedia
 • Rapport från Sveriges första Homeopatiskt Forskningssymposium,  Göteborg 12-13 oktober 2013 … klicka här
 • Studie: Homeopati får cancerceller att begå självmordklicka här
 • Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel … klicka här

ζ

Kommentar

järnhandTyska läkare har länge kunnat skriva ut homeopatiska läkemedel, men den svenska sjukvården har inte kommit dit ännu. Här styr alltjämt läkemedelsindustrin med järnhand, och de accepterar inte något som hotar deras läkemedelsmonopol.

Svenska sjukvårdspolitiker har bringats uppfattningen att sjukvård handlar om medicinska frågor som endast skolade läkare och professorer förstår sig på. De är grundlurade, då det främst handlar om business, där hälsa bevisligen är lågt prioriterat.

Detta är således en politisk fråga, en valfråga.  Folket måste välja kompetenta politiker som tar befälet över en verksamhet, som annars sänker oss.

Läs tidigare inlägg om homeopati i Tyskland (där Sverige är hopplöst efter) … klicka här

ζ

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket var på plats och berättade om vilka regler som gäller för homeopati i Sverige och de delade också ut informationsblad

 • Läkemedelsbegreppet. Läs här…
 • Kosttillskott är livsmedel, läs mer…
 • Information om homeopatiska läkemedel, läs här…
 • Registrerade homeopatiska läkemedel i Sverige, läs mer…

Läkemedelsbegreppet (klicka för att förstora):.

läkemedelsbegreppet

Det finstilta

I denna definition av läkemedel ingår ju även naturlig mat (!) och kosttillskott, som ju i allra högsta grad förebygger sjukdom, allt utom skräpmat som ju försämrar hälsan.

Läkemedelsindustrin har således lyckats med att få Läkemedelsverket att muta in allt som förebygger sjukdom, att betraktas som läkemedel (!), vilket är fullständigt barockt.

Anledningen är självfallet att upprätthålla ett monopol på allt som är bra för hälsan och att blockerar allt som hotar världens mest lönsamma industri – läkemedelsindustrin.

Antingen bluffar läkemedelsverket med detta informationsblad, eller så har de blivit förda bakom ljuset. Man tycker dock att de själva borde kunna genomskåda detta.

ζ

”Ett läkemedel är alla produkter som
förebygger, lindrar eller botar sjukdom”

ζ

Läkemedel som orsakar sjukdom då? Är det ett läkemedel? Ska t.ex. statiner betraktas som sjukdomsframkallande skräpmat och sortera under Livsmedelsverket?

PLUS-Sverker

ζ

Ska vi förbjuda läkemedel?

”Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner har dött av läkemedel – på ett år.” Se länk ovan.

ζ

Vad göra?

Ett förslag är att inte använda mer läkemedel än absolut nödvändigt, med tanke på att biverkningarna bevisligen kan vara livsfarliga. I akuta lägen är ofta nyttan större än biverkan, medan det tenderar att var det motsatta vid kronisk sjukdom där man undertrycker symptom,  istället för att lösa grundproblem.

Använd alternativ medicin eller alternativa där det fungerar, med minimal biverkan.

Den bästa medicinen är att se till att äta naturlig mat och gärna kosttillskott (då dagens mat är utarmad på vitaminer och mineraler, jämfört med bara för femtio år sedan).

Därefter kan de vara nödvändigt med läkemedel.

Idag gör vi tvärtom, vi startar direkt med läkemedel och negligerar kostens läkande förmåga. Vi t.o.m. fortsätter att äta det som skadar. Vilket resulterar i kronisk sjukdom och svåra biverkningar. Detta beror till stor del på att läkarna saknar utbildning om kostens betydelse och de som har lärt sig på eget initiativ är förhindrade att bruka sin kunskap (de riskerar då sitt jobb. sin karriär och sin läkarlegitimation).

