Säkra intagsdoser av silver (myndigheternas egna data)

.

Hur mycket silver jpeg

.

huvudet-sanden-kakel

Falska ”profeter”

Okunniga tjänstemän, journalister, tyckare och andra som uttalar sig kan uppenbarligen inte skilja mellan rent silver (ofarligt) och silversalter (giftigt) eller så ljuger de medvetet för att folket ska vilseledas och förvägras tillgång till en naturligt ”antibiotika” utan några biverkningar (vilket är mycket ovanligt när det gäller potenta medel).

Läs själv nedan för att känna dig trygg och för att kunna avslöja falska ”auktoriteter” nästa gång de försöker skrämma dig med sin auktoritet, sin gravt felaktiga information och därigenom grundlura dig och din familj på er livskvalitet och därtill lura samhället på (skatte)pengar.

budcykel-BigPharma-jpeg

Våra myndighetstjänstemän agerar som om
de vore droghandlares springschasar.

Vår räddning

Kolloidalt silver är vår räddning när antibiotika spelat ut sin roll och det verkar även mot allvarliga sjukdomar (som ebola), plus en rad andra mindre allvarliga åkommor. Det verkar effektiv på svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter, och det finns ingen evidens för att svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter skulle kunna utveckla resistens mot kolloidalt silver.

Att våra myndigheter och media mörkar denna folkets möjlighet att upprätthålla folkhälsan på ett kostnadseffektivt sätt, det är att agera livsmedelsindustrins springschasar (av okunnighet, dumhet, rädsla eller för att det gynnar en själv). Här faller ansvaret tungt på ledningen inom respektive myndighet och på ansvariga politiker.

Det är svaga politiker som genom passivitet och bristande kompetens successivt överlåtit befälet över vår sjukvård till kost- och läkemedelsindustrin. Och det är förtroendevalda politikers ansvar att återta befälet och detta helst innan sjukvården helt har kraschat.

ζ

Säkra intagsdoser av silver

– Myndigheternas egna data…

Rent silver är ofarligt medan silversalter är toxiska, frätande och kan ge upphov till den kosmetiska biverkningen argyri. Dock måste minst 10 gram silversalter ansamlas i vävnaden för att denna färgskiftning ska kunna komma till stånd.

WHO_3_jpegWHO (World Health Organization) verkar känna till betydligt mer om silver och dess säkerhet än svenska myndigheter och forskare. Deras riktlinjer säger klart att nolleffektdosen – NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) – för silver ligger på 10 gram konsumerat silver under en livstid.

Det motsvarar 6 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver varenda dag under 80 års tid. Detta är fullständigt säkra nivåer som inte ger minsta biverkning enligt WHO.

Två bilder som pedagogiskt illustrerar detta (klicka på bilderna):

 • Säkerhetsdata för Ionosil … PDF
 • Jämförelsedata för silver … PDF

Säkerhetsdata-KS-jpegjämförelsedata-KS-jpeg

ζ

APPENDIX
.

Livsmedelsverket publicerar osanningar

– vilket innebär att denna myndighet bryter mot grundlagen

Antingen har tjänstemännen på Livsmedelsverket uppnått sin inkompetensnivå eller så ljuger de medvetet, där det sistnämnda är ett brott mot grundlagen.

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

ζ

Livsmedelsverket och kolloidalt silver

Livsmedelsverket har inget vetenskapligt stöd för sin sida om kolloidalt silver, där de bland annat varnar för Argyria. Att de saknar vetenskapligt underlag hindrar dem dock inte att i luddiga ordalag varna för både det ena och det andra. Det är också uppenbart att de blandar ihop rent silver (ofarligt) och silversalter (giftigt), vilket sannolikt är en medveten lögn (för inte kan väl vara fullständigt okunniga?) avsedd att skrämma och lura folket.

Hela inlägget från Livsmedelsverket genomsyras av luddiga varningar med syfte att skrämmas, förutom en liten passus om att kolloidalt silver används inom vården (något de inte kan förtiga, även om de skulle vilja).

Kolloidalt silver inom vården är en medicinsk revolution som man försöker tiga ihjäl (då det skulle skada försäljning av andra lönsamma läkemedel).

Klicka på bilden till höger och nedan för att läsa mer.

ζ

Slutsats

Vi har en billig opatenterbar metall – silver – som sannolikt kunde vara en räddning i den vård som idag hotas att invaderas av antibiotikaresistenta bakterier. Varje år dör det 50 000 européer av dessa uslingar. Hur många som överlever men som tvingas leva med kroniska svårläkta sår är svårt att uppskatta. Dessa personer är guld värda för det sjukvårdsindustriella komplexet.

Det lilla inslaget i Rapport flimrade förbi i rutan 7 juni 2009 (se nedan) . Inte många hann snappa den revolution som inslaget levererade.

tyst-läkare2-jpegNi må tro att läkemedelsindustrins profitörer, verksamma i företag och inom hälso- och sjukvården, var nervösa just då. Budkavlen går:

– Håll för fan käft om detta! Om du vill behålla jobbet!

Och nu är de nervösa igen. Tänk det kom till allmän kännedom att kolloidalt silver kan bota både ebola och cancer (plus en massa andra åkommor), hur ska det då gå med försäljning av läkemedel, av ebolavaccin och cancerläkemedel (som förväntas bli nästa stora försäljnings- och intäktssuccé efter statiner)?

Och ohälsoindustrin har faktiskt med aktivt bistånd av myndighetstjänstemän, lyckats mörka nyttan med kolloidalt silver under decennier. Ett mot folket illojalt agerande och dessutom ett lagbrott.

Yellow Sticky NoteHög tid att våra generaldirektörer läser på sina uppdragsbeskrivningar och agerar i medborgarnas och samhällets intresse och inte som idag ränner ohälsoindustrins ärenden som simpla springschasar.

Detta är en högt prioriterad fråga och de generaldirektörer som saknar kompetens måste snarast bytas ut. Om inte ansvariga politiker förstår och förmår detta, så måste de bytas ut.

DETTA ÄR EN POLITISK FRÅGA.

– Vad har mörkläggning av nyttan med kolloidalt silver under decennier kostat i form av mänskligt lidande och samhällskostnader? Varje år dör det 50.000 européer (i snitt 5,7 per timma, dygnet runt) av antibiotikaresistenta bakterier, många helt i onödan

Dags för folket att stoppa detta vansinne, detta slöseri med livskvalitet och skattekronor i miljardklassen, bara för att vara ohälsoindustrin till lags.

[Klicka på bilden nedan för att läsa mer]

ζ

4 svar på ”Säkra intagsdoser av silver (myndigheternas egna data)”

 1. MYNDIGHETER BLANDAR IHOP BEGREPPEN

  De svenska myndigheterna har ”blandat ihop äpplen och päron” när de jämför olika risknivåer för silver. Observera att NOAEL-värdena är den minsta intagsnivån utan någon som helst biverkan. Den högsta nivån utan biverkningar är inte känd. De verkliga risknivåerna ligger långt utöver NOAEL.

  En bra risköversikt är följande: För att komma upp i skadliga silvernitratnivåer (silvernitrat är toxiskt, vilket det inte finns några vetenskapliga belägg för att elektrokolloidalt silver skulle vara) så måste man vid ett och samma tillfälle inta 7 gram finfördelat silvernitrat. Kolloidalt silver utsöndras till 99 % på ett dygn. För att komma upp i 7 gram kolloidalt silver med hjälp av Ionosil så måste man således dricka 700 liter vatten på en gång. Efter 8 liter dör man på grund av vattenförgiftning eftersom salterna i kroppen då är så pass utspädda att det påverkar hjärtat och de elektriska signaler som håller det igång.

  Låt oss, för skojs skull, tänka oss att man ändå klarar av ett intag av 700 liter Ionosil på en gång. Inom loppet av ett dygn så har man genom utsöndring förlorat 6,93 gram av det silvret. Om man då försöker att återigen intoxikera på Ionosil och följande dag dricker ytterligare 700 liter på en gång, så ligger det ackumulerade silvret i kroppen som mest på 7,07 gram, vilket utsöndras på ett dygn till att bli 0,0707 gram silver. Mer än så blir det knappast, även om man dricker 700 liter varje dag under 80 års tid.

