Dagens insulinbehandling är den största dödsorsaken för typ 2 diabetiker

.
ζ
.

“Höga insulin doser trefaldigar dödsrisken

ζ

Höga nivåer av insulin ökar dödsrisken

WDDTY.com – 6 feb 2013

Insulin, standardbehandling för personer med typ 2-diabetes, ökar risken för hjärtinfarkt och stroke, har forskarna upptäckt denna vecka.

Under de senaste åren har insulin blivit ett populärt alternativ för diabetiker som lider av typ 2, som ofta har klassificerats som ”livsstilssjukdom” som kan skyllas på dålig kost och brist på motion.

Tidiga rapporter fann att insulinanvändning av typ 2 diabetiker tredubblade risken för dödsfall, och nu har forskare från Cardiff University upptäckt att dessa dödsfall främst orsakas av hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

ζ

“Dagens insulinbehandling tredubblar risken att dö i förtid,
för diabetiker typ 2 (hjärtinfarkt, stroke och njursvikt).”

ζ

Insulinbehandling har alltid varit det viktigaste behandlingsalternativet för människor som lider av typ 1-diabetes, när kroppen inte naturligt kan producera insulin för att bryta ner socker i livsmedel, även om forskarna inte vet om det ökar dödsrisken även i denna grupp.

(Källa: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013, doi: 10.1210/jc.2012-3042).

ζ

Varje timma dör en svensk av sviterna av sin diabetes

Läs mer … NEWSMILL

ζ

Original artikel på engelska

Insulin therapy major cause of death in type 2 diabetics

06 February 2013

Insulin, the standard treatment for people with type 2 diabetes, increases the risk of heart attack and stroke, researchers have discovered this week.

In the last few years, insulin has become a popular option for diabetics suffering from type 2, which has often been classified as the ‘lifestyle disease’ as it can be brought on by bad diet and a lack of exercise.

Early reports found that insulin use by type 2 diabetics tripled the risk of death, and now researchers from Cardiff University have discovered the deaths are caused by heart attack, stroke and kidney failure.

It’s always been the major treatment option for people suffering from type 1 diabetes, when the body cannot naturally produce insulin to break down sugars in foods, although the researchers don’t know if it increases death in this group.

(Source: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013; doi: 10.1210/jc.2012-3042).

ζ

Cancer

.
Det som primärt har förändrats sedan 50-talet är kosten och vi vet idag att mycket socker och kolhydrater driver upp blodsockret och insulinhalten, vilket är signifikanta riskfaktorer för cancer. En riskökning man får om man tillämpar Livsmedelsverkets tallriksmodell, en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater/socker.

ζ

Metabola syndromet

Livsmedelsverket tallriksmodell och Socialstyrelsens kostråd för diabetiker ger mycket höga insulinnivåer, som förutom fetma ger ökad risk för cancer. Nedan en informativ film där docent Jan Hammarsten belyser det metabola syndromet och kopplingen mellan högt insulin och prostatacancer.

ζ

 “Sammanfattningsvis är dagens
diabetesbehandling livsfarlig”

ζ

Beviset

Nedan en blodsockerkurva för en diabetiker typ 2 enligt dagens diabetesbehandling med högkolhydratkost och insulininjektioner OCH efter med en lågkolhydratkost utan insulin.

Inte alls konstigt att man blir sjuk av höga instabila nivåer av blodsocker och insulin. Detta resultat får i princip alla diabetiker, mer eller mindre snabbt. Det är anmärkningsvärt att vården ger råd som gör diabetespatienterna sjukare.

ζ

Diabetes typ 1

Även diabetiker typ 1 får stora hälsofördelar med lågkolhydratkost, läs dr Jörgen Vesti Nielsens PM – en av Sveriges skickligaste diabetesläkare (klicka på bilden nedan).
.

ζ

Fler snabbguider, foldrar & PM finns på menyn under Länkar → Snabbguider

Den köpta vetenskapen famlar i mörkret kring frågan om viktoperationer och diabetes

Viktoperationer kurerar inte diabetes – det är LCHF som gör jobbet

.

.

