Forskning: Genmodifierat vete kan ge allvarliga leverskador

SAMMANFATTNING: GMO SKADAR ALLVARLIGT LEVERN (OCH MAGEN).

Det är inte nog med att GMO-växtgifter och genmanipulation orsakar en massiv bi-död, resistens, cancer, autism, näringsbrist och sterilitet. Nu kan vi lägga till allvarliga leverskador och inflammationer i magen. Professor Judy Carman, biokemist och chef vid IHER, Flinders University i Adelaide, säger:

tystnad-rund-skylt”Om genmanipuleringen tystar samma sorts gen i oss – som det tystnar i genetiskt manipulerat vete – då, ja, barn som föds med detta enzym som inte fungerar, tenderar att dö vid en ålder av cirka fem år.

Och vuxna med detta problem, kommer att bli alltmer sjuka, alltmer trötta, tills de blir riktigt, riktigt sjuka.”

Är det någon som begriper hur det är möjligt för en handfull privata globala företag att bedra en hel värld med konsekvenser som får terrorism att likna en spott i havet? Nu står EU och Sverige på tur.

DAGS FÖR FOLKET ATT VAKNA OCH SÄGA STOPP TILL BÅDE HANDELN, MYNDIGHETER OCH TILL POLITIKER. Har Livsmedelsverkets tjänstemän somnat in eller springer de enbart ohälsoindustrins ärenden?


.

.
Forskning: Genmodifierat vete kan ge allvarliga leverskador

Presskonferens om hotet från CSIRO: s GMO-Vete

Toppkommentarer med anledning av pressmeddelandet:

… som för fiber är det verkligen inte bra för någon. Prata med en patient som lider av Crohns sjukdom, som kan berätta att fiberrika livsmedel är det som orsakar mest smärta, läs mer på gutsense.org (Googleöversatt) och du förstår varför det INTE är nödvändigt med fibrer för att hålla oss friska och att fibrer istället faktiskt kan orsaka stor skada.

… Om du tror att bröd är en bra källa till protein du verkligen ute och cyklar. Du får protein från potatis också, men det är minimalt. Vill bli stor och stark genom att äta bröd? Tja, då blir du säkert både diabetiker och fet.

Missa inte denna alarmerande film. Det gäller dina barns framtid.

Genetiskt modifierat vete (GMO wheat) innehåller en enzymhämmare som innebär att när vetet konsumeras misstänks kunna ge allvarliga leverskador. Upptäckten har gjorts av molekylärbiologen Jack Heinemann vid Universitet i Canterbury i Australien.

Heinemann har publicerat en rapport som beskriver denna upptäckt i detalj och han uppmanar det vetenskapliga samhället att göra fler tester på djur innan veteprodukter säljs på marknaden.

Enzymhämmaren i vetet kan angripa ett enzym som medverkar i produktionen av glykogen vilket i sin tur reglerar blodsockerhalten. Upptäckten gör gällande att en beståndsdel i vetet med avsikten att ”tysta” eller ”släcka” vissa gener i vetet även kan ”tysta” gener i människan.

Forskarna som ställer sig bakom upptäckten har funnit en stor mängd potentiella matchningar mellan två gener i det genmodifierade vetet och mänskliga gener. Över 12 matchningar är identiska och har orsakat utsläckningen av gener i experiment.

Upptäckten är helt säkerställd och det ger forskarna anledning att uppmana kollegor i forskarvärlden att göra sina egna försök och det måste göras omgående innan allt för många människor äter detta vete.

ζ

Judy-Carman.

GM-fed-pig

 • Report … A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet … PDF

Professor Judy Carman, biokemist och chef vid IHER, Flinders University i Adelaide, säger:

”If this silences the same sort of gene in us — as it silences in the wheat — then, well, children who are born with this enzyme not working tend to die by the age of about five. And adults with this problem, just kind of get more and more sick, and more and more tired, until they get very very ill indeed.”

frågetecken-funderar-pGoogleöversatt:

”Om detta tystar samma sorts gen i oss – som det tystnar i vete – då, ja, barn som föds med detta enzym som inte fungerar, tenderar att dö vid en ålder av cirka fem år. Och vuxna med detta problem, kommer att bli alltmer sjuka, alltmer trötta, tills de blir riktigt, riktigt sjuka.”

