Polisen blöder både ekonomiskt och resultatmässigt

.

polisen-blöder-ekonomiskt

Om man läser på så inser man att svenskt rättsväsende
upphört att fungera på grund av allvarliga systemfel –
vilket är ett politiskt ansvar. Det duger inte längre att
Sverige leds av ”lekmän” som gjort politisk karriär.
Att välja kompetenta politiker är folkets ansvar.
.
ζ

September 2016

Ygeman-Polisen levererar inte

Ygeman: ”Polisen har inte levererat”… SVT

Men framför allt är det ansvariga politiker som inte levererat.

ζ

”Lekmän” som gjort politisk karriär styr Sverige

Beatrice Ask (M)
Beatrice Ask (M)

Tidigare justitieminister Beatrice Ask ”rullade tummarna” under åtta år och Alliansen tillsatte en ”administratör” som rikspolischef – trots att larmklockorna ljöd på högsta volym.

Socialdemokraterna tillsatte en ny rikspolischef som inte heller har den kompetens som erfordras. Under tiden ökar brottsligheten epidemiskt.

 • Rikspolischef Dan Eliasson bör avgå – Öppet brev

Har Anders Ygeman (S) den kompetens som erfordras och kommer han att agera – eller ducka som sin företrädare?

Eller måste vi byta ut både (M) och (S) i nästa val 2018?
Ersätta dem med kompetens som förmår leverera RESULTAT!

ζ

Rune Lanestrand skrev på Facebook 30 augusti 2016:

Svenska domstolar ger straffrabatt för grovt kriminella

Rune Lanestrand - Småbrukare, publicist.
Rune Lanestrand –
Småbrukare, publicist.

Domstolarna dömer allt konstigare och man kan undra över vad det är för åklagare och domare vi har fått. Är det snabbutbildade politiskt korrekta miljöpartister som får göra snabbkarriär inom rättsväsendet frågar jag mig. Det låter i varje fall så.

Dagligen kommer domstolsbeslut som kränker rättskänslan. Och man tar sig för pannan när åklagare och domare kommer med de mest underliga förklaringar till domen. Hovrätterna är nog värst.

Polisen tiger och lider. Men ibland blir det för mycket som för denne orädde och rättframme polisman som tar bladet från munnen:

POLISERS MOTIVATION ATT AGERA (kapital 7)
Redan 2005 slog en polisman larm om orimliga arbetsvillkor – klicka för gratis e-bok

”Nu räcker det. Det är polisförbundets slogan när det gäller polisens löner. Nu räcker det har för mig aldrig primärt handlat om lönerna. För mig har det handlat om det synnerligen grovmaskiga nätet som kallas rättssystem.

Jag har jobbat som polis i 13 år. All av denna tid har jag varit i yttre tjänst. Under dessa år har jag mer och mer tappat tron på rättssystemet.

När någon skjuter en annan människa med pistol. Domen innefattar grov misshandel, grovt vapenbrott, narkotikabrott. Påföljden blir ett halvår i fängelse. Där den dömde släpps ut efter 2/3-delar av tiden, trots att han misskött sig under tiden han avtjänat sitt straff.

De kriminella får åtalsunderlåtelse, villkorligt, skyddstillsyn och straffrabatt istället för ett kännbart straff. Straffrabatt, för er som inte vet vad det är, betyder att ju fler brott du begår av en viss sort desto mer rabatt får du i straffpåföljd. All rim och reson torde peka på det motsatta. Men inte i Sverige.”

Inte underligt att kriminaliteten frodas i den, humananitära stormakten Sverige, när även internationella ligor kan operera här utan att få kännbara straff (kanske t o m straffrabatt). En rättsstat ska väl inte kunna ge något så rättsvidrigt som ”straffrabatt”. Hela Daniel Backlunds stronga inlägg under rubriken: ”Att brott inte ska löna sig var tydligen fel” kan läsas på DN-ÅSIKT.

