Skandalen med Dr Erik Enbys indragna läkarlegitimation

Skandalen med Dr Enbys indragna läkarlegitimation

En av de största medicinska skandalerna i vår tid och ett bevis för att ”samhället” är berett att använda vilka rättsliga övergrepp som helst för att bevara ”status quo” (och Big Pharmas inkomster) är fallet Erik Enby. I stället för att undersöka och bekräfta hans revolutionerande medicinska upptäckter har man i decennier negligerat honom – och till sist helt rättsvidrigt berövat honom hans läkarlegitimation.

Att han med sina egna metoder räddat människor från att dö i kroniska sjukdomar tycks närmast göra honom farligare. Och han hotar förstås den skolmedicinska världsbilden. Vi känner igen detta från historien, då t.ex. Harry Hoxsey i USA på 1950-talet förföljdes och åtalades för att han botat hundratals cancerpatienter – ”med sin ”icke godkända” metod.

Vid en rättegång mot honom, då han bad om att läkarna skulle kontrollera hans journaler och tala med alla de patienter som ville vittna om hur de blivit cancerfria Med Hoxseys metod, så vägrade läkarna. De förklarade, att de genom sin medicinska utbildning ändå kunde tala om att hans metod inte fungerade!

Något liknande har Dr Erik Enby utsatts för, då man vägrat att ens titta i hans mikroskop för att se de levande mikrober han kunnat visa finns i blod och kroppsvätskor hos människor med kroniska sjukdomar.

Ta gärna del av följande information:

  • Dr Erik Enby: Somatisk ekologi – ett nytt ämnesområdeklicka här

Dr Erik Enby: Somatisk ekologi – ett nytt ämnesområde

Och kanske också ta del av denna information:

Sven Erik Nordin
Hemsida … www.svaradoktorn.se/


PS. Nedan en intressant och lärande intervju om hur skolmedicin ser på konkurrens och om hur denna myndighet är ointresserad av att utvecklas.

”Ny kunskap stör mer än folk har en aning om” menar doktor Erik Enby:

Kommentera