69 svar på ”Snabba Nyheter – ett urval november/december 2017”

 1. KOLLOIDALT SILVER UTMANAR LÄKEMEDELSINDUSTRIN

  Någon tycks ha saboterat sidan och gjort det omöjligt att kommentera ett ”Blablablainlägg”… Den som påstår att Kolloidalt silver inte botar något är en gemen lögnare – och/eller genuint okunnig.

  Fram till 1947 fanns ett antal godkända läkemedel (registrerade i FASS) baserade på Kolloidalt silver. Men sedan ersattes de av patenterbara antibiotika, som ger läkemedelsbolagen astronomiska inkomster. Gå in på ”http://www.svaradoktorn.se” och leta upp sidan ”Kolloidalt silver”! … eller klicka på länken här:

  Vad är kolloidalt silver (KS)klicka här

  Där finns det mesta du behöver veta om KS – som klarar av både bakterier, virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter och de flesta sjukdomsalstrande mikrober. KS är också verksamt mot cancerceller!

  Det stora problemet är att detta enkla medel hotar läkemedelsbolagens vinster på deras giftiga produkter, varför de på allt sätt försöker hindra kunskaper om KS. Tyvärr är både läkarkåren och våra myndigheter så involverade i detta att de i hög grad medverkar i desinformationen!

  I Afrika har några ledare nu trotsat marknadskrafterna och börjat bota både ebola och malaria med KS – trots hot och trakasserier från USA och deras myndighet FDA (Food and Drug Administration). KS är effektivt – och totalt ogiftigt, även om man överdoserar kraftigt.

 2. VARFÖR INLEDER VÅRA MYNDIGHETER EN ”HÄXJAKT” PÅ CBD-OLJA?

  CNN: s prisbelönta medicinska chef korrespondent Dr. Sanjay Gupta som är en överordnad neurokirurg, sätter medicinsk cannabis under mikroskopet.

  Alla tre (3) av CNN: s nuvarande ”Weed” dokumentärer har sammanställts till en video, och i första dokumentären av tre, så visar dom att CBD som kommer från cannabis är en cannabinoid = signalsubstans som hjälper mot bland annat den livshotade sjukdomen ”dravets syndrom” där dom ofta dör i unga år. Tre mycket intressanta dokumentärer ihopsatta till en långfilm på lite mer än två timmar som alla bör se:

  Full CNN Documentary Weed Parts 1-3 (2013-2015)YouTube

  1. Illustrerad Vetenskap om hur cannabis kan bota cancer, diabetes och depression

   Hasch på recept? Efter att i många år ha haft rykte som fördummande och ha varit förbjuden återföds cannabisväxten nu som läkemedelsbranschens underbarn [eller största hot, NewsVoice anm.], skriver Illustrerad Vetenskap.

   Läs mer … NewsVoice

 3. Magmediciner mot sur mage ökar dramatiskt risken för magcancer vid långtidsanvändning.

  Den brittiska medicinska BMJ-journalen ”Gut” skriver att långtidsanvändning av magmediciner som hämmar produktionen av magsyra, för att behandla sur mage och halsbränna, ökar risken för magcancer associerad till bakterien Helicobacter pylori med upp till 250-800%, skriver Science Alert.

  Läs mer … NewsVoice

  – – –

  KOMMENTAR

  Alla verksamma ”läkemedel” har biverkningar och frågan är om läkemedel mot kroniska sjukdomar gör mer skada än nytta? Det mesta tyder på att skadorna är väsentligt större och mer allvarliga än den initiala symptomdämpande effekten.

  Däremot ha läkemedel en roll att spela som akutmedicin – där nyttan ofta överstiger biverkningarna (som man ju bara drabbas av under en kortare tid).

 4. VACCININDUSTRIN ÄR KVACKARE – LIVSFARLIGA SÅDANA

  Vaccinindustrin har råkat i panik eftersom en vetenskaplig studie har visat varför influensavaccin INTE fungerar. En ny fantastisk vetenskaplig studie har löst gåtan om varför influensavaccin inte fungerar.

  Efter årtionden av lögner och propaganda från skräpvetenskapsvaccinindustrin vet vi nu att växande virusstammar i kycklingägg gör att de kan mutera, vilket gör dem till stor del ineffektiva för mänsklig immunitet. Vi har alla serverats lögner under årtionden, om att influensavacciner skyddar mot influensa.

  Vaccine industry in panic as scientific study solves the riddle of why flu shots don’t workNatural News

 5. BOSTADSKRISEN

  Teodorescu: En permanent, tillfällig lösning.

  Ledarkrönika. I Agenda hävdade bostadsminister Peter Eriksson (Mp) att det byggs mer än på decennier. Det är visserligen sant men problemet är att de lägenheter som byggs inte kommer att att kunna efterfrågas av de grupper som behöver dem som mest.

  Politik handlar inte om att vilja utan om att välja. I klartext handlar det om att ställa olika gruppers behov mot varandra. Söndagens Agenda i SVT, vars huvudfokus var de närmare 100.000 personer som har fått uppehållstillstånd och som inom kort är i behov av ett permanent boende, blev en smärtsam påminnelse om de praktiska konsekvenserna av politikens oförmåga att göra dessa val.

  Å andra sidan bosättningslagen som tvingar kommunerna att ordna bostad åt de nyanlända som Migrationsverket anvisat till kommunen. I 60 procent av landets samtliga kommuner uppkommer därför så kallade undanträngningseffekter, alltså att andra svaga grupper, såsom personer som ska slussas ut från olika institutioner och behandlingshem, får stå tillbaka i bostadskön till förmån för de nyanlända. I många kommuner, inte minst där kommunala bostadsbolag saknas, har kommunerna till och med köpt bostadsrätter som de upplåtit åt de nyanlända.

  Detta är ett svårhanterligt dilemma som riskerar att skapa ilska mot oskyldiga nyanlända, i stället för mot de politiker som vägrade se sambandet mellan migration och integration. I grunden handlar det emellertid om det är moraliskt försvarbart att nyanlända ska få gå före i bostadskön? Är det rättvist att kommuner tvingas lösa nyanländas boendesituation medan något motsvarande krav inte finns för andra grupper i samhället? Nej, det är det inte.

  Asylrätten handlar om rätt till skydd från krig och förföljelse, inte till försörjning. På längre sikt behöver därför politikerna definierar vad som är ett rimligt mottagande och till vilket pris.

  Läs mer … SvD

 6. SVERIGE – ETT SMÖRGÅSBORD FÖR KRIMINELLA

  Per Gudmundson: Ett smörgåsbord för kriminella.

  Sverige är som ett smörgåsbord för kriminella. Det säger en polisinspektör vid Nationella operativa avdelningen (det som förr kallades rikskriminalen) i SVT Nyheters granskning av utländska stöldligor (1/11). Upptäcktsrisken är relativt liten, straffen är låga och gränserna står vidöppna.

  Polisinspektörens bedömning är giltig inte bara för stöldbrotten. Den totala uppklaringsnivån ligger i år på 13 procent (enligt Brå). Men det är en något skönmålande siffra. Vad gäller exempelvis brott mot person, alltså allt från misshandel och olaga hot till våldtäkt och mord, ligger uppklaringen på 8 procent. Inom stöldbrotten klaras 6 procent upp. Ungefär hälften av alla anmälda brott avskrivs direkt, och föranleder ingen utredning alls.

  När gärningsmän trots allt grips, är påföljderna milda, även vid grov brottslighet. När Malmöpolisen i vintras kartlade de kriminella nätverken i staden riktade man in sig på 205 tungt brottsbelastade personer. De hade en snittålder på 22,5 år. Tillsammans hade de 205 männen dragit på sig 1 779 domar. Även de yngre kriminella hade digra register. De som var 21 år och under hade tillsammans dömts över 400 gånger. Den övervägande majoriteten av de 205 hade fått sin första dom före 17 års ålder.

  Polisen hade gjort sitt jobb på nästan varenda man, rätten hade utdelat samhällets straff – ändå gick de 205 brottslingarna fria på Malmös gator.


  En polismyndighet i förfall. Ett rättsväsende med svängdörrar.
  Situationen kan tyckas märklig mot bakgrund av att Sverige har haft flera regeringar i rad med ambitionen att stärka polisen och skärpa straffen. Det går knappt en dag utan att justitieminister Morgan Johansson (S) talar om hårdare straff och fler poliser.

  Hans företrädare, Beatrice Ask (M), lät likadant. Dessförinnan höll Thomas Bodström (S) i batongen. Även L, KD, C och inte minst SD har drivit på. Men trots bred politisk enighet fortsätter samhället att ta i skurkar med silkesvantarna.

  Läs mer … SvD

  1. En breddad och fördjupad brottslighet.

   Ledarkrönika. Polisens rapport visar att den organiserade brottsligheten blivit både bredare och djupare. Nya typer av konflikter har uppstått och fler orter drabbas av någon typ av organiserad brottslighet, samtidigt som våldet intensifierats på de platser där situationen sedan tidigare är allvarlig.

   Den organiserade och allvarliga brottsligheten har ökat när det gäller flera olika typer av brott. Det slås fast i en ny rapport om allvarlig och organiserad brottslighet från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning.

   I rapporten pekar Polisen bland annat på att skjutvapen och handgranater används i större utsträckning än tidigare. Antalet skjutningar med dödlig utgång har ökat. Vidare konstateras att: ”attityden gentemot tredje man har blivit mer likgiltig”. Detta har blivit märkbart genom skjutningar på offentliga platser.

   Gärningsmännen har ofta koppling till kriminella nätverk i utsatta områden och antalet sådana har som bekant ökat de senaste åren. Antalet är nu uppe i 61 stycken – varav 23 ”särskilt utsatta”. Dessa områden utmärker sig även när det gäller övergrepp i rättssak och självcensur från myndighetsutövare, vittnen och målsägande.
   ANNONS

   Våldsbrott och vapenbrott av denna typ brukar vara narkotikarelaterade, varför arbetet med att stoppa den illegala handeln med narkotika är en nyckelåtgärd för att vända utvecklingen som leder till mer dödligt våld. Polisen konstaterar även att öppen narkotikahandel blivit vanligare och förekommer i större delen av landet.

   Även om situationen är värst i utsatta områden så sker även en negativ utveckling vad gäller organiserad brottslighet på andra platser, även utanför storstäderna.

   Mindre orter används som ankarplatser för tiggeri med tvångsinslag samt för internationella stöldligor. Dessutom har problem med koppleri spritt sig från storstäderna till mindre städer. När det gäller internationella stöldligor upplever polisen på senare tid en ökad etablering av kriminella nätverk från Rumänien på vissa mindre orter.

   Läs mer … GP

 7. Nya motioner om tvångsvaccinering i Sverige (del 1)

  Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) lovade redan i juli 2017 att hon till hösten skulle lägga en motion om att Sverige ska införa en liknande modell som Frankrike avseende obligatorisk vaccinering för skolbarn. Nu har den allmänna motionstiden gått ut, och Arkelsten har lagt fram sin utlovade motion, men med precis samma yrkande som förra gången, dvs införande av obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram.

  En annan moderat
  , Ulrika Karlsson, lade även hon in en tvångsvaccineringsmotion. Motionen går ut på att man ska se över möjligheten att använda verktyg som t.ex. reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn.

  Vi ska i den här artikelserien – som kommer att vara i tre delar – se över dessa Riksdagsledamöters motioner, vad de yrkar på och vad de har för motivering. Båda politikerna är paniskt rädda för mässlingen och det är främst den som de tar upp.

  Läs mer … NHF Sweden

  – – –

  KOMMENTAR

  Detta bekräftar att dagens politiker inte tar till sig fakta och de lyssnar inte på folket. De saknar kompetens eller styrs av andra krafter. Därför måste de snarast bytas ut – innan de gör alltför stor skada.

 8. SKA VI FÖRBJUDA LÄKEMEDEL – TILL ÄLDRE OCH SJUKA?

  [Man bör vara frisk och ung för att klara läkemedelsbiverkningarna]

  Oftast sköra äldre som dör av läkemedel.

  Varje år dör nästan 3 000 personer av läkemedel.

  Och oftast är det sköra äldre som drabbas.

  – De har sämre marginaler fysiskt sett och är dessutom exponerade för flera olika läkemedel, säger professor Staffan Hägg.

  Forskningen har visat att upp till 3 av 100 dödsfall beror på läkemedel. Det innebär att cirka 2 700 personer avlider varje år med läkemedel som huvudsakliga eller bidragande orsak. Då är både biverkningar och förgiftningar inkluderade.

  De flesta som avlider är äldre. Medelåldern är över 80 år, och de flesta har flera olika sjukdomar.

  – Det är gruppen av de allra mest sköra äldre som oftast drabbas. De har redan en ganska kort förväntad livslängd, säger Staffan Hägg som är adjungerad professor vid Linköpings universitet och forskar om biverkningar.

  Läs mer … Expressen

  – – –

  KOMMENTAR

  Du vet väl att det saknas vetenskaplig evidens och studier på vad som händer om man tar fler än ETT läkemedel. Att ge äldre ett tiotal ”läkemedel” är således ett cyniskt experiment med syntetiska droger som ställer till ett kemiskt kaos i kroppen. För många är detta en ”cocktail” som sänker livskvaliteten och som för många leder till en förtidig död.


  Serveras dagligen till äldre.

  1. Även våra barn drabbas av ”läkemedelsmaffian”!

   Klipp från facebook:

   146 § Läkare (psykiatriker) som ordinerar antidepressiva substanser åt barn under 15 år bör åtalas för misshandel och brott mot människofriden.

   © Stefan Whilde, ur boken ”Hälsa före lag”

   Facebook kommentar: Allt fler skolmedicinska läkare bör sitta inom lås och bom för misshandel.

   – – –

   Antidepressiv medicinering av små barn ökar stort.

   Allt fler barn – ända ner i lågstadieåldern – behandlas med antidepressiva SSRI-preparat, visar uppgifter som SvD tagit fram. Den snabba ökningen sker trots att forskare varnar för outredda risker med att ge de starka medicinerna till barn.

   ”Det är inget som tyder på att de här pillren har en gynnsam effekt på barn. Däremot vet vi att de kan ge svåra biverkningar, som självmordstankar.”

   Läs mer … SvD

   – – –

   Psykiatrin – ett brott mot människofriden?

   Som diagnos- och behandlingsmetod är psykiatrin med stor sannolikhet långt sjukare än sina patienter. Den delar frikostigt ut diagnoser och ordinerar substanser på ett sätt som gör psykiatrikern till en legaliserad knarklangare, subventionerad av svenska staten.

   Läs mer … Tidningen Kulturen

   KOMMENTAR

   Regeringen (S+MP) har beslutat att narkotikaklassade läkemedel ska vara gratis till barn och ungdom. Hur tänker de då?

   Hur kan regeringen med skattemedel finansiera en verksamhet som kan etiketteras som ”kvacksalveri” – med svåra konsekvenser för de som drabbas?

 9. Viktiga artiklar på NewsVoice:

  Leif Östling har rätt att fråga – ”Vad fan får jag för pengarna?”klicka här

  Lars Bern: Russofobin paralyserar västvärldenklicka här

  Magmediciner mot sur mage kan dramatiskt öka risken för magcancerklicka här

  Martina berättar om sina skador från ECT-behandlingarklicka här

  – – –

  KOMMENTARER

  Leif Östling har själv rätt att ställa frågan
  om vad han får för sina skattepengar och vad får näringslivet? Skolan fallerar, rättsväsende kan inte längre upprätthålla lag och ordning, sjukvården kraschar och immigration och integration inte alls fungerar. Så frågan är berättigad: ”Vad fan får jag för pengarna?”

  Socialdemokraterna borde känna till att man inte ska ”kasta sten när man själv sitter i ett glashus”. Sossarna och skattefifflandet – Precis som SSU så håller givetvis Socialdemokraterna också på med “aggressiv skatteplanering”, för att använda Magdalena Anderssons ord … klicka här

  Det är USA med allierade som tillsammans med NATO-länder startar majoriteten av alla krig i världen och de hetsar mot Ryssland så att vi ska ha fokus på fel saker. Media inklusive public service har glömt sin uppgift om saklighet och opartiskhet och medverkar istället till att vilseleda folket.

  Ryssland säger ja
  till hälsofrihet, de säger ja till ekologiskt jordbruk och de säger nej till GMO. Detta är starka skäl för ”maffian” att utmåla Ryssland till fiende. Dags att rikta fokus på globalisterna som vill äga hela världen – och som är på god väg att lyckas då folket fortfarande ”sover” (och som riskerar att vakna upp som livegna utan talan i ett land som styrs av andra än folket).

  Den sjuka vården
  skriver ut ”läkemedel” som ökar cancerrisken med upptill 800 % medan våra myndigheter försöker begränsa ofarliga vitaminer som håller oss friska. Frågan är berättigad: ”Vad fan sysslar vården och myndigheterna med?”.

  Den sjuka vården använder metoder som ger allvarliga biverkningar utan att läka. Vårdens auktoriteter och våra myndigheter verka ha noll koll på verksamheter som de ansvar för. Frågan är berättigad: ”Vad fan sysslar vården och myndigheterna med?”.

  SLUTSATS

  Vården och myndigheter saknar kompetens och är under inflytande av särintressenter som lever på ohälsa. Våra politiker duckar och tar inte sitt ansvar. Detta gäller hela ”8-klövern” varför medborgarna hitintills vart fjärde år har kunnat välja mellan ”pest eller kolera”(då alla åtta riksdagspartierna för en likartad politik).

  Inget riksdagsparti har fattat att vården, skolan och rättsväsendet lider av allvarliga systemfel – varför de inte kan lösa problemen. De bara öser in skattepengar och på sätt sätt skjuter fram kraschen en aning.

  Visste du att
  varje arbetande svenska i snitt betalar 90.000 kronor per år till sjukvården (det blir 180.000 kronor per år för ett hushåll där två arbetar). Vad tusan får du för det? Jo, en kölapp och sedan tillgång till enbart skolmedicin som är urusel på att bota kroniska sjukdomar. För skattepengar avlönar vi också myndigheter som jagar allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar. Det är ingen slump att vi snart alla får cancer – det är business.

  FOLKHEMMET SVERIGE

  Nu finns det äntligen ett parti som har förstått vad det handlar om och som har lösningarna och det heter Folkhemmet Sverige.

  Partiet Folkhemmet Sverige är nytt – men vi som står bakom partiet är ”garvade” och har samlat på oss kunskaper och erfarenhet som dagens politiker helt verkar sakna. Sverige styrs idag av lekmän som gjort politisk karriär och resultatet blir därefter.

  Varför behövs ett nytt parti med kompetens och med ett nytt helhetstänkande?

  Det går nu snabbt utför inom alla viktiga områden i Sverige: inom skolan vad gäller ordning och resultat, långtids- och invandringsarbetslösheten, bostadsbristen åt unga, den grova brottsligheten, bristande försvarsförmåga, en polis med rekordlåg uppklarningsprocent, alla skandaler där tjänstemännen eller politikerna aldrig ställs till svars utan tvärt om belönas med fallskärmar samt en vård och omsorg som fungerar allt sämre. Småföretagarna (Sveriges jobbmotor) går på knäna av alla lagar, all onödig administration och alltför höga skatter.

  Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med ökat personligt ansvar för politiker och tjänstemän vilket skapar mer genomtänkta beslut. Sverige behöver en uppdatering av regelverket och därefter en nystart. Partiet Folkhemmet Sveriges handlingsplan hjälper såväl människor som företag att utvecklas och förverkliga sina drömmar i ett Sverige som kännetecknas av ärlighet, öppenhet, frihet samt varaktiga, förnybara, hälsosamma och ekologiska lösningar.

  Folkhemmet Sverige

  – Gå med i Facebookgruppen … klicka här
  – Läs partiprogrammet … klicka här

  Riksdagsvalet september 2018 är ett ödesval och ytterligare en mandatperiod med ”8-klövern” har vi inte råd med. Det känns som om det bara finns en parti i verklig opposition och de är ”Folkhemmet Sverige”.

  Men SD då? SD kan kategoriseras som ”kontrollerad” opposition då partier har en likartade politik i alla frågor förutom vad gäller immigration.

  Det finns många skäl att välja ”Folkhemmet Sverige” framför SD om man är missnöjd med regeringens och Alliansens politik.

  Folkhemmet Sverige vs SD. Vad väljer du?

  SD slirar på målet när det gäller EU och vill ha ”en omförhandling” dvs. de vill vara kvar i EU. Folkhemmet Sverige vill lämna EU.

  De slirar också på målet om Nato och har stora motsättningar i den frågan. Folkhemmet Sverige vill ha fullständig alliansfrihets- och neutralitetspolitik. De har ingen plan för hur att verkligt starkt försvar ska byggas. Det har Folkhemmet Sverige.

  SD är för GMO och därmed för giftjordbruk och stordrift med hjälp av olja och konstgödsel. Folkhemmet Sverige säger blankt nej till detta och vill ha ekologiskt jordbruk med djurhållning och helst gräsbetesdrift. Hela landet ska brukas och Folkhemmet Sverige vill göra det möjligt att leva på familjejordbruk.

  SD ifrågasätter inte läkemedelsindustrins styrning av vården och inte heller Livsmedelsverkets kostråd. Det gör Folkhemmet Sverige.

  SD förespråkar inte bankreform och ifrågasätter alltså inte bankernas makt. Det gör att de måste hantera en liten budget, som inte räcker till den återuppbyggnad av landet som krävs. De riskerar också att behöva lösa ut dessa banker med skattemedel när de krisar. Folkhemmet Sverige skulle låta dem gå i konkurs. I Folkhemmet Sveriges system finns ett statligt banksystem som sköter allt.

