Om förföljelsen av alternativmedicinare: ”Nu får det banne mig vara nog!”

.

nu-får-det-banne-mig

valentine heart shape made by dollars isolatedVåra myndigheter och SR verkar för att medborgarna endast ska ha tillgång till skolmedicin. Vem har gett dem uppdraget att till varje pris försvara läkemedelsindustrins monopol på hälsa?

För att hålla sig väl med läkemedelsindustrin så drar de sig inte för att idka brottsprovokation, begå lagbrott och förneka miljoner svenskar deras rätt att själva få välja den bästa vården i varje enskilt fall. Därtill åsamkas samhället onödigt höga kostnader i hundramiljardersklassen..

Michael Zazzio om förföljelsen av alternativmedicinare
.

Michael ZazzioMichael Zazzio
.

”Nu får det banne mig vara nog!”

VOF-huvudet-i-sanden-förvillareDen 1 april i år sändes programmet Kropp & Själ i Sveriges Radios P1. I programmet gick två journalister, Jan Theorin, VoF:aren Dan Larhammar, cancerläkaren Tina Dalianis och IVO-juristen Anders Alexandersson till frontalangrepp mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

De två numera olegitimerade läkarna utpekades som brottslingar, trots att de inte alls hade begått några brott. Radiolyssnarna lurades av det som sades i programmet.

I programmet påstods det till exempel att alternativmedicinska terapeuter inte får ta emot och yrkesmässigt (mot betalning) undersöka patienter som har cancer. I programmet spreds det även en del andra osanningar och grovt förtal som riktades direkt mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

Dan-LarhammarEfter programmet åkte Anders Alexandersson till sitt kontor och skickade ett internt e-mail till en handfull kollegor, inklusive generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund och chefsjuristen Anna Sundberg. I mailet förtalades Erik Enby ytterligare och Anders Alexanderson återgav oriktigt innehållet i lagstiftningen.

Med hjälp av dessa osanningar uppviglade han bland andra avdelningschefen i Göteborg, Gunnar Moa, som den fjärde april fattade beslutet att till åklagaren i Göteborg anmäla Erik Enby till åtal, eftersom tjänstemän vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”misstänkte” och ”antog” att Erik Enby undersökte och/eller behandlade cancer, som Gunnar Moa uttryckte det.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

ζ

Tillåtet att undersöka cancer

stetoskop-hEnligt lagstiftningen får IVO enbart anmäla en icke legitimerad yrkesutövare, om IVO har fått kännedom om att vederbörande redan har brutit mot någon bestämmelse i det femte kapitlet i patientsäkerhetslagen. Att mot betalning behandla cancersjukdom eller elakartade svulster är olagligt om man saknar vårdlegitimation, men att undersöka cancer är inte alls olagligt eftersom det inte regleras i lagstiftningen. Att utan kostnad behandla cancer är inte heller olagligt, eftersom lagstiftningen enbart reglerar sådan behandling mot ersättning.

ζ

Bristande kompetens

pussel-frågeteckenRadioprogrammets journalister ringde upp Tullio Simoncini, som helt lagligt erbjöd sig att undersöka en patient som hade cancer. Senare ringde journalisterna åter upp honom och påstod då, helt oriktigt, att det för en icke legitimerad yrkesutövare var olagligt att i Sverige undersöka patienter som hade cancer.

Anders Alexandersson gav stöd för det påståendet genom att mot bättre vetande säga att visst var det olagligt att göra så. Det bevisar Anders Alexanderssons inkompetens inom det område som han har till uppgift att kunna.

I radioprogrammet ringde journalisterna även upp Erik Enby som sade att han mikroskoperade blodet på cancerpatienter och behandlade infektioner (till exempel svampinfektioner) om han hittade sådana i blodet.

Skolmedicinen har ju inte erkänt att svampinfektioner skulle kunna utgöra cancer och därmed får Erik Enby enligt lagstiftningen göra det som han gör, nämligen behandla infektioner och svampinfektioner.

Undersöka cancer får han också göra utan inskränkningar. Det får faktiskt vem som helst göra – så, det kan IVO absolut inte anmäla någon för. Eftersom tjänstemännen på IVO (de kommer i huvudsak från Socialstyrelsen) inte kan den lagstiftning som de är satta att utöva tillsyn utifrån, så kan man inte förvänta sig att de ska klara av att följa den. Inte ens generaldirektören eller chefsjuristen på IVO klarar av det och solidariskt håller de myndighetens tjänstemän om ryggen. Ja, alla på myndigheten håller varandra om ryggen.