  Ekvationen för utsöndringen är en gränsvärdesfunktion som medför att man inte kan ackumulera mer än 0,0708 gram silver i kroppen per dygn, baserat på det intaget.

  Det är således omöjligt att intoxikera på Ionosil och man får dricka en sjujäkla mängd kolloidalt silver på 10 ppm om man skall ta livet av sig på det sättet.

  Några skador på grund av kolloidalt silver finns inte rapporterade. Alla påståenden om sådana risker är hypotetiska och det finns inte en enda vetenskaplig studie som jag har funnit som visar på några som helst skador på människor. Att använda Ionosil är säkert. Jag skulle utan tvekan injicera 5 ml av det direkt in i en av mina egna vener för att på så sätt visa att det är ofarligt och jag kommer troligtvis att göra det inom kort, om något TV-program vill visa det.

  Det finns inte en enda bakterie, inte något enda något virus, inte någon enda svampcell eller svampspor eller någon enda encellig mikroorganism som klarar av miljön i Ionosil. Så, medlet är därför sterilt och det är ju bara sterila medel som man kan acceptera som injektionsmedel.

  Vi får se om något TV-program nappar på mitt förslag att jag i TV-rutan injicerar Ionosil på mig själv.

  Michael Zazzio
  medicinsk forskare, indexerad på MEDLINE

 2. LIFE-BUTIKERNAS LEDNING INFORMERAR

  Lifekedjan gick häromdagen ut med ett mail till sina butiker som löd:

  ”Vi vill uppmana alla Life medlemsbutiker att omgående plocka bort alla produkter med kollodialt silver från hyllorna. Under dagen har vi vid två tillfällen blivit kontaktade av media, kopplat till inslaget i Helsingborgs dagblad att produkten säljs trots förbud. Det är sällan Livsmedelsverket, Läkemedelsverket samt Smittskyddsinstitutet är överens, men i detta fallet är man det. Jag vill påminna er om att det är Life som varumärke som man ger sig på, när produkten hittas hos er butiker. Mvh Gunnel”

  – – –

  Då vi definitivt inte kunde känna igen oss i att produkten skulle vara förbjuden, så skickade vi nyss följande mail till alla Life-butiker:

  Angående Lifes kritik av Ionosil, kolloidalt silver.

  Som de flesta vet så har det återigen stormat rejält kring det kolloidala silvret Ionosil. Detta var fjärde gången sedan 2007.

  Ionosil har marknadsförts sedan 2001 utan ett enda klagomål från någon kund. Produkten består till 99,999 % av vatten och den totala silverhalten är 0,01 gram per liter, dvs 10 mg per liter. Silver i sig är ogiftigt för däggdjursceller och påverkar bara mikroorganismer. Detta finns belagt av både WHO och andra erkända instanser. Giftinformationscentralen har inga registrerade ärenden rörande kolloidalt silver.

  Produkten såldes som kosttillskott mellan 2001 till 2009.

  Sedan 2010 är produkten godkänd av Kemikalieinspektionen för användning som vattendesinfektionsprodukt. Två teskedar räcker för att desinficera en liter dricksvatten och silverjonerna i produkten utraderar effektivt svampar, virus, bakterier samt encelliga parasiter.

  Produkten är väldigt populär och många kunder säger sig inte kunna klara sig utan den.

  Påhoppet i media är det fjärde osakliga påhoppet sedan lanseringen. 2007 hängdes Ionosil ut i Rapport en söndagskväll. 2010 i Vetenskapsradion, våren 2014 i humorprogrammet Institutet i radio. Nu senast så var det ett veritabelt frontalangrepp på Ionosil i tidningarna Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt Aftonbladet. Radion hängde på med ett osakligt angrepp i programmet Medierna i P1. Förutom osakliga påståenden om Ionosil, så bestod påhoppet av grovt förtal av mig själv med påståenden om polisanmälan och produktstopp.