ζ  slut citat Rune Lanestrand på Facebook ζ


Metro 29 augusti 2016

Livet handlade om att fixa pengar till droger: ”Det var ett heltidsjobb”

De livsstilskriminella ligger bakom en stor del av mängdbrotten som påverkar dig i vardagen – och de klarar sig oftast undan långa straff.

Således är det OK att vara yrkeskriminell i Sverige eftersom både politiker och myndigheter ser mellan fingrarna. Denna flathet har nu även kriminella ligor utomlands noterat och som kommer hit på stöldturnéer. I Sverige är risken liten att åka fast och om ändå gör det så är ”straffet” lindrigt och inte alls i proportion till det brott som begåtts. Således lönar sig brott i Sverige – med dagens politik.

Citat:

Gång på gång åkte han fast och dömdes till fängelse. Men lika snabbt var han ute igen och kunde fortsätta jakten på snabba pengar. Eftersom de livsstilskriminella oftast ägnar sig åt mängdbrott – stölder, narkotikabrott, olovlig körning, rattfylleri och så vidare – blir fängelsestraffen sällan långa. Men deras upprepade brottslighet drabbar många i vardagen och tar upp en stor del av polisens tid.

– Jag förstår den frustration som finns hos många poliser, säger Per-Erik Andersson, samordnare för arbetet mot livsstilskriminella hos polisen.

Se tre exempel på livsstilskriminella så förstår ni att det är inte konstigt att polisen stundtals upplever sitt arbete som meningslöst då de kriminella de griper strax är ute och begår brott igen. Har någon räknat på vad detta kostar (skadegörelse/stöld – polis – domstol – kriminalvård) – förutom det lidande och otrygghet som de orsakar? Anmärkningsvärt att ansvariga politiker och tjänstemän inte begriper att detta är ohållbart.

Därför måste vi byta politiker som i sin tur ska de till att myndigheter fungerar.

Fakta: Livsstilskriminella

Rikspolisstyrelsen uppskattade för några år sedan att det fanns omkring 8 000 livsstilskriminella i Sverige, enligt en rapport som Brå publicerade 2014. Definitionen var bland annat att individen skulle ha gripits för brott minst tre gånger under de senaste tolv månaderna samt att individen hade minst fem registrerade brott i belastningsregistret. De kännetecknas även av att ägna sig åt så kallade mängdbrott: Stöld, narkotikabrott, snatteri, olovlig körning, rattfylleri och liknande. Ofta i samband med ett narkotikamissbruk.

Läs artikeln … Metro

ζ


Nedan ett inlägg från oktober 2013 när ansvariga inte ens kunde hålla budgeten. Mer allvarligt är dock att de inte hade förmågan att utföra ett bra jobb – varken då eller nu. Kommentar och slutsats i inlägget från 2013 är mer aktuellt än någonsin. Nu räcker det med politisk lekstuga.

Oktober 2013

– och sedan dess har förfallet eskalerat på samma gång som brottsligheten har fått fritt fram att expandera – en kriminalitet som nu nått en nivå som är samhällshotande.

Likheten med vården är slående – bägge sektorerna saknar management och bägge är på väg att krascha. Att få en köbricka istället för läkarvård och att inte känna trygghet i vardagen är inget vi ska acceptera och om dagens etablerade partier inte är mogna sina uppdrag – då är det folkets ansvar att byta ut dem.

Nedan ett inlägg från oktober 2013 ↓ (än mer aktuellt idag)
.

poliser-kravall

Löner utgör den största kostnaden för polismyndigheterna. Och
under året har det skett flera händelser som krävt extra resurser.
Upploppen i Stockholm kostade polisen tio miljoner kronor. De
många skjutningarna i Göteborg har krävt extra resurser.
Notan för Obamas besök gick på 24 miljoner kronor.

