ralfsundberg.se

Docent Ralf Sundberg,
författaren till ”Forskningsfusket
har startat en webbsida och en blogg.
En guldgruva får sanningssökare. Citat:

”Välkommen till en plats på webben som vågar utmana
kommersiell mytbildning som förklätts till vetenskap.”

”Alltsedan 50-talet omges sådana ämnen som våra celler till stor del består av som fetter och kolesterol av myter. Visserligen har vetenskapen hunnit ikapp myterna, men kommersiella intressen fortsätter att hålla dem vid liv, eftersom de är beroende av dem för fortsatta vinster. De har god hjälp av de forskare som dominerar institutionerna för näringslära, eftersom dessas forskninganslag till stor del bekostas av kost- och läkemedelsindustrin.

Dessas vetenskapliga argument för de föråldrade uppfattningarna har visserligen runnit ut för länge sedan, men lärorna om det påstått farliga fettet och kolesterolet dominerar ännu utbildningarna för intet ont anande läkare och dietister. Även våra grundskolors utbildningsmaterial präglas av dessa vanföreställningar.

Enligt dagens kostråd bör vi i första hand äta en kolhydratrik kost. Problemet med detta är att kolhydrater stimulerar aptiten och får oss att äta mer än vad vi gör om vi lyssnar på kroppens signaler. För övrigt är det så att kolhydrater omvandlas till fett, och ironiskt nog till just de fettsyror som vi varnas mest för att äta, nämligen de mättade.

För några år sedan kom jag till insikten att de kommersiellt influerade forskarnätverken inte längre lyssnar på vetenskapliga argument. Mina egna och andra seriösa kollegors insatser i debatten, liksom mina egna möten med ledande företrädare för livsmedelsverket, professorer i näringslära och däribland experter med avgörande inflytande på dagens svenska och nordiska kostråd bekräftade bilden.

Jag insåg därför att helt andra faktorer än vetenskapliga och folkhälsointressen format dagens paradigm. Därför beslutade jag mig för att studera kostrådens och den moderna medicinens historia även ur ett ekonomiskt och samhällsperpektiv. Vilka var aktörerna, hur såg nätverken ut, och vilka var drivkrafterna när dessa kom till.

Att dagens kostråd är skadiga för hälsan är inte särskilt svårt att förstå. Det räcker med att studera utvecklingen vad gäller kroppsvikt, läkemedelskonsumtion och livslängd i USA, det land som gått längst i fett- och kolesterolskräck.

Att dessa kostråd baserades på forskningsfusk, och att de fortfarande försvaras med ovetenskaplig argumentation var ett beskt piller att svälja. Att tvingas misstro kollegors ärlighet och uppsåt i motiv och drivkrafter kostar på. Likväl insåg jag nödvändigheten av att skriva denna bok [Forskningsfusket!] för att möjliggöra förändringar till nytta i folkhälsoarbetet.”

Ralf Sundberg

Länkar

Länk till webbsidan … http://ralfsundberg.se/

Länk till bloggen … http://blogg.ralfsundberg.se/

Börja med att läsa:

Som sagt – en guldgruva för sanningssökare – för engagerade medborgare.

Observera att boken ”Forskningsfusket! : så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” är skriven på ett populärvetenskapligt språk som gör att läsaren inte behöver vara medicinskt skolad för att ha stor glädje av de insikter boken ger. På samma gång håller den en hög vetenskaplig klass och har mycket ny kunskap att förmedla till den medicinska professionen. En balansgång Ralf Sundberg utfört mästerligt.

Klicka på boken. Beställ och förundras över spelet bakom kulisserna. Boken ger Dig kunskaper och insikter som bokstavligen kan rädda Din hälsa och t.o.m. Ditt liv.

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Uffe Ravnskov, med. dr., docent

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

.

Klicka här!

Även denna bok behandlar det forskningsfusk
och de myter som ligger till grund för en miljardindustri.

Även denna bok är skriven för både vanliga medborgare och
professionella inom vården. Självklart utgående från forskning,
vetenskap och beprövad erfarenhet (med många forskningsreferenser).

Kolesterolsänkande statiner har en mängd otrevliga biverkningar som:

 • mardrömmar
 • sömnstörningar
 • depression
 • ångest
 • irritation
 • apati
 • aggressivitet
 • minnesbortfall
 • självmordstankar
 • koncentrationsvårigheter
 • hallucinationer
 • känslomässiga störningar

Förutom de psykiska biverkningarna finns också FYSISKA BIVERKNINGAR:

 • Muskelvärk och muskelsvaghet, som kan följas av njurproblem.
 • Leverproblem
 • Magsmärtor, förstoppning, illamående
 • Ökad risk för cancer hos äldre.
 • Ökad risk för diabetes hos äldre kvinnor
 • Ökad risk för bröstcancer

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Doktor och biokemisten Björn Hammarskjöld har uttryckt sig på följande sätt:

”Se vad som händer om man tar ett kolesterolprov.

De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast. Mer än 90 % av alla över 65 har ett totalkolesterol som är över 5 mmol/L (godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin, normalt kolesterol är 4,0 – 8,8).

Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar för att en man av 400 ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar [kvinnor verkar ha noll nytta av kolesterolsänkande statiner, de får bara biverkningarna, vår anmärkning].

Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!

Njut av livet idag, i morgon är en annan dag som jag med tacksamhet tar emot om den kommer.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Det finns 29 miljarder skäl till att ljuga om kolesterol

Miljontals människor runt om i världen för närvarande tar mediciner för att sänka sitt kolesterol. Bara i England, är cirka 7 miljoner människor som tar kolesterolsänkande statiner i hopp om att minska risken för en hjärtattack. Men ett ökande antal läkare och forskare ifrågasätter den förmodade sambandet mellan kolesterol och hjärtsjukdomar.

Samtidigt är många människor oroade över massan förskrivning av läkemedel. I synnerhet förskrivning läkemedel till människor som, för det mesta, helt friska.

I filmen (se länk nedan) kommer vi att fråga om fakta om kolesterol och hjärtsjukdomar har snedvridits av läkemedelsföretag angelägna om att öka sina vinster, och om vår hälsa myndigheterna gör sitt jobb att skydda oss från dessa kommersiella intressen.

29 miljarder dollar är en försiktig uppskattning av nuvärdet av de kolesterolsänkande industri.

29 billion pounds är vad hjärt-kärlsjukdomar kostar den brittiska ekonomin varje år.

Om fokus på kolesterol har varit ett misstag, då den största kostnaden är förknippad med den förlorade möjligheten att ta itu med hjärtsjukdom.

 

$29 billion

reasons to lie about cholesterol