Jag satte kaffet i vrångstrupen när jag läste Partille Tidning

.

Jag satte kaffet i vrångstrupen när jag läste en artikel i Partille Tidning under temat ”Fokus på HÄLSA”.

Rubriken var: Självutnämnda experter.

Även om det inte stod explicit så var det uppenbart att det gällde LCHF och jag undrade om det var något jag gjort som retat upp Partille kommuns folkhälsoplanerare? Här följer artikeln i sin helhet.

Självutnämnda experter

Inom en rad områden finns det folk som säger sig veta vad som är sanningen och den enda sanningen. Det gäller om skolan, i alkoholfrågan och vilken mat vi ska äta för att må bra. I vår omgivning finns goda exempel på människor som genom att ändra sin kosthållning fått ett bättre liv. Det är lätt att känna glädje. för deras skull om de låter bli att envetet som religiösa fanatiker, försöka pracka på oss sina idéer, som den enda sanningen.

Vi har idag en intensiv marknadsföring av ohälsosamma produkter. Skräpmaten bidrar också till att vi får hjärt-, kärlsjukdomar och diabetes. Nio hjärtinfarkter av tio kan förklaras av hur vi lever och vad vi äter. Samtidigt verkar vi misstro de hälsoråd och rekommendationer som vi får från våra myndigheter. Det kan säkert vara en förklaring till att ett antal olika dietmetoder nu lanserar sig som den rätta. De lovar mer eller mindre; en sund kropp och ett långt liv, bara man-äter som deras diet föreskriver. Vad som händer med hälsan på lång sikt om vi följer någon av dessa nya dieter, vet vi inte. .

En nyligen släppt studie av 17000 svenska män och kvinnors kostvanor över lång tid, visar att den som följer Livsmedelsverkets kostråd lever längre. Störst effekt noterades bland männen, där risken att dö i hjärt-kärlsjukdom nästan halverades.

Det är en bland många studier som visar på liknande resultat och bekräftar det vi vetat sedan länge. De allmänna kostråden från Livsmedelsverket, innebär att vi bör äta mycket fullkorn, frukt, grönsaker, fisk och skaldjur, samt omättade fetter, men äta mindre av mättade fetter, raffinerade spannmålsprodukter, godis, läsk och snacks. Inget nytt, men det är inte många som helt följer dessa råd.

En annan aspekt är att billig, energirik och näringsfattig skräpmat ofta produceras på ett sätt som innebär en rovdrift på jordens resurser. Om jordens befolkning skulle äta kött i samma mängder som vi i de rika länderna, skulle vi behöva några jordklot till. Och det har vi inte!

Gert Johansson, Folkhälsoplanerare.

Källa: Partille Tidning

Mina reflektioner

Inlägget speglar Partille kommuns folkhälsoplanerares trossatser som i hög grad verkar styra folkhälsoarbetet i kommunen. Gert Johanssons personliga tro och hans okritiska hållning och tilltro till Livsmedelsverkets kostråd utgör ett allvarligt hot mot Partille kommuns folkhälsa. Det förklarar varför det tog ett år innan skolbarnen erbjöds ett alternativ till lightprodukter och nu vet jag varför jag kände mig motarbetad när jag deltog i Partille kommuns folkhälsoarbete (se bakgrund nedan).

Folkhälsoplanerare Gert Johanssons inlägg är fullt med påståenden som saknar grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag bad barnläkaren och biokemisten Björn Hammarskjöld att kommentera inlägget, som fick mig att sätta kaffet i vrångstrupen!


.F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

Självutnämnda experter

Gert Johansson skriver att det finns folk som säger sig veta vad som är sanningen och den enda sanningen. Det gäller om skolan, i alkoholfrågan och vilken mat vi ska äta för att må bra.

Gert Johansson måste beskriva sig själv där han har klara religiösa åsikter baserade på tro, och som det verkar, helt saknar vetenskap bakom sin tro.

Gert Johansson påstår också helt korrekt att det är en intensiv marknadsföring av ohälsosamma produkter. Helt rätt att skräpmaten bidrar också till att vi får hjärt-, kärlsjukdomar och diabetes.