  Alltsammans är grova lögner utan förankring i verkligheten – och arbetet med att polisanmäla tidningarna och radio är initierat. Tidningarna påstod att Ion Silver skulle vara polisanmält, medan Läkemedelsverket inte ens hade funnit något att polisanmäla. Man påstod även att produkten skulle stoppas. Att försöka stoppa en ofarlig produkt som inte har några konsumentklagomål på sig går heller inte att göra. Ett sådant förbud skulle enligt Europarätten inte heller vara proportionerligt. Ska en produkt stoppas så ska den först och främst visas vara farlig, ett hot mot folkets överlevnad eller utgöra ett hot mot folkhälsan. Det gör Ionosil definitivt inte. 14 års klanderfri försäljning av produkten i hälsokostbranschen vittnar om detta tillsammans med de riktvärden som WHO har ställt upp.

  Anledningen till påhoppet är att över 21000 vuxna medlemmar i Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0, diskuterar forskning, vetenskap och erfarenheter av kolloidalt silver. Gruppen är sluten, alla är med som privatpersoner och åtnjuter yttrandefrihet och åsiktsfrihet enligt den europeiska grundlagen Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt grundläggande friheterna. Ändå bryter sig en journalist in och oseriöst publicerar information som uttryckligen inte ska lämna gruppen. Att sådant publiceras utgör ett brott mot pressetiken.

  Diskussionerna i gruppen rör
  , förutom som vattendesinfektion, alla möjliga användningsområden av kolloidalt silver och det skrämmer uppenbarligen ”etablissemanget”. Gruppens medlemmar är väldigt aktiva och har samlat ihop 650 stycken A4-sidor med användarberättelser. Hur många diskussionsfora rörande hälsa finns det inte på Facebook? Ska nu journalister göra intrång och hänga ut människor som i egenskap av privatpersoner diskuterar ingefära, gurkmeja, c-vitamin och bikarbonat? Finns det ingen respekt för yttrandefrihet och åsiktsfrihet längre?

  Tidningsartiklarna ville göra gällande att de diskussioner kring silver som försiggick i gruppen, inte baserades på någon vetenskaplig grund. När vi efter påhoppet redovisade 20 sidor med vetenskap, forskning och beprövad erfarenhet så vägrade massmedia att lyssna på oss, censurerade vårt svar och la locket på.

  De ”experter” som tidningen har använt sig av i artikeln har varit jäviga och extremt okunniga inom området kolloidalt silver. De känner inte till produkten och är inte insatta i den senaste forskningen. Ska smutsig sensationsjournalistik få avgöra om en produkt ska få säljas eller inte? Naturligtvis ska ansvarig myndighet, baserat på innehåll och säkerhet, avgöra om en produkt är farlig eller ej.

  Eftersom produkten Ionosil varken är giftig eller det minsta farlig, så är produkten fortfarande efter 14 år godkänd att säljas och det är det som skall utgöra underlag för varje återförsäljare som säljer produkten, inte vad okunnig sensationsjournalistik försöker påstå och hävda. Lägger med ett exempel på den flagranta okunnighet som Åsa Melhus uppvisar i det sista exemplet i detta mail.

  Det är med bestörtning och förvåning som vi nu hör om hur Life går man ur huse för att förbjuda sina butiker att hantera Ionosil, en säker och uppskattad produkt som uppemot 100.000 personer i Norden använder.

  Vi hör samtidigt att ni förlitar er på Livsmedelsverkets förlegade och osakliga information rörande kolloidalt silver. Livsmedelsverket vet inte ens vilken form eller koncentration vi jobbar med. Den information de har rör silversalter typ silvernitrat och silverklorid som är upp till 30.000 gånger starkare än Ionosil.