Det är få läkare som vågar utmana läkemedelsindustrin, med dess ekonomiska muskler och med dess inflytande på myndigheter och politiker. Istället offras patienterna.

Hippokrates

«Nutrition is the first principle of medicine»

Hippocrates (460 – 380 bC)

ζ

APPENDIX

Föredrag: Kan rätt kost bota Cancer?

När: Måndagen den 11 november kl 18.30 – 20.00

Var: Allégården en trappa upp, Södra Allégatan 4, Göteborg (intill Hagabadet).

Kostnad: 50:- eller 150:- i medlemsavgift till ”Föreningen för Alternativmedicin”

solnedgångNicklas Kristensson föreläser om det kontroversiella temat ”Kan rätt kost bota Cancer?” och hänvisar till vetenskapliga studier, hur det förhåller sig i praktiken och vad som är rätt kost.

Han är i botten civilekonom och byggnadsingenjör, men har arbetat professionellt med hälsofrågor de senaste 35 åren.

Nicklas var tidigare projektledare för två EU-finansierade projekt för utveckling av nya metoder för rehabilitering av långtidssjukskrivna deltagare från Försäkringskassan.

Välkommen!

Källa … Tillit.info Tidningen med bara glada nyheter

ζ

Nyhetsbrev

DAGENS HOMEOPATI


Sammandrag vad homeopaterna sade och gjorde på hälsomässan 2013  Posted: 12 Nov 2013 01:02 PM PST

I år som tidigare år blev vårt deltagande på mässan mycket lyckat. Vi fick besök av massor av intresserade människor som pratade med oss och ställde många kloka frågor. Vi delade ut information, gav snabbkonsultationer och varje dag hölls ett föredrag av olika homeopater.
Homeopat Barbro Nilsson på Hälsomässan  Posted: 12 Nov 2013 01:01 PM PST

Mässans sista föredrag om homeopati hölls på söndagen av Barbro Nilsson. Hon har en bakgrund som distriktssköterska i Vimmerby.

.
ζ

Patienter uppgav att homeopatin förbättrar hälsan medan vanlig skolmedicin gör dem sämre (observationsstudie)

Läs mer… Dagens Homeopati

ζ

30 svar på ”Sveriges första forskningssymposium i Homeopati och om rätt kost kan bota cancer”

 1. Varför blanda ihop kostdemokrati med homeopati som man vet är humbug. Detta seminarium var ju rena skämtet. om man vill jobba för bättre kost så bör man väl inte blanda in ”låtsasmedicin” och pseudovetenskap. Detta forskningssymposium var ju rena skämtet. Tror ni verkligen på det de påstår.

  1. VETSKAP vs VETENSKAP

   Det finns en hel del forskning som visar på att när det gäller att behandla t.ex. kroniska sjukdomar så har homeopatiska läkemedel i många fall lika bra eller bättre effekt än de preparat som skolmedicinen erbjuder, men utan skolmedicinens biverkningar och mycket billigare. Det har också visat sig att det i många fall blir lindrigare biverkningar om man t.ex. kombinerar konventionell cancerbehandling med homeopatiska läkemedel. Så man bör kanske var försiktig med att döma ut ett alternativ med att man ”vet”.

   Det bör vara resultat och vetenskap som ska vara vägledande, och inte konsensus bland ”auktoriteter”. Om historiens auktoriteter inom ”vetskap” alltid haft rätt så är jorden fortfarande platt, månen slät och bakterier finns inte. Dessutom kretsar hela universum runt jorden.

   Fortfarande ”vet” t.ex. många auktoriteter och myndigheter att mättat fett orsakade hjärt- och kärlsjukdom – vilket har visat sig vara en myt – ett ”hitte-på” – som gynnat skräpmats- och läkemedelsindustrin, som har underhållit denna myt under mer än 35 år.