  SD har ingen verklig politik för landsbygden och inte heller för staden. Det har Folkhemmet Sverige.

  SD har övergett pensionärerna. Folkhemmet Sverige vill ha en rundligt tilltagen skattefri enhetspension, lika för alla.

  Folkhemmet Sverige är inte belastade av en rasistisk svans som de.

  När det gäller hanteringen av flyktingkrisen har Folkhemmet Sverige en rätt likartad politik, men det är också den enda likheten.

  Folkhemmet Sverige vill omedelbart stänga gränsen för fri invandringen, tiggeri ska förbjudas och immigranter som begår brott ska utvisas (och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands).

  Folkhemmet har ett program som kommer att minst halvera brottsligheten – till skillnad från 8-klöverna som verkar satsa på en fördubbling.

  Folkhemmet Sverige har en politik för snabb integration (dagens integrationspolitik är ett dåligt skämt).

  – Folkhemmet Sverige … facebookgrupp … https://www.facebook.com/groups/547414585596675/

  – Folkhemmet Sverige … program … http://www.folkhemmetsverige.se

  Nästa fråga blir varför välja något annat parti inom 7-klöverna när de bevisligen i akt och handling visat att de saknar den kompetens som erfordras. Landet faller ju samman medan de ”debatterar”.

  – ”Många har ingen aning om hur allvarlig situationen i Sverige är” … http://katerinamagasin.se/manga-har-ingen-aning-om-hur-allvarlig-situationen-i-sverige-ar/

  1. SKOLMEDICIN BYGGER TILL STOR DEL PÅ FORSKNINGSFUSK

   Det betyder att skattemedel finansierar kvacksalveri (med svåra biverkningar).

   Anders Romelsjö, Svensk läkaren och Professor emeritus, skriver i bloggen Jinge.se om forskningsfusk och läkemedelsindustrin. En person som han nämner är Dr Lucija Tomljenovic.

   Han skriver ”Dr Lucija Tomljenovic vid University of British Columbias neuro-dynamiska forskningsgrupp vid Institutionen för oftalmologi och synvetenskap har fått dokument som visade att ”vaccintillverkare, läkemedelsföretag och hälsovårdsmyndigheter har känt till flera risker med vacciner men valt att dölja dem för allmänheten. Detta är vetenskapligt bedrägeri, och allt tyder på att denna praxis fortsätter än i dag.”

   Du kan ladda ner Dr Lucija Tomiljenovics avsöjande verk … klicka här

   Samt läsa mer om det på denna länk … klicka här

   Länk till Anders Romelsjö, professor emeritus blogginlägg
   om forskningsfusk hittar du här:

   Läkare och allmänhet skeptiska mot medicinerklicka här

 10. VAD ÄR FÖRDELARNA MED CBD?

  Klipp från Facebook

  Nu känner nog dom flesta till att Polisen samt åklagarmyndigheten vill narkotikaklassa cannabinoiden CBD, så därför måste jag komma med en rättelse. CBD är ingen narkotika. Det som inte ger en narkotisk effekt är inte narkotika, det faller på sin egen orimlighet, och det borde även polisen känna till.!

  Och i denna videon (se länk nedan) talar dom om CBD som ett näringstillskott.

  Vad är CBD-olja? Vilka är fördelarna med CBD ? Hur fungerar CBD ? Detta är berättelsen om Cannabidiol:s fördelar och fysiologiska effekter av CBD på människokroppen.

  För några år sedan hände en märklig sak när CBD-oljan blev laglig i alla av USA:s 50 stater. Om du tar bort CBD från THC som kommer från cannabisplantan eller hampaplantan, är CBD-oljan nu laglig att använda som näringstillskott. Sedan dess har marknaden för cannabisolja exploderat med stort intresse. Verkligen är CBD inte bara ett annat näringstillskott.

  Denna korta konversation kommer att beskriva den intensiva vetenskapliga forskningen som pågår runt om i världen på fördelarna med CBD eller cannabidiol, och varför det är så viktigt för human fysiologi.

  Var nånstans i vår faktiska fysiologi jobbar CBD ? Vi ska resa in i vår fysiologi.

  Rätt in i vårt centrala nervsystem. Vi kommer att se på nivån av enskilda celler att cellytan är täckt med dessa gröna receptorer. Dessa är receptorer för CBD.

  När CBD binder till den receptorn sänder det ett meddelande till cellen som reser hela vägen ner i cellens kärna där intelligensen av hela vår fysiologi är innehöll i våra kromosomer. Här kommer en kromosom att varva ner och du kommer att se DNA som innehåller koderna för allt som vår kropp gör.

  Det här är som mjukvaran som driver vår fysiologi. Gener är koderna för varje protein som våra kroppar gör.

  Inklusive alla signalmolekyler som driver vår fysiologi. Såsom våra neurotransmittorer som driver vårt nervsystem. Våra hormoner som driver vårt endokrina system och våra cytokiner som driver vårt immunsystem.

  Så vi ser att genom hela vår fysiologi har vi receptorer som är specifikt utformade för att binda med cannabidiol och CBD har sin effekt på kärnan i våra celler där proteiner är skapas. Cannabidiol modulerar transkriptionen av över 1100 gener som gör signalerande molekyler som naturligt minskar inflammation i vårt centrala nervsystem och genom hela vårt immunsystem. Återställer homeostasis både till vårt immun och centrala nerv system.

  En av fördelarna med cannabidiol är att den orsakar en kaskad av homeostas genom hela vårt centrala nervsystem och hela vårt immunsystem. Varför är detta happening? Som jag nämnde tidigare har vi receptorer i vår kropp för CBD. Detta kallas det endo-cannabinoid-systemet.

  Tidigare i läkarskolan visste dom inte ens om det endo-cannabinoida systemet. Det upptäcktes på 1990-talet av Dr Rafael Mechoulan från hebreiska Universitetet i Israel.

  Så endo-cannabinoid systemet är ett nätverk av celler i hela vår kropp som har receptorer för CBD. Faktum är att det finns fler receptorer för CBD i vår kropp än någon annan typ av receptor. Och endo-cannabinoidsystemet är verkligen det största nätverk av sitt slag genom hela vår fysiologi.

  Bland annat Dr Mechoulam också upptäckte att vi tillverkar egna cannabinoider i vår egen kropp. Detta är Anandamide och 2AG. De där två är naturliga cannabinoider som våra kroppar gör och binder till våra CBD receptorer. Våra kroppar är fyllda med CBD-receptorer.

  Vilken typ av symtom och vilken typ av stress orsakar alla dessa saker för oss? Om ditt immunitets systemet är inflammerat så lider du kanske av autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, inflammerad tarmsjukdom, lupus och sköldkörtel. Eller fibromyalgi eller kanske till och med MS, Och din hud kan drabbas av psoriasis och eksem och alla andra kroniska infektioner. Då inser du att många saker inte ens existerade för 100 eller 150 år sedan. Förekomsten av dessa Sjukdomar växte under hela förra seklet.

  Låt oss nu ta en titt på ditt centrala nervsystem. Om det är inflammerat vilka typer av saker kan du då lida av ? Hjärndimma, migrän, epilepsi, ångest och PTSD, ADD, ADHD, autism och sömnlöshet.

  Igen, 100 eller 150 år sedan, dessa typer av symtom, denna typ av sjukdomar var mycket sällsynta. Om du lider av något av dessa symtom så kan CBD ge dig enorm helande, enorm lättnad, genom ditt eget naturliga endo-cannabinoidsystem som ger homeostas både till ditt immunsystem och till ditt centrala nervsystem.

  Sammanfattningsvis, vad har vi lärt oss av denna konversation ! Den hälsan som uppnås genom fysiologisk homeostas, är givetvis genom vårt naturliga endo-cannabinoidsystem. Därför är CBD är en oumbärlig katalysator för optimal hälsa.

  The Inside Story of Cannabidiol – What are the Benefits of CBD?click here

  1. Kan CBD-olja bota eller lindra mitt problem?

   Detta är den absolut vanligaste frågan gällande CBD-olja och vi ska försöka svara så gott vi kan, då det inte är helt okomplicerat. Svaret är både ja och nej. Här är fyra punkter för att förtydliga.

   1) Det är inte oljan i sig, utan har att göra med de cannabinoider och terpener du finner i produkten som heter CBD-olja. Varje specifik cannabinoid / terpen påverkar dig på olika sätt. Vissa endast fysiskt, vissa mentalt och vissa både fysiskt och mentalt. Generellt förekommer över 100 olika cannabinoider och 140 terpener i hampaplantan och varje specifik cannabinoid och terpen har möjlighet att påverka dig på sitt unika sätt.

   2) Cannabinoider och terpener kan inte bota något, det är ingen mirakelmedicin som löser alla problem. Med rätt blandning av cannabinoider och terpener finns det dock en chans att olika typer av problem lindras.

   3) Anledningen till att det endast lindrar är främst på grund av tre anledningar:

   – Det endocannabinoida systemets huvudfunktion är att upprätthålla balans i kroppen.

   – Alla tänkbara problem har sitt ursprung i kroppen och/eller psyket.

   – För att permanent kunna bota ett problem är det nödvändigt att känna till roten av problemet och försöka hitta en möjlig lösning med det som utgångspunkt.

   4) För tillfället finns inga siffror på vilken den exakta mängden av cannabinoider och terpener du behöver för att lindra ditt problem. Inte heller har vi tillgång till utrustning för att skräddarsy produkter. Det vi har tillgång till är olika typer av produkter som innehåller olika blandningar av cannabinoider och terpener. Vår rekommendation är att du provar dig fram. Prova olika produkter och olika doser. Vår erfarenhet säger att många hittar något som lindrar just deras problem.

   – – –

   FRÅGA: Kan CBD olja hjälpa mig med mitt problem? (detta gäller alla problem)

   SVAR: Det går varken att svara ja eller nej på den frågan, men du kan alltid prova och om det skulle hjälpa är det bara att gratulera.

   FRÅGA: Är det sant att människor med problem så som astma, ADHD, stress, fibromyalgi, allergi, Crohns, värk problematik, IBS, epilepsi mm fått lindring?

   SVAR: Ja, det stämmer. Det är dock ingen garanti för att det kommer att fungera för dig. Detta svar har sin grund i punkt nummer 4.

   – – – – – –

   Sargon De Basso, juridisk företrädare för Nordic Med Can och Scandinavian Hemp, är kritisk till Läkemedelsverkets agerande. Han menar att det kan finnas ett samband mellan myndighetens utlåtande, razziorna och att ett läkemedelsbolag inom kort kan komma att lansera ett nytt CBD-baserat läkemedel.

   – Varför vill man narkotikaklassa ett preparat där man inte kan få rus eller ta skada? Det är uppenbart att det här är en myndighetsgemensam aktion. Jag säger inte emot en hypotes som innebär att Läkemedelsverkets agerande har påverkats av att ett läkemedelsbolag vill gå in och kapa CBD-marknaden, säger han”.

   CBD-preparat kan bli klassade som läkemedelklicka här

 11. PÅSSJUKEVACCIN ÄR KVACKSALVERI

  New York Times just confirmed NN reporting on mumps outbreaks

  The New York Times has just confirmed that most mumps outbreaks are occurring among vaccinated children. We’ve been reporting that for over a decade, and today the NYT published a story that blows mumps vaccine quackery wide open.

  Find the full, astonishing story right here:

  – New York Times confirms Natural News investigation: Mumps now spread mostly by vaccinated children … click here

 12. LITAR DU PÅ SJUKVÅRDEN?

  Hur mycket tabletter äter du varje dag?
  Litar du på att de är bra för dig?
  Litar du på din läkare?

  Peter Gøtzsche – 67 årig läkare, forskare och chef för forskningsorganisationen Cochranes center i Köpenhamn – har i flera år av sitt liv studerat och granskat läkemedelsindustrin och själva preparaten som vi äter. Och han är inte uppmuntrande i sina åsikter.

  – Även om det var många år sen jag själv arbetade där, så vet jag precis vad som försiggår i industrin. Jag vet att läkemedelsindustrin sätter profiten och inte patienten i centrum, och de tankegångarna har bara blivit värre. Inom min tid i industrin hade man viss respekt för läkarna, men det har man inte längre, säger Peter Gøtzsche.

  Citatet ovan är ur denna artikel:
  – Möt Cochranes omdebatterade chef … Dagens Medicin

  Här hittar du originalklippet:
  Dr Peter Gøtzsche exposes big pharma as organized crimeYouTube

  1. Är du trött på att stå i sjukvårdskö för att sedan bara erbjudas skolmedicin?

   FOLKHEMMET SVERIGE

   8-klövern är tondöv när det gäller svensk sjukvård, varför vi måste byta politiker – och ÄNTLIGEN finns det ett slagkraftigt alternativ till 8-klövern.

   – Facebookgrupp … https://www.facebook.com/groups/547414585596675/
   – Partiprogram … http://www.folkhemmetsverige.se/

   Folkhemmet Sverige menar att vi ska använda det bästa inom Integrativ Medicin (och inte enbart Skolmedicin som idag har monopol). Det gör att Folkhemmet Sverige utmanar hela 8-klövern i denna fråga (som ännu inte fattat att vården lider av allvarliga systemfel).

 13. Kommentar på Facebook:

  För mig med mycket kunskaper i detta enormt stora ämne som cannabis faktiskt är, och där jag lagt ner mer än 25.000 timmar av egna studier dom senaste 28 åren om cannabis som nyttoväxt så är allt självklart, det som denne game mannen berättar om när han tar bladet ifrån munnen.

  Cannabis Is In Your DNA (6:21) … YouTube

 14. Risker med vaccin och läkemedel

  Ny Facebookgrupp … klicka här

  Den ökade läkemedelskonsumtionen ger miljöförstöring och ofta hälsoproblem. Mljöförstöringen försämrar vår hälsa. Aktuellt just nu en trend för att tvinga människor att vaccinera sig. Vaccinationer kan ge allvarliga skador genom bl.a. inflammatoriska reaktioner p g a vacciners innehåll, kan ge ökning av smitta p.g.a low responders, kan ge ett ökat evolutionstryck så att nya ännu livskraftigare bakterie/ virusstammar utvecklas m m. Det är dessutom orealistiskt att utveckla ett vaccin mot t ex höstens influensa då ingen kan förutse vilket virus som just detta vaccin skall motverka ändå så informerar Sveriges landsting och rekommenderar riskgrupper att vaccinera sig. Risken är ju att man istället får besvär som kan kvarstå för resten av livet som t ex narkolepsi. Samverkan mellan olika vaccin är omöjlig att förutse. Ofta får en person sina kraftiga hälsobesvär efter några vaccinationer.

  Olika människor reagerar olika på olika situationer. Vissa får inga besvär andra får väldigt stora besvär och vi kan inte på förhand avgöra vem som kommer bli liggande paralyserad i kramper och vem som blir besvärsfri av ett vaccin.

  Det är bättre att försöka lösa problemet med de sjukdomar
  som vaccinerna är riktade mot på ett annat vis.

  I den här gruppen tas aktuella inlägg in gällande vaccin och läkemedel. Alla inlägg tas inte in. Länkar bör presenteras. Artiklar bör presenteras. Det är för många inlägg här på Facebook. För många texter som virvlar omkring utan att någon uppmärksammar dem. Syftet med gruppen är att visa på att det finns faktastöd och en opinion mot vaccin. Visa med att göra engagerade inlägg, genom att reagera på inlägg och kommentera inlägg att du är för andra metoder att minska förekomsten av de sjukdomar som vacciner skall minska.

  Lyssna gärna på Tetyanas föredrag nedan (Tetyana är doktor i immunologi)

  ÖPPET BREV OCH FÖREDRAG AV TETYANA OBUKHANYCH

  DISKRIMINERING AV OVACCINERADE BARN I SKOLOR P.G.A
  SMITTORISK GÅR INTE ATT MOTIVERA VETENSKAPLIGT.

  _______________________________________________

  Människor som vaccineras mot polio, difteri, kikhosta och mässling kan vara smittbärare av dessa infektioner och har inget större skydd själva mot dessa infektioner. Därför bör inte barn som är ovaccinerade diskrimineras på skolor/ förskolor.

  Tetyana Obukhanych doktor i immunologi skriver nu i april 2017 ett öppet brev för att korrigera åtskilliga vanliga missförstånd gällande vaccin. Det påstås ofta att de som väljer att inte vaccinera sina barn utsätter andra för en risk. Det skydd som många moderna vaccin påstås ge är inte sant.

  Vaccinationer skapar också ett uteblivet starkt försvar mot mässling och gör att mödrar inte överför antikroppar via livmoder och amning. Vaccination med försvagade virus ger ett antikroppssvar som är övergående. Får man t.ex. mässling så har man ett livslångt skydd och kan skydda sina barn. Mässling är kan orsaka dödsfall för barn under ett års ålder. Har mödrar haft sjukdomen så överför de ett naturligt skydd under graviditet och amning.

  Om modern istället vaccineras så innebär det att barn under ett års ålder inte får något skydd alls mot mässling. Vissa barn får kraftiga reaktioner/ skador av vaccin. Det går inte att förutse vilka barn som kan komma att få detta. Det går inte heller att förutse vilka barn som är low responders och inte alls får något skydd mot symptom med vaccinationen.

  Vaccin kan inte skydda mot överföringen av sjukdom heller eftersom att det inte är konstruerat att skydda mot överföring. Snarare är de skapade för att skydda mot sjukdomssymptom.

  Människor som inte har fått vaccin utgör inget större hot mot allmänheten än de som har fått vaccin. Hon anser att diskriminering av icke vaccinerade barn i allmänna skolor inte kan motiveras. Och motiverar sina åsikter med vetenskapliga studier.

  Poliovaccin kan inte skydda mot överföring av poliovirus:

  – Randomized, placebo-controlled trial of inactivated poliovirus vaccine in Cuba click here

  Stelkramp är ingen smittsam sjukdom.

  Difterivaccin skyddar inte mot överföring och kolonisering av difteribakterier. Hon hänvisar till FDA i USA som har refererat till en undersökning om att primater som vaccinerades mot kikhosta hade bakterierna i sina luftvägar överförde bakterierna upp till sex veckors tid till de som var vaccinerade. Läs på:

  FDA study helps provide an understanding of rising rates of whooping cough and response to vaccinationclick here

  2013 års möte vid CDC Centers for Disease Control and Prevention i USA avslöjade alarmerande uppgifter om att det cirkulerade stammar av kikhosta som förvärvat en fördel att infektera de som får påfyllning av DPT vaccin. Vilket innebär att de som vaccineras är mer benägna att smittas och är mer smittsamma än de som inte vaccineras.

  Mässling sprids bland de som är vaccinerade enligt den så kallade mässlingparadoxen. Mässling blir en sjukdom bland de som är vaccinerade. Det beror på att vissa personer är sk low responders och får inget starkt antikroppssvar på vaccinationen. Deras svar sjunker inom två till fem år trots att de är fullt vaccinerade.Ref:

  – Persistence of measles antibodies after 2 doses of measles vaccine in a postelimination environment … click here

  – Variability in immune response to pathogens: using measles vaccine to probe immunogenetic determinants of response … click here

  I föredraget som är på YouTube berättar hon om mödrars bristande möjligheter att skydda sina barn med antikroppar då de vaccineras istället för att de får sjukdomen och får ett livslångt skydd.

  Harvard: Unvaccinated Children Pose Zero Riskklicka här

  Dr Tetyana Obukhanych, Ph.D. – Natural Immunity and Vaccination YouTube

  – – –

  KOMMENTAR

  Detta borde få ansvariga politiker att ”gå i taket” – men de gör INGENTING varför de måste bytas ut. Och nu finns det äntligen ett alternativ till 8-klövern.

  Folkhemmet Sverige
  – Facebookgrupp … klicka här
  – Program … http://www.folkhemmetsverige.se

 15. Docent Ralf Sundberg:

  Myter bakom trend att välja bort mjölk

  Mjölk är ett väldigt bra livsmedel ur näringssynpunkt och trenden att byta ut mjölkprodukter mot annat bygger delvis på myter om att det skulle vara nyttigare. Det säger Ralf Sundberg som är docent, kirurg och ordförande i Läkarföreningen för Integrativ Medicin. Helt vegansk kost tror han sällan är bra ur hälsosynpunkt, särskilt inte för barn.

  Läs mer … klicka här

 16. Världens vanligaste ogräsmedel kan stoppas … SVT (8 oktober 2017).

  EU hade ett beslutsmöte 18-19 maj 2016 om vi ska tvingas äta mer giftigt glyfosat – och Sverige röstade JA … NewsVoice (se kortfilmen och skriv på protestlistan)

  – – –

  8-KLÖVERN FÖRETRÄDER SÄRINTRESSEN – PÅ FOLKETS BEKOSTNAD

  Svenska politiker företräder inte längre folket och alla väljare bör ställa sig frågan om de kan rösta på ett parti som säger ja till GMO och glyfosat? Hela regeringen och Alliansen säger JA till GMO och för att citera David:

  För dig som ännu inte gjort din läxa: PM om GMO … klicka här

  – – –

  FOLKHEMMET SVERIGE

  Det nya uppstickarpartiet Folkhemmet Sverige säger självklart nej till GMO och glyfosat – något annat vore ju vansinne.

  Folkhemmet Sverige

  – Facebookgrupp … klicka här
  – Partiprogram … http://www.folkhemmetsverige.se/

  EU:s egen kemikalieinspektion ljuger när de säger att GMO inte orsakar cancer och det är ytterligare ett skäl till att lämna EU som uppenbarligen vill att vi alla ska få cancer. GMO gör även att vi blir sterila. Folkhemmet Sverige menar att vi måste lämna EU.

 17. EU – drömmen som nödlandade


  Jan-Ola Gustafsson:

  Dagens händelser i Europa gör att min artikel från den 14 Dec. 2014 i Nya Tider fortfarande är aktuell och behöver läsas av många som ogillar händelseutvecklingen i Sverige på grund av att dom inte vet vad som nu pågår i full fart bakom kulisserna.

  EU – drömmen som nödlandadeklicka här

  Jag hade förmånen att i gymnasiet (i skarven mellan 1950/60-talen) ha en historielärare som till skillnad från många av dagens sådana hade rejäla kunskaper om 1900-talets historia.

  Vi fick kunskaper om den rörelse som hade skapats på 1920-talet av greve Richard von Coudenhove-Kalergi och kallades Pan-Europa-rörelsen som fick många anhängare i hela Europa. I Sverige var den mest kände Axel Leonard Wenner-Gren, en finansman som har en byggnad i norra Stockholm uppkallad efter sig. Han var f.ö den som finansierade försök med ett enspårigt tåg som kallades ALWEG-tåget. I Frankrike var general Charles de Gaulle en förespråkare för Kalergi-planen.

  Första etappen i EU efter VK2 var den s.k. Kol- och stålgemenskapen som grundades 1952 och sedan har man utan större buller och bång byggt på etapperna EG och EU och är nu nära fullbordan av denna totalitära enhetsstat som ska styras av EN regering.

  I Sverige finns den en föga känd organisation av diverse höjdare som jobbar stenhårt FÖR just Kalergis plan. Den kallas Svenska Paneuropaföreningen och har hemsidan http://www.paneuropa.se. Gå in där och lär er mera, för de flesta svenskar vet INTE hur långt man redan har kört in oss i EU. Det har skett på samma sätt som man har ”smyglat” in oss i NATO.

  Läs också artikeln om EU:s skapare Coudenhove-Kalergi och den nya ras som han föreskrivit för Europa under detta sekel, och där man redan skickat in hundratusentals av de nya stamfäderna i soldatåldern från MENA-länderna (”Mellanöstern och Nordafrika”, Middle East and North Africa.).

  – Richard von Coudenhove-Kalergi … klicka här

  Googla också på paneuroparörelsen i Sverige och läs de många artiklar som finns där! Då får ni se hur MYCKET som inte den ovetande allmogen har en aning om!

  Skaffa kunskap! Kunskap är Styrka! Sprid också Kunskap!

  – – –

  FOLKHEMMET SVERIGE

  Ännu ett stark skäl att rösta på Folkhemmet Sverige i nästa riksdagsval – det enda partiet med en helhetslösning på hur landets suveränitet ska bevaras och hur landet och dess folk ska kunna försvaras mot inre och yttre hot.

  Folkhemmet Sverige
  – Facebookgrupp … klicka här
  – Partiprogram … http://www.folkhemmetsverige.se/

  1. FOLKHEMMET SVERIGE

   Inom den offentliga sektorn flockas inkompetensen i toppen – med stöd av de särintressen de är lojala mot. ”8-klöverns” politik är att med alltmer skattemedel stödja denna ordning. Vad som skrivs på facebook struntar de blankt i och inte heller bryr de sig om namninsamlingar eller demonstrationer.

   Det enda som biter är att de förlorar sin makt över folket och förlorar sina jobb – kort sagt att folket ger dem sparken då denna ”debattklubb” bevisligen inte klarar av att styra landet. Folket har dock fått den politik majoriteten valt och hitintills har uppenbarligen majoriteten varit nöjd med vanstyret – vilket är högst märkligt (vilket kanske berott på att det saknats ett reellt alternativ).

   ENDA SÄTTET är att avsätta de lekmän som idag styr Sverige och lägga sin röst på ett parti med den kompetens som erfordras för att städa upp i toppen på vården och inom våra myndigheter – och nu finns det ett sådant parti.

   Folkhemmet Sverige
   – Facebookgrupp … klicka här
   – Partiprogram … http://www.folkhemmetsverige.se/

 18. Stoppar läkemedelsbranschen företag att sälja CBD-olja?

  Frågan är relevant då flera signaler den senaste tiden menar att man har stora planer på att lansera medicin baserat på CBD-olja. I inslaget talar man om ett engelskt företag som är i fas 3 med att få fram ett CBD-preparat för barn med olika kramptillstånd.

  CBD-oljan har ett betydligt större användningsområde gällande sjukdomar och sjukdomsliknande besvär än så. Det vittnar alla användarberättelser om av användare på nätet. Säkert har GMO-företaget MONSANTO kännedom om det också, som nyligen köptes upp av läkemedelsföretaget BAYER.

  MONSANTO har nämligen fått igenom en patentansökan över en GMO-manipulerad cannabisplanta med speciellt hög CBD halt man vill få ut på marknaden.

  Flera röster säger att man på gräsrotsnivå förstör deras medicinmarknad i framtiden och lägger enorma summor pengar för att påverka lagstiftning i olika länder, och Sverige anses vara speciellt generösa i sin inställning till just läkemedelsföretag. Man anser att politiker där är mer lätta att påverka av olika anledningar.

  Samtidigt vill man hårt lansera att just Sverige är bästa landet för att placera EMU, EU:s Läkemedelsverk

  Får man igenom sina förbud öppnar det givetvis upp en enorm marknad med ofantliga inkomster till läkemedelsindustrin. Frågan blir förstås om vi blir friskare, eller om man tillsätter nya preparat så att man tvingas fortsätta sin medicinering livet ut.

  Vi ser samma scenario som vi tidigare såg med kolloidalt silver. Fungerande preparat från gräsrötterna stoppas för att det förstör ekonomin för läkemedelsindustrin. Till hjälp använder man retorik som mer studier måste göras, inga studier visar och saknas evidens. Listan kan göras lång.

  Men man använder också uttalanden som ofantliga inkomster för kvacksalvare och bedragare. Trots mängder av anekdoter och användarberättelser från folk som blivit friska.

  Är CBD-olja ett kosttillskott, knark eller läkemedel?TV4

  ”EU:s läkemedelsverk kan lockas till Sverige”SvD

  Se vidare ref:

  Monsanto and Bayer are Maneuvering to Take Over the Cannabis IndustryWAKING TIMES

  The Bayer & Monsanto Merger Suggests Trouble For CannabisHERB

  Monsanto Creates First Genetically Modified Strain of MarijuanaWorldNewsDailyReport

 19. Sexbrott når ny toppnivå – i Sverige

  Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexbrott har nått en ny toppnivå.

  Men de flesta tycker att det är meningslöst att polisanmäla.

  Brottsförebyggande rådets senaste nationella trygghetsundersökning visar på nya dystra siffror. Personer som uppger att de utsatts för brott har ökat till nivåer som inte skådats tidigare.

  Av de tillfrågade uppger 15,6 procent att de i fjol drabbades av något eller några av brotten misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är den högsta nivån sedan mätningarna inleddes 2006.

  Vi har mycket kvar att göra, det här vänder man inte på en dag, säger statsminister Stefan Löfven (S).

  Andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott har ökat från den tidigare rekordnivån på 1,7 procent 2015 till 2,4 procent 2016. Det motsvarar 181 000 personer. De allra flesta av dem är kvinnor. Bland kvinnorna uppger 4,1 procent att de utsattes för sexualbrott förra året. Året innan var andelen tre procent.

  Allra mest utsatta är unga kvinnor. I åldern 16-24 år uppger 14 procent att de utsatts för sexualbrott, jämfört med 9 procent 2015.

  Enligt Åsa Strid, biträdande enhetschef på Brå, är orsaken till ökningen sannolikt en kombination av ökad faktisk brottslighet och en minskad tolerans mot sexbrott..

  Ökningen är så pass påtaglig att man inte kan dra någon annan slutsats än att det också är en faktisk ökning, säger justitieminister Morgan Johansson (S). Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att kartlägga orsaken till sexualbrottsutvecklingen.

  – – –

  KOMMENTAR

  Statsminister Stefan Löfven (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) ”har mycket kvar att göra”. Problemet är att de inget får gjort varför problemet växer epidemiskt medan de pratar. Sannolikt saknar de den kompetens och handlingskraft som erfordras för att göra Sverige tryggt igen.

  Det nya partiet ”Folkhemmet Sverige” har ett program som kommer att minst halvera brottsligheten – medan 8-klövern verkar satsa på en fördubbling. Vad väljer du?

  Folkhemmet Sverige

  Facebookgruppklicka här
  Partiprogramhttp://www.folkhemmetsverige.se

  Självklart finns det ett revolutionerande bra program inom alla viktiga områden. Läs programmet och bedöm själv.

  PS. En privatperson har undersökt varför antalet våldtäkter ökat så dramatiskt.

  Så många våldtäkter kostar massinvandringen – statistik äntligen tillgänglig tack vare amatörforskare … klicka här

  REGERINGEN HAR EN MÄRKLIGT TILLSÄTTNINGSPOLITIK

  Ensamkommande som onanerade på buss blev rådgivare åt regeringen. Mushtagh Hosseini, ordförande i ”Sveriges ensamkommandes förening”, har tidigare uppmärksammats i alternativ media och i sociala medier sedan det framkommit att han dömts för kvinnomisshandel, hemfridsbrott och för att ha onanerat på bussen. Trots det valde regeringen att utse honom till ledamot i Barnrättsdelegationen.

  Läs mer … läs mer

  Har vi en ani-feministisk regering (S+MP) – i akt och handling?

 20. Lennart tvingas amputera efter flytt till äldreboende

  Malin Hammarström är förfärad.

  Anledningen är hennes 84-årige pappas förvandling de senaste tre månaderna på Fässbergshemmets korttids- och äldreboende.

  Lennart Hammarström har tappat en stor del av sin vikt, drabbats av hemska smärtor och förts akut till sjukhus där man nu tvingas amputera benen.

  Det här handlar om upprörande vanvård, säger Malin Hammarström.

  Läs mer .. Expressen

 21. HEJ DÄR – DET FINNS REDAN BOT MOT MALARIA!

  Jag hörde nyligen i Vetenskapsradion hur oroliga man är över utvecklingen av resistenta malariaparasiter i Sydostasien, och man tror att resistensen kommer att spridas till Afrika – vilket tidigare har skett. Vetenskapsmännen lyckades för ett par år sedan få fram preparatet Artimisinin, men nu upplever man alltså, att detta inte längre fungerar. Nu sägs det att forskarna arbetar frenetiskt på att hitta en ersättning. Eftersom hundratusentals människor fortfarande dör i malaria – många av dem barn – så är förstås malaria en gigantisk katastrof.

  Man kan därför också förmoda att läkemedelsbolagen vädrar miljardinkomster på ett nytt vaccin, som man tror kan vara på väg. Men den outhärdliga sanningen är kanske att man sedan en tid haft ett medel som botar malaria till 100 %. Att detta undanhålls befolkningen är bara så fruktansvärt att man inte ens vill tänka sig möjligheten – särskilt om detta sker av ekonomiska skäl.

  Men ta gärna del av följande två videos, innan du helt avfärdar tanken!

  Why Silver is the Most Hidden Resource in Medicine (58:39) … YouTube

  Silver Shield Fights Malaria in Ghana (4:52) … YouTube

  VEM TAR ANSVAR? INGEN!

  Är våra förtroendevalda politiker köpta eller dumma eller vad? Är vårdens auktoriteter köpta eller dumma eller vad? Är våra myndigheter köpta eller dumma eller vad? Dags att byta politiker som sedan får rensa i träsket!

 22. SOCKERBEROENDE

  Intressanta perspektiv om socker. Vad är skillnad på njutning och glädje? Vilken går ej att överdosera? Och varför?

  ”Den amerikanske professorn och barnläkaren Robert Lustig, som arbetar mycket med barnfetma samt skrivit ett flertal böcker om socker, höll vid ett besök i Oslo, ett föredrag om att ”Bekämpa sockret”. Efter föredraget höll han även en dramatisk genomgång av sin kommande bok som kommer ut lagom till julhandeln i USA. Den handlar om receptorerna för pleasure (njutning och lust) och happiness”.

  Är du sockerberoende och olycklig?medicinskaccess.se

  – Artikeln … Medicinsk Access

 23. LYMFSYSTEMET

  Ett klipp från Facebookgruppen ”Fight Sickness”:

  Hej alla nya o gamla vänner! Här kommer lite som många glömmer:

  LYMFSYSTEMET – VÅRT IMMUNFÖRSVAR

  … För några blir det en repris men det är så otroligt viktigt i dessa tider att avgifta oss för den konstanta påfrestning vi utsätts för.

  Jag tror det är få människor som förstår vilken viktig roll lymfsystemet har i vårt immunförsvar. För att kortfattat beskriva det är Lymfsystemet som en slags vallgrav mellan kroppens celler bestående av vätska (lymfan) och krokodiler (vita blodkroppar ) som skyddar mot inkräktare och där cellerna och blodet kan slänga oönskade ämnen för transport ut ur kroppen. Vätskan förs framåt när vi rör oss till lymfkörtlarna och lymforganen som finns utspritt i kroppen där inkräktare äts upp.

  Lymfsystemet består alltså av vätska samt körtlar och organ där vita blodkroppar produceras och patogener samt skadade och gamla celler tas om hand. De är små bönformade knölar 1-10 mm stora ofta samlade i grupperl i armhålorna, nacken, käkvinklarna, ljumskarna, bakom bröstbenet och längs de stora blodkärlen i bukhålan. De består av så kallad lymfatisk vävnad som fungerar som ett filter för patogener som förts dit av lymfkärlen.

  I den lymfatiska vävnaden mognar lymfocyter, som är en typ av vita blodkroppar som kan äta upp invaderande celler. . De är specialiserade celler som försvarar kroppen mot bakterier och andra mikroorganismer. Där finns också plasmaceller, som bildar så kallade antikroppar som också deltar i immunförsvaret.

  Mjälten är en stor blodreservoar och kroppens största lymfatiska organ. Den skyddas av de nedersta revbenen. Den innehåller, precis som lymfkörtlarna, lymfatisk vävnad med lymfocyter, plasmaceller och celler med förmåga att ”äta upp” invaderande celler. Mjälten omges av en skyddande kapsel av bindväv. Förutom den lymfatiska vävnaden innehåller mjälten också blodfyllda hålrum. Både blodkärl och lymfkärl passerar in i och ut ur mjälten.

  Brässen ligger bakom bröstbenet intill hjärtat och består också av lymfatisk vävnad omgiven av en bindvävskapsel . Där mognar T-lymfocyter som när går ut i blodet och träffar på inkräktare omvandlas till så kallade mördarceller som kan ”äta upp” inkräktarna.

  I svalget finns lymfatisk vävnad i form av halsmandlarna, svalg- och tungtonsillerna. De bildar tillsammans en ring som skyddar ingångarna till luftvägarna och matsmältningskanalen. Även i tarmarnas väggar och i det så kallade tarmkäxet finns lymfatisk vävnad. Tarmkäxet är bukhinneveck som innehåller kärl och nerver och som fäster tarmen vid bakre bukväggenL

  De minsta lymfkärlen kallas lymfkapillärer. De börjar ute i vävnaderna mellan cellerna utan att ha kontakt med något annat kärl. De små lymfkärlen går ihop med andra små lymfkärl och bildar allt större kärl. De större lymfkärlen går i riktning mot bröstkorgen och passerar på sin väg genom flera lymfkörtlar. Vid passagen tillförs lymfvätskan lymfocyter och plasmaceller, samtidigt som bakterier och andra skadliga partiklar oskadliggörs.

  I brösthålan samlas alla lymfkärl i två uppsamlingskärl som tömmer lymfan i vinkeln mellan nyckelbensvenen och den inre halsvenen på båda sidorna. Lymfan går alltså tillbaka till blodet. Därmed förs också de vita blodkropparna i lymfan till blodet för att bekämpa infektioner.

  Lymfkärl är uppbyggda på ungefär samma sätt som vener, men de har tunnare väggar för att lymfan lätt ska kunna sugas upp från den omgivande vätskan i vävnaderna. Precis som vener har de större lymfkärlen klaffar för att lymfan bara ska kunna transporteras i en riktning. Muskelsammandragningar i armarna och benen pumpar lymfan framåt mot den plats i bröstkorgen där lymfan töms i blodet.

  Ett fungerande lymfsystem är alltså centralt för ett fungerande immunförsvar. Det är lite som ett allt i ett av polis, ambulans och reningsverk minst lika viktigt som blodsystemet. Det saknar pump som hjärtat och är beroende av muskelsammandragningar för att förflytta sig. Med hjälp av rörelse, djupandning och massage samt växlingar i temperatur förs vötskan framåt.

  Jag törs knappt tänka på vilken effekt muskelavslappande värktabletter har för lymfsystemet eftersom jag själv kraschade totalt efter att ha ätit en kur.

  En annan orsak är när Epstein-Barr-virus( EBV) infekterar en viss typ av lymfocyter och sprider sig till lymfsystemet, andningsorganen, lever, mjälte och hals. Symptom uppträder 30-50 dagar efter exponeringen och man blir oftast mycket dålig. Infektionen ligger sedan latent i kroppen och kan reaktiveras vid försvagat immunförsvar av t ex trauma eller andra infektioner. Den kan också bli kronisk. ( Se separata inlägg om detta)

  Det finns säkert en rad besvär dåligt lymfsystem kan resultera i och här nämns några:

  – Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar.
  – Irritation av vävnaderna och en inflammatorisk reaktion kan uppstå med värk.
  – Immunförsvaret kan försvagas och man blir mer mottaglig för sjukdomar.
  – Risk för rosfeber som måste snabbt behandlas med antibiotika.

  Nedan är fler länkar om sjukdomar samt cancer.

  Förutom att minimera intaget av gifter via vattenfilter med kol mm så måste vi se till att det inte ackumuleras i tarmen. Havregrynsgöt är en hejare på att binda gifter och ta med sig ut och beta glucan riktigt bra. Dessutom förhindrar det läckande tarm så skiten kommer ut i blodet. Bokstavligen. Om svetten och avföring och urin luktar illa kan det betyda att du är sjuk och/eller kroppen jobbar för högtryck .

  Edit: vet inte om min kommentar försvann med ”förutom C vitamin, bentonitlera MSM mm vad kör ni? I allafall har puffat upp inlägg om maskros o tistel som ju är riktiga hejare..

  Martinaafavoritdetox-produkter är MSM, Chlorella och aktivt kol. De är dessa jag använder mest regelbundet så jag tänkte förklara lite hur jag använder dem och varför.

  MSM – svavel
  Detta har jag i nästan allt vatten jag dricker vilket gör att vattnet blir väldigt basiskt. MSM är bra på att dra ut gifter ur kroppen och dämpa inflammationer. Jag använder det mest för håret och nagarna.

  Mängd: Det varierar men upp till 20g om dagen
  Frekvens: Varje dag, när jag dricker

  Chlorella – en grönalg
  Den här algen är tillsammans med spirulina enormt renande för kroppen och är dessutom sprängfylld med klorofyll! Chlorella, spirulina och andra roliga alger hittar man på hälsokosten eller online, det är kul att experimentera med och göra drinkar av. Det finns även i tablettform om man inte gillar smaken och då sägs bästa sorten vara Sun Chlorella.

  Mängd: 1 tesked om dagen, oftast på fastande mage
  Frekvens: I perioder när jag känner att det behövs eller om jag är inne i en gröna-drinkar-period

  Aktivt kol (Länk till inlägg!)

  Väldigt bra på att neutralisera allt från en misstänkt middag ute till alkohol och mindre uppenbara grejer som miljögifter i maten och vattnet. Jag köpte en Britakanna (länk till inlägg) med kolfilter i så att jag kan dricka filtrerat vatten (som jag först har köpt på dunk och sedan kokat!)

  Mängd: 4 kapslar
  Frekvens: Då och då, särskilt om jag ätit något dåligt som jag vet innehåller skräp. Annars blir man sjukt förstoppad av kol så man bör inte äta de jämnt. Däremot borstar jag tänderna med kol hela tiden, det är fantastiskt

  – Klassificering och stadier [Lymfödem, vård och behandling] … klicka här

  – Top 15 Ways To Detox Your Lymphatic System … YouTube (23:04)

 24. MEDICINSK MARIJUANA

  Detta är en film som alla bör se, för den visar sanningen om cannabis som medicinalväxt. delas med förkärlek. en helt underbar film ??

  För er som ännu inte sett denna medicinskt vetenskapliga dokumentär från Israel om fadern till all cannabisforskning som startade 1963 i Israel bör se den. Raphael Mechoulam är professor of Medicinal Chemistry at the Hebrew University of Israel och var nominerad till Nobels medicinpris i organisk kemi för sina upptäckter om cannabis som medicin där han är expert på cannabis som medicinalväxt

  Men får ej priset, för det är samma sak som att säga att cannabis är nånting bra, och det får inte ske, för då faller korthuset ihop, som Svenska staten har byggt upp att cannabis är nånting farligt, för här i Sverige så räknas ju cannabis till knark. ??

  Medans i Israel så säger många forskare att cannabis är en gåva från gud för att den hjälper mot så många sjukdomar utan att påverka andra organ eller celler.

  The Scientist (2015) Medical Marijuana: Studying For a Higher Purpose – Prof. Dr. Raphael MechoulamYouTube (1:02:15)

 25. VoF – en cancertumör i samhällskroppen?

  Det finns i Sverige en klubb för inbördes beundran, som kallar sig VoF (Vetenskap och Folkbildning). Där säger man sig företräda ”sann vetenskap” och anser sig ha tolkningsföreträde i alla sammanhang. Man ägnar också mycket tid åt att förtala och håna dem som har andra åsikter än de själva. Sålunda utnämner man varje år en ”Årets förvillare” – och ger utmärkelsen till någon som man anser har ägnat sig åt ”ovetenskaplig” verksamhet.

  Läkaren Annika Dahlqvist drabbades för några år sedan av deras mobbing. Det pinsamma är, att denna märkliga förening inte tycks ha en aning om vad verklig kunskap eller sanningssökande vetenskap är. Man lägger inte heller ner någon möda på faktakontroll, innan man fördömer och smutskastar oliktänkande. Så visade det sig t.ex. att Annika Dahlqvist i allt väsentligt hade rätt i sina kostråd – vilket också Socialstyrelsen efter lång tids utredning tvingades konstatera.

  Men att VoF skulle be om ursäkt för att ha haft helt fel är naturligtvis inte att tänka på. De är så självgoda, att de tydligen anser att de per definition alltid har rätt. Det är rätt därför att VoF säger så! En mycket märklig inställning hos några som säger sig företräda vetenskap.

  VoF kan närmast beskrivas som en cancertumör i samhällskroppen – med metastaser i Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, i läkarkåren, forskarsamhället och i media. Dess cancerceller har lyckats infiltrera nämnda instanser – med förödande resultat. Det har inneburit bl.a. att människor fortfarande hindras från att använda det fantastiska medlet kolloidalt silver (KS), som är verksamt mot nästan alla bakterier, virus och andra sjukdomsalstrande mikrober. KS påskyndar sårläkning, förhindrar och botar infektioner – och intag via munnen av en dl kan på ett enkelt sätt förhindra t.ex. vinterkräksjuka att bryta ut.

  Tyvärr hotar kolloidalt silver genom sina effekter de stora läkemedelsbolagens patenterade produkter (t.ex. antibiotika), varför dessa naturligtvis till varje pris vill undvika att kunskapen om medlet sprids. Riktigt förfärligt är, att USA:s myndighet FDA (Food and Drug Administration) tycks gå i läkemedelsbolagens ledband och därför bannlyser och förbjuder alla naturliga botemedel mot sjukdomar – inkl. kolloidalt silver. Därför dör varje år många tusen barn i Afrika t.ex. i Malaria – vilket skulle kunna förhindras med KS. I Ghana trotsar man förbudet och använder rutinmässigt KS just för att bota Malaria.

  Den hotande epidemin av Ebola i Västafrika kunde ha stoppats snabbt med KS – men USA och FDA skyddade sina ekonomiska intressen och stoppade en redan påbörjad fartygstransport med KS. I dag har flera afrikanska stater trotsat förbudet från USA och börjat behandla Ebola med KS – mycket framgångsrikt. Men dessförinnan hann många dö i Ebola.

  Den som vill läsa vad tidningen ”Standard Timed Press” i Sierra Leone skriver om KS, kan ta del av denna länk:

  Ebola Treatment Is Working According to Official In Sierra Leone, So Why Such Opposition?klicka här

  På hemmaplan agerade VoF nyligen – och förmådde SVT i programmet ”Medierna” att gravt bryta mot sitt avtal med staten genom att gå utanför sina ramar och förmå tidningen ”Illustrerad Vetenskap” att avbryta Ionsilvers annonsering för kolloidalt silver och andra produkter.

  Annonsen var fullkomligt laglig och korrekt och gav ingen felaktig information (till skillnad mot många andra annonser). Anledningen till den häpnadsväckande aktionen tycks vara, att man inom VoF är totalt okunniga om vad kolloidalt silver är och hur det fungerar. Medlet har använts i mer än hundra år – utan allvarliga skadeverkningar varken för människa eller miljö.

  Fram till 1947 fanns det ett avsevärt antal silverbaserade produkter inregistrerade i FASS – vilka användes dagligen inom sjukvården mot bakterier, virus, svamp, amöbor och andra sjukdomsalstrande mikrober. Men sedan kom moderna antibiotika (som dock bara biter på ett begränsat antal bakterier). Dessa produkter kunde däremot patenteras och inbringa miljardinkomster för tillverkarna…

  Kolloidalt silver har under flera år utsatts för ett sanslöst drev av totalt historielösa och okunniga kritiker, som inte tycks ha minsta aning om vad kolloidalt silver är. Tyvärr har både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket fallit in i kören och utan minsta vetenskapliga stöd förklarat KS både overksamt och farligt (hur man nu får den logiken att gå ihop!). De tjänstemän på nämnda myndigheter, som uttalat sig, har allvarligt skadat förtroendet för sina arbetsgivare – och dessutom i hög grad fråntagit allmänheten ett alldeles fantastiskt preparat, eftersom naturligtvis de som inte är kunniga på området litar på myndigheterna. Det är en skam för dessa att de utan minsta faktakontroll deltagit i denna sanslösa kampanj!

  Det är också en skam för flera av våra större tidningar – som utan att kolla fakta idiotförklarar användare av KS och kallar dem ”silvervattenstollar” (Expressen) eller ”vidskepliga fanatiker”. När man avvisar kolloidalt silver till förmån för farmaceutiska produkter, så tar man på sig ett stort ansvar. Man har inte kunnat påvisa ett enda dödsfall eller någon allvarlig skada av kolloidalt silver – medan läkemedelsbolagens produkter skadar och förkortar livet för människor varje dag!

  Senaste uppträdandet av VoF:s guru Dan Larhammar i finsk TV är ett under av osaklighet. Han sitter ogenerat och ljuger TV-publiken mitt i ansiktet – och påstår att kolloidalt silver är ”giftigt”, att det förorsakar bakterieresistens och att silvret ansamlas i kroppen. En skandal att detta får fortgå! VoF borde sättas i karantän och förbjudas att uppträda offentligt – om de inte slutar med sin samhällsfarliga verksamhet!

  1. FOLKHEMMET SVERIGES SYN PÅ VoF

   – Folkhemmet Sverige … klicka här

   Det nya riksdagspartiet Folkhemmet Sverige betraktar VoF som läkemedelsindustrins lobbyorganisation och om SVT presenterar VoF såsom opartisk och saklig expertis så bryter de mot avtalet med staten (och då kommer de att avkrävas en förklaring). SVT borde ha en låda med VoF-kepsar så att vi vet vem de företräder om de bereds tid i media.

 26. CBD-olja försvinner från marknaden i Sverige

  Citat:

  Hej!

  Som jag meddelat förut är det turbulent på CBD marknaden just nu. Läkemedelsverket påstår att CBD-olja marknadsförs som läkemedel i Sverige och då ”tvingas” de utreda en läkemedelsklassning. Det är dock bara själva ämnet CBD de vill läkemedelsklassa.

  Men låt oss dra en parallell…

  C-vitamin (eller askorbinsyra) förekommer som en aktiv substans i vissa registrerade läkemedel, och är godkänt som läkemedelsämne av Läkemedelsverket.

  MEN, du kan också gå till din vanliga affär och köpa apelsinjuice och då få i dig stora mängder askorbinsyra.

  Fyrkantigt regelverk styrt av paragrafryttare…

  Läs mer … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Vi måste byta politiker som i sin tur tar tjänstemännen på Läkemedelsverket i örat och frågar dem vad tusan de sysslar med! De är inte där för att behaga läkemedelsindustrin på folkets bekostnad.

  Dags att göra revolution mot en rutten politik – genom att byta politik.

  FOLKHEMMET SVERIGE

  Det finns ett parti som står för ett Hälsoparadigm och som på allvar hotar 8-klöverns skolmedicinska monopol – på samma gång som 8-klöverns myndigheter jagar allt som håller oss friska. Frågan är vilken diagnos 8-klövern lider av som gör att de odlar ohälsa och sänker vården?

  Folkhemmet Sverige
  – Facebookgrupp … klicka här
  – Partiprogram … http://www.folkhemmetsverige.se

  Självklart finns det ett revolutionerande bra program inom alla viktiga områden. Läs programmet och bedöm själv.

 27. Ser man på…?!

  Fett bra kost mot epilepsi

  2017-11-23

  En förändring av kosten kan hjälpa barn med svår epilepsi. Just nu behandlas 25 barn med ketogen diet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

  Egentligen har kunskapen funnits sedan förra sekelskiftet – att en viss diet kan påverka onormal hjärnaktivitet hos patienter med epilepsi. Men när nya effektiva mediciner togs fram föll metoden i glömska – och det skulle dröja nästan hundra år innan den kom i bruk igen.

  Läs mer … Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  – – –

  KOMMENTAR

  Nutrition hjälper mot de flesta kroniska sjukdomar (även mot diabetes, Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, polio och cancer för att nämna något). Men denna kunskap kommer inte patienterna tillgodo så länge 8-klövern tillåter läkemedelsindustrin att styra sjukvården. Detta är något som Folkhemmet Sverige tänker ändra på.

  Folkhemmet Sverige
  – Facebookgrupp … klicka här
  – Broschyr … klicka här
  – Partiprogram, m.m … folkhemmetsverige.se

  Valet är ditt i riksdagsvalet september 2018.

 28. Nya mediciner mot cancer slukar pengar

  De nya cancerläkemedlen är med vissa undantag inte botande. De kan för vissa patienter förlänga livet något år eller mera. Men priset är en potentiell bomb för hela sjukvården, skriver verksamhetschefer inom onkologi med flera.

  Nya cancerläkemedel kostar ofta runt 1 miljon kronor per patient och år.

  Läs mer … SvD

  – – –

  KOMMENTAR

  I Sverige är det läkemedelsindustrin som styr vården och dagens lekmän till politiker sponsrar denna verksamhet med skattepengar – utan att ifrågasätta.

  Det finns billiga och mycket bättre fungerande behandlingsmetoder inom Integrativ Medicin – men detta motarbetas av läkemedelsindustrin med stöd av våra myndigheter (och 8-klövern bara lojt tittar på spektaklet).

  Folkhemmet Sverige verkar vara det enda parti som den kompetens som erfordras för att på allvar ta fighten mot cancer. Vad väljer du?

  Folkhemmet Sverige
  – Facebookgrupp … klicka här
  – Broschyr … klicka här
  – Partiprogram, m.m … folkhemmetsverige.se

  – – –

  Kommentarer på Facebook:

  Cancergåtan är löst säger en erkänd professor vid Boston College, professor i biologi Tom Seyfried. Han menar han har funnit en metod som kan hämma och få cancersvulster att vända (utan biverkningar).

  Med hjälp av en ketogen diet, bestående av ett högt intag av fett och ett lågt intag av kolhydrater, har han lyckats med att avlägsna cancertumörer på försöksdjur. TV-HELSE har varit i Boston och mött Seyfried. Inslaget har svensk textning – och är ca 6 minuter kort.

  Cancergåtan är löst TV-HELSE

  – – –

  EN ANNAN KOMMENTAR

  Heja Tom Seyfried !

  ”Låta maten vara vår medicin och medicinen vår mat !” – sagt av Hippokrates för ca 2500 år sedan – och det gäller fortfarande – eller ?

  GÅR DET ATT ÄTA SIG FRISK OCH LAGOM VIKTIG – ELLER ?

  Läs mer … klicka här

  Mitt svar på det är Ja (det är inget aprilskämt) – ifall vi sorgfälligt undviker Livsmedelsverkets = Livsfarligt Verkets kostråd – som innefattar ca 60 % av socker och kolhydrater (= ”tallriksmodellen” med potatis, ris, pasta, bröd osv) i kosten – och hart när inget av naturligt och hälsosamt mättat fett. Socker och fruktos är de värsta kolhydraterna/Socker i alla dess former är ett beroendeframkallande Gift !

  Mindre än 20 % av socker och kolhydrater (potatis, ris, pasta, bröd osv) i kosten är mer än nog … läs mer genom att klicka här

  Sugar: The Bitter Truthklicka här (mer än sju miljoner visningar)

  – Peter Attia: Döljer fetmakrisen ett större problem? … Kostdoktorn

  – – –

  Slutsatsen är att våra politiker (”8-klövern”) och vårdens auktoriteter struntar i patienterna bästa för att vara läkemedelsindustrin till lags. Så kan vi inte ha det.

  Folkhemmet Sverige har den kompetens som erfordras för att rätta till detta livsfarliga och extremt dyrbara systemfel. Det kostar i snitt varje arbetande svensk 90.000 kronor per år. För vad? Först en kölapp och sedan en ineffektiv vård (vid kronisk sjukdom som t.ex. cancer).

  Så valet är ditt i riksdagsvalet september 2018. Folkhemmet Sveriges program innefattar hälsofrihet, en förbättrad folkhälsa OCH lägre kostnader.

  Om du däremot är nöjd med utvecklingen så finns det åtta partier att välja mellan inom ”8-klövern” där samtliga satsar alla resurser på ”skolmedicin” och som låter våra myndigheter jaga allt som hotar läkemedelsindustrins monopolställning.

  1. BETALAR VI MED LIDANDE, DÖD OCH MED DYRA PENGAR FÖR KVACKSALVERI? SVAR JA!

   Klipp från facebook:

   Vetenskapliga trollstudier avslöjade?

   Äntligen ett avslöjande som kan få utvecklingen att gå framåt.

   Eller inte.

   Avslöjandet är det allmänheten förstått sedan länge och borde inte vara en nyhet ens för en forskare. Allmänheten frågar istället om man egentligen är intresserad av att finna en lösning på cancerns gåta? Eller om det endast är alla de pengar allmänheten skänker i olika insamlingsprojekt och tv galor som intresserar? Rosa bandet och cancergalan inte att förglömma.

   Så trots Dagens medicins upplysande artikel missar man viktiga frågeställningar.

   Däremot är frågan och åsikten hos en upplyst och nyfiken allmänhet befogad, då man upptäckt att det finns flera fantastiska behandlingsmetoder utanför dem som sjukvården har att erbjuda. Inte minst CBD olja, kolloidalt silver, högdos c-vitamin, hypertermi m.m. som utomlands är framgångsrikt använda metoder. Men även kostomläggning och näringsterapi har visat sig vara mycket effektivt.

   Men om vi utgår från Sverige förstår man av utländska läkare som kommit hit att man funnit en väldig tröghet, och ett ständigt behov av ny forskning och mer pengar som aldrig leder fram till någonting. Trots det säger Svenska forskare att man snart är nära ett genombrott. Men inget har hänt, trots flera års arbete och nya förvillande studier

   Andra forskare som hoppat av karusellen vittnar om äskandet av pengar är den stora drivkraften för forskare och läkemedelsbolag. Inte finna ett botemedel mot cancer. Samt att varje ansökan som skickas in oavsett läkemedel ska innehålla ordet cancer. Då får man rejält med pengar och ansökan går igenom.

   Att då se en läkemedelsförskrivning som toppar alla tidigare nivåer, och där flera läkemedel och kombinationer av läkemedel starkt kan misstänkas ge cancer, gör en förundrad.

   Så vi måste fråga oss om man egentligen vill bota cancer eller om kunskapsnivån och kompetensen är så otroligt låg bland svenska forskare att man bör överväga att ta in expertis från utlandet för att något ska hända. Kanske t.o.m lägga ner de universitetsutbildningar som i stort sätt drivs av läkemedelsbolagen genom deras studielitteratur och påverkan.

   Cancer har blivit en ekonomisk mjölkko, där all kunskap är dold och driver runt ett system som blivit allt mer destruktivt och kostsamt för samhället. Man har satt tumskruvarna hårt åtdragna på samhället.

   Vi har tidigare fått signaler av ledande internationella branschtidskrifter som menar att 50% eller mer av de forskningsstudier som publiceras är bluff, och som nu gått ut med skarp kritik. Samma signaler kommer innifrån Svenska myndigheter av dem som vågar alarmera.

   Hur trovärdigheten hos media sjunker, och att man fortsätter publicera all den gallimatias som deras annonsörer betalar för att få ut, är förundrande. Fake News verkar vara den nya publicistiska seden, där allt tycks divas runt med nyutexaminerade journalister, helt utan erfarenhet och kritiskt granskande. Att SVT och SR verkar gå i spetsen, trots sitt Public Service uppdrag är mycket skrämmande upptäckt. SR:s Medierna i P1 som skrämmande exempel.

   Vi måste öppna ögonen och ge tillbaka politikerna makten att styra över den forskning som absolut inte leder till något mer än kostnader för samhället.

   Eller ge medborgarna makten genom nya politiska system likt man har i Schweiz. Även Tyskland gror en ny folkdemokratisk rörelse. Vi ser och hör mer över hela Europa.

   Vi behöver ändra de politiska systemen som gynnar fiffel och båg, trots tillsynes vattentäta skott mot sådant.

   Men då läkemedelsbolagen t.o.m placerar personer högt upp i politik och media i olika konstellationer blir det svårt.

   Vad behöver göras?

   Få nya cancermedel ger längre överlevnadDagens Medicin

   – – –

   KOMMENTAR

   VAD VÄLJER DU ATT GÖRA?

   Svaret på sista frågan är att knyta näven i byxfickan eller göra revolution mot en rutten politik – genom att byta politik.

   FOLKHEMMET SVERIGE

   Det finns ett parti som står för ett Hälsoparadigm och som på allvar hotar 8-klöverns skolmedicinska monopol – på samma gång som 8-klöverns myndigheter jagar allt som håller oss friska. Frågan är vilken diagnos 8-klövern lider av som gör att de odlar ohälsa och sänker vården?

   Folkhemmet Sverige
   – Facebookgrupp … klicka här
   – Hemsida med partiprogram … http://www.folkhemmetsverige.se

   Självklart finns det ett revolutionerande bra program inom
   alla viktiga områden. Läs programmet och bedöm själv.

 29. TVÄRTOM GÄLLER INOM DEN SVENSKA VÅRDEN (SOM I ”ALICE I UNDERLANDET”)

  En repris från 2016 – men tyvärr fortfarande aktuell:
  Fantastiskt genombrott!

  Av femton cancerpatienter har en blivit helt frisk – och fem andra lever fortfarande (efter fem år). Vilket fantastiskt resultat (??)

  Med hjälp av en oerhört avancerad och krävande form av ”immunterapi” har man lyckats rädda livet på en cancerpatient. Mycket glädjande för honom förstås, men vad skall man säga om de övriga fjorton! Jag upplevde närmast någon form av overklighetskänsla, när jag i bilradion lyssnade på ”Kropp & själ” i P1 här om dagen… När en patient dessutom berättade att man ”satt och åt tårta på avdelningen” höll jag på att köra i diket. Man tycks uppenbarligen helt omedvetna om att sådana kolhydratbomber bidrar till att skapa en optimal livsmiljö för cancerceller! Att dessa är extremt beroende av socker (glukos) har man vetat sedan 1920-talet.

  Den tyske läkaren och professorn Otto Heinrich Warburg (1883 – 1970) fick Nobelpriset i medicin 1931. Men flera år tidigare visade han med sina studier att cancerceller har en avvikande metabolism, som tycks bero på en defekt hos deras mitokondrier (cellernas små ”kraftstationer”, där s.a.s. den mat vi ätit blir till energi). Vanliga celler förbränner glukos med syre, vilket är en effektiv metod. Cancercellernas mitokondrier använder däremot huvudsakligen fermentering (”jäsning”), vilket är ett primitivt och ineffektivt sätt att skapa energi.

  Därför behöver cancerceller minst 20 ggr mer glukos än andra celler. Detta utnyttjar man också vid s.k. ”PET-skanning” för cancerdiagnostik. Då injicerar man i patienten artificiell glukoslösning med en radioaktiv isotop en tid före skanningen. Eftersom cancercellerna formligen suger åt sig socker (glukos), så absorberar de också radioaktiviteten, och sedan kan man på ”PET-kamerans” bild se anhopningen av cancerceller (tumören) som en ljus fläck.

  Klart är i alla fall, att mycket kolhydrater i födan – och ett därav följande högt blodsocker – kan bidra till en optimal miljö för utvecklingen av cancer. Detta är sannolikt också en anledning till att en s.k. ketogen diet (mycket fett och minimalt med kolhydrater) verkar ha en betydande anticancereffekt i sig. Forskning har också tydligt visat, att diabetes och högt blodsocker avsevärt försämrar överlevnaden hos dem som behandlas för cancer.

  Men i dag tycks läkarna ha glömt detta, och de verkar även vara helt omedvetna om kostens generellt avgörande betydelse för hälsan – inkl. dess betydelse för utvecklingen av cancer. En av läkarna i nämnda radioprogram kom dessutom med ett uttalande som borde gå till historien:

  ”Man får inte cancer för att man har ett dåligt immunförsvar”… Det är just precis vad man kan få! Men jag skulle kanske uttrycka det som att ”med ett optimalt fungerande immunförsvar får man inte cancer”. De flesta av oss är ju numera hela tiden utsatta för kemiska ämnen, elektromagnetisk strålning och annat, som vi vet kan förorsaka cancer… Men om vi har ett perfekt fungerande immunförsvar, så klarar vi oss oftast!

  Min oerhört plågsamma slutsats efter detta radioprogram blir, att man fortfarande använder cancerpatienter för att testa sina nya idéer om behandling – trots att det i många, många år funnits verksamma, billiga och biverkningsfria ”naturmetoder”.

  Ett annat konstaterande är, att om legitimerade läkare gör ”försök” som innebär att bara någon eller några få blir friska från sin cancer, så kallar man det för ”ett stort genombrott” – och läkarna betraktas som ”hjältar”. Men om någon med alternativa metoder (kolloidalt silver, Laetrile, Essiac Tea, Protocel eller något annat) skulle bota 9 av 10 – så blev sannolikt han eller hon åtalad för mord eller dråp på den tionde, som avlidit.

  – – –

  EN KOMMENTAR PÅ FACEBOOK

  Om man ska leva bara 5 år så lever väl de flesta patienter det (om ej fråga om aggressivt cancer) … även utan behandling … så sade en onkolog jag träffade faktiskt, därför går ”överlevnadsgrnsen” just vid 5 år 🙁 hm hm

 30. DIAGNOSEN ”ADHD” ÄR ETT BEDRÄGERI  Klipp från Facebook

  Jag har översatt en annan intressant artikel som kastar ljus över ADHD symptomen.

  ”Den berömda Harvard psykologen Jerome Kagan säger att ADHD är mycket av ett bedrägeri”. Jag har sagt det här sedan 1996 eller så. Glad att Harvard äntligen är ombord.

  Vad är problemet med ADHD? Det är så en vag diagnostisk kategori att det skulle kunna gälla nästan alla – särskilt alla barn – vid vilken tidpunkt som helst.

  ”Vi kan bli filosofiska och fråga oss själva:” Vad betyder mental sjukdom? ”Om du gör intervjuer med barn och ungdomar i åldern 12-19 år kan 40 procent
  kategoriseras som ängslig eller deprimerad. Men om du tittar närmare och frågar hur många av dem är allvarligt försämrade, sjunker antalet till 8 procent.

  Att beskriva varje barn som är deprimerat eller ängsligt som psykiskt sjuk är löjligt. Ungdomar är oroliga, det är normalt. De vet inte vilken högskola som ska gå till. Deras pojkvän eller flickvän gjort slut med dem. Att vara ledsen eller orolig är lika mycket en del av livet som ilska eller sexuell frustration ”, berättade Kagan.

  Vad är konsekvenserna för de miljoner amerikanska barnen som är felaktigt diagnostiserade som psykiskt sjuka? Kagan anser att det är förödande eftersom de tror att det finns något fundamentalt fel med dem. Han är inte den enda psykologen som väcker larmet om denna trend, men Kagan och andra känner att de står inför ”en enormt kraftfull allians: läkemedelsföretagen som gör miljarder och ett med yrke som företräder sina egna intressen”.

  Naturligtvis kommer läkemedelsföretagen att ta steget för att göra vinst av bedrägeriet. Men drogbolagen gör bara vad folk vill att de ska göra – för att ge dem medicin för att främja illusionen att ”Mitt barn har en sjukdom. Visst kan mitt barns underprestanda inte bero på sig själv eller någon annan faktor. Det måste vara en sjukdom.”

  Visst, folk gillar att lura sig själva. Men du kan inte skylla på läkemedelsföretagen för att inkassera det. Du måste skylla på de människor som vill dölja sig själva. Och du måste skylla på de självbeskrivna forskare och läkare som uppmuntrar dem att dölja sig i vetenskapens namn.

  Det är de riktiga som vi ska skylla på. Ingen ser någonsin på verkligheten av vad falska eller tvivelaktiga sjukdomsetiketter gör för barn. Jag skrev allt om det tillbaka på 1990-talet:

  Frågorna har mindre att göra med att ADD finns som ett syndrom, eftersom många barn uppenbarligen uppvisar dessa beteenden – än med huruvida det är lämpligt att märka ADD en medicinsk ”sjukdom” eller inte.

  Psykiska vårdkliniker som mig själv hör till exempel föräldrar till barn diagnostiserade med ADD påpeka att deras barn kan koncentrera sig när och om de väljer att göra det. Det operativa ordet här är ”välj”.

  Förespråkare av ADD verkar vara att barnen inte fattar val, att om Johnny inte koncentrerar sig på sin läxa eller uppmärksamma i klassen måste det bero på en ”störning” snarare än ett enkelt val att inte fokusera sin uppmärksamhet.

  Vilket syfte, fysiologiska bevis ger experter till stöd för deras uppfattning att ADD är en sjukdomsstörning? Lite till ingenting alls. Det är sant att vissa barn märkta med ADD-som brukade kallas ”hyperaktivitet” – sänker sig betydligt när de ges vissa typer av mediciner (till exempel Ritalin) eller förändras i deras dieter. Men dessa fakta visar inte på något sätt att uppmärksamhet är enbart resultatet av fysiologiska faktorer.

  [Kommentar: Vad är ADD? ADD definieras som en form av ADHD fast utan hyperaktivitet, dvs mer drömmande och utan någon uppenbar yttre aggressivitet.]

  Hur förenar du till exempel det faktum att många barn med ADD är mer uppmärksamma några dagar mer än andra?

  Och hur förklarar du det faktum att vissa barn som visar ADD i klassrummet inte visar något sådant syndrom när man spelar ett videospel, pratar med vänner i telefon eller engagerar sig i andra intellektuellt oupphörliga aktiviteter? Om ADD-barn har en biologisk oförmåga att fokusera, varför koncentrerar de sig lätt på så många aktiviteter?

  Detta är en mycket allvarlig sak för föräldrar att överväga. Detta är mer än en tvist om enbart formulering eller diagnostisk klassificering bland hälsovårdspersonal. De verkliga frågorna pekar på dessa:

  Får mitt barn inte koncentrera sig på skolan eftersom han har en sjukdom som hindrar honom från att göra det? Eller misslyckas han med att koncentrera sig på skolan eftersom han väljer att inte göra det?

  Läsare av DrHurd.com hörde det först, så länge sedan 1996. Nu är Harvards mest framstående psykolog överens: ADHD är ett tvivelaktigt koncept, i bästa fall.

  Välkommen ombord, Harvard. Vyn är tydlig och vacker när man ser på verkligheten tydligt, ärligt och objektivt.

  ADHD a Fraud? Harvard Now Thinks So TooDr Hurd

 31. CBD-olja

  Äntligen en positiv nyhet! 🙂

  Efter att en studie visade cannabinoiders krympande effekt på aggressiva hjärntumörer, avslutar senaten det federala förbudet mot medicinsk marijuana; genom att göra det till ett Schedule II-läkemedel istället för Schedule I (som klassificerar växten som skadligt, beroendeframkallande och utan medicinska fördelar).

  Forskningen -som genomfördes vid St George’s University i London- fann att de två vanligaste cannabinoiderna, ”THC” och CBD” försvagade cancercellernas hårdhet och gjorde dem mer mottagliga för strålbehandling. Studien, som publicerades förra året -i medicinsk journal, Molecular Cancer Therapies – beskriver de ”dramatiska minskningarna” i dödliga variationer av hjärncancer när dessa specifika cannabinoider användes i samband med strålbehandling.

  NIDA (National Institute of Drug Abuse) publicerar följande: ”Nya djurstudier har visat att marijuana kan döda vissa cancerceller och minska dess storlek.”

  Dr Wai Liu, huvudforskaren vid denna undersökning, uppgav att djuren testades och behandlades på tre sätt. Några enbart med bestrålning, andra med bara cannabinoider, samt en grupp med båda. De som behandlades med både bestrålning och cannabinoider visade de mest fördelaktiga resultaten … inklusive en drastisk minskning av tumörstorleken samt i vissa fall också försvann tumörerna.

  Även om de medicinska och hälsofördelarna med cannabis har varit länge kända, är det både överraskande och spännande att en federalt finansierad webbplats erkänner och citerar forskningen.

  Federal Government Finally Admits Cannabis Can Help Kill Cancer Cellsclick here

 32. Debattinlägg på Facebook:

  Jag vet att det är många i denna grupp som inte tror på healing och säkert inte tror på det som jag kommer skriva om här och det jag delar men ni kan enkelt scrolla förbi detta.

  I Tyskland levde en enormt duktig healer under första delen av 1900-talet som hette Bruno Gröning. Många som besökte hans healingsessioner och använde sig av hans metoder blev friska. Blinda fick tillbaka synen, döva fick tillbaka hörseln, förlamade reste sig ur rullstolarna och gick efteråt.

  Detta sågs inte med blida ögon av makthavarna i samhället och han blev kallad charlatan och förbjöds att hela människor. Han talade om att han kommer dö om han inte får använda sin helande kraft men det brydde sig inte myndigheterna om. Han brann då upp inombords oh vid obduktionen fann de hans inre organ helt uppbrända. Han hade en sån enorm helande kraft!

  Han fortsätter dock sitt arbete från andra sidan nu och mirakel helanden sker fortfarande än idag med människor som använder sig av hans metoder och tänk.

  Här kan ni läsa grunderna i hans arbete ❤️

  En djupstudie av Bruno Grönings lära

  ”Min lära utgör ett definitivt uttalande av en fundamental sanning. Många vänner har använt sig av den och funnit den framgångsrik. Deras acceptans av läran har lett till en komplett förändring av deras attityd och i många fall har det även skett en förbättring av deras hälsa”.

  Bruno Gröning skrev aldrig ner sin lära på papper. Han ville inte skapa en ny filosofi eller ideologi. Han hade bara en målsättning: att hjälpa människor i nöd. Han gav dem en trossats att ta med sig på vägen. Den var inte baserad på intellektuella eller vetenskapliga grundsatser, utan snarare på en intuitiv förståelse av andliga lagar. Närmare betraktat visar sig denna trossats vara otroligt komplex och den övergår vida den enbart helande aspekten. Han uppmanade människor att tro på det goda och att överföra detta begrepp till handling. Det kristna budskapet om kärleken till nästan utgör själva kärnan i hans lära.

  Orsaken till sjukdom

  Idag anses det allmänt att sjukdom är en slumpartad företeelse som helt oväntat övermannar en människa. Men Bruno Gröning sade:

  ”Ju mer en människa drar sig undan från Gud, medvetet eller omedvetet, desto mindre liv finns i hennes kropp och hennes organ fungerar inte som de ska. Hon har förlorat kontakten med den stora, gudomliga energikällan och kommer till sist att förlora den lilla energi som finns kvar. Utan Guds kraft blir människans kropp ett vrak.”

  Bruno Gröning beskriver hur man återvinner hälsan på följande sätt:

  ”Gud skapade människan rättvis, god och frisk, vilket var i enlighet med Guds vilja. I begynnelsen fanns ett oförstörbart band mellan Gud och människan och allt var kärlek, harmoni och hälsa. Men när den första människan lyssnade till den onda rösten utanför enheten, blev den nära kontakten förstörd och en stor avgrund öppnades mellan Gud och människan. Nu finns det ingen kontakt mellan de två.

  På egen hand – oavsett hur hängiven, oavsett hur mycket hon ber – är människan ett konstant mål för djävulen, som drar ner henne i djupet. Det är här nere ni befinner er för närvarande, på er väg genom livet. Ni upplever olycka, smärta och obotligt lidande. Men jag säger er: Sjunk inte djupare! Jag uppmanar er att förändra er attityd. Kom tillbaka upp och jag skall bygga en bro över avgrunden. Vänd er från lidandets väg till den gudomliga vägen! Här finns ingen olycka, ingen smärta och inget obotligt. Detta är vägen tillbaka till Gud.”

  Den stora omvändelsen

  Om och om igen uppmanade Bruno Gröning människor att förändra sin attityd. Han påminde dem om att de var tvungna att aktivera sin tro på det goda och att göra slut på sina dåliga vanor.

  Främst påminde han människor om att inte tänka på sin sjukdom. Han påpekade att sjukdomen kommer från djävulen och är ond. Att uppmärksamma den är detsamma som att sysselsätta sig med det onda. Detta försenar helandet och kan till och med omöjliggöra det.

  ”Att ge sjukdomen uppmärksamhet är att hålla kvar den och blockera vägen för den gudomliga energin.”

  Människan måste frigöra sig från sjukdomen; man skall inte se den som sin ägodel utan som ett ont intrång.

  ”Sjukdomar hör inte människan till!”

  Bruno Gröning erbjöd sig att befria människorna från sjukdom.

  ”Ge mig era sjukdomar och era bekymmer! Ensamma kan ni inte klara av dem. Jag skall bära dem åt er. Men ge dem frivilligt till mig; Jag kan inte stjäla dem från er!”

  ”Blotta sjukdomen så att jag kan ta den från er; det är det rätta. Om ni håller kvar den, kan jag inget göra. Det sjunde Budet förbjuder det: Ni skall inte stjäla!”

  ”Om jag tar denna sjukdom med våld, skulle jag synda. Jag vågar inte stjäla! Den som älskar sin sjukdom kommer att hålla kvar den, men den som kan glömma bort den kan ge den till mig, inte bara i tanken utan också i handling. Ni måste lyssna på mina ord! Jag vill inte påverka er. Om ni ger mig er sjukdom kommer jag att befria er från allt ert lidande!”

  Vikten Bruno Gröning lade vid en förändrad attityd illustreras av följande utdrag ur boken ”Die grosse Umkehr” av Kurt Trampler:

  ”Även i privata samtal påpekade Gröning resolut att han ansvarade inför Gud att ’helandet genom den rena, gudomliga energin’ endast skulle skänkas åt de hjälpsökande som var villiga att leva efter den gudomliga lagen och undanhållas från dem som inte var villiga att avsäga sig det onda.”

  ”Jag skulle kunna” sa han ”utföra masshelanden genom att säga: alla sjuka människor i en viss stad eller ett visst land skall bli friska. Men, skulle man inte då förlora mer än man vunnit? Skulle dem bland de sjuka som är i ondskans tjänst verkligen vilja förändra sin attityd? Skulle de inte missbruka sin nyfunna hälsa? Nej! Först måste en människa förändra sin inre attityd; först måste hon vara beredd på att frigöra sig från allt ont och finna vägen tillbaka till Gud. Det är först då hon har gjort sig förtjänt av att bli helad.”

  Följande ord av Bruno Gröning förtydligar ovanstående yttrande och förklarar sjukdomarnas uppkomst:

  ”Hur kommer det sig att människan blev sjuk? Till en början var hon aldrig sjuk. Människorna har blivit dåliga. De har blivit sämre från generation till generation. Situationen har nått en punkt när det är nästan omöjligt att fortsätta att leva. Det pågår bråk och dispyter inom familjerna och mer krig än fred mellan nationerna! Oron skapar känslomässigt lidande hos människorna och detta har befästs så till den grad att människorna måste bli sjuka. En person belastar en annan emotionellt. Människorna tänker på ett snedvridet sätt, de har dragit sig undan från det som är naturligt och många har förlorat sin tro på Gud. Men den som lämnar den gudomliga vägen förlorar sin hälsa.”

  Om man önskar återfå sin hälsa genom Bruno Gröning måste man vara beredd på att avsäga sig ”dålighet”. Man måste vända ryggen mot det som är dåligt – sjukdomen – och ta avstånd från den, inte längre tänka på ”min astma, min reumatism” och så vidare.

  Detta är inte alltid lätt. Det krävs inre förändring och radikal förvandling av tankesättet. Det man ska fokusera på är inte sjukdomen, som det vanligtvis är, utan snarare god hälsa och det måste vara ens fasta övertygelse att även obotliga sjukdomar kan botas.

  Vilka otroliga krav Bruno Gröning satte på de hjälpsökande! Att överge det logiska tänkandet och ta sådana provokativa utmaningar seriöst. Hur kan leder som är deformerade av reumatism återfå sin normala form och förlamade leder bli funktionella igen? Hur är det möjligt att överlämna sjukdom till Bruno Gröning utan att han det minsta behandlar eller lyssnar till en hel lista av symptom? Är inte detta en förolämpning till varje rationellt tänkande person?

  Jodå, det är en enorm attitydförändring Bruno Gröning förväntar sig av människorna; det krävs att sätta varje vetenskapligt och allt logiskt tänkande åt sidan och ta till sig en tro om någonting högre. Hans lära är baserad på totalt andra principer till skillnad från dagens rationella tänkande om materiell andlighet. Det är därför han ofta sade:

  ”En attityd som rättar sig efter intellektet kan absolut inte förstå mig”.

  Heilstrom*

  Bruno Gröning refererade sig själv som förmedlaren av en andlig kraft som kom direkt från Gud och var helande. Han kallade denna gudomliga kraft för heilstrom*.

  För att förklara hur heilstrom* verkar, jämförde han Gud med en kraftstation och människan som en glödlampa. Precis som glödlampan endast kan göra sin uppgift genom att strömmen når den från kraftstationen, så kan människan endast leva i gudomlig ordning när hon får sin energi från Gud. Gröning såg sig själv som en transformator. Hans uppgift var att transformera den gudomliga energin på ett sådant sätt att varje person mottar endast så mycket som han kan absorbera. Hans egna förmåga att absorbera energi var omätlig. Det var därför – exempelvis på egendomen Traberhof nära Rosenheim – tusentals människor samtidigt kände heilstrom* och masshelanden kunde äga rum.

  Bruno Gröning förklarade att ursprungligen var det en direktkontakt mellan ”kraftstationen”, Gud, och den mottagande människan. Människorna levde på jorden som Guds barn i suverän enhet med Fadern. Men när de vände sig från Gud, hamnade de utanför kretsloppet av gudomlig ordning och föll offer för begär och olycka. Kontakten mellan Gud och människan var bruten. Med tiden blev klyftan allt större och människorna kunde inte själva överbrygga den.

  ”Människan kunde aldrig återvända till den gudomliga vägen, eftersom bron som ledde till den hade blivit förstörd och de vandrade runt planlöst; så jag byggde upp den igen. Jag har återupprättat bron. Om du använder den; om du går över den, så kommer du till den gudomliga vägen och du får kontakt med det stora, unika, gudomliga arbetet och får ta emot den enda Heilstrom*, vilken kommer att möjliggöra ett gott – och särskilt hälsosamt – liv.”

  ”Vem som än går över bron och väljer den sanna, gudomliga vägen, kommer att känna sig helt annorlunda. Han kommer att bli förbluffad av allt som går att finna här vilket han var omedveten om förut. Det är här du kommer att få kontakt med den stora, gudomliga kraftstationen.”

  Den som följer Bruno Grönings lära och gör einstellen* till den gudomliga energin, kommer att känna heilstrom* genom sin kropp. Han kommer att absorbera en helt ny medvetenhet om livet: smärta, bekymmer och begär förändras till hälsa, harmoni och glädje. Han kommer att inse att Gud inte sitter på en tron som en domare utan nåd, högt över stjärnorna, utan är här med mänskligheten som en kärleksfull Fader och vill hjälpa till. Klyftan har blivit överbryggad. Ännu en gång upplever människan det ursprungliga tillståndet.

  Einstellen*

  Hur absorberar man heilstrom* och gör einstellen* till den gudomliga energin? Bruno Gröning rekommenderade följande: sitt upprätt på en stol och håll ryggen fri. Korsa inte armar och ben och låt händerna, med handflatorna uppåt, vila i knät. Dessutom är det viktigt att stänga av distraherande tankar och koncentrera sig på vad som händer i kroppen. En mentalt öppen och hängiven attityd, är nödvändig. På detta sätt gör man einstellen* till den flödande Heilstrom*. Bruno Gröning sa:

  ”Gud förser oss med goda saker, men vi måste ta emot vad som han än sänder oss. Så gör det!”

  Han förklarade betydelsen av kroppens ställning enligt följande:

  ”Den som fortfarande har en rörlig kropp gillar frekvent att inta en krampaktig position och detta är också makt; vanans makt. Han kan slänga ena benet över det andra och släntra omkring, men inte när han vill ta emot den gudomliga energin. För detta måste han vara obesvärad och sitta – eller stå – med öppna, tomma händer och handflatorna uppåt.”

  Kurt Trampler skrev i sin bok Die grosse Umkehr:

  ”Förutom inre förberedning, finns också viktiga saker om det yttre. Det är att sitta med ryggen fri och att inte låta händer och fötter stöta ihop med varandra. Enligt Gröning, så blir det kortslutning i överkroppen om händerna vidrör varandra. När benen rör vid varandra eller korsas, blir resultatet kortslutning i nedre delen av kroppen. Den som tar för vana att sitta inkorrekt, kan till och med i det långa loppet utveckla väldigt otrevliga sjukdomar.”

  Bruno Gröning kallade den medvetna absorberingen av energi för Einstellen*. Vart och när detta äger rum, saknar betydelse. Vad som är viktigt är att mottagaren sitter tyst, blockerar distraherande tankar och är uppmärksam på vad som sker i kroppen. Gröning frågade ständigt sin publik vad de kände och tillade:

  ”Jag måste fortsätta upprepa att du skall vara uppmärksam på din kropp och på vad som sker inuti den; inte omkring den, utan inuti.”

  Alla upplever heilstrom* olika. För en person är det ett subtilt pirrande i kroppen. För en annan är det en känsla av värme eller kyla. En tredje känner sig tvingad att röra sina armar och ben och en fjärde måste skaka på hela kroppen. Heilstrom* framkallar de mest skilda reaktioner hos olika människor.

  Regelungen*

  En del upplever smärta när de absorberar Heilstrom*. Gröning kallade detta för Regelungen*. Det är en indikation på att en förändring börjar ta form i kroppen. Det är orsakat av heilstrom* och indikerar att det sjuka organet börjar renas. Kurt Trampler skriver följande om detta:

  ”De hjälpsökande är ofta förvirrade av dessa Regelungen*. Men de är nödvändiga. En del blir rädda att de fått ett återfall när smärtorna sätter in och känner att de måste gå till doktorn.”

  Gröning sa:

  Detta är varför jag söker er uppmärksamhet på denna sak. När smärtorna av Regelungen* börjar, bär dem tålmodigt. Inget skadligt är på väg att hända. Det är en indikation på att personen är på väg att tillfriskna.”

  Dessa smärtor från Regelungen* kan variera. De kan likna sjukdomens, men vara mer intensiva. De kan också kännas helt annorlunda. Varje individ reagerar på sitt sätt. Smärtan kan inte undvikas. Det är en del av utrensningsprocessen och tar andligen bort det orena med sjukdomen.

  Bruno Gröning förklarade fenomenet Regelungen* med att jämföra kroppen med en smutsig mjölkflaska. Vad, frågade han. Vad måste göras för att den sura, illaluktande mjölken skall kunna ersättas med färsk mjölk? Först måste den dåliga mjölken hällas ut, sedan måste flaska tvättas. Det är samma sak med människokroppen. Personen måste först distansera sig själv mentalt från sjukdomen (hälla ut den sura mjölken), sedan måste kroppen bli renad (Regelungen*). Först när flaskan är ren, kan ny fräsch mjölk bli ihälld (hälsan återvänder till kroppen).

  Alternativt jämförde han den mänskliga kroppen med en skål med frukt:

  ”Ta en skål med frukt, som får stå tills frukten blivit dålig. Om någon kommer förbi och erbjuder dig färsk frukt, så skulle du inte lägga den ovanpå den dåliga. Du måste först kasta den dåliga frukten och tvätta ur skålen innan du fyller den på nytt. Jämför skålen med din kropp; den dåliga frukten med dina sjuka organ och den färska frukten med vad du hoppas motta. Men detta kommer inte att vara möjligt om du inte kastar bort den dåliga frukten, dvs slutar att älta din sjukdom.”

  Den fria viljan

  Om smärta uppkommer är det inte alltid lätt att tro att det är tecken på tillfrisknande. Många människor blir osäkra. Är detta regelungen* eller symptom på sjukdomen? Så börjar en inre strid om huruvida tilltron skall sättas till hälsan eller sjukdomen. Detta är stunden då beslutet tas om personen kommer att ta emot Heilstrom* eller alternativt hur lång helandeprocessen kommer att vara. Det beror på vilken tro som är starkast; Tron på sjukdomen eller tron på tillfrisknandet. Om personen fortsätter att tro på sjukdomen, kommer han att behålla den. Men om han bestämmer sig för att tro på att vara frisk, så kommer helandet att fortsätta. Valet är hans eget.

  Detta är en väsentlig del av Bruno Grönings lära. Han påpekade hela tiden att människan har en oantastlig fri vilja. Den högsta gåvan som Gud kan tilldela en levande varelse. Det höjer henne från nivån där en varelse som blivit fördärvad av syndafallet, blir till ett fritt barn som följer Faderns budord, inte tvångsmässigt utan frivilligt. Å andra sidan blir det också möjligt att bryta mot den gudomliga lagen.

  Gröning hade den djupaste respekt för individens fria vilja. Det är därför han endast kan hjälpa dem som tillåter sig själva att bli hjälpta; de som är beredda att bryta med sin sjukdom. Han kan bara ta ifrån dem vad de ger honom utifrån deras fria vilja. Den som klamrar sig fast vid sin sjukdom och tänker och pratar om den ständigt, kommer att vänta förgäves på ett botande. Bruno Gröning sa:

  ”Jag har tillåtelse att hjälpa en person finna den goda vägen, men jag får inte ta det beslutet åt honom, inte heller tvinga det på honom. Beslutet att ta den goda vägen, är hans eget.”

  Gott och ont

  Om människan, av fri vilja, kan fatta sina egna beslut, kommer frågan: Vilka alternativ finns där för honom? Bruno Gröning sa om detta:

  ”Glöm aldrig, kära vänner, att människan lever mellan det goda och det onda. Han lever mellan dessa två. Här är det goda, här är det onda. Däremellan står människan. Han bestämmer.”

  Människan har valet. Han kan göra gott eller ont. Om hans granne har problem kan han hjälpa honom eller ignorera honom. Han kan till och med utnyttja situationen till sin egen fördel. Han är fri att göra som han önskar.

  Genom sitt liv – medvetet eller omedvetet – står människan vid olika vägskäl och måste endera välja den goda eller onda vägen. I de flesta fallen är det ordinära, vardagliga saker som skapar hans liv.

  Ta, exempelvis, en vänskap som splittras på grund av ett ärligt ord sagt av en vän i en stund av ögonblicklig vrede; eller ett jobb som ges upp på grund av problem med en arbetskamrat; eller ett erbjudande, man får en gång i livet, som tillåts gå förbi på grund av sårad stolthet. Hur ofta görs spontana beslut, som senare ångras, men som inte kan tas tillbaka? Ett kort ögonblick kan sätta kursen för ett helt liv, på gott eller ont.

  Men hur kommer detta sig? Vad symboliserar då begreppen ”gott” och ”ont”? Är inte livet en kedja av tillfälligheter vilka människan står hjälplös inför?

  Godhet, förklarade Bruno Gröning, kommer från Gud. Ondska kommer från hans motsats – Satan. Han existerar verkligen och har gjort till sitt mål att förstöra allt gott, allt gudomligt. Bruno Gröning sa:

  ”Vem gör det, vem lämnar ingen sten ovänd i sin strävan att förstöra allt gott, allt gudomligt? Var kommer sjukdom ifrån; sjukdom som attackerar allting här på jorden? Ta vad du vill; en frukt eller vad som helst som lever. Gång på gång försöker Satan förstöra allt. Han lyckas till och med att tära på mänskligheten.”

  ”Satan, som existerar på jorden, försöker med alla medel att förstöra det som är gott och gudomligt.”

  ”Där Gud är, finns det kärlek. Där Satan är, finns det krig.”

  I andevärlden är Gud och Satan magnetiska poler. Gud är livet; Satan försöker förstöra det. Båda sidor har en mängd anhängare och striden fortsätter obevekligt.

  Båda sidor härskar över enorma energier. Bruno Gröning beskriver dem med enkla ord:

  ”Gudomlig energi är positiv och tilldragande. Det onda, djävulska och satanistiska, är negativ och motbjudande.”

  Människan kan absorbera dem båda och tillåta dem att påverka hans kropp och själ. Den ena stärker och bygger upp honom, den andra försvagar och drar ned honom. Positiv energi är bärare av hälsa; negativ energi är bärare av sjukdom.

  Sjukdom kommer från ondska, sa Bruno Gröning, och är inte – som så ofta påståtts – ett straff från Gud. Han kallade sådana idéer för lögner och avvisade dem bestämt. Gud straffar ingen! Sjukdom kommer från felaktigt tänkande och felaktiga handlingar. När orsaken en gång är avlägsnad kommer också verkan av den att försvinna – och det är Guds vilja.

  ”Tro inte, som många gör, att sjukdom är ett straff från Gud. Utan jämför det med ett barn som flyttar hemifrån. Då kan inte föräldrarna skydda och ta hand om det längre. Vi har också lämnat vår Fader. Vi får aldrig glömma att vi endast och uteslutande är Guds barn. Endast han kan hjälpa oss! Han kommer också att hjälpa oss, så fort vi har hittat vägen tillbaka till honom.”

  Tankar är energier

  Bruno Gröning uppmanade ofta sina lyssnare att se över sina tankar och bara acceptera de goda. Gud och Satan är inte bara källor av energier utan också källor av tankar. Konstant sänder de båda ut tankar: Gud de goda och Satan de onda. Enligt Bruno Gröning, är människan själv inte kapabel att producera tankar, Han har knappt kapaciteten att absorbera dem.

  ”Det är så viktigt vilka tankar en person absorberar eftersom tankar är energi. Om en person söker det som är gott, kommer Gud att hjälpa honom. Om han söker det som är ont, kommer Satan att hjälpa honom.”

  Människan är inte helt underkastad till allt som kommer in i hans sinne. Han själv kan bestämma vilka tankar han tolererar och vilka inte. Men han måste göra sina val med omsorg, inte ytligt. Det är energi bakom varje tanke; en positiv sådan är konstruktiv, en negativ sådan är destruktiv. Ett glädjande meddelande inspirerar, ett negativt förstör! Tankar är energier – andliga energier. De uttrycker en kraft. En kraft som mänskligheten knappt är medveten om idag. En kärleksburen tanke, kan inspirera en person att dö för någon annan. En tanke utifrån hat, kan driva en person till att döda en annan.

  ”Akta dig för varje ond tanke. Vid detta laget måste du ha insett att om du accepterar en ondskefull tanke, så kommer fler sådana tankar att samlas och till slut talar du ondskefulla ord. Vad du än absorberar, måste du ge vidare igen.”

  ”Genom att acceptera en ondskefull tanke, gör du dig till tjänare av det onda; du blir verkligen en tjänare till Satan! Låt detta vara en varning för dig!”

  Men vad kan en person då göra för att motarbeta deprimerande, tvivlande, skrämmande eller tvångsmässigt negativa tankar? Hur kan han skydda sig själv? Plötsligt materialiserar de sig från ingenstans och angriper honom och försöker dominera honom emotionellt. Vad skall han göra?

  Satan vill leda honom på avvägar med negativa tankar, hur små och obetydliga de än är. Han vill tvinga bort honom från den gudomliga vägen. Han vill att man skall vara ångestfylld, arg, tvivla på vad som är gott och han vill att man skall överträda Guds budord. För att åstadkomma detta, får han människan att tro att man är en leksak i händerna på dessa onda tankar och känslor, och är oförmögen att stå emot dem. Men detta är lögner.

  Gud har skapat människan på ett sådant sätt att han kan fatta egna beslut om sina tankar, handlingar och sitt tal. När en felaktig tanke flimrar förbi hans inre öga, kan han vänligt men bestämt avvisa den. Om hans beslut är resolut, måste den ondskefulla tanken underkasta sig och kan inte snärja honom. Människan bestämmer över sitt eget öde med sin egen fria vilja.

  ”Han agerar utifrån sin vilja. Som viljan är, så blir tanken. Tanken motiverar handlingen.”

  Med hjälp av ett enkelt exempel, visar Bruno Gröning mycket tydligt vilken stor betydelse tankar har. När man bygger ett hus så är första steget en önskan att bygga det. Tanken konkretiseras och en exakt plan ritas upp. Fram till dess existerar byggnaden bara i fantasin hos den framtida ägaren. Den egentliga konstruktionen är det slutliga steget på en väg av oräkneliga beslut och förberedelser.

  Det är precis samma sak med helandet. Först måste en önskan om att vara frisk, finnas där. Sedan kommer den mentala frigörelsen från sjukdomen och tron på tillfrisknandet. Det sista steget är det fysiska helandet av kroppen. Men detta är inte en mänsklig handling. Det är en handling av nåd från Gud. Människan kan inte förtjäna det, men han kan förvärva det.

  Människan är ande

  Bruno Gröning talade till sin publik om människan verkliga natur:

  ”Vilka är ni?” frågade han dem. Några av dem svarade med sina namn, eftersom de inte visste vad de skulle svara honom. Han försökte igen: ”Är ni kroppen?” Svaret var ett osäkert ”ja”. ”Nej” var hans bestämda svar. Så kom hans nästa fråga: ”Vilka är ni egentligen?” Ingen svarade. Han förklarade att människan alltid hade varit ande – aldrig kropp. Vid födelsen lånade Gud ut en kropp till människan för dess liv på jorden och vid återvändandet hem skulle människan återlämna den. Själen var den förenande länken mellan anden och kroppen, och den skulle ta både goda och dåliga erfarenheter med sig härifrån till världen på andra sidan. Själen är bäraren av den gudomliga gnistan och i det ögonblicket som en person gör einstellen* i sin tro på Gud, är det direkta bandet till honom etablerat. Men om själen sluter sig i tvivel, blir kontakten med Gud försvårad.

  Därför är kroppen inte den väsentliga delen av människan utan endast det jordiska höljet för ande och själ. Så när kroppen dör är detta inte slutet, som så många nuförtiden tror. Livet fortsätter. Det är inte knutet till kroppen. Människan är ande och hans kropp är en gåva som Gud ger honom som ett verktyg för hans liv på jorden. Det egentliga uppdraget människan har, är att använda kroppen till goda gärningar och med dess hjälp transformera goda tankar till handlingar. Men den fria viljan gör det också möjligt för honom att missbruka sin kropp för onda ändamål genom att stjäla, döda och förstöra. Genom sina handlingar visar människan till vems förfogande han står; till Gud eller till Satan. Detta betyder inte att han är god eller ond, utan snarare:

  ”Människan är och fortsätter vara gudomlig; han är aldrig djävulsk, aldrig satanisk, aldrig ondskefull. Men när han drar sig undan från Gud och förnekar sig själv, kan han bli påverkad av ondska. Ondskan tar över honom och tvingar honom att lyda. Det är inte människan som begår ont, det är Satan. Vi kan inte förvänta oss något gott från ondskan och inte något ont från Gud.”

  ”När människan är svag faller han offer för ondskan. Han störtas nedåt och saknar den styrka som behövs för att ta sig uppåt. Han faller i ondskans grepp och är i händerna på den. Om ingen hjälpande hand drar honom ut ur situationen är han förlorad för avsevärd tid och måste tjäna ondskan.”

  Det är varje människas uppdrag att hålla sin kropp i gott skick. Men varje negativ tanke, varje argt ord och varje ond handling har en förstörande effekt på kroppen. Detta betyder att om anden inte är förbunden till Gud och ger efter för negativ energi, kan det resultera i sjukdom i kroppen.

  Men när själen öppnar sig igen för att ta emot den gudomliga energin och förenar sig med anden, återhämtar sig kroppen. Det är av den anledningen som varje individs mentala attityd är så avgörande. Ett helande kan aldrig utlovas. Allt beror på individen själv: hur han tonar in sig på det goda och tar Bruno Grönings lära till sitt hjärta. Behandling av kroppen kan endast förhindra konsekvenserna men inte ta bort orsaken. Endast människan själv kan göra detta genom att verkställa ”den stora omvändelsen.”

  Gud är den Störste Läkaren

  Endast Gud kan verkligen hela; inte människan. Gud är den Störste Läkaren. För honom är inget obotligt. Inget är omöjligt. Åter och åter igen, sa Bruno Gröning:

  ”Ha tillit och tro på att den gudomliga kraften hjälper och botar!”

  Allt han förväntar sig från en hjälpsökande är viljan att lita på honom och tro på Gud och hans heilstrom* samt sitt eget tillfrisknande. Om en person kan uppfylla dessa krav, kan Bruno Gröning hjälpa honom. Han erbjuder också stöd om tron är svag:

  ”Om du idag ännu inte kan tro, så skall jag göra det för dig tills du uppriktigt kan tro själv. Och om du idag ännu inte kan fråga, inte kan be om hjälp, så skall jag göra detta för dig också.”

  Därför, genom Bruno Grönings lära, kan alla ta emot Guds hjälp. Ingen är utesluten; Guds hjälp är tillgänglig för alla eftersom Guds nåd är allomfattande. Människan måste erfara att Gud inte är någon domare som utmäter straff, utan en kärleksfull Fader. Alla människor är Hans barn och Han är deras vän och Frälsare.

  Genom Bruno Gröning kan människan än en gång uppleva Guds mirakler. Den lame kommer att gå, den blinde kommer att se och de som är nedtyngda kommer att uppleva glädjen i livet. Gud är den Störste Läkaren och hjälparen för alla. Inget är omöjligt för Honom. Bruno Gröning sa:

  ”Det är mycket som inte kan förklaras, men inget som inte kan uppenbaras.”

 33. KOLLOIDALT SILVER

  Säkra intagsdoser av silver. Myndigheternas egna data…

  Mycket av uppståndelsen kring kolloidalt silver idag beror på att man från motståndarsidan har extremt svårt (ofta medvetet) att skilja på de starka toxiska silversaltprodukter som användes i läkemedel på 1900-talet (ofta 300.000 ppm starkt) – och det ogiftiga elektriskt producerade rena silver som används i kolloidalt silver idag med låga 10 ppm styrka. 10 ppm starkt kolloidalt silver består till 99,999% vatten och kan sägas vara ett renare vatten än vad du hittar i kranen hemmavid.

  Det som uppenbarligen lurar dem är det att de gamla läkemedlen ofta kallades Colloidal Silver (CS) eller ibland mer specifikt Colloidal Silver Protein (CSP), silvernitrat bundet till protein för att silvret inte skulle fälla ut och hamna på botten av flaskan. De ca 350 registrerade fall av argyri från denna period, var nästan alla orsakade av CSP med 300.000 ppm styrka och partiklar som kunde vara uppemot 10.000 nm i storlek. Notera att argyri enbart är en kosmetisk biverkning som inte har andra effekter på kroppen.

  Ett modernt elektriskt producerat kolloidalt silver består ofta av silverjoner med storleken 0.24 nm samt partiklar i storleksområdet 1-20 nanometer.

  Rent silver är ofarligt medan silversalter är toxiska, frätande och kan ge upphov till den kosmetiska biverkningen argyri. Minst 10 gram upplagrat silver är vad som krävs för att kunna få till en färgförändring.

  WHO verkar känna till betydligt mer om silver och dess säkerhet än svenska myndigheter och forskare. Deras riktlinjer säger klart att nolleffektdosen – NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) – för silver ligger på 10 gram konsumerat silver under en livstid. Det motsvarar 6 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver varenda dag under 80 års tid. Detta är fullständigt säkra nivåer som inte ger minsta biverkan enligt WHO. Då tar WHO inte ens i beaktande att silvret du konsumerar idag, har till 99% rensats ut till i morgon.

  – WHO:s data för silver i vattenreningssammanhang … ”Silver in Drinking-water” … klicka här

  – Bilder som pedagogiskt illustrerar detta … klicka här

  – Jämförelsedata för silver … klicka här

  – – –

  FLER INFORMATIVA LÄNKAR

  The Facts on Silver. What is Silver?click here

  ATSDR Toxic Substances Portal – Silver

  Exposure to high levels of silver for a long period of time may result in a condition called arygria, a blue-gray discoloration of the skin and other body tissues. Lower-level exposures to silver may also cause silver to be deposited in the skin and other parts of the body; however, this is not known to be harmful. Argyria is a permanent effect, but it appears to be a cosmetic problem that may not be otherwise harmful to health. The EPA has determined that silver is not classifiable as to human carcinogenicity. The EPA requires that spills or accidental releases of 1,000 pounds (500 kg) or more of silver be reported to the EPA … click here

  EPA IRIS Report (Amerikanska Naturvårdsverkets riskrapport för silver)

  According to the EPA IRIS Report on silver (Integrated Risk Information Systems, 5th page, 1st paragraph) it states that a number of tests were completed to test the absorption and retention of ingested silver in a number of animals, including primates (we are primates). In its conclusion, the test work indicated that between 90-99% of ingested silver was excreted on the second day after ingestion, and greater than 99% was excreted in less than a week. So, in other words, almost all of the ingested silver was out of the body in only two days, and most of the rest was out of the body in a week … click here

  Lyckad behandling av argyri med laser.

  Skulle någon lyckas få argyri så kan man behandla detta med laser precis som olyckliga tatueringsägare kan bli av med tatueringar. Media skulle kanske varna för tatueringar med?

  Successful treatment of argyria using a low-fluence Q-switched 1064-nm Nd:YAG laser.
  BACKGROUND: Argyria is a rare skin disease caused by cutaneous deposits of silver granules as a result of exposure to silver substrates or ingestion of silver salt. This pigmentation change causes cosmetic problems, and there was previously no recognized effective treatments for argyria.

  OBJECTIVE: To evaluate the treatment effect of a low-fluence Q-switched 1064-nm Nd:YAG laser on argyria.

  SUBJECTS AND METHODS: Case report of a 49-year-old with a history of ingestion of a colloidal silver solution daily for approximately one year as a traditional remedy.

  RESULTS: After seven sessions of treatment, the patient’s skin color returned to normal.

  CONCLUSION: A low-fluence Q-switched 1064-nm Nd:YAG laser provided safe and effective treatment for the skin discoloration associated with argyria.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21595676

  Treatment of argyria using the quality-switched 1,064-nm neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser: efficacy and persistence of results at 1-year follow-up.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22861147

  Immediate successful treatment of argyria with a single pass of multiple Q-switched laser wavelengths … https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/1688058?redirect=true

  Quantitative near infrared spectroscopic analysis of Q-Switched Nd:YAG treatment of generalized argyria … http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23322674

  Full text: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3557746/

  We successfully achieved immediate apparent removal of pigment with 1 Q-switched 1064 nm Nd:YAG laser treatment per area. Improvement was noted clinically and confirmed with spectroscopic analysis. Entire face, neck, upper chest and arms were treated over multiple sessions and improvement was maintained over the 1 year study period.

  Argyria is believed to occur in the setting of a cumulative elemental silver dose of as little as 3.8gm [29], although an older but criticized study from 1935 calculated that 1.84gm of actual silver could induce clinical argyria [30]. The Environmental Protection Agency’s reference dose for daily oral silver exposure is 5 μg/kg/day, and the typical diet yields an average of 27-88 μg of silver/day [5, 31]. According to this data, approximately 0.49g – 1.61g of silver may be ingested by the age of 50 for the typical adult. Although this does not reflect the total retained silver dosage, which may be more relevant for developing argyria, as silver can also be excreted via the gastrointestinal and urinary tracts. As with other deposition diseases, it is the excess material that is deposited and becomes pathogenic. It has been estimated that only ~10% of ingested silver is absorbed, with only 2-4% actually being retained within tissues [7]. Moreover, several authors have reported high levels of urinary, blood, or fecal silver several months to years after supposed cessation of silver intake in patients, possibly reflecting a slow leaching of excess tissue silver[32-34]. Despite this supposition, there has been no data to indicate that cutaneous silver deposition is reduced with time, and formation of silver sulfide and silver selenide are thought to result in a more permanent form of silver that is unlikely to leach from the skin due to its tight adherence to tissue proteins. As such, argyria has been considered by some sources to be a permanent dyspigmentation, with no effective treatments.[7, 35] Recent data[21-23], including our own findings, suggest that the QS 1064 nm Nd:YAG laser can be clinically effective for removing dyspigmentation.

  Därmed så får man konstatera att VoFarnas största argument mot användningen av KS faller. Det går att ta bort argyri precis som det går att avlägsna tatueringar som man tröttnat på!

  Ion Silver har levererat KS i mängder överstigande 100.000 liter per år nu sedan 2001 och ännu har ingen kontaktat företaget och påstått att man drabbats av minsta färgförändring.