  Silvernitrat
  produceras genom att man löser silver i salpetersyra. Ionosil produceras med en svag elektrisk process som utsöndrar silverjoner i rent avjoniserat vatten. Totalt ett gram rent ogiftigt silver finns i 100 liter av vätskan. Vid däggdjursförsök har man sett att inte ens motsvarande 500 liter av vätskan per kilo kroppsvikt skulle kunna ge negativa effekter. Ionosil testades 2007 i en studie gjord på The Faculty of Pharmaceutical Sciences, Copenhagen University. I studien konstaterade forskarna att det inte förekom några som helst toxiska effekter av produkten.

  Livsmedelsverket sprider även den numera förkastade tesen att silver kan ge upphov till resistenta bakterier. Modern forskning visar att silver utraderar alla resistenta bakterier, löser upp biofilm och gör antibiotikan tusentals gånger mer effektiv. Allt detta enligt studier redovisade i tidningar som Nature och Scientific American.

  I ert beslut att inte sälja produkten Ionosil förhastar ni er, baserat på överdrifter, lögner och förlegad information. Tyvärr slår det i slutändan tillbaka på Lifebutikerna då många kunder tar hela sin inköpslista med sig till konkurrenterna Hälsokraft eller Nature – kedjor som fortsatt säljer produkten och som inte så lätt låter sig luras av smutskastning i media… Detta är nu som sagt fjärde gången som det inträffar under loppet av sju år.
  Vi märker redan en enorm ökning av Ionosil i beställningsvolymerna till Hälsokraft. Vi får just nu in en stor mängd nya återförsäljare.

  Ställ er nu frågan: Hade produkten varit farlig, hade då Kemikalieinspektionen överhuvudtaget tillåtit produkten? Ska smutsig sensationsjournalistik verkligen få ligga som grund för om en produkt ska få säljas eller är det istället verifierbar säkerhet och beslut från institut och ansvariga myndigheter som ska gälla?
  Ion Silver är som nämnts tidigare inte polisanmält och Ionosil är fortfarande en 100 %-igt laglig produkt som säljs av många, det finns 100-tals återförsäljare över hela Norden. Produkten har sålts i 14 år nu och kommer säljas i många, många år till.

  I ljuset av detta blir vi väldigt förvånade över det mail som från Lifes ledningsgrupp har gått ut till butikerna och som säger följande:

  ”Vi vill uppmana alla Life medlemsbutiker att omgående plocka bort alla produkter med kollodialt silver från hyllorna. Under dagen har vi vid två tillfällen blivit kontaktade av media, kopplat till inslaget i Helsingborgs dagblad att produkten säljs trots förbud. Det är sällan Livsmedelsverket, Läkemedelsverket samt Smittskyddsinstitutet är överens, men i detta fallet är man det. Jag vill påminna er om att det är Life som varumärke som man ger sig på, när produkten hittas hos er butiker. Mvh Gunnel”

  Att osanna påståenden från media ska få en stor butikskedja att förhastat ta bort en godkänd och uppskattad produkt från hyllan är väl ändå lite väl märkligt? Det som är än märkligare är att Life inte vänt sig till oss och frågat hur det ligger till. Ion Silver AB är som sagt, trots påståenden från media, INTE polisanmält och produkten är INTE förbjuden eller farlig. Om så nu vore fallet – varför säljer Hälsokraft och Nature och alla andra återförsäljare fortfarande produkten?

  Vi är tyvärr övertygade om att detta brev inte förändrar något vad gäller Lifes inställning, vi har försökt nå fram tidigare med – men vi känner att det för rättvisans skull åtminstone ska gå att sätta sig in i vad som hänt. Massmedia vägrar i vanlig ordning att rätta till sina snedsteg och ärendet kommer drivas av oss i domstol.

  Läs mer detaljer om hela händelseförloppet här: http://www.ion-silver.com/hdd.htm

  Har du frågor eller vill få förtydligat något, så hör av dig till mig!

