Tjänstemän är i det närmaste immuna – låt tjänstemän ta fullt ansvar (och om Västlänken)

.

dags att återinföra

Stor demonstration mot Västlänken nu
på lördag (22/11) i Göteborg (klicka här).
…. läs mer nedan

Förord

När SD växer krymper de andra

Citat ur SvD ledare 19 oktober 2014:

Nationalismen är förstås fortfarande stark inom SD, men i takt med att partiet växer får den konkurrens av andra ideologiska preferenser:

”För allianspartierna borde det därför vara mycket oroväckande att 13 procent av SD-väljarna betecknar sig som liberaler, 12 procent som socialliberaler och 28 procent som konservativa. Något fler kallar sig för nationalister men dessa tre beteckningar omfattar ändå drygt hälften av alla väljare som röstade på SD i valet 2014 och utgör ett betydande inslag bland de nyvunna väljarna.”

Ovanstående borde få bland annat Moderaterna i Göteborg att tänka till, se till fakta och att lyssna på folket. Det politiska landskapet håller på att förändras, främst beroende på att ansvariga politiker inte levererar resultat. Om man vill har fortsatt förtroende måste ansvariga politiker helt enkelt göra ett bra jobb.

Mskjuta-sig-själv-foten-s-bwen inte i Göteborg. Där vill man utesluta sitt eget kommunalråd för att han utan lov har kritiserat det som riksrevisionen har kallat för ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin” och som Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen, beskriver som ”Om det här projektet fullföljs är det det dummaste som har hänt Göteborg på 400 år”.

Den moderata politiker som larmat om att man bör genomlysa projektet en gång till är Martin Wannholt (M) och det är också den politiker som fick flest kryss av väljarna bland moderaterna. Dessutom sade folket NEJ till projekt Västlänken i en folkomröstning, ett projekt som är illa genomtänkt ur många aspekter; det är få som har glädje av tunneln, den utgör en dödsfälla och kostar minst tre gånger mer än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln – tillsammans.

”Intäkterna” beräknas till 10 mdr och kostnaderna till MINST 35 – 45 mdr (kan bli det dubbla), så kompetensen hos de tjänstemän som räknat hem detta projekt måste ifrågasättas, vilket väcker frågan om tjänstemannaansvar (se nedan).

Istället för att lyssna på kloka argument och på folket så vill moderaterna i Göteborg utesluta sin egen ”visselblåsare” ur partiet och därtill strunta i vad folket tycker. Om Stockholm godkänner denna uteslutning har partiet skjutit sig själv i foten och har i princip lämnat walkover i nästa val.

ζ

Insändare (GP 19 november 2014)

Västlänken till varje pris?

pratbubbla-utropsteckenJag är lekman, men har varit inne på Trafikverkets sajt och tagit del av intervjuer med bland andra projektledaren, docent i geoteknik, Leif Jendeby. Han anser att den största tekniska utmaningen är den nya stationsdelen vid Göteborg C: ”Det är en väldigt stor och djup konstruktion som vi skall få till i Göteborgsleran som sträcker sig ner med cirka 100 meters mäktighet”. Han säger vidare att geologin är helt annorlunda här i Göteborg jämfört med Citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm och Metron i Köpenhamn.

Olle Olofsson, teknisk specialist inom bergteknik, leder och styr arbetet med att utreda vilka bergtekniska förutsättningar som råder för Västlänken. Han säger att när det gäller stationen i Haga så är utmaningen där att få berget tillräckligt tätt, och att bergrummet för stationen kräver förstärkningar.

Jag antar att det är dessa rapporter som även våra politiker har fått. När experterna talar om dessa utmaningar så känner jag instinktivt att kanske borde man tänka till och titta på alternativ till Västlänken? Västlänken behövs, men till vilket pris?

Skulle vilja ha en bra motivering av politikerna till varför just denna dragning av Västlänken är den ultimata.

ζ

Demonstration i Göteborg nu på lördag (22/11) mot Västlänken,

som kan komma att kosta Göteborgarna skjortan.

Med tanke på vad som framkommit är det en självklarhet att tänka till en gång till – men inte för etablerade politiker i Göteborg. Därför anordnas nu en demonstration för att få ansvariga politiker att vakna upp. Om det inte fungerar så kommer de etablerade partierna sitta löst i nästa val.

Hur motiverade blir trafikanterna till att betala vägtull om pengarna går till en tunnel som en procent har en marginell nytta av? Läs mer … PDF

kulram-3-bwHur räknar och tänker Göteborgs tjänstemän och varför sätter sig inte Göteborgs politiker in i de ärenden de beslutar om? Politik är att veta och kunna analysera och det är inte bara en ”diskussionsklubb”, som var fallet vid inköp av spårvagnar och biljettsystem (se nedan). Det krävs också en smula professionell kompetens.

ζ

stor-demonstration-mot.
GÖTEBORG: På lördag den 22 november kl 13.00 demonstrerar ”vanliga men aktiva” medborgare mot trängselskatten, och i förlängningen även mot Västlänken.

– Vi räknar med att flera tusen personer ställer upp, säger ­Barbara Lindell, en av arrangörerna.

Hon tror att protestaktionen kommer att dra folk både från ­höger och vänster, sett till det politiska spektret. Enligt den Facebooksida som startats som informationskanal, av nybildade föreningen Västsvenska Folkinitiativet, hade under ­onsdagskvällen inte mindre än 2 600 personer anmält sig.

De demonstrerande samlas klockan 13 på Götaplatsen och tåget går därefter ner till Kanaltorget, utanför Operan. Det blir musik och ett antal tal.

Observera att de politiker som har larmat har agerat och protesterat mot Västlänken (tunneln), och inte mot trängselskatten som sådan. Det innebär att många av de som deltar i denna demonstration i första hand demonstrerar mot tunnelbygget (Västlänken), ett dyrbart projekt som allvarligt kan skada Göteborg för lång tid framöver, och som kommer att belasta ansvariga partier under lång tid, kanske decennier.

Slutsats: Moderaterna kommer att bekänna färg när deras beslut om Martin Wannholt tillkännages (utesluten eller kvar i partiet?). Är det tillåtet att kritisera ”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt genom tiderna” (RRV) för att värna medborgarnas intressen eller ska man hålla tyst och följa partilinjen?

Även kompetensen hos Göteborgs tjänstemän och deras ledning måste utredas. Vi kan inte låta inkompetens styra utvecklingen av region Göteborg. Tjänstemännens oprofessionella agerande aktualiserar frågan om huruvida tjänstemän har något ansvar eller om de är immuna (se ledare nedan)?

ζ

Ledarkrönika i GP
Malin Lernfelt: Låt tjänstemän ta fullt ansvar
Publicerad 16 november 2014
.

Tjänstemän är i det närmaste immuna

Från min arbetsplats i GP-huset kan jag inget göra för att undkomma de italienska spårvagnarna. Den felaktiga konstruktionen får hjulen att skava mot skenorna och ljudet som avges var gång en vagn svänger runt hörnet vid Polhemsplatsen skär genom märg och ben. Irritationen jag upplever över att behöva arbeta med hörselskydd kan dock inte mäta sig med den ilska jag känner över att ingen verkar ta någon som helst ansvar för den katastrofala upphandlingen och det enorma slöseri med skattepengar som Ansaldobreda-affären resulterat i.

I en artikel i GP i förra veckan, med anledning av Stadsrevisionens kritik, heter det från ansvarigt håll att ”det begicks misstag” och ”det fanns ingen ordning och reda”. Göteborgs Spårvägars VD Lars-Börje Björfjäll kallar till och med köpet av de italienska spårvagnarna för ”ett lika stort misslyckande som tunneln genom Hallandsåsen”. Det är en utmärkt liknelse. Desto märkligare är dock, att trots alla dessa misstag, allt schabblande, inkompetens och slarv med miljarder kronor, har ingen tagit på sig skulden eller fått gå.

Spårvagnsdebaclet är inte heller en unik företeelse. Oavsett om det handlar om hopplösa biljettsystem för en halv miljard kronor, människor som köper kläder för skattebetalarnas pengar och skriver ”lunch” på kvittot, eller miljontals kronor som utan kontroll runnit in i ineffektiva projekt för arbetslösa ungdomar, landar den eller de som bär ansvaret mjukt. Han eller hon får en ny chefstjänst inom den offentliga sektorn alternativt en fallskärm som heter duga.

Den huvudsakliga anledningen bakom bristen på ansvarsutkrävande är att ämbetsmammaansvaret togs bort i samband med en grundlagsreform på 70-talet. Dessförinnan kunde slöseri, slarv och grov inkompetens leda till att de tjänstemän som bar ansvaret för haverier likt Ansaldobredaaffären fick gå på dagen, dömdes för tjänstefel och straffades med böter eller fängelse. I dag är dessa personer, trots att de dagligdags hanterar stora summor av skattebetalarnas pengar, i det närmaste immuna, oavsett hur grova misstag de begår. Det är, inte minst med tanke på vad som skett i Göteborg, helt orimligt.

I en krönika i Expressen krävde Slöseriombudsmannen Rebecca Weidemo Uvell återinfört tjänstemannaansvar efter att ha slagit fast att ”det inte är ett jobb vilket som helst att hantera skattebetalarnas pengar”. Även Riksrevisionsverket har förordat ett återinförande. Sanningen är att en lag av det här slaget är det enda sättet att inskärpa respekten för medborgarna och deras hårt ihoparbetade pengar. Det är dags för en ny lag om tjänstemannaansvar.

Källa … GP … Malin Lernfelt: Låt tjänstemän ta fullt ansvar

 • Hela spårvagnsfiaskot – Följ GPs unika tidslinje … klicka här

ζ

KOMMENTAR

ansvar-bwDet är en självklarhet att tjänstemän måste ta ansvar för sitt agerande och det är självklart att vi inte kan ha tjänstemän på poster som bevisligen inte matchar deras kompetens.

Med tanke på deras påverkan på hela samhället och med tanke på att de hanterar mycket stora summor pengar så är det extra viktigt att tjänstemän är kompetenta.

[Det gäller i synnerhet Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, IVO, HSAN och Folkhälsoinstitutet som inte följer sann vetenskap, sann beprövad erfarenhet, patientsäkerhetslagen eller svensk grundlag. De kommer att sänka folkhälsan och vården inom något decennium om de fortsätter som idag, Det är en politisk fråga att tillsätta en fungerande ledning ]

Tjänstemännen i Göteborg verkar bara haft en tanke när de köpte nya spårvagnar – det skulle vara låggolv till 100 % – allt annat som ekonomi, garantier, erfarenheter, driftsäkerhet, anpassning till klimatet, väglaget (med salt under vintern) och anpassning till spåren var som bortblåst.

De köpte en experimentvagn som inte alls var anpassad till förutsättningarna i Göteborg. Praktiskt taget all teknik krånglade och bara efter ett par år visade det sig att det var rostburkar (och de fick tas ur trafik för omfattande reparationer). De nya vagnarna var inte ens anpassade till spåren, varför hjul och spår slits kraftigt i kurvorna och det skriker högt och ljudligt i kurvorna.

Idag upprätthålls trafiken med upptill 45 år gamla vagnar – som fungerar.

Ingen verkar ha styrt och ingen tog ansvar för någonting vid köpet av nya spårvagnar – och notan hamnar nu hos göteborgarna och hos resenärerna genom högre skatter och höjda biljettpriser. Även inköpet av ett nytt biljettsystem var en ogenomtänkt affär som fungerade uselt..

ζ

Stadsrevisionens rapport

Det fanns stora brister i styrningen och kontrollen när Göteborgs Stad köpte spårvagnarna från Ansaldobreda. Men det finns inget som tyder på några oegentligheter.

– Det var en mycket informell styrning med väldigt sladdrig ledning av hela projektet, säger Lars Bergsten (M), ordförande i Stadsrevisionen i Göteborg.

– Styrgruppen styrde inte projektet, det blev mest en diskussionsklubb. I praktiken var det en konsult som ledde projektet.

Läs mer … GP

ζ

Nu är det dags igen

VÄSTLÄNKEN – ett projekt som vilar på en rutten kalkyl redan från start

Västlänken är en planerad 8 km lång järnväg, varav 6 km i en tunnel med tre underjordiska stationer i centrala Göteborg, genom berg och lera – 25 meter under jorden (motsvarar ett 8-våningshus). Samhällsnyttan är beräknad till 10 miljarder kronor under en 60-årsperiod och kostnaderna är nu uppe i mer än 35 miljarder kronor (mdr). Hur får man ihop den kalkylen?

Till kostnaderna ska läggas räntor (ca 5 mdr) och störningar under byggtidens tio år (ca 5 mdr), varför vi hamnar runt 45 miljarder kronor, men det kan lätt bli det dubbla. Tunneln genom Hallandsåsen visar att miljöeffekterna kan bli betydande och kostnaderna kan skena iväg utom kontroll i denna typ av projekt. Brunnarna på Hallandsås sinade och i Göteborg kan grundvattennivån sjunka så att pålarna under husen ruttnar.

Samhällsnyttan som är en funktion av tidsvinst blir lägre om man beaktar att att det tar 4 minuter ned 25 meter och fyra minuter att ta sig upp, dvs, totalt måste 8 minuter adderas till restiden (vilket man ”glömde” i kalkylen). Således blir ”samhällsnyttan” lägre än 10 mdr.

Således ett vansinnigt projekt som inte går att räkna hem ens om allt går som det ska, och att de etablerade partierna kan godkänna dessa planer säger en hel del om Göteborgs tjänstemäns förmåga och om den politiska ledningen.

När det finns så stora frågetecken rörande Västlänken, då ska de rätas ut INNAN byggstart.!

– – –

Arkiv: GP:s Christer Lövkvists granskning av Västlänken

utropstecken-bloodPublicerad 2 september 2012 Uppdaterad 19 augusti 2014

”Kostnaderna för Västlänken är redan tre gånger högre
än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln
och Tingstadstunneln – tillsammans.”

För en tunnel som mindre än en procent av befolkningen har en marginell nytta av.

 • Läs mer … GÖTEBORGARE – VÄSTLÄNKEN FÖRSTÖR GÖTEBORGPDF (3 sidor)

Läs en grundlig beskrivning av Sveriges i särklass sämsta infrastrukturprojekt, ett ofantligt slöseri med skattemedel som kommer att göra att vi inte har råd med väsentliga projekt … klicka här

ζ

Ansvarskännande medborgare har protesterat

Ny grupp kräver ett stopp för Västlänken

GÖTEBORG. I ett öppet brev till politikerna kritiserar 58 privatpersoner Västlänken och kräver att projektet ska göras om.

”Om det här projektet fullföljs är det
det dummaste som har hänt Göteborg på 400 år”

säger Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen, som är en av dem som har skrivit under brevet. Läs mer … GT

ζ

Allvarlig kritik från Riksrevisionsverket (RRV) och Transport-forskningsinstitutet (VTI) kan man väl inte bortse ifrån! Eller?

RRV har kallat Västlänken för:

Sveriges sämsta infraprojekt någonsin”

ζ

Folket sa NEJ i en folkomröstning

I en folkomröstning sade göteborgarna NEJ till främst Västlänken. Den moderat (som fick flest kryss av väljarna) som räknat på Västlänken och som vill utreda fler och bättre alternativ vill Moderaterna utesluta ur partiet för att han avvek från partilinjen.

Varför är det viktigare att vara följsam än att kunna räkna, analysera och att ställa upp för sina väljare OCH för sitt parti (som skulle skadas av ett dåligt projekt).

Moderaterna i Göteborg riskerar att ”skjuta sig själva i foten” och lämna ”walkover” till andra partier nästa val genom att vägra utreda alternativ. Ett svek mot alla väljare som röstade på Moderaterna och som kryssade Martin Wannholt (M).

Partiet försökte beröva Martin Wannholt en kommunalrådsplats för att han inte lojalt röstade för ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin” (enligt Riksrevisionsverket). Men med hjälp av partiet Vägvalet så fick han en plats … GP

Ytterst märkligt att moderaterna i Göteborg försöker göra sig av med kompetenta medarbetare som faktiskt gör både partiet och medborgarna en stor tjänst genom att larma INNAN ett stort misstag sannolikt är på väg att begås – misstag som riskerar att missgynna partiet under decennier. Det finns alla anledning att räkna en gång till och att utvärdera alternativ – INNAN projekt Västlänken börjar byggas.

Politiker som simmar mot strömmen blir uteslutna (och samma gäller läkare som riskerar att förlora sin legitimation). Inte konstigt att det ser ut som det gör.

I SVT nyheter kunde vi nyligen se att uteslutningen av Martin Wannholt närmar sig (klicka på bilden nedan).

Wannholt-svt.
ζ

Nu kommer ”bomben”

VÄSTLÄNKEN (TUNNELN 25 METER UNDER JORD),

ÄR LIVSFARLIG – EN DÖDSFÄLLA!

.
Stor risk – 25 meter under jord

– för upptill 1 000 samtidiga passagerare

Normalt byggs det två parallella tunnlar med enkelriktad trafik i vardera tunneln och det finns förbindelser mellan tunnlarna eller evakueringstunnlar så att man kan komma undan eld och rök med livet i behåll och så att räddningstjänsten kan komma till. Men inte i Göteborg inte, där man valt den billigaste och farligaste lösningen.

Västlänken är ett enda tunnelrör med två spår med tåg i bägge riktningarna och inga evakueringstunnlar. Ungefär varje 2,5 minuter passerar ett tåg och runt tusen passagerare befinner sig i tunneln på samma gång. När tåg möts i samma tunnelrör så ökar olycksrisken och avsaknaden av flyktvägar gör att passagerare lever mycket farligt vid en olycka eller vid sabotage.

45min-mRäddningstjänsten har slagit larm och säger sig behöva 45 minuter för att kunna undsätta (mot normalt 10 minuter) och med tanke på att man blir medvetslös på cirka två minuter om man tvingas andas in giftig brandrök, så är tunneln livsfarlig vid olycka.

Här gäller således ”själv-evakuering” och hur det ska gå till när man är skadad, rörelsehindrad, kanske har rollator, rullstol eller barnvagn, det har nog ingen tänkt på (mer än Räddningstjänsten).

Jämför Thomas Martinsson (MP) som istället var bekymrad över om huruvida Hisingsbrons stigning skulle bli för stor för att rullstolsbundna ensamma med handkraft skulle kunna ta sig över bron sommartid när vädret tillåter (han har uppenbarligen aldrig hört talas om eldrivna rullstolar, s.k. permobiler?). Därför vill han ha en lågbro som måste öppnas 15 gånger per dygn för att släppa fram sjöfarten. I hastigheten verkar han glömma framkomlighet för kollektivtrafik, transporter, personbilar, miljöproblem, trängsel och säkerhetsaspekter, som tillsammans skulle bli en gigantisk kostnad – om man räknar på det. Även här är säkerhet bortprioriterat. (läs mer … klicka här).

Västlänken riskerar att bli en ny modern variant av ”Titanic, fast utan livbåtar” med Göteborgs politiker och tjänstemän som kaptener. Inte heller Titanic ansåg sig behöva tillräckligt med livbåtar då hon var ”osänkbar”.

ζ

.Läs vad Lars Klevensparr, chef för räddningstjänsten i Göteborg, skriver:

– ”Larmet: Västlänken är en stor säkerhetsrisk” … GT

Publicerad 08 september 2014

Räddningstjänstens larmbrev till Trafikverket

GÖTEBORG. Här kan GT avslöja räddningstjänstens larmbrev om Västlänkens järnvägstunnel.

Vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln varnar räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter att påbörja. Allt för att evakueringstunneln som tidigare planerats lyfts bort av Trafikverket.

– Vi känner oss inte trygga med att Västlänken inte har en hel parallell evakueringstunnel, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Storgöteborg.

Läs hela den skrämmande och avslöjande artikeln … klicka här

Således som att resa med ”Titanic utan livbåtar” – fast 25 meter under jord.

PS.

Sedan för att lösa trängselproblematiken så tänker man bygga en lågbro som ORSAKAR trängsel (behöver öppnas 15 gånger per dygn) och då stoppa upp trafiken. Hur tänker dessa tjänstemän och politiker?

 • Tidigare inlägg … ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin” – Västlänken och nya Hisingsbron under luppenklicka här

ζ

2 svar på ”Tjänstemän är i det närmaste immuna – låt tjänstemän ta fullt ansvar (och om Västlänken)”

 1. ÄNTLIGEN REAGERAR OCH AGERAR FOLKET MOT DUMHET.

  EN TYDLIG MARKERING, EN DEMONSTRATION AV FOLKVILJAN (SOM POLITIKERNA SKA FÖRETRÄDDA).

  Ungefär 7000 var ute och demonstrerade i en av Göteborgs största demonstrationståg någonsin. Äntligen reagerar och agerar medborgarna på politisk dumhet, på ett projekt som allvarligt skulle skada Göteborg. Alla åldrar och samhällsklasser var representerade, för att visa att de inte accepterar dumheter som skulle kosta göteborgarna skjortan (för nästan ingenting).

  Om regerande politiker inte lyssnar så har de en tuff tid framför sig och även deras parti kommer att ta allvarlig skada. Att i nuvarande läge starta bygget av Västlänken måste betraktas som ett kamikaze-uppdrag, ett riktigt tok-projekt ur alla aspekter.

  De politiker som inte vill utreda alternativ till Västlänken är antingen rädda, dumma eller köpta, eller en kombination. Nu avslöjas de. Nu måste kloka politiker (som tidigare inte vågat) träda fram och leda de som saknar kompetens in på rätt spår. Annars går det åt skogen för Göteborg och Västsverige.

  Tusentals tågade mot trängselskatten (framförallt mot ”Västlänken”) … SVTSvD

  Det finns bättre och billigare alternativ än att gräva ner tiotals miljarder kronor i leran till ingen nytta.

  – Gårda-alternativet … http://centralstationgårda.se

 2. Klipp från Facebook

  Så Wannholt blev alltså utesluten ur partiet för att han har brutit mot stadgarna och det skall då tydligen ha skadat partiet.

  Det krävs ju inget kommunalråd i Gbg för att förstå om de behållit honom hade det varit det absolut smartaste moderaterna kunde göra om man vill värna om sina väljare och t.o.m öka stödet för partiet.

  Och det krävs absolut inte ett kommunalråd i Gbg för att förstå att uteslutningen handlar om något helt annat.

  Spelar ingen roll vilken partitillhörighet du har – oliktänkande har ingen plats i kommunhuset. Det spelar alltså ingen som helst roll vilka du röstar på, de driver alla samma (svåger)politik.

  Sa någon väljarförakt?

  Moderaterna: Wannholt utesluts. Martin Wannholt utesluts ur Moderaterna. Sent på fredagseftermiddagen kom beskedet … GP

  – – –

  KOMMENTAR

  HUR TÄNKER DE DÅ?

  Moderaterna i Göteborg har nu uteslutit sig själva från fortsatt väljarförtroende. Men det kanske inte var annat att vänta då partiet uppfattas som toppstyrt och med tanke på ledningen i Göteborg.

  1:e vice ordförande i kommunfullmäktige i Göteborg är Elisabet Rothenberg, chefsdietist, med.dr. vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i Dietisternas Riksförbund. Hon har ett stort inflytande på dagens kostråd som trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt och fetma på bara 20 år.

  Hon och vice ordförande håller landets dietister i herrans tukt och förmaning så att de fortsätter ge ut sjukdomsframkallande kostråd, så att vården garanterat kollapsar … Dietisternas Riksförbund gör självmål

  Elisabet Rothenberg har i debattartiklar gått till angrepp mot riktig mat och vill således att vi ska hållas kvar i ohälsoträsket … Dietisten Rothenberg rasar i GP!

  Och nu vill de gräva ner 45 – 90 miljarder kronor i den Göteborgska leran till ingen nytta, vilket innebär att riktiga infrastrukturinvesteringar får stå tillbaka.

  Därtill skjuter sig nu partiet sig själva i foten genom att utesluta den moderat som fick flest kryss, den moderat som besitter räkne- och analysförmåga vad gäller Västlänken. Den moderat som skulle kunna lyfta partiet. Man tar sig för pannan.

  Hur tänker moderata politiker i Göteborg? Siktar de på att åka ut i nästa val genom att lämna walkover? Västlänken är ett sänke som heter duga, vilket Martin Wannholt larmade om.

Kommentera