ζ

Judy Carman påpekar att innan man överhuvudtaget studerar hur GMO-vetet påverkar människor måste djurförsök genomföras. Hon säger:

”So you need to see if this genetic modification survives digestion and gets into the bodies of the animals. You need to see what effect it has on them. You need to do proper long-term toxicology studies… you need to check for cancer, you need to see if there are any reproductive problems, and you need to check for allergies…”

checkGoogleöversatt:

”Så du behöver undersöka om denna genetiska modifieringen överlever matsmältningen och går in i djurens kroppar. Du måste se vilken effekt det har på dem. Du måste göra rätt långsiktiga toxikologiska studier … du behöver kontrollera för cancer, du måste se om det finns några reproduktiva problem, och du måste kontrollera för allergier … ”

ζ

Forskarna bakom upptäckten är på mycket farlig is

Smutskastning

De hotar att avslöja GMO-industrins bedrägliga propaganda, om denna information når allmänheten.

Sist forskare presenterade en liknande upptäckt som hotade en hel mångmiljardindustri iscensatte industrin en massiv och mångårig smutskastningskampanj mot den ledande forskaren i gruppen. Smutskastningen involverade bland annat en frilansande journalist som skrev nedsättande artiklar om forskaren.

En medicinsk journal med kopplingar till industrin drog in forskarens artikel och hans kollegor tvingades dra sig undan för att skydda sina karriärer.

I Sverige rycker våra myndigheter ut och försöker dra in läkarlegitimationer för de läkare som hotar läkemedelsindustrins monopol på ”sanningen” om hälsa. Ytterst få har de kunskaper och det mod som krävs för att utmana gällande propaganda. Ytterst få är villiga att riskera sin karriär, sitt jobb och sin läkarlegitimation (även om de veta att det de gör idag är fel), viket får läkarna att hålla sig på mattan.

Därefter medlöpte hela gammelmedia i Västvärlden och fortsatte förtalet under åratal. Fallet gäller forskaren Andrew Wakefield som upptäckte ett misstänkt samband mellan barnvaccin, en magsjukdom och autism.

De ledande journalisterna i Sverige som hakade på ryktesdestruktionskampanjen var Karin Bojs på DN och Inger Atterstam på SvD. NewsVoice har kommenterat det i flera artiklar.

Källa: NEWSVOICE

ζ

APPENDIX

Dokumentation

ζ

Om forskaren Jack Heinemann (Googleöversatt)

Lista över Jack Heinemanns publikationer

Jack Heinemann är professor i genetik och molekylärbiologi vid Institutionen för Biological Sciences och föreståndare för Centrum för integrerad forskning i biosäkerhet vid University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland.

Jack var anställd vid US National Institutes of Health 1989 till 1994. Han fick sin kandidatexamen med högsta betyg i biokemi och molekylärbiologi från University of Wisconsin – Madison och doktor i molekylär biologi vid University of Oregon.

Jack Heinemann fick ICAAC Young Investigator Award från American Society for Microbiology (ASM) 1993. ASM är den största professionella vetenskapliga samhället i världen och denna utmärkelse ges till endast fyra forskare per år.

Han var också mottagare av Nya Zeelands Association of Scientists Research Medal 2002. Han har gett dussintals inbjudna föreläsningar vid prestigefyllda universitet och samhällen, inklusive cirka sex inledningsanföranden och framstående föreläsningar.

Han fick i uppdrag av FN: s livsmedels-och jordbruksorganisation (FN FAO) att utarbeta en definitiv uppfattning om genflöde från transgena grödor, rapporten slutligen antagits av en mellanstatlig panel.

Heinemann utsågs till FN: s UN Roster of Biosafety Experts under 2005. Han tjänade på sekretariatet för konventionen av biologisk mångfald som en peer-granskare av biosäkerhet utbildningsmaterial och på ad hoc tekniska expertgruppen för riskbedömning och riskhantering.

Jack Heinemann var en huvudförfattare på kapitel 6 i den globala rapporten, och av bioteknik delen av sammanfattande rapporten för internationella utvärderingen av jordbruket kunskap, vetenskap och teknik för utveckling (IAASTD). Han var inbjuden av chefen för IAASTD att representera författarna på det mellanstatliga plenum där rapporten antogs.

Han har varit ett bioteknikföretag rådgivare på ad hoc-basis till flera myndigheter i Nya Zeeland, och myndigheter i USA och norska regeringarna.

Jack har publicerat i stort sett i peer-review vetenskapliga litteraturen, med nästan 100 vetenskapliga publikationer i sådana internationella fackgranskade tidskrifter som Science, Nature, Nature Biotechnology och Trends in Biotechnology.

