VAD HÄNDER OM DU SJÄLV BOTAR DIN CANCER!

Om man tackar nej till läkarnas brutala cancerbehandling (kirurgi, strålning, cellgifter) – vad händer då? Jo, det kan jag berätta, eftersom jag gjorde just det.
.
Efter att jag fått min cancerdiagnos, så förklarade läkarna att jag bara hade månader kvar att leva, om jag inte ställde upp på deras behandlingsförslag – ett omfattande kirurgiskt ingrepp, med efterföljande cellgiftsbehandling – vilket jag alltså vägrade göra. I stället ändrade jag min kost (till sockerfri sådan) och började med ett antal tillskott av vitaminer och mineraler, samt andra kända anticancerämnen (gurkmeja, ingefära, kolloidalt silver, vissa alger mm).
.
Det första som hände var nu att specialisterna på universitetssjukhuset tog sin hand ifrån mig, så jag fick gå på kontroller på mitt hemsjukhus. Också där vidhöll läkarna, att jag var döende i cancer och omedelbart borde opereras på det stora sjukhuset. Och till och med sedan man via olika undersökningar till sist måste konstatera, att man inte längre såg någon cancer hos mig, så ville man påstå att det var omöjligt (!!)
.
Då hävdade de i stället att jag aldrig haft cancer. Detta påstod även några av de läkare som varit tvärsäkra på min diagnos!
.
Men det mest plågsamma var kanske reaktionen hos vissa vänner och bekanta, som började betrakta mig som galen. Hur kunde jag bara ifrågasätta läkarnas bedömning! Några ville till och med beskylla mig för att vara en fara för min omgivning, eftersom kanske andra kunde ta efter mitt exempel och avstå från traditionell cancerbehandling!
.
Priset i oförskämdhet tog för övrigt professor Dan Larhammar vid Uppsala Universitet (numera preses i Kungliga Vetenskapsakademin). I en kommentar skrev han att ”Nordin låter påskina att han skulle ha haft cancer”…
.
Men svaret på rubrikens fråga är alltså: Du kan bli ifrågasatt, idiotförklarad och närmast föraktad av både läkare och privatpersoner. Och i stället för att bli nyfiken på hur man lyckats bota en livshotande cancer, så försöker många att bortförklara det hela som tillfälligheter och lägger ner mycken möda på att få en att inse hur illa man burit sig åt!
.
Många tycks anse, att det är bättre att dö av oduglig traditionell cancerbehandling än att överleva med hjälp av någon alternativ metod!

Vården tycks tro att människan är en maskin – för att det är lönsamt så

.

Att tarmen och dess myriader av mikrober är avgörande för vår hälsa i de flesta avseenden verkar numera helt klart. Men skolmedicinen ser fortfarande människan som en biologisk maskin, där man försöker behandla varje enskild del för dig. Många värjer sig fortfarande för tanken att bota en sjukdom i hjärnan via tarmen. Därför kommer vi också att fortsätta ”äta oss sjuka” även på det hör området. Tragiskt!

.

FORSKNING. Studier vid Johns Hopkins University indikerar att patogena proteiner kan vandra via vagusnerven från mag-tarmkanalen till hjärnan, vilket kan resultera i Parkinsons sjukdom … klicka här

Bestigningen av berget Cancer

Bestigningen av berget Cancer

Detta är en berättelse från tidigt 2000-tal, då kunskapen om sjukdomars orsaker fortfarande var mycket ofullkomlig och ofta av närmast religiös karaktär – och när den faktiska kunskap som fanns mycket effektivt undanhölls folket av ett maffialiknande nätverk av företag som med astronomiska vinster tillverkade och sålde bergsklättringsutrustning …

.

Alldeles intill den lilla byn Världen låg ett väldigt högt berg, som av oklar anledning fått namnet Cancer. Byn låg vid bergets nästan lodräta och oerhört svårbestigna södra sida. Alla som vände blickarna mot berget insåg, att det måste krävas osedvanlig skicklighet och avancerade tekniska hjälpmedel för att nå upp till bergets topp.

.

