Har Du läst vad som står finstilt på Dina barns fluortandkräm?

fluor-har-större

.ζ

the-fluoride-deceptionLäs beskrivning och du kan beställa boken här…

ζ

Colgate_tubeKlicka på tuben för att läsa texten

ζ

Har Du läst vad som står finstilt på Dina barns fluortandkräm? Om inte, ta fram ett förstoringsglas.

Alla som borstar tänderna med fluortandkräm, sköljer tänderna med fluor eller ger barnen fluortabletter borde läsa en bok som heter ”The Fluoride Deception” av Christoffer Bryson.

Chris-BrysonBryson är en undersökande reporter och TV- producent. Han har gjort flera uppmärksammade och prisbelönta reportage. Boken utkom 2004 och representerar 7 års research. Den är på 374 sidor med 685 fylliga fotnoter. Han redovisar namn på 77 personer som han intervjuat.

Arvid Carlsson (nobelpristagare 2000) har skrivit ett efterord till boken.

Boken är ett avslöjande dokument om köpt vetenskap, om hur det medicinska etablissemanget låter sig bedras, om fullständig likgiltighet för mänskligt lidande, om den råa makten och om dolda agendor. Boken är både skrämmande och fängslande.

Jag gjort en fri översättning av bokens introduktion. Jag avslutar med en kort beskrivning av en person som är central i berättelsen.

Observera att författaren beskriver förhållandena USA. Men fluor finns i olika koncentration även i våra vattentäkter, i mat och dryck och i olika tandvårdsprodukter.

Övertygelsen att det är bra för tänderna gäller även här.

ζ

Så här skriver Christoffer Bryson i sin introduktion till boken i min fria och förkortade översättning:

EN UPPENBAR OCH NÄRVARANDE FARA.

Warning: Keep out of reach of children under 6 years of age. If you accidentally swallow more than used for brushing, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

(Varning: Förvaras oåtkomligt för barn under 6 år. Om du av misstag sväljer mer än vad som används för borstning kontakta genast Giftcentralen)

ζ

Varning: Fluor

Listerine
Mouthwash linked to cancer (klicka på bilden)

Nästa gång du ser dig själv i badrumsspegeln med munnen full av lödder, ta en titt på tandkrämstuben. [Eller med munnen full med bakteriedödande munvatten med tillsatt fluor, min anm.]
.
De flesta av oss förknippar fluor med det tråkiga ämnet bättre tänder och löftet om färre besök hos tandläkare. Men historien om hur fluor tillsattes tandkrämen och dricksvattnet ( i USA, min anm.) är en märklig och nästan fantastisk berättelse.
.
Historien innehåller några av de mest spektakulära händelser när det gäller mänsklig verksamhet – som exempel sprängningen av Hiroshima bomben.
.
Många av de ingående huvudaktörerna överträffar vad vi kan föreställa oss som t.ex. skaparen av begreppet ”Public Relation” , Edward L. Bernays, (Sigmund Freuds systerson), som tidigare var mest berömd för sitt P.R. program för att få kvinnor att börja röka. Och svängarna och turerna i fluorhistorien är frampressad av ingenting annat den fruktansvärda driften mot maktkoncentration och den råa styrkan som driver USA.
.

Fluor utgör basen för några av de största förmögenheterna som världen någonsin skådat. Den nästan ofattbara rikedom som Mellons i Pittsburgh och Du Ponts i Delaware representerar.

dollar-pile-1ζ

“Fluor utgör basen för några av
de största förmögenheterna
som världen någonsin skådat.”

ζ

Varning

borsta-tändernaInte konstigt att varningen på tandkrämstuben är så dramatisk. Samma potenta kemikalie som används för att anrika uran för kärnvapen, för att tillverka nervgasen Sarin och för att bearbeta smält stål och aluminium från malm, är vad vi ger till våra barn, det första på morgonen och de sista på kvällen, smaksatt med pepparmynta, jordgubbe eller svarta vinbär.

Fluor är en sådan potent kemikalie att det har blivit den moderna industrins blodomlopp, det pumpar varje dag genom oräkneliga industrianläggningar, raffinaderier och bruk.

Fluor används för att producera högoktanig bensin; för att smälta viktiga metaller som aluminium, stål och beryllium; för att anrika uran; för att tillverka kretskort; för tillverkning växtbesprutningsmedel, skidvalla; kylskåpsgas; teflon; plaster; mattor; vattentäta kläder; etsat glas, tegel och kakel och ett antal läkemedel, som Prozac och Cipro.

Marketing and strategy

Fluor i tandvården handlar om marknadsföring

Fluoranvändningen i tandvården är bara en småsak i sammanhanget. Men användningen inom tandvården är viktig för industrin. Det handlar om elementär marknadsföring!

Poison-Sign2Fluor är en sådan potent kemikalie att den utgör en allvarlig miljörisk och en potentiell förgiftningsrisk för dem som arbetar med den. De av industrin sponsrade forskarna marknadsförde först fluor som en tandvårdsprodukt genom att relatera fluor till tandhälsa.

I kraft av sin ställning kunde de hävda att det i låga doser inte hade några negativa hälsoeffekter.

Så bidrog man till att ändra människors föreställning om fluor, från att vara ett gift till något hälsosamt. På så sätt avleddes uppmärksamheten från de skador som fluor förorsakat dem som arbetar i fabrikerna, de omkringboende och naturen.

Denna försköning av fluor har i mer än femtio år fört oss bakom ljuset. I stället för att framkalla synen av invalidiserade arbetare eller förgiftad skog ser vi leende barn. Den giftiga sidan har nästan helt försvunnit ur vårt medvetande.

Historiker har underlåtit att skriva om att det var en fluorförorening som orsakade det enskilt största juridiska problemet inför atombombsprogrammet efter andra världskriget.

Miljöorganisationer är oftast okunniga om att fluor sedan andra världskriget är det skadligaste giftet som vält ut ur fabrikernas skorstenar och att det vid ett tillfälle under det kalla kriget orsakat fler skadeståndskrav på industrin än alla de övriga tjugo största föroreningsorsakerna tillsammans.

Det var fluor som i första hand ansvarade för den största och mest ökända luftföroreningskatastrofen i USA:s historia – ”Halloween mardrömmen” som knäckte hela industristaden Danora i Pennsylvania under en Halloweenhelg och som lade grunden för den första amerikanska miljörörelsen.

I dag är vi är utsatta för fluor från fler källor än någonsin ,(USA). Vi konsumerar det från dricksvattnet och från tandkräm, liksom från färdigmat tillverkad med fluoriserat vatten och med kemikalier innehållande fluor .

Vi utsätts för fluor från okända källor, som bekämpningsmedel i jordbruket, fläckresistenta mattor, läkemedel, mikrovågsugnssäkra påsar, omslag för popcorn eller hamburgare. Till detta kommer de industriella luftföroreningarna och röken och dammet som arbetarna andas in i fabrikerna.

Fluor utgör ett dubbelt hot genom att det utlöser det giftigaste ur andra kemiska ämnen, vilket gör fluorid till ett speciellt riskabelt sällskap. Ett vanligt förekommande luftförorenande ämne som vätefluorid är många gånger mer toxiskt än mera välkända luftföroreningsbovar, som svaveldioxid eller ozon. Genom en synergieffekt förstärker vätefluorid även dessa föroreningars toxicitet.

kranvattenKan fluor när det tillsätts dricksvatten på samma sätt förstärka toxiciteten hos bly, arsenik och andra föroreningar som man vanligen kan finna i vårt dricksvatten?

Som vi kommer att förstå, så kan det visa sig vara omöjligt att få svar på den sortens frågor av ”The Federal Government” efter 50 års propaganda för vattenfluoridering.

I mitten av 1930-talet hade europeiska fluorforskare redan kopplat fluor till en rad av sjukdomar, som andningssvårigheter, rubbningar i centrala nervsystemet, och speciellt med en rad av artritliknande problem i muskler och skelett.

Men under det kalla kriget, i en av de största medicinska mörkläggningsaktionerna under nittonhundratalet, avlägsnades systematiskt fluor från människors medvetande som förknippad med sjukdom av fluorforskare, betalda av militären och de stora företagen i U.S.A.

fluorosis_S_curveI Europa drabbades fabriksarbetare som utsattes för överdoser av fluor av olika medicinska tillstånd som benämndes som ”poker back” eller ”crippling skeletal fluorosis”.

”Men det kemiska ämnet fluor uppförde sig annorlunda när det korsade Atlanten”, påstod de av industrin finansierade fluorforskarna och lyckades inte finna den typen av lidanden i U.S.A.

Detta var ett bedrägeri, som vi kommer att förstå: en vetenskaplig bluff av jättelik och global skala; ett lagvrängartrick för att undkomma ansvaret för utbredda kroppsskador hos arbetare; domstolsknep och meneder, som gjorde det möjligt att fortsatta med att dölja medicinska bevis.

”Det här har du fått om bakfoten Historien om hur fluor tillsattes tandkräm och dricksvattnet är en annan historia, och hänger inte ihop med industrins användning av fluor”, säger en tillskyndare av vattenfluoridering till Christoffer Bryson.

Men det är samma historia. Sagan om det dentala ”kemiska undret” och den hemliga rapporten om hur industrin och USA:s militär hjälpte till att skapa och putsa på den allmänna bilden av fluor, är för tätt sammanflätade för att man skall kunna särskilja dem.

Historien hänger fullständigt ihop med agerandet de två mest prominenta forskare som ledde vattenfluorideringen på 1940 och 1950-talet, Dr Harold Carpender Hodge och Dr. Robert Arthur Kehoe.

(Hodge och Kehoe tillhörde under decennier nationens absoluta medicinska elit – de kunde tillsätta och avsätta akademiska tjänster och bestämde vilka som skulle ingå i olika medicinska expertgrupper. Bakom dem stod både försvarsmakten och industrin. Min anm).

ζ

“Fluoranvändningen i tandvården är bara en
småsak i sammanhanget. Men användningen
inom tandvården är viktig för industrin. Det
handlar om elementär marknadsföring!”

ζ

Medical doctor gives a thumbs upSkyll inte på tandläkarna. De blev lärda att fluor är bra för tänderna.

Få vet att Dr. Hodge, nationens ledande fluorforskare som utbildade en generation av dem som i sin tur utbildade tandläkare på 1950 och 1960-talet, att han under kriget var Manhattan projektets (atombombsprojektet) ledande toxikolog.

I det projektet hjälpte han till att leda de ökända mänskliga experimenten, där sjukhuspatienter injicerades med plutonium och uranium – utan deras vetskap eller medgivande – för att studera toxiciteten av dessa kemikalier.

Hodge var på samma sätt ansvarig för studier av fluorets toxicitet.

Byggandet av världens första atombomb krävde ofantliga mängder fluor. På bombtillverkarnas vägnar övervakade han i tysthet en av nationens första allmänna vattenfluorideringsexperiment.

Medan invånarna Newburgh, New York, ( ett fattigt område med många afroamerikaner och nyanlända immigranter min anm.) endast fick veta att fluor skulle minska deras barns karies, så skickades i hemlighet deras blod- och vävnadsprov till hans atombombslaboratorium för analys. ( invånarna ansåg sig vara lyckligt lottade som blev föremål för en sådan omsorgsfull statlig hälsovård min anm.)

En del tandläkare är omedvetna om att det mesta av den fluor som tillsätts dricksvattnet i USA, egentligen är industriavfall, skrapat från fabriksskorstenar i Floridas konstgödningsfabriker. Detta för att förhindra det från att skada boskap och gröda i det omgivande landskapet. Med en generös uppgörelse slipper dessa fosfatföretag kostnaden för att göra sig av med detta toxiska ämne på platser avsedda för giftigt avfall.

I stället säljs avfallet till kommuner, transporterade i tankbilar som på insidan är klädda med gummi, till vattenreservoarer kors och tvärs över Nord Amerika och tillsätts dricksvatten för att minska karies hos barn.

(Innehållet i fluor- tankbilarna är så giftigt att i efterdyningarna av den 11 september, blev de som ansvarar för att förhindra terroristattacker uppmärksammade på att hålla ett vakande öga på ämnet som är avsett att minska karies hos barn.)

ζ

tandhälsa-2Röster om Fluor

”Jag hade inte en aning om varifrån fluoren kom förrän en av antifluoristerna berättade det för mig. Du måste ha fel! Detta är inte möjligt!”, berättade Dr Hardy Limeback, chefen för Preventative Dentistry, på Universitet i Toronto, Kanada för Christoffer Bryson . Han var tidigare en ledande tillskyndare av fluor i dricksvatten.

De tidigare nämnda fosfattillverkarna är medlemmar i en inflytelserik industrigrupp som sponsrade Dr. Robert Kehoes´ fluorforskning, vid Universitetet i Cincinnati under 1940- och 1950-talet.

Kehoe är idag bättre känd för att under en lång karriär hävdat att det är ofarligt att tillsätta bly i bensin. Men han var också den ledande gestalten som försäkrade allmänheten och forskarna om industri- och vattenfluorens säkerhet. Samtidigt dolde han information om substansens giftiga effekter och delade i hemlighet sina tvivel med sina företagsfinansiärer även om osäkerheten av minimala mängder av fluor.

tandhälsa-barnIndustrin är ovillig att förlora sitt uppbyggda fluorsäkerhets-monument och få sin roll som dental mytmakare avslöjad. Man vill inte ha insyn bakom en femtio år gammal fasad av leende barn med rader av vita tänder.

Flera av arkiven som Christoffer Bryson besökte har gapande hål av saknade dokument, och vissa var helt stängda för insyn.

Många forskare är obenägna att kritisera fluor – med tanke på det öde som drabbat dem som har ifrågasatt regeringens linje.

Forskare har blivit avskedade för sin vägran att backa från sitt ifrågasättande av fluorens säkerhet, blivit svartlistade av industrin, förtalade av propagandister som hyrts in av USA: s ”Public Health Service” och ”American Dental Association”.

”Marken är täckt med lik” som en ledande odontolog berättade för mig, när han fick veta att jag höll på att skriva en bok om fluor.

Myter är effektiva. Ifrågasättandet av fluor framkallar skeptiskt höjda ögonbryn både hos både liberala och konservativa.

drinking-waterζ

I Stanley Kubricks film Dr Strangelove, från 1964, nämns närmast reflexmässigt av dem som Christoffer Bryson talar med.

Det vansinnigt roliga porträttet av General Jack D.Ripper, som en militarist som uppträder som en bärsärk, besatt av iden att kommunisterna skulle lägga fluor i nationens dricksvatten, är filmens mest berömda scen och blev det kalla krigets ikon.

ζ

I verkligheten var det inte kommunisterna utan USA:s militär och industri som såg till att fluoridera dricksvattnet.

Medias beskrivning var i stort sett felaktig. Gräsrötterna, vars kamp mot vattenfluoridering var föregångarna till dagens miljörörelse hade massor av olika politiska tillhörigheter. Rörelsen leddes av erfarna, högst ansedda forskare, kända som försvarare av folkhälsan, av läkare som varnat nationen för cigarettrökning och risken för allergiska reaktioner av penicillin.

Men i stället för att betraktas som medicinska pionjärer, som varnande för industrins övergrepp i form av industrigifter, blev antifluoristerna beskrivna som ovetenskapliga och framstegsfientliga.

rat-posionDet är USA:s medicinska etablissemang som har fel, sa fluorkritikerna. Att tillsätta en kemikalie till vatten så giftig, att den en gång användes som råttgift var en unik amerikansk ide och är så fortfarande. De flesta europeiska länder tillsätter inte fluor till sitt vatten. Flera länder har sedan länge upphört med bruket. Både säkerhet och värde ifrågasätts.

Fluor kan vara till nytta för tänderna, men bevisen är inte överväldigande.

Fastän tandhälsan förbättrats signifikant i USA sedan 1940, har man sett liknande förbättringar i länder där man inte tillsätter fluor i vattnet.

Förbättrad tandvård, bättre näring och användandet av antibiotika kan förklara den parallella förbättringen.

ζ

Marginell förbättring av tandhälsan

Vid en i stor officiell genomgång, genomförd på initiativ av Brittiska regeringen år 2000, fann man att de flesta studier på effektiviteten av fluor av vattnet var av måttligt effekt. Fluoridering kan vara ansvarigt för 15 % färre hål i tänderna. Det är långt ifrån de 65 % som utlovades av de tidiga förespråkarna för fluor.

skelettcanserÄr den eventuella nyttan av en handfull bättre tänder värt risken, om man är medveten om de hälsoproblem som fluor orsakar (rubbningar i centrala nervsystemet, artrit, risk för skelettcancer) Tillstånd som tidigare blivit trivialiserade eller doldes för allmänheten av de tidiga fluorförespråkarna.

”Hur många hål måste räddas för att rättfärdiga ett dödsfall i skelettcancer?” frågade den framlidne Dr. John Colquhoun, Chief Dental Officer i Auckland, New Zeeland – en fluor- kritiker som tidigare varit fluorförespråkare.

”Jag förstod inte hur toxiskt fluor var. Jag har litat på, den allmänna tandvården, den allmänna hälsovården, United States Public Health Service, Centers for Disease Control (CDC), American Dental Association, California Dental Association, att fluor var säkert och effektivt utan att egentligen undersöka själv” sade Dr Limeback, från Kanada.

Även teorin om hur fluor verkar har ändrats. CDC påstår inte längre att fluor i skyddar tänderna genom att det absorberas i av magslemhinnan. Istället påstås att fluor skyddar tänderna på ytan, där det bland annat attackerar enzymerna i bakterier som ger upphov till karies.

Att dricka fluoriderat vatten är fortfarande viktigt enligt CDC, därför att det badar tänderna i fluor och förbättrar saliven – ett kostnadseffektivt sätt att nå fattigare familjer, som kanske inte äter en bra kost, har tillgång till tandläkare eller har för vana att regelbundet borsta sina tänder med fluortandkräm.

Men att svälja fluorbehandlat vatten gör också att fluor hamnar i skelettet och blodet, där det kan skada andra delar av kroppen sade kritikerna.
.

Water-or-fluoride

Om fluor kan döda enzymerna i tandbakterier, måste man väl fundera på andra potentiella skadande effekter på andra enzymer – viktiga kemiska katalysatorer som reglerar det mesta av biologisk aktivitet.

”När jag undersökte dessa frågor sa jag mig, detta är vansinne. Låt oss ta det ur vattnet eftersom det skadar så många människor – inte bara enkla tandskador – missfärgade tänder, men nu ser vi också skelettproblem och möjligen cancer och sköldkörtelproblem.

Om du vill nå ut till fattiga människor ge dem tandkräm. Gör vad som helst utom att fluoridera dricksvattnet. Men fluorförespråkarna fortsatte med att påstå att det var kostnadseffektivt. Det är bara en massa struntprat – det är kostnadseffektivt bara för att man kan göra sig av med giftigt avfall, för att tala klarspråk.” sade dr Limeback.

Historien kan visa att det sällan är lätt att slå hål på myter. Men vi har gjort detta förr. Fluorhistorien liknar fablerna om bly, tobak och asbest då de medicinska medlöparna hjälpte industrin att i generationer gömma sanningen om dessa substanser.

Fluorarbetare delar samma tragiska öde som de beklagansvärda som andades beryllium, uranium och silicon på sina arbetsplatser.

Otaliga undersökningar har försäkrat arbetarna att deras fabriker och gruvor var säkra. Men den enkla sanningen är att tusentals människor har blivit förgiftade och gått en plågsam död till mötes på grund av dessa kemikalier.

