Att träffa en dietist i bloggvärlden!

.
ζ
.

Eva Kullenberg är kommun- och regionpolitiker.
Ordförande i Ängelholms FP-avdelningen, är ordförande
i Röda Korset, Ängelholm, fr.o.m. 2011, och Rotarian.
Eva Kullenberg är legitimerad dietist och kock i grunden.

ζ

Att möta en dietist

Jag har träffat en dietist. En riktigt renlärig dietist som vet vad hon lärt sig, som vet vems ärende hon går. Jag har träffat henne på Internet, men hon är av kött och blod och bor i Ängelholm. Hon är trevlig och för den delen modig i sin roll.  Men visst är det konstigt med Internet;Virtuella möten – man finns, men ändå inte.

 Eva Kullenberg finns. Jag har haft ett långt (2009-2012) och animerat resonemang med henne på hennes blogg. Vissa perioder mest med andra kommentatorer, då Eva inte vågat sig fram. Det har varit upplysande, avslöjande och förvånande med denna kontakt. Och jag vet numera en hel del om hur Eva dietist tänker och agerar.

Hon är också aktiv som politiker och debattekniken i den världen har hon med sig även på sin blogg, antingen hon vill det eller tror det. Så det blir legio att inte komma till grunden med en fråga.

 • Svaren uteblir när de som bäst behövs.
 • När det är läge fokuseras ofta på andra frågor än kärnfrågan;
 • Eller så ställs en motfråga när ett giltigt svar skulle gå fel väg…
 • Ja, så där går ju till!
 • Under 2010 hittade Eva ett sätt att slippa svara överhuvudtaget: Hon menade att det inte fanns svar ”som passade Rolf Aronsson”, sic! Det handlade då om centralfrågan enligt nedan.

Detta sistnämnda var ett bottenmärke – det blev en envägskommunikation. Kommentarerna minskade dock inte! Eva kunde under flera år lära sig hur LCHF-konceptet fungerar; praktiskt och teoretiskt.

Vilka frågor har då varit aktuella? Det har ju blivit några stycken genom så många år. Den allt överskuggande frågan har för mig varit de 2 hormonenerna insulin/glukagon och konsekvenserna av deras funktion i kroppen. Där har det framgått med all tydlighet att fettinlagringen vid kontinuerligt höga insulinnivåer inte är så allvarlig i Evas konklusioner.

De höga kolhydratnivåerna som myndigheterna envisas med i sina rekommendationer (Svenska Näringsrekommendationer 2004, snart 2012 med små förändringar!) är lag för Eva.

Då blir konsekvensen den att man får bortse ifrån de allvarliga ”biverkningarna” (Evas synsätt) som blodsockret/insulinkoncentrationerna orsakar. Ja, man måste då även tona ner sådant som höga inflammationsnivåer i kroppen, insulinets roll vid händelser i hjärncellerna (demenssjukdomarna), uttröttade betaceller i pancreas (bulspottskörteln, diabetessjukdomarna) m.m. Alltsammans kopplat till nyss nämnda orsaker.

Det är alarmerande att hela yrkesgrupper i samhället är så indoktrinerade av sin utbildning, att de inte förmår komma vidare i sin aktiva yrkesutövning.

Vi, som ser detta utifrån med egna, färska kunskaper, noterar att man kommit på efterkälken vad gäller kunskap och erfarenhet, i detta fall om metabolismen. Det handlar alltså om den vetenskapliga utvecklingen som skett det sista decenniet, kopplat till en mängd lyckosamma erfarenheter och upplevelser bland folket.

Tar vi dessutom en titt på hur utbildningen kom till under 1900-talets sista decennier noterar vi att den sammanställdes i en tid av omdaning. I Europa påverkades synen på kostinnehållet av vad som hände i USA under tidigare decennier. Där styrdes utvecklingen av politiska och ekonomiska krafter och inte i första hand av hälsointresse.

I den andan sammanställdes sedan utbildningen. Det ordnades så, att det som skulle läras ut (energi genom kolhydrater och bort med mättat fett, ett fett, som fr.o.m. 1950-talet plötsligt blivit livsfarligt, sic), vore den omutbara sanningen.  Det vi nu, 2013, ser utspela sig i dietistkårens (i viss mån även läkarnas) hantering av dagens hälsomiljö pekar mot att dietistkåren är näst intill hjärntvättad! Hur kan man annars våga blunda för verkligheten?

