Studie: Margarin är livsfarligt!

.
ζ
.

[Varning! Innehåller växtsteroler som kan skada din hälsa]

Ny studie

Även ”standard” Becel verkar vara livsfarligt att äta enligt en långtidsstudie under fem år. Nu behövs en ny tydlig varningstext på ALLA Becelpaket (inte bara på pro-activ som ju redan har en varningstext enligt ovan).

Läs vad Andreas Eenfeldt  och Jonas Colting skriver:

 • Godnatt fettskräck. Godnatt Livsmedelsverket. Läs mer… (många bra referenser)
 • Margarin bevisat farligt för hjärtat! Läs mer…

ζ

Ett citat från kostdoktorns inlägg:

Katastrofalt resultat

I studien deltog knappt 500 hjärtsjuka män. Hälften lottades till att äta mycket fleromättat omega 6-fett, bland annat i form av margarin (liknande Becel*), samt fick råd att undvika mättat fett (som smör). Den andra hälften lämnades ifred och fick fortsätta att äta som vanligt.

När studien avbröts efter tre år hade signifikant fler avlidit i gruppen som fått det omega 6-rika margarinet. Risken att dö under studien ökade hela 62%! De som slapp rådgivning om margarin levde alltså klart längre i genomsnitt.

ζ

“Margarin ökade
risken att dö med 62 %”

ζ

Det visar sig nu att även risken för död i hjärtsjukdom var signifikant ökad i gruppen som fått margarin, med hela 74%.

ζ

“Margarin ökade
risken för död i hjärtinfarkt
med hela 74 %”

ζ

Godnatt, fettskräck

När man lägger samman detta tidigare undangömda katastrofala resultat med alla övriga studier som gjorts så finns inte minsta tecken på att omega 6-rikt margarin är bra för hjärtat. Tvärtom: Siffrorna är en hårsmån från (p=0,06) att visa statistiskt säker skada av sådant margarin. En sannolikt ökad risk för död i hjärtsjukdom av att äta margarin istället för smör.

Vuxna människor kan förstås undvika att köpa eländet. Men inte alla får välja. Potentiellt hjärtskadande omega 6-rikt margarin är det enda alternativ som tillåts på många förskolor och skolor, med hänvisning till officiella fettskrämda råd.

Dags att vakna, Livsmedelsverket?

ζ

Klubb för kvinnor

Becel, denna kemiska sörja, försöker 1,6 & 2,6 miljonersklubben att lura på sina medlemmar genom att hävda att det är bra för hjärtat, mot sponsring från Becel.

Omega-6-rika produkter som Becel har också visat sig öka risken för bröstcancer.

Allt är tydligen till salu, även kvinnliga medlemmars livskvalité och liv.

PS. Hjärt-Lungfonden dumpade Becel 2009, som nu funnit en ny samarbetspartner med tillgång till landets kvinnor. Vilket klipp!

ζ

Kommentar

Livsmedelsverket har ingen egen forskning och det är skralt med egna kunskaper om hur kosten påverkar människan.

Livsmedelsverket avdelning ”Matvanor är bra” utgör endast 8 % av Livsmedelsverkets verksamhet, sysselsätter ett 40-tal tjänstemän och kostar cirka 40 miljoner kronor per år.

Denna avdelning fungerar mer som ett ”postkontor”; de stämplar OK på kostråden som kommer från mäktiga organisationer (som t.ex. ILSI) som styrs av industrin. Sedan skickar de råden vidare till kostchefer och dietister. Alla ska lyda och ingen får ifrågasätta.

Att påverka Livsmedelsverkets tjänstemän är inte möjligt, ungefär som att inleda en diskussion med postmannen för att du felaktiga uppgifter i din post. Livsmedelsverkets tjänstemän lyssnar bara på (och lyder blint) sina ”auktoriteter”.

Även om enskilda tjänstemän skulle begripa hur tokigt det är idag så är de förhindrade att agera. De har varken stöd, kunskap eller kompetens för att kunna utmana de kostråd de delar ut. Sannolikt tror dock de flesta tjänstemän på det de gör, annars skulle de inte fungera inom organisationen. Men så snart vinden vänder, så kommer alla att byta kurs, på en sekund.

Just nu säger ”vinden” att lättmargariner som Becel ska rekommenderas och då gör alla inom organisationen det, vilket som sagt kan ändras på en sekund, när vinden och strömmen vänder. Utan egen kunskap om hur systemet fungerar; om forskning, fysiologi, biokemi och hormonlära, så väljer man att flyta med.

De som ska väckas är ansvariga politiker och för att de ska vakna upp måste folket vakna upp, bilda opinion och ställa krav på politikerna. De råd SLV vidarebefordrar underminerar folkhälsan på ett mycket dramatiskt sätt, som hotat välståndet.

På bara tjugo år (sedan de inför nyckelhålet 1989) har diabetes trefaldigats (!) och övervikt/fetma har fördubblats! Är detta resultat från ett gigantiskt folk(o)hälsoexperiment oväsentligt?

Med ett pennstreck kan ansvariga politiker befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda (livsfarliga) nationella kostråd, som tjänstemän sedan inte vågar avvika ifrån.

Då skulle helt plötsligt tusentals kostchefer och dietister tvingas ta ansvar för sitt jobb. Många kloka och kunniga skulle frigöras från SLV:s bojor och övriga skulle snart följa efter, då de inte kan motivera SLV:s ovetenskapliga råd (det klarar ju inte ens SLV själva).