  Vänliga hälsningar,

  Anders Sultan, VD Ion Silver AB

  Michael Zazzio, Styrelseordförande Ion Silver AB,
  medicinsk forskare, indexerad på MEDLINE
  vetenskapligt råd i AENORTA

  – – –

  Lite intressanta länkar till inslag som rör påhoppet:

  – Jag gav min syn på saken i ett inslag hos MalmöTV.se … klicka här

  – Sjukvården borde ordinera kolloidalt silver … klicka här

  – Debattartikel i Nyheter24 … klicka här

  – Debattartikel tidningen Kulturen … klicka här

  – Hjälp jag är med i en sekt … klicka här

  – Kolloidalt silver verkar ha botat hela min familjs vinterkräksjuka … klicka här

  – Analys: Jack Werner och P1 demoniserar hälsomedvetna svenskar och kolloidalt silver … klicka här

  – Kolloidalt silver säkert upptill 16 000 liter – i ett svep. Att dricka 16 000 liter i ett svept är dock inte möjligt, då man dör av vattenförgiftning redan efter ca 8 liter. Ska vi förbjuda vatten då det är livsfarligt att överkonsumera? … klicka här

  – HD och Sydsvenskan kommer att anmälas efter Joakim Björcks artiklar om kolloidalt silver … klicka här

  – Folkhälsomyndigheten erkänner att kolloidalt silver fungerar mot virus – inspelat samtal … klicka här

  – Kolloidalt silver ej giftigt enligt Giftinformationscentralen – NASA använder det regelbundet … klicka här

  – När demokratin säljs för några lösnummer … klicka här

  Det finns en del publicerat kring det faktum att silver ökar antibiotikans effekt, och utraderar resistenta bakterier:

  – Nature … klicka här

  – Daily Mail … klicka här

  – Scientific American … klicka här

  – – –

  Facebookgruppen

  I Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0 finns det mycket information kring kolloidalt silver, MSM och EMS. Här finns även möjlighet att ställa frågor till gruppens medlemmar, och även ta del av deras resultat. 500 sidor med berättelser och över 21.000 medlemmar!

  Ansök om medlemskap här … klicka här

  – – –

  Ursprungsartiklarna i Helsingborgs Dagblad:

  http://hd.se/skane/2014/10/25/tusentals-utsatta-for-medicinbluff/

  http://hd.se/inrikes/2014/10/26/dodar-ebola-avfardas-av-pentagon/

  http://hd.se/skane/2014/10/28/polisanmaler-vill-stoppa/

  http://hd.se/inrikes/2014/10/25/cancersjuka-utsatts-for/

  http://hd.se/skane/2014/10/31/ion-silver-ab-har-inte/

  – – –

  Åsa Melhus och cancer

  Åsa Melhus och hennes ovetenskapliga och dåligt belagda påståenden om kolloidalt silver:

  Åsa Melhus säger i HD/Sydsvenskan-artikeln

  – ”Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva.”

  Vår Kommentar:
  Åsa Melhus är för det första jävig i sitt yttrande eftersom hon äger ett patent i en konkurrerande produkt när det gäller sårläkning och har allt att vinna på att silver försvinner. För det andra är hon extremt dåligt påläst. I studien nedan så framgår det att silverjonerna är verksamma mot cancercellerna i mängder kring ng/ml, det vill säga mängder i ppb-området (parts per billion/miljarddelar):

  “Colloidal silver had dose-dependent cytotoxic effect in MCF-7 breast cancer cells through induction of apoptosis, shown an LD50 (3.5 ng/mL) and LD100 (14 ng/mL) (*P < 0.05), significantly decreased LDH (*P < 0.05) and significantly increased SOD (*P < 0.05) activities. However, the NO production, and Gpx, CAT, and Total antioxidant activities were not affected in MCF-7 breast cancer cells. PBMC were not altered by colloidal silver.”

  Källa … http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/

  Åsa Melhus säger att det krävs ”sådana helvetiska mängder” medan forskarna som vet vad de talar om säger att det räcker med 14 ppb (parts per billion) för 100 % dödande av bröstcancercellerna. Dessa nivåer kan lätt uppnås genom lokal applikation eller oralt intag. Silverjoner är så små att de lätt passerar genom huden och når underliggande område. Ionosil är en 10 ppm stark produkt, dvs den är 1000-tals gånger starkare än vad som krävs för att få effekt på cancerceller, allt enligt den ovan citerade studien.