ζ

Polisen blöder ekonomiskt – måste spara sig ur krisen

Polisen riskerar en stor budgetkris inför omorganisationen 2015. Trots omfattande besparingsåtgärder räknar landets polismyndigheter med miljontals kronor i underskott. Ett underskott som förutspås fortsätta öka.

spargris-läcker-pengar-xsI juni fick Rikspolisstyrelsen nog. Budgetprognoserna för landets polismyndigheter visade ett gemensamt underskott på 500 miljoner kronor under 2014. Därför krävde Rikspolisstyrelsen, RPS, åtgärdsplaner från de olika myndigheterna.

Nu är planerna klara. I dag presenterar RPS den nya budgetprognosen för regeringen.

– Vi har lyckats spara in en del av underskottet, men vi kommer fortfarande att hamna på minus. Framtiden är helt beroende av att polismyndigheterna lyckas genomföra sina besparingar, säger Rikspolisstyrelsens ekonomidirektör Jan Andersson.

Han vill inte på förhand säga hur mycket av underskottet som försvunnit.

Tiden är knapp för polisen att få ordning på ekonomin. 2015 ska alla polismyndigheter slås ihop till en enda myndighet. Ambitionen är att underskottet då ska vara borta. Ingen tror längre att det är möjligt.

Jan Andersson säger att prognosen för slutet av 2017 visar på ett totalt budgetunderskott på strax under två miljarder kronor men understryker att siffran är väldigt osäker.

– Det är viktigt att vi tar tag i det här nu, innan vi går in i den nya organisationen. Annars kommer man tvingas att lägga för mycket fokus på att spara pengar och för lite på att utveckla verksamheten.

Gun-bullit

gun-bullit-vζ

“Våldsamt gängkrig i Göteborg
med 50 skjutningar i år”

 ζ

Ett län som lyckats hantera sparkraven är Västra Götaland. Trots att det pågår ett våldsamt gängkrig i Göteborg med 50 skjutningar i år med en omfattande polisinsats till följd.

– Visst är det ett kärvt ekonomiskt läge, men vi tror att vi klarar budgeten både i år och för 2014. Vi har bromsat den externa rekryteringen samtidigt som vi hållit nere övertiden, säger biträdande läns­polismästare Morgan Orvenholt.

Värre är det i de andra storstadslänen Stockholm och Skåne.

Skånepolisen har sagt att de måste spara mellan 70 och 90 miljoner för att klara målen. Polisen i Stockholm räknar med ett underskott på 120 miljoner kronor, trots nya sparåtgärder.

– Vi ska sluta hyra in bevakningsbolag för att vakta arresten och låta vanliga poliser ta över det ansvaret. Vi väntar också med en del investeringar, säger Stockholmspolisens ekonomidirektör Pär Andersson.

Åsikterna går isär om vad sparåtgärderna får för konsekvenser. Polisledningen säger att åtgärderna inte ska påverka kärnverksamheten, alltså utryckning och brottsbekämpning. Polisförbundet har en annan åsikt.

– Besparingarna kommer minska antalet civil personal. Då måste poliser ta över deras arbetsuppgifter. Det innebär färre poliser i yttre tjänst, säger förbundets förste vice ordförande Lars Bergman.

Jönköping är ett av de län där sparkraven skapat oro. I går gick Polisförbundet ut med en ursäkt där de skrev att polisen inte längre kommer att kunna skydda och hjälpa jönköpingsborna lika bra som tidigare.

Jönköpingspolisen tror att de hamnar tolv miljoner kronor under budgetmålen för 2014.

– Jag har full förståelse för den oro som finns. Men har man stora besparingskrav på sig är det naivt att tro att det inte påverkar verksamheten, säger Jönköpings länspolismästare Håkan Sandahl.

