”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin” (RRV) – Västlänken och nya Hisingsbron under luppen

.

NEJ.
Vad är det som händer i Göteborg?

Dags att tvätta bort den föga smickrande stämpelnMuteborgoch en
bra början vore att se över projekten ”Västlänken” och nya Hisingsbron.

Varför undergräver politikerna Göteborgs framtid med projekt ”Västlänken”
och en lågbro som kommer att orsaka avgaser, köer och trängsel. På samma
gång som alltmer gods då styrs över till landsvägstransporter och bland de som
ivrigast driver denna utveckling är Miljöpartiet (MP)! Vart tog miljöhänsynen vägen?

Riksrevisionsverket (RRV) rubricerar ”Västlänken” som:

”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin”

ζ

Hög tid för politiker att lyssna på folket och även på sina egna
partikollegor som gjort sig besväret att sätta sig in i sakfrågorna.

Annars lämnar man ju ”walkover” till missnöjespartier i nästa val.
Det blir inte heller en trevligt resa fram tills dess, när man ska
stå upp för beslut som svårligen kan förklaras eller försvaras.

Läs och bedöm själv.


.

Nej till trängselskatt i Göteborg

Nej till trängselskatt! – Det blev resultatet av den kommunala folkomröstningen i Göteborg på valdagen. Nu återstår att se vilken praktisk betydelse resultatet får.

Theo PapaioannouDet är helt underbart att se att vi haft rätt hela vägen.

Folk vill inte ha trängselskatt, säger Theo Papaioannou, ledare för det lokala partiet Vägvalet, som har nej till trängselskatten som profilfråga.

Trängselskatten infördes 1 januari 2013 och har stöd av både de tre rödgröna partierna, som styrt Göteborg, och den borgerliga alliansen.

Läs mer … Solklart nej till trängselskatt i Göteborg – ”Helt underbart”  … TV4

ζ

GT´s läsare röstade fram en folkomröstning

Kia Andreasson MPOmröstningen kom till efter en namninsamling som kvällstidningen GT tog initiativet till. Resultatet blev en klar seger för nej-sidan, med 57 procent av rösterna, när endast ett fåtal valdistrikt återstod att räknas.

Kia Andreasson, miljöpartistiskt kommunalråd och en av de politiker som arbetat för det västsvenska paketet i nuvarande form, där trängselskatten ingår, är överraskad.

Undra varför?

”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin”

enligt Riksrevisionsverket (RRV).

Läs mer … GP GT

ζ

Folkomröstningen var dåligt utformat

utropstecken_frågetecken– egentligen borde folkomröstningen ha delats upp i minst två frågor:
.

 1. Ja eller Nej till Trängselskatt som finansieringsform.
  .
 2. Ja och Nej till Västsvenska Paketet (inklusive Västlänken och en ny Hisingsbro), i dess nuvarande form.

Se APPENDIX nedan som bekräftar att medborgarnas röst främst handlade om ett NEJ till Västlänken (tunneln) och i mindre grad om trängselskatten.

ζ

Ett förslag

[”det minst dåliga med hänsyn till läget idag”]

Vägtullar är ett dyrt, orättvist och osolidariskt sätt att driva in skatt på, där indrivningen kostar ¼ av intäkterna.

Men Västlänken är sju resor värre och tro inte att dagens politiker tar ansvar för det. Notan hamnar hos medborgarna och den kan bli mycket betungande, även för barn och barnbarn, för nästan ingenting.

ζ

Tolkning:

FÖRSLAGET är att tolka folkomröstningsresultatet som ett NEJ främst till Västsvenska paketet i sin nuvarande form, vilket öppnar upp för möjligheten att behålla vägtullar som delfinansiering (av ett omarbetat paket) OCH att göra om Västsvenska paketet.

ζ

Då respekterar man resultatet av folkomröstningen – och agerar

Då skulle man ”slå två flugor i en smäll”, dels skulle man rädda ansiktet och slippa demontera betalstationerna (som kostat en dryg miljard kronor) och man får ett argument för att arbeta om Västsvenska paketet som vid en närmare granskning visar sig vara ett hafsverk som allvarligt skulle skada Göteborg. Det senare är viktigast att komma tillrätta med och än är det inte försent.

Kia Andreasson, miljöpartistiskt kommunalråd och en av de politiker som arbetat för det nuvarande västsvenska paketet där trängselskatten ingår, är överraskade. Hon och hennes kollegor kanske trodde att ingen skulle syna korten som de spelat ut eller så förstår de inte vad beslutar om.

Det som är högst anmärkningsvärt är att man frågar medborgarna EFTERÅT.

Färskt i minnet är inköp av italienska spårvagnar som teknist sett var en ren katastrof. De var inte ens anpassade till spåren som nu slits ut och de rostade sönder på bara ett par år. Nu upprätthålls spårvagnstrafiken i Göteborg med 50 år gamla vagnar – som fungerar. Ansvariga tjänstemän verkar helt varit så fokuserade på att vagnarna skulle ha låggolv till 100 %, att de glömt allt annat. En upphandling och ett köp som föregicks av en amatörmässig och oprofessionell kravspecifikation.

Samma typ av misstag synes nu upprepas med Västlänken, fast nu sjufalt värre.

Tjänstemännen köpte också in ett biljettsystem som var illa genomtänkt och som behöver byggas om.

spårvagn-italiensk.
Kollektivtrafiken upprätthålls med gamla vagnar,
medan de nyinköpta mest står på verkstad.

Läs Stadsrevisionens granskning … PDF

ζ

Nya Hisingsbron

Fakta Hisingsbron

– är designad för att orsaka trängsel och förseningar

Och nu ska de bygga en lågbro som behöver öppnas varje eller varannan timma för att släppa fram sjöfarten. Med påföljd att de blir trängsel för sjöfarten, allmänna kommunikationsmedel, bilar, cyklar och gående.

Hur tänker dessa tjänstemän och politiker?

Precis som de tyckte det var häftigt med låggolv i hos de italienska spårvagnarna (och glömde allt annat) så kanske de tycker det är häftigt med en bro som måste öppna sig stup i kvarten i den sandlåda för inkompetenta tjänstemän som Göteborgs verkar vara, där ansvariga politikerna bara håller med och betalar notan med skattemedel (de verkar inte förstå vad de beslutar om).

 • Sjöfartsverket klagar på alltför låg Hisingsbro (med alla rätt)  … SVT
 • Naiva politiker bakom Västlänken … GP

HisingsbroDyrt ”sandlådeprojekt” – dock en fräck design som kanske skulle bli
bra om man ökade segelfri höjd innan öppning, från 13 till 20 meter?