  Åsa Melhus talar om ”silverförgiftning” utan att uppenbarligen vara medveten om att det är stört omöjligt att bli silverförgiftad av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Åsa vet uppenbarligen inte skillnaden mellan giftigt silvernitrat där man löser silver i salpetersyra – och ogiftigt elektriskt framställda silverjoner.

  Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

  ”Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

  ”In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

  Länk … http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637

  Hela studien: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article

  Applicerar man denna kunskap
  på ett 10 ppm starkt kolloidalt silver, så kan en 80 kilo tung person inmundiga 500 liter (5 gram) x 80 kg, vilket visar att inte ens 40.000 liter intaget vid en och samma gång skulle kunna vara skadligt. Tyvärr dör man av vattnet i produkten redan efter 8 liter, vilket visar att vattnet i produkten är minst 2000 gånger giftigare än silvret.

 3. HELSINGBORGS DAGBLAD (HD)

  Så var våra vänner i media igång igen och försöker skydda allmänheten från några hundra mikrogram rent ofarligt silver utan biverkningar.

  Mängder som man kan uppnå genom kosten och som till och med WHO erkänner är helt ofarligt att konsumera. WHO:s data säger att man kan utan problem konsumera motsvarande 7 dagliga teskedar av en 10 ppm stark produkt, utan minsta biverkning. Detta kan man göra varje dag i 80 års tid! Och då räknar man inte ens in vad man dessutom vet – att kroppen effektivt rensar ut silvret till 99% på bara någon dag!

  Som om det inte fanns viktigare saker att skydda människor från?

  ”Livsmedelsverket lyfter på sin hemsida fram hälsorisker med att konsumera kolloidalt silver och betonar att det är förbjudet som kosttillskott”.

  Samtidigt så har Kemikalieinspektionen inga problem med att man får marknadsföra en 10 ppm KS som vattendesinfektion. Det är för att myndigheten insett att det är enbart 10 ppm, dvs 10 mg/liter rent silver i produkten. Och hör och häpna, man dricker ju silvret efter man använt produkten i vattendesinfektionssammanhang! Känner personligen ingen som sätter sig och försöker pilla bort silvret efter det fått verka…

  Kanske vi så småningom kan få Livsmedelsverket att erkänna att 10 ppm starkt KS inte motsvarar de 300.000 ppm starka silvernitratprodukter som man utan att skämmas, hela tiden försöker dra paralleller med.

  Hur svårt ska det vara för en myndighet att hålla sig till fakta och vetenskap? Verkar inte finnas några krav på det…

  Tror människor och butiker kan leva med att hämta Ionosil på en annan hylla i butiken… Förbjuda produkten kan man bara göra om den skulle vara dokumenterat hälsovådlig och då måste till och med Livsmedelsverket vara sakligt. Då faller korthuset.

  Blir en intressant fortsättning på dramat och ju mer de sprattlar, desto fler får höra talas om KS…

  – HD: ”Bluffen – så agerar myndigheterna” klicka här

  – – –

  MYNDIGHETERNAS EGEN DATA

  Säkra intagsdoser av silver. Myndigheternas egna data…

  Mycket av uppståndelsen kring kolloidalt silver idag beror på att man från motståndarsidan har extremt svårt (ofta medvetet) att skilja på de starka toxiska silversaltprodukter som användes i läkemedel på 1900-talet (ofta 300.000 ppm starkt) – och det ogiftiga elektriskt producerade rena silver som används i kolloidalt silver idag med låga 10 ppm styrka.

  Det som uppenbarligen lurar dem är det att de gamla läkemedlen ofta kallades Colloidal Silver (CS) eller ibland mer specifikt Colloidal Silver Protein (CSP), silvernitrat bundet till protein för att silvret inte skulle fälla ut och hamna på botten av flaskan. De ca 350 registrerade fall av argyri från denna period, var nästan alla orsakade av CSP med 300.000 ppm styrka och partiklar som kunde vara uppemot 10.000 nm i storlek. Notera att argyri enbart är en kosmetisk biverkning som inte har andra effekter på kroppen.