Så om denna berättelse om hur allmänhetens bild av fluorhemligheten ”tvättades” låter alltför bekant, kanske är det så för att det är samma profession och samma institutioner som talade om för oss att fluor är säkert som sade detsamma om bly, asbestos och DDT eller som förmådde oss att röka mer tobak.

Sövda av ett halvt århundrade av försäkringar från supportrar av fluor från det allmänna hälsoetablissemanget, har många läkare idag ingen kunskap om symtomen på en fluorförgiftning.

ζ

En tyst mördare som smyger sig på oss i vår brist på kunskap.

Silent-Killer”Det är ett svart hål där ute i form av både allmän och vetenskaplig kunskap. Det finns egentligen ingen hälsofråga som kan påverka en större population.

Jag tror inte det finns någonting i detta samhälle som inte påverkas av fluor. Det är väldigt svårfångat och mycket besvärande.”

säger tidigare industritoxikologen dr Phyllis Mullenix .

ζ

Dårskap

Femtio år efter att USA:s Public Health Service under det kalla krigets mörkaste dagar, hastigt vände kurs – och stödde tillsatts av fluor i dricksvattnet – är det dags att erkänna dårskapen, övermodet och den hemliga agendan som har låst oss alldeles för länge – förgiftat vårt vatten, förorenat vår luft, och invalidiserat våra arbetare. Det är dags, att tala klarspråk med våra makthavare.

Ärlig vetenskap, den allmänna opinionen och folkliga aktioner kan åstadkomma förändring.

ζ

En kort beskrivning av en central person i boken

Phyllis Mullenix.
En av ”huvudpersonerna” i boken är Phyllis Mullenix. Hon var 1982 en av de ledande forskarna inom den i den unga vetenskapen toxikologi. Hon utvecklade en helt ny metod att med hjälp av kamera och datoranalys mäta hur olika kemiska substanser påverkade centrala nervsystemet. En snabb och säker metod som man hoppades skulle revolutionera studiet av giftiga kemikalier.

Hon anställdes vid ett av de mest prestigefyllda medicinska forskningslaboratorierna med stora stöd från industrin – Forsyth Dental Center/ Harvard Medical School.

Man förväntade sig att hon skulle dra in pengar till institutionen och hjälpa storföretagen att vinna de rättsliga striderna mot alla som påstod sig blivit skadade av industriverksamhet. Sedan 1970 hade hon tjänat mycket pengar som konsult och vid många tillfällen hjälpt industrin att vinna mot EPA (Environmental Protection Act) genom att hitta fel i deras beräkningar. Industrin hade således stort förtroende för henne.

Pamela DenBestenFör att stödja fluors anseende och få tyst på antifluoristerna ombads Phyllis Mullenix att starta med att analysera fluoridens toxicitet. Själv förstod hon inte då meningen med att analysera ett så harmlöst ämne. Det enda hon visste om fluor var att det var bra för barns tänder. Hon fick igång ett samarbete med en annan forskare Pamela Den Besten, som hade börjat intressera sig för uppkomsten av förändringar på tänder som blivit exponerade för fluor.

Efter två års datasamlande fick man det första resultatet 1989. Ett helt oväntat resultat! De kontrollerade sitt system, de gjorde en mängd kontrollerande tester. Men alla analyser visade samma sak:

Små mängder av fluor gav en mängd olika allvarliga neurologiska effekter på försöksdjuren.

Phyllis Mullenix fick order av att göra om studien. Resultatet upprepade sig.

1990 var det kristallklart och statistiskt signifikant. Här fanns ett problem, enligt Mullinix.

explosion

Detta var explosiva fakta!

Det beslöts att anordna ett seminarium på National Institute of Dental Research i Washington Det råkade inträffa på dagen för det 41:a året efter det att man börjat tillsätta fluor i dricksvattnet. Salen där seminariet skulle hållas var packat med representanter för myndigheter och det och medicinska etablissemanget.

Redovisningen av den datorstyrda metodiken väckte entusiasm. Men när Phyllis Mullenix sedan redovisade sina resultat som visade att försöksdjuren visade samma beteendestörningar som om man givit dem starka cytostatika eller strålbehandling, blev det alldeles tyst. Då slocknade intresset och både hon och metoden blev ansatt och ifrågasatt. Många i församlingen bestod ju av personer som vigt sitt liv åt att stödja tillsättningen av fluor i dricksvattnet.

Phyllis Mullenix sammankallade senare tillsammans med sin chef makthavare inom industrin och förmedlade samma budskap. (Unilever, Colgate-Palmolive,SmithKline Beecham bl.a.). Resultatet blev en klapp på axeln med orden “vi håller kontakten, vi får undersöka detta”

Under en lång tid försökte sedan Phyllis Mullenix att återuppta diskussionen med industrins företrädare men alla hade svepskäl för att inte fortsätta diskussionen.

Hjärna_i_blåttStudien publicerades 1995 i en medicinsk tidskrift. Man kunde redovisa att en del forskning hade gjorts på fluor, men inte, som i denna studie, av dess effekt på hjärnan. Ytterligare några andra studier av andra forskare publicerades som refererade till Phyllis Mullenixs studie, med fokus på beteenderubbningar hos barn i relation till fluor.

Bollen låg nu hos The Public Health Service att testa ev. neurologiska effekter av fluor. Samma statliga institution som befrämjat fluor i dricksvatten i 40 år utan att någonsin kunna visa att det är ofarligt.

Phyllis Mullinix fick sparken och fick aldrig mer några forskningsanslag. Hon ägnar sig nu åt att i rättegångar agera expertvittne som stöd för dem som blivit sjuka av industrins föroreningar.

.
Margareta Lundström

Oberoende kostexpert och sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

ζ

APPENDIX

Här kan Du lyssna på en mycket välgjord video och intervju med Christoffer Bryson, författare till The Fluoride Deception.

Publicerad den 2 november 2012

I den här videon diskuterar Christopher Bryson, en prisbelönt journalist och tidigare producent på BBC, resultaten av sin nya bok The Flouride Deception.

Tidiga recensioner av ”Fluorid Deception”:

”Bryson radar upp en imponerande mängd forskning för att visa fluors skadlighet, banden mellan ledande fluor forskare och företag som finansieras och dragit nytta av sin forskning, och vad han säger är det dubbelspel som föregick när fluor såldes till folket. Resultatet är en övertygande utmaning för regerande dentala ortodoxa lära, vilket borde provocera fram förnyad vetenskaplig granskning och offentlig debatt. ”

– Publishers Weekly

ζ

olov_lindahl

Så här skriver professor Olov Lindahl om fluor någon gång på 1980-talet (han dog 1991).

Fluorsköljning – En Religion

”Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper
är enligt min mening en av de större medicinska
förvillelserna i vår tid.”