Nu var det så förfärligt att med jämna mellanrum drabbades enskilda invånare i byn av en förbannelse, som innebar att de helt enkelt efter en tid avled. Antalet drabbade hade också ökat dramatiskt på senare år. Det fanns många teorier om vad som förorsakade förbannelsen, men ingen tycktes kunna säga säkert vad den kom ifrån. Det fanns dock en lösning, och det var att ta sig upp på bergets topp, där man kunde erhålla Välsignelsen och överleva. Tyvärr var .det bara ett fåtal som lyckades med detta.

.

Vid bergets fot hade växt upp en formlig industri, som helt och hållet levde på att erbjuda människor möjligheter att ta sig upp till bergets högsta punkt för att få Välsignelsen och därefter kunna fortsätta sina liv. Man hävdade att det endast fanns två möjligheter – och det var via specialgjorda stegar eller med enastående starka rep, med vars hjälp man kunde hissas upp till toppen. Egentligen fanns det också ett tredje alternativ, och det var att med ett kirurgiskt ingrepp försöka avlägsna förbannelsen. Men man hade till sist insett, att förbannelsen inte satt i själva den fysiska kroppen och att ett kirurgiskt ingrepp således inte hjälpte, mer än tillfälligt, så den metoden hade man övergivit.

.

Vissa i lokalbefolkningen hamnade ibland i konflikt med dem som levde på att tillverka stegar och rep, när de påstod att berget på norra sidan var mindre brant och att man den vägen helt enkelt kunde ta sig upp via sedan länge upptrampade stigar till toppen för att få den efterlängtade Välsignelsen och undgå döden. Men trots att det då och då dök upp människor som berättade att de använt den vägen, så förnekades detta av företrädarna för industrierna som tillverkade stegar och rep. Av någon märklig anledning kallades dessa faktiskt för lekare, trots att det verkligen inte handlade om någon lek, utan faktiskt gällde liv eller död för dem som drabbats av förbannelsen.

.

De som påstod sig ha undfått Välsignelsen genom att ta sig upp via stigarna på bergets norra sida förklarades som opålitliga och fantasifulla galningar, som sannolikt berättade sina skrönor för att tjäna pengar på att sälja vandrarkängor eller tjänstgöra som vägvisare åt dem som ville pröva den norra vägen. Och de som mest enträget hävdade sin historia åtalades och dömdes ibland till långa fängelsestraff. Man påstod då att de medvetet försökte leda folk i döden genom att hindra dem från att använda de väl beprövade metoderna att med stegar eller specialtillverkade rep ta sig upp på bergets lodräta sida. Man undvek då så långt möjligt att nämna, att de flesta fortfarande via de metoderna aldrig lyckades ta sig upp, utan i stället föll ner från berget. Många genomled dessutom efter fallen de mest förfärliga plågor, innan de slutligen avled av sina skador.

.

Industrifolket arbetade emellertid dag och natt för att förbättra sina metoder. Man experimenterade fram nya legeringar för tillverkning av stegarna, uppfann nya avancerade svetsmetoder för att sammanfoga dem, och gigantiska summor användes för att tekniskt förbättra stegarna. Tyvärr resulterade detta endast i några få procents förbättrade resultat. Stegarna gick ändå sönder av påfrestningarna på den lodräta bergväggen, och folk störtade ner och slog ihjäl sig.

.

Detsamma gällde metoden med repen. Man forskade fram sensationellt hållbara syntetiska fibrer och framställde rep, som skulle tåla enorma belastningar, men ändå skavdes de ofta av på någon utskjutande vass klippavsats och resultatet blev ytterligare dödsfall.

.

Någon hade kommit med påståendet (som för utomstående verkade självklart) att om de som drabbades av förbannelsen kunde gå ner en smula i vikt, så skulle det underlätta vid försöken att ta sig uppför den lodräta bergssidan, oavsett vilken metod man använde. Lekarna kunde i princip förstå tanken, men de avfärdade amatörernas teorier om att äta på ett annat sätt för att bli av med sin övervikt. Detta var ett alldeles för allvarligt problem för att kunna avhjälpas med en ändrad kost. De kunde inse, ATT de drabbade måste äta för att leva tillräckligt länge och hinna pröva ”bergsbestigningen” och komma upp till den hägrande Välsignelsen, men att det skulle ha någon betydelse VAD de åt var för dem en helt främmande tanke.

.

Då och då drabbades också någon av de mycket välbärgade industrimännen av förbannelsen. Då hände det att de i nattens mörker smög iväg till bergets norra sida och med viss möda tog sig upp till bergets topp för att få Välsignelsen och behålla livet. Men detta hemlighölls, och deras kollegor hotade dem med stränga straff, om de avslöjade detta. Den oerhört lönsamma tillverkningen av stegar och rep skulle ha kunnat hotas, och den med hög status förknippade forskningen på området skulle ha kunnat avslöjas som onödig. Detta kunde förstås på sikt ha hotat hela byns existens och måste till varje pris förhindras.

.

Varje tänkbar association till dagens läkemedelsindustri och dess företrädare beror förstås på den enskilde läsarens fantasi, som författaren självklart inte kan ta ansvar för …

– – –

Byt ut ordet ”förkylning” mot ”cancer” – och skrattet fastnar i halsen:

 

Oj – det blev fel

Har våra förtroendevalda politiker och
våra
högre tjänstemän blivit stolliga?
.
Efter det helt osannolika framträdandet i Aktuellt nyligen – 11 juli 2019 – finns det anledning till följande repris:
.
I juni 2014 förklarade läkarna tvärsäkert att jag snart skulle dö i cancer (skivepitelcancer med spridning till lymfan) – om jag inte gick med på deras föreslagna behandling, som innebar ett fullkomligt brutalt och allvarligt handikappande kirurgiskt ingrepp – med efterföljande strålning och/eller cellgiftsbehandling. Den alternativa metod jag själv föreslog – ändrad kost och tillskott av några vitaminer och mineraler – log man milt överseende åt, och man förklarade att jag skulle vara död inom några månader.
.
Om jag varit riktigt medveten om gällande lagstiftning, så hade jag förstås hoppats på symtomlindring. Nu var jag så naiv att jag trodde det skulle vara tillåtet att bota sin egen sjukdom, och jag gick medvetet in för detta – att bota min cancer.
.
Och sedan omkring tre år måste nu läkarna konstatera, att man inte längre ser några tecken på cancer hos mig! Det måste betyda att jag brutit mot lagen och botat min cancer med en alternativ metod. Herre Gud, vad gör jag?
.
Skall jag anmäla mig själv för detta flagranta lagbrott – och till vilken instans anmäler jag? Vänder jag mig till den lokala polismyndigheten, eller bör kanske Riksåklagaren direkt bli inkopplad i ett så här allvarligt fall?
.
Sedan undrar jag också, om de som sålt aprikoskärnor, gurkmeja, D-vitamin, selen, magnesium, kolloidalt silver och andra produkter skall anses delaktiga i mitt brott? Det kan i så fall bli en omfattande brottsutredning, eftersom jag använt mig av flera olika leverantörer – både på nätet och i fysiska hälsokostbutiker.
.
Den som möjligen tror att jag bara är en skämtare, som vill raljera om ett allvarligt ämne, kan nu sedan en tid läsa hela min absolut autentiska historia i den nyligen utkomna boken ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag). Man kan även använda sig av följande länk för att förbättra sina kunskaper på området >>> klicka här
.
Men fortfarande behöver jag goda råd. Snälla – kan någon hjälpa mig? Jag vill ju absolut vara laglydig. Men kanske skulle jag ändå hellre avtjäna ett fängelsestraff än att dö i cancer!
.

Sven Erik Nordin

.

PS. Tidigare inlägg >>> Skäms SVT >>> klicka här

Läkemedelsverket är läkemedelsindustrins intresseorganisation

Läkemedelsverket är ju läkemedelsindustrins egen intresseorganisation – och på denna myndighet bryr man sig aldrig om att kolla vetenskapliga fakta. Det viktiga för dem trycks vara att förhindra ”illojal konkurrens ” från naturliga medel. Deras ”godkända läkemedel” förorsakar tusentals dödsfall varje år. INGEN har så vitt man vet avlidit av CBD-oljepreparat!