  Säkerhetsdata för silver. En samling med säkerhetsdata för silver varvat med användningsområden för silver i olika sammanhang … klicka här (access kräver medlemskap i Facebookgruppen ”Kolloidalt Silver 2.0”).

 34. Sanningen Om Sverige (SOS) – dags att agera!

  DEBATT. ”Det räcker inte att sitta hemma och muttra i TV-soffan när landet håller på att kollapsa. Vi måste agera och söka kontakt med våra makthavare snarast. Vi behöver många människor och detta är inte en vänster-höger-fråga. Vi måste ta tillbaka kontrollen över landet alternativt ge upp framtiden helt.”

  Det skriver Marcus Gullberg i denna debattartikel och upprop som vill engagera alla som vill göra något konstruktivt för Sverige och som vill värna om traditionell svensk moral.

  Läs mer … NewsVoice

  Flyer att sprida … PDF

  – – –

  KOMMENTAR

  FOLKHEMMET SVERIGE

  Tyvärr fungerar det inte att ta kontakt med våra politiker och det spelar ingen roll hur bra argument du har eller hur viktigt det är för medborgarna och landet. 8-klövern kan liknas vid ”vindflöjlar” som ställer in sig efter vinden – och det är inte folket som står för vinden. Vi vet av egen erfarenhet att det inte går att prata med ”vindflöjlar” och det oberoende av hur viktigt ditt ärende är (även om det innebär liv och död för tusentals svenskar – så bryr de sig inte). Således måste de bytas ut.

  Märk att många politiker i ledande ställning är lekmän som gjort politisk karriär – som är lätta byten för professionella lobbyister som backar upp deras karriärer med makt och pengar. Om en politiker som saknar kompetens skull avvika från det som för stunden är ”politiskt korrekt” så skulle hans karriär vara slut och han skulle hamna i ”frysboxen” – så det är i viss mån förklarligt varför de säljer ut medborgarna och landet (men inte förlåtligt).

  Nu finns de äntligen ett äkta oppositionsparti som på allvar utmanar ”8-klövern” i alla viktiga politiska frågor. Läs partiprogrammet och döm själv.

  Folkhemmet Sverigehttp://www.folkhemmetsverige.se/

  PS. De som prenumererar på 2000-Talets Vetenskap har i ett antal artiklar i år kunnat läsa om hur det monetära systemet fungerar (något de flesta inte har en aning om) … http://2000tv.se/

 35. Professorn och vetenskapen

  Professor Dan Larhammar uppträdde nyligen i finsk TV och tycks med hjälp av sin professorstitel och fyra totalt okunniga ”bisittare” i programmet ha lyckats lura i en stor del av tittarna att det fantastiska medlet kolloidalt silver skulle vara hälsovådligt. Och detta utan att ange en enda vetenskaplig referens. Det enda ”beviset” var en amerikansk kvinna som för många år sedan drabbats av argyria (blåfärgning av huden) av något som sannolikt var silvernitrat eller det 300.000 ppm starka silverproteinet som gick under beteckningen CSP, Colloidal Silver Protein och som användes i läkemedelsklassade näsdroppar på den tiden. (dagens kolloidala silver har i allmänhet styrkan 10 PPM)

  Läs mer … Svara doktorn

  1. 8-KLÖVERN GÖR ETT URUSELT JOBB OCH MÅSTE BYTAS UT

   Är våra politiker läskunniga eller förstår de inte vad de läser? De gör ju ingenting mer än att med skattepengar finansiera ett gigantiskt kvacksalveri och de blundar för att osanningar presteras som fakta. Nu finns det äntligen ett alternativ.

   – Folkhemmet Sverige … klicka här

 36. VÅRDENS AUKTORITETER BÖRJAR NU FÅ PROBLEM NÄR ALLTFLER MEDBORGARE BÖRJAR FÖRSTÅ ATT DET DESSA AUKTORITETER MÄSSAR OM ÄR BLUFF OCH BÅG (SOM GYNNAR SÄRINTRESSEN).

  Hur länge till ska denna dödligt farliga fars tillåtas fortgå?

  Danny Saucedo delade ett inlägg på Instagram om hur man bäst förebygger cancer (vilket var korrekt). Han fick mer än 13.000 gilla och mer än 1500 kommentarer. Men då tog det hus i h-e hos som de ”grindvakter” som bevakar cancerindustrins intressen och Danny tvingades backa – men han kontrade med:

  Danny raderar inlägget: ”Orkar inte tjafsa”

  ”Tog bort min förra post om relationen mellan försurning i kroppen och cancer. Verkar som vi uppfattar saker olika, för mig är det logiskt att det man stoppar i sig påverkar kroppen och helheten. Framtiden får avgöra. Önskar er alla bara gott och kärlek”, skriver han i det nya inlägget.

  Läs mer om den populära sångaren som snabbt visste mer om cancer än de flesta av våra forskare och professorer inom vården (vilket måste vara pinsamt) … Expressen

  Dock inget nytt under solen då doktor Erik Enby forskat på detta under mer än tre decennier och framgångsrikt visat att orsaken till kroniska sjukdomar (inklusive cancer) är infektioner som kan bero på bakterier, virus, parasiter eller svampar som växer till sig när miljön är den rätta (t.ex. när det är näringsfattigt, syrefattigt och surt). Så Danny hade rätt. Man kan undra vad en kader av cancerforskare håller på med när en sångare slår dem på fingrarna kunskapsmässigt.

  Doktor Erik Enby fick genomgå ett ”gatlopp” i media och blev berövad sin läkarlegitimation för att han hade fräckheten att hota cancerindustrins monopol på våra liv. Se en intervju med Erik Enby:

  ”Ny kunskap stör mer än folk har en aning om”Canal Second Opinion

  SLUTSATS: Effektiva cancerbehandlingsmetoder undanhålls folket varför det är hög tid för folk att bli f-rbannade och rösta bort de politiker som står för denna politik (alla partier i riksdagen idag står bakom denna politik). Dvs. hela ”8-klövern” bedriver en hjärtlös och dumdristig politik – på din och dina närmaste bekostnad.

  Nu finns det äntligen ett parti som tänker se till att folket får tillgång till alla bra behandlingsmetoder och att dåliga utgår ur ”sortimentet”.

  Folkhemmet Sverigeklicka här

  1. Fler och fler vanliga medborgare förstår hur det hänger ihop. Ett klipp:

   Vansinnet styr samhället och politiker tycks tacka för hjälpen.

   Ingen avslöjar de nidingsdåd läkemedelsindustrin utsätter samhället för. Politiker och media tycks strunta i att avslöja orsaken till vad som orsakar 800.000 människors alltför tidiga död i Europa – varje år.

   Varför?

   Jo därför att pengar och dålig utbildning fått styra samhället under lång tid. Myndigheter med jävsförhållanden upp över öronen, som dessutom satts att bevaka dem som föder dem.

   Samtidigt sätts man att bevaka så ingen konkurrens ska komma in i systemet. Skeptikerföreningar som sniffar upp minsta lilla spår som ska bearbetas och förgöras. Man kallar det humbug och kvacksalveri utan bevis.

   Det senast är epitetet ”högerextrem” eller ”fel värdegrund” om de som inte är ”politiskt korrekta” – utan att konkretisera eller ge exempel på detta. Detta är ett brott mot yttrandefriheten och därmed ett angrepp på vår demokrati.

   Läs mer … Facebook

  2. VI HAR FÅTT EN NY TYP AV ”TERRORISM” – EN LÖMSK SÅDAN SOM HAR IHJÄL TUSENTALS SVENSKAR VARJE ÅR (ULVAR I FÅRAKLÄDER).

   Charlataner inom vården och inom politiken som är ute och cyklar börjar nu få problem när vanligt folk börjar inse att de inte har något på fötterna. Deras agerande ställer faktiskt till mer skada än vad vanliga terrorister kan drömma om (i USA har de ihjäl 90 amerikaner I TIMMEN och de får bra betalt för det).

   Folkhemmet Sverige tänker ställa dessa charlataner (som leker med liv och skattepengar) mot väggen och om de inte kan presentera en nöjaktig förklaring så sitter de löst (antingen är de då inkompetenta eller köpta).

   https://borjeperattdebate.wordpress.com/2017/12/12/cancerfondens-foresprakare-klarar-inte-sangarens-klartext/

  3. MONOPOL ELLER HÄLSOFRIHET

   Idag får varannan svensk cancer och om några år varannan .Det är enkelt att vända denna utveckling – men inte så länge 8-klövern har den politiska makten (de gödslar cancer med sin politik och sedan blockerar de effektiva behandlingsmetoder).

   8-klövern har inte fattat att vården lider av systemfel som MÅSTE åtgärdas – annars kraschar vården och det spelar ingen roll hur mycket pengar de pumpar in i vården. Det är Folkhemmet Sverige som har lösningarna som avsevärt kommer att höja folkhälsan OCH reducera kostnaderna.

   8-klövern verkar satsa på längre vårdköer, högre kostnader på samma gång som kvaliteten på vården försämras (de blockerar ju det bästa inom Integrativ Medicin). Vill de reducera befolkningen via sjukdom?

   Vill du välja själv eller enbart få ”skolmedicin” (som fungerar dåligt vid kronisk sjukdom som cancer)? Valet blir det majoriteten väljer – för alla

   Not: Med ”8-klövern” avses de åtta partier som idag sitter i riksdagen och som i stort sett har samma politik. SD avviker när det gäller immigration och kan uppfattas som ”kontrollerad opposition” med uppgift att locka till sig de väljare som förstått att det blir problem med en öppen gräns. Således samma skrot och korn inom ”8-klövern”.

  4. KAN DANNY RIVA DEN ”MEDICINSKA MUREN”?

   Nedan en klok kommentar på Facebook.

   Frågan är om en populär artist kan penetrera den ”medicinska mur” som skyddar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och pengar? Nu rycker alla ”tempelvakter” ut för att försvara cancerindustrins monopol på våra liv och pengar (de lever ju själva gott på att tjäna cancerindustrins intressen).

   Citat:

   Kolloidalt silver, bikarbonat, höga doser av C-vitamin, individuell kostomläggning… som medicin?

   Därför borde ”journalisten” Karl Anders Lindahl be om ursäkt:

   1. Karl Anders Lindahl saknar utbildning i hälsa & medicin och har inte själv forskat på cancer utan rapar bara upp propaganda som han lärt sig av läkemedelsindustrin (som tjänar mångmiljardbelopp på cancer varje år) och industrins rabiata lobbyföreningar som smörjer och hotar landets ”journalister”.

   2. Karl Anders Lindahl beter sig amatörmässigt genom att vara fördomsfull, partisk och dåligt påläst och kan därför inte kallas journalist.

   3. Tänk om det är så att Danny har rätt? Cancer är kanske en svampsjukdom. Allt fler läkare och forskare är intresserade av denna ”myt”. Om cancer är en svampsjukdom finns det otaliga naturliga sätt att förebygga och behandla sjukdomen. Individen kan själv engagera sig och göra stor skillnad istället för att låta sig bli beroende av sjukvårdens giftbehandlingar (som i sig ofta är den slutgiltiga dödsorsaken). Kolloidalt silver, bikarbonat, höga doser av C-vitamin, korrigerad kost (bort med vitt socker och snabba kolhydrater, minimera gluten och så vidare) – möjligheterna skulle bli nästintill obegränsade.

   Läkemedelsindustrin skulle visserligen förlora sin kassako och ”journalister” som Karl Anders Lindahl mister sina jobb – men det gagnar ju bara folkhälsan, en win-win-situation med andra ord.

   Heja Danny som vågar ta upp ett hett ämne och göra det på ett sunt och innovativt sätt. Cancer får ju egentligen bara diskuteras av läkare och på TV4:s stödgalor i monopolistiska lilla Svedala. Hoppas att fler kända ansikten nu kliver fram och slår ett slag för hälsofriheten.

   ”Därför är Danny Saucedos lögner om cancer livsfarliga” …. https://nyheter24.se/nyheter/kronikor/899564-danny-saucedo-cancer-svamp-instagram (dessa ”tempelvakter” som försvarar industrins monopol är livsfarliga och måste avslöjas).

   – – – slut citat – – –

   KOMMENTAR

   Att cancer kan vara svamp har ju läkaren Erik Enby visat på en världskonferens i Montreal och efter föreläsningen var det knäpp tyst. inga frågor alls och Erik Enby frågade journalisterna om vad de tänkte skriva.

   Svaret var att de inte tänkte skriva något alls
   – för då skulle de riskera att förlora jobbet.

   Se en intervju med Erik Enby om cancer och den tystnadskultur som råder om just cancer (som nu är läkemedelsindustrins stora kassako) … https://www.youtube.com/watch?v=yZqX3vqM3a0&t=5s

   Erik Enby försökte man tysta med en häxjakt som myndigheter, vårdens ledare och politiker deltog i. Det är hög tid att vi byter politiker som sedan rensar upp i myndighets- och vårdträsket. Gärna innan vi alla fått cancer.

   Se gärna filmen om denna häxjakt som också avslöjar den inkompetens som råder bland våra auktoriteter … https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/

   Vilket riksdagsparti har kompetens att rädda vården och röja i inkompetens- och korruptionsträsket? Jo – Folkhemmet Sverige … http://www.folkhemmetsverige.se/

   Tack Danny för att du bryter is och det återstår att se om du lyckas med att penetrera den ”medicinska muren” som verkar vara mer stabil än Berlinmuren. Du har folkets stöd och doktor Erik Enby har dokumenterat sin forskning som vetenskapligt stöder ditt inlägg.

  5. Kommentar på Nyheter 24:

   De som naivt tror på ”vetenskapens” förklaring av cancer får nog läsa på en smula. Att kosten är central för att förebygga och bota cancer är helt säkert.

   Men eftersom cancer är en miljardindustri, så vill läkemedelsbolagen gärna att vi lever kvar i okunskap. Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade redan på 1920-talet att cancerceller har en avvikande metabolism och är extremt beroende av socker.

   I dag inriktar sig forskarna nästan enbart på en genetisk förklaringsmodell. Fullkomligt galet, eftersom vårt genom är nästan den variabel som varit helt oförändrad sedan långt innan cancern exploderat! Däremot har våra matvanor förändrats drastiskt – och innehållet av kolhydrater (socker) har faktiskt ökat i samma takt som cancer. Kanske borde det stämma till eftertanke! Detta med svamp är en långt bättre tanke än den genetiska! Och delvis bekräftad!

  6. Sanna Ehdin om kost och inflammation.

   Att mat påverkar hälsan är inget nytt. Trots det äter svenska folket och stora delar av västvärlden sig till sjukdom och ohälsa. Sanna Ehdin Anandala berättar om kostens påverkan på inflammatoriska processer och hur man kan få bukt på problemen med IFD-mat.

   https://kurera.se/sanna-ehdin-om-kost-och-inflammation/

   – – –

   KOMMENTAR

   Livsmedelsverkets kostråd (tallriksmodellen om är en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater) har fördubblat fetma och trefaldigat diabetes på bara 20 år (och dagens politiker fattar ingenting och fortsätter med att göda sjukdom).

   Diabetes lägger grunden till fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

   Så vi kan säga att 8-klövern (dagens riksdagspartiet) unisont och i samförstånd odlar fram den ohälsa som nu knäcker vården.

   Sedan tar en okunnig vård över som förnekar att kosten har stor betydelse – vilket vi vetat om under tusentals år. Är det korkskallar (som flyter ovanpå) som styr vården?

   – Socker och stärkelse göder cancer – på sjukhus … http://www.kostdemokrati.se/nissesimonson/2014/04/08/socker-och-starkelse-goder-cancer-pa-sjukhus/

   Man skulle kunna skratta åt eländet om det inte hade inneburit ett enormt onödigt lidande och kostnader i miljardklassen som vi inte har råd med.

 37. Blåljuger professor Dan Larhammar?

  Mark Twain var en författare med goda insikter i människonaturen. De följande, berömda orden från honom är särdeles träffande och handlar delvis om det begrepp vi beteendevetare kallar ”kognitiv dissonans”.

  Han skriver: ”Det är lättare att lura folk än att övertyga dem om att de blivit lurade.” Därför anser jag det också närmast omöjligt att få professorn – och blivande ordförande i Kungliga Vetenskapsakademien – Dan Larhammar att erkänna, att han i något avseende kan ha blivit ”lurad” och ha fel. För hans del står förstås också så mycket prestige på spel, att ett sådant erkännande torde bli alldeles omöjligt.

  Denne Larhammar skrev för en tid sedan:

  ”Många bedömare har ondgjort sig över den allt mer utbredda bristen på fakta och logik i samhället. Vad är det som gör att många personer kan blåljuga och tillåts komma undan med det? Varför förförs väljarna av bluffar?”

  Ja, JAG KUNDE INTE HA UTTRYCKT DET BÄTTRE SJÄLV!

  Precis den frågan ställer jag mig också! Den här texten fick oanad aktualitet just i det finska TV-progam, där han själv uppträdde den 23 november 2017 och som blev den direkta anledningen till att jag tog till orda om fenomenet Larhammar.

  Länk till programmet här: https://arenan.yle.fi/1-4080657

  Som av en händelse handlade det då också om begreppet ”blå” – i två avseenden. Dels ”blåljög” verkligen Larhammar själv alldeles uppenbart och ohämmat. Och för att illustrera sin uppfattning använde han sig av en människa som för många år sedan drabbats av ”argyria” – alltså en blåfärgning (egentligen ”blågrå” färg) av huden efter användning av något silverhaltigt preparat. Larhammar påstod då, fullkomligt ovetenskapligt och utan något som helt ”bevis”, att denna blåfärgning skulle bero på ”kolloidalt silver” av den typ som i dag saluförs i Sverige (10 PPM) – vilket i princip torde vara fysiologiskt omöjligt.

  Om Larhammar utnyttjat sin förmåga till reflektion och kritiskt tänkande, så hade han kanske slagits av det faktum att de få fall av argyria som redovisas framför allt handlar om ansiktets vävnader, d.v.s. den hud som normalt aldrig är täckt av kläder och därför är mest utsatt för ljus.

  Larhammar har sannolikt aldrig heller sysslat med något så hantverksmässigt som den ”gammaldags” analoga metoden för fotografering och framkallning. Han verkar s.a.s. mer digital i hela sin framtoning.

  Annars skulle han möjligen känna till, att den tyske anatomiprofessorn (!!) Johan Heinrich Schulze redan 1725 upptäckte, att silversalter påverkas av ljus. I hans fall handlade det specifikt om en bit krita indränkt i silvernitrat, vilken förvandlades från vit till svart, när den exponerades för solljus. Den ej solbelysta delen förblev vit. Detta var förstås det första fröet till modern analog fototeknik.

  Senare kom i praktiken silversalterna silverjodid, silverbromid och silverklorid att användas (efter många års experimenterande med olika media). År 1839 brukar anges som fotograferingens officiella födelseår. Men det skulle dröja till 1878, innan modern fotografisk materiel fick en hanterlig form och gjorde fotografering tillgänglig för ”gemene man”.

  Om Larhammar vore genuint vetenskapligt intresserad, så skulle jag kunna berätta för honom, att när ljus träffar en silversaltkristall, så uppstår en fri silveratom, som man brukar kalla en ”silvergrodd”. När sedan framkallningsvätskan (t.ex. hydrokinon och/eller metol) angriper silvergrodden utfälls mer metalliskt silver, som omedelbart oxideras och mörknar.

  Man har också observerat, att i kroppen befintligt C-vitamin (askorbinsyra) kan ha funktionen av ”framkallare” – och alltså reducera silversalter till metalliskt silver, och därvid åstadkomma den blågrå färgning av huden man kallar argyria. Och trots att människan är ett av mycket få däggdjur som inte själv kan bilda C-vitamin, så är vi alla extremt beroende av detta – så varje levande människa har alltså en viss mängd askorbinsyra i sin kropp (som vi fått via kosten).

  Men en förutsättning för den nämnda processen är alltså att man försett kroppen med ett silversalt (i tillräckliga mängder) – och det ämne vi känner som ”kolloidalt silver” (10 PPM) är inget silversalt, och verkar alltså INTE ge förutsättningar för argyria.

  1. Svar från professor Larhammar – och mina kommentarer

   Jag publicerar ogärna vetenskapligt nonsens och vilseledande information på min hemsida, även om texten är hyfsat välformulerad. Men jag har lovat Dan Larhammar att publicera ett ev. svar från honom på min senaste mycket enkla fråga – och ett löfte är ett löfte. Därför kommer hans ”svar” här. Om jag varit i hans ställe hade jag enträget bett om att INTE få svaret publicerat, eftersom det obarmhärtigt avslöjar hans generande okunskap i ämnet.

   Jag vill bara först upprepa hur min fråga var formulerad. Så här skrev jag:

   Om nu kolloidalt silver är så farligt som du påstår, hur kan det då komma sig, att inte ett enda fall av förgiftning eller annan skada har rapporterats i vårt land i modern tid? (trots i dag sannolikt mer än 100 000 användare)

   Den som är läskunnig kan själv bedöma, om Larhammar svarar på min fråga! Min kommentar till hans text följer efteråt.

   Larhammars svar:

   – – –

   Sven Erik;

   Nedan är mitt svar som jag utgår från att du lägger upp på din webbplats. Så här lyder det:

   Du har övertolkat det jag sade i YLE:s debattprogram. Du skrev på din blogg 171211 att du blev ”oerhört upprörd” (med två utropstecken) när du såg debattprogrammet. Var vänlig se programmet igen i mer sansad sinnesstämning och notera noggrant och sakligt vad som sägs.