Olov Lindahl

Läs hela artikeln här…

ζ

pris_Illuminati

Se även: Till minne av Professorn Olov Lindahl – vinnare av Globalworld News Illuminati Medicinpris 2003.

Professorn och läkaren Olov Lindahl var en av Sveriges absolut främsta inom läkaryrket, där han för den vanliga människan har ett varnande budskap till oss alla och även till våra andra läkare.

Klicka här…

ζ

dr OsmunsonDr Bill Osmunson

Här kan du lyssna på och läsa en utskrift av en intervju med en tandläkare och fluorforskare, dr Osmunson, som sprider kunskap om fluors giftighet.

Klicka här >> Who’s Really Guarding Your Water Supply?  ( Googleöversatt )

Här ett citat ur intervjun av dr Osmunson i min översättning syftande på vad som står på tandkrämstuben:

”«Använd en ärtstor storlek!».  Jag lärde mig senare, när jag forskade mer om detta att när man talar om storlek det inte en vuxen ärtas storlek man avser, utan en bebis ärtas storlek. Man säger också; ”Inte svälja!” Hoppsan, men hur sväljer man inte tandkräm i en ärtstorlek?

FDA verkar ha drabbats av har nervositet här. Och FDA säger skaffa medicinsk hjälp eller kontakta Giftinformationscentralen direkt. Med andra ord, är FDA bekymrad över risken att ärtstor mängd tandkräm sväljs.

Lite senare på varningen står det, ”Övervaka barns tandborstning tills goda vanor är etablerade.” Vad de vet är att de flesta människor, när de är unga – speciellt spädbarn och barn har en reflex. Om något är i deras mun och du ber dem att spotta, kommer de att först svälja och sedan spotta.”

Men som om ingenting hänt …

I november 2010 var det tandläkarstämma i Göteborg. Då presenterades en studie från odontologiska avdelningen, Sahlgrenska Akademin. Studien handlade om alla fel som vi människor gör vi borstar tänderna.

Media nappade på att man kommit fram till att vi tar alldeles för lite tandkräm.
.

tandkräm-barn.
”Minst två centimeter skulle tandkrämssträngen vara och det skulle vara fluortandkräm och munnen skulle inte sköljas efteråt”
. Läs mer:

Detta var ett enkelt, lättvisualiserat och vardagsnära budskap. Varje ekoutsändning under en dag hade ett inslag om studien. Rapport och Aktuellt intervjuade den ansvariga forskaren Pia Gabre. Kvällstidningarna följde upp. Ingen ifrågasatte.

Citat ur en artikel…..

”Anledningen till att vi använder fluortandkräm är för att undvika hål i tänderna. Fluor stärker emaljen och gör att de står emot godis och läsk bättre. Gör man rätt kan man ha lite sämre kostvanor, säger Pia Gabre.”

Så här skriver Aftonbladet  … Borsta rätt så kan du äta mer sötsaker

Jag mailade några frågor till Pia Gabre och frågade bland annat om hon läst varningstexten på varje fluortandkrämstub. Jag blev hänvisad till SBU och Socialstyrelsen och deras råd och riktlinjer när det gäller barn och tandvård. Där hade hon fullt stöd.

Jag undrar vad Colgate och FDA vet om fluor som Socialstyrelsen, SBU eller hela tandläkarkåren inte vet?

DS.

ζ

business-men.worldwide

50 svar på ”Har Du läst vad som står finstilt på Dina barns fluortandkräm?”

 1. Hej Margareta, visst är fluor totalt galet och feltänk från början. Men tandkrämstuben innehåller inte mindre än 12 kemiska ämnen varav Saccarin är ett. Saccarin är ungefär 300 gånger sötare än socker och det vill vi att våra barn ska sätta i sig morgon och kväll. Inte konstigt att de måste varna på tuben. Visserligen med så små bokstäver att det nästan behövs förstoringsglas för att se det. Hela tanken att man kan förebygga efteråt är så svårt att se logiken i. Om du borstar tänderna ordentligt så borstar du bort sockret ungefär.

  Sockret har förstås redan försvunnit in i blodomloppet som glukos. Om det är överskottsglukos som snurrar runt i blodsystemet utan mening och mål så får tandtrollen gott om näring. För inte lever väl tänderna ett eget liv utanför vårt vanliga blodomlopp? Visst är det väl samma system?

  Mina tänder har blivit friska och starka men inte av idogt tandborstande utan av en kost som innehåller minimalt med kolhydrater. Faktum är att de blivit vita och en tand som tidigare var ohjälpligt gul är numera vit.

  Mina tandhalsar är väldigt slitna av för kraftigt tandborstande som ju egentligen inte hjälper mer än för stunden. Bort med den söta och fluorrika tandkrämen alltså. Alternativ finns i hälsokostbutiken och det närmaste alternativet är förstås vanligt vatten.

 2. Jag skickade länken till detta långa blogginlägg till en tandläkare som jag känner och fick svar efter 11 minuter. Här är hans svar:

  Hej !
  Det är få saker som är så väldokumenterat bra som fluor ( i rätt mängd ) till tänderna för att förebygga folksjukdomen karies. Visst finns de de som tvivlar, men de har dåligt på fötterna. Dessutom finns de de som tror att det är lur och påhitt att man varit på månen, att Elvis är död och att Nessie ( odjuret i Loch Ness ) lever!!
  Det finns alltid olika åsikter.
  Hälsningar Åke = o )

  1. Det var bra gjort Bengt!

   Din tandläkare måste ju försvara det som både han och många av oss blivit hjärntvättade med.

   Hur många gånger har man inte fått slaget i skallen att ”forskning visar”” och ”väldokumenterat”. Så när man börjar undersöka saken så är det bara något man hört andra säga. Hur många tandläkare sitter och läser in sig på all forskning. De har inte ens läst det finstilta på tandkrämstuben.

   Det är väldigt symtomatiskt att när man blir angripen i känsligt område att man sänker diskussionen till föra in den som framför kritisk åsikt till gruppen knäppskallar.
   Det vore ju förfärligt att behöva erkänna att man själv blivit förd bakom ljuset.

   Jag kan verkligen rekommendera boken The Fluoride Deception, Den är mycket välskriven och man kan läsa den som en thriller (om det inte vore så upprörande).

   1. Margareta! Tack för de kloka ord du skrivit om tveksamheterna med fluoren och för att du översatt introduktionen till Brysons bok om fluorbluffen! Bryson säger: ”Många av de ingående huvudaktörerna överträffar vad vi kan föreställa oss.” – Precis detta har jag själv upplevt då vi i Miljöcentrum i Uppsala arbetade mot fluor och fick stopp för allmän vattenfluoridering i Sverige för drygt 30 år sedan. Vi skrev då mängder av artiklar i Miljö och Framtid. En av dem finns utlagd på min hemsida http://www.sallstrompublish.se Där kommenterar jag också fluortandkräm till småbarn, vilken naturligtvis ska undvikas, eftersom de sväljer ner tandkrämen och inte bör få fluor in i kroppen, där den bara gör skada.