– Svenska influencers marknadsför kontroversiell cannabisolja >>> klicka här

Sven Erik Nordin

PS. Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av läkemedel >>> klicka här

Läkemedelsverket släpper igenom livsfarliga läkemedel och jagar ofarliga kosttillskott – för att de gör oss friskare. Gissa vem det gynnar?

Folkets hälsa väger lätt mot industrins
vinstintressen hos våra valda politiker.

Jag har tidigare skrivit om att myndigheter och vården medvetet bryter mot lagen – utan konsekvens (mer än för patienterna). Slutsatsen är att våra folkvalda politiker ha gett dem tillstånd till att bryta svensk lag >>> PDF

Således kan vi även räkna in regeringen som en av läkemedelsindustrins intresseorganisationer och hur detta maktövertagande gick till finns väl beskrivet i en bok (som alla bör läsa för att förstå vad som händer).

 

”Och cancern bara försvann”

.
Nu finns äntligen min bok att köpa – ”Och cancern bara försvann”.
.
Det är en detaljerad berättelse om min egen cancerhistoria, baserad på dagboksanteckningar och mina sjukhusjournaler. Därutöver innehåller boken en del medicinhistoria och försök till förklaring av det globala bedrägeri den officiella sjukvården är en del av – just när det gäller cancer och andra s.k. kroniska sjukdomar.
.
Boken går att beställa via förlaget – Karneval t.ex. via denna länk:
men kommer väl att finnas också i vanliga bokhandeln eller via Bokus och andra distributörer.

Oj – det gick fel! (apropå Kav-utredningens sanslösa betänkande)

Oj – det gick fel!

(Apropå Kav-utredningens
sanslösa betänkande)

I juni 2014 förklarade läkarna tvärsäkert att jag snart skulle dö i cancer (skivepitelcancer med spridning till lymfan) – om jag inte gick med på deras föreslagna behandling, som innebar ett fullkomligt brutalt och allvarligt handikappande kirurgiskt ingrepp – med efterföljande strålning och/eller cellgiftsbehandling. Den alternativa metod jag själv föreslog – ändrad kost och tillskott av några vitaminer och mineraler – log man milt överseende åt, och man förklarade att jag skulle vara död inom några månader.

Om jag varit riktigt medveten om gällande lagstiftning, så hade jag förstås hoppats på symtomlindring. Nu var jag så naiv (eller snarare rejält påläst) att jag trodde jag skulle kunna bota min cancer.

Och sedan omkring tre år måste nu läkarna konstatera, att man inte längre ser några tecken på cancer hos mig! Det måste betyda att jag brutit mot lagen och botat min cancer med en alternativ metod. Herre Gud, vad gör jag?

Skall jag anmäla mig själv för detta flagranta lagbrott – och till vilken instans anmäler jag? Vänder jag mig till den lokala polismyndigheten, eller bör kanske Riksåklagaren direkt bli inkopplad i ett så här allvarligt fall?

Sedan undrar jag också, om de som sålt aprikoskärnor, gurkmeja, D-vitamin, selen, magnesium, kolloidalt silver och andra produkter skall anses delaktiga i mitt brott? Det kan i så fall bli en omfattande brottsutredning, eftersom jag använt mig av flera olika leverantörer – både på nätet och i fysiska hälsokostbutiker.

Snälla – kan någon hjälpa mig?

VAD HÄNDER OM DU SJÄLV BOTAR DIN CANCER!

VAD HÄNDER OM DU SJÄLV BOTAR DIN CANCER!

Om man tackar nej till läkarnas brutala cancerbehandling (kirurgi, strålning, cellgifter) – vad händer då? Jo, det kan jag berätta, eftersom jag gjorde just det.