Den marknadsföringen drivs i främsta hand från propagandainstitutet Livsmedelsverket.

Vi misstror med rätta de hälsoråd vi får från Livsmedelsverket, SBU sågade Livsmedelsverkets kostråd, bevisade att de helt saknade vetenskaplig grund.

Vi vet att ”modedieten” LCHF har fungerat sedan den först beskrevs av vår store vetenskapsman Carl von Linné år 1732 i hans Lappländska resa. Den fungerade på 1860-talet för William Banting. Den fungerar lika bra idag visat av ett stort antal fallbeskrivningar redovisat i tidningar och i bloggar. Det rör sig i dagsläget om många 10.000-tals fallbeskrivningar.

Den stora studien som Gert Johansson hänvisar till är en ovetenskaplig studie som visar att om man äter mycket socker eller mycket fett så får man samma poäng. Det går alltså inte att skilja den som äter mycket fett från den som äter mycket kolhydrater. Hur ska man då kunna urskilja Livsmedelsverkets kost från LCHF? Fuskstudie med andra ord.

Vidare påstår Gert Johansson att billig energirik och näringsfattig skräpmat ofta utgör rovdrift på jordens resurser. Helt rätt, samtidigt som en bra djuruppfödning innebär ett stödjande av ett uthålligt jordbruk och mat till hela världens befolkning oavsett storlek.

Björn Hammarskjöld

Bakgrund

När ”Hälsodisken” startade i Partille för cirka fyra år sedan blev jag tillfrågad om jag ville vara med. Eftersom jag såg detta som en möjlighet att nå ut med mina kunskaper och erfarenheter, och Annika Edström Rosell som var den som skulle hålla i detta arrangemang var mycket trevlig och lätt att samarbeta med, så jag tackade ja och var tillgänglig i Hälsodisken ungefär 2 till 3 gånger i månaden under cirka 3 års tid.

I maj 2010 frågade Annika mig om jag var med på att vi skulle göra en lite större sak av Hälsodisken. Att en lördag anordna en HÄLSODAG på Kulturum med fokus på mat.

Vi bestämde att lördagen den 9 oktober 2010 skulle vi erbjuda en frukostbuffé bestående av enbart riktig och naturlig mat, från kl.10.00 till 12.00, till självkostnadspris. Under dagen skulle olika föredragshållare prata hälsa och kost, och en mindre utställning anordnades med hälsoprodukter, böcker m.m. Så här blev vår informationsflyer:

Se flyer…

Sponsorer

Arla, Willys och ICA Prima i Sävedalen besökte jag redan under sommaren 2010 och berättade om vårt projekt. De var oerhört lyhörda och villiga att vara med och sponsra varor för att vi skulle kunna genomföra vår tänkta frukostbuffé till ett lågt pris.

Grädde, smör, yoghurt och crème fraîche från Arla, bacon, lingon, majonnäs från Prima, sill, ägg, grönsaker och bär från Willys gjorde att vi kunde servera en fantastisk läcker buffé med hjälp av Cacao Café som tillagade alla rätterna. Jag åkte personligen runt och hämtade och levererade varorna till Cacao Café för tillagning.

Jag kontaktade Kostdoktorn Andreas Eenfeldt (som driver Sveriges mest populära hälsoblogg) för en föreläsning under dagen. Jag kontaktade Anna Hallén (leg. kostrådgivare), som precis hade kommit ut med sin nya kokbok. Hon kom och var med och signerade sina böcker. LCHF Butiken från Malmö kom också på min förfrågan och de visade upp sina produkter.

Kollegor ställde upp och svarade på frågor angående kost vid diabetes, magproblem som IBS, Crohns sjukdom och Ulcerös kolit utifrån egen erfarenhet. Allt detta gjorde jag utifrån det engagemang jag känner för att hjälpa och ge människor med olika hälsoproblem ett alternativ till de råd de fått av den vanliga vården och som inte hjälpt dem.

Döm om min förvåning och besvikelse när inte någon från kommunen, varken Gert Johansson eller någon annan från kommunen visade sig under dagen, lyssnade på föreläsningarna, smakade på maten eller visade sig och var tillgänglig för kommuninnevånarna som var där.