Andra frågor på Evas blogg har varit:

 • Hur det var ”förr i tiden”. Evas perspektiv sträcker sig max några tusen  år bakåt i tiden. Helt otillräckligt för att dra slutsatser om vad vi kan ha tillägnat oss för ett kostbehov. För att inte nämna genförändringar eller långtgående geografiska förflyttningar o.a. som behöver många tusen år för att göra avtryck.
 • Miljötankar runt tillgång av frukt året om. Transporter och giftbesprutningar etc.
 • Kalorier in/ut där Eva är stängd för flera olika faktorer, som gör detta begrepp till en faktoid.
 • Fruktosfrågan. Näringsläran har väl dietisterna kläm på. Men hur sockret påverkar kroppen på olika nivåer tar man inte så hårt på. Vilket ju får svåra konsekvenser i deras yrkesutövning eftersom flera sjukdomar emanererar just från sockerarterna. Främst monosackariderna, den form som kroppen hanterar.
 • Måltidsordningar. Här sitter Eva förstås fast i 3 huvudmål och 2 mellanmål och tänker inte så mycket på hunger och mättnadskänslor. Man vet att dessa faktorer bli otydliga  med mycket kolhydrater i maten. Vad det handlar om är kostinnehållet vid huvudmålen. Med rätt sammansättning där (inkluderande mättat fett och minimalt med kolhydrater) fungerar hunger- och mättnadssignalerna som de är tänkta och mellanmålen blir onödiga.
 • Tallriksmodellen.En extrem kolhydratkost som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fetma i Sverige (sedan nyckelhålet kom 1989). Ett gigantiskt folkhälsoexperiment där vi nu har facit. Detta resultat tränger dock inte igenom Eva Kullenbergs (automatiska) filtrering av verkligheten, varför hon inte är medveten om det.
 • Skillnaden mellan vittnesbörd från LCHF-håll och dietisternas klienter. Från det sistnämnda hållet hörs sällan några glada tillrop om hur friska de känner sig. Men det är välkänt vilka glädjerop man ofta hör från dem som minskat sockerintaget och tar sin energi från mättat   fett.
 • Varför nyfíkenhet inte inställer sig när så pass många människor blir friska och välmående av LCHF-kosten. Den frågan var uppe utan klargörande i slutet 2011.

Eva är relativt ensam på sin blogg. Någon enstaka röst har hörts till stötta för Eva. Men i det stora hela är det den kritiska kören som varit dominerande.

Eva har fått en klar och tydlig bild av vad hon själv missat/missar. LCHF-tänket har hon fått serverat för sig bit för bit på sin blogg. Det gör hennes sits än mer ohållbar. Tänk att stå emot så mycket fräsch kunskap som hon fått ta del av, särskilt av andra mycket mer kunniga kommentatorer än jag själv.

Till sist vill jag framhålla att detta inte handlar om personligheten Eva Kullenberg. I verkligheten – i Ängelholm – är hon säkerligen en trevlig och tillmötesgående medmänniska. Det allvarliga här handlar om yrkesutövningen och dietisterna i stort och här är Eva dietist ett bra exempel.

.
Rolf Aronsson

Licentierad Kostrådgivare - LCHF
Bloggkatalog - www.kostdemokrati.se/rolfaronsson/
Egen hemsida - Kostlotsen.se

ζ

Appendix

Valet

Stora mäktiga organisationer, styrda av industrin, styr kostråden, utbildningen och forskningen. De vet vilka knappar de ska trycka på och de vet hur vi människor fungerar. Det är mycket svårt för människor som befinner sig i denna process att värja sig och om de kommer till insikt om att det de blivit lärda till stor del är propaganda, så står de inför nästa gigantiska utmaning, som de måste ta ställning till.

Ska de som ensam person utmana en mycket mäktig organisation och gå emot många av sina arbetskollegor och riskera sin karriär och t.o.m. sin legitimation som man förvärvat efter 3 – 4 års högskoleutbildning?

De flesta som kommit till insikt väljer att ”flyta med”, av ren självbevarelsedrift. Dessa personer kommer att blomma upp när dessa bojor låses upp. Sedan finns det ett fåtal som tar fighten (som inte kan leva med att lära ut fel), men det kan bli dyrbart om man gör det inifrån systemet. Det finns det många exempel på.