    Den kommentaren är ett förtydligande av vad jag sagt i en kort intervju i Radio Kronoberg. Myndigheterna var givetvis tvungna bemöta mig och Läkemedelsverkets Gunnar Guzikowski sågade mitt inlägg genom att hävda att jag är ganska ensam och bara plockar något enstaka arbete mot fluor här och där.

    Men jag är i gott sällskap. En av dem som fäste min uppmärksamhet på riskerna med den omfattande användningen av fluorid var professor Hugo Theorell, svensk enzymbiokemist som mottog nobelpriset i medicin för sina upptäckter rörande cellandningsenzymer. Han var en god vän till familjen. Han framhöll att fluor är ett så starkt enzymgift att det helst bör undvikas helt.

    En annan av mina vänner, som kritiserat användningen av det starka giftet fluorid, är farmakologiprofessor Arvid Carlsson, som fått nobelpriset bl a för sin upptäckt av dopamin och studier av Parkinsons sjukdom. Arvid Carlsson har betonat att den totala mängd fluorid som en individ får i sig från alla olika källor, d v s individens dos, är okontrollerad. Det var just det jag betonade i mitt ifrågasättande av fluortandkräm till barn som inte kan spotta ut. Man har ingen kontroll över hur mycket fluorid barnet får i sig och det bör helst få i sig så litet som möjligt.

    Gunnar Guzikowski från Läkemedelsverket påtalar också att de mängder fluor som används i svenska tandvårdsmedel följer EU:s anvisningar. Detta faktum gör inte att jag känner mig ett dugg tryggare. Följande exempel på EU:s inkompetens förklarar varför: Innan Sverige gick med i EU hade Björn Gillberg på Miljöcentrum i Uppsala lyckats få förbud mot en grupp livsmedelsfärger som kan orsaka allergier och hyperaktivitet hos barn. Sedan vi gått med i EU, har Sverige tvingats tillåta dessa azo-färgämnen igen, trots att de är helt onödiga och trots deras bevisade hälsorisker. Anledningen är, att om inte färgerna tillåts, utgör det ett handelshinder.

    I klartext: EU bryr sig mer om kemindustrins profit än om barnens hälsa.

 3. Till Bengt Nilsson

  Tala om för din tandläkare att i minst tusen år förstod tänkare och tidigare epokers vetenskapsmän att jorden snurrade kring solen och inte tvärtom. Och inte ens då Copernicus vid mitten av 1500-talet beskrivit solen som centrum, fick denna idé som stred mot kyrkans doktriner erkännande. Ytterligare 80 år senare blev Galilei dömd av kyrkan för sitt förespråkande och spridande i skrift av den heliocentriska världsbilden. Den domen upphävdes av kyrkan först år 2000.

 4. Faran med fluor ska utredas.

  Fluor – räddningen för tänderna eller orsak till skelettcancer?Metro

  För några år sedan använde tandvården amalgam med kvicksilver för att laga tänder och idag ska vi borsta tänderna, skölja munnen och pensla tänderna med nervgiftet fluor. Lär vi oss aldrig?

 5. Tandhälsa

  Vägen till bra tandhälsa är inte effektiv bekämpning av kariesbakterier och användandet av fluoriderade munvårdsprodukter, utan en hälsosam kost som inte orsakar karies och innehåller tillräckligt med mineraler och vitaminer så att tänderna återmineraliseras naturligt. Fluoriderade tandvårdsprodukter skyddar inte tänderna och är skadliga för hälsan och därför bör fluorfria alternativ bestående av eller innehållande preparat som t.ex bikarbonat, salt, kanel, kanelolja, kolloidalt silver och jod användas.

  Läs mer … Informationskriget

  Citat: Tillsatt fluor i tandvårdsprodukter stärker inte emaljen, det är en myt sponsrad av industrin. Snarare är det faktiskt tvärt om, att tänderna blir svagare av fluoret.

 6. FLUOR KLASSAD SOM NERVGIFT

  Enligt en forskarrapport som i mars 2014 publicerades i The Lancet, världens ledande medicinska tidsskrift, klassificeras nu fluor som ett utvecklingshämmade nervgift och har placerats i samma grupp som bly, arsenik och metylkvicksilver.

  Fluor anses nu tillsammans med 10 stycken andra kemikalier inneha utvecklingshämmade egenskaper som bidrar till den enorma ökningen av autism, ADHD, dyslexi och andra kognitiva nedsättningar som har skett de senaste årtiondena.

  Detta är viktigt eftersom fluor ingår i de flesta tandvårdsprodukter samt tillsätts i dricksvattnet på flera håll i välden, i båda fallen med argumentet att det skulle vara bra för tänderna. Klassificeringen i The Lancet är förhoppningsvis ett steg på vägen mot en framtid helt utan tillsatt fluor i produkter som är avsedda för människor.

  Helt säkert är att det inte behövs något fluor för en bra tandhälsa.

  Ett argument är att det är så lite fluor i tandvårdsprodukter att det inte gör något om man inte sväljer. Detta argument är falskt och det finns numera bevis som styrker det.

  Det spelar ingen roll hur försiktig du är när du borstar eller hur lite fluortandkräm du använder. Fluor tas upp av slemhinnorna väldigt snabbt och transporteras sedan vidare ut i kroppen via blodet.

  Men fluor har vi väl alltid haft i tandkrämen, och tandläkaren säger ju att det är bra för tänderna?!

  jo, och som barn här i Sverige så fick vi under några år fluor-skölj i skolan också, och då var det tvång. Tyvärr innebär inte detta att fluor är ett bra medel. Det gör bara sveket och lögnen större mot oss här i Sverige samt resten av världen.

  Enligt den undersökande journalisten Christopher Bryson, författare till The Fluoride Deception, var det ett trick … …

  Läs hela artikeln … klicka här

 7. Klipp från Facebook

  Två budskap med detta inlägg:

  1. De som inte tror att vetenskapen, läkemedelsbolagen mm som har lurat oss allihop brukar använda argument som att man skall vara källkritisk. Vi vet ju att våra källor är pålitliga, men istället för att dela information från en sådan källa kan man dela det från ursprungskällan.

  2. När skall folk fatta hur giftigt fluor är?

  – Impact of fluoride on neurological development in childrenklicka här

  – Googleöversatt … klicka här

  – – –

  Det allvarligaste med fluor är att det skadar Tallkottkörteln.