   I programmet diskuterade jag risken för biverkningar i relation till avsaknaden av dokumenterad nyttoeffekt. Jag sa att det uppenbarligen går att bli förgiftad av ett för stort intag av silver vilket visats av de fall som är dokumenterade i den internationella vetenskapliga litteraturen. Du fick 171216 referenser till flera av dessa fallbeskrivningar. Som jag beskrev i mitt förra svar är det förstås både dosens storlek och hur lång tid preparatet intagits som påverkar risken för toxiska effekter – liksom risken att förorsaka resistensutveckling. Det är alltid viktigt att göra en helhetsbedömning av eventuell nyttoeffekt i relation till biverkningar och, för antibakteriella medel, risken för resistensutveckling.

   Vad har du för dokumentation som tyder på 100.000 användare av kolloidalt silver i Sverige? Och hur vet du hur stor dos de intagit, hur ofta och hur länge?

   Att läkemedel förorsakar biverkningar är förstås känt sedan läkemedel började användas, ursprungligen förmodligen som örtpreparat tidigt i mänsklighetens historia. Risken för biverkningar måste alltid bedömas i relation till förväntad nyttoeffekt. Tyvärr kan detta ibland vara en smal balansgång, både pga att enskilda individer kan vara mer känsliga för ett visst preparat och få kraftigare biverkningar och pga att enskilda individer kanske använder läkemedlet fel och tar det i för hög dos eller vid fel tidpunkt. Ett annat stort problem är polyfarmaci, dvs att många patienter, särskilt äldre, får flera läkemedel förskrivna, kanske av flera olika läkare, och de olika läkemedlen kan interagera med varandra och förorsaka biverkningar. Överanvändning och felaktig användning av läkemedel är ett enorma bekymmer och här behöver förstås vården ta krafttag för att försöka komma tillrätta med denna problematik. Många av oss farmaceuter har länge kämpat för noggrannare registrering av förskrivning för att minska risken att en enskild patient drabbas av interagerande läkemedel som skrivits ut av olika läkare.

   Artikeln om kolloidalt silver mot cancer från den mexikanska forskargruppen (Franco-Molina et al. 2010) som du tipsade mig om den 18/12 citerades in den artikeln av Naik & Kowshik som jag hänvisade till i mitt svar 16/12. Jag hoppas att forskning fortsätter för att se om fler typer av tumörceller, inte minst andra brösttumörceller, är känsliga för silver i koncentrationer som samtidigt skonar övriga celltyper i kroppen. Märkligt nog verkar dock varken förstaförfattaren eller sistaförfattaren och gjort några uppföljande studier och jag kan inte hitta några andra studier som gått vidare med forskning kring dessa fynd, men jag har inte hunnit göra helt uttömmande sökningar. Jag hoppas också att du noterade att Franco-Molina et al. i sin introduktion citerade en studie från 2006 om att silver är toxiskt mot colibakterier. Eftersom dessa är en del av normalfloran kan peroralt intag av silver alltså medföra att normalfloran kommer i obalans.

   Så din analogi mellan silvernitrat/kolloidalt silver och natriumklorid/klor var enligt din kommentar 171221 rent semantisk? Jag utgick från att det handlade om kemi.

   Du upprepade dina frågor i ett mail 171227 kl 23:19. I ett mail 171229 kl 22:00 upprepade du ånyo dina frågor, alltså mindre än 48 timmar efter ditt förra mail. Jag jobbade långa dagar mellan jul och nyår och hade inte ens möjlighet att läsa all mail jag fick under dessa dagar. Din otålighet framstår som mycket märklig när du tydligen inte ens läst det svar jag skickade 171216 trots att du lagt upp det på din webb, och eftersom du tydligen inte lyssnat på vad jag sa i debattprogrammet.

   – – –

   Mina kommentarer

   Om du varit en man ”vem som helst”, så hade jag otvivelaktigt avfärdat dig som en stackars vilseförd och okunnig form av rättshaverist. Men eftersom du i kraft av din professorstitel och med hjälp av din uppenbara ”gräddfil” till media, institutioner och myndigheter har plågsamt goda möjligheter att sprida dina missuppfattningar, så anser jag mig ha någon form av moralisk plikt att åtminstone göra ett försök att desarmera det förrädiska hot mot folkhälsan du faktiskt utgör. Annars hade jag långt hellre använt min tid till något mer givande än att kommentera dina dumheter.

   Det börjar bli erbarmligt tröttsamt med dina gravt felaktiga åsikter om kolloidalt silver – och ditt påfrestande sätt att framföra dem på. Du tycks ha fastnat i ditt falskt vetenskapliga paradigm och blivit fullständigt avskild från den fysiska verklighet vi alla lever i.

   Om man har en teori eller hypotes – hur sofistikerad och välformulerad den än må vara – men den inte ger det allra minsta avtryck i den fysiska världen, så inser nog de allra flesta, att teorin måste förkastas.

   En gång i tiden hade man t.ex. en föreställning om att en maskin med fasta vingar, som rörde sig upp och ner som fågelvingar, skulle kunna flyga genom luften som just en fågel. Men man insåg inte, att fågelvingen är en ytterst komplex konstruktion, med fjädrar som hakar i varandra och ger lyftkraft, när vingen förs neråt mot jorden, men som släppte igenom luft, när vingen förs uppåt (mycket förenklat). Därför fick man aldrig någonsin uppleva några flygande maskiner med de ”fågelimiterande” vingarna. Man övergav alltså sin teori, eftersom empiriska erfarenheter tydligt visade att teorin var falsk.

   Inom samma område (aerodynamik) hade man för inte så länge sedan en teori om att humlor på grund av sin kroppskonstitution, kroppsvikt och vingarnas konstruktion inte skulle kunna flyga. Men eftersom man i den fysiska verkligheten hela tiden kan se humlor flyga, så tvingades man överge även denna teori.

   Tyvärr verkar inte du ha någon respekt eller förståelse för denna form av falsifiering av galna teorier. Annars skulle du självklart, utan att desperat leta teoretiska bortförklaringar och söka i allehanda databaser, förkasta teorin om det kolloidala silvrets farlighet, utifrån det enkla faktum att man inte kan redovisa några förgiftningar eller andra skador av produkten.

   Trots att du själv under många år haft för vana att kränka och håna andra med åsikter som du inte omfattat, så vill jag inte hemfalla till samma usla metod och bara avfärda dig som en galning. Därför skall jag än en gång försöka sakligt bemöta några av dina synpunkter. Jag tar dem i tur och ordning:

   Du skriver att jag ”övertolkat det du sade i YLE:s debattprogram”.

   Hahaha… För det första är det ett skämt att kalla programmet ett ”debattprogram”, eftersom ingen debatt förekom. Det var i stället fyra kvinnor och du själv, som oemotsagda med närmast religiös övertygelse fick framföra sina uppenbart osakliga och felaktiga åsikter om kolloidalt silver (om giftighet, anrikning i kroppen, skapande av bakterieresistens etc).

   När du sedan uppmanar mig att ”se programmet i mer sansad sinnesstämning och notera noggrant och sakligt vad som sägs”, så kan jag nästan inte hålla mig för skratt! Jag har faktiskt plågat mig med att se och lyssna på programmet några gånger. I ditt ställe skulle jag betala hur mycket som helst för att få bort detta program från nätet. När sanningen om kolloidalt silver efter hand blir allmänt omfattad, kommer detta dokument bli en plågsam påminnelse om de märkliga missuppfattningar som florerade även i förment ”vetenskapliga” kretsar så sent som år 2017. Du själv avslöjar ju i programmet extremt tydligt din okunskap på det område du uttalar dig om! Och att kräva, att någon med kunskaper om kolloidalt silver skall åse detta program ”i sansad sinnesstämning” är banne mig ett alldeles orimligt krav!

   Sedan hemfaller du nu åter till din vana att använda MINA argument och göra dem till dina egna – samt att uttrycka truismer, som om de skulle styrka din sak. Jag har naturligtvis aldrig någonsin t.ex. förnekat något så självklart som att ”det är viktigt att göra en helhetsbedömning av eventuell nyttoeffekt i relation till biverkningar, och för antibakteriella medel, risken för resistensutveckling”.

   Det är just en sådan inställning som gör det så självklart att rekommendera kolloidalt silver – medan användningen av traditionell antibiotika, när det gäller resistensutveckling och skadlig inverkan på vår tarmflora, bara är alltför välbekant! Jag har närmast använt spaltmeter för att påtala just detta i olika fora. Se t.ex. mitt inlägg på hemsidan här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/5271905/posting/mediciner-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

   Ett enda argument med en antydan till rimligt samband med min frågeställning, lyckas du prestera, när du frågar: ”Vad har du för dokumentation som tyder på att vi har 100 000 användare av kolloidalt silver i Sverige? Och hur vet du hur stor dos de intagit, hur ofta och hur länge?” Bravo! Du har i alla fall förstått litet vad det hela handlar om!

   Mitt svar är förstås, att det har jag inga exakta uppgifter om, men om man bara ser till en av tillverkarna i Sverige (Ionsilver) och deras försäljning, så tvingas man inse, att användningen är oerhört omfattande. Men även om antalet användare skulle vara bara hälften (50 000), så vore det synnerligen obegripligt, om inte en enda skada rapporterats (ifall dina uppgifter om skadlighet skulle stämma). Och med kännedom om människors sätt att fungera, så kan man nog vara säker på, att många av dem också ”överdoserat” i avsevärd grad. Själv har jag för övrigt nu under mer än tre år intagit uppemot en dl dagligen – utan att jag märkt några nackdelar. Många i min omgivning använder också medlet – dagligen eller vid infektioner och sårskador av olika slag. Samtliga verkar oerhört nöjda med resultatet.

   För övrigt beräknar man att det i USA finns ca 10 miljoner användare, och där finns det mer än 150 kommersiella tillverkare. De flesta av dessa produkter säljs av det minst sagt kända företaget Amazon. Se utbudet här: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_5?url=search-alias%3Dhpc&field-keywords=colloidal+silver&sprefix=collo%2Cundefined%2C274&crid=OJYEGAJLSXTD

   Tror du verkligen, att ett företag som Amazon skulle riskera sitt rykte genom att sälja livsfarliga produkter – eller att inte skador skulle komma fram, om de fanns? Med den ”skadeståndskultur” som finns i USA skulle naturligtvis Amazon för länge sedan ha tvingats betala gigantiska summor, om någon kunnat visa, att deras produkter i något avseende skadat användarna!

   I sammanhanget kan det för övrigt också vara intressant att veta, vad WHO anser.

   WHO:s riktlinjer säger att ”nolleffektdosen” (NOAEL – No Observable Adverse Effect Level) för silver ligger på 10 gram konsumerat silver under en livstid. Det motsvarar 6 teskedar 10 ppm kolloidalt silver varje dag under ca 80 år. Detta är alltså enligt WHO en helt säker nivå, som inte riskerar att ge några biverkningar. Och då har man inte ens tagit i beaktande att ca 99 % av intaget silver har försvunnit med urin och avföring efter ett dygn!

   Sedan upprepar du dig i vanlig ordning – och jag förstår att du måste ”återanvända” vissa meningar för att alls få ihop en text, eftersom du inte har material nog för att besvara min fråga.

   Så här skriver du alltså (igen): ”Risken för biverkningar måste alltid bedömas i relation till förväntad nyttoeffekt”… Ja, vad kan vara mer självklart? Och vad i hela världen har det med min fråga att göra?

   Sedan skriver du: ”Ett annat problem är polyfarmaci – d.v.s. att många patienter, särskilt äldre, får flera läkemedel förskrivna, kanske av flera olika läkare, och de olika läkemedlen kan interagera med varandra och förorsaka biverkningar”…

   Jag kunde inte vara mer överens med dig! (Se länken här ovan!). Det är alltså t.o.m. så, att om man samtidigt får fem eller flera farmaceutiska preparat, så är risken för negativa interaktioner nästan 100 %. Och detta har jag på min hemsida och i många inlägg på Facebook försökt förklara. Anledningen till att du här hänger fast vid detta är förstås att du försöker slingra dig ur min frågeställning. Men detta har faktiskt ändå med min enkla fråga att göra. Kolloidalt silver kan nämligen i många fall ersätta olika farmaceutiska produkter, varvid man kan undvika olika former av polyfarmaci.

   Därefter skriver du bl.a. om en studie från 2006, där man konstaterade, att silver är toxiskt mot colibakterier. ”Eftersom dessa är en del av normalfloran kan peroralt intag av silver alltså medföra att normalfloran kommer i obalans”…

   I ett medium du tidigare har använt dig av som referens och tydligen anser pålitligt, kan man läsa följande:

   ”Escherichia coli är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur. De allra flesta E. coli-bakterier är harmlösa, men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar. Den viktigaste sjukdomsframkallande varianten är enterohemorragisk E. coli (Ehec). Ehec-bakterier kallas ibland även Stec (shigatoxinproducerande E. coli) eller Vtec (verocytotoxinproducerande E. coli). Ehec har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. De skiljer sig från ofarliga E. coli-bakterier bland annat genom att de har en förmåga att binda tätt till tarmväggens celler och att de producerar gifter, så kallade shigatoxiner. Gifterna orsakar blodiga diarréer och kan i vissa fall leda till komplikationer som kan skada andra organ, främst njurarna. I synnerhet små barn och äldre drabbas förhållandevis oftare av komplikationer.”

   Det borde inte heller ha undgått dig, att just colibakterier är en av de vanligaste orsakerna till förorening av vattentäkter och i kommunala vattenledningar!

   Sedan gör du åter en fullkomlig logisk saltomortal. Så här skriver du: ”Så din analogi mellan silvernitrat/kolloidalt silver och natriumklorid/klor var enligt din kommentar 171221 rent semantisk? Jag utgick från att det handlade om kemi.”

   Jag undrar om du bara spelar dum, eller om du verkligen kan missuppfatta något så kapitalt! Det var ju precis det jag framhöll – att det faktiskt handlar om kemi, men att du och en del andra gör helt ovetenskapliga jämförelser mellan olika ämnen bara för att de företer semantiska likheter. Ni påstår t.ex. att kolloidalt silver ger samma skador som silvernitrat, bara för att båda innehåller ordet silver (och innehåller Ag i sin kemiska formel). Detta ”argument” var verkligen ett lågvattenmärke!

   Slutligen vill jag ge dig en tänkbar förklaring till detta med argyri:

   Eftersom din förmåga till kritiskt tänkande på vissa områden förefaller något begränsad, så har du väl självklart aldrig reflekterat över det anmärkningsvärda faktum att de få fall av argyri som redovisas nästan alltid handlar om ansiktets vävnader, d.v.s. den hud som normalt aldrig är täckt av kläder och därför är mest utsatt för ljus.

   Du har sannolikt aldrig heller sysslat med något så hantverksmässigt som den ”gammaldags” analoga metoden för fotografering och framkallning. Du verkar s.a.s. mer digital i hela din framtoning.

   Annars skulle du möjligen känna till, att den tyske anatomiprofessorn (!!) Johan Heinrich Schulze redan 1725 upptäckte, att silversalter, särskilt en bit krita indränkt i silvernitrat, förvandlades från vit till svart, när den exponerades för solljus. Den ej solbelysta delen förblev vit. Detta var förstås det första fröet till den analoga fototekniken.

   Senare kom silversalterna silverjodid, silverbromid och silverklorid att användas (efter många års experimenterande med andra media). År 1839 brukar anges som fotograferingens officiella födelseår. Men det skulle dröja till 1878, innan modernt fotografisk materiel fick en hanterlig form och gjorde fotografering tillgänglig för ”gemene man”.

   Om du vore genuint vetenskaplig intresserad (och kompetent), så skulle jag kunna berätta för dig, att när ljus träffar en silversaltkristall, så uppstår en fri silveratom, som man brukar kalla en ”silvergrodd”. När sedan framkallningsvätskan (t.ex. hydrokinon och/eller metol) angriper silvergrodden utfälls mer metalliskt silver, som omedelbart oxideras och mörknar. Det är så ett fotografiskt negativ skapas (eller den positiva pappersbilden, när processen sedan genomförs med negativet som ”filter” för ljuset).

   Man har också observerat, att i kroppen befintligt C-vitamin kan ha funktionen av ”framkallare” – och alltså reducera silversalter till metalliskt silver, och åstadkomma den blågrå färgning av huden man kallar argyri. Och även om människan är ett av ytterst få däggdjur som inte själv kan bilda C-vitamin, utan är beroende av tillförsel via kosten, så är vi extremt beroende av detta vitamin och har alltså hela tiden en viss nivå av vitaminet i kroppen.

   En förutsättning för fenomenet argyri (som trots allt endast är en kosmetisk åkomma, utan allvarligare följder för hälsan i övrigt) är alltså att man försett kroppen med ett silversalt – och det ämne vi känner som ”kolloidalt silver” (10 PPM) är faktiskt INTE ett silversalt, och tycks därför alltså INTE ge förutsättningar för argyri.

   Slutligen: Jag kan än en gång konstatera, att du inte nöjaktigt kunnat besvara ens den enkla fråga jag ställt. Det är skrämmande, att du kan fortsätta att sprida dina förment vetenskapliga – men helt felaktiga – åsikter om kolloidalt silver. Därmed bidrar du till att människor skräms från att använda det absolut mest effektiva och oskadliga medel som finns för desinfektion och mot infektioner av bakterier, virus, amöbor, svamp och andra sjukdomsalstrande mikrober. Även när det gäller påskyndande av läkning vid brännskador och andra typer av skador på huden är kolloidalt silver helt i särklass. Och till skillnad mot alla vanliga antibiotika förorsakar inte kolloidalt silver några resistenta stammar av bakterier eller virus.

   Inom de flesta andra områden skulle spridande av denna form av desinformation sannolikt vara åtalbar. Men eftersom stora delar av samhället – inkl. rättsapparaten – tycks vara smittade av din felaktiga uppfattning, så finns det risk att du kan fortsätta ännu ett bra tag med din propaganda. Men förr eller senare kommer sanningen i fatt dig – och då kommer du att få problem med att förklara ditt agerande!

   Källa … Svara doktorn

   1. EN HOVNARR ATT TA PÅ BLODIGT ALLVAR

    För de flesta av oss har professor Larhammars agerande betr. kolloidalt silver mest ett visst underhållningsvärde, när vi ser hur en professor med hög status i samhället fullkomligt skämmer ut sig offentligt och demoniserar ett alldeles ofarligt medel, som använts i många år och är synnerligen effektivt mot infektioner och andra medicinska problem.

    Men värt att beakta är ju förstås sedan att han allvarligt skadar förtroendet för riktig vetenskap och seriös forskning, vilket på sikt kan ha förödande konsekvenser.

    För många innebär hans agitation att de i onödan får dras med infektioner, förkylningar och magproblem alldeles i onödan, eftersom han skrämmer dem från att använda kolloidalt silver.

    För en del kan det kanske handla om betydligt allvarligare saker än så.

    I vissa fall kan det förutom detta med fysisk sjukdom handla om outsägbara tragedier av en annan dignitet. Jag fick för en stund sedan ett meddelande från en ung, förtvivlad kvinna i Finland. Hon sitter hemma panikslagen, handlingsförlamad och förtvivlad inför risken att förlora vårdnaden om sitt barn. Hon har sett sina väninnors barn ständigt drabbas av allehanda åkommor, medan hennes barn hela tiden varit friskt – ”trots” att det hänt att hon använt kolloidalt silver för vattenrening. Nu är hon alltså polisanmäld för detta. En förundersökning är på gång, och om hon makabert nog skulle dömas för ”barnmisshandel” för att ha hållit sitt barn friskt genom att rena sitt vatten med hjälp av kolloidalt silver, så kan hon fråntas vårdnaden om sitt barn. Hon gör själv osökt en jämförelse med Nordkorea, vars politiska system är alltför känt för att behöva beskrivas. Att Finland skulle kvala in i den ligan hade man inte kunnat tro. Men med hjälp av en och annan professor från grannlandet Sverige är uppenbarligen det mesta möjligt.

    I rättvisans namn skall sedan tilläggas, att Larhammar har stort stöd av t .ex. Livsmedelsverket och Läkemedelsverket – och en stor del av läkarkåren, som envist vägrar att befatta sig med kolloidalt silver – eftersom det inte är något ”godkänt läkemedel”. Men om han vill kalla sig ”vetenskapsman” – vilket han uppenbarligen gärna gör – så bör han ha ett eget ansvar för sitt agerande och inte bara förlita sig på skrönor och vidskapliga myter om det ämne det handlar om. Han har, vad jag vet, inte gjort någon som helst egen forskning på kolloidalt silver. Och han har alldeles säkert aldrig prövat medlet själv, vilket förstås vore den enklaste vägen till konkret kunskap. De källor han hänvisar till tycks oftast handla om silvernitrat eller andra produkter, som inte har någon likhet med det kolloidala silver som används i dag.

    Eftersom jag aldrig får några ordentliga svar från Larhammar, så skall jag inte ställa några fler frågor. Annars vore en självklar sådan: Känner du något som helst ansvar för den kvinna som skrivit till mig?

 38. Mediciner vanligaste dödsorsaken?

  För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (åtta av tio, ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat).

  Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj i år.

  Man brukar anta att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av läkemedel. Sannolikt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).

  Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna borde ha trillat av sina stolar! Man tycks betala miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

  Om resultatet är korrekt (och det har, vad jag vet, än ingen försökt motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också är den vanligaste dödsorsaken i vårt land. Jag antar att ingen vill hävda, att Skåne i någon avgörande grad skulle avvika från landet i övrigt – även om lokala avvikelser förstås kan finnas (beroende på läkartäthet, närhet till sjukhus mm).

  Det här betyder alltså, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – och möjligen den vanligaste dödsorsaken. Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men ingen tycks ha reagerat på detta! Jag har inte sett något på tidningarnas löpsedlar om denna undersökning – och inte hört något på Rapport eller Aktuell! Det har varit DÖDSTYST!

  Källa … Svara doktorn

Kommentera