Diabetes kommer tillbaka efter magoperation

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som nyss utkommit med boken ”Ett sötare blod”, har bloggat om en undersökning som visar att viktoperationer inte är den ”mirakelmedicin” mot diabetes, som tidigare hävdats:

”Under senare tid har det faktum att en gastric bypass kan bota diabetes fått mycket uppmärksamhet. Effekten kommer ofta redan innan personen har gått ner i vikt och en förklaring har varit att tarmhormonet GLP-1 ökar efter operationen. GLP-1 stimulerar bland annat frisättning av insulin och ger en bättre mättnadskänsla.”

Resultat av senare studie: Två tredjedelar av patienterna blev av med sin diabetes efter operationen och av dessa återfick en tredjedel sjukdomen inom loppet av fem år. Efter fem år var alltså en minoritet, 44 procent, fortfarande diabetesfria.

Läs Ann Fernholms blogginlägg

 ◊

Kommentarer

Forskarnas försök till förklaring kan i bästa fall klassificeras som en obegåvad gissning. I själva verket är det nog ett  försök att skapa utrymme för att få mer anslag till sin forskning.

Team Kostdemokrati  redogjorde redan i september 2011 om mekanismerna bakom det faktum att en del viktopererade nästan omgående tycktes bli av med sin diabetes. Vi skrev:

“Det som händer när man genomgår en viktoperation, är att man kan äta mycket litet och istället börjar använda kroppsfettet. Det är ju också det som är tanken bakom operationen. Den lilla mängden mat gör att man inte heller får i sig mycket av insulinhöjande kolhydrater och istället ”äter” kroppen av fettlagren, dvs. den nyttjar i huvudsak samma föda som de som äter LCHF – litet kolhydrater och mer fett.”

Läs mer >>

Tvångssituation – livet ut.

Operationen försätter patienten i en tvångssituation, där kroppen tvingas äta på vad den har, dvs på sig själv! Dessa kirurger tvingar alltså patienten att äta den kost, som de samtidigt varnar för – LCHF!

Att kroppen skulle äta på sig själv var ju hela idén med operationen och därigenom går patienten ned i vikt. Men eftersom denna ”föda” innehåller nästan bara protein och fett och inga kolhydrater, blir blodsockret lågt och stabilt och diabetesen tycks som genom ett mirakel vara försvunnen!

LCHF överlägset och biverkningsfritt

Det är också vad som händer när man äter LCHF. De med en lindrig eller nydebuterad diabetes typ 2 blir ofta medicinfria inom någon vecka. De med svårare diabetes typ 2 kan drastiskt dra ned på medicinen, eftersom blodsockret blir lägre och stabilare när man dragit ned på kolhydraterna. Ju striktare LCHF man äter (dvs. ju mindre kolhydrater man äter), desto snabbare och effektivare fungerar det.

Men det finns en skillnad mellan viktoperation och LCHF som behandlingsmetod för diabetes och övervikt (förutom den uppenbara att den viktoperade blir sönderskuren och får svårartade biverkningar, ofta livslånga).

Som framgår av den studie som Ann Fernholm refererar till, får många av de viktoppererade efter hand tillbaka sin diabetes. Det beror naturligtvis på att de inte får adekvata kostråd , utan fortsätter att äta enligt tallriksmodellen. De  lär sig att äta allt större portioner och töjer ut den lilla magsäck som lämnats kvar vid operationen. De äter då allt mer kolhydrater och diabetessymptomen blommar upp igen.

Detta händer inte för den som behandlar sin fetma och/eller diabetes med LCHF. Så länge man fortsätter att äta LCHF får man både en god viktkontroll och god  kontroll över sitt blodsocker.

 ◊

Man vill inte se de enkla, det uppenbara. Man vill forska.

Forskning har utvecklats till ”ego business”, ett särintresse.

Visst är det både fantastiskt och tragiskt att man inte kan eller vill förstå en så enkel sak på de stora diabetescentra som varje år får stora anslag för forskning och som varje dag sänder  patienter utför det sluttande plan de kallar ”naturalförloppet”.

Och om man nu ändå vill tvinga patienterna att äta LCHF, varför skära sönder magen på dem först?

Ordförklaring

NATURALFÖRLOPPET

Om man i stället för att dra ned på kolhydraterna väljer att  injicera insulin (vilket är det vanliga sättet att idag behandla diabetespatienter på) kommer den sista resten av den egna insulinproduktionen att slutgiltigt skadas och man blir slav under det syntetiska insulinet.

