SBU: För mycket medicin?

läkemedel-ger-biverkningar

SBU: Medicinering kan ÖKA lidande.

ζ

.
SBU: För mycket medicin?

svärd-tveeggat

Publicerad: 2013

Medicinsk diagnostik och behandling är ett tveeggat svärd.

Nu växer oron för att alltför intensiva åtgärder mot lindriga problem har motsatt effekt och ökar människors lidande.

Läs mer … SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

ζ

Kommentar

Syftet för forsknings- och läkemedelsindustrin synes vara att maximera förtjänsten, till varje pris. Några exempel på vad detta för med sig:

[Klicka på löpsedeln]

Uppskattningsvis 25 – 40 % av vårdens kostnader
– orsakar vården själv –

ζ

Varje är dör uppskattningsvis 10.000 patienter i onödan
– på grund av ojämlik behandling –

ζ

Ska vi förbjuda läkemedel och
istället satsa på kosttillskott?

Istället försöker starka kommersiella särintressen i USA, med politiska förgreningar, att begränsa tillgången på kosttillskott (då det hotar läkemedelsförsäljningen). Läs vad doktor Mercola, världen största hälsosajt, nyligen publicerade om detta:

 • Make no mistake, there is a well orchestrated campaign underway to take away your rights and access to vitamins and supplements. Read more…
  .
 • Googleöversatt: Det är solklart att det finns en väl iscensatt kampanj som pågår för att ta bort dina rättigheter och tillgången till vitaminer och kosttillskott. Läs mer…

child_angry

Detta är ingenting som vi
medborgare kan acceptera.

Det är ju rent ut sagt vidrigt
att våra möjligheter att hålla
oss friska ska begränsas.

ζ

Mediciner-orsakar-vitaminbristKlipp ur 2000-Talets Vetenskap nr 2 / 2013

ζ

Vi vet:

 • Vi vet att Gastric Bypassoperationer kraftigt minskar kroppens förmåga att ta upp vitaminer och mineraler. Läs mer … Snabbguide
 • Vi vet att GMO-livsmedel är fattiga på näringsämnen (men fulla med gift), läs mer…
 • Vi vet att vanliga värktabletter kan ge mycket allvarliga leverskador och hjärtinfarkt. Läs mer…
 • Vi vet att överanvändning av antibiotika skapar resistens, varför vi snart inte har någon verksam antibiotika mot skadliga bakterier.
 • Vi vet att värdens mest sålda ”läkemedel” mest skadar. Läs mer … Snabbguide
 • Vi vet att narkotiska ADHD-mediciner gör skada på längre sikt. Läs mer…
 • Vi vet att läkemedel testas var för sig. Vad olika läkemedel tillsammans gör, det har vi INGEN FORSKNING på. Men att de samverkar och orsakar biverkningar vet vi, den så kallade ”cocktaileffekten”.
 • Vi vet att det moderna vetet skadar tarmens upptagningsförmåga av mineraler och vitaminer. Läs mer…
 • Vi vet att soja är skadligt. Det är bara fermenterad soja (och icke-GMO) för att sätta färg på såsen som man bör äta. Läs mer…
 • Vi vet att potenta läkemedel ger biverkningar som ökar behovet av läkemedel mot biverkningarna etc.
 • Vi vet att svininfluensavaccinet var tämligen värdelöst mot influensan, men orsakade allvarliga neurologiska skador, där narkolepsin är toppen på ett isberg.
 • Vi vet att HPV vaccinet sannolikt gör mer skada än eventuell nytta. De japanska hälsomyndigheterna rekommenderar inte längre denna vaccination, läs mer…

Eftersom det är kost- och läkemedelsindustrin som styr utvecklingen, florerar ohälsan och vårdkostnaderna fullständigt exploderar, helt utom kontroll. Utvecklingen hotar vår och våra barns framtid.

Så kan vi inte ha det!

ζ

Diabetes

pinocchio-spratteldocka

Tidigare har SBU funnit att de koster som Socialstyrelsen rekommenderar för diabetiker saknar vetenskaplig grund (läs mer…).

Men det struntar Socialstyrelsen i – vilket leder in diabetiker i det så kallade ”naturalförloppet” – som innebär att de blir allt sämre och kräver allt mer vård och läkemedel. Detta drabbar i stort sett alla diabetiker som följer vårdens råd – maximalt med det diabetiker inte tål (socker/kolhydrater), vilket kräver maximalt med läkemedel med alla dess biverkningar – som kräver mer läkemedel – osv…

Det är kost- och läkemedelsindustrin som håller i trådarna. Läs mer om hur detta går till här… . Boken kan beställas via boksidan.

Bra att SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – nu börjar komma till insikt om vart det bär hän. Bättre sent än aldrig.

gungbräda-obalansDet är upp till folket att se till att politikerna agerar i medborgarnas och samhällets intressen. Utan folket som motkraft överväger ekonomiska särintressen.

Nu återstår att ansvariga politikerna tar befälet! Annars går vi snart på grund; både hälsomässigt, ekonomiskt och sannolikt även politiskt.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

t-shirt_medicin_against_medicin

Historien upprepar sig – läxan som vaccinförespråkarna vägrar lära sig

Ett svar på ”SBU: För mycket medicin?”

Kommentera