Källan … DN 2013-10-25

ζ

Kommentar

Polisen och sjukvården har flera likheter:

 • De saknar bägge em fungerande ledning – och utan fungerande management kan inte rättsväsendet fungera.
 • De är herrelösa hierarkier med närmast noll koll på verksamheterna, varför det i mångt och mycket blivit en karriärstege för de som inte förmår prestera resultat.
 • De har båda en urusel uppföljning av vart alla timmar tar vägen och hur resultatet utvecklas. De opererar i blindo.
 • De har ingen kvalitetssäkring värd namnet trots att det handlar om liv och död – och om hundratals miljarder skattekronor varje år.
 • Ingen har något ansvar för något alls bland ledande ledande politiker och ledande tjänstemän. Det gäller bara att kunna prata.
 • Både rättsväsendet och sjukvården kommer att krascha inom kort – om det inte sker en kursändring (som endast folket kan initiera).
 • Medarbetarna är utarbetade och många går knäna – vilket innebär att sjukfrånvaro och personalomsättning kommer att eskalera och påskynda krascherna. Först då kommer majoriteten att förstå.
 • Både polis och sjukvård har mycket viktiga uppgifter och avsaknad av kostnadseffektivitet och resultat drabbar medborgarna och samhället svårt.
 • Trots att både polis och sjukvård aldrig tidigare haft så stora resurser, så lyckas de varken hålla budget eller leverera resultat. Inga pengar i världen kan ersätta fungerande management.
 • Ansvariga politiker saknar insikt om att de måste ta befälet och tänka i nya banor. Vilket kräver en kompetens och erfarenheter som ”lekmän” saknar.

ζ

Patrullerande polis är en raritet i Sverige

Polis-patrullerandeFÖREBYGGA BROTT. Enligt en ny stor studie som Stefan Holgersson tillsammans med professor Johannes Knutsson har gjort, använder polisen cirka en procent av hela sig tid till att ge ett patrullerande skydd. En katastrofal siffra som belyser det faktum att städer och glesbygd står utan snabbt och direkt polisskydd i form av närvaro.

En tredjedel av polisens tid går åt att sitta inne(!) på stationen, en tredjedel går till transporter i from av att sitta i radiobilen och polisen ägnar endast en procent av sin tid åt att fotpatrullera. Denna nya studien ville inte Rikspolisstyrelsen publicera eller att den kom ut till allmän kännedom.

– ”Det resultatet visar är inte alls bra eftersom polisen inte utför de uppgifter som medborgarna kan förvänta sig att polisen gör. Det polisiära jobbet blir bara en parentes”, säger Stefan Holgersson, polis och forskare som står bakom rapporten.

Tillsammans med professor Johannes Knutsson står Stefan Holgersson bakom studien. De har mätt minut för minut i 2000 timmar vad den uniformerade polispersonalen gör på sin arbetstid. De har mätt aktiviteten i en storstad, i en mellanstor stad och två studier är från glesbygden.

Dessutom ägnas för lite tid åt brottsförebyggande arbete, menar Stefan Holgersson. Enligt Rikspolisstyrelsen dåliga ursäkt, har de avstått från att ge ut rapporten eftersom de inte beställt den – inte på grund av det kontroversiella innehållet.

Källa … SR

ζ

Kommentar

Har vi nu att se framemot en promille patrullerande? Vart tog de 2000 extra poliserna vägen, ingen som , ingen som vet … då uppföljning, feedback och ledning saknas. Men kostnaden för 2000 extra poliser finns kvar.

isbergVi har brinnande skolor, brinnande bilar, personrån, skottlossning var och varannan dag. Men detta är bara toppen på ett isberg. Under ytan sprider sig den organiserade brottsligheten likt obehandlad cancer i samhällskroppen. Det är bara en kort tidsfråga innan viktiga samhällsfunktioner slutat att fungera som de ska och då är hela det demokratiska samhället i fara.