Den väg som den som injicerar insulin då beträder, kallas inom sjukvården för ”naturalförloppet” och innebär att man med tiden får accelererande skador. Det som diabetikern har att se fram emot är viktökning, ögonbottenförändringar, nervskador, försämrad cirkulation, benamputation, njursvikt, dialysbehandling, cancer och hjärtinfarkt.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Mer information

 • Folder med biverkningar efter viktoperation finns här…
 • Artikel om viktoperationer finns här…
 • Snabbguide om ”LCHF – NJUTMETODEN” finns här… (alla fördelar – inga biverkningar). Den enda kost som Socialstyrelsen godkänt för behandling av diabetes och övervikt (enligt vetenskap och beprövad erfarenhet).

Observera att viktoperationer är en experimentmetod som inte uppfyller några krav alls, som t.o.m. baseras på en fusk-studie ”SOS-studien”. Resultat av denna kirurgiska experimentmetod framstår alltmer som en katastrof, sannolikt en av vår tids största medicinska skandaler som redan drabbat 40.000 patienter bara i Sverige.

Blotta tanken att sköra sönder magen och tarmarna för att åstadkomma en inre svält, kronisk närings-, vitamin- och mineralbrist, kombinerat med ont i magen, är ofattbar.

Någon kirurg kom på den unika snilleblixten att …

De flesta med grav övervikt har utvecklat ett sockerberoende, som cirka 1/3 av befolkning har anlag för att utveckla, och det är ett beroende som sitter i hjärnan (samma typ som alkohol-, nikotin- och narkotikaberoende). Detta botas inte med en magoperation och studier har visat att även ätstörningar som anorexia och bulimia nervosa inte förbättras genom en viktoperation (allvarliga sjukdomar med en dödlighet på upptill 16 %). De behöver hjälp att ändra livsstil och inte hjälp med att operera sönder magen!

Istället läggs ytterligare en börda på dessa patienter som sedan inte längre kan äta normalt och som inte längre kan tillgodogöra sig den näring, vitaminer och mineraler som kroppen och hjärnan behöver för att hålla sig frisk och alert. Det krävs tillskott livet ut och ett kraftigt utökat vårdbehov.

Att operera magen när problemet sitter i hjärnan är minst sagt obegåvat.

Tips

Bevaka nya inlägg på Ann Fernholms blogg via vår nya sida ”Externa bloggar” där vi bevakar de senaste inläggen på några utvalda bloggar. Placera muspekaren över vald rubrik, läs inledningen på blogginlägget och klicka om Du vill läsa inlägget.

Meny – Bloggar

 • Våra krönikörers blogginlägg finner Du på menyn under ”Bloggar”. Tryck sedan på knappen ”Besök webbplats” för att läsa valda krönikor.
 • Länkar till utvalda inlägg eller artiklar finns under ”Bloggar” → ”Länkar
 • Bildlänkar till utvalda inlägg eller artiklar finns under ”Bloggar” → ”Bildlänkar
 • Du finner externa bloggar på menyn under ”Bloggar” → ”Externa bloggar

.

 

Dr Jörgen Vesti Nielsen – PM om diabetes typ 1

.

.

.
Dr Jörgen Vesti Nielsen

Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär, är en av landets absolut skickligaste diabetes-läkare.

2003 startade han en studie på lågkolhydratkost för diabetiker, vilken är unik inom diabetesvården. Studien kom att kallas Karlshamnsstudien.

Studien visar att lågkolhydratkost, även kallad LCHF (Low Carb High Fat), är helt överlägsen den gängse diabeteskosten, rekommenderad av Livsmedelsverket.

Läs om Karlshamnsstudien och förundras över resultatet för typ 2 diabetiker som äter (liberal) LCHF. Se även studie nedan för diabetiker typ 1, det fungerar även för dem.

Klicka här… för att ladda hem ett PM som alla typ 1 diabetiker (cirka 50.000 i Sverige) bör läsa, flera gånger om. Det kan rädda liv!
.

[Text Jörgen Vesti Nielsen
och layout Kostdemokrati]

Obs. att PM:et finns tillsammans med andra ”Snabbguider” (på menyraden)


Långtidsstudie – Diabetes typ 1

Lågkolhydratkost vid typ 1-diabetes, långsiktig förbättring och följsamhet: En klinisk undersökning.

Jørgen Vesti Nielsen, Caroline Gando, Eva Jönsson och Carina Paulsson.

Diabetologi & Metabola syndromet 2012, 4: 23 doi: 10.1186/1758-5996-4-23

Publicerad: 31 maj 2012

Sammanfattning (preliminär)

Bakgrund

Minskning av kolhydrater i kosten och motsvarande insulindoser stabiliserar och sänker medelvärdet på blodsocker hos personer med typ 1-diabetes inom några dagar.

Den långsiktiga följsamhet för personer som har lärt denna metod är icke känd. För att bedöma följsamhet under 4 år för en sådan grupp gjordes den aktuella undersökningen retrospektivt genom att registrera värden för personer som har deltagit i en utbildning.

Följsamheten bedömdes genom att mäta förändringar av HbA1c och individernas egna rapporter.

Resultat, sammanlagt 48 personer som haft diabetes under 24 + / – 12 år och ett HbA1c> = 6,1% (Mono-S, DCCT = 7,1%) deltog i kursen.

Medel-HbA1c för alla deltagare var vid;

 • start: 7,6 ± 1,0%
 • 3 mån: 6,3 ± 0,7%
 • 4 år: 6,9 ± 1,0%

Antalet personer föll bort var 25 (52%). HbA1c i denna grupp var vid:

 • start: 7,5 ± 1,1%
 • 3 mån: 6,5 ± 0,8%
 • 4 år: 7,4 ± 0,9%

I gruppen av 23 (48%) följsamma personer betyder HbA1c vid;

 • start: 7,7 ± 1,0%
 • 3 mån: 6,4 ± 0,9%
 • 4 år: 6,4 ± 0,8%

 ◊

Slutsats

Att delta i en utbildning om reducering av kolhydrater i kosten och om motsvarande insulin reducering vid typ 1-diabetes, gav varaktig förbättring.

Ungefär hälften av individerna följde programmet efter 4 år. Metoden är användbar när det handlar om informerade och motiverade personer med typ 1-diabetes.

För att få ett varaktigt resultat för en patient behöver man behandla två. 

Original med referenser och diagram (på engelska)

Low carbohydrate diet in type 1 diabetes, long-term improvement and adherence: A clinical audit. Read more…

APPENDIX

.

Kraftig ökning av diabetes väntas

Mer än 700 000 svenskar har diabetes – hälften utan att veta om det. Forskare befarar att antalet fall fördubblas de närmaste åren, och sjukdomen kryper ner i åldrarna.

Antalet diabetessjuka kommer att fördubblas inom några år, befarar forskare. Dåliga matvanor och övervikt är främsta orsaken.

Mer än 700 000 svenskar tros i dag ha diabetes – hälften utan att veta om det. Den väntade ökningen oroar.

-Man tittar på hur utvecklingen har sett ut hittills och det är en ständigt ökande trend. Beräkningen bygger på den kurvan och det är mycket oroande, säger Mona Landin-Olsson, professor och diabetesläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande för Sveriges diabetesläkare.

Sämre levnadsvanor och för mycket fet mat tros ligga bakom ökningen av typ 2-diabetes bland barn, ungdomar och vuxna.

Det är mycket bekymmersamt att det kryper nedåt i åldrarna. Diabetes kan leda till flera besvärliga följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, njurpåverkan och synnedsättning, säger Landin-Olsson.

Många av dem som drabbas av hjärtinfarkt har eller upptäcker att de har diabetes när de kommer till vården. Av alla som drabbas av hjärtinfarkt har 75 procent diabetes eller förstadiet till sjukdomen.

Antalet fall av diabetes typ 1 har fördubblats bland barn under 15 år de senaste 20 åren. Cirka 800 barn insjuknar varje år.

-Vi vet inte vad som ligger bakom det här. Det pågår intensiva studier, säger Landin-Olsson.

.
Källa: GP

Kommentar:

Vårdens företrädare säger sig inte veta vad utvecklingen beror på och nämner i artikeln att för mycket fet mat tros ligga bakom. Oj, vilket trams.

De som följer inläggen på Kostdemokrati har en mycket klar uppfattning om vad som orsakar diabetes, övervikt och de flesta moderna sjukdomar.

De som läst Dr Jörgen Vesti Nielsens Karlshamnsstudie förstår också hur det hela hänger ihop. Tydligare än så kan det inte bli.

Sedan Livsmedelsverket införde nyckelhålsmärkning 1989 (äta fettsnålt och maximera kolhydratintaget) så har diabetes ökat med 200 % och fetma ha ökat med 100 %.  Man behöver inte vara professor för att se sambanden, men kanske för att inte se.

Världsmästare på barndiabetes,
diabetes typ 1.

Diabetes typ 1 (barndiabetes) drabbar fler i Finland och Sverige än resten av världen. T.ex. har vi dubbelt så många drabbade per capita än Tyskland.

Vad skiljer Finland och Sverige från resen av världen?

Våra barn är världsmästare vad gäller konsumtion av välling och margarin!

Med tanke på att välling innehåller hybridiserat  dvärgvete som vi bara ätit under ett halvt sekel (läs mer…) och med tanke på vad margarin innehåller (läs mer…), så kan detta mycket väl vara de signifikanta faktorer som gör skillnad, som gör oss till världsmästare.

Livsmedelsverket är de som driver detta högriskprojekt vars resultat nu kan avläsas. De vill att vi skall äta maximalt med vete och att margarin skall påtvingas barnen från två års ålder i förskolan. Hur länge till skall detta vansinne få fortgå?!
.

Finland och Sverige är världsmästare på välling, margarin och barndiabetes.
.

Svenska barn får oftare diabetes

Diabetes hos barn är vanligare i Sverige och Finland än i något annat land i världen. Forskare vid Linköpings universitet följer drygt 17 000 barn för att ta reda på varför.

– De främsta målet är att hitta de bakomliggande orsakerna till så kallad barndiabetes, säger professor Johnny Ludvigsson, verksam vid Universitetssjukhuset i Linköping, till TT.

I Sverige får cirka 700 barn per år barndiabetes (diabetes typ 1). Det är dubbelt så många som på 1970-talet. Frekvensen i Sverige är mer än hundra gånger så hög som den i Kina (!) och betydligt högre än i till exempel Baltikum och det forna Sovjetunionen.

Livsstil

– Det är den överlägset vanligaste allvarliga sjukdomen som drabbar barn i Sverige. Vi har flera hypoteser om vad som kan orsaka sjukdomen, men det måste vara något i vår livsstil här, konstaterar Ludvigsson.

För att kartlägga orsakerna startade han och hans kollegor 1997 det så kallade abis-projektet (alla barn i sydöstra Sverige). 17 055 av de barn som föddes i Östergötland, Småland, Blekinge och Öland mellan oktober 1997 och oktober 1999 har följts med regelbundna provtagningar i blod, urin och avföring samt registrering av miljöfaktorer.

– Vi tittar på vilka infektioner som drabbar barnen, när näring som komjölk och gluten och vitaminer introduceras samt på stress. Vi vet att den stress som till exempel en skilsmässa i familjen utgör kan spela roll för immunförsvarets balans.

Enorm bank

I dagarna drar en ny fas av abis i gång då forskarna hoppas kunna fortsätta med provtagningarna när barnen är åtta, elva och fjorton år.

Ludvigsson säger att abis-projektet hittills gett stöd för vissa teser, som att det finns en koppling mellan ett antal infektioner och barndiabetes. En livsstilsförändring som diskuterats är hygienen, att vårt rena samhälle gör att immunförsvaret inte mognar och sysselsätts så som det är menat.

– Jag tror inte att det är en enda faktor som förklarar diabetes hos barn. En del kanske får det på grund av ett visst virus, andra på grund av mekanismer som har med födoämnen att göra och andra för att stress på de insulinproducerande cellerna utlöser en reaktion, säger Ludvigsson. (TT)

Källa: GP

Ny bok: Kaninen Blå

Anna”Lena Söderlöv, fritidspedagog, är stöttande mor till diabetessjuka Ludda. Aktuell med med barnboken Kaninen Blå.

”Min son Ludvig var sex år när läkarna upptäckte att han har diabetes typ 1”

Varför har du skrivit en barnbok om diabetes?

– Min son Ludvig, eller Ludde som han kallas, var sex år när läkarna upptäckte att han har diabetes typ 1. Jag och min man, Johan, skulle åka på semester och barnen var hos Johans föräldrar.

