Föredrag om Alternativsjukhuset Vidarkliniken – 12 november i Göteborg

.

Vidarkliniken

ζ

Föreningen Alternativ Medicin i Göteborg inbjuder till Hälsokväll onsdagen den 12 november kl 18.30 på SMU-gården i Missionskyrkan vid Chapmans Torg

Avgift 50:-, i det ingår te, kaffe och enkelt tilltugg. Medlemmar fritt inträde.

Föredrag om Alternativsjukhuset Vidarkliniken i Järna

Föreläsningen hålls av Birgitta Provins från antroposofiska alternativsjukhuset Vidarkliniken i Järna. Birgitta informerar om Vidarklinikens behandlingar och om möjligheten att få komma dit som patient under det vårdavtal som finns med Västra Götaland. Hon berättar även om Sunniva Mottagningen i Göteborg och dess koppling till Vidarkliniken.

Birgitta Provins är läkeeurytmist och har erfarenhet från praktik och anställning på Vidarkliniken, samt är nu verksam på Sunniva Mottagningen i Göteborg.

Hälsningar

Nicklas Kristensson
Ordförande i föreningen Alternativmedicin i Göteborg


PS … läs mer:


Om GMO (på webbplatsen och INTE på föreläsningen), citat:

Sverige förbereder odling av GMO, trots att varken odlare eller konsumenter vill ha det

Ekologiskt odlande spanska bönder bränner
sin skörd av majs, eftersom den ”smittats” av
den GMO-majs som odlas i området.
Foto: Greenpeace

”Djur som äter genmodifierad soja blir inte GMO, lika lite som en människa som äter en morot blir en morot”, hävdar Lantbrukarnas Riksförbund (LFR).

GMO-cancer-ratMärkligt att råttor, hamstrar och grisar då blir sterila på tre generationer bara genom att äta kommersiell GMO soja och majs. Också märkligt att råttor utvecklar cancer på 6 – 9 månader, med cancersvulster stora som golfbollar.

Det finns idag inget krav på att kött från djur som ätit GMO-foder måste märkas.

Färsk FN-rapport (PDF) : ”GMO löser inte matkrisen i världen, ekologiskt jordbruk är lösningen.”

En ny rörelse har startat en kampanj mot de kommersiella krafternas makt över utsäde och fröer. Bland de åtta organisationerna hittar du Biodynamiska föreningen.

  • Läs mer om ett av dagens hetaste diskussionsämne: GMO och intervjun med Lasse Hellander från Biodynamiska föreningen! … klicka här
  • Läs ännu mer … Lantbrukarnas Riksförbund positiva till GMO … klicka här

david suzuki -gmo

Kommentera