Gunnar-Moa-IVOAnmälaren Gunnar Moa har en gång tidigare yttrat sig i media om Erik Enby. Det var efter det att Erik Enby hade blivit fråntagen sin läkarlegitimation. Då yttrade Gunnar Moa att myndigheten inte längre kunde göra något utan att det som nu återstod var att polisanmäla Erik Enby.

Yttrandet avslöjar Gunnar Moa och hans uppsåt och nu har han alltså anmält Erik Enby till åtal, trots att Gunnar Moa inte har några bevis för att Erik Enby under de senaste två åren någonsin skulle ha behandlat just cancer (preskriptionstiden för sådana brott är två år).

Om Gunnar Moa inte har kännedom om att Erik Enby verkligen har behandlat cancer men ändå anmäler honom för sådant brott, så begår Gunnar Moa själv ett allvarligt brott (falsk tillvitelsebrott/anmälningsbrott) och ska självfallet åtalas för det, i synnerhet eftersom han inte har tagit tillbaka sin anmälan och på så sätt har avvärjt faran för Erik Enby.

ζ

Anmälningar till Granskningsnämnden

tv-tornRadioprogrammet Kropp & Själ har av flera personer anmälts till Granskningsnämnden (GRN) för radio och TV. Ordförande för nämnden är Henrik Jermsten som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Jermsten har tidigare utmärkt sig genom att i Högsta förvaltningsdomstolen fatta beslut som strider mot gällande lagstiftning. Därmed kanske vi inte ska förvänta oss att det kommer att gå korrekt till i GRN.

Flera polisanmälningar och anmälningar direkt till åklagare kommer inom en snar framtid att upprättas. Det är anmälningar om grovt förtal i tryckfrihetsmål mot radioprogrammets ansvarige utgivare på SR, Nina Glans. Hon vill inte kommentera det hela.

Anders Alexandersson kommer att anmälas för grovt förtal, eftersom han i programmet yttrade sig osant om lagstiftningen samt kränkande och nedsättande om Erik Enby och Tullio Simoncini.

Anders Alexandersson kommer även att polisanmälas för uppviglingsbrott samt grovt förtal till personer på IVO. Anders Alexandersson är dessutom enligt lagstiftningen skyldig att avvärja faran för Erik Enby, eftersom Anders vet om att Gunnar Moas anmälan mot Erik Enby saknade lagstiftningsmässig grund och Anders Alexandersson kommer även att anmälas för tjänstefelsbrott.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

ζ

Generaldirektören är informerad

lag-SverigeJag har personligen informerat generaldirektören och chefsjuristen med flera på IVO om att det har begåtts brott inom myndighetens verksamhet och jag har påpekat att generaldirektören är ytterst ansvarig för detta. Bevis om att brottsliga gärningar har utförts av myndighetens tjänstemän har skickats med tillsammans med en uppmaning om att anmälan mot Erik Enby måste återtas av dem som känner till att den är olagligt gjord.

Generaldirektören och chefsjuristen med flera har underlåtit att återta IVO:s anmälan till åklagaren för att på så sätt avvärja faran för Erik Enby. Därmed kommer även de som har vetskap om det att anmälas för falsk tillvitelsebrott samt för tjänstefelsbrott.

Anmälan ska även skickas till JO, alternativt till JK, för att de myndighetsutövare som inte har fullgjort sina skyldigheter även genom riksdagens ombudsman ska få reda på att det som de har gjort är brottsligt.

Målet med denna anmälan är att deras handlande ska behandlas av Statens personalansvarsnämnd samt att samtliga inblandade som har underlåtit att agera ska få avsked från sina respektive tjänster. Detta inkluderar generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund.

Nu får det banne mig vara nog!

.
Michael Zazzio

Leg. ssk. och medicinsk forskare inom audiologi/otologi
Vetenskapligt råd och hedersledamot i den spanska akademin AENORTA
Styrelseordförande föreningen Sara / 2000-Talets Vetenskap
Kassör NATIONAL HEALTH FEDERATION - SWEDEN ... http://www.thenhf.se/
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/zazzio/

ζ

ζ

skriv-under-Erik_TullioKlicka för att förstora

signFör att sätta tryck på myndighetsutövarna: åklagare, JO, JK, IVO med flera har två namninsamlingar startats till förmån för Erik Enby och Tullio Simoncini. SARA:s styrelse ställer sig bakom namninsamlingarna och uppmanar alla att skriva under dem på 2000tv.se.