När bron är nere blir det trängsel och förseningar för sjöfarten och när den är uppe blir det trängsel och köer för kollektivtrafik, bilar, cyklar och gångtrafikanter. Därtill kommer avgaserna att öka från både bilar, bussar och fartyg. Men vad gör det, det är ju en fräck bro som åker upp och ner stup i kvarten (”toys for boys”), eller rättare sagt för tjänstemän som vuxit ifrån spann och spade. Synd om Göteborgarna som ska stå för kalaset. Och när det vuxit upp bostäder runt bron finns det inget utrymme för ramper längre.

Nog borde man kunna bygga en fräck och hög bro som bara behöver öppnas i undantagsfall, som inte stoppar upp sjöfart, kollektivfabrik, bilar, cyklar och gångtrafik, som dessutom ger mindre avgaser. Vart tog miljöpolitiken och den politiska ambitionen att minska trängseln vägen? Var det bara politiskt nys, som de plockar fram när det passar?
.

Nuvarande förslag med en låg bro leder till konflikt

För att inte störa sjöfarten i Göta Älv har politikerna i Göteborg lovat att bron kommer att öppnas 15 gånger per dygn något som starkt betvivlas av näringarnas företrädare. En sådan broöppningsfrekvens skulle dessutom bara leda till konflikt mellan sjöfartsnäringen och lokaltrafiken och störa kollektivtrafiken.

Varje broöppning beräknas ta ca 10 -12 minuter och kollektivtrafiken blir störd i ca 45 minuter efter varje öppning innan trafikflödet är återställt och rytmen åter uppstått.

Någonting som naturligtvis är helt oacceptabelt och som bara skapar konflikt mellan trafikslagen.

.
Betyder säkerhetsrisk

En 13-meters bro kommer att kosta 2,5 miljarder mer än beräknat då även E 45an måste sänkas vid vissa partier. Enligt Västtrafik kan enbart 5 broöppningar accepteras mot det politiska löftet att öppna bron 15 gånger per dygn.

Utropstecken_4 frågeteckenDet måste byggas ett antal tilläggs- och förtöjningsplatser för väntande fartyg vilket kan betyda uttag av hamnavgift samt en säkerhetsrisk då Göra Älv har starka strömmar.

Gods kommer att överföras från sjöfart till landsväg i strid med regeringens riktlinjer då sjöfarten på älven hindras.

Ökad säkerhetsrisk och ökade avgasutsläpp under väntetiden blir följden.

Fritidsbåtar måste passera i samma ränna som handelsfartyg vilket kan vara riskhöjande. Det finns även risk att de sk spärrtiderna utökas vilket skulle innebära ytterligare störningar i sjötrafiken. Det enda argumentet för en 13-metersbro som finns i de dokument som presenterats under processens gång och som kom fram under debatten var av infrastrukturell- byggnadsteknisk art.

.
”Planerna är redan försenade”

Den gamla bron måste senast år 2020 ha bytts mot en ny och planerna är redan försenade. När det gäller brohöjden är det flera olika intressen som krockar. Den befintliga bron är 19,5 meter, en höjd som många upplever som en barriär för cyklande och gående. Förslaget som stadsbyggnadskontoret arbetar med är en bro på 13 meter. Redan det menar sjöfarten och Värmlandsregionen är på gränsen. De vill helst ha en bro som är minst lika hög som den nuvarande.

Men enligt Thomas Martinsson (Miljöpartist och kommunalråd och ordförande i kulturnämnden) är även 13 meter för högt för att en rullstolsburen person ska kunna ta sig fram.

– Det är en aspekt som vi måste ha med i planeringen. Tillgänglighetsfrågorna brukar tyvärr inte diskuteras förrän i efterhand, säger Thomas Martinsson.

Thomas Martinsson (MP) menar tydligen att bron ska designas för att rullstolsbundna ensamma med handkraft ska kunna ta sig över bron sommartid när vädret tillåter (aldrig hört talas om eldrivna rullstolar, s.k. permobiler?). I hastigheten verkar han glömma framkomlighet för kollektivtrafik, transporter, personbilar, miljöproblem, trängsel och säkerhetsaspekter.

Har vi råd med politiker med detta snäva perspektiv?

Kan miljöpartiet svälja de ökade avgaserna och den trängsel som kommunalrådet Thomas Martinsson förordar. Har Miljöpartiet i ett kast bytt politik eller kör Thomas Martinsson en egen politisk linje?

Är miljön bara ett argument som tas fram när det passar syftet? Även fartygen kommer att spy ut onödiga avgaser medan de väntar. Vill Miljöpartiet föra över gods från sjöfart till landsväg?

Inte alls konstigt att missnöjespartier starkt går framåt, då de etablerade partierna gravt missköter sina uppdrag.

 • Läs mer …. Nya Göta älvbron blir försenad … GP

ζ

”Grönt ljus för nya Hisingsbron”

Den nya Hisingsbron kan byggas med en segelfrihöjd om endast tolv meter. Det beslöt Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.Stefan-Egliger

– Det är jättebra, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborg och den som förde Göteborgs talan vid förhandlingarna i domstolen i juni.

Eglinger läser domen från Mark- och miljödomstolen när GP når honom vid 11:30-tiden.

– Det är trevlig läsning, säger han. Det verkar som om domstolen delar vår syn på hur bron skall byggas rakt igenom.

Domstolen ger också Göteborgs Stad verkställighetsbeslut vilket innebär att planering och projektering kan fortsätta även om domen överklagas.

 • Läs mer … GP

Det sätter fokus på kompetensen hos trafiknämnden i Göteborg som förra året tillsatte Stefan Eglinger som ny trafikdirektör (på vilka kvalifikationer?). Han ersatte Birgitta Hellgren som gick i pension sista december 2013. Stefan Eglinger började sin tjänst som trafikdirektör januari 2014 … klicka här

Trafikdirektören tycker således att det är ”jättebra” med en bro som skapar trängsel, avgaser och som utgör en säkerhetsrisk. Det är också ”en trevlig läsning” att han har fått mandat att starta projektet och köra över de som med tunga och sakliga argument har överklagat beslutet.

Vart tog sans och sunt förnuft vägen?

ζ

Här kommer prov på lite sans och sunt förnuft i frågan

Vill få till en kompromiss

Jonas Ransgård, moderat gruppledare och kommunalråd, är dock tveksam till en tiometers bro.

– Det är viktigt att vi får till en kompromiss som funkar för så många som möjligt. Men med en bro på tio meter blir det väldigt många öppningar, även för fritidsbåtar, säger han.

Jonas Ransgård tycker att Göteborg måste vårda sin relation till omlandet.