Efter att jag fått min cancerdiagnos, så förklarade läkarna att jag bara hade månader kvar att leva, om jag inte ställde upp på deras behandlingsförslag – ett omfattande kirurgiskt ingrepp, med efterföljande cellgiftsbehandling – vilket jag alltså vägrade göra. I stället ändrade jag min kost (till sockerfri sådan) och började med ett antal tillskott av vitaminer och mineraler, samt andra kända anticancerämnen (gurkmeja, ingefära, kolloidalt silver, vissa alger mm).

Det första som hände var nu att specialisterna på universitetssjukhuset tog sin hand ifrån mig, så jag fick gå på kontroller på mitt hemsjukhus. Också där vidhöll läkarna, att jag var döende i cancer och omedelbart borde opereras på det stora sjukhuset. Och till och med sedan man via olika undersökningar till sist måste konstatera, att man inte längre såg någon cancer hos mig, så ville man påstå att det var omöjligt (!!)

Då hävdade de i stället att jag aldrig haft cancer. Detta påstod även några av de läkare som varit tvärsäkra på min diagnos!

Men det mest plågsamma var kanske reaktionen hos vissa vänner och bekanta, som började betrakta mig som galen. Hur kunde jag bara ifrågasätta läkarnas bedömning! Några ville till och med beskylla mig för att vara en fara för min omgivning, eftersom kanske andra kunde ta efter mitt exempel och avstå från traditionell cancerbehandling!

Priset i oförskämdhet tog för övrigt professor Dan Larhammar vid Uppsala Universitet (numera preses i Kungliga Vetenskapsakademin). I en kommentar skrev han att ”Nordin låter påskina att han skulle ha haft cancer”…

Men svaret på rubrikens fråga är alltså: Du kan bli ifrågasatt, idiotförklarad och närmast föraktad av både läkare och privatpersoner. Och i stället för att bli nyfiken på hur man lyckats bota en livshotande cancer, så försöker många att bortförklara det hela som tillfälligheter och lägger ner mycken möda på att få en att inse hur illa man burit sig åt!

Många tycks anse, att det är bättre att dö av oduglig traditionell cancerbehandling än att överleva med hjälp av någon alternativ metod!

Vem kollar läkemedelsbolagen?

Idag har skolmedicin monopol på våra liv och skattepengar – trots att den knappt fungerar vid kronisk sjukdom och trots att den idag är vår tredje dödsorsak. Har våra politiker och myndigheter blivit galna – när de jagar det som håller oss friska och ser mellan fingrarna när det gäller industrimedicin? Gissa vem som står för notan!


Vem kollar läkemedelsbolagen?

Före 1966 gav de flesta läkemedelsföretag ut egna kataloger med beskrivningar av sina läkemedel. Det innebar att läkare och apotek kunde ha ett femtiotal olika kataloger att bläddra i.

Men 1966 kom alltså en katalog, med samtliga tillverkares produkter samlade på ett ställe – nämligen FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) – en av Läkemedelsföreningens Service AB utgiven informationsdatabas avsedd för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter och annan sjukvårdspersonal som hanterar läkemedel.

FASS i bokform kom alltså ut första gången 1966. Upplagan 2015 var den sista tryckta versionen av FASS. I fortsättningen kommer FASS endast att finnas tillgänglig via elektroniska kanaler.

Läkemedel för behandling av djur finns i ”FASS Vet”.

Sedan 2001 finns FASS och FASS Vet som en del av Läkemedelsportalen Fass.se. Där hittar man också de uppgifter som finns i det informationsblad (bipacksedeln) som medföljer varje läkemedelsförpackning.

Fass.se uppdateras dagligen och sägs förse vård, omsorg, apotek, patienter anhöriga och allmänhet med aktuell information om läkemedel. Fass.se anses f.n. vara världens mest besökta webbplats för läkemedelsinformation.

Fram till den 1:a januari 2004 delades ansvaret för texterna i FASS av företagen och en medicinsk expertgrupp. Numera är det varje enskild producent som själv ansvarar för texten i FASS! Detta har bl.a. medfört att vissa läkemedel med samma aktiva substans kan klassificeras olika av olika tillverkare.

