.

Likt marionetter styrs vi omedvetet av de val vi gjort tidigare i livet.

När vi väl valt en ståndpunkt börjar vi automatiskt filtrera bort det som inte överensstämmer med vår syn och vi förstärker det står i samklang med vår etablerade uppfattning. Sen må den vara hur skev som helst.

Denna ”Pinocchio effekt” är en av orsakerna till varför det mentalt är svårt att byta t.ex. uppfattning, lojalitet, parti, kost eller livsstil. Det har etablerats kopplingar till våra djupt rotade värderingar och utan att vi är medvetna om det så hör och ser vi bara det vi förväntar oss och bara det vi vill se och höra.

Det här fenomenet, ”kognitiv dissonans”,
är en av psykologins främsta upptäckter.

Egentligen handlar det om att du övertygar dig själv om att du har rätt, att du försöker få världen att passa din redan etablerade världsbild, istället för att passa in din världsbild i världen, vilket är mycket jobbigare.

Du gör det för att slippa känna olust kring de åsikter du har. Det får dig att hålla fast vid och att bilda skräddarsydda åsikter, mot bättre vetande. Det får dig att känna det som att du har rätt fast du har fel.

Detta fenomen är kost- och läkemedelsindustrin, politiker och reklambyråer väl medvetna om och de matar oss dagligen med det budskap de vill att vi skall se, höra, tänka och känna.

.

Margarinreklamen rullar t.ex. på i tv-rutan varje kväll. Det ger dig det bränsle du behöver för att hålla din (ibland skeva) verklighetsbild vid liv. Om det som serveras är oproportionerligt, är sant eller osant, rätt eller fel, är mindre viktigt så länge bluffen går hem.

Inför hemmapubliken är det viktigt att budskapet är kraftfullt och att det harmonierar med och förstärker mottagarens redan etablerade uppfattningar. Och att det impregnerar mot konkurrerande uppfattningar eller produkter (som t.ex. riktig grädde och smör).

Det fungerar som en vaccination mot nya tankar, idéer eller produkter som skulle fungera mycket bättre och som i ännu högre grad skulle harmoniera med våra inneboende grundläggande värderingar som t.ex. jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Varför inte också vetenskap och beprövad erfarenhet? Och hälsa!

Gamla etablerade varumärken och uppfattningar har här en klar fördel i kampen om väljarnas och konsumenternas gunst just på grund av Pinoccioeffekten och på grund av att de ofta har mutat in de mest slagkraftiga värdebegreppen som vi gärna associerar oss till. Vem ställer inte upp på jämlikhet, solidaritet och rättvisa? Och vetenskap, beprövad erfarenhet, forskning, evidens och hälsa.

Även om meningsmotståndare när det gäller kostråd själva inte har ett uns av evidens kräver de kliniska studier och långvariga uppföljningar innan de kan tänka sig att revidera sin egen uppfattning. Det kan de göra eftersom de sitter högt upp i en herrelös hierarki, där kontroll och styrning brister. En maktfråga.

Det är upp till dig att läsa innehållsförteckningen om vad de egentligen menar och bedöma vem som kan leverera det resultat du önskar. Som till exempel en rejäl pension på ålderns höst, vilket kräver en fungerande arbetslinje. Vem skall annars betala pensionen? Fagra löften betalar inga räkningar.

Befrämjar verkligen ett industriellt omestrat fett med alla dess tillsatser och restprodukter i margarin min hälsa eller skall jag välja naturligt smör istället (grädde, syrningskultur och salt)? Ditt val!

Uppskattar du friheten att själv bestämma över resultatet av ditt liv eller vill du att politiker skall lägga ditt liv tillrätta? Föredrar du kostdiktatur (någon annan väljer åt dig) eller kostdemokrati (du väljer)?

Att vi skall visa omtanke och solidaritet mot de som råkar illa ut är en självklarhet, det ligger i våra gener, och det behöver du inte välja mellan. Däremot är det viktigt att ställa sig frågan om vilken politik som bäst kan leverera rikedom, hälsa och omtanke. Observera att resultatet är lika med summan av alla medborgares insatser. Vilken modell stimulerar flest medborgare att vilja och kunna bidra?

Många av oss har under årtionden blivit lurad av både politiker och t.ex. livsmedelsindustrin. Vi har helt enkelt inte haft lust, tid eller ork att syna deras kort. Man behöver dock inte alltid göra hela research jobbet själv, ibland räcker det att hitta de som redan gjort det åt dig eller som gör jobbet år dig.

Självklart finns det många professionella och kunniga politiker och affärsverksamheter med ärligt uppsåt (det vet vi av erfarenhet). Det svåra är att skilja ut dem från mängden, när alla säger samma saker. Du måste syna deras kort, vad de egentligen menar, hur de har tänkt leverera resultat och vad de hitintills åstadkommit. Sedan välja det du själv tror på.

Vårt råd är att skaffa sig en egen uppfattning baserad på fakta och erfarenheter och att ständigt ompröva och kanske omvärdera sin uppfattning. Känn efter om det verkligen stämmer med dina grundvärderingar. Gå inte på gamla meriter eller gammal vana! Vi lever i en föränderlig värld och det som var rätt igår kan vara fel idag, eller tvärtom.

”Väljaren kontrollerar valet,
men när väljaren valt
kontrollerar valet väljaren”

Det kan vara klokt att memorera denna fras när du står inför viktiga val.