  – Tallkottkörteln’s superfunktion – vårt tredje öga … klicka här

 8. FLUOR MISSTÄNKS GE SKÖLDKÖRTELSJUKDOM

  Det svenska forskaretablissemanget och tandläkarkåren framställer det som att det skulle vara omtvistat om fluorid i dricksvatten och fluoriderade tandvårdsprodukter är skadligt eller inte, trots att ledande internationell forskning visar att det är skadligt, bland annat för att det påverkar sköldkörteln på en stor andel av den svenska befolkningen.

  Underfunktion i sköldkörteln är en ämnesomsättningsrubbning och kan ge symtom som trötthet, viktuppgång, depression, koncentrationssvårigheter, sämre minne och frusenhet.

  Nu har forskare vid brittiska Kent University jämfört fluorhalterna i dricksvattnet med hur många personer som diagnosticerades med underaktiv sköldkörtel i olika regioner i Storbritannien 2012–2013, skriver universitetet på sin hemsida. Efter att ha tagit hänsyn till faktorer som ålder och kön – vilket påverkar risken för att drabbas av åkomman – fann de ett samband mellan sjukdomsförekomsten och fluorhalten.

  – Fluorid i dricksvatten och fluoriderade tandvårdsprodukter är skadligtklicka här

  Sköldkörteln styr ditt liv! … fakta

 9. Vad din läkare inte berättar för dig

  FLUOR

  Fluor är ett grundämne vilket finns kemiskt bundet i naturen i olika mineraler, exempelvis flusspat d.v.s kalciumfluorid, apatit (fluorhaltigt kalciumfosfat) kryolit (natriumaluminiumfluorid). Natriumfluorid är klassificerat som ett farligt gift och används i råttgift.

  Den fluor som används i kranvatten och tandkrämer är från början en restprodukt av aluminiumproduktion vilket ger natriumfluorid som är avfallet efter tillverkning av aluminium. Företagen hade i början stora problem att bli av med giftet men till slut bestämdes att man skulle göra som nazisterna gjorde, d.v.s ge det till folk att konsumera. Det gällde bara att övertyga allmänheten om att fluor inte var farligt utan snarare nyttigt.

  Läs mer … klicka här

 10. EN KORT FILM (13 MIN) SOM FÖRKLARAR VAD FLUOR EGENTLIGEN ÄR – SEDAN LÄR DU INTE STOPPA DET I MUNNEN.

  Fluoride Deception Mini Documentary water fluoridation and the phosphate mining industryklicka här

  Flera stater i USA tillsätter fluor i dricksvattnet och i Sverige sköljer vi munnen och borstar tänderna med fluor. Det finns även fluortabletter som smakar som godis. Tidigare rekommenderade tandläkare amalgamfyllningar och idag rekommenderar de fluorsköljning, fluorlack och fluortandkräm. Suck!

 11. Klipp från Facebook med anledning av tandläkarnas motoffensiv i media under rubriken ”Felaktiga varningar för fluor sprids”.

  – – –

  2016 och jorden är fortfarande platt. Kemikalier är bra och mineraler och vitaminer är dåligt.

  Fluor konkurrerar även om samma plats i kroppen som jod så har du problem med sköldkörteln – vilket nästan alla har- så bör du gå över till fluorfri tandkräm bums. Sköldkörteln kan inte fungera utan jod.

  ”Kunskapslyft om ”fluor” av Christoffer Pettersson:

  ”Bara för att göra det klart gällande denna felaktighet så är det skillnad på fluor och fluor. Som vi vet så är detta med språk och ord vår begränsning att förstå varandra, och det är inte av en slump. Nej, slumpen finns inte.

  Fluor finns nämligen i två olika sammansättningar.

  Det ena är kalciumfluorid (CaF2) den förekommer naturligt som mineralet fluorit och är råmaterial för huvuddelen av världens fluorföreningar. Det är ett salt som är svårlösligt i vatten. Den andra och det industriella fluor som tillsätts i vatten, tandkrämer är Natriumfluorid (NaF) och är en restprodukt från aluminium, stål, cement tillverkning. Och är det som känt orsakar cancer.

  Andra områden för denna industriella produkt är till för att förfina högoktanig bensin, göra fluorkarboner och klorfluorkarboner för frysar och luftkonditioneringsanläggningar samt tillverkning av datorskärmar, lysrör, halvledare, plast, insekts- och svampbekämpningsmedel.

  Detta gäller då all konventionellt odlad mat som är besprutad. Fluor är en halogen och är giftig i sin grundform och reagerar lätt med andra ämnen.

  Då halogener saknar en valenselektron för att fullborda det yttre elektronskalet så angriper det alltid det det kommer i kontakt med och försvagar – tar en valenselektron. Det skyddar emaljen anses det, men det fluoret gör är att göra det sprödare – hårdare, men allt annat det också kommer i kontakt med i kroppen bryter det ned.

  Detta kan också appliceras på det farliga saltet! Naturligt salt som havssalt och Himalayasalt mot det syntetiska bordssaltet. Vi måste sluta kalla alla besticken i lådan vår för knivar och lära oss att det även finns gafflar och skedar.”

 12. Nu kan regeringen inte längre hålla sanningen hemlig, och borta från allmänhetens kännedom, när till och med vanligt media flaggar för att vi blir förgiftade av kranvattnet, all mörkläggning om fluoriderat vatten och skandaler, hur man knyter detta samman med tandvården och använder dessa metoder på folket. hur man sprejar (chemtrails) våran luft full med aluminium som samtidigt reagerar med fluorid och passerar blod-hjärn-barriären och man utvecklar alzhemer’s sjukdom. Det skadliga fluoridet finns i nästan allt, våran mat, produkter för tandhygien, munskölj / tandkrämer. //-

 13. Forskare varnar för fluor till barn

  Det finns stark koppling mellan tolv olika kemikalier – bland annat fluor – och antalet barn som får diagnoser som autism, dyslexi och ADHD. Det hävdar två forskare i USA i en vetenskaplig artikel i den ansedda medicintidskriften Lancet Neurology.

  Läs mer … klicka här

 14. Fluorsköljning – En Religionklicka här

  Citat:

  Vad gäller fluoret så enligt den etablerade odontologiska och medicinska uppfattningen skyddar detta mot karies på så sätt att det byggs in i emaljen och stärker denna mot sura angrepp.

  Det finns dock INGA (!!?) som helst vetenskapliga bevis för detta! Vi överlämnar ordet åt medicine professor Olov Lindahl:

  ”De flesta har troligen hört talas om fluor som man tillsätter vatten i avsikt att förhindra uppkomsten av tandröta (karies). Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min uppfattning en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.