Med kännedom om läkemedelsbolagens i övrigt fullkomligt samvetslösa metoder för att öka försäljning och användning av de egna produkterna kan man undra hur objektiva och korrekta deras uppgifter i FASS verkligen är! När det gäller produkter som sannolikt står för minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land (och hela Västvärlden) – alltså ”läkemedel” – borde en oberoende myndighet för granskning av uppgifterna i FASS vara självklar!

CANCER-REKLAM

CANCER-REKLAM

Ovanstående kommer massmedia aldrig att informera om … klicka här

I Dagens Nyheter kommer då och då påkostade bilagor från cancerindustrin – förklädda till ”information” om nya tekniker och medel för att bota cancer. I söndags var det dags igen. Den skarpögde kunde längst upp på första sidan läsa, att hela publikationen var ”En annons från Radiumhemmets forskningsfonder”. Alltså i sin helhet en ANNONS – och ingen objektiv information!

Här framträder nu ett antal forskare och företrädare för olika forskningsprojekt – och FÖRETAG – i den särdeles lukrativa cancerbranschen.

Man kan konstatera, att knappt en enda rad i denna publikation handlar om att FÖREBYGGA cancer. Och det är ju självklart. Alla de forskare och företag som framträder här har ju sitt levebröd av sjukdomen cancer. Varför skulle man såga av den gren man sitter på!

Genomgående förklarar man med imponerande ordkaskader olika oerhört sofistikerade metoder för att förfina diagnostik, individualisera behandlingar eller hitta mer effektiva kombinationer av läkemedel. Bitvis går forskningen ut på att se vilka patienter som kan ha nytta av en behandling – för att undvika dyra och plågsamma insatser hos patienter som inte har någon nytta av den. Jaha, och vad gör man med dem som inte kan behandlas? Gissningsvis inskrivning i palliativt team, med smärtlindring i väntan på den oundvikliga döden!

Hela tiden undviker man sorgfälligt också det faktum att cancer formligen har exploderat det senaste århundradet – ungefär i samma takt som vår kost, den allmänna förgiftningen av vår miljö och den industrialiserade världens livsstil förändrats. Detta utesluter självklart våra gener som initial orsak till cancer – eftersom vårt genom i princip varit detsamma i åtskilliga tusen år. Ändå ligger tonvikten på cancerforskningen i mycket hög grad på just genetiska lösningar.

Varje tänkande människa borde inse, att den första metoden att undvika lidande och död i cancer måste vara att FÖREBYGGA sjukdomen! Och hur gör man det? Jo självklart genom att ändra vår kost och vår livsstil, och genom att så långt möjligt undvika alla gifter (och skadlig strålning). Strålningen är nu närmast omöjlig att undvika – och kommer definitivt att bli det efter införandet av 5 G.

Gifterna är i dag också närmast omöjliga att undvika, eftersom de finns i nästan all mat vi köper, och då får man i stället försöka med ”avgiftning”. Där har vi hjälp av våra naturliga avgiftningssystem (lever, njurar, hud, lungor), men det tycks också vara så, att vissa vitaminer, mineraler och vegetabiliska produkter har en förmåga att bidra genom att binda till sig både tungmetaller och andra toxiska ämnen och få ut dem ur kroppen via vårt naturliga ”avloppssystem”.

Sammanfattningsvis: Vi kan genom att se till att få i oss nödvändiga vitaminer, mineraler och aminosyror – samt att undvika ”gifter” – dramatiskt minska risken för cancer. Dessutom har också sedan många år funnits naturliga, ”icke farmakologiska” metoder att bota redan uppkommen cancer. Problemet är bara att inget läkemedelsföretag kan ta patent och tjäna pengar på sådana metoder. Därför stöder de självklart inte heller någon forskning på detta område. Läs gärna också här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

Den aktuella DN-bilagan var en utmärkt illustration till hur ”vetenskapen” förhåller sig till sjukdomen cancer.

Sven Erik Nordin


Kommentar

Varför arbeta förebyggande när man kan sälja behandlingar som kostar 3,5 miljoner kronor per behandling … klicka här

Träffande satir (där man t.ex. kan byta ut ordet ”förkylning” mot ”cancer”):