Sjukhus sprider resistenta bakterier genom importkött

.

sjukvården-importerar

ζ

Sjukhus sprider resistenta bakterier genom importkött

Sjukhuskök köper in kött från köttproduktion som bidrar till spridning av MRSA, Motståndskraftiga gula stafylokocker, skriver dietisten Ylva Gefvert i en artikel i Dagens Medicin (3/3). Gefvert skriver vidare att vården är noggrann med att inte skriva ut antibiotika i onödan.

extrapris-2Men läckaget av antibiotika och multiresistenta MRSA-bakterier från den utländska köttproduktionen – som vi upphandlar en stor del av köttet till sjukhuskök, äldreboenden, daghem och skolor från – är däremot i stor skala.

När du nästa gång lockas att köpa en billig dansk fläskfilé så tänk på att du också kan få de ytterst farliga multiresistenta MRSA-bakterierna på köpet.

ζ

Hans Jörn KolmosProfessor Hans Jörn Kolmos

.
77 % av danska slaktsvinen bär nu på MRSA

Forskaren Jörn Kolmos har i en färsk undersökning konstaterat att 77 procent av de danska slaktsvinen nu bär på MRSA; en sexdubbling på bara två år alltså.

Det får håret att resa sig på huvudet på en läkare, säger professor Hans Jörn Kolmos, forskningsledare och överläkare vid Odense Universitetssjukhus.

Dessutom används GMO-foder och stora mängder antibiotika till danska grisar, plus att de många gånger föds upp under helt olidliga, närmast olagliga, förhållande. Suggorna hålls instängda i så små utrymmen att de knappt kan vända sig.

skydd-mot-smitta-Anställda på svinfabriker i Danmark som tas in på sjukhus placeras som rutin i isoleringsrum på grund av smittorisken med MRSA. Det är denna illojala konkurrens du gynnar när du köper billigt danskt kött.

Ett val som bidrar till att slå ut de svenska grisuppfödarna som arbetar under betydligt strängare djurskyddsregler, även om det finns avarter här med i de stora djurfabrikerna.

ζ

Ett-minikrav

Ekologiskt är den bästa garantin för att djuren har det bra och att köttet är fritt från GMO, antibiotika och rester av växtgifter. Ett minikrav och en självklarhet för varje offentlig upphandling borde vara att kräva MRSA-fritt kött.

.
Rune Lanestrand
Småbrukare och debattör

Krönikör ... http://www.kostdemokrati.se/runelanestrand/
Blogg ... http://runelanestrand.wordpress.com/
Facebook ... klicka här
Upprop NEJ till GMO ... klicka här

ζ

2 svar på ”Sjukhus sprider resistenta bakterier genom importkött”

 1. Förekomsten av multiresistenta bakterier ökar

  Antalet fall av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter att öka. Bland annat har minst 20 svenskar drabbats av den MRSA-bakterie som sprids från danska svin. Folkhälsomyndigheten presenterar i dag en lägesrapport och förslag för att bromsa utvecklingen.

  Läs mer … SvD

  Fakta:

  Antibiotikaresistens utgör ett stort hot mot folkhälsan, och allt talar för att problemet växer, varnade världshälsoorganisationen WHO i våras. Även World Economic Forum har lyft upp antibiotikaresistens som en av de främsta utmaningarna mänskligheten står inför.

  Bakterier som är motståndskraftiga mot alla typer av antibiotika finns nu i alla regioner i världen. Med nya varianter som ESBL-Carba sker en genombrytning i vårdens sista robusta försvarslinje.

  • ”Världen är på väg mot en post-antibiotika-era, där vanliga infektioner och mindre skador som i åratal varit möjliga att behandla återigen kan bli dödliga”, har WHO:s biträdande generalsekreterare Keiji Fukuda förklarat.

  Resistensen hos bakterierna byggs upp av felanvändning och överanvändning av antibiotika. På senare år har allt mer fokus riktats mot överanvändningen av antibiotika på kor, grisar och andra tamdjur. Bakterier kan utvecklas språngvis genom att vandra från människor till djur och tillbaka till människor.

  Meticillinresistenta stafylokocker – MRSA – är resistenta mot en bred grupp antibiotika. Gula stafylokocker är mycket vanliga och kan orsaka allt från variga sår och bölder till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och infektion i skelett och leder. Med resistens blir dessa svåra att behandla.

  ESBL – Extended Spectrum Beta-Lactamase – är inte en bakterie utan ett resistent enzym som bryter ned de flesta antibiotika ur penicillingruppen. ESBL kan docka till olika tarmbakterier som därmed blir resistenta. ESBL är ett snabbt växande problem.

  Dyrare ”extrapriser” än de på importerat kött är nog svårt att hitta, om man beaktar totalkostnaden och det arv vi lämnar över till våra barn, att man kan dö av idag bagatellartade infektioner.

Kommentera