– Signalen får inte bli att vi skiter i vår omvärld, säger Ransgård.

Kommentar: Vi bör inte heller ”skita” i miljön, trängsel eller säkerhetsaspekter. Vilket i slutänden också orsakar onödiga kostnader och lägre tillväxt..

ζ

Tunnlar i lera och berg

– som kostar alla Göteborgarna skjortan (och som 1 % har glädje av)!

Åter till Västlänkens tunnlar i Göteborgs lera som kan bli en parallell till tunneln genom Hallandsåsen. I värsta fall så dräneras grundvattnet så att pelarna som Göteborg är uppbyggd på blottläggs och ruttnar.

ζ

GÖTEBORGARE

.
Göteborgare-Vöstlänken-förstörÖPPET BREV TILL ALLA GÖTEBORGARE!

Läs här vad politikerna inte vill tala om. Du påverkas, men dina barn berörs i ännu högre grad. Ta del av diskussionen om Västlänken som äntligen kommit igång. Västlänken – en tågtunnel under Göteborg- har beslutats utan redovisning för oss medborgare av alla risker och kostnader som byggandet innebär … klicka här

.
VÄSTLÄNKEN FÖRSTÖR GÖTEBORG!

Västlänken stoppar nödvändig utbyggnad av annan kollektivtrafik och orsakar skador under 12 år. Det finns alternativ som politikerna vägrar utreda! … klicka här

.
ÖPPET BREV TILL GÖTEBORGS POLITIKER

Nu är tiden inne för en samverkan kring Göteborgsregionens bästa! … klicka här

Läs mer … klicka här

ζ

KALKYL

60 miljarder i skuld till barn och barnbarn?

– för nästan ingenting!

Partiet Vägvalet har gjort en sammanställning och en kalkyl och frågan är vad Göteborgs tjänstemän och politiker drabbats av? Hybris? Eller är det Groupthink?

De tänker gräva upp Göteborg under 10 års tid till en kostnad upptill 100 miljarder kronor för att man med västlänken skall man öka pendeltågstrafiken från 2 % till 3 % genom att förtäta ankomster och avgångar från 15 till 10 minuter.

spargris-plåster-mVåra barn och barnbarn risker en skuld på 60 miljarder kronor för att gräva upp Göteborg som ger en procent av medborgarna (1 %) en tidsvinst på en kvarts timma. Har vansinnet drabbat ansvariga?

Tur att det finns politiker som kan räkna och som har modet att träda fram. Övriga verkar inte ha satt sig in i ämnet, utan de bara jamsar med (och det gäller alla de större etablerade partierna).

Dessa tjänstemän köpte också in ett nytt biljettsystem som också var en ren katastrof, som nu ska byggas om. Inte konstigt att man nu måste höja taxan. Är det dessa tjänstemän som står bakom Västlänken i sin nuvarande form, uppbackade av okunniga politiker?

 • Läs mer … GÖTEBORGARE – VÄSTLÄNKEN FÖRSTÖR GÖTEBORG …PDF (3 sidor)

ζ

Räddningstjänsten: Larm om bristande säkerhet i Västlänken

tunnelbrandVästlänken är en presumtiv ”dödsfälla”

Räddningstjänsten slår larm om att insatserna kan ta upp till 45 minuter om Västlänken byggs enligt den nuvarande planen. Det generella målet är att ingen utryckning i storstadsområdet ska ta mer än tio minuter – men i ett brev till Trafikverket skrev räddningstjänsten i Storgöteborg redan för ett år sedan att det kan ta upp till 45 minuter innan en räddningsinsats kan påbörjas i tunneln om den byggs enligt den nuvarande planen.

 • Läs mer … SVT

Det betyder att om det utbryter en brand mellan två stationer och det blir stopp, så är sannolikheten stor att man dör av röken. Västlänken är i klartext en ”dödsfälla”.

Välkommen ombord!

.
ζ

Riksrevisionen

Allvarlig kritik från Riksrevisionsverket (RRV)
och Transport-forskningsinstitutet (VTI)
kan man väl inte bortse ifrån! Eller?

RRV har kallat Västlänken för:

Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin”

ζ’

albert_einstein_sv-quote_everything-should-be-made-as-simple

 Att köpa spårvagnar och bara tänka ”låggolv” är att förenkla kravspecifikationen för mycket.

Och nu ska samma team bygga ”lågbro” och ”lågjärnväg” (25 meter under mark),
på medborgarnas bekostnad. En dyrbar lekstuga där inkompetens frodas.

ζ

Finns det några kloka politiker som gjort sin röst hörd?

Ja visst, i flera olika partiet, men de är inte många (som hörs).

– och de få som vågar blir kritiserade av sina egna partikollegor !!!

Ny grupp kräver ett stopp för Västlänken

GÖTEBORG. I ett öppet brev till politikerna kritiserar 58 privatpersoner Västlänken och kräver att projektet ska göras om.

Om det här projektet fullföljs är det
det dummaste som har hänt Göteborg på 400 år,

säger Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen,
som är en av dem som har skrivit under brevet.

Läs mer … GT

 Lennart Wassenius (C), ledamot i
förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen

 • Västsvenska paketet är felkonstruerat och ineffektivt … Men kan moderniseras om Västlänken stoppas … GP

ζ

Marcus Claesson (FP)

Nyligen var Marcus Claesson intervjuad i Västnytt där han också ifrågasatte underlaget för Västlänken (klicka på bilden för att se inslaget). Han upptäckte för flera år sedan att något var fel och ju mer han satte sig in i frågan, ju säkre blev han på att det var helt fel att lägga merparten av pengarna på en 6 kilometer tunnel och tre stationer i den Göteborgska leran, ett arbete som någon procent har en liten fördel av och som kan komma att kosta hur mycket som helst.

Det finns betydligt bättre lösningar att satsa skattebetalarnas pengar på. Arbetet skulle pågå under 9 – 10 år och kommer att orsaka en hel del. Läs mer om Västlänken … Wikipedia

 Folkpartist utmanar.

.

8 mycket bra motioner – i folkets favör

Marcus Claesson ifrågasätter även t.ex. även Livsmedelsverkets kostråd i en motion.

 • Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten … klicka här
  .
 • Läs ett lysande flygblad och sju andra bra motioner .. klicka här

Observera att Marcus Claesson kritik gäller Västlänken (och berör inte trängselskatten).

Vad gäller Västlänken är det fler politiker inom flera partiet som reagerar kraftigt, vilket inger ett visst politikerförtroende.  Nedan ett moderat toppnamn och Piratpartiet samt partiet Vägvalet har också insett vad det handlar om.

