Ett riktigt Gott Nytt År och en god kärlhälsa!

Hjärt- och kärlhälsa

Lagom till Nyår kommer denna positiva rapport från Per-Arne Öckerman angående kärlhälsa hos personer som ätit LCHF-kost under några år.

Vi är medvetna om att detta inte är någon ”tung vetenskaplig studie” men vi ser med glädje att LCHF:are verkar vara lite friskare och yngre än övriga befolkningen. Detta torde lugna dem som är tveksamma att pröva denna kost (egentligen en livsstil)..

Vi söker fler deltagare till vår Forskningsstudie som skall pågå under två år och övervakas under tiden med täta arteriografiundersökningar samt blodprovstagningar. I studien ingår även utbildning i LCHF-kost samt stöd med kostförändring av mig och kontakt med de grupper som redan kommit en bra bit på vägen mot en god hälsa.

PA Öckerman’s rapport

LCHF-are kan ha bättre kärlhälsa än övrig befolkning

De som fortfarande tror att mättat fett ökar risken för ateroskleros (”åderförkalkning”), har varnat för att LCHF-diet skulle öka risken för hjärtinfarkt, stroke och andra följder av ateroskleros.

Hittills har man vetat för litet om hälsan hos personer, som tillämpat LCHF under minst två år. I syfte att öka kunskapen om detta har jag i samarbete med LCHF Hälsa Väst startat en studie, som skall följa personer från det att de börjar med LCHF och därefter minst 2 år.

Sedan denna studien startades har jag mätt artärstelhet och artärfunktion hos 26 individer, som i genomsnitt tillämpat LCHF under 3,4 år (2-5 år). Resultaten kan tala för att LCHF inte ökar risken för cardiovaskulära komplikationer.

Mätningarna utfördes med Arteriograf, en teknik, som av kardiologexperter betraktas som ”Golden Standard” för analys av artärstelhet i aorta. Artärstelhet i aorta betraktas som en oberoende riskfaktor för kardio-vaskulära komplikationer, d.v.s. ju stelare aorta är desto högre risk för hjärtinfarkt, stroke, m.m.

Resultaten anges som ”Biologisk ålder” för aorta (stora kroppspulsådern) och perifera (mindre) artärer. Biologisk ålder anger om ens blodkärl är bättre (yngre) eller sämre (äldre) än medelvärdet för befolkningen i ens egen ålder.
Resultat.

Aortastelhet och funktion för perifera kärl (s.k. augmentationsindex) hos 26 individer, som tillämpat LCHF under 2-5 år (medelvärde 3,4 år).

Aortastelhet: 5,6 år yngre än befolkningsmedelvärdet.

Augmentationsindex: 12,4 år yngre än befolkningsmedelvärdet.

Kommentar

Bland de 26 individerna finns de som gått över till LCHF p.g.a. dålig hälsa, men också sådana som haft god hälsa. Vi vet inte vad deltagarna hade för värden före övergången till LCHF. Ändå torde denna undersökning kunna ge ett visst stöd för att inte avråda från att tillämpa LCHF under längre tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen