Avgiftning – fysisk och psykologisk

Avgiftning – fysisk och psykologisk

I dag kan vi inte undgå att drabbas av gifter i olika former – i maten, i vattnet, i luften vi andas, för att inte tala om i alla de mediciner vi stoppar i oss! Och även om vi anstränger oss för att t.ex. äta så nyttigt som möjligt, så får vi ändå i oss tungmetaller och andra giftiga ämnen av olika slag. Fortsätt läsa ”Avgiftning – fysisk och psykologisk”

Modern avlatshandel – en metafor

Modern avlatshandel – en metafor

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg.

Förenklat var det en protest mot galenskaperna inom den maktfullkomliga katolska kyrkan – och inte minst mot kyrkans handel med ”avlatsbrev”. Man kunde enligt katolska kyrkan klara sig lindrigare undan skärselden genom olika former av botgöring – fasta, vallfärder eller skänkande av pengar till ett kyrkobygge. Fortsätt läsa ”Modern avlatshandel – en metafor”

Om läkarnas ovilja mot ny kunskap – och gammal!

Sven Erik Nordin har delat en länk

Om läkarnas ovilja mot ny kunskap – och gammal!

De flesta tycks i dag lita fullkomligt på sina läkare – och se dem som ofelbara företrädare för det senaste inom den medicinska vetenskapen. Sanningen är att läkarkåren historiskt har varit oerhört konservativ – och in i det sista vägrat ta till sig nya kunskaper (eller erkänna gamla).

Fortsätt läsa ”Om läkarnas ovilja mot ny kunskap – och gammal!”