 • Klicka här och skriv gärna på.

ζ

Så här skaffar du dig 2000-Talets Vetenskap!

Nr3-2014Årsavgiften för ett medlemskap i föreningen SARA kostar 190 kr inom Norden. Utanför Norden, 220 kr. Då ingår hela 2014 års tidningsutgivning (5 nummer). När du anmäler dig som ny medlem får du först en tidning från 2013 för 29 kr jämte ett inbetalningskort. När du har betalat avgiften och det äldre numret (190+29kr) får du alla nummer av tidningen under innevarande år.

Som medlem hoppas vi att du sprider tidningens kunskaper om hälsa, miljö och samhälle. Du får kallelse till föreningens årsmöte, där du kan påverka föreningens demokratiska beslut.

Gör så här

Skriv ditt namn och adress på ett inbetalningskort för postgiro. Skriv föreningen SARA som mottagare. Betala in beloppet till plusgiro 429 39 38 – 9. Eller anmäl dig som medlem direkt på hemsidan: www.2000tv.se.

Enbart prenumeration (utan medlemskap) kostar 230 kr inom Norden och är främst avsedd för företag, institutioner, bibliotek m.fl. Alla priser på hemsidan är desamma för alla nordiska länder.

2000-Talets Vetenskap/ Föreningen SARA

ζ

 Fotnot: Ovanstående artikel är ett utdrag ur 2000-Talets Vetenskap, nr 3/2014, sid 6–7..  PDF

4 svar på ”Om förföljelsen av alternativmedicinare: ”Nu får det banne mig vara nog!””

 1. SISTA CHANSEN att skriva på en av de viktigaste namninsamlingarna inom alternativ medicin!

  Namninsamlingarna för Erik Enby och Tullio Simoncini kommer att skrivas ut senast denna FREDAG DEN 25 JULI.

  Din röst är viktigare än någonsin! Låt oss visa media och myndigheter var medicinskåpet ska stå!

  Vad tycker du om myndigheternas och medias sätt att skrämma bort alternativmedicinska forskare och den senaste tidens allt intensivare häxjakt på alternativmedicinska terapeuter?

  Är du tveksam? Läs åtminstone bakgrunden till namninsamlingarna … klicka här

  SKRIV PÅ FÖR ERIK ENBY … KLICKA HÄR

  Alternativ länk … Klicka här

  SKRIV PÅ FÖR TULLIO SIMONCINI … KLICKA HÄR

  Alternativ länk … klicka här

  Sprid gärna dessa länkar och dela detta Facebookinlägg till alla du tror är intresserade!

  En sista kraftansamling för att markera att alternativmedicinen är här för att stanna!

  PS. 22 anmälningar mot inslaget om doktor Erik Enby och doktor Tullio Simoncini har inkommit till Granskningsnämnden (GRN) för radio och TV, vilket är ovanligt många för den här typen av program. Det tyder på att folket börjar vakna upp och protestera mot tokigheter och dumheter som slår hårt mot medborgarna.

 2. VERKLIGHETEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN DE FLESTA MEDBORGARE ENS KAN FÖRESTÄLLA SIG

  För ungefär tio år sedan läste jag en bok som nordiska läkare hade skrivit tillsammans, som behandlade just den skada och det beroende som moderna läkemedel ger upphov till. De ifrågasatte om vi var på rätt väg.

  När mina barn helt plötsligt skulle påtvingas lättmjölk och lättmargarin i skolan undrade jag hur de kostansvariga tänkte? Jag agerade och ett halvår senare kunde kommunens skolbarn även välja Bregott och standardmjölk. Egna kunskaper saknades inom kommunen, utan de gjorde bara som Livsmedelsverket rekommenderade (och det behövs inte någon högskoleutbildning för det).

  Då tyckte jag att det var märkligt att detta kunde tillåtas, lite som en blixt från klar himmel då jag trodde att livsmedelsverket och sjukvården fokuserade på att hålla oss friska, på att lindra och bota på bästa sätt. Jag trodde att de var experter inom sitt yrke. Men det är ju precis tvärtom.

  Idag vet jag bättre efter hundratals, om inte tusentals, artiklar, böcker, seminarier, kontakter, möten, m.m. Det är värre än man ens kan föreställa sig. Det är ju bara att titta på resultatet, för de ansvariga som är läskunniga och som tar sitt ansvar.

  Och nu vill man dessutom i största helighet med CODEX ALIMENTARIUS begränsa våra möjligheter att hålla oss friska med vitaminer, mineraler och alternativa metoder. De lever ju på ohälsa och allt som gör oss friska ska bekämpas.

  Våra politiker har abdikerat från sitt ansvar (de bara flyter med och betalar notan med skattemedel), och våra tjänstemän inom myndigheter och inom vården sitter fast i etablerade kluster (de som försöker göra något blir omedelbart bestraffade, varför nästan alla väljer då att bara flyta med). Så här finns ingen hjälp att hämta. Många läkare ropar faktiskt på hjälp utifrån, men politikerna duckar.

  Återstår att folket tar befälet, i sin vardag genom att själv läsa på och ta hand om sig själv, sina närmaste och sina barn. Sedan välja politiker som har kunskap och mod att göra något och kräva att sittande politiker gör sitt (annars gör de inte det). Om inte folket tar befälet så kraschar vi garanterat.

  Om vi inte lägger tid NU på att sätta oss in i problematiken och på friskvård, så får vi istället sedan lägga tid, kraft, livskvalitet och pengar på sjukdom istället (vare sig vi vill eller ej).

  Det förstnämnda väljer vi själva, medan det sistnämnde kommer som ett brev på posten om vi väljer fortsatt oengagemang, om vi väljer att förlita sig på auktoriteter (som alltför ofta agerar industrins springschasar), vilket bokstavligen är livsfarligt.

  Svensk sjukvårds tjänstemän vägrar att använda sig av kostbehandling (riktig mat och kosttillskott), och de vägrar att använda sig av alternativmedicin, även när det är både effektivare och billigare och även när det praktiskt taget är utan biverkningar. Om inte detta är ”legitimerat kvacksalveri” – vad är det då?

  Sverige är ett U-land när det gäller integrativ medicin och medborgarna står för den notan, faktiskt ett av de sämre länderna i hela världen. Men det förstår inte ansvariga politiker utan se satsar vidare enligt de direktiv som industrin utfärdar. Vem är de kompis med? Så kan vi inte ha det.

  Men de etablerade nöjer inte med det. De bedriver också en aktiv häxjakt på allt som håller oss friska. Så Jag håller med Michael Zazzio att ”nu får det banne mig vara nog”.

  I min profession som managementkonsult brukar jag efter ett par veckor veta mer än de flesta om en organisation; hur den fungerar, vilka problem de har, vilken potential som finns och jag har också då utvecklat en arbetshypotes om hur problem ska lösas och hur potentialer ska realiseras. I detta arbete är vårt signum är vi alltid arbetar med helheter och det är RESULTATET som räknas.

  Det är ”enkelt” att reda upp sjukvården problem och att t.o.m. ta ledningen i världen. Potentialen ligger i hundramiljardersklassen, pengar som bland annat behövs inom äldreomsorgen. Det skulle också ge många arbetstillfällen och skatteintäkter. Men detta förstår inte sittande politiker.

  Observera att ENDAST en massiv och kunnig opinion kan göra skillnad!

  MEN …. Hur få en stor del av folket att förstå och agera (annars händer ju inget)?

  Det tog mig flera år och tusentals timmar att fullt ut inse hur sjukvården fungerar och för att förstå måste man leta information från flera oberoende källor, titta på hela kedjan, dvs. kost-, kemi- och läkemedelsindustrin, forskningen, myndigheter och vårdens alla dimensioner, från sjukhusdirektörer till de som arbetat närmast patienterna och inte minst de fackliga organisationerna roll i detta spel, som också involverar lagstiftning och handelsavtal på nationell och på EU-nivå.

  Vem har tid och grundläggande kunskaper för att göra detta? Och på samma gång slår industrin blå dunster i ögonen på folket med falska larmrapporter och studier som förmedlas via lobbare som seglar under falsk flagg, t.ex. köpta professorer … http://www.kostdemokrati.se/frank/2012/09/20/kopta-professorer/

  Om det tog mig flera år att fullt ut inse vidden av det som händer över våra huvud (för så illa kan det väl ändå inte vara?). Hur ska då gemene man och våra politiker kunna lägga detta pussel, på samma gång som de är utsatta för ett bombardemang med missledande information blandat med riktig (faktoider). Här ligger svårigheten.

  Observera att våra politiker är vanliga medborgare som gjort politisk karriär och som därigenom fått förtroendet att förvalta mer än 350 miljarder kronor för hälso- och sjukvård på bästa sätt. Men de saknar sakkunskap och är ett lätt byte för professionella lobbare från industrin. Om de inte är följsamma så riskerar de sin karriär.