   Auktoriteter inom Livsmedelsverket och från vården hävdar än idag att det finns tusentals studier som visar att mättat fett är farligt för hjärthälsan, men de kan inte plocka fram en enda med tyngd. Däremot finns det en uppsjö av tungt vägande RCT-studier som visar det motsatta, men detta faktum negligera dessa auktoriteter, för de ”vet” ju redan.

   Ledande auktoriteter kan t.o.m. negligera Socialstyrelsens beslut och bryta lag när det t.ex. gäller behandling av diabetes och övervikt. Denna nonchalans orsakar ett ofantligt stort mänskligt lidande och samhällskostnader i hundramiljarderskronorklassen varje år.

   Deras ”vetskap” har kapacitet att sänka hela nationen, sakta men säkert. Under tiden försämras medborgarnas livskvalitet. många dör i förtid och samhällets ekonomi går i kras.

   Detta för att några ledande opinionsbildare påstår sig ”veta” och för att svaga politiker låter dem hållas.

   Mättat-fett-myten är ett grundfundament i Livsmedelsverket kostråd. Det är t.ex. därför skolbarn ska påtvingas lättmjölk och vattenutblandat industrifett (lättmargarin). Det är en starkt bidragande orsak till att diabetes och fetma ökat epidemiartat på bara 20 år. Helt i onödan. Detta vet vi grundat på vetenskap, beprövad erfarenhet, gammal hederlig fysiologi, biokemi och hormonlära.

   – Mättat fett … http://www.kostdemokrati.se/leif/2012/10/15/mattat-fett/
   – Vad som verkligen orsakar hjärtsjukdom … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2012/03/13/varldsberomd-hjartkirurg-talar-ut-om-vad-som-egentligen-orsakar-hjartsjukdom/

   För den som vill vidga sina vyer så rekommenderas ett reportage om just detta homeopatiska forskningsseminarium i nästa nummer av 2000-Talets Vetenskap … http://2000tv.se/

   Det är alltid en fördel att ta in information från flera oberoende källor och vad det gäller homeopatin finner vi den såpass intressant att den är värd att titta närmare på. Tyskland ligger i detta avseende före oss. Här krävs mer forskning och mer kunskap, och inte att man blockerar detta sökande.

   2000-Talets Vetenskap är en seriös och vetenskaplig tidning som skriver om det andra tiger. Ett magasin som alla med ett öppet sinnelag (och gärna också kritiskt), har stor glädje av. Och självklart baserat på vetenskap och sann beprövad erfarenhet, på samma gång som tidningen är öppen för nya spännande rön, inte minst när det gäller att forska på, förebygga, lindra och bota cancer.

   Medan det traditionella cancerforskningen står och stampar på samma fläck (till enorma kostnader), finns det hoppingivande rön, som dock motarbetas av den traditionella läkemedelsindustrin (som inte vill begränsa sin monopolmarknad). En cynism som är kartlagd och verifierad i boken ”Forskningsfusket” … http://www.kostdemokrati.se/productinfo/2013/06/09/forskningsfusket-sa-blir-du-lurad-av-kost-och-lakemedelsindustrin/

   Alla nummer av 2000-Talets Vetenskap innehåller ett eller flera guldkorn, som vart och ett bara det är värt en prenumeration, som sker årsvis för 190 kronor (om man prenumererar nu så får man samtliga årets nummer, fortfarande lika aktuella).

   Det bästa vore om man inom vården kunde utnyttja det bästa alternativet utifrån varje patientsituation, och det bästa vore om man satte patienternas bästa i främsta rummet, istället för att som idag värna en monopolsituation som enbart gynnar ekonomiska särintressen.

   Det borde självklart vara patienternas behandlingsresultatet och samhällets intressen som främst borde beaktas. Något annat har vi inte råd med om vi vill värna vår hälsa och vårt framtida välstånd.

   1. Det finns inte någon forskning som bevisar något om positivt om homeopati. Om man påstår det så förlorar man sin trovärdighet. Varför länkar ni till pseudovetenskapliga 2000-talets vetenskap. Tror ni verkligen på den smörja som de skriver?

    Jag drar väl slutsatsen att Kostdemokrati inte är för kostdemokrati eftersom ni stödjer bluff och humbug som bara en liten minoritet tror på. Jag förstår inte varför ni kallar er Kostdemokrati. Det är ett missvisande namn. Men detta med missvisande namn är väl vanligt i dessa kretsar.

    1. Så minoriteter skall inte få vara med i en demokrati? VoF är alltså inte bara emot vetenskap, de är emot mänskliga rättigheter också! (det har vi i och för sig alltid vetat, men det är bra att du skriver ut det så tydligt!)

     Jag förstår att ledarna (”prästerna”) i VoF inte vill att folk skall tänka själva, utan de skall bara följa sina ledares åsikter…men att som enskild individ tro på dessa dogmer är förvånansvärt.

    2. Du borde kanske slå upp vad demokrati betyder, så lär du dig i alla fall något.

     Dock så är namnet VoF utskrivet förvillande, då en del kan tro att det har med vetenskap att göra…Som förkortning har det dock en poäng!

 2. Jag var inte där men jag vet på ett ungefär vad det handlar om. Om du var där och tror på stolleriet så borde du kunna ge minst ett exempel på något bra som de tog upp. De tog förmodligen upp den pseudovetenskapliga forskningsstudien på Mittuniversitetet som skall ge homeopaterna pseudovetenskapligt bevis för att homeopati hjälper mot PMS. Det är skandal att den okunniga prefekten på Mittuniversitetet låter sig duperas av dessa skojare. Homeopaternas sätt att agera här visar tydligt hur ohederliga de är. Varför hålla på och försvara något som är så uppenbar humbug.

  1. Nädå, jag var inte där och är inte homeopat. Jag kan dock läsa, och jag försöker bilda mig en egen uppfattning om saker och ting utan att rabbla det någon annan säger åt mig att rabbla.

   Här har du en studie som handlar om homeopatica och cancerceller:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23972240

   Om du läser igenom alla de andra rapporter om homeopatiska preparat som finns på pubmed, och inte hittar någon som visar att de ger effekter så kan vi prata vidare. Om du bara fortsätter rabbla det du lärt dig av dina ledare, så visar det bara att du inte har något som helst intresse för att ta utvecklingen och vetenskapen framåt (vilket är väldigt typiskt för VoF).

   Voff, voff.

   1. Hej,

    Därmed har jag fått bekräftat att Kostdemokrati är en knäppsajt för folk som tror på pseudovetenskap. Jag vet att det är omöjligt att debattera med okunniga och envisa personer som inte kan ifrågasätta sina konstiga idéer. Man kan altså knappast ta er på allvar. Tror du verkligen att dessa artiklar bevisar något om homeopati. Det enda de bevisar är att homeopater är oärliga och att det finns lättlurade personer som går på bedrägeriet. Var kommer kostdemokrati in i denna sörja. Ni kan väl inte ha några bra idéer om kost heller eftersom ni tror på rent bedrägeri.

     1. Du tänker ungefär som Robert Hahn gör. Om man får 200 artiklar som påstås bevisa något om homeopati och det visar sig att 180 av dessa artiklar är skit så måste de övriga 10 % ( 20 st) vara bra för alla kan ju inte vara dåliga. När du förstår vad som är fel så kan man kanske debattera men jag tror inte du förstår. Man behöver inte läsa om all forskning de utfört för att förstå att de inte är ärliga. De försöker bevisa att homeopati fungerar med pseudovetenskap. Kan du ge ett enda exempel på forskning om homeopati som bevisar något. Det brukar vara lätt att komma med långa listor som skulle ta lång tid att kontrollera men ingen av de som försvarar homeopati kan peka ut en enda artikel som håller måttet. Det var möjligtvis den artikel som Beneviste skrev som påstods bevisa att vattnen har minne som dock inte bevisade något om homeopati. Men det var ju fusk som visar på problemet att det faktiskt går att fuska. Med fusk går det givetvis att få fram en artikel som kan betraktas som bevis under förutsättning att den inte är fusk och det är givetvis ett problem.