I stället för semestern checkade vi in på Borås lasarett och under de där två första veckorna på sjukhuset kändes det som att hela världen rasade: Ludde var rädd och gömde sig under sjukhussängen. Han skrek och undrade om jag skulle döda honom när jag kom med sprutan för att ge honom insulin. Då föddes tanken att skriva en saga för att förklara på ett sätt som han förstår.

Hur gick det från tanke till bok?

– Det tog ett tag. Jag, Johan och Luddes storebror var först väldigt ledsna. När det lagt sig blev jag arg. Efter det kom känslan av att vilja hjälpa andra i samma situation.

När Ludde började skolan hade vi en powerpoint så att alla klasskamrater skulle få veta och förstå.  Ludde hittade på att kaninen skulle heta Blå och boken var färdig i slutet av oktober i år.

Vad handlar boken om?

– Den handlar om Blå som har diabetes typ 1 och hans vänner Myggan och Vampyren. Myggan hjälper honom genom att sticka ett litet hål så att en bloddroppe kommer ut, Vampyren smakar och undersöker om Blå behöver medicin. Det framgår också i boken att diabetes inte smittar, det är jätteviktigt att barn vet det.

Vad är det svåraste med att vara förälder till ett barn med diabetes?

– Det är att man aldrig får glömma bort insulinet. Man måste alltid veta vad klockan är och när man ska laga mat. Om jag slarvar kan han svimma, hamna i koma och i värsta fall dö. Han kan äta godis, men då måste vi ge honom extra insulin så det blir bara på speciella tillfällen som födelsedagar och liknande.

Utan insulinet kan han få väldiga humörsvängningar, och bli törstig och kissnödig om vartannat. Livet har förändrats sedan Ludde blev sjuk. Jag har gått ned i tjänst och jobbar nu deltid som fritidspedagog. Nästan allt kretsar runt detta att ta hand om sitt barn på bästa sätt.

Ludde är också jätteduktig på att ta hand om sig själv. Han äter alltid upp sin mat och påminner själv om att det är dags att ta insulinet. Ofta när vi ska gå ut frågar han om vi har kommit ihåg att packa ner det.

Vilka symptom ska man se upp för?

– Ludde var väldigt slö och jättetörstig innan diagnosen, Han kunde dricka ett helt glas vatten och direkt be om ett nytt. När han var två år fick jag veta att jag är glutenintolerant och forskare tror det finns ett samband med diabetes. Hur mycket D-vitamin man får i sig när man är gravid kan också hänga ihop med sjukdomen. Men ingen vet egentligen varför man får diabetes typ 1.

Diabetes typ 2 hänger mer ihop med livsstil och vilka matvanor man har.

Hur mår Ludde i dag?

– Han mår bra så länge insulinnivån är stabil. Men det är fortfarande ganska svajigt. Koncentrationssvårigheter hade han redan innan och de blir värre om han är ”hög” eller ”låg”. Ludde har förändrats mycket sedan vi började behandla honom med insulin, han är piggare nu. Men ibland frågar Ludde varför det är så att han måste ha diabetes? Då säger jag att jag också undrar det, och att man inte vet.

Varför är Världsdiabetesdagen viktig?

– Det är en möjlighet att sprida information och slå hål på fördomarna som finns.

Källa: GP på världsdiabetesdagen 2012

Avslutningsvis, om diabetes typ 2.

Vi frågade Dr Jörgen Vesti Nielsen om han hade ett bra kompendium om åldersdiabetes (diabetes typ 2), som numera kan debutera redan i tonåren. Svaret var att det inte behövs, det är bara att ta bort kolhydraterna. Detta har han ju redan visat i Karlshamnsstudien, där t.o.m. liberal LCHF (upptill 20 E% kolhydrater) fungerade bra.

Dessutom finns det ju redan mycket information om sockersjuka, typ 2:

 • Snabbguide om Sockersjuka, ladda hem här…
 • Kostdoktorn om diabetes, läs här…
 • Dr Annika Dahlqvists blogg om diabetes, läs här…
 • Matfrisk Blogg om diabetesbehandling, läs här…
 • Boken ”Diabetes? Nej tack!”, läs recension här…
 • LCHF-magasinet. Prenumerera här…

.
Team KOSTDEMOKRATI