  Detta har industrin full koll på och de utnyttjar det på ett professionellt sätt. De är ytterst skickliga och till och med sälja in GMO, vilket är en större bedrift än att sälja konserverad gröt på burk. Att sälja in statiner till 850.000 svenskar är inte heller en dålig bedrift. Svininfluensa- och Gardasilvaccin toppar också listan. Hur är detta möjligt????

  KORT SAGT BLIR VI GRUNDLURADE PÅ LIVSKVALITET OCH PENGAR.

  Och det kommer att bli mycket värre om inte folket vaknar upp och agerar.

  Så sammantaget blir det som är ”enkelt” att åtgärda plötsligt ”svårt”, då det är industrin som håller i taktpinnen och pengarna. Och tydligen går det mesta och de flesta att köpa för pengar och makt.

  VI SÅLEDES PROBLEM SOM VI MÅSTE LÖSA SNABBT – ANNARS KRASCHAR FOLKHÄLSAN OCH VÅRDEN – OCH SEDAN VÄLSTÅNDET – OCH DET GÅR FORT I DAGENS GLOBALISERADE VÄRLD DÄR KONKURRENSEN OM JOBBEN OCH VÄLFÄRDEN ÄR KNIVSKARP.

 3. Integrativ Medicin

  Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. I Sverige verkar yrkesföreningarna LIM och FIM samt nätverket NIM för större öppenhet för integrativmedicin inom hälso- och sjukvården.

  Det är självklart att vi ska tillämpa det bäste inom olika discipliner och självfallet ska de metoder som skattefinansieras uppfylla kravet på vetenskap ELLER beprövad erfarenhet, vilket självfallet även gäller vården som inte har något fripass. Nuvarande monopol, forskningsfusk och ”immunitet” mot att följa svensk grundlag och patientsäkerhetslagen är ohållbart och oacceptabelt. Vården borde istället vara det goda exemplet och vara extra noga med att följa gällande lagstiftning och verka i medborgarnas och samhällets intresse.

  Om likhet inför lagen gällde skulle vården omedelbart få sluta med kolesterolsänkande mediciner och viktoperationer, som idag vilar på lösan sand. Även experimentvacciner skulle utgår. Att svininfluensavaccinet innebar en stor risk för neurologiska skador var väl känt innan mer än fem miljoner svenskar vaccinerades. Narkolepsi är bara toppen på ett isberg och hur detta påverkar t.ex. demensutveckling om tio eller tjugo år vet vi ännu inte … Vad vi tidigt visste om riskerna, men som folket inte fick veta

  Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, talade sig varm för svininfluensavaccinet. för HPV-vacccinet och för det värdelösa Tamiflu. Men han sitter säkert (på dessa tjänster är sannolikt kompetens en belastning). Varför tillåter vi detta? … Jäv vid beslut om HPV

  Om Anders Tegnell är vår spjutspetskompetens, då ligger vi illa till.

  Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, talade sig varm för svininfluensavaccinet inför massvaccineringen och menade att det var viktigt att alla vaccinerade sig (trots att han var väl informerad om riskerna). Folket fördes medvetet bakom ljuset. Skandalen med narkolepsi och att vaccinet var i det närmaste verkningslöst, förutom biverkningar, påverkar inte Anders Tegnells inställning som slår fast:

  – Vårt agerande var helt logiskt och vi kommer att fatta samma beslut om eller när nästa pandemi kommer.

  Anders Tegnell tycker också att det värdelösa Tamiflu är bättre än ingenting. Så talar en sann vaccinationskrämare. Men det var väl inte hans uppdrag – att tjäna vaccinationsindustrin?

  HPV-vaccinet riskerar att bli nästa stora skandal. Det väller in rapporter om skadeverkningar som detta experimentvaccin orsakar, som närmare 400.000 svenska flickor blivit vaccinerade med.

  Men dagens vårdapparat lever sitt eget liv, ”en stat i staten” med egna oskrivna regler och lagar. En herrelös hierarki som industrin informellt styr och som medborgarna finansierar med 350 miljarder kronor om året (10 % av BNP). Det blir i snitt 80.000 kronor per arbetande svensk och år och prognosen är tre gånger så höga kostnader.

  Har du råd med det? …. Vägvalet för att betala vårdnotan (men politikerna duckar)

Kommentera