Läkemedelsverket är läkemedelsindustrins intresseorganisation

Läkemedelsverket är ju läkemedelsindustrins egen intresseorganisation – och på denna myndighet bryr man sig aldrig om att kolla vetenskapliga fakta. Det viktiga för dem trycks vara att förhindra ”illojal konkurrens ” från naturliga medel. Deras ”godkända läkemedel” förorsakar tusentals dödsfall varje år. INGEN har så vitt man vet avlidit av CBD-oljepreparat!

– Svenska influencers marknadsför kontroversiell cannabisolja >>> klicka här

Sven Erik Nordin

PS. Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av läkemedel >>> klicka här

Läkemedelsverket släpper igenom livsfarliga läkemedel och jagar ofarliga kosttillskott – för att de gör oss friskare. Gissa vem det gynnar?

Folkets hälsa väger lätt mot industrins
vinstintressen hos våra valda politiker.

Jag har tidigare skrivit om att myndigheter och vården medvetet bryter mot lagen – utan konsekvens (mer än för patienterna). Slutsatsen är att våra folkvalda politiker ha gett dem tillstånd till att bryta svensk lag >>> PDF

Således kan vi även räkna in regeringen som en av läkemedelsindustrins intresseorganisationer och hur detta maktövertagande gick till finns väl beskrivet i en bok (som alla bör läsa för att förstå vad som händer).

 

Kommentera