Läs mer om hur detta kan gå till … ”Fett-trenden som oroar experterna”

Fram tills detta sker påtvingas våra barn, våra sjuka och våra äldre ett livsfarligt margarin och förnekas möjligheten att kunna välja. Vilket är komplett vansinne!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

Appendix

Läs vad Sveriges ledande oberoende kostexpertis skrev i Dagens Medicin:

ζ

Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten

Varningarna mot det mättade fettet saknar all trovärdighet, skriver Uffe Ravnskov med flera.

En huvudpunkt i dagens kostråd är att undvika mättat fett därför att det sägs öka risken för hjärt-kärlsjukdom, övervikt och cancer. Flera av oss har frågat Livsmedelsverket vilka vetenskapliga studier man använt som stöd.

Det vanliga svaret har varit att ”det finns tusentals”, eller så hänvisar man till nordiska och internationella konsensusrapporter. Läs mer … Dagens Medicin

ζ

Medicinjournalisten Bo Zackrissons bloggkommentar var:

“Kontentan av allt detta blir att det egentligen inte spelar nån roll vad vetenskapen säger. I grunden handlar det om maktpolitik och vad som är bra för livsmedelsindustrin och för dess propagandister med professorstitlar. Debatten har för länge sedan slutat handla om vetenskap.

Vi vanliga medborgare får lita till vad våra egna kroppar signalerar. Och lita till vårt egna sunda bondförstånd.”

Läs mer…

ζ

Sanningen

Sanningen är det saknas studier som stöder påståendet om det mättade fettets farlighet, däremot finns det studier som visar att det är precis tvärtom. När Livsmedelsverket gjorde ett försök att visa studier 2008 slutade det med ett fiasko.

Läs mer i Läkartidningen … Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen? där Livsmedelsverkets studier mals till värdelöst stoft, ur ett vetenskapligt perspektiv.
.

Uffe Ravnskov

Det fick Uffe Ravnskov med dr, docent, oberoende forskare, Lund, att skriva en debattartikel i Aftonbladet med rubriken:

Skrämselpropaganda av amatörer

Citat:

“Min sammanfattning är enkel.
Livsmedelsverkets specialister är
en samling hopplöst okunniga
amatörer
som inte begriper vad de läser!”

Läs hela artikeln här…

ζ

Barn bör inte äta margarin

Nyligen skrev Uffe Ravnskov ett inlägg med rubriken ”Barn bör inte äta margarin” och vi instämmer till fullo!

Citat:

“Astma och allergiska sjukdomar är till exempel vanligare hos barn, som äter mycket omega-6. Det finns även många studier, som har visat, att barn med ADHD har ätit mer omega-6 än andra, och en sammanfattning av elva experiment på ADHD-barn visade, att ungefär en tredjedel av barnen förbättrades eller blev helt normala om de behandlas med stora doser omega-3.

[Tre av fyra barn som får cancer klarar sig,
och var tredje svensk får cancer någon gång]

Det allvarligaste med ett högt intag av omega-6 fettsyror är risken för cancer.”

ζ

Sammanfattningsvis rekommenderar Livsmedelsverket en kost till våra skolbarn som ökar risken för magproblem, diabetes, fetma, inflammationer, ADHD, astma och cancer (utan att de har ett uns vetenskap bakom sina kostråd). De kränker också vår demokratiska rätt att själva bestämma vad vi och våra barn ska äta.

ζ

När verkligheten överträffar dikten

Ännu mer fantastisk blir hela historien när det visar sig att Livsmedelsverkets koncept vilar på en ”hitte-på-siffra” som en amerikansk arbetsmarknadsjournalist (vegetarian) hittade på för 35 år sedan. Sedan dess sponsrad av industrin som tjänar stora pengar på skräpmat och läkemedel. Det fanns ingen vetenskap bakom då och finns inte heller idag.

Läs mer … Mättat fett.

Det finns också beskrivet i docent Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket.

ζ

Vad göra?

 1. Bygg upp egen kunskap och hämta information från flera oberoende källor. Se gärna vår blogglista på menyn (Länkar → Externa bloggar).
  .
  Stäm av teorier mot resultat och gammal hederlig fysiologi, biokemi och hormonlära. Det är inte svårare än att en femteklassare hänger med.
  .
 2. När alla pusselbitar passar ihop har du funnit en trovärdig bild av verkligheten.
  .
 3. Testa gärna på dig själv, men se till att du har stöd, annars är det lätt att göra fel och således dra fel slutsatser.
  .
 4. Sedan är det dags att agera. Börja med dig själv och de närmaste. Här finns stora hälsovinster att göra som gör hela arbetet värt mödan.
  .
 5. Men det räcker inte med att du och din familj mår bra. Om välfärden undermineras, om folkhälsan undermineras och om jobben minskar, då dras ALLA med. Således måste samhällsutvecklingen påverkas i positiv inriktning, vilket är ett medborgerligt ansvar. Hur då?
  .

  1. Ställ krav på ansvariga politiker, bilda opinion. Ett medlemskap på Kostdemokrati är en bra början, både för att utbilda sig och för att bilda opinion.
   .
  2. Byt politiker i nästa val om de inte lyssnar. Vi har inte råd med politiker som vänder riktning efter vinden, som om de vore vindflöjlar.
   .
   Vi behöver en motkraft till ekonomiska särintressen, vi behöver engagerade, kunniga och starka politiker som värnar medborgarnas och samhällets intressen.
   .
   Säg nej tack till politiker som inte gör sitt jobb. Den tid är förbi när man kunde göra politisk karriär bara genom att ”flyta med”. Idag krävs att man presterar RESULTAT. Genom att låta ekonomiska särintressen få fria tyglar sviker förtroendevalda politiker sina uppdragsgivare – folket.

ζ

Kommentera