      Titta till exempel på den studie som påbörjats på Mittuniversitetet nu. Makarna Jong bedyrade innan studien startades att denna första studie bara är till för att designa en större studie och att resultatet från denna pilotstudie inte kan bevisa något. Samtidigt påstår homeopaterna motsatsen. Jag kan nästan slå vad om att homeopaterna kommer att använda dessa resultat som ett bevis för att homeopati har effekt på PMS. De har ju faktiskt redan deklarerat detta. Vi kan med säkerhet redan nu säga att med största sannolikhet så kommer resultatet av studien bli sådant att det kan missbrukas av homeopaterna. Nu väntar jag bara på att vi får se det i verkligheten också. Då får vi det svart på vitt. men det blir ju i så fall bra ytterligare en nytt pseudovetenskapligt bevis. Det nya är att studien är utförd av Mittuniversitetet och får därför större ”trovärdighet” Men det hela är bara en knasig cirkus för lättlurade människor.

     2. Jag tar det som en komplimang att du säger att jag tänker som Robert Hahn! Dock delar jag inte hans personliga andliga uppfattning, men han är en lysande vetenskapsman och en av Sveriges mest publicerade forskare!

      Tyvärr måste jag om dig säga att du tänker som dina ledare…

      Tycker du att vi skall fördömma och förkasta allt inom sjukvården bara för att det finns forskningsfusk inom läkemedelsindustrin?
      Naturligtvis går det att förvränga alla typer av forskningar till både för och emot, det ser man ju inte bara i debatten om fett. Men att bara förkasta all forskning bara för att ens ledare sagt att det skall vara så är bara dumt.

 3. ”All vetenskap förändras. Den som tror att allt redan är kartlagt, får finna sig i att sitta med foliehatten på, medan nya rön passerar revy”

  Det är en ny variant av temat ”tänk utanför ramarna” och den om Einstain. Det är fortfarande lika dåligt argument för att tro på ren humbug och pseudovetenskap. Men nu har jag väl fått tydligt bekräftat att ”Kostdemokrati” inte står för kostdemokrati. Ni seglar under falskt namn och det kan förvilla folk. Det är ohederligt.. Kan ni inte byta till ett mera passande namn så att man av namnet kan förstå vad ni står för.

  1. Och alla dina argument är en bekräftelse för att småfolket i VoF bara följer sina ledare. Känns det inte lite tråkigt att inte få ha sina egna tankar funderingar, kunna läsa vad forskningen egentligen visar, och inte bara tillrättalagda rapporter som skall behaga ledarna?

   Inte ens bluffproffessorn Edzard Ernst kunde komma fram till att homeopati är verkningslöst utan att förvilla och förvanska. Hur någon överhuvudtaget kunde gå på den bluffen gör att man får en tår i ögat.

   1. Det konstiga med homeopater är att de kan upprepa samma lögner om och om igen trots att de blivit överbevisade. Ta Beneviste som exempel. Trots att bevisen mot honom är massiva (Ny skyller han på sin medarbetare) så fortsätter homeopaterna att förneka detta och de påstår helt absurt att hanns resultat stämde. Det finns för många lättlurade människor. Det är ju så lätt att kontrollera. Men om man inte vill veta sanningen så kontrollerar man tydligen inte.

    1. Och har någon annan sagt vad man skall tro och säga så tänker och kontrollerar man tydligen inte heller.
     Att det tydligen fungerar alldeles utmärkt för vissa åkommor i resten av världen blundar man för. Det är mycket lättare att klippa och klistra in kommentarer om att alla andra har fel, är dumma i huvudet, pseudovetenskap och alla andra VoF-argument, än att tänka efter lite själv och komma med egna tankar.
     Jag förstår att du inte riktigt känner dig hemma på denna sida som försöker hitta ny forskning oh nya teorier (som egentligen är gamla) om kost, och inte bara går med hatten i handen och säger ”ja amen” till sina ledare.