Detta såg polismannen och forskaren Stefan Holgersson redan 2005 när har skrev sin doktorsavhandling ”Yrke. Polis” och straxx därefter kom boken ”Svenska maffia”. Sedan dess har utvecklingen gått i rekordfart medan ansvariga politiker och tjänstemän har tröskat på i sina gamla hjulspår som vi vet leder till ett katastrofscenario. Nytänkandet och kompetensen för att lösa uppgiften är under isen. Läs även fortsättningen (efter tre år av inaktivitet från polisens och politikers sida) …  Svensk Maffia : fortsättningen

ζ

Valfråga nr 4 – TRYGGHET

Att kräva att rättsväsendet gör sitt jobb bör vara valfråga nummer fyra. De två viktigaste frågorna är relativt enkla att infria, det är bara att bestämma sig. De två följande valfrågorna kräver ett nytänkande och en hel del arbete. Därför måste vi välja rätt politiker till riksdagen. till landstingen (vården) och till kommunerna (omsorgen).

vote-trygghet-4Valfrågorna är, i tur och ordning:

 1. Nej till GMO
 2. Befria Livsmedelsverket från uppgiften att ge ut kostråd
 3. Se till att vården (inom landstinget) och omsorgen (inom kommunerna) levererar. resultat.
 4. Se till att rättsväsendet levererar trygghet, förebygger och minskar kriminalitet. Att de helt enkelt gör sitt jobb – på ett kostnadseffektivt sätt. Dvs. tvärtemot idag.

Observera att valfråga 3 bygger på att vi lyckas med valfråga 2 – annars fylls det på med mer patienter än vad vad vården och omsorgen klarar av. Om vill lyckas med dessa fyra frågor då kommer skolan att fungerar bättre och vi blir mer konkurrenskraftiga på den globala jobbmarknaden med bättre kunskaper, högre kreativitet och friskhet. Vi har en relativt god sysselsättning idag, men den hänger på en skör tråd och kommer att brista om vi inte kan hantera vår hälsa och trygghet. Detta borde vara alla pensionärers högsta prioritet, då även pensionen hänger på att det lyckas.

New York

För 20 år sedan hade New York samma problem som vi nu närmar oss, som de löste. Den som startade processen var en insiktsfull och driftig borgmästare. Även i Sverige behövs det en driftig kompetent politisk kraft och det är medborgarnas skyldighet att finna denna.

Läs mer om hur man förvandlade New York från en skurkstad till en av USA’s tryggaste städer:

ζ

Därför klarar vi inte att lära av New York

Svenska politiker och ledande poliser har åkt skytteltrafik till New York. Men de har knappast lärt sig något. Misslyckandena när det gäller brottsbekämpning fortsätter skriver tidigare generalkonsul Olle Wästberg och menar att det som skiljer oss åt är synen på ansvar för polisens chefer. Läs mer … SvD

Således måste vi ändra på ansvarsfrågan – vilket är en managementfråga.

VI MÅSTE BÖRJA TÄNKA I NYA BANOR! . VILKET ÄR EN LEDNINGSFRÅGA – EN MANAGEMENTFRÅGA.

Vårt största problem inom vården och rättsväsendet är att vi saknar management (ledning). Däremot finns det ett överflöd på pengar och resurser, och de politiker som förordar ännu mer resurser, är INTE de politiker vi letar efter, som vi behöver.

ζ

Slutsats

Det krävs ett paradigmskifte inom den politiska sfären och ett nytänkande som idag lyser med sin frånvaro innan tryggheten kan öka igen. Att öka antalet poliser och att ”skärpa straffen” och kräva ”hårdare straff” vittnar bara om att man inte förstått problematiken.

Det krävs således nya politiska krafter som startar processen. Rättsväsendet saknar själva den nödvändiga förändringskraften och kompetensen att utveckla sin egen verksamhet (om de haft det hade det hade det redan sett annorlunda ut).

Men var finner vi denna politiska kraft och kompetens? Som bara behöver trycka på rätt startknappar och anlita rätt profession. Svårare än så är det inte att starta processen mot ett tryggare Sverige, som även främjar näringslivslivets utveckling (fler jobb och skatteintäkter).

ζ

Kommentera