Med andra ord sitter dietister fastnaglade i systemet som flugor på ett flugpapper, vilket måste beaktas när dietisters agerande kritiseras.

Men de som öppet och kraftfullt agiterar och propagerar för en sjukdomsframkallande gödningskost måste bemötas för att begränsa den samhällsskada som dessa personer åstadkommer. De är bokstavligen livsfarliga och underminerar välståndet i samhället. Deras kostråd slår hårt mot våra barn, vilket inte kan accepteras.

ζ

Fusket

Hur detta system under årtionden har byggts upp och hur det fungerar har docent Ralf Sundberg ingående beskrivit på ett lättfattligt sätt i sin bok ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” och en recension finns att läsa här…

En bok alla borde läsa och som kan beställas här…

De insikter denna bok förmedlar kan rädda din hälsa och t.o.m. ditt liv. Att enbart förlita sig till vad ”auktoriteter” säger kan innebära att man blir grundlurad på både hälsa och pengar. Om inte du bryr dig, så bryr sig inte heller någon annan, om din och dina barns hälsa.

ζ

4 svar på ”Att träffa en dietist i bloggvärlden!”

 1. Eva Kullenberg verkar vara drabbad av Pinoccioeffekten, vilket innebär att hon uppriktigt tror på det hon säger. Hon är själv inte medveten om att hon far fram med propaganda, osanningar, myter och påhitt.

  Likt marionetter styrs vi omedvetet av de val vi gjort tidigare i livet. Detta gäller alla människor, mer eller mindre. När vi väl valt en ståndpunkt börjar vi automatiskt filtrera bort det som inte överensstämmer med vår syn och vi förstärker det står i samklang med vår etablerade uppfattning. Sen må den vara hur skev som helst.

  Fenomenet kallas ”kognitiv dissonans” och är en av psykologins främsta upptäckter. Läs mer…

  Eva Kullenberg påstår t.ex. att mättat fett över 10 E% är hälsofarligt, vilket bara är en hitte-på-siffra liksom det mesta Eva Kullenberg med emfas bestämt hävdar i sina inlägg, nu senast mot Jonas Colting. Se tidigare inlägg … Svenska dietister borde skämmas! Ta ansvar, nu!

  Läs mer om denna hitte-på-siffra som utgör en hörnsten i livsmedelsverkets tallriksmodell … Mättat fett

  Läs även … Hörnstenarna försvann, kosthuset har rasat.

  När auktoriteter med inflytande leder folket fel är det mycket allvarligt, skadorna blir enorma. Men detta är som sagt personen ifråga oftast inte själv medveten om.

 2. Rolf, lite reflexioner från västfronten…
  Så sant och så väl beskrivet. Föredömligt att Du orkat ta debatten direkt med en inflytelserik företrädare för dietistkåren.
  Det som är så förrädiskt med dietister är (i alla fall de jag har träffat) att de är välutbildade (även om utbildningen är förvillad) De är trevliga och vänliga personer. När de föreläser är de väl förberedda, har snygga PP bilder och ger ett övertygande intryck.

  De är trots allt i vida kretsar, en respekterad yrkesgrupp. Och vårt behov av att få veta vad vi skall äta tycks vara oändligt. Dietister påverkar oss från vaggan till graven – från mödravårdscentralen till åldringsvården.
  Nästan varje stadsbibliotek i min stad har minst en dietistföreläsning under året. Vissa dagar ställer sig en dietist till förfogande i någon bibliotekshörna för att svara på frågor. (det senare drar inte många).

  Ända sedan min man blev en frisk diabetiker för 6 år sedan har jag försökt lyssna på så många dietistföreläsningar (och även föreläsningar anordnade av det stora sjukhusets professorer och docenter; med temat kost, diabetes hjärt-kärlsjukdomar)

  Jag måste tyvärr konstatera att på Västfronten intet nytt! Vi får inte underskatta dietisternas genomslag även om man anar en ökande skepsis hos åhörarna. Vi får inte glömma att hela professionens uppgift är ett socialt ingenjörsskap för att omdirigera våra naturliga preferenser från vår näringstätt animaliskt fett till billiga kolhydrater.

  Det jag funderar över hur stark deras egen tro är och om man kan hoppas på en palatsrevolution. Det handlar ju om välutbildade kvinnor (mest).

  När det gäller professorerna kan nog bara en bra pension få en förändring i stånd. Det är alldeles för mycket pengar och prestige inblandade.

Kommentera