Marcus Claesson kandiderade till riksdagen och fick 500 kryss (inte dåligt), men hade behövt 800 kryss för att ha kommit in i riksdagen. Där missade ett sovande folk att få in en förtroende vald kompetent riksdagspolitiker som hade tagit fighten i folkets och samhällets intressen, baserat på fakta och sunt förnuft. Märkligt att Folkpartiet inte bättre tar tillvara på resurser som skulle kunna bära partiet framåt (han borde varit på Folkpartiets nationella lista). Om Folkpartiet hade bifallit Marcus Claessons åtta motioner så hade de gjort skäl för sitt partinamn.

 • 8 motioner inför Folkpartiets Landsmöte … klicka här  (vem håller inte med? någon?)

ζ

Martin Wannholt (M)
.

Martin-Wannholts

Martin Wannholt (M) kommunalråd Göteborgs kommunstyrelse,
vice ordf trafiknämnden, vice ordf fastighetsnämnden

Även Martin Wannholt (M) kände sig tvingad att dra i nödbromsen för ett projekt som inte verkade gynna något och dessutom som kunde skena iväg kostnadsmässigt utom kontroll.

nödbromsÄven Martin Wannholts agerande gick emot emot partilinjen när han gick ut med en debattartikel. Men han tyckte det var hans plikt att informera innan det var för sent.

Även Martins kritik handlade om Västlänken (och inte om trängselskatten).

 • Martin Wannholt (M): Därför säger jag nej till Västlänken … klicka här
 • Wannholt om Västlänken: Det finns så mycket mer … klicka här

Genast restes krav på hans avgång från dem som tycker att partilinjen och samstämmighet är viktigare än att granska ny information och kanske se om det finns substans i den kritik som framförs. Vad de inte förstår är att de undergräver sitt eget partis existens om de ”hoppar i galen tunna”. De borde istället välkomna ”visselblåsare” som bringar ny viktig fakta i dager, medan man fortfarande har manöverutrymme. Vi behöver fler politiker av denna kaliber – i alla partier.

 • Krävs på avgång efter utspel om Västlänken … klicka här

Ett nytt parti bildades i ett försök att stoppa ett projekt som var dömt att misslyckas:

Även folkomröstningen är illa genomtänkt:

Riksrevisionen kallar Västlänken för ”Sveriges mest olönsammaste infrastrukturprojekt”:

 • Västlänken blir 35 miljarder dyrare … klicka här

Endast ett fåtal har glädje av Västlänken (någon procent):

ζ

Piratpartiet säger nej till Västlänken

piratpartietVästlänken och Trängselskatterna är ödesfrågor för Göteborg och Västra Götaland. Rätt beslut leder till en expansiv region med hög livskvalitet. Fel beslut riskerar att ge oss stagnation och förlorat framtidshopp.

Vi anser att Västlänken är en gigantisk felsatsning.

Däremot säger vi ja till trängselskatten, skriver Jacob Hallén, Piratpartiet Västra Götaland.

Västlänken kommer att byggas med en station vid Hagakyrkan. Ett 30 meter djup hål kommer att grävas i Göteborgsleran för byggandet av stationen. Detta kommer att sänka grundvattnet 500-1500 meter i alla riktningar från stationsläget. Stora delar av Vasastan, Haga och Linnéstaden står på träpålar i leran. Sänks grundvattnet ruttnar pålverket.

Läs mer … GP

ζ

Fler länkar

 • Mindre än en procent av bilisterna väljer VästlänkenSVT
 • Naiva politiker bakom VästlänkenGP
 • Riksrevisionen om Västlänken PDF
 • ”Västlänken får inte försenas”GP
 • Riksrevisionen … Riskfyllda och ineffektiva miljardsatsningar på infrastruktur  … klicka här
  Citat: Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.
  Svidande kritik: – Regeringen har inte sett till att statens miljardsatsningar på vägar och järnvägar är effektiva. Regeringen har inte heller motiverat besluten och informerat riksdagen och allmänheten om satsningarna på infrastruktur på ett transparent och rättvisande sätt, säger riksrevisor Claes Norgren.
 • Centern tar strid för högre HisingsbroGP

ζ

Kommentar

Halt-skyltFörespråkarna för Västlänken i sin nuvarande form saknar bärande argument till skillnad från meningsmotståndarna som presenterar tunga sakliga argument. Baserat på sakliga skäl och den osäkerhet som råder om både nytta och kostnader så vore det vansinne att fortsätta.

Nu gäller på stället halt, att göra om och göra rätt.

Tur att det finns vakna politiker och förhoppningen är att de etablerade partierna ska inse vikten av att lyssna på kloka argument och därigenom slipper dyra misstag, som kan kosta dem väljarnas förtroende och den politiska makten.  Ovan har tre politiker från Centerpartiet, Folkpartiet respektive Moderaterna signalerat att Västlänken måste omarbetas. Även två partier; Vägvalet och Piratpartiet. Allt sakligt grundat. Undra vad som är så svårt att förstå?

ζ

Lojalitet

Att som ansvarig politiker tiga still när något uppenbart är fel på ett sätt som allvarligt kommer att skada medborgarna och samhället, är lika med att inte göra sitt jobb. Och det är även illojalt mot det egna partiet och mot de väljare som givit partiet sitt förtroende.

Det är också etiskt och moraliskt oförsvarbart att inte agera när man har kunskapen. Enda godtagbara skälet är om man av kompetensskäl inte förstår och då faller ansvaret på de som tillsatt tjänsten med en icke passande kompetens.

döda-fiskar-flyter-med-strömmen-mDet är personer som är förankrade i verkligheten, med kompetens och mod som driver utvecklingen framåt.

Och de partier som inte utvecklas kommer att få lämna över makten till ”missnöjespartier.” Det som håller på att hända är att allt fler väljare börjar rösta med fötterna och lämnar de partier som inte bidrar till en positiv utveckling.

Och de politiker och partier som bara ”flyter med” har ingen framtid i dagens samhälle. Den tiden är förbi.

Förhoppningsvis innebär folkomröstningen och enskilda politikers upprop (baserat på fakta), att Västsvenska paketet görs om. Annars skjuter de etablerade partierna sig själva i foten och kommer att får halta in i nästa val och vara nöjda med att komma över strecket.

ζ

groupthink-bw

Nu måste politikerna vakna upp och sätta sig in i de frågor de ansvarar för,
annars har de snart inget jobb att gå till (när missnöjespartier tagit över).

En god börjar vore att  lyssna på sakargument från de partikollegor och
organisationer som analyserar Västlänken och den nya Hisingsbron.

ζ

APPENDIX

– VAD RÖSTADE GÖTEBORGARNA EGENTLIGEN PÅ?