  I själva verket är fluor i de doser som rekommenderas (1 ppm) på sikt ytterst skadligt och en av delorsakerna till en rad sjukdomar och till ett för tidigt åldrande. En ppm (parts per million) betyder att det är en del fluor på 1 000 000 delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.

  En viss kortvarig positiv effekt på tänderna av fluor är svårt att med absolut säkerhet utesluta. Om man ser positivt på alla de rapporter som finns, kan det tänkas att fluortillförsel i vattnet uppskjuter kariesangrepp något år för att på längre sikt i stället göra tänderna sköra och mer angripna.

  Det är också möjligt att pensling av tänderna med fluor har en viss förstärkande effekt på emaljen. På sikt blir den dock mer ömtålig av behandlingen.

  Mot dessa högst osäkra positiva, kortsiktiga effekter står dock de negativa effekterna – akut allergirisk och säker långsiktig förgiftning.

  Uppfattningen att fluor skyddar mot karies har blivit något av en religion och de flesta tandläkare är indoktrinerade därav.

  – – –

  KOMMENTAR

  Vården pratar gärna om ”evidens” men själva saknar de själva det de kräver av andra. Dessutom har skomedicin tillförskansat sig definitionsrätten av vad ”evidens” är för något och de anser sig också ha tolkningsföreträde (vem har gett dem det?).

  Vi spelar ”Monopol” med skattepengar där kost-, kemi- ochläkemedelsindustrin har skrivit spelreglerna så att det enbart gynnar deras intressen och deras företrädare inom vården anser sig ha tolkningsföreträde (och de behöver inte heller följa svenska lag eller EU-lag). Notan står folket för.

 15. Kommentar på Facebook

  SANNINGEN OM FLUOR

  Batelle Research Institute, Colombus, Ohio, visade år 1989 att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne. Forskningen var beställd av National Cancer Institute i USA, men tystades ned när den blev klar. Det finns inte någon forskning som kan stödja teorin att fluor förebygger karies. Att fluor skulle skydda mot karies är alltså en stor myt. Det är samtidigt en enorm olycka. Natriumfluorid försämrar tänderna med 50 % och ökar antalet mongoloida barn med 12 % och antalet människor med Alzheimers sjukdom.

  Redan före och under andra världskriget fann tyska forskare att om man gav nervgiftet natriumfluorid till människor, så blev de passiva och fogliga. Natriumfluorid skadar nämligen hjärnans kontakt med hjärnbarken. År 1939 framställde vetenskapsmän i Berlin nervgasen sarin som innehåller fluor.

  År 1940 började de sovjetiska myndigheterna använda fluoriderat vatten i koncentrationslägren för att framkalla psykisk desorientering hos politiska fångar.

  År 1942 blev Tyskland världen största producent av aluminium. Dess avfallsprodukt blev natriumfluorid, som man började använda på fångarna i koncentrationslägren.

  År 1947 utnämndes ALCOA:s advokat Oscar Ewing till chef för den amerikanska underrättelsetjänsten Rederal Security Agency och han utnyttjade sitt inflytande så att man i USA började fluorera dricksvatten.

  IG Farben, som satte igång denna forskning, finns kvar under andra namn. Dess dotterbolag Crest tillverkar tandkräm. Nu finns det nämnda giftet i de flesta tandkrämer och i USA blandar man det i dricksvattnet.

  Den breda allmänheten vet inte att tänderna kan skyddas av kalciumfluorid, som inte är ett gift. Myndigheterna är inte intresserade av att lämna uppgifter härom.

  Professor Olof Lindahl avslöjade i sin sista bok ”Recept på hälsa” (sthlm 1990, s 104-112) fluorbedrägeriet i kapitlet ”Fluorförgiftning”; Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min uppfattning en av de större medicinska förvillelserna i vår tid.

  I själva verket är fluor i de doser som rekommenderas (1 ppm) på sikt ytterst skadligt. En ppm (miljondel) betyder att det är en del fluor på 1 000 000 delar vatten eller 1 mg fluor i en liter.

  I USA frisläppt rapport fastslår att det är definitivt bevisat att fluor framkallar skelettcancer. Detta torde medföra att alla tillsatser av fluor, t ex i tandkräm blir förbjudna. En majoritet av tandläkare liksom allmänheten tror på denna farliga (fluor) propaganda.

  Fluor är ett starkt enzymgift. Enzymerna i kroppen är smörjolja som möjliggör alla kemiska reaktioner. Utan enzymer stannar hela ämnesomsättningen, livsprocessen saktar upp och vi dör. Dåliga och skadade enzymer gör att allt fungerar sämre.

  Olof Lindahl framhöll att vi har totalt flera tusen enzymer i kroppen och att vart och ett styr sin speciella kemiska reaktion. 1 ppm fluor, den rekommenderade dosen i dricksvatten, reducerar enzymaktiviteten från normala 100% till 50% eller ännu lägre.

  Fluor gör att arvsmassan i DNA får en felfunktion och att bindväven blir degenererad och försvagad. I en rad djurförsök har det visats att spermierna får kromosomskador.

  Olof Lindahl fastslog: ”Även hos människan har man spårat ett samband med den medfödda sjukdomen Downs syndrom (mongolism)… hos vanliga celler ökar…risken för cancer. Redan med halter över 0,5 ppm är klart skadliga…Givetvis bör man undvika fluoriderad tandkräm”.

  Myndigheterna vill dock inte ännu medge att fluor är ett farligt enzymgift som skadar arvsmassan, de enskilda cellerna och hela ämnesomsättningen. Men den förskönande officiella statistiken visar dock tydligt att barnallergi ökar kraftigt, vilket Dagens Nyheter rapporterade om den 28 juni 1994.

  Fluor är ett av de giftigaste ämnen människan känner. Myten om att fluor är ofarligt i små doser skapades av de vetenskapsmän som sysslade med atombombsprogrammet. Bevisen för hälsoriskerna med fluor censurerades av amerikanska Atomenergikommissionen med hänvisning till nationens säkerhet. Dokumenten om det farliga fluoret har totalt ignorerats av ”messmederna”. Fluor finns dessvärre även i bekämpningsmedel.

 16. Fluoride Literally Turns the Pineal Gland to Stone, Research Suggests

  The pineal gland has been known as the ‘seat of soul’ for hundreds of years. Could fluoride, a ubiquitous vector of toxicity in the modern world, actually be calcifying this gland and literally turning it to stone?

  The Discovery … click here

 17. Använder du antibakteriella munsköljmedel – som finns på alla apotek och ute i detaljhandeln (ofta spetsat med nervgiftet fluor)?

  VISSTE DU ATT … Bakteriedödande medel kan ta knäcken på de bakterier som vi behöver för att kunna balansera en normal tarmflora … klicka här

Kommentera