Ulf Ljungblad – Ny krönikör på KOSTDEMOKRATI.se

Vi hälsar Ulf Ljungblad varmt välkommen som krönikör. Han är väl insatt i hur vården fungerar och han kommer med sin skarpa analytisk förmåga dela med sig av sina tankar, slutsatser och erfarenheter. Ulf Ljungblad presenterar sig själv nedan.

Team KOSTDEMOKRATI

”Bakvänt – Ledarskapet är viktigare än mycket annat, när man vill effektivisera sjukvården. I Helse öst i Norge jobbar vi därför underifrån med förändringarna.

I Västra Götalandsregionen har man alltid gjort tvärtom. Politiker har pekat och de som kunnat sjukvården har fått gilla läget, säger Ulf Ljungblad som en gång köptes ut när hans kritik drabbade ledningen i Göteborgs sjukvård.”

Kort om mig själv

Jag är 68 år och utbildade mig till läkare i Göteborg.

Sedan gymnasietiden på Hvitfeldtska idrottsaktiv på och strax under elitnivå i många idrotter upp till drygt 30 års ålder, därefter aktiv motionsidrottare till ca 55 års ålder.

”Idrottat större delen av mitt liv,
stundtals strax under elitnivå”

Under ett femårigt uppehåll med idrott strax efter fyllda trettio gick jag upp i vikt från 75 till 90 kg. Efter att ha konsulterat min gamle professor i medicinsk kemi och studerat min ”Biochemistry” insåg jag att kolhydratrestriktion och relativt högt intag av fett och proteiner var rätt väg, så på två månader gick jag utan ansträngning ned 15 kg i vikt.

”Minus 15 kg på två månader,
utan ansträngning”

Detta var 1979 och sedan dess har jag i min läkargärning rådgivit patienter och goda vänner utifrån min egna erfarenhet, de som önskat gå ned i vikt, ofta med vällyckat resultat. En av mina bästa vänner som hade fått tid för gastric by-pass-operation och som vägde 140 kg, övertalades att skjuta upp sin operation och efter två år vägde han 80 kg. Han slapp de biverkningar som en operation ger.

”Minus 60 kg på två år,
utan viktoperation”

Som circulationsfysiolog har jag genom åren förvånat mig över den infantila förklaringsmodell till hjärt-kärlsjukdom som Stefan Rössner et consortes hävdat. Orsakerna till hjärt-kärlsjukdom är mycket mer komplex än vad dessa hävdar.

”Hjärt-kärlsjukdom är mycket mer
komplext än vad som ofta hävdas”

Annars är jag disputerad circulationsfysiolog och specialist i gynekologi och obstetrik. Jag har varit chef för tre kvinnokliniker i Västsverige, senast på Östra sjukhuset i Göteborg där jag även var chefläkare och sjukhusdirektör innan sammanslagningen av de tre Göteborgssjukhusen, en fusion som jag motsatte mig.

Sedan mer än 10 år har jag arbetat i Norge, de första sex åren som administrerande direktör för en stor sjukhusorganisation, sedan med ett stort projekt som handlar om kvalitet i patientbehandlingen och patientsäkerhet, kallat ”behandlingslinjer” (på engelska ”clinical pathways”). Det är stort internationellt, nu också på agendan i Norge, men okänt i Sverige.

”Norge arbetar på ett strukturerat sätt med
kvalité i patientbehandling och patientsäkerhet”

Senaste åren har jag debatterat bristen på kvalitet i svensk sjukvård i flera tidningar, bland annat ihop med Christer Enkvist. Vi utbildade oss samtidigt till specialister i början på 70-talet, på gamla Vänersborgs centralsjukhus.

Jag är fortsatt forsknings-engagerad i klinisk och preklinisk forskning.

Närmast på den publicistiska agendan står en debattartikel om kvaliteten på svensk cancersjukvård, som kommer att publiceras under kommande vecka i Dagens Medicin.

Ulf Ljungblad

2 svar på ”Ulf Ljungblad – Ny krönikör på KOSTDEMOKRATI.se”

  1. Mycket glädjande att vi får ännu en krönikör med gedigna kunskaper om hur vården fungerar och detta dessutom ’från insidan’ (liksom Christer Enkvist).
    Många av oss har visserligen rika egna erfarenheter av missriktad, likgiltig och inkompetent vård men vår horisont och vårt perspektiv utvecklas genom det vi får höra från er.
    Jag ser fram mot att få våra värsta aningar bekräftade med exempel från verkligheten.

Kommentera