  Ett modernt elektriskt producerat kolloidalt silver består ofta av silverjoner med storleken 0.24 nm samt partiklar i storleksområdet 1-20 nanometer.

  Rent silver är ofarligt medan silversalter är toxiska, frätande och kan ge upphov till den kosmetiska biverkningen argyri. Minst 10 gram upplagrat silver är vad som krävs för att kunna få till en färgförändring.

  WHO verkar känna till betydligt mer om silver och dess säkerhet än svenska myndigheter och forskare. Deras riktlinjer säger klart att nolleffektdosen – NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) – för silver ligger på 10 gram konsumerat silver under en livstid. Det motsvarar 6 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver varenda dag under 80 års tid. Detta är fullständigt säkra nivåer som inte ger minsta biverkan enligt WHO. Då tar WHO inte ens i beaktande att silvret du konsumerar idag, har till 99% rensats ut till i morgon.

  – WHO:s data för silver i vattenreningssammanhang: http://www.who.int/water…/dwq/chemicals/silver.pdf

  Bilder som pedagogiskt illustrerar detta hittar man här:

  – SÄKERHETSDATA … klicka här

  – JÄMFÖRELSEDATA … klicka här

  – – –

  FORSKNING

  Dartmouth Toxic Metals Research Program om Silver

  En erkänd referens inom området toxiska metaller, Dartmouth Toxic Metals Research Program skriver följande om rent silver:

  ”Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to humans and is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other chronic adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver coins, spoons or bowls been found to affect human health. This is because solid silver is almost completely biologically inert, and even if ingested, would pass through the human body without being absorbed into tissues.”

  ”Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.”

  – The Facts on Silver … klicka här ( Googleöversatt )

  – – –

  GENMÄLE SKICKAT TILL HD

  HD har duckat för den vetenskapliga redovisning som vi erbjudit dem. De låtsas som att de aldrig fått ta del av den och de censurerade dessutom genmälet som publicerades för allmänheten.

  Läs själv hela genmälet, det ocensurerade:

  ”Genmäle, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet som svar på artiklar innehållandes osakligheter och grovt förtal gentemot Anders Sultan”klicka här

 4. klipp från Facebook

  FACEBOOKGRUPP

  Anders Sultan: Den ”olagliga marknadsföringen” är baserad på en knasig och oinsatt journalists syn på denna grupp. Han påstår det rör sig om marknadsföring när det i själva verket är ett forum för att dela med sig av forskning och erfarenheter kring kolloidalt silver, MSM och mycket annat.

  Detta är en sluten Facebookgrupp där vi alla medverkar som privatpersoner och åtnjuter EU-konventionens grundläggande friheter – yttrandefrihet och åsiktsfrihet, och där vi fritt utbyter erfarenheter och diskuterar vetenskap och forskning. Det finns statuerat i det fastnålade inlägget.

  Marknadsföring å andra sidan är vad som står på produkten i sig, tidningsannonser, kataloger och officiella hemsidor.

  Detta vet naturligtvis myndigheternas jurister och därför kommer det rinna ut i sanden oavsett hur mycket herr Björck försöker påstå annorledes.

  Hur många grupper finns det inte på Facebook där människor fritt diskuterar hälsoproblem och där man dryftar allt från ingefära, bikarbonat, honung, ättika, gurkmeja och KS?

  Ska då myndigheterna granska alla dessa och Björck hänga ut de som fritt diskuterar olika hälsoeffekter av andra naturliga ämnen?

  Man tar sig för pannan…

  – – –

  EU låter lobbyister förbereda kostråd

  Arbetet med att förbereda EU:s nya kostråd leds av en lobbygrupp för livsmedels-industrin som 2002 ifrågasatte WHO:s rekommendation om att konsumera mindre socker och läsk. Lobbygruppens specialinrättade forskarnätverk får 123 miljoner kronor av EU-kommissionen för jobbet.

  Läs mer … SvD

  Som att be räven vakta hönshuset.

Kommentera