– DE RÖSTADE NEJ TILL VÄSTLÄNKEN
.

”Folkomrösta inte om fattade beslut”

Trängselskatten: Få tror att resultatet av omröstningen respekteras.

Såväl de som röstade nej som ja till trängselskatten tror inte att resultatet kommer att följas.– Demokratin i Göteborg mår sämre efter folkomröstningen, säger Olle Wästberg, regeringens demokratiutredare.

En klar majoritet av de röstande i Göteborgs folkomröstning sade Nej till fortsatt trängselskatten. Resultatet skakade om politikerna men nyligen tog S, MP och V beslut om att utreda alternativ till trängselskatten, även om frågan slutligen ligger hos riksdagen.

Den nya möjligheten till lokala folkomröstningar, som infördes 2011, syftade bland annat till att vitalisera demokratin mellan valen. Men när folkomröstningen om trängselskatt i går diskuterades vid ett seminarium i Göteborg tycks den främsta erfarenheten, så här långt, vara att politikerna och medborgarna hamnat i en närmast eländig soppa.

Olle Wästberg, som sedan i somras på uppdrag av regeringen ser över det förstärkta folkinitiativet med folkomröstningar, menar att demokratin i Göteborg inte vitaliserats av folkomröstningen. Tvärtom.

– Demokratin i Göteborg mår sämre efter folkomröstningen. Förtroendet för politikerna har minskat och en klar majoritet tror inte att resultatet av omröstningen kommer att genomföras, säger Olle Wästberg.

Är folkomröstningen i Göteborg ett bra exempel på hur fel det kan bli?

– Ja. Den belyser betydelsen om var i den demokratiska processen folkinitiativ kommer in. Man bör inte ha folkomröstningar som innebär att man river upp redan fattade beslut. I stället bör man ha folkomröstningar för att man står inför beslut, menar Olle Wästberg som anser att trängselskatten är exempel på en fråga med stor komplexitet.

varför-ja-nejFrämst bygger han sin ”hälsoprognos” över demokratin i Göte­borg på en undersökning som presenterades under seminariet i går på Göteborgs universitet.

Johan Martinsson, doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, visade att ett av de viktigaste skälen till att rösta nej till trängselskatten var att stoppa Västlänken, alltså något annat än vad folkomröstningen gällde. Se även faktarutan.

Enkäten, med reservation för undersökningstekniska svagheter, visar också att en klar majoritet av såväl nej- som jasidan inte tror att resultatet kommer att genomföras.

– Politikerna står inför en knepig situation. Hur ska det komma någon gott ur den här soppan, frågar sig Johan Martinsson.

Han tycker att politikerna själva har bidraget till denna soppa.

– Under valrörelsen sa Ja-sidan att du inte kan rösta bort Västlänken. Samtidigt sa Nej-sidan att om du vill rösta bort Västlänken ska du rösta nej till trängselskatten, säger Johan Martinsson.

Mikael Gilljam, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet, anser att det förstärkta folkinitiativet med folkomröstningar borde ha införts.

– Folkinitiativ som rycker och drar i helheten gör det svårt för politikerna att ta ansvar. Direktdemokrati passar dåligt med den representativa demokratin. Men om politikerna säger ja till folkomröstningar så måste man lyssna, ta medborgarna på allvar och följa resultatet, säger Mikael Gilljam.

David Karlsson, docent i statsvetenskap vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, visade att frågan om lokala folkomröstningar splittrar politikerna.

På ena ytterkanterna finns SD och MP där drygt 80 procent av lokalpolitikerna säger ja till fler kommunala folkomröstningar. Bland S och M är intresset betydligt svalare, endast cirka 25 procent vill se fler lokala folkomröstningar.

Källa … GP 17 oktober 201


 

Fakta: Varför Ja eller Nej?

Vid folkomröstningen i Göteborg ställdes frågan:

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?

43,2 procent svarade Ja. 56,8 procent svarade Nej.

Vid Göteborgs universitet har man nu frågat 840 röstande, cirka 340 nejröstare och 500 jaröstare, om skälen att rösta Ja eller Nej.

Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att du röstade Nej? De svarande fick uppge tre alternativ.

Jag är emot Västlänken (svarade 41 procent av nejröstarna), jag litar inte på experterna (36) och trängselskatten är orättvis (32).

Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att du röstade Ja?

Förbättra miljön (55 procent), få fler att åka kollektivt (51), Västsverige och Göteborg måste moderniseras (37).

De tillfrågade fick även säga vad de nu tror kommer att hända?

81 procent av de som röstade Nej tror INTE att resultatet kommer att följas. Trängselskatten blir kvar.

78 procent av de som röstade Ja tror INTE att resultatet kommer att följas.

ζ

8 svar på ””Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin” (RRV) – Västlänken och nya Hisingsbron under luppen”

 1. Karlstad klagar på bro i Göteborg

  Klartecknet i mark- och miljödomstolen för några veckor sedan om en ny bro över Göta älv i centrala Göteborg väcker känslor i Värmland. Karlstads kommun tror att bron kan inverka negativt på sjöfarten inom kommunen i och med att det enda utloppet mot havet går just genom Göta älv och befarar att både turism och näringsliv kan påverkas negativt, skriver Värmlands Folkblad på nätet. Enligt utslaget i mark- och miljödomstolen, som Karlstad kommun nu överklagar, ska bron stå färdig 2020.

  Nu riskerar den att försenas då bland andra Sjöfartsverket, Gullspångs och Ale kommun också valt att överklaga klartecknet. Den nya bron ska heta Hisingsbron och ska vara klar 2020.

  Källa … SVT 15 oktober 2014

 2. VÄSTLÄNKEN – ett projekt som vilar på en rutten kalkyl redan från start

  Västlänken är en planerad 8 km lång järnväg, varav 6 km i en tunnel med tre underjordiska stationer i centrala Göteborg, genom berg och lera – 25 meter under jorden (motsvarar ett 8-våningshus).

  Samhällsnyttan är beräknad till 10 miljarder kronor under en 60-årsperiod och kostnaderna är nu uppe i mer än 35 miljarder kronor. Hur får man ihop den kalkylen?

  Till kostnaderna ska läggas räntor (ca 5 mdr) och störningar under byggtidens tio år (ca 5 mdr), varför vi hamnar runt 45 miljarder kronor, men det kan lätt bli det dubbla. Tunneln genom Hallandsåsen visar att miljöeffekterna kan bli betydande och kostnaderna kan skena iväg utom kontroll i denna typ av projekt.

  Brunnarna på Hallandsås sinade och i Göteborg kan grundvattennivån sjunka så att pålarna under husen ruttnar.

  Samhällsnyttan som är en funktion av tidsvinst blir lägre om man beaktar att att det tar 4 minuter ned 25 meter och fyra minuter att ta sig upp, dvs, totalt måste 8 minuter adderas till restiden (vilket man ”glömde” i kalkylen). Således blir ”samhällsnyttan” lägre än 10 mdr.

  Således ett tokprojekt som inte går att räkna hem och att de etablerade partierna kan godkänna det säger en hel del om Göteborgs politiska ledning.

  – – –

  Arkiv: GP:s Christer Lövkvists granskning av Västlänken
  Publicerad 2 september 2012 Uppdaterad 19 augusti 2014

  Kostnaderna för Västlänken är redan tre gånger högre än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadtunneln – tillsammans.

  För en tunnel som mindre än en procent av befolkningen har en mycket marginell nytta av.

  Läs en grundlig beskrivning av Sveriges i särklass sämsta infrastrukturprojekt, ett ofantligt slöseri med skattemedel som kommer att göra att vi inte har råd med väsentliga projekt … klicka här

  Debatt … Naiva politiker bakom Västlänken … GP 23 augusti 2014

 3. Nu kommer bomben:

  VÄSTLÄNKEN (TUNNELN 25 METER UNDER JORD), ÄR LIVSFARLIG – EN DÖDSFÄLLA!

  Normalt är det två tunnlar med enkelriktad trafik i vardera tunneln och det finns förbindelser mellan tunnlarna eller evakueringstunnlar så att man kan komma undan eld och rök med livet i behåll och så att räddningstjänsten kan komma till. Men inte i Göteborg inte, där man valt den billigaste och farligaste lösningen.

  Västlänken är ett enda tunnelrör med två spår med tåg i bägge riktningarna och inga evakueringstunnlar. Ungefär varje 2,5 minuter passerar ett tåg och runt tusen passagerare befinner sig i tunneln på samma gång. När tåg möts i samma tunnelrör så ökar olycksrisken och avsaknaden av flyktvägar gör att passagerare lever mycket farligt vid en olycka eller vid sabotage.

  Räddningstjänsten har slagit larm och säger sig behöva 45 minuter för att kunna undsätta (mot normalt 10 minuter) och med tanke på att man blir medvetslös på cirka två minuter om man tvingas andas in giftig brandrök, så är tunneln livsfarlig vid olycka. Här gäller således ”själv-evakuering” och hur det ska gå till när man är skadad, rörelsehindrad, kanske har rollator eller rullstol, det har nog ingen tänkt på (mer än Räddningstjänsten).

  Jämför Thomas Martinsson (MP) som istället var bekymrad över om huruvida Hisingsbrons stigning skulle bli för stor för att rullstolsbundna ensamma med handkraft skulle kunna ta sig över bron sommartid när vädret tillåter (han har uppenbarligen aldrig hört talas om eldrivna rullstolar, s.k. permobiler?). Därför vill han ha en lågbro som måste öppnas 15 gånger per dygn för att släppa fram sjöfarten. I hastigheten verkar han glömma framkomlighet för kollektivtrafik, transporter, personbilar, miljöproblem, trängsel och säkerhetsaspekter, som tillsammans skulle bli en gigantisk kostnad – om räknar på det. Även här är säkerhet bortprioriterat.

  Västlänken riskerar att bli en ny variant av ”Titanic utan livbåtar” med Göteborgs politiker och tjänstemän som kaptener. Inte heller Titanic ansåg sig behöva tillräckligt med livbåtar då hon var ”osänkbar”.

  Läs vad Lars Klevensparr, chef för räddningstjänsten i Göteborg, skriver:

  – ”Larmet: Västlänken är en stor säkerhetsrisk” … GT

  Publicerad 08 september 2014

  Räddningstjänstens larmbrev till Trafikverket

  GÖTEBORG. Här kan GT avslöja räddningstjänstens larmbrev om Västlänkens järnvägstunnel.

  Vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln varnar räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter att påbörja.

  Allt för att evakueringstunneln som tidigare planerats lyfts bort av Trafikverket.

  – Vi känner oss inte trygga med att Västlänken inte har en hel parallell evakueringstunnel, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Storgöteborg.

  Läs hela den skrämmande och avslöjande artikeln … klicka här

  Således som att resa med ”Titanic utan livbåtar” – fast 25 meter under jord.

 4. ”SVERIGES SÄMSTA INFRAPROJEKT NÅGONSIN” enligt Riksrevisionsverket

  – EXTREMT DYRT, URDÅLIGT OCH LIVSFARLIGT (EN DÖDSFÄLLA)

  – EN EKONOMISK KATASTROF

  Riksrevisionsverket (RRV) rubricerar ”Västlänken” i Göteborgs som ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin”. Det kostar mellan 45 – 90 miljarder kronor och den beräknade intäkten är 10 miljarder (under 60 år).

  Ett projekt som riskerar att bli en parallell till tunneln genom Hallandsåsen, både kostnadsmässigt och miljömässigt. Barn och barnbarn riskerar en skuld på 60 mdr – för nästan ingen nytta alls.

  ”Om det här projektet fullföljs är det det dummaste som har hänt Göteborg på 400 år”, säger Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen.

  GP:s Christer Lövkvists granskning av Västlänken (publicerad 2 september 2012 Uppdaterad 19 augusti 2014) visar att kostnaderna för Västlänken (en tunnel) redan då var tre gånger högre än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln – tillsammans.

  Västlänken innebär att man i den göteborgska leran bygger en tunnel 25 meter under jord med pendeltåg som mindre än en procent av göteborgarna beräknas kunna utnyttja för att tjäna några minuters restid – i ett tunnelrör som vid en olycka utgör en veritabel ”dödsfälla”.

  Sedan vill man bygga en lågbro över Göta Älv som kommer att stoppa upp fartygstrafiken, kollektivtrafiken, bilar, cyklister och gångtrafikanter 15 gånger per dygn, vid varje broöppning. Det kommer också att innebära att gods kommer att föras över från fartyg till landsväg. Man inför en trängselskatt för att minska trängsel och avgaser, och i nästa stund så vill man bygga en lägre bro som orsakar trängsel, avgaser och som också utgör en säkerhetsrisk.

  Så ansvariga politiker i Göteborg och ledande tjänstemän på Trafikkontoret vill ruinera Göteborgarna, orsaka trängsel, mer avgaser, gräva upp Göteborg under en tioårsperiod och bygga dödsfällor. Eller så begriper de inte vad de fattar beslut om.

  Drivande är främst Miljöpartiet som kanske borde byta namn, för att inte segla under falsk flagg.

  Ska man skratta, gråta eller göra något?