Nu tror jag mig veta varför, jag delade inte folkhälsoplanerarens trossatser.

Detta ointresse under temadagen samt folkhälsoplaneraren Gert Johanssons ständiga ifrågasättande under Hälsodiskens träffar gjorde att jag till slut valde att inte delta och att inte lägga mer energi på Partilles Hälsodisk i fortsättningen.

Dock fick jag många fina kontakter under tiden i Hälsodisken, som har lett till en förändrad livsstil och bättre hälsa för flera kommuninnevånare. Synd att inte fler får information om hur man håller sig frisk och slank, utan svält och utan tobak.

.
Solveig Kiander

LCHF-Hälsa Väst: http://www.lchfhalsa.se/

Kommentar

Margareta Lundström,
leg. sjuksköterska, kostexpert.

.

Kasta sten när man sitter i glashus…

”Självutnämnda experter” skriver Gert Johansson.

Jag skulle vilja säga till Johansson att vi har all anledning att vara tacksamma mot de ”självutnämnda experterna”. Det som driver dem är de ”utnämnda experterna” Livsmedelsverket och Johanson själv, som med våra skattepengar ger råd som varken är förenligt med människans fysiologi, cell fysiologi, evolutionen eller sunt förnuft.

Johansson skriver att det förs en intensiv marknadsföring av ohälsosamma produkter……

Helt rätt. Det bästa exemplet på detta är Margarin som marknadsförs av Livsmedelsverket som ett livsmedel.

Johansson påstår att vi hyser misstro mot våra myndigheters kostråd …..

Det har han också helt rätt i. Vi är många som inser att vi ofrivilligt deltagit i ett gigantiskt folkhälsoexperiment under de senaste tre decennierna. Vi har fått betala med övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska sjukdomar hos barn …..

Johansson undrar vad som kan hända med hälsan på lång sikt om vi inte följer myndigheternas råd…

Våra förfäder tillämpade lågkolhydrat kost i många hundra tusen år. När inlandsisen drog sig tillbaka och våra förfäder koloniserade norra delen av Europa var klimatet som på nuvarande Grönland. Det fanns inte mycket ”fruktochgrönt” eller fullkorn att peta i sig då. Räcker det som lång sikt för Johansson.

Den tolknings-valfria studien på 17000 svenska män och kvinnor som Johansson hänvisar till har dr Hammarskjöld redan behandlat.

Ett gott råd

Ett råd till Johansson skulle vara, att om man har ansvar för så viktiga frågor som hälsan i kommunen, att mera kritiskt läsa forskningsrapporter.

Man kan fråga: Vem finansierar rapporten? Är det en sambandsstudie eller en ”orsak och verkan studie”? Stämmer konklusionen med observationerna? Stämmer vetenskapen med vetskapen?

Johansson upprepar de kostråd som Livsmedelsverkets ger och tycks mena att det inte är många som följer råden.

Det är nog sant att många av oss som tänker själva och bestämmer själva vad vi vill äta, vi ratar Livsmedelsverkets kostråd. Men de stackars barnen i skolan, de gamla på sjukhem och de sjuka på sjukhus kan inte värja sig mot Livsmedelsverkets lågintensiva toxiska krigföring mot dem.

Har Johansson aldrig funderar över om det kanske är fel på kostråden?

Johansson har helt rätt i att det mest destruktiva vi gjort med vår jord är när vi började odla spannmål. Men det gäller även för våra kroppar.

Slutsatsen däremot som han drar av detta är att vi i de rika länderna måste minska på köttätandet. Ska vi i stället äta det som han benämner som det billiga, energirika och näringsfattiga skräpmaten?

Hur många jordklot har Johansson räknat ut att vi behöver om vi fortsätter att äta kött – det mest näringstäta livsmedel vi kan få?

I USA säger man ljuset kommer från Sverige. Då menar man att vi kommit längs i vår opposition mot myndigheternas kostråd.

Ljuset kommer från Partille tänkte jag när jag besökte Solveig Kianders hälsodisk.

Men nu har jag fått revidera min uppfattning.

.
Margareta Lundström
Leg. sjuksköterska, kostexpert

Kommentera