Källa: NEWSVOICE

ζ

Kommentar

Forskarna har ingen aning om hur deras manipulering av GMO påverkar organismer i sin helhet, varken på kort eller på lång sikt. De manipulerar för att kunna patentera, förutom det finns det inga fördelar, bara gigantiska risker för konsumenterna. De forskare som larmar utsätts för en häxjakt eftersom de hotat en (idag) mycket lönsam business.

Hela mänskligheten sätts på spel bara för att några få skall bli rikare, innan hela bubblan spricker och de får gå och gömma sig med alla sina pengar (såvida inte dessa förmögenheter kommer att konfiskeras när verkligheten kommer ikapp).

Som att spela rysk roulett med en, två eller flera kulor. I det här fallet är nog hela magasinet laddat, på lite längre sikt. Vad vinner vi om det klickar? Vi får leva en stund till!

SEK-hand-hDe enda ”vinnarna” är de som äger patenten på dessa livsfarliga genmanipulerade produkter. De vinner en kortsiktig seger, men redan börjar verkligheten komma ikapp i USA och Indien, där folket börjar vakna upp och börjar förstå vad som försiggår. Folkets dom kommer att bli hård och skoningslös mot dem som idag driver och som idag drar ekonomiska växlar på GMO.

Hög tid för riksdagen och regeringen att omvärdera sitt beslut 28/3 2012 (som avgjordes genom lottning), om att låta EU bestämma över om GMO skall tillåtas inom EU eller ej.

Vi säger absolut NEJ, ett beslut som inte är förhandlingsbart!

Vi säker absolut JA till ett förbud mot GMO inom EU och Sverige.

.
Team KOSTDEMOKRATI

ζ

Tidigare inlägg:

Ryssland förbjuder all import av GMO-majs

Ryska forskare har upptäckt att GMO-föda gör djuren sterila

Folkomröstning om GMO!

Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025Kommentarer

Bevis för faran med GMO i jordbruk och livsmedel.

…..…..

<- Se även kommentarer! ………

3 svar på ”Forskning: Genmodifierat vete kan ge allvarliga leverskador”

 1. LIVSMEDELSVERKET SAKNAR VERKLIGHETSFÖRANKRING

  Livsmedelsverket informerar … Genmodifierad mat – GMO

  En osaklig och partisk propaganda som saknar grund i sann vetenskap och beprövad erfarenhet (således ett brott mot svensk grundlag). De gör helt enkelt inte sitt jobb. Man undrar om det är lobbyister från GMO-industrin som författat texten?

  Det är högst anmärkningsvärt att Livsmedelsverkets tjänstemän försöker invagga medborgarna i en falsk trygghet. Är det brist på kompetens eller förleder de medvetet? Så kan vi inte ha det!

 2. Parlaments-ja till nya GMO-regler

  Både industrin och miljörörelsen muttrar ogillande efter EU:s ja till nya regler om genmodifierade grödor.

  Tisdagens beslut bygger på en kompromiss från i december mellan medlemsstaterna och EU-parlamentets förhandlare och röstades formellt igenom med 480 parlamentsröster mot 159.

  De nya reglerna ger varje medlemsstat utökad rätt att stoppa en GMO-gröda, även om den godkänts centralt på EU-nivå.

  De nya reglerna gör att enstaka länder får förbjuda GMO-grödor, även om dessa godkänts centralt av EU:s organ för livsmedelssäkerhet, Efsa. Länderna kan exempelvis hänvisa till stadsplanering, markanvändning, socioekonomiska effekter, jordbrukspolitiska skäl eller för att undvika att GMO sprids till andra grödor.

  För närvarande är endast en GMO-gröda – majset MON810 – tillåten inom EU. (TT)

  Läs mer … SVT

  – – –

  Kommentar

  Om Sverige hålls fritt från GMO så öppnar sig en ny exportmarknad av svenska GMO-fria mejerivaror och kött till medborgare i Europa (medvetna medborgare som inte äter GMO).

  Om vi däremot släpper in GMO så kommer svenskt lantbruk att dö sotdöden och vi svenskar får problem att finna GMO-fri mat. Detta är en politisk fråga.

  Låt oss ge de politiker som inte förstår detta ”foten” i nästa val. Vi kan inte ha politiker som är dumma eller som ljuger (som tror att medborgarna är dumma nog att inte genomskåda bluffen).

Kommentera