 4. Svaren är så så dumma att man misstänker att ni driver med mig. Det går väl inte att vara så verklighets frånvänd om man inte tjänar pengar på det. Jag tror att det är många som skriver ”avslöjande” böcker för att tjäna pengar och det är tydligen lättförtjänta pengar. Många i denna pseudovetenskapliga rörelse har faktiskt inte rent mjöl i påsen. Jag förstår uppriktigt inte hur den kan finnas överhuvud taget. Det borde vara omöjligt. Men människans dumhet verkar inte ha någon gräns.

  1. Då det du skriver är klippt och klistrat från VoF, så finns det ju inte så mycket att svara på. Du har ju inte heller ställt några konkreta frågor, utan bara svamlat gamla floskler.

   På vilket sätt är LCHF pseudovetenskapligt?

   Det är tydligen jobbigt för dig då det avslöjas att dina ledare har/haft fel…jag förstår att du då vill smutskasta de som avslöjar dem.

 5. Jag har aldrig uttalat mig om LCHF-kost och jag är inte säker på att den ger skador på längre sikt. Jag har inte läst den forskning som lär visa det. Men det kanske finns anledning att vara försiktig.

  Men det som är lustigt med de som tillhör LCHF-sekten är att de så aggressivt försvarar sin kost på ett sätt som ibland tar underliga former. Det som förvånat mig är att så många LCHF-are har så knäppa idéer och det känns som en varningsklocka.

  Vad beror detta samband på. Det ligger faktiskt nära till hands att tro att LCHF påverkar förståndet men det är lite svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan. listan på LCHF-are som gör bort sig är faktiskt lång.

  1. Då missuppfattade jag din kommentar om ”denna pseudovetenskaplig rörelse”, jag trodde du menade LCHF i och med att detta är en LCHF sida.

   Sambandet ligger nog i att många som börjar med LCHF tänker själva, och har sedan länge slutat lita på de råd som diverse myndigheter, professorer och andra ”ledare” har prackat på dem och gjort dem sjuka. Det är då inte heller konstigt att många blir lätt irriterade när samma myndigheter, professorer och andra ”ledare” försöker få dem att sluta tänka själva och ”lita på dem” (mycket likt VoF-rörelsen för övrigt).

   Listan på hur många gånger VoF gjort bort sig har ingen ände…

 6. Förstår inte ni att ni ger LCHF ett dåligt ryckte om nu ni i första hand är en LCHF-grupp. Man tror ju att ni är en av alla dessa knäppsajter som försvara bluff och båg. Tyvärr så länkade även Kostdoktorn till er och därmed så tappar även han trovärdighet. Det är ju lika dant om man läser på Kostdoktorns och Annika Dahlqvist. Finns det inga vettiga personer som tror på LCHF?. Man hör dem aldrig. Det är inga LCHF:are som tar avstånd från galenskaperna. Det enda undantaget var när Kostdoktorn försvarade vaccin men det fick han kritik för.

  1. Det finns många fantastisk vettiga personer inom LCHF. Det är nog därför LCHF-rörelsen exploderar i utövare.
   Mycket till skillnad mot VoF som bara blir färre och färre…det finns nog ett samband där.

   Det är nog inte många inom LCHF som bryr sig speciellt mycket över vad den mycket lilla grupp människor som kallar sig VoF tycker, snarare tvärt om…

  1. Frank Nilsson! Vi är överens om att vi inte är överens men jag har inte lämnat några bevis på att för att ni är galna. Det har ni själva gjort och jag tror du förstår poängen i det jag skriver. Om folk förknippar LCHF med era galna idéer så får LCHF ett dåligt rykte.

Kommentera