  Enskilda politiker inom M, C och FP har satt sig in i frågan och larmat (mot partilinjen). Öppna brev som beskriver hur tokigt projektet är har publicerat och tunga organisationer har överklagat. Nya partier med syfte att stoppa vansinnet med Västlänken (den livsfarliga tunneln 25 meter ner, motsvarar ett 8-våningshus).

  Kloka politiker som vågar säga ifrån måste vi vara rädda om och inte ifrågasätta som har skett inom partier och i pressen. Vi behöver fler kompetenta politiker i ALLA partier, som kan räkna och som vågar stå upp för medborgarnas intressen, även när det stormar.

  Tänk om Göteborgare som betalar nästan en tusenlapp extra i månaden i trängselskatt visste vart pengarna är tänkt att gå till. Dags för folket att sätta sig in i frågan och ifrågasätta dumheter av en dimension som är ofattbar.

  FÖRSLAG. Göteborgarna röstade NEJ till trängselskatt (en fråga som även rymde Västlänken) och genom att tolka valresultatet som ett NEJ till Västlänken så har nu politikerna och Trafikverket chansen att rädda ansiktet och att tänka om när det gäller Västlänken och den alltför låga nya Hisingsbron. Då kan resultatet bli hyfsat bra, trots allt.

  Endast partier som aktivt värnar medborgarnas intressen på ett kompetent sätt har en framtid, den tid är förbi när det räckte att bara flyta med strömmen. Nu måste man prestera RESULTAT eller lämna walkover till missnöjespartier.

 5. Nye regionbasen tror på trängselskatt

  Moderaten Johnny Magnusson tar i dag, tisdag över styret av VG-regionen. Han är en varm förespråkare av Västlänken. Och trots göteborgarnas nej är han övertygad om att trängselskatten blir kvar.

  Läs hela artikeln … GP

  – – –

  Citat: – Göteborgare är emot allting, de överklagar och bråkar om alla förändringar. Ibland är det ungdomar, som när det gäller landshövdingehusen i Gårda, men oftast är det äldre herrar som har för lite att göra, säger Johnny Magnusson.

  Kommentar: Johnny Magnusson TROR på trängselskatt och Västlänken. Det är bättre att veta och baserat på det som kommit fram är det absolut nödvändigt att titta på alternativ.

  Johnny Magnusson pratar om skrämselpropaganda, men det är mer än så. Västlänken är en tunnel 25 meter under jord med dubbelriktad trafik utan evakueringsrör, där upptill tusen personer befinner sig på på samma tidpunkt.

  Räddningstjänsten har larmat och sagt att de behöver upptill 45 minuter för att undsätta drabbade. Det räcker dock att andas in giftiga rökgaser under två minuter för att bli medvetslös och sedan infinner sig döden relativt snabbt.

  Den dubbelriktade trafiken i samma tunnelrör ökar olycksrisken dramatiskt och bristen på evakueringsmöjligheter, undan rök, gör att tunneln riskerar att bli en veritabel dödsfälla och i värsta fall riskerar vi en olycka i paritet med Estoniakatastrofen för 20 år sedan där 852 av totalt 989 personer förolyckades.

  Men istället för drunkning talar vi här om rökförgiftning 25 meter under jorden, utan evakueringsmöjligheter. Som ett fartyg utan livbåtar eller räddningsflottar.

  Därtill tillkommer att nyttan verkar vara begränsad till en procent av innevånarna och tunneln verkar inte heller vara framtidssäkrad. Så det är absolut nödvändigt med en genomlysning av projektet och att man utvärderar alternativa lösningar. Det är bättre att veta än att bara tro.

  Den alltför låga nya Hisingsbron som behöver öppnas 15 per dygn är ett annat exempel som också behöver granskas och sannolikt modifieras. En broöppning tar 12 – 15 minuter och sedan tar det ytterligare runt en halvtimma innan all trafik normaliserats efter den stockning som öppningen medför. Varför inte testa genom att öppna nuvarande gamla Hisingsbro 15 gånger per dygn? Då skulle Göteborgarna förstå vad det handlar om och kanske även ansvariga politiker? Den nya Hisingsbron har en fräck design som kanske skulle bli bra om man ökade segelfri höjd innan öppning, från 13 till 20 meter?

  Västlänken är en planerad 8 km lång järnväg, varav 6 km i en tunnel med tre underjordiska stationer i centrala Göteborg. Huvuddelen av de som röstade NEJ röstade framförallt nej till Västlänken (41 %), en viktig information som politikerna bör ta till sig (se APPENDIX ovan). Göteborgarna kan kanske tänka sig att leva med trängselskatten, men inte om pengarna ska gå till en ”dödsfälla” som Räddningstjänsten larmat om, ett projekt Riksrevisionsverket (RRV) rubricerat som ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin”.

  Att Västlänken och Hisingsbron i nuvarande skepnad noggrant måste genomlysas och ställas mot alternativ, är något som även VG-regionens idag starkaste man, måste börja inse (innan man börjar gräva och bygga).

  – – –

  Ilska efter Johnny Magnussons uttalande

  Läs kommentarer … GP

  Replik av Johnny Magnusson … ”Jag är ingen väljarkramare” … GP

  1. JOHNNY MAGNUSSON UTMANAR OCH FÖRLÖJLIGAR GÖTEBORGARNA – FÖRSTA DAGEN PÅ JOBBET

   Plötsligt är kunskaper, erfarenheter och insikter hos mogna och engagerande medborgare som kan både läsa, räkna och dra slutsatser, att betrakta som ”gnäll”. Dålig start att trampa i klaveret redan första dagen på sitt nya jobb, genom att nedvärdera omdömet hos de väljare som givit honom och hans parti ett förtroendeuppdrag.

   Moderaten Johnny Magnusson sticker nu ut hakan och riskerar att hamna i ett blåsväder som skulle få (den interna) stormen runt Martin Wannholt (M) att likna en västanfläkt, när han kände sig tvingad att dra i nödbromsen för ett projekt som inte verkade gynna något och dessutom som kunde skena iväg kostnadsmässigt utom kontroll.

   Förhoppningsvis var detta en mänsklig ”groda” och då är det förlåtligt.

 6. Besked i dag: Trängselskatten blir kvar

  Västsvenska paketet är intakt, Västlänken skall byggas och trängselskatten blir kvar. Det konstaterar avtalsparterna efter ett möte på onsdagsmorgonen.

  – Avtalet gäller, säger Anneli Hulthén (S), ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg. Parterna accepterar inga andra sätt att finansiera en stor del av Västsvenska paketet än fortsatt trängselskatt.

  Läs mer … GP

  – – –

  Kommentar

  Det är två frågor som man måste ta i:

  – Västlänken (tunneln) måste belysas och ställas mot andra alternativ. Att blint bara gå vidare med det som Riksrevisionsverket (RRV) rubricerar som ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin” vore ju vansinne. Dessutom är ju tunneln en presumtiv dödsfälla och inte heller framtidssäkrad.

  Västlänken (en tunnel) är extremt dyr och beräknas nyttjas av 1 % av resenärerna. Notan för tunneln blir MINST tre gånger högre än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln – TILLSAMMANS.

  – Vi bör bygga en bro med minst nuvarande segelfria höjd. Att bygga en lågbro som orsakar trafikstockning 15 gånger per dygn vore ju vansinne.

  De politiker som inte förstår detta sitter löst – de har bevisligen uppnått sin inkompetensnivå.

  Vägtullar eller ej är en bisak i sammanhanget. Tolka röstresultatet som ett NEJ till lösningen med tunneln och lågbron. Se folkomröstningen som en politisk ursäkt för att korrigera tokigheter.


 7. . . . . . ”Muteborg”

  NU RÄCKER DET!

  LÖRDAGEN 22 NOVEMBER GICK GÖTEBORGARNA (5000 – 7000) MAN UT HUSE FÖR ATT DEMONSTRERA MOT VÄSTLÄNKEN – ETT VANSINNESPROJEKT SOM RISKERAR ATT SÄNKA HELA GÖTEBORG (OCH SOM AVSLÖJAR EN DJUP POLITISK INKOMPETENS)

  GÖTEBORG LIDER AV ALLVARLIGT UNDERSKOTT PÅ DEMOKRATI OCH BRIST PÅ KOMPETENS I ANSVARIG STÄLLNING NÅGRA KLIPP FRÅN FACEBOOK SOM BELYSER ALLVARET:

  – – –

  Tipsen om mutor gömdes undan i Göteborg

  Kommunen agerade snabbt och resolut på anklagelserna om mutor. Så har det låtit efter att muthärvan rullades upp. Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att mutanklagelserna i själva verket gömdes undan … SVT

  – – –

  Västlänken begränsar regionens utveckling

  Västlänken håller inte för en granskning. Den är gammalmodig och hindrar ombyggnader som kan upptill tredubbla antalet tågresenärer till och från Göteborg, skriver infrastrukturexpert Jan du Rietz.

  Utvecklingen har sprungit ifrån Västlänken. En gammalmodig tunnel i dyn under staden riskerar att ge Göteborg dålig PR … GP

  – – –

  Video — Erik Amnå om korruption i Göteborg

  Erik Amnå, prof­es­sor i stats­kun­skap, före­lä­ser om kor­rup­tion och oegent­lig­he­ter i Göte­borg. Han berät­tar om hur han till­sam­mans med Bar­bara Czar­ni­awska och Lena Mar­cus­son ledde komm­i­ssio­nen vars upp­drag var att granska mutskan­da­len i Göte­borg. Före­dra­get hölls på gar­ve­riet den 9e april … klicka här

  – – –

  Ledarbloggen ”Imponerande stor demonstration” … GP

  – – –

  Centrum uppgrävt – och ingen vet när tunneln blir klar … klicka här

  – – –

  Inlägg märkta ‘Kia Andreasson’ …. klicka här

  – – –

  Ilska mot Västtrafik efter kapad busslinje … GT

  – – –

  Rödgröna hyllningen: Alliansens nya budget

  Här är Göteborgs rödgröna politikers oväntade hyllning – av konkurrentens budgetförslag. Framför allt gläds de rödgröna åt alliansens försäkring om att man står bakom det västsvenska paketet.

  – Jag tror att det här är ett sätt att sluta en djävulens pakt med varandra, säger Dennis Töllborg, frontfiguren bakom partiet Öppna Göteborg och professor i rättsvetenskap. …. GT

  – – –

  Städerna som drunknar först.

  Göteborg är en av de kommuner som kommer få problem i framtiden, särskilt när det gäller översvämningar. Stadens finns med på en lista över 18 särskilt utsatta områden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram. … DI

  – – –

  Stoppa Västlänken nuinfosida

  – – –

  Wannholt: ”Har hela tiden känt stödet” … GT

  – – –

  Folkomröstningsresultatklicka här

  – – –

  5 000 i protest mot trängselskatt … Metro

  – – –

  Demonstration i Göteborg 22 nov 2014 … bilder

  – – –

  Folkstormen mot makten … GT

  – – –

  Lyssna på folket

  ”Lyssna till folket – nej till trängselskatt”.

  Så skanderade emellanåt de mer än 5 000 göteborgare som igår fyllde Avenyn i ett massivt demonstrationståg.

  De har rätt. Det är folkets röst. Valdeltagandet var högt. Nej-majoriteten mycket tydlig.

  Så vad säger ni Anneli Hulthén och Jonas Ransgård? Dags att lyssna? Eller fortsätta att slå dövörat till? … GT

  – – –

  Statsvetare: Fel partier styr GöteborgGP

  – – –

  Statsvetare varnar för förtroendeklyfta … SVT

  – – –

  Demonstrationen mot Västlänken i RAPPORT

  – – –

  Något att tänka på för politiker … bild

  – – –

  ”Wannholt blev bortmanipulerad” … GP

  – – –

  Hulthén bemöter demonstranterna … GP

  Annelie Hulthén verkar inte ha förstått ett dyft om vad Västlänken handlar om. Hon fokuserar istället på formalia som: ”Politiskt har det hanterats bra, om man avser hur beslutsgång och annat har varit.”

  – – –

  Ett annat vansinnigt projekt som kostar medborgarna skjortan utan att knappt tillföra något:

  Nya Karolinska – avancerad skatteplanering i Luxemburg

  Nya Karolinska. Flaggskeppet inom svensk sjukvård. Och ett av Sveriges dyraste och mest prestigefyllda projekt. Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att stora summor i den skattefinansierade affären ska slussas till skatteparadiset Luxemburg. … SVT

  När ska stockholmarna vakna?

  – – –

  CENTRALSTATIONGÅRDA – Ett hållbart alternativ för framtiden … klicka här

  Ett betydligt bättre och säkrare alternativ till halva kostnaden … framtidssäkrat

  – – –

  ”Tack Johan Nyhus (S)” … insändare

  – – –

  Nu räcker det med väljarförakt … klicka här

  – – –

  Statsvetare varnar för förtroendeklyfta … SVT

  – – –

  Arkiv: GP:s Christer Lövkvists granskning av Västlänken … klicka här

  – – –

  Göteborgs